Péntek10 – Nyugdíjasok irodalmi délelőttje

Önkormányzat vagy szekértábor? Illyés Gyula és Németh László barátsága

Az előadás az irodalom és a társadalom kérdéseire adott válaszok, a barátságot összekovácsoló, de meg is próbáló sorsfordulatok mentén idézi meg a két író alakját és kapcsolatát. A művekből két párhuzamosan futó gondolkodás hasonlóságai és összebékíthetetlen ellentétei bontakoznak ki. Az írók életének pillanatait levelek, naplóbejegyzések, családi fotók elevenítik fel.

Kodolányi Judit irodalomtörténész előadása

Belépőjegy: 400 Ft

Dátum: 
2017. december 1. 10.00