CSODÁLATOS TÖRTÉNET?!

Finisszázs kurátori tárlatvezetésekkel és kollázs workshoppal

15:00
A mi lábunknak nincs pihenése…  

Nyitó tárlatvezetésünkön, – melyre a kollázsworkshop résztvevőit is várjuk szeretettel – új szemszögből vizsgáljuk a nők társadalmi szereplehetőségeit és a nemek közötti munkamegosztás kérdését, melyek 1919-től egészen a harmincas évekig visszatérő témái Újvári Erzsi és Barta Sándor írásainak. Segítségükkel megismerhetjük a két avantgárd szerző irodalmi munkásságát, és kirajzolódik előttünk az a társadalomtörténeti kontextus is, amelyben az Újvári–Barta-szövegek keletkeztek. A századforduló gazdasági rendszereit felforgató események, az első világháború vagy a szovjet tervgazdaság bevezetése kiélezte a nemek közötti munkamegosztás egyenlőtlenségeit. A háborús hátország gyáraiban és a szovjet iparban megnőtt a nőmunkások aránya. A házimunka és bérmunka kettős terhe egyre több nő mindennapjait határozta meg, ezért a tárlatvezetés során kiemelten foglalkozunk a világháborús összeomlást követő Tanácsköztársaság, valamint a szovjet élmunkásmozgalom nőképével és ezek megjelenésével Újvári és Barta szövegeiben.

15:30–18:00
KORTÁRS KÉPVERSKOLLÁZS Thury Lili grafikus, képzőművész vezetésével

A finisszázs egyik záróprogramjaként az avantgárd művészet egyik népszerű műfaját aktualizáljuk: képverskollázsokat hozunk létre kortárs költőnők verseiből, akik olyan női tapasztalatokat dolgoznak fel, mint amelyek a kiállításban is markánsan megjelennek Újvári Erzsi költészetében.  Ilyenek például a gondoskodás és a házimunka összeegyeztetése a bérmunkával, az alkotással, a művészeti közegben való érvényesüléssel, az anyaság, a szexualitás témája, vagy akár a kiszolgáltatottságé: a női léttel kapcsolatos olyan traumák, melyek aktualitása ma is megkérdőjelezhetetlen.

 A workshopon arról beszélgetünk, ki hogyan kapcsolódik egy-egy témához, miért fontosak a kiválasztott szövegek. Inspirációként képverspéldákat nézegetünk, majd a választott írásokat képpé alakítjuk: játszunk a betűk és a szavak elrendezésével, különböző kompozíciókkal kísérletezünk, amelyek megidézik a vers hangulatát. Izgalmas, de egyszerű nyomdatechnikai eljárásokkal, papírmetszettel és betűnyomdával egészítjük ki a képverseinket. A részvétel nem igényel művészeti előképzettséget, a workshop alatt készült műveket a résztvevők hazavihetik.

Az eseményen múzeumi belépőjegy váltásával lehet részt venni és regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni a kassakmuzeum@pim.hu e-mail címen lehet.

18:00
Utánuk!!! – Barta Sándor és Újvári Erzsi a tömegmegmozdulásokról 
A kurátori tárlatvezetés során a résztevőkkel közösen ismerkedünk a századfordulós tömegtüntetések koreográfiájával, a szakszervezetek követeléseivel. Barta Sándornak gyermekkori élménye volt a 1912. május 23-i, nagy budapesti tömegtüntetés, melyről Kassák is megemlékezett az Egy ember élete című önéletrajzi regényben és később is rendszeresen csatlakozott a pesti utcákon zajló tömegmegmozdulásokhoz. Barta szintén számos elbeszélésében dokumentálta a választójogért szervezett tüntetéseket és a sztrájkmozgalmakat. Újvári Erzsi szövegeinek segítségével arra keressük a választ, hogy a nők miként vettek részt ezekben a megmozdulásokban, majd a forradalomban. Ellentétben a férfiakkal, akik „megálltak a teremtésüknek örülni” (Próza: 10), Újvári szerint a nők nem elégedhetnek meg azzal, hogy csak szemlélői maradnak a társadalmi változásoknak, mivel ők lehetnek a katalizátorai egy valóban átfogó, a társadalom perifériáján élőket is elérő reformnak. 

A tárlatvezetéseket Bagdi Sára, a kiállítás egyik kurátora tartja.

Dátum: 
2022. augusztus 27. 15.00 - 19.00
Helyszín: 

1033 Budapest, Fő tér 1.

Filiálé: 
Kassák Múzeum