Körséta A Pál utcai fiúk című regény helyszínein

Családi program
Jelentkezés: Kákonyi Magdolna múzeumpedagógusnál
Tel.: 317-3611/150; e-mail: kakonyim@pim.hu
Dátum: 
2008. május 31. 11.00