A szöveg mint rejtekhely

Az Álnév és szerep az irodalomban című kiállításhoz kapcsolódó konferencia
Károlyi-palota, Lotz-terem 
Előadások: 

Kőszeghy Miklós:
Ézsaiás(ok) könyve(i)?

Hermann Zoltán:
Himfy és Vitéz – avagy érzelmes ipiapacs két részben, epilógussal

Török Lajos:
Jókai Mórok

Suhajda Péter:
KASSÁK LAJOS  - Az (ál)név rejtett értelmének keresése

Kovács Árpád:
A szövegszubjektum fogalmáról

Horváth Nelli:
Az én költői alakváltozatai – versbeszéd és textualitás

Szigeti Lajos Sándor:
Líra és alkímia – Baka Sándor első tükörszonettje

Kiss Viktória: Hattyúdal
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Oláh Olívia: 
Nem is tudom, kettőnk közül melyikünk írja e sorokat?
A szerzői és az elbeszélői én megragadhatatlansága Kovács András Ferenc Jack Cole Daloskönyve című művében

Mészáros Márton:
Nászének, égetett agyag
Dátum: 
2006. szeptember 21. 11.00