„Egy ember, akit még eddig nem ismertünk".

A Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai gyűjteményének katalógusa. Harmadik kötet. Tárgyi hagyatéka, díszalbumok, képzőművészeti gyűjteménye, fényképgyűjteménye.

  Szerzők: Benkő Andrea, E. Csorba Csilla, Kalla Zsuzsa, Kovács Ida, Nyerges Gabriella

A kötetet szerkesztette E. Csorba Csilla, felelős szerkesztő Varga Katalin, tervező: Lengyel János, képfeldolgozás Wilhelm Zsolt. 231.old.  Pauker Nyomda.

A Petőfi Irodalmi Múzeum egyik alapgyűjteményének, Jókai Mór szellemi és tárgyi hagyaték-együttesének tudományos alaposságú számbavételét és közzétételét másfél évtizede kezdte el az intézmény irodalomtörténész, könyvtáros, művészettörténész csapata. Az erről szóló első kötet Jókai halálának 100. évfordulója alkalmából, 2004-ben jelent meg, benne Parragi Márta a PIM Jókai kézirat-hagyatékát mutatta be, Ladányi József az író képzőművészeti munkásságát, E. Csorba Csilla pedig a róla készült fénykép-és képzőművészeti alkotásokat.

2006-ban jelent meg a Kómár Éva, Németh Zsuzsa, Birck Edit és Mészáros Tibor nevével fémjelzett második kötet, amely az író könyvtárára koncentrált, s már ekkor elindult a harmadik kötet tematikájának kutatása.

A jelen katalógusunk, s egyben a sorozat befejező kötete tartalmát Jókai Mór közvetlen környezetéből származó, illetve személyes használati tárgyainak, az írói működésének ötvenedik évfordulójára kapott díszokleveleknek, albumoknak, képzőművészeti alkotásoknak és  saját műgyűjteményének  - beleértve a teljesség igénye nélkül   néhány, nem őt, magát ábrázoló fényképfelvételt is - datált, adatolt leírásai alkotják. Kalla Zsuzsa kétszázhuszonöt relikviát, tárgyat, Benkő Andrea kétszázhuszonegy díszalbumot, üdvözlő okiratot, Kovács Ida hetvenhét, az író jubileumára kapott képzőművészeti alkotást írt le és elemzett, E. Csorba Csilla az író műgyűjteményének harminc tételét, Nyerges Gabriella pedig kilencvenegy fotográfiát, illetve albumot azonosított. A bevezető tanulmányok és katalógus szócikkek között több mint kétszáz kép, reprodukció mutatja be az író egyszerre puritán, mégis fejedelmi lakásainak berendezéseit, a barátok, tisztelők, a „nemzet" által ajándékozott szebbnél szebb tárgyak gazdag választékát.

Kategória: 
Új kiadványok
Kiadó: 
Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás éve: 
2018