Elhunyt Rónay László

Szeptember 17-én elhunyt Rónay László irodalomtörténész, egyetemi tanár, író. Az ő neve alatt jelent meg először (1990) Márai Sándor életpályájának első felét bemutató alapos munka. Ezt bővítette a teljes életművet feldolgozó nagymonográfiává, ami 2005-ben jelent meg az Akadémiai Kiadó Nemzeti Klasszikusok című sorozatában. Ennek bővített, helyenként átírt változata jelent meg tavaly 80. születésnapja alkalmából, a kötet megjelenéséről honlapunk is beszámolt (https://pim.hu/hu/marai-sandor/ronay-laszlo-monografiaja-marairol). Számos tanulmánya is született Márairól, ezekből is összeállított egy kisebb kötetet Márai Sándor újratöltve (Bp. 2016. Hungarovox) címmel (https://pim.hu/hu/marai-sandor/marai-sandor-ujratoltve#).

Márai mellett számos íróval (pl. Kosztolányi Dezső, Sík Sándor, Thurzó Gábor) és témával (Nyugat, Ezüstkor nemzedéke) foglalkozott, de írt visszaemlékezést és meseregényt is.

Rónay László 81 éves volt.