Kiállítások, 2019

 • január

  Emlékkiállítás Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából

  „Egy merev test a puszta ágyon, mélyen a vaságyon, fekete szegény tetem, egy lepedővel betakarva…” – írja Móricz Zsigmond Ady Endre halottas ágyánál. Ezt a testet visszaemlékezések, fényképek, rajzok, szobrok sora örökítette meg. Kiállításunk a halál pillanatával kezdődik, majd tárgyi emlékeink, írásbeli dokumentumok, filmfelvételek, versek bemutatásával idézzük fel azt az utat, melynek végén Ady Endre alakja szoborrá merevül a Nemzeti Sírkertben.

   

   

  A kiállítás nyitva 
  2019. január 25. - 2020. január 27.
 • március

  Kányádi-képfantáziák

  Kamasz szelek fütyörésznek – Kányádi-képfantáziák
  2019. március 8. – június 23.
  Kiállítók:
  FIALA de Gábor, HERENDI Péter, KEREKES Emőke

  A kiállítás nyitva 
  2019. március 8. - 2019. június 23.
 • április

  *A varázsló halála

  Emlékkiállítás Csáth Géza halálának 100. évfordulója alkalmából

   

  A kiállítás nyitva 
  2019. április 30. - 2020. október 31.
 • június

  Írók bútorai a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéből

  A múzeum gyűjteménye számos irodalmi relikviát őriz, köztük írók környezetéből származó bútorokat is. Legújabb kiállításunkban a közönség számára jórészt ismeretlen berendezési tárgyakat mutatunk be, hozzájuk kötődő fotókkal, irodalmi szövegekkel, napló-, illetve levélrészletekkel együtt, miközben gyűjteményünk komplexitása és sokszínűsége is megmutatkozik.

  A kiállítás nyitva 
  2019. június 21. - 2020. február 28.
 • július

  André Kertész-fotók a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményeiből

  A kamera poétája

  André Kertész-fotók a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményeiből

  Megtekinthető: 2019. október 6.

   

  A kiállítás nyitva 
  2019. július 3. - 2019. október 6.
 • október

  A Petőfi-kultusz alakváltozatai

  Kiállításunk centrumában annak a kérdésnek a megválaszolása áll, hogyan alakult, formálódott át újra meg újra „a költő" nemzeti emlékezetben megőrződő alakja a társadalom különböző rétegeiben, az irodalom, a képzőművészet, a politika által használt motívumokban, szólamokban, a hagyományőrzés retorikájában. A cím az Apostol önjellemzéséből való: ...alatta a sötét homloknak / Két fényes szem lobog, /Mint két bolyongó üstökös, / Mely nem fél senkitől /S melytől mindenki fél. Tekintete / Mindég messzebb, mindig magasbra száll. 

   

  A kiállítás nyitva 
  2019. október 29. - 2020. szeptember 30.
 • november

  Régészeti kutatások a segesvári harctéren 2018-2019

  Segesvár neve az 1849. július 31-én, a Józef Bem és Lüders orosz tábornok csapatai között lefolyt ütközet után válik jelképpé. Tudjuk róla, hogy itt zajlott a "segesvári csata", amelyben eltűnt a szabadságharc ikonikus alakja, a költő Petőfi. Ami a korban egysoros újsághír volt – „…koszorús népköltőnk, a tűzlelkű P. S. hír szerint elveszett" - a világosi fegyverletétel időbeli közelsége miatt, az idők során összemosódott a hamarosan bekövetkező katonai összeomlással, a szabadságharc bukásával. Fehéregyháza egyszerű honvéd-tömegsírjából nemzeti gyászhely lett.

  A kiállítás nyitva 
  2019. november 27. - 2021. október 17.