Kiadványok

Összeállította: E. Csorba Csilla; Írta: Beke László, E. Csorba Csilla, Tverdota György; Szerk.: Cséve Anna; Petőfi Irodalmi Múzeum – MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2005. 79 p. ill.
 ,,Arra vállalkoztunk, hogy kiállítás-sorozat keretében vizsgáljuk meg azt a sajátos hatásmechanizmust, amely a magyar irodalmat különböző, önként vagy kényszer alatt vállalt helyzetben, más-más európai színtéren érte az elmúlt évszázadokban.
Összeállította: Matúz Edit. Grafika: Gaál Réka. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006. 22 p. ill.
 
Alkalmi szöveggyűjtemény egy kiállításhoz. [Katalógus]. Szerk.: Praznovszky Mihály. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001. 32. p. ill.
 
,,A magyar irodalom jövendöléseinek beteljesüléséhez elolvasásra ajánljuk:
∙ Az emberiség története a 19-20. században, különös tekintettel a világ- és helyi háborúkra.
∙ A totális rendszerek működése, adalékul az internáló-, koncentrációs-, munkatáborok működésével.
∙ A tudás könyve. Benne részletes bibliográfia a magyar ponyva-, rózsaszín-, aluljáró stb.
Fölolvassa Esterházy Péter. AUDIO CD. A hangoskönyv rendezője Magos György. Szerk. Kelevéz Ágnes. Hangmérnök Tausz Mihály. A felvételek a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangstúdiójában készültek.
Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik évfordulójára rendezett kiállítás katalógusa.
írta: Szentmártoni Szabó Géza
szerk.: Thuróczy Gergely
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004. 44 p. ill.
 
,,A kiállításon Balassi nagy szerelme, Losonczi Anna mint a mennyeivé magasztosult, mondhatatlan szépségű, ám megnyerhetetlen Julia jelenítődik meg, mégpedig a Julia-ciklus, a Szép magyar komédia és a Valahány török bejt költői megidézésével.
A kötet a Gát utcai József Attila emlékhely megnyitása alkalmából készült.Írta: Bókay Antal. Tervezte és a grafikákat készítette Pasqualetti Zsófia. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2002
szerk.: Kovács Ida
Petőfi Irodalmi Múzeum, 1996.  56 p. ill. magyar-angol
,,Herczeg Klára világkultúrákat vált gyűrűjének könnyed és természetes elfordításával. Az érmek: alig tenyérnyiek. A legtöbb szobor, ami említek: kisplasztika. Az oltárok, amelyeket az európai szellem kivételes alkotóinak és csodatetteinek Herczeg Klára emel: házioltárok. Fenyegetett, költözködő, szétszórt népek megtartó szentképei. Talán ezért is lehetnek ily meghittek és bensőségesek.
Válogatta, összeállította, szerkesztette: Bauernhuber Enikő, Cséve Anna, Kómár Éva, Kőrös Kata
Konzultáns: Gellér Katalin
Grafikai terv és tördelés: Bieder Anikó és Gelsei Balázs
© Petőfi Irodalmi Múzeum, 2011

Felelős kiadó: E. Csorba Csilla főigazgató
A népdalgyűjtő Móricz Zsigmond és Bartók Béla. Magyar és angol nyelvű leporelló. Szerk.: Cséve Anna, tervezte Fákó Árpád. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006
Szerk.: Török Dalma
Ford.: Mesés Péter, Sárossi Bogáta
Fotó: Dobóczi Zsolt, Gál Csaba, T.