Könyvbemutató

Szilágyi Márton A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói (2014) című könyvét bemutatja Margócsy István irodalomtörténész
A kötet a Ráció Kiadó Ligatura című sorozatának új darabja.
 
A Ráció Kiadó rendezvénye
 
Vajon hogyan gondolták el a 18. század végén, a 19. század elején az ideáltipikus költőt? Milyen költői szereplehetőségeket hagyott maga után Csokonai? A hagyományos életrajzi narrációt felbontó monográfia egy irodalomtörténeti tárgyú, mikrotörténelmi léptékű biográfiára tesz kísérletet - intézménytörténeti és folklorisztikai szempontokat is fölhasználva alkotja újra a látszólag jól ismert, valójában nagyon sok ismeretlen mozzanatot tartalmazó életút képét.

Ez az új Csokonai-életrajz másként közelít tárgyához, mint az eddigi biográfiák. Amellett, hogy igyekszik kritikailag felülvizsgálni a költőre vonatkozó eddigi tudásunkat, s reflexív módon viszonyul az életrajz műfajához, Csokonai kapcsán egy irodalomtörténeti tárgyú, mikrotörténelmi léptékű biográfiára tesz kísérletet. Arra kíváncsi, melyek voltak azok a kontextusok, amelyek meghatározták a tárgyul választott író életét és pályafutását, milyen konfliktusok adódtak a környezet és a költő interakciói során, s ebből a helyzetből miféleképpen következett Csokonai írói ambíciójának és életművének a kialakulása. A könyv Csokonai népszerűségét és egykori populáris recepcióját mérlegelve általánosabb és tágabb érvényű következtetésekhez jut el. Vajon hogyan gondolták el a 18. század végén, a 19. század elején az ideáltipikus költőt? Milyen költői szereplehetőségeket hagyott maga után Csokonai? Ezzel miként tudta befolyásolni hosszú időre a népszerű, nemzeti irodalom befogadásának lehetőségeit? A hagyományos életrajzi narrációt felbontó monográfia sokféle megközelítést alkalmazva, irodalomtörténeti, intézménytörténeti és folklorisztikai szempontokat is fölhasználva alkotja újra egy látszólag jól ismert, valójában nagyon sok ismeretlen mozzanatot tartalmazó életút képét.
 
Dátum: 
2015. február 4. 17.00