Március - Márai - Petőfi

"Petőfi hetven-nyolcvan évig legenda volt. Egy nép mitológiájának csodálatos hőse; kissé félisten, kissé kötelező iskolai olvasmány. Három magyar nemzedék ifjúsága andalodott és lelkesedett a pél­dán: a költőn, aki a szabadság mezején esik el, karddal kezében, beváltva mindazt, amit verseiben ígért. Külön helye volt a nemzedékek eszméletében, mint általában a világirodalomban. Feltűntek a magyar égen úji csillagok; de mind körülötte kering­tek. Petőfiben, a jelenségben, van valami ember- fölötti. Ennek az embernek, aki huszonhat éves korában író volt, költő volt, politikai és irodalmi mozgalmak vezére, családapa, táblabíró, őrnagy, nemzeti hős, s mindennek tetejében különösen mű­velt, idegen nyelveken is olvasó és beszélő auto­didakta, s végül és nem utolsó sorban zseni volt, Petőfi volt és halott volt: nincs példája a világiro­dalomban. Mit sejtett meg ebből a tündöklésből, ez egyszeri, soha nem volt, soha nem ismét­lődő csodából a világ? Valamit mégis. Petőfit nem eszmék, nem divatok nevelték naggyá. Ő maga volt az eszme."

Az idézet Márai Sándor: A márciusi ifjú című írásából valók. Fenti sorok alapján könnyen gondolhatnánk, hogy az író számára példakép volt Petőfi Sándor. Doktori disszertáció tárgy lehetne az a változatosan alakuló viszony, ami Márait jellemzi költőelődje kapcsán. Húszévesen, korgó gyomorral is az ő műveit olvasta, 1931-ben azt nyilatkozta, hogy Petőfit tartom a világ legnagyobb költői csodájának. Akadémiai székfoglalójában Petőfi két versén (Szeptember végén, Nemzeti dal) keresztül vázolta fel azt a nemzedéket összetartó légkört, amelyben fontosabbá válik a jelen, mint a múlt, de itt  csodálata mellett kritikusa is volt a János vitéz szerzőjének: „Boldogan szavalják, szajkolják, úton-útfélen. "Ha szétszedjük és a próza nyelvére fordítjuk, e rímes sorokban is közhelyek tucatját találjuk." Az emigrációban (elsősorban naplójában) alig volt pozitív véleménye Petőfiről. Utóbbit az utókor leginkább a "népiekkel" szembeni ellenérzéseinek tulajdonítja, de biztosan változott Máraiban Petőfi portréja és értelmezése is, s ezt nem csak előítéletek, hanem olvasatok is módosították.