Új kötet Márai Sándorról

Az új évezred első évtizedében egymás után jelentek meg az íróról szóló kötetek, témagazdaság és mennyiség tekintetében sem lehetett panaszunk. Mára ez nagyot változott: 2013 után csak szórványosan láttak napvilágot az újabb munkák, régebben megjelent írások új kiadásai is voltak köztük. Igaz, üde színfolt volt Ötvös Anna Loláról megjelent munkája, mely utóbb szlovák nyelven is napvilágot látott. (Mindezt könnyedén ellenőrizhetik olvasóink a Bibliográfia menüpont alatt található szakirodalmi bibliográfiában is. https://pim.hu/hu/marai-sandor/kotetben-megjelent-szakirodalom#) Éppen ezért örömteli, amikor újabb kötet megjelenéséről tudósíthatunk, ahogyan most is.

Nemrégiben látott napvilágot Tóth Csilla tanulmánygyűjteménye Küzdelem a polgári identitásért címmel. A szerző ebben Márai 1930-1935 közötti pályáját vizsgálja narratológiai szempontból, az érintett időszak egy-egy kötete (Idegen emberek, Egy polgár vallomásai, Bolhapiac, Válás Budán) alapján. A számos jegyzettel, gazdag bibliográfiával ellátott munka a Márai-kutatás új szempontjai alapján elemzi a pálya említett szakaszát. A kötet a MIT Füzetek VII. darabjaként jelent meg.