„…fejünkből töröljük ki a regulákat”

Kassák-konferencia, az író, képzőművész, szerkesztő és közszereplő 122. születésnapja alkalmából
A résztvevőket köszönti: Dr. Wernitzer Júlia, a PIM főigazgató-helyettese és Andrási Gábor, a Kassák Múzeum vezetője, a konferencia szervezője
 
Előadók: Deréky Pál, K. Horváth Zsolt, Imre Györgyi, Juhász R. József, Kappanyos András, Kókai Károly, G. Komoróczy Emőke, Helena Markusková, Péter Zoltán, Sasvári Edit, Seregi Tamás, Standeisky Éva, Szolláth Dávid
PROGRAM
 
10.00
A résztvevőket köszönti Dr. Wernitzer Júlia, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-helyettese és Andrási Gábor, a Kassák Múzeum vezetője, a konferencia szervezője
 
10.20
Dr. G. Komoróczy Emőke, irodalomtörténész, kandidátus
A Kassák-életmű aktualitása
 
10.45
Dr. habil. Kappanyos András PhD, irodalomtörténész, tudományos főmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet, egyetemi docens, Miskolci Egyetem BTK
A klasszikus és a neoavantgárd közötti kontinuitás kérdése
 
11.10
Dr. Péter Zoltán, szociológus, tudományos munkatárs, Bécsi Egyetem, Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Finnugor Tanszék
Kassák 1922-es bécsi irodalmi-képzőművészeti-világnézeti aktivizmus-konstruktivizmus „nyelvcseréje”. A képarchitektúrán alapuló elmélet és gyakorlat kialakulásának tényezői. Honnan ered a képarchitektúra fogalma?
 
11.35
Dr. habil. Deréky Pál, irodalomtörténész, egyetemi tanár, Bécsi Egyetem, Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Finnugor Tanszék
A Kassák-kör a korabeli bécsi kulturális élet kontextusában. Osztrák, magyar és nemzetközi „újművészeti” hálózatok és kritikusaik (Karl Kraus, Robert Musil, Balázs Béla, Lukács György) az emigráció idején (1920–1927).
 
12.00
Dr. Kókai Károly, tanár, Bécsi Egyetem, Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Finnugor Tanszék
Német nyelvű szövegek a bécsi MA-ban. Milyen közönséget próbált Kassák megszólítani 1920–1926-os bécsi tartózkodása idején?
 
12.25
Juhász R. József, költő, intermediális művész, művészetszervező, az érsekújvári Kassák Intermediális Kreativitás Központ vezetője
Kassák-bibliográfia – a könyvborítók tükrében (1912–1967)
 
12.50
Helena Markusková, magiszter, kurátor, Művészeti Galéria, Érsekújvár
Kassák-művek, dokumentumok és Kassák tiszteletére készült művek az érsekújvári Művészeti Galéria gyűjteményében
 
12.50–13.50 Ebédszünet
 
14.00
Seregi Tamás, PhD, irodalmár, egyetemi adjunktus, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
A népiesség és az avantgárd viszonya, Kassák nép-fogalma a húszas évek elejétől
 
14.25
K. Horváth Zsolt, társadalomtörténész, ELTE BTK, PhD-hallgató
A munkáskultúra, a radikális politikai gondolkodás és az avantgárd érintkezési pontjai az Együtt és a Munka korai számai kapcsán
 
14.50
Szolláth Dávid PhD, irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi Intézet, szerkesztő, Jelenkor
Munkásmozgalmi kultúra a húszas-harmincas években
 
15.15
Sasvári Edit, művészettörténész, BTM Fővárosi Képtár, PhD-hallgató, PTE
„A mi kultúránk nem lehet más itthon, mint külföldön” – Kassák 1960-as párizsi kiállítása
 
15.40
Imre Györgyi PhD, művészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria
Kassák Párizsban, az 1960-as években: kiállításai, képzőművészeti kapcsolatainak újrafelvétele és a Magyar Műhely Kassák–száma
 
16.05
Standeisky Éva, történész, kandidátus, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, munkatárs, 1956-os Intézet
Az „ismeretlen” Kassák. Ötletek, javaslatok az életmű további feltárásához, értékeléséhez
 
16.30 – 17.30 Beszélgetés, vita az elhangzottakról
Dátum: 
2009. március 20. 10.00