Katalógus a kassai Márai-emlékkiállításhoz

Ahogyan várható volt, az eddigi trendnek megfelelően, tovább gazdagodott a kassai Márai-emlékkiállítás. Eddig néha egy elemmel bővítették a tárlat gazdái a helyiségeket (pl. az író édesapjának emlékkönyvével), máskor múzeumpedagógiai kiegészítéssel  gazdagították azt (https://pim.hu/hu/marai-sandor/egy-eves-kassai-marai-sandor-emlekkiallitas). Logikus lépés volt katalógus készíteni az állandó kiállításhoz és ennek megírására Fried István emeritus professzort kérték fel. Az impozáns kiállítású füzet esszéisztikusan mutatja be az író életpályáját. A rendkívül gazdagon illusztrált kis kötet angol nyelvű rezümét is tartalmaz. Magyar-angol és szlovák-angol nyelvi változatban kapható jelenleg.

Gratulálunk a katalógus valamennyi alkotójának!