Gyász

Péter I. Zoltán (1949–2020)

Megdöbbenéssel vettük a hírt, hogy 2020. április 18-án, életének 72. évében váratlanul elhunyt Péter I. Zoltán helytörténész, újságíró, a Várad című folyóirat főmunkatársa. Műszaki tanulmányokat, s ez irányú munkásságot követően újságíróként dolgozott. Hallatlan gazdag munkássága, építészettörténeti, művelődéstörténeti tanulmányai elsősorban Nagyvárad 19–20. századi társadalomtörténetét, műemléképületét dolgozta fel.(Nagyvárad építészeti emlékei a barokktól a szecesszióig, 1994; Szecessziós építészet Nagyváradon, 2011; Nagyvárad római katolikus székesegyházai, 2004 stb.)

Hatalmas képeslapgyűjteménye segítette abban, hogy a város monarchiabeli életét ne csak a visszaemlékezések, újságcikkek, szépirodalmi művek segítségével mutassa be, hanem számos, ma már nem létező negyedről, házról képet is közöljön. (Mesélő képeslapok: Nagyvárad 1885–1915, 2002; Régi képeslapok, régi történetek. Nagyvárad-Olaszi, 2016; Régi képeslapok, régi történetek. Nagyvárad-Újváros, 2016)

A 19. század végétől fokozatosan prosperáló város mindennapjait, kulturálódási szokásait izgalmas, színesen megírt kötetekben tette közzé (Főúr, fizetek! Kávéházi élet Nagyváradon a Monarchia idejében, 2013; Azt írja az újság... – Nagyváradi életképek a 19. század utolsó harmadából, 2014)

Munkásságának legismertebb, s kerek egészet alkotó fejezete Ady Endrével, a költő váradi éveivel foglalkozik. Megírta Ady regényes életrajzát, a Léda szerelem történetét, Ady és Erdély kapcsolatát, a költő sajtóperének dokumentált történetét, a nőkhöz fűződő bonyolult viszonyait stb.

Munkásságát az Ady. Az Értől az Óceánig című 2019-ben megjelent háromkötetes, sok ismeretlen dokumentumot, fényképet közlő monográfia tetőzte be, amelynek bemutatójára Budapesten is sor került.

2020. február 28-án – a Körösvidéki Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum együttműködésében – nyílt meg a nagyváradi Ady Emlékmúzeumban  az Ím, megtaláltam magamat! Ady és Nagyvárad című állandó kiállítás. A megnyitón Péter I. Zoltán közvetlen, a ház történetébe beavató szavait hallhattuk. Ő állította össze a kiállítás érintőképernyőjén látható, a költő nagyváradi helyszínei között barangolást lehetővé tevő program anyagát is. További közös munkát terveztünk, amellyel a tárlatot gazdagítottuk volna. Tudása, szerény egyénisége, Ady iránti elkötelezettsége rendkívül hiányozni fog.

E. Csorba Csilla