Esti kérdés

Kategória
Ár
2650Ft
Az MR és a Petőfi Irodalmi Múzeum archív  hanggyűjteményéből
Szerkesztette, a bevezetőt írta:
KELEVÉZ ÁGNES
Hangmérnök:
BOLLA GYÖRGY
Grafika:
GERHES GÁBOR
A CD megjelenését támogatta:
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
ISBN 978-963-9401-56-3
A füzetben szereplő fényképek,
kéziratok eredetije
az MTAK KÉZIRATTÁRA
az ORSZÁGOS S ZÉCHÉNYI K ÖNYVTÁR
és a PETŐFI I RODALMI MÚZEUM
gyűjteményében találhatók
© Babits Mihály jogutódai
© MR
© Petőfi Irodalmi Múzeum
Felelős kiadó: E. CSORBA CSILLA és SUCH GYÖRGY
 
Versek
Esti kérdés (1909)
Esti megérkezés (1923)
Cigány a siralomházban (1926)
Medve-nóta (1930)
Dzsungel-idill (1931)
Az elbocsátott vad (1934)
Intelem vezeklésre (1935)
 
Prózák
A szent szeretet himnuszai. Elhangzott: 1936. április 11.
Stílustörténeti előadás: A gótikáról. Elhangzott: 1936. dec. 16.
Kosztolányi Dezső emlékezete. Elhangzott: 1936. dec. 21.
Swinburne, a nagy angol költő. Elhangzott: 1937. ápr. 5.
Dantéról és az olasz irodalomról . Cs. Szabó László beszélget
Babits Mihállyal a San Remo-díj átadása alkalmából. 1940. márc. 25. előtt.
Teljes idő: 39’28”
 
Halk sercegés. Néha-néha kis torokköszörülés. Aztán megszólal egy különös, rekedtes, váratlanul kántáló hang: Babits Mihály olvassa fel műveit. A tiszteletteljes várakozást először talán meghökkenés váltja fel, hiszen nem szokás verseket így mondani, aztán feledünk mindent, mert magával ragad az előadásmód öntörvényűsége. „A ritmikus érzék netovábbjáról tett tanúságot ez a recitáció” — emlékezik Füst Milán egy Babits-estre; „magános, önmagának szóló közlési modor, semmi megalkuvás és semmi kinyilatkozás” — örökíti meg szavalatát Móricz Zsigmond; egy kortárs újságíró pedig egyenesen azt írja: „Aki hallotta, új dolgokat tudott meg Babits Mihály költészetéről.”
Török Sophie gyűjtőszenvedélyének, a Rádió Archívumának és Basch Lóránt hagyatékának köszönthetjük, hogy e hangok fennmaradtak, melyek huszonöt évvel ezelőtt egyszer már hanglemezen megjelentek. Most digitálisan felújítva és megtisztítva, a költő születésének 125. évfordulója alkalmából kerülnek kiadásra. A CD-lemezt egy füzet is kíséri, mely közli a felolvasott művek szövegét, tájékoztat a felvételek keletkezéséről, valamint felidézi azok emlékeit, akik Babits szavalatáról írtak.