Kiállításmegnyitó

Annyi titkom maradt… Szabó Magda 100

Köszöntőt mond Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár

A kiállítást megnyitja Háy János író

Közreműködik Für Anikó színművész és Hauser Adrienne zongoraművész

Annyi titkom maradt…

A 100 éve született Szabó Magdára emlékező kiállításunk olyan életművet idéz meg, amely egyidejűleg több generáció számára jelentett olvasmányélményt. Az írónő így írt élet és mű kapcsolódási pontjairól: „[…] ami velem és köröttem valaha megesett, és amit én annak a nyersanyagából alkottam, aligha különíthető el. Ha meghalok, magammal viszem minden titkomat, s nem lesz irodalomtörténész, aki meg tudja fejteni, mikor ki voltam, melyik figurám, vagy mi volt valóban igaz ebben vagy abban az ábrázolásban. A tükör, amelyet a világ felé fordítottam, halálommal széttörik, cserepei nyilván összeilleszthetők és beszoríthatók lesznek valami keretbe, és mégsem azt mutatják majd, ami voltam, vagy amit teremtettem.” (Szabó Magda: Mézescsók Cerberusnak, 168.). Kiállításunk az írói pályát alapvetően befolyásoló gyermekkorból kiindulva vázolja fel, miként nőnek Szabó Magda életének szereplői mitologikussá, hogyan foglalják el helyüket az életműben. Tárlatunk látogatói így olyan szerzővel ismerkedhetnek meg, aki újra és újra önmagát avatja a megértés tárgyává; önéletrajzi műveiben, emblematikus regényeiben, verseiben, naplóiban és leveleiben, de még saját arcképét a tükörben megpillantva is. Szabó Magda önelemzését látogatóink az írónő fényképei, relikviái, kézírása, rajzai, kedvenc olvasmányai és illata segítségével kísérhetik végig.

Dátum: 
2017. június 20. 11.00