„Próza az, amit kinyomtatnak”

Tanulmányok Ottlik Gézáról
Szerk.: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Palkó Gábor, Wernitzer Júlia
PIM Studiolo sorozat
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014. 352 p.
 
Célunk nem egyszerűen tisztelgés a 20. századi magyar prózairodalom egyik legnagyobb hatású klasszikusa előtt. A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2012 szeptemberében megrendezett konferencia (melynek tanulmánnyá bővített előadásait kötetünk közreadja), mint ahogyan az egész Ottlik-emlékév az író századik születésnapja kapcsán, alkalmat kínált a számvetésre és az újragondolásra is. És ez most, az ezredforduló második évtizedének az elején talán aktuálisabb, mint valaha. […]
 
 
A Petőfi Irodalmi Múzeum 2013-ban, támaszkodva a több, mint fél évszázados irodalom- és múzeumtudományi, valamint filológiai publikációs tevékenységére, új könyvsorozatot indít PIM Studiolo címmel. A sorozat elsősorban a múzeumban rendezett tudományos ülésszakok szerkesztett anyagát adja közre. Célja, hogy – utalva a reneszánsz studiolora, amely műalkotás, gyűjtemény, könyvtár és kutatóhely (vagyis heterotópia) – párbeszédet kezdeményezzen a múzeumi tapasztalat, az irodalomtörténeti érvelés és az elméleti reflexió között az irodalmi szövegek erőterében. Jelen kötet a sorozat első darabja. (Palkó Gábor)
 
 
Tartalom:
 
Előszó
10   Szegedy-Maszák Mihály: Ki szavatol az értelmezés biztonságáért?
34   Dobos István: A jelenlét átható pillanatai. Iskola a határon
50  Hansági Ágnes: A magyar prózahagyomány iskolája
68  Németh Zoltán: Posztmodern szövegalkotás Ottlik Géza Iskola a határon  című regényében
82  Horváth Csaba: Egy nevelődési regény vége. A személyi  ségfejlődés paradigmájának visszavonása az Iskola a határonban
94  Bednanics Gábor: „tejsav vagy gyanta” A tapasztalás kommunikatív mozzanatai az Iskola a határonban – kitekintéssel a Törlessre
108  Tátrai Szilárd: Az Iskola a határon perspektivikussága – kognitív  poétikai megközelítés
128 Palkó Gábor: Másodlagos megfigyelés  és megértésdeficit az [I]skolában
 152  Korda Eszter: Ottlik és a Péterek nemzedéke, avagy Balassa, Esterházy, Nádas és Lengyel az Iskola határán. Az Ottlik-poétika jegyei a kortárs  regényekben
182  Mártonffy Marcell: „…valamivel jobb volt a pokolnál” Kultusz, nyelv  és tapasztalat Ottlik művészetében
206  G. Merva Mária: A hattyúprémes, bordó házikabát. Gödöllő szerepe Ottlik életében
220  Papp Ágnes Klára: Város és határ, térkép és labirintus. Az Iskola a határon és a Buda közt végbemenő váltás térpoétikai megközelítésben
240  Wernitzer Julianna: … a … ami az Iskola és a határ között van
256  Sághy Miklós: Ottlik-adaptáció a kultusz jegyében.  Dömölky János: Hajnali háztetők
274  Varga Betti: Tudatos „hibák” Ottlik Géza Hajnali háztetők című 
kisregényében
300  Mészáros Márton: Ottlik és a rádió. A rádiójáték műfajproblémái
314  Vásári Melinda: Médiumok versengése. Kép, matematika, hang  és nyelv(ek) Ottlik Géza Buda című művében
334   Hernádi Mária: Idősíkok és álomleírások a Budában
344  Névmutató
348  Képmelléklet
 
Kategória: 
Tanulmánykötetek
Ár: 
3 000 Ft