„Csillagtoronyban”

Tanulmányok Jékely Zoltánról
Szerk.: Palkó Gábor, Péterfy Sarolt
PIM Studiolo sorozat
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014. 244. p.

 
A Jékely Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2013 novemberében megrendezett Csillagtoronyban című Jékely-konferencián elhangzott előadások tanulmánnyá bővített változatait adja közre a PIM Studiolo sorozat harmadik kötete.
 
***
 
A Petőfi Irodalmi Múzeum 2013-ban, támaszkodva a több, mint fél évszázados irodalom- és múzeumtudományi, valamint filológiai publikációs tevékenységére, új könyvsorozatot indít PIM Studiolo címmel. A sorozat elsősorban a múzeumban rendezett tudományos ülésszakok szerkesztett anyagát adja közre. Célja, hogy – utalva a reneszánsz studiolora, amely műalkotás, gyűjtemény, könyvtár és kutatóhely (vagyis heterotópia) – párbeszédet kezdeményezzen a múzeumi tapasztalat, az irodalomtörténeti érvelés és az elméleti reflexió között az irodalmi szövegek erőterében.  
 
Tartalom:
 
Előszó
Bárdos László: A legyőzött sárkány győzelme
Idő és tér, mítosz és aktualitás kapcsolódásai Jékely Zoltán költészetében
Lőrincz Csongor: Gesztus és gyászmunka a lírában
Demény Péter: Halálpatak és rigótemetés – egy párhuzam kalandjai
Lőcsei Péter: Tükröződések
Jékely Zoltán, Weöres Sándor és a „botcsinálta nemzedék”
Havas Judit: „…mint hosszúcsontú inkák lógunk a Tabán-oldalon”
Tandori Jékely-olvasata
Vallasek Júlia: Lied és szonáta
Gondolatok Jékely Zoltán prózájáról
Boka László: „Kopár, földhözragadt, szegény”?
Jékely és az erdélyi irodalom
Kántor Lajos: A költő és kolozsvári köre
Péterfy Sarolt: Zsoli Kolozsvariensis
Jékely Zoltán kolozsvári évei naplója és levelezése alapján
Kodolányi Judit: „Kívül fáztam, de belül leveled melegített…”
Fejezetek Illyés Gyula és Jékely Zoltán levelezéséből
Kardeván Lapis Gergely: Hűlt helyünk
Tér-reprezentációk Jékely Zoltán 1930-as évekbeli alkotásaiban
(A magyarvalkói Jékely-kiállítás irodalmi koncepciójáról)
Eplényi Anna: Kalotaszegi táj-elégia
A magyarvalkói Jékely-kiállítás tájépítészeti koncepciója
Névmutató
Képmelléklet
Kategória: 
Tanulmánykötetek