Budapest Transzfer

Metamorfózis a filmművészetben
A PIM fesztiváljához kapcsolódnak az Uránia Filmszínházban 3 napon át zajló filmvetítések és az azokat követő beszélgetések, természetesen az átváltozás témakörében.
A fesztivál témája szinte az emberiség születésének pillanatától a művészet, a gondolkodás és a tudomány egyik legtöbbet vizsgált, ugyanakkor a legsúlyosabb kételyektől kísért tárgya. Az alig százéves filmművészet, amely a valósággal való sajátos kapcsolata, a tér és az idő ábrázolásának forradalmian új módjai miatt alapjaiban rengette meg a korábbi művészetfelfogás számos törvényszerűségét, természetesen különösen alkalmas a metamorfózis legkülönfélébb módjainak (konkrét, elvont, történelmi, pszichológiai, intermediális stb.) ábrázolására, megragadására. A szinte valamennyi művészeti ág (képzőművészet, irodalom, zene) sajátosságainak szintetizálására képes animációs filmet akár az átváltozások par excellence műfajának is tekinthetjük, hiszen jóformán akadály nélkül teremtheti meg a legkülönbözőbb gondolatok és eszmék, korok és stílusok, formák és motívumok metamorfózisát. A magyar animációs filmben kivételesen gazdag és jelentős hagyományai vannak az élet alapvető és örök kérdéseit, dilemmáit mitologikus, filozofikus, bölcseleti megközelítéssel feldolgozó munkáknak, ezért nyilvánvaló, hogy a vetítéssorozat első estéjén ebből adunk némi ízelítőt. Egy estébe azonban természetesen csak töredéke fér a témához kapcsolódó munkáknak, válogatásunk ezért csak esetleges lehet.
 
Szeptember 19.
Uránia Filmszínház, Fábri terem, 19 óra
Animációs filmek
 
1. Négy évszak, 41’, 2000
 
Rendező, forgatókönyvíró: Cakó Ferenc
Operatőr: Kazi Antal
Zene: Antonio Vivaldi
Cakó Ferenc homokfestmény-filmje több szempontból is a metamorfózis iskolapéldája. A négy évszak a természet rendjének, az „örök visszatérésnek” a vigasztaló jelképe az ember világának kaotikusságával szemben.
 
2. Átváltozás, 8’, 2004
 
Rendező, forgatókönyvíró: Kiss Iván
Operatőr: Bacsó Zoltán
A film a világnak a rendből a káosz felé haladását, a deszakralizálódás, a széthullás folyamatát, ember voltunk és emberképünk átváltozását mutatja be Ovidius, Hamvas Béla és Franz Kafka motívumainak felhasználásával.
 
3. A kert, 6’, 1993
 
Rendező: Orosz István
Forgatókönyv: Orosz Andrea, Orosz István
Zene: Maurice Ravel
A változás, a változtatás, a kutatás igényének legismertebb mitológiai képviselője, Odüsszeusz nyomán Utisz művésznéven is ismert Orosz István az átváltozás (anamorfózis) sok évszázados műfajának egyik legkiválóbb mai követője.
 
4. Az idő látképei, 10’, 2004
 
Rendező, forgatókönyvíró: Orosz István
Narrátor: Orosz István, Orbán Edit
Operatőr: Bacsó Zoltán
Zene: J. S. Bach
Az idő és a tér emberi lények: az idő férfi, a tér nő. Egy kastélyban és a parkjában Férfi és Nő útjai és párhuzamos monológjai keresztezik egymást.
 
5. Jelenések, 8’, 2001
 
Rendező, forgatókönyvíró, animátor, rajzoló, háttér: M. Tóth Éva
Zene: Sáry László, Sáry Bánk
Apokrif vízió a Hamvas Béla fordításában megjelent Henoch próféta apokalipszise nyomán az angyalok lázadásáról és annak következményeiről.
 
6. Sisyphus, 3’, 1974
 
Rendező: Jankovics Marcell
Operatőr: Bacsó Zoltán
A nehéz és céltalan, megvalósíthatatlan feladat, valamint a reménytelenség miatti kínszenvedés mitológiai alakjának megjelenítése.
 
7. Küzdők, 3’, 1977
 
Rendező, forgatókönyvíró: Jankovics Marcell
A Cannes-ban Arany Pálmával díjazott etűd egy szobrászművész és nyersanyaga, a márvány küzdelmét mutatja be.
 
Madách Imre Az ember tragédiája című remekművének feldolgozásával a rendező immár két évtizede „küzd”. Reményei szerint talán nemsokára befejezi Madách pesszimista víziójának átültetését.  

8. Az ember tragédiája, 2. szín: Édenkert
Rendező, forgatókönyvíró, tervező: Jankovics Marcell
Zeneszerző: Sáry László
Operatőr: Bacsó Zoltán
 
A filmek vetítése utáni beszélgetés résztvevői: Szemadám György, Cakó Ferenc, Jankovics Marcell, Kiss Iván, Orosz István, M. Tóth Éva, Pintér Judit
 
Belépőjegy: 500 Ft
Dátum: 
2008. szeptember 19. 20.00