Németh Zoltán

Németh Zoltán

Életrajz

1970. június 26-án született Érsekújvárott, Szlovákiában. Egyetemi tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetem magyar–történelem szakán végezte 1993-ban, 2004-ben doktorált Talamon Alfonzról írott monográfiájával. 2010-ben a Pécsi Egyetemen habilitált.
Versei, tanulmányai és kritikái többek között az Alföldben, a Bárkában, az Élet és Irodalomban, a Hídban, az Irodalmi Szemlében, az Irodalomtörténetben, a Jelenkorban, a Kalligramban, a Korunkban, a Literaturában, a Palócföldben, a Partitúrában, a Prae-ben, az Opusban, a Tiszatájban és az Új Forrásban jelentek meg.
2007-ben a pozsonyi Kalligram folyóirat főszerkesztője volt.
Jelenleg a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Humán Tudományok Kara Hungarisztika Tanszékének tanára.
Tagja a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának, a József Attila Körnek és a Szépírók Társaságának. Kutatási területe a 20. századi magyar irodalom, a kisebbségi irodalmak és a posztmodern irodalom.
Fontosabb díjai: Madách Imre-díj (2000), Bárka-díj (2002), Schöpflin Aladár-ösztöndíj (2004, 2006), Móricz Zsigmond-ösztöndíj (2005), a Posonium Irodalmi Díj különdíja (2005), NKA-ösztöndíj (2008), Forbáth Imre-díj (2008).
 
Önálló kötetei:
 
A kapus öröme a tizenegyesnél. Irodalmi tanulmányok, esszék, látomások. Pozsony. 1999. AB-ART, 144 p.
A szem folyékony teste. Versek. Pozsony. 2000. AB-ART, 64 p.
Olvasáserotika. Esszék, kritikák, tanulmányok – az élvezet szövegei. Pozsony. 2000. Kalligram, 226 p.
Talamon Alfonz. Monográfia. Pozsony. 2001. Kalligram, 288 p.
A perverzió méltósága. Versek. Pozsony. 2002. Kalligram, 88 p.
Németh Zoltán vírusszövegei, idiótameséi és egyéb mutáns történetei. Pozsony. 2002. AB-ART, 112 p.
A széttartás alakzatai. Bevezetés a „fiatal irodalom” olvasásába. Pozsony. 2004. Kalligram, 416 p.
A bevégezhetetlen feladat. Bevezetés a „szlovákiai magyar” irodalom olvasásába. Dunaszerdahely. 2005. NAP, 232 p.
A haláljáték leküzdhetetlen vágya. Versek. Pozsony. 2005. Kalligram, 128 p.
Parti Nagy Lajos. Monográfia. Pozsony. 2006. Kalligram, 320 p.
Állati nyelvek, állati versek. Pozsony. 2007. Kalligram, 88 p.
Penge. Kritikák. Fülek. 2009. Plectrum, 136 p.
A magyar irodalom története 1945–2009. Besztercebánya. 2009. FHV UMB, 124 p.
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Parti Nagy Lajos-szakértője 2010-től.