Emigráció és munka Németországban – magyar értelmiségiek a két háború közötti Németországban

Konferencia 
Március 6-8. csütörtök-szombat
A Müncheni Egyetem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas , az ELTE BTK Germanisztikai Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum német nyelvű konferenciája
A konferencia célja, hogy közelebbről megvizsgáljuk Németországot, a két világháború között oly sok magyar emigráns értelmiségi célállomását. Kiemelten foglalkozunk a német nyelvnek és kultúrának az emigránsok munkásságára kifejtett hatásával. Kitekintünk más német nyelvű országokra is, összehasonlítjuk a bennük párhuzamosan megjelenő, a magyar emigránsokat érintő problémákat.
A konferencia egyik fontos problémaköre, vajon miben rejlett Németország és a német nyelvterület vonzereje a magyar emigrációs elit számára. Ehhez szorosan kapcsolódik az, hogy milyen hatást fejtett ki Németország az ott – hosszabb vagy rövidebb ideig – élő és alkotó magyar emigránsok munkájára, életművére. Mindez olyan egzisztenciális kérdéseket is feszeget, mint a kulturális környezet, az emigráns lét, az idegenség státusza vagy éppen a különféle szellemi impulzusok hatása a művészi-kulturális alkotásra. Az előadások Németországnak azt a szerepét is érintik, amelyet a maga kulturális és szellemi hátterével Európa történelmében a két háború között töltött be. A „problematikus befogadóról” beszélve kiemelendő a sorsfordító 1933-as év, amely sokakat további emigrációba kényszerített. A nemzetiszocializmus bukása után azonban felkínálkozott a Németországba való visszatérés lehetősége. Miért volt nehéz és fájdalmas ez a visszatérés? Kik és miért tértek vissza Németországba, illetve Magyarországra? Az emigrációt kiváltó okok megszűnte vajon azonnal az emigráció végét is jelentette?
 
Március 7. péntek, 9.30 – Esettanulmányok I.
Előadók: Szilágyi János György, Riccardo Dottori
11.30 – Esettanulmányok II.
Előadók: Gareth Dale, Amalia Barboza
15 óra – A két háború közötti Berlinben
Előadók: Szívós Mihály, Kerekes Amália
17 óra – Csoportok és műfajok
Előadók: Varga Péter, Dézsi Krisztina
19 óra – Jarmo Valkola: A kép filozófiája – Balázs Béla és a mozi vizuális értelmezése (angol nyelvű előadás)
Dátum: 
2008. március 7. 09.30