Arany kötetbemutatók

Az új, Arany János munkái című kritikai kiadás szerkesztője Korompay H. János.

A sorozat első kötete a Lapszéli jegyzetek I. Folyóiratok I. Sajtó alá rendezője Hász-Fehér Katalin. A komoly irodalomtörténeti és módszertani újdonságot jelentő, 1424 oldalból álló könyvet bemutatja: Szörényi László.

Az MTA támogatásával két, összesen 25 tanulmányt tartalmazó kötet jelenik meg az emlékévben.

A "Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!" Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai kötet szerkesztője Cieger András, bemutatja: Szilágyi Márton.

A kötet párdarabja az "Óhajtom a classicus írók tanulmányát". Arany János és az európai irodalom szerkesztője Korompay H. János, bemutatja: S. Varga Pál.

Dátum: 
2017. november 6. 17.00