Murányi Gábor

Murányi Gábor

Életrajz

Budapesten született 1954. április 7-én. 1978-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelemtanári képesítést, 1979-ben a MÚOSZ Újságíró Iskoláján újságírói diplomát szerzett.
1975 és 1991 között a Magyar Nemzet munkatársa, 1986-tól 1989-es lemondásáig a kulturális rovat rovatvezető-helyettese, majd megbízott rovatvezetője. 1991 decemberében politikai és lelkiismereti megfontolások miatt kilépett a napilaptól. 1992 és 1993 között a Köztársaság című képes heti magazin kulturális rovatának vezetője, 1993 nyarától a HVG című lap Szellem rovatának munkatársa.
Szakmai tevékenységét a Magyar Nemzet szerkesztősége 1984-ben Mihályfi Ernő-díjjal ismerte el. A Volt egyszer egy Magyar Nemzet? című kötetéért 1993-ban a sajtótörténeti Pulitzer-emlékdíjat, 1995-ben – tudományos és publicisztikai írásaiért – Nagy Imre-emlékplakettet kapott. 2018-ban – életműve elismeréseként – MÚOSZ  Aranytoll-díjban részesült.
 
 
Főbb munkái

 

"Hát kinek a barátja vagy te?" Interjú Péli Tamással. Valóság 1983/4. 56-67 p.
„Egyszer karolj át egy fát!” Cigányalmanach. [Összeállítás, szerkesztés.]  Bp. 1986. TIT. Orsz. Közp. CIB., 233 p.
Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés. [Sajtó alá rendezés, előszó, jegyzetek.] Bp. 1986. Múzsák – PIM. = 2., jav., bőv. kiadás: Bp. 1997. Argumentum. = 3., jav., bőv. kiadás: Bp. 2005. Noran.
Napról napra, lapról lapra. 1956 a Magyar Nemzetben. Sajtótörténeti krónika. Bp. 1990. Héttorony.
Volt egyszer egy Magyar Nemzet? Sajtótörténeti krónika. Bp. 1992. Héttorony.
Buzinkay Géza – Kókay György – Murányi Gábor: A magyar sajtó története. [Tankönyv.] Bp. 1994. MÚOSZ – Bálint György Újságíró Iskola.
„Az irodalomban nincs légüres tér.” A Tűz-tánc antológia. = Évkönyv IV. Bp. 1995. 1956-os Intézet.
Az átkos múlt hetek. Krónika a félmúltból. Bp. 1996.  Szerzői kiadás.
1964. [Történeti esszé a Beszélő évek sorozatban.] Beszélő, 1997 június.
„Döntésre érett kádercserék.” Főszerkesztők leváltása 1982-ben. Beszélő, 1999 február.
„Súlyos politikai hiba." Igazoló jelentések a hetvenes évekből. I. Magyar Média, 2000/1.
„A szerző ellen erélyesen fel kell lépni – már csak a szerző érdekében is." Igazoló jelentések a hetvenes és nyolcvanas évekből. II. Magyar Média, 2000/2.
Wallenberg-emlékművek Budapesten. = Ember Mária: Wallenberg Budapesten. Bp. 2000. Városháza.
„Régi és jó személyes kapcsolataink folytatódnak.”  Kádár János és Pethő Tibor levélváltásai. Magyar Média, 2000/4.
Egy homo politicus mint sajtótörténész.Vásárhelyi Miklós a hetvenes években. = A bilincsbe vert beszéd. Vásárhelyi Miklós sajtótörténeti tanulmányai. [Előszó, sajtó alá rendezés.] Bp. 2002. Élet és Irodalom. 
Lelkes képek homályos háttérrel. A Mafirt képszolgálata, 1945–1947. [Előszó.] = Kor-képek 1945–1947. Bp. 2004. MTI. 
Köves József – Murányi Gábor: Könyvhetek krónikája. Az ünnepi könyvhét 75 éve. Bp. 2004. MKKE – Vince.
Naplónak indult. [Utószó.] = Ember Mária: Naplónak indult. Regény. [Sorozatszerkesztés, sajtó alá rendezés.] Bp. 2005. Noran.
A múlt szövedéke.Históriák a megbicsaklott 20. századból. Bp. 2004. Noran.
A (Huszár–)Knopp–Kornidesz-jelentés. Egy ismert-ismeretlen dokumentum a Bibó-emlékkönyvről. Élet és Irodalom, 2005. október 21.
„A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai.” Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtéséről (1945–1948). Múltunk, 2005/4.
Egy epizodista főszerepe. Lajos Iván történész élete és halála. Bp. 2006. Noran.
Lapmargó lábjegyzetekkel. Bp. 2009. Könyvhét Könyvek.
Kettős dráma. [A bécsi Nischen Verlagnál 2012-ben megjelent Ágnes
Zsolt: Das rote Fahrrad című kötet bővített utószava.] Élet és Irodalom, 2012. október 31.
Kilencven. Meglepetéskönyv Méray Tibor születésnapjára. Bp. 2014. Argumentum-Philobiblon, 242 p.
Oly korban éltek. A vészkorszak újságíró-áldozatainak almanachja. Bp. 2015. Tevan Alapítvány, 206 p. (Tevan Könyvtár.)
Festői nézet. In: Történeti festő a XX. században – András Tibor - A Historical Painter in the 20th Century Tibor András [kétnyelvű]. Társszerkesztő András Ferenc. Bp., 2017. Argumentum, 256 p.
Hát mi a fenét lát egy fejre állított ember? Beszélgetés Choli Daróczi Józseffel (1982). Mozgó Világ, 2018/8-9. 88-106 p.
A sajtó szövedéke. Huszadik századi laphistóriák. Pécs. 2018. Kronosz Kiadó, 406 p. 
Szövedékek. 50 év, 50 írás József Attiláról. Pécs. 2022. Kronosz Kiadó, 248 p.

 

A Digitális Irodalmi Akadémia Méray Tibor-szakértője 1998-tól, Bari Károly-szakértője 2019-től, valamint Ember Mária-szakértője 2021-től.