„...és a fordításnak sincs múzsája” – Fordítás, közvetíthetőség és kulturális identitás

Az MTA Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osztálya és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciája a Nyugat-év alkalmából
Április 4. péntek, 9.00
 
RITOÓK Zsigmond megnyitó előadása: Areté és társai
 
FABINY Tibor: „Health”/„Salvation” – egy lényeges különbség William Tyndale két Újszövetség-fordításában (1526 és 1534)
 
MIKESY András: Martin Luther és William Tyndale a Rómaiakhoz írt levélről
 
MAJOROS Szidónia: A „covetousness” szó használata Tyndale Hegyi Beszéd-kommentárjában
 
Vita, hozzászólások
 
11 órától
 
POLGÁR Anikó: „Ezeket tanullyuk mi Déák versekbe” A parodisztikus fordítás az iskoladrámákban
 
HAJDU Péter: A római próza magyar fordításának furcsa hagyománya
 
KŐRIZS Imre: Horatiusok és koruk
 
FERENCZI Attila: Lássuk, Uramisten, mire megyünk ketten! Klasszikus szövegek fordítása a 20. század végén   
 
Vita, hozzászólások
 
12.4014.00 Ebédszünet
 
14 órától
 
PÁL Ferenc: Fordítói önkény vagy szükségszerűség – megjegyzések Greguss Gyula A lusiadák fordításához
 
BEZECZKY Gábor: Elhanyagolt magyar klasszikusok – Scott, Balzac, Dickens és társaik
 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A fordíthatóság határai – tulajdonnév, cím, közmondás
 
Vita, hozzászólások
 
15.30-tól
 
SZELE Bálint: A Nyugat és a magyar Shakespeare
 
ZSELLÉR Anna: Átültetés, fordítás és átköltés. Rilke, Labé – Füst, Kaszab
 
Vita, hozzászólások
 
A konferenciára a Fordítás, közvetíthetőség és kulturális identitás pályázat – NKFP-5/041/04 – keretében kerül sor, melynek vezetője Ritoók Zsigmond.
Dátum: 
2008. április 4. 10.00