Új online kötet! Magukra maradt bútorok // Finisszázs

A kötet a Petőfi Irodalmi Múzeum „Magukra maradt bútorok" – Írók bútorai a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéből című kiállítás (2019. június 22. – 2020. március 1.) kísérő kiadványa.
 
Megkértünk öt írót, hogy válasszanak egy-egy bútort a kiállítás tárgyai közül és fogadják azokat örökbe, írják meg a tárgy fiktív életrajzát, csalogassák elő a történeteket, amelyek a kopások és foltok mögött lapulhatnak...
2020. február 28-án, a kiállítás záróeseményén Mán-Várhegyi Réka, Szaniszló Judit, Fehér Boldizsár, Regős Mátyás és Márton László felolvasták saját szövegeiket. E kiadványban ezt az öt szépirodalmi szöveget és a kiállítás egy-egy fotóját közöljük.
 
Az online olvasható verzió itt található: https://pim.hu/hu/kiadvanyok/uj-kiadvanyok