„Animus Regis”

Mátyás király a kortársak szemével
Banga Ferenc és Szemethy Imre könyvillusztrációi
Időszaki kiállítás
Megtekinthető: 2008. április 10-től június 8-ig
A tárlat a Reneszánsz Év 2008 alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum
kiadásában megjelentetett reprezentatív kötet eredeti rajzaiból negyven művet mutat be. A grafikai  munkák   – Banga Ferenc és Szemethy
Imre alkotásai  –  nem pusztán a neves Mátyás király-kortársak, úgy
mint: Antonio Bonfini, Janus Pannonius, Galeotto Marzio, Thuróczi János
és mások  írásainak illusztrációi, hanem egyben olyan önálló műalkotások is, amelyek a két grafikusművész karakteres, sajátosan elvont  világának szűrőjén át láttatják a XV. századi Magyarországot, benne Mátyás királyt és korát.
 
Banga Ferenc 1947-ben Újpesten született. 1967–1972-ig a Néprajzi Múzeumban dolgozott restaurátorként. 1976 óta készít könyvillusztrációkat, többek között Babits Mihály, Tamkó Sirató Károly, Esterházy Péter, Czakó Gábor és mások munkáihoz. 1970-től szerepel hazai és nemzetközi grafikai bemutatókon.
 
Szemethy Imre 1945-ben született Budapesten. 1963–1971 között végzett a Képzõművészeti Fõiskola sokszorosító grafikai tanszékén. 1994–1997 között tanított az Iparművészeti Fõiskolán. Fõleg rézkarcokat, egyedi rajzokat és videó-animációs filmeket készít. 1972-tõl számtalan hazai és külföldi kiállítása volt.
 
1996-ban közösen könyvsorozatot indítottak Képes prózatár címmel a magyar novellairodalom rajzos feldolgozására.
Dátum: 
2008. április 9. 11.15