Az utolsó kötet

2006-ban kezdődött el Márai Sándor naplójának teljes szövegű kiadása. Hihetetlen vállalkozásnak tűnt a több ezer oldalas kézirategyüttes megjelentetése, jegyzetelése és közzé tétele: kevés kiadó vállalkozottvolna arra, amire Helikon Kiadó, 18 kötet megjelentetésére.

Sokakban zavart okozott a többféle naplókiadás, ezért az utolsó kötet megjelenése alkalmából érdemes röviden összefoglalni a legfontosabbakat e kapcsán. Legelső naplója (Napló 1943–1944) még idehaza látott napvilágot 1945-ben. Ezt követően emigrációjáig, 1948-ig már csak néhány jelent meg bejegyzései közül napilapokban. Önkéntes száműzetésében kulcsszerep jutott a Naplónak, ami sokszor jelentette számára az írói mesterség gyakorlásának és élete, a világ eseményei rögzítésének egyetlen módját. Ezért is jutott arra a döntésre, hogy ezek közül, a teljes kéziratanyagból (erősen válogatva, több évet összesűrítve), gyűjteményes formában közzé teszi azokat. Így jelent meg a Napló 1945–1957, 1958–1967, 1968–1975, 1976–1983 közötti időszakának egy-egy kötete. Az utolsó kötet már csak halála után jelent meg Napló 1984–1989 címmel 1997-ben.

Mivel e kiadások mindegyike válogatás volt, ezért a jogokat birtokló torontói Vörösváry Kiadó előbb hetilapjában, a Kanadai Magyarságban, később kötet formában is kísérletet tett a kihagyott-kimaradt jegyzetek pótlására. Így kezdődött el Ami a Naplóból kimaradt címen egy újabb napló-sorozat 1992-ben, melyből hat kötet jelent meg az 1945–1955 közötti időtávot felölelve. Mivel ezekben csak a kimaradt jegyzeteket szerették volna „pótolni”, nem volt tudható, mi a bejegyzések eredeti sorrendje, hol volt a helye a korábban már közölt naplórészleteknek, illetve néha már korábban közölt írásrészek is helyet kaptak e kötetekben, ráadásul minden magyarázó jegyzetanyag nélkül. Ezért is döntött az életművet idehaza megjelentető Helikon a teljes szövegű kiadás mellett. Azaz: elindulhatnak végre az összehasonlító filológiai kutatások.

Talán meglelpő, talán már megszokott, az utolsó kötetben is vannak korábban kimaradt bejegyzések, természetesen ezek jelezve vannak a kötetben. Remélhetőleg, tartalmas időtöltést jelent az érdeklődők számára a Teljes Napló 18. kötete.