Füst Milán kiállítás, Pályázati azonosító: 3506/01979 – szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló: Pályázati azonosító: 3506/01979

 

„A mester én vagyok”
Füst Milán és felesége, Helfer Erzsébet műgyűjteménye
Időszaki kiállítás

 
„A mester én vagyok”
Füst Milán és felesége, Helfer Erzsébet műgyűjteménye
Időszaki kiállítás
„A mester én vagyok”
Füst Milán és felesége, Helfer Erzsébet műgyűjteménye
Időszaki kiállítás
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
Megnyitó: 2015. április 16. 18 óra
Nyitva: 2015. április 17-től 2015. október 20-ig
A Füst Milán Fordítói Alapítvány tulajdonában lévő Füst Milán műgyűjtemény műtárgyanyagából három helyiségben, egy kisebb és két nagy teremben rendezünk kiállítást.
A két nagyobb terem előtt elhelyezkedő kis szobában a PIM fényképekkel, kéziratokkal, tárgyakkal, filmfelvételekkel és szövegekkel kívánja bemutatni Füst Milán írót és feleségét, Helfer Erzsébetet mint e páratlan gyűjtemény tulajdonosait. A múzeum szeretné érzékelhetővé tenni a házaspár képzőművészeti érdeklődésének irányát, gyűjtésük szempontjait, valamint műtárgyakkal berendezett otthonának hangulatát, illetve kéziratos levelekkel, irodalmi szöveggel dokumentálni az általuk létrehozott képző- és iparművészeti gyűjtemény folyamatos bővülésének mikéntjét.
A látogató a kisebb szobából lép be az I. terembe.
A KISEBB SZOBA
Tematika:
A tér az életmű bemutatására szolgál, ebben az alábbi fényképek szerepelnek jobbra és balra a falon:
A bal oldali „A”  falon:
F.13365.1 – Füst Milán, Bán Erzsi felvétele, 1942
F.13356 – Füst Milán, Máté Olga felvétele, 1923
F.13388.2. - Füst Milán és felesége vendégekkel, 1960-as évek
F.13476.1 - Füst Milán, Hunyady József felvétele, 1960-as évek
F.13555 - Helfer Erzsébet, 1918
F.13220.3 – Füst Milán, 1917
F.13251 – Füst Milán, Kovács Gyula felvétele, 1942
F.13374. – Füst Milán, 1953
F.13197. - Füst Milán gyermekkorában, 1890 körül
F.15830 - Illyés Gyula, Tersánszky Józsi Jenő és Füst Milán, 1940-es évek vége
F.13593 – Füst Milán, 1920 körül
F.13460 - Füst Milán, 1950-as évek
F.13210. - Füst Milán diákjaival, 1915
F.13572 - Helfer Erzsébet testvéreivel, 1910-es évek
F.13204 – Füst Milán, Spieller Aladár felvétele, 1914
F.13239.1 – Füst Milán, Bán Anna felvétele, 1943
F.13516 - Helfer Erzsébet, 1937
F.13379.2 - Füst Milán és felesége, Rédner Márta felvétele, 1960-as évek
F.13362 - Füst Milán diákjaival, 1917
F.13208 – Füst Milán ifjúkorában, Strelisky Sándor felvétele, 1915
F.13205.2- Füst Milán, 1914
F.13596 – Füst Milán osztályképen (felülről a harmadik sorban, balról a negyedik), Rauch Ede felvétele, 1897 körül
F.18096 - Helfer Erzsébet, Máté Olga felvétele, 1922
F.4708 - Füst Milán és felesége, Rédner Márta felvétele, 1960-as évek
F.13247 - Füst Milán és felesége, 1942
F.13375 - Füst Milán és felesége, Várkonyi stúdió felvétele, 1950-es évek
F.13571 - Füst Milán ismeretlenekkel, 1911
F.13395 – Füst Milán, 1965
F.7364 -  Füst Milán és Déry Tibor Athénban, 1933
F. 13385.1 – Füst Milán és felesége, 1964
A jobb oldali „B” falon:
F.7034 – Füst Milán és Déry Tibor hajóúton Athén felé, 1933
F.13236 – Füst Milán, Popper Ferenc felvétele, 1937
F.13196. – Füst Milán kisgyermekkorában, Mai Manó felvétele, 1890-es évek
F.13360 – Füst Milán, Csillag Erzsi felvétele, 1913 körül
F.4706.3. – Füst Milán, Molnár Edit felvétele, 1960-as évek
F.13393 – Füst Milán, Rédner Márta felvétele, 1960-as évek
F.13223- Füst Milán és felesége, 1929
F.13563 – Helfer Erzsébet, 1910 körül
F.13580 - Helfer Erzsébet, 1925 körül
F.13200. - Füst Milán gyermekkorában, Linayberger Béla felvétele, 1900 körül
F.13394 - Füst Milánt 70. születésnapján kitüntetik a Munka Vörös Zászló Érdemrendjével, 1958
F.13201.1 - Füst Milán igazolványképe, Mérei és társa felvétele 1908
F.13497.1 – Füst Milán, Bán Anna felvétele, 1942
F.13414 – Füst Milán, Gink Károly felvétele, 1952
F.13513 - Helfer Erzsébet, 1937
F.13565 – Füst Milán és felesége társaságban, 1948
159 –  Füst Milán a Baumgarten-díj átvételekor, Inkey Tibor felvétele, 1935
159 –  Füst Milán a Baumgarten-díj átvételekor (Barta János, Halász Gábor, József Attila, Nagy Lajos, Telekes Béla, Szerb Antal, Weöres Sándor, ismeretlen, Füst Milán és Karinthy Frigyes), Inkey Tibor felvétele, 1935
F.15831 – Füst Milán a Nyugat folyóirat 25 éves jubileumán, Turul Fotoriport Iroda felvétele, 1932
F.15831 – Füst Milán a Nyugat folyóirat 25 éves jubileumán (Lengyel Menyhért, Bíró hangversenyrendező, Ascher Oszkár, Schöpflin Aladár, ismeretlen, Erdélyi József, Szép Ernő, Gellért Oszkár, Lackó Géza, Móricz Zsigmond, Tóth Aladár, Babitsné Török Sophie, Füst Milán, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes), Turul Fotoriport Iroda felvétele, 1932
F.13380.2 – Füst Milán, Rédner Márta felvétele, 1960-as évek
F.13381 – Helfer Erzsébet, Máté Olga felvétele, 1922
F. 13209.- Füst Milán, 1916
F.13206 - Nagy Zoltán, Tóth Árpád és Füst Milán, Helfgott Sámuel felvétele, 1914
F.13581 - Helfer Erzsébet, 1900-as évek
F.13228 – Füst Milán otthonában, 1920
F.13464.2 – Füst Milán, 1960-as évek
F.13482 - Füst Milán Baranyai Klárival, 1960-as évek
F.13369 – Füst Milán, Hunyady József felvétele, 1960-as évek
F. 5865- Füst Milán a Kossuth-díj átvételekor Bajor Gizivel, Somlay Artúrral, Bernáth Auréllal, Bojár Sándor felvétele, 1948
F.13233. – Füst Milán Baden-Badenben, 1928
F.13499 - Füst Milán, Egyedi László felvétele, 1942
A bal oldali szemközti falon üvegtárlóban Füst Milán életében megjelent valamennyi könyv, a falon felnagyítva Füst Milán kézírásos naplójának egy részlete, amely Csontváryra vonatkozik.
A tárlóban található kéziratos anyag, amely Füst Milán és képzőművész barátainak kapcsolatait hivatott bemutatni, érzékeltetni:
Zádor István levele Füst Milánéknak, 1956. február 18.
Füst Milán egyik albuma, melybe képzőművészeti munkák reprodukcióit gyűjtötte
Bokros Birman Dezső levelei és kártyája Füst Milánnak, 1920–1948
„Kedves jó uram, ha a küldött rajz csak igen-igen kicsi örömet okoz Önnek – fogadja el.”
Varró István levelei Füst Milánnak
Füst Milán levele Elek Artúrnak, 1922. április 22.
„Én Nagy Balog művészetét sokkal nagyobb csodának tartom, mint Ön.”
Weiner Leó levelezőlapja Füst Milánnak, 1930. május 17.
aláírók még: Kentner Lajos és felesége, Kabos Ilona zongoraművészek
Bernáth Aurél levele Füst Milánnak, 1932. július 31.
Bernáth Aurél tréfás köszöntője Füst Milán 60. születésnapjára
„Tréfás ábrázolatot küldött nekem: én trónusomon ülök gőgösen és Shakespeare mélyen alázkodva hódol nekem. Alatta tréfás vers az én stílusomban hogy ő (Bernáth) átadja nekem eddigi dicsőségét, de nemcsak ő, Shakespeare is” (Füst Milán Barabás Tibornak, 1948. július 24.)
Füst Milán Bernáth Aurélnak, 1965. november 21.
Berény Róbart levelezőlapja Füst Milánnak, 1939. augusztus
Berény a Füst-portréért kapott pénzt köszöni meg barátjának.
Berény Róbert képeslapjai és levelei Füst Milánnak
Berény Róbert verses levelei Füst Milánnak, 1934. december 9., 1939. augusztus 4.
Füst Milán Berény Róbertnek, 1951. február 24.
Lesznai Anna sorai Berény Füst Milánnak írott levele végén, 1933. szeptember 30.
Füst Milán személyi dokumentumai:
Füst Milán és Helfer Erzsébet személyi dokumentumai
Füst Milán levelei és képeslapjai Helfer Erzsébetnek, 1920–1922 között
Füst Milán és felesége levelezéséből, egymásnak szóló feljegyzéseik, 1923–1967
Füst Milán levele Helfer Erzsébetnek, 1922. április 9.
„közel kerültünk egymáshoz az utóbbi időben”
Füst Milán kézírása, felesége gépelése egy cédulán
Füst kéziratos művei:
Madrigál című verse (1930 k.)
Tél című verse (megjelent: Újság, 1930. 33. sz.)
A vers ihletője a d-moll toccata és fúga volt. „Hatása alatt hosszú idő után írtam egy verset is, mert én is dübörögni akartam, mint Bach. Így jött létre Tél című versem.”
A kézirat egy másik változatának hátoldalán: „Azt hiszem, ez a legszebb versem eddig. F. M.”
A Mississippi című verse (megjelent: Nyugat, 1928. 7. sz.)
Osvát Ernő rájegyzésével
Néhány fájdalmas szó Karinthy Frigyesről (megjelent: Nyugat, 1938. 10. sz.)
Konstantin úrfi fiatalsága című elbeszélésének fogalmazványa (1958)
A feleségem története című regényét hét éven át írta, több ezer oldal fogalmazványt készített hozzá. Störr kapitány nevét több száz feljegyzett lehetőség közül választotta ki.
Mint legtöbb írását, a Nevetők című kisregényét is alaposan átdolgozta az újabb publikálás előtt. Az 1949-ben így dolgozott az 1920-as kiadáson.
 
Füst Milán naplófüzetei
Füst 1905-től negyven éven át vezetett Naplója nemcsak terjedelménél, de tartalmánál fogva is kivételes teljesítmény.
Nem hagyományos naplóról van szó; nála a rendszeres jegyzetelés nem a napi történések rögzítését szolgálta, sokkal inkább esztétikai, etikai gondolatmeneteinek lenyomata.
1945-ben, Budapest ostromakor a naplófüzetek elvesztek, s bár később majdnem hiánytalanul megkerültek, Füst mégsem vett róluk tudomást, elvesztett gyermekeként gyászolta „élete főművét”. (A napló megmaradt anyaga 1999-ben teljes egészében megjelent.)
 
I. TEREM,
A magyar képzőművészeti anyag bemutatása, illetve Füst és a zene kapcsolata
Tematika:
A teremben (grafikai portréikon keresztül) megismertetjük a látogatóval a gyűjtemény tulajdonosait,  kiemeljük Füst Milán dolgozószobáját, Berény Róbert festményei révén bemutatjuk az  író barátságát a művésszel, továbbá kapcsolatait Rippl-Rónaival, Bernáth Auréllal, Tihanyi Lajossal. Berény Weiner Leót ábrázoló portréjával  kapcsolatban érintjük az író komolyzene iránti rajongását is (fülhallgatók, MP3 lejátszóból  zene hallgató). A bibliai tematikájú grafikák, tájkép- és akt-ábrázolások kiállítása jelzi az író megkülönböztetett érdeklődését e témák iránt.
A legkiemelkedőbb festmények egyedül, önálló falszakaszon szerepelnek. (Berény Róbert: Füst Milán (1929); Berény Róbert: Füst Milán (1939); Berény Róbert: Weiner Leó; Gulácsy Lajos: Cogito ergo sum)
 
A terem színe:  a falak halvány drapp,  a beállófalak (vendégfalak) pedig sötétebb drapp színűek.
A padló borítása: parketta és a bútorok alatt dobogó, rajta perzsa szőnyeg
A műtárgyak elhelyezését lásd  a csatolt alaprajz alapján (falszakaszok A-tól L jelöléssel)   követhető. A termet három ún. beállófal (vendégfal) határolja kisebb terekre
 
Kiállítandó anyag: a Füst-műgyűjtemény magyar grafikai és festészeti anyagának válogatott anyaga, valamint a gyűjtemény alábbi bútorai:
Bútorok:
A terem középső részén, de az F fal felé eltolva.
– Füst Milán íróasztala*; diófaborítás jávorfa berakással. Plexi védőtárló alatt relikviák (íróeszközök, apró tárgyak, képek, kéziratok)
– Füst Milán karosszéke. (bőrhuzatú, faragott, kör alakú vörös bársonyhuzatú, párnával
– írógép-asztal
– ehhez való szék
– írógép
Az E fal előtt:
– Kabinetszekrényke.* (német, XVII. sz. elefántcsont berakással)
Az I és J falak találkozásánál:
– Füst Milán zöld bársonyhuzatos, neoreneszánsz füles karosszéke.
Szövegek:
Minden műtárgy mellé rövid információs tábla; néhány esetben a műtárgy részletesebb ismertetése, méltatása.
Hosszabb, átfogó szövegek:
– a gyűjtemény és a kiállítás általános bemutatása
– a magyar anyag általános bemutatása
– Füst Milán és Berény Róbert, Bernáth Aurél, Rippl-Rónai József, Tihanyi Lajos, Varró István, Weiner Leó kapcsolata.
– Idézetek Füst Milán Gulácsy- és Nagy Balogh-tanulmányából.
Két beépített vendégfal „élén” (szélessége 70 cm) Füst Milánnak a művészetekre, festészetre vonatkozó illetve általános esztétikai írásaiból választott idézetek. (A harmadik fal élében beépített MP3 lejátszó kerül  fülhallgatóval, zene hallgatására.)
 
1/A falszakasz (jobbra)
KÉPEK: (Füst Milán és felesége „arcai” – grafikák)
1. Scheiber Hugó: Női arckép (Füst Milánné), (pasztell, papír, 60x44,5 cm, jkl.: Scheiber)
2. Benedek Péter: Füst Milánné, 1920 (ceruza, papír, 38x34 cm, jjl.: Benedek Péter)
3. Angyal István: Füst Milánné (pasztell, papír, 47x35 cm, jjl.: Pista)
4. Berény Róbert: Füst Milánné (ceruza, papír, 21x17 cm, jjl.: Berény)
5. Ferenczy Béni: Füst Milán előad (ceruza, papír, 28,5x22,5 cm, jbl.: Ferenczy Béni)
6. Major Henrik: Füst Milán (ceruza, papír, 14x14 cm, jjl.: Major)
7. Csorba Géza: Füst Milán portréja, 1913 (ceruza, papír, 32,5x20 cm, jjf.: Csorba Géza 1913)
8. Berény Róbert: Füst Milán (ceruza, papír, 20x17 cm, jjl.: Berény Róbert, jbl.: 1928 okt 14)
9. László Gyula: Füst Milán figyel, 1951 (ceruza, papír, 22,5x20,5 cm, jbl.: Füst Milán figyel, 1951 X 16 László, jjl.: Füst Milán Bpest, 1951 október 16)
1/A falszakasz (jobbra), a portrék mellett
Fali SZÖVEG::
A gyűjtemény magyar anyagának áltanos bemutatása, valamint a gyűjtők: Füst Milán és felesége grafikai ábrázolásainak áttekintése. 
1/B falszakasz (a belépőnek szemközt)
KÉP:
– Berény Róbert: Füst Milán portréja 1928 körül (olaj, vászon, 87,5x66,5 cm, k.101x79,5 cm, jbl.: Milánnak Róbert)
1/B falszakasz (a belépőnek szemközt)
Berény képe fölött SZÖVEG:
[a kiállítás címe:]
„A mester én vagyok” – Füst Milán és felesége, Helfer Erzsébet műgyűjteménye
 
1/C falszakasz (balra)
KÉPEK:
– Gulácsy Lajos: Falu bolondja (olaj, vászon, 74x54,5 cm, kerettel 82,5x63,5 cm, jbl.: Gulácsy, jjl.: Cogito ergo sum Descartes)
SZÖVEG tartalma:
[A kép mellett:]
Füst Milán Gulácsyról.
[A bejárattól balra eső kis falszakaszon:]
A gyűjtemény és a kiállítás általános szöveges bemutatása.
 
1/D falszakasz (balra haladva)
KÉPEK:
– Bernáth Aurél: Fiatal nő (Szilágyi Mária portréja) (pasztell, karton, 73,5x61 cm, k. 93x78 cm, jjl.: BA)
SZÖVEG tartalma: Füst Milán és Bernáth Aurél kapcsolatáról.
1/E falszakasz
Ismeretlen (Melegh Gábor?): id. báró Sina Simon portréja (litográfia, papír, 22,5x18 cm, jbl.: Sina)
Barabás Miklós: Táncsics Mihály, 1848 (litográfia, papír, 36x27 cm, jjl.: Barabás 848)
BÚTOR:
Kabinetszekrényke.* (német, XVII. sz. elefántcsont berakással)
1/F falszakasz
KÉPEK:
1. Tihanyi Lajos: Két férfiakt lóval, 1912 (olaj, vászon, 78x86 cm, k.81x90,5 cm, jjl.: Tihanyi L)
2. Tihanyi Lajos: Önarckép, 1910-es évek (olaj, vászon, 90x58 cm, k. 94x62 cm, jn.)
3. Rippl-Rónai József: Füst Milánné Helfer Erzsébet portréja (pasztell, papír, 51,5x41,8 cm, k. 86,5x70 cm, jjl.: Rónai)
4. Berény Róbert: Weiner Leó portréja, 1911 (olaj, vászon, 63x79 cm, k. 69x86 cm, jbf.: BR11)*
 
SZÖVEG:
Kapcsolatok, barátságok: Füst Milán és Rippl-Rónai József; Füst Milán és Tihanyi Lajos.
 
1/G falszakasz
KÉPEK:
Füst Milán írószobájának fotó-posztere a vendégfal teljes felületén.
1/H falszakasz
KÉPEK:
1. Hatvany Ferenc: Ülő akt (olaj, karton, 90x68 cm, k. 112,5x90 cm, jjl.: Hatvany)
2. Patkó Károly: Női akt, 1923 (rézkarc, papír, 20x17 cm, jjl.: Patkó Károly 923)
3. Patkó Károly: Kettős akt, 1922 (rézkarc, papír, MÉRET, jjl.: Patkó Károly 1922)
SZÖVEG:
A képekre és a művészekre vonatkozó bővebb leírás.
1/I falszakasz
KÉPEK:
1. Berény Róbert: Virágot tartó lány (akvarell, papír, 31x24 cm, jbf.: Berény)
2. Kühner, Ilse: Szerelmespár (31,5x23 cm)
3. Kmetty János: Fürdőzők (rézkarc, papír, 5,5x9,5 cm, jjl.: Kmetty)
4. Uitz Béla: Aktok a szabadban, 1917 (rézkarc, papír, 23,5x35,5 cm, jjl.: Uitz Béla)
5. Rippl-Rónai József: Női portré (Ticharich Zdenka), 1920-as évek (pasztell, papír, 51,5x41,5 cm, k. 68x54 cm, jbl.:Rónai)
 
SZÖVEG:
A képekre és a művészekre vonatkozó bővebb leírás.
1/J falszakasz
KÉPEK:
1. Mednyánszky László: Parkrészlet (olaj, vászon, 26,5x34 cm, k. 41x49,5 cm, jjl.:
    Mednyánszky, hátoldalán: hagyatéki pecsét, Leltározta Pálmai József, Bécs, 1919 május)
2. Mednyánszky László: Vízesés (olaj, vászon, 26,5x34,5 cm, k. 42x49 cm, jjl.:
    Mednyánszky, hátoldalán: Leltározva Wien 1919 május 10, pecsét: Mednyánszky László
    hagyatékából
3. Pór Bertalan: Szilácsi táj, 1920 (szén, papír, 18,5x23,5 cm, jbl.: Pór, 1920)
4. Kmetty János: Utca lámpasorral (akvarell, papír, 20,5x24 cm, k.-, jjl.: Kmetty)
5. Kmetty János: A budai szerb templom (rézkarc, papír, 10x13 cm, jjl.: Kmetty)
6. Kmetty János: Vidéki táj (akvarell, papír, 24x31 cm, k-,  jjl.: Kmetty)
7. Szőnyi István: Napos táj (rézkarc, papír, 8,5x11 cm, jjl.: Szőnyi István)
8. Aba-Novák Vilmos: Sírbatétel, 1923 (rézkarc, papír, 7x10 cm, jjl.: Aba Novák V)
9. Iványi Grünwald Béla: Pihenő pásztorok, 1921 (színezett rézkarc, papír, 23x31,5 cm, jjl.: Iványi Grünwald Béla)
10. Berény Róbert: Ábrahám áldozata (diófapác, papír, 24x29 cm, k. 45,5x35,5 cm)*
11. Kernstok Károly: Keresztelő Szent János (tus, papír, 21x18 cm, jbl.: KK)
12. Bokros Birman Dezső: Jób-variáció, 1920 (litográfia, papír, 29,5x24,5 cm, jkl.: Füst barátomnak szeretettel 21 II4 Bokros Birman 920)
13. Nagy Balogh János: Önarckép, 1912 (toll, tus, 17,5x16,5 cm, jjl.: Nagy Balogh János 1912)
14. Nagy Balogh János: Konyharészlet (olaj, papírlemez, 13,5x18 cm, 28x32,5 cm, jbf.: NBJ)
SZÖVEG:
A képekre és a művészekre vonatkozó bővebb leírás.
SZOBOR:
Petri Lajos: Füst Milán fejszobra (bronz; henger alakú márvány posztamensen)
1/K falszakasz
KÉPEK:
1. Berény Róbert: 100 év jótállás (akvarell, papír, 16x22 cm, jn.) [közös keretben]
2. Berény Róbert: Boldog karácsonyt (akvarell, papír, 16,5x12 cm, jn.) [közös keretben]
3. Berény Róbert: Gyümölcsszedők, 1941 (szüretelők) (diófapác, papír, 29,5x21,5 cm, k. 45,5x35,5 cm,  jbl.: Erzsinek szeretettel Róbert 1941 karácsony) Keretben.
4. Berény Róbert: Lovak (diófapác, tus, papír, 24x29 cm, k. 35,5x45,5 cm, jbl.: Milánnak szeretettel Róbert)* Keretben.
5. Berény Róbert: Önarckép, 1944 (olaj, vászon, 46,5x38 cm, k.59x51 cm, jjl.: Berény 1944 V Erzsinek, Milánnak szeretettel Róbert, 1949, a hátoldalán: festette 1944 V a német megszállás idején, Berény)*
6. Berény Róbert: Dr. Ferenczi Sándor portréja
7. Berény Róbert: Füst Milán portréja, 1939 (olaj, vászon, 80x110 cm, k. 99x129, jbf.: Milánnak Róbert 939)
SZÖVEG:
Füst Milán, Berény Róbert, Weiner Leó és Varró István kapcsolata.
1/L falszakasz
KÉPEK:
– Berény Róbert: Férfiarckép (Varró István), 1915 (szén, papír, 19x14,5 cm, jbl.: 1915)
– Berény Róbert: Férfi széken (Varró István), 1915 (ceruza, papír, 31,5x27,5 cm, jbl.: BR 1915)
– Berény Róbert: Varró István, 1918 (olaj, vászon, 100x85 cm, k.120x116 cm, jbf.: Berény 1918)*
SZÖVEG:
A képre vonatkozó bővebb leírás.
1/L falszakasz, a vendégfal élére:
Beépített MP3 lejátszó és fülhallgatók, zene hallgatására az alábbi művekkel:
1. J. S. Bach*–Stokowski: d-moll toccata és fúga, BWV 565 (10:27) (*Bach szerzősége vitatott)
2. Szigeti József előadásában: J. S. Bach: f-moll versenymű csembalóra és vonósokra, BWV 1056 – Robert Reitz átiratában (3:40)
3. Szigeti József előadásában: J. S. Bach: d-moll versenymű csembalóra és vonósokra, BWV 1052 – Szigeti József átiratában; I. Allegro (7:50)
4. Weiner Leó: Rókatánc (2:13) vezényel: Reiner Frigyes (Pittsburghi Szimfonikus Zenekar)
5. Bartók Béla: Este a székelyeknél (3:06) vezényel: Erdélyi Miklós (a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara)
6. Lukács Pál és a Székesfővárosi Zenekar előadásában: Dávid Gyula: Brácsaverseny, I. tétel: Allegro (7:50) (Székesfővárosi Zenekar, karmester: Ferencsik János)
 
II. TEREM
Az egyetemes képzőművészeti anyag bemutatása
Tematika:
Füst Milán és felesége gyűjteményének egyetemes grafikai és festészeti anyagának bemutatása.
Mitológiai és bibliai tárgyú festmények és metszetek. Füst Milán metszetgyűjteménye középkori várakról a XVII. századból.
Történelmi tárgyú festmények és metszetek. (Csataképek, uralkodók, arisztokraták képei.)
Színezett japán fametszetek a XIX. század első feléből.
A terem színe:  a falak sötét drapp színűek, a beállófalak (vendégfalak) pedig világosabb drapp színűek
A padló borítása:  vagy: sötétszürke padlószőnyeg és a bútorok dobogóra helyezve
                              vagy: parketta és a bútorok alatt perzsa szőnyeg
Bútorok:
A terem középső részén, de az F-G-H falak által határolt területen
– Hat darabos ülőgarnitúra (egy kanapé, két karosszék, három szék törtfehér kárpittal)
– nyolcszögletű asztal (toszkán, XV. sz.)*
Továbbá:
– Kabinetszekrény* (Németalföld XVII. sz, fenyő és tölgy; teknőc, gyöngyház. berakással, bronzozott veretekkel)
– nagyméretű mosdó medence domborított japán figurákkal
– trapéz alakú velencei tükör (XVIII. sz.)
– füles karosszék* (1600 k.; gobelinnel kárpitozott)
– nagyméretű faragott, festett faláda (140x70x60 cm)
 
Szövegek:
Minden műtárgy mellé rövid információs tábla; néhány esetben a műtárgy részletesebb ismertetése, méltatása.
Hosszabb, átfogó szövegek:
– a külföldi anyag általános bemutatása
 
Bejárás jobbról
2/A falszakasz
SZÖVEG:
A gyűjtemény külföldi anyagának áltanos bemutatása.
2/B falszakasz
KÉPEK:
– Észak-itáliai festő, XVII. század: Római történeti jelenet, (k. 104x139 cm)*
– Van Dyck (1599-1641) után Daullé, Jean (1703-1763): A gyermek, aki játszik a szerelemmel 34x26 cm
– Cesio, Carlo (1626-1686) Annibale Caracci után: Genus Vnde Latinum 30,5x30 cm
– Cheron, Louis (1660-1720): Pihenő Herkules* 39,5x32,5 cm
– Mignon, Jean (műk. 1542-1545 között): Kleopátra halála* 51x38 cm
 
2/C falszakasz
KÉPEK:
– Német festő, XVIII. század: A Jótanács Anyja kegykép másolata, (k. 79x64 cm)
– Itáliai festő, XVII. század: Háromkirályok imádása, (k. 83x66 cm)*
– Észak-itáliai festő, XVIII. sz. első fele: Mária, (k. 51x44 cm)
– [öt alakos reneszánsz kép másolata]
SZOBOR:
[C és D falszakaszok találkozásánál a sarokban]
Ismeretlen szobrász: Maria Immaculata (XVIII. sz. festett fa, gipsz, oszloptalapzaton)
2/D falszakasz
KÉPEK:
– Itáliai festő, XVII. század: Az irgalmas szamaritánus, (k. 158x194 cm)*
– Német művész, 15. sz. vége: Mózes és az égő csipkebokor; Schedel: Weltchronik, Nürnberg, 1493 13x23 cm
– Német művész, 15. Sz. vége: Mózes átveszi a kőtáblákat; Schedel: Weltchronik, Nürnberg, 1493 13x23 cm
– Német művész, 15. Sz. vége: Az aranyborjú imádása; Schedel: Weltchronik, Nürnberg, 1493 27x23 cm
– Német művész, 15. Sz. vége: Ádám teremtése; Schedel: Weltchronik, Nürnberg, 1493 23,5x24 cm
– Német művész, 15. Sz. vége: Éva teremtése; Schedel: Weltchronik, Nürnberg, 1493 26x23 cm
SZÖVEG:
A kiállított műtárgyak részletesebb bemutatása.
2/E falszakasz
BÚTOR:
Kabinetszekrény* (Németalföld XVII. sz, fenyő és tölgy; teknőc, gyöngyház. berakással, bronzozott veretekkel)
1/F falszakasz
KÉPEK:
– Delaroche, Paul után, XIX. sz. második fele: I. Péter orosz cár képmása (k. 143x109 cm)
 
2/G falszakasz
KÉPEK:
– Courtois, Jacques-nak tulajdonított Lovas ütközet, 1670 körül, (k. 126x169 cm)*
– François I Chéreau (1680 Blois -1729 Paris): Buda, 18. Sz. eleje* (Bude Ville Capitale du Royaume d’Hongrie) 19x27 cm
– Német metsző, 18. sz. Szentgotthárdi csata (Az 1664. augusztus 1-jén lejátszódott győztes ütközet) 20,5x34 cm
– Schnitzer, Lucas (műk. Nürnbergben 1635-1665 között) Szendrő vára, 1665 (Ortelius Redivivus,1665 ill.) (A metszet Szendrő vára 1665-ös állapotát mutatja be.) 19,5x34 cm
– Sibmacher, Johan Győr (A metsző Győr 1594-es ostromát ábrázolja.)  19x30,5 cm
[G és H falszakaszok találkozásánál a sarokban felfüggesztve:]
Trapéz alakú velencei tükör (XVIII. sz.)
2/H falszakasz
KÉPEK:
– Berghe, Pieter van dér (Amsterdam 1648-1695) Mohácsi csata 1687 (A jó kvalitású metszet raritásnak számít a hazai emlékanyagban) 33,5x44 cm
– Itáliai metsző, 17. sz. Possnia (Pozsony) (A magyar várakat, városokat bemutató itáliai metszet egykor egy könyv illusztrációja volt.) 14x21 cm
– Itáliai művész, 17. sz. FAMOSO PONTÉ D’ESSEK (Az eszéki híd) (A stratégiai fontosságú eszéki fahidat többször felgyújtották és újjáépítette a török 1661. január 30-án Zrínyi Miklós és Esterházy Pál vezette magyar seregek fölégették.) 14,5x21,5 cm
– Sibmacher, Johann (műk. 1611 előtt) Szolnok (Wahre Contrafactur dér Vötung Zolnock...) (A metszet a törökök által bekerített Szolnok várát ábrázolja 1552-es ostrom idején.) 17,5x28 cm
– Német művész, 17. sz. Kalo (Nagykálló) (A kompozíció hadiismeretekkel rendelkező metszőnek mutatja be alkotóját.) 11x18,5 cm
– Itáliai művész, 17. sz. Novigradi (Nógrád) (lásd a 30. számú metszethez írt megjegyzést) 14x20,5 cm
– Itáliai művész, 17. sz. Temesvár (lásd a 30. számú metszethez írt megjegyzést) 14,5x21,5 cm
– Itáliai művész, 17. sz. Gyula (lásd a 30. számú metszethez írt megjegyzést) 15x21,5 cm
– Itáliai művész, 17. sz. Álba Reale (A metszet a hódoltság kori Székesfehérvár látképét ábrázolja)  15x21,5 cm
– Itália metsző, 17. sz. Sighet (Szigetvár) (A metszet a hódoltság kori törökök által kiépített és használt Szigetvárat ábrázolja.)  15x21,5 cm
– Itáliai művész, 17. sz. Naihaisel (Nyitra) (A metszet a hódoltság kori törökök által kiépített és használt nyitrai várat ábrázolja.)  14,5x20,5 cm
– Itáliai művész, 17. sz. Kanizsa (A metszet a hódoltság kori törökök által kiépített és használt kanizsai várat ábrázolja.)  15x21,5 cm
– Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), 1840 körül: Különféle történeti témák, papír, színes fametszet, hátoldalán japán feliratokkal 8 db
(Két hölgy érkezése hajón, Két szamuráj patkánnyal, Szamurájok harca, Két gésa, Előkelő férfi, Előkelő férfi lovával, Kabuki színész, Fiatal pár) valamennyi: 35,5x23,5 cm
BÚTOR: [A két témát egymástól elválasztja a fal előtt álló]
Nagyméretű, állványon álló mosdó medence domborított japán figurákkal.
SZÖVEG:
A kiállított műtárgyak részletesebb bemutatása.
2/I falszakasz
KÉPEK:
1. Velencei festő, XVI. század vége: Cornaro Katalin ciprusi királynő portréja, (k. 135x111 cm)*
2. Amling, C.G. (1651-1702) P.Candid után: Otto M. Com, P. Witelspach: Boioariae Dux...Landshvtatem, et Archem in monte adicente sedem dvcalem Aedificat An. M.LXXXII. 27x40,5 cm
3. Schmidt, G.F. (1712-1775):H.Rigaud után: Charles de Saint-Albin portréja 1741 52,5x38 cm
4. Német művész 17. század: Ermordung Heirici IV. Straffe des Tháters 1610 Ludovici XIII. Majorenitát und Crönung 1614  30,5x38 cm
5. Észak-itáliai festő, XVIII. sz. közepe: Férfiképmás, (k. 64x51 cm)*
BÚTOR:
Füles karosszék.* (magyar, 1600 k.; gobelinnel kárpitozott)
2/J falszakasz
KÉPEK:
1. Pfeffel, Johann Andréas (1674-1748) és Egelbrecht, Christian (1672- 1735) J.C. Hackhofer után: Das Hochambt in St.Stevhans Thombkirchen... 55x41,5 cm
2. Spanyol festő(?), 1700 körül: II. Károly (1661–1770) arcképe, (k. 106x87 cm)*
3. Német metsző, 17. század: Vera effigies Ducis Burgundiáé Caroli.... 38x30,5 cm
4. Amling, C.G. (1651-1702) P.Candid után: Otto M. Com, P. Witelspach: Boioariae Dux... Ob animi virtutem, et insignem Fortitvdinem Praefectus Praetorio Creatvr svb nnvm M.CLIII 35,5x28 cm
BÚTOR: [A képek alatt emelvényen:]
Nagyméretű festett faláda (140x70x60 cm)
SZÖVEG:
A kiállított műtárgyak részletesebb bemutatása.