A Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet múzeumpedagógusi feladatok ellátására

Előzmények:

Az Országgyűlés a 2022-2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította. Az Emlékév célja, hogy méltó módon emlékezhessünk meg nemzeti költőnk születésének 200. évfordulójáról. Ebben az ünnepségsorozatban a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) – az Arany János bicentenárium kimagaslóan sikeres kezdeményezésének mintájára – útjára indít egy mozgó kiállítást „Petőfi-busz” címmel. Kiemelt célunk, hogy a Petőfi Sándor életművét új megközelítésben bemutató utazó tárlat minél szélesebb körben elérhető élményt nyújtson az érdeklődők számára Magyarország egész területén, valamint határainkon túl is.

Jogviszony célja: 

múzeumpedagógusi feladatok ellátása a Petőfi-buszon

Jogviszony formája:

megbízási szerződés

Időtartama:

2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31-ig tartó 12 hónap
 
A feladat ellátásának előfeltétele a PIM által szervezett felkészítő képzésen történő részvétel a 2022. július-augusztusi időszakban heti 20 órában. A képzés időtartamára a PIM a kiválasztott jelentkezőkkel megbízási szerződést köt. A PIM a tréninget sikeresen elvégzők közül kiválasztott pályázókkal köt csak újabb megbízási szerződést a megvalósítási szakaszra. A képzésen történő részvétel nem jelenti a későbbi megbízási szerződés automatikus megkötését.       

A feladat ellátásának helye:

Változó – Budapest, illetve a busz által érintett települések Magyarországon és a Kárpát-medencében  

Feladat ellátásának módja:

A busz településeken megállva iskolai gyermekcsoportokat és egyéni látogatókat fogad nyitvatartása idejében, majd továbbhalad a következő településre. A feladat ellátása előzetesen egyeztetett ütemezésben történik, folyamatos váltásban, havonta átlagosan 14 napon keresztül munkanapokon és hétvégén egyaránt (határon túli munkavégzés esetén akár folyamatosan, hazautazás nélkül). A program jellegéből adódóan a kísérő személyzet akár több napon át is távol van lakóhelyétől, az adott településen kap szállást és legalább egyszeri meleg étkezést. Az egyeztetett, folyamatos időtartamú munkavégzés lejártával a váltóautóval tér vissza Budapestre.
A buszon a sofőr(ök)ön kívül egyidőben 2 fő szakmai munkatárs teljesít szolgálatot.

Az ellátandó feladat:  

A PIM Petőfi-buszában felépített kiállítás szakmai működtetési feladatainak ellátása, ennek keretében a kiállítási szakmai felügyelete, tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozások megtartása a busz aktuális helyszínén.   

Megbízási díj:

A projekt előkészítési szakaszában a képzés időtartama alatt 2022. július 1-től 2022. augusztus 31-ig: havonta a 2022. július 1. napján érvényes minimálbér, amely a kiírás megjelenésekor bruttó 260.000 Ft.

A projekt megvalósítási szakaszában a 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31-ig tartó időszakban: bruttó 430.000 Ft / hó.

Pályázati feltételek:

 1. pedagógus végzettség (tanár, tanító),
 2. büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 3. öregségi nyugdíjkorhatár alatti életkor.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. 1-3 év pedagógiai/múzeumi gyakorlat,
 2. kulturális területen működő vagy gyermekeket bevonó szervezetben szerzett gyakorlat,
 3. releváns közösségi munkában szerzett gyakorlat,
 4. az Arany János-emlékévben a PIM-ben történt munkavégzés,
 5. PIM-ben vagy tagintézményében végzett közösségi szolgálat,
 6. közgyűjteményi területen szerzett mediátori tapasztalat,
 7. EU oltási igazolvány bemutatása, és a megbízási szerződés időtartama alatt folyamatosan érvényes EU oltási igazolvány feltételeinek vállalása,
 8. ajánlás benyújtása civil szervezettől, korábbi munkáltatótól. 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 1. rugalmasság,
 2. stressztűrés,
 3. kiváló kommunikációs készség,
 4. kooperativitás,
 5. irodalom és gyermekek iránti elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. szakmai önéletrajz,
 2. motivációs levél,
 3. végzettséget igazoló okirat(ok)másolata,
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),
 5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt szakmai ügyekben:

Czékmány Anna főosztályvezető, Múzeumpedagógiai és Felnőttképzési Főosztály (czekmany.anna@pim.hu; 06 1 317-36-11 / 151. mellék)

jogi, adminisztratív ügyekben:

Dr. Menyhárt Tamara múzeumi jogász, Főigazgatóság (menyhart.tamara@pim.hu; 06 1 317-36-11 / 247. mellék) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi u. 16.). (Kérjük a borítékon feltüntetni a feladatkör megnevezését: múzeumpedagógus)

vagy

elektronikus úton a Petőfi Irodalmi Múzeum részére az allas@pim.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az intézmény illetékes vezetői értékelik és szükség esetén személyes meghallgatás után bírálják el. A sikeres elbírálás után vehet részt a pályázó a tréningen, mely után a végleges kiválasztás történik.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 1. www.pim.hu,
 2. közösségi média,
 3. közgyűjteményi és közművelődési szakmai portálok.

A megbízóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.