Ady és a nők

Versszínházi előadás 50 percben

Halk muzsikaszó. Egy félhomályba burkolódzott alak, bizonyos Ady Endre, az egyszerre áldott és átkos sorsú költő, az önmaga egóját hatalmasra növesztő, de kisfiús érzékenységű lump fekete kalapban, fojtott levegőjű kávéházi nosztalgiával emlékezik a nőkre. A szerelem betegét vagy egy narcisztikus, hiú férfi mintaképét látjuk, halljuk? A visszaemlékezés a nők és a költő viszonyrendszerében a szerelem különböző fázisait, fordulatait, líraiságát és vadságát mutatja be, melyeket Ady versei hívnak elő, s erre reflektálnak női kortársai, többek között Lesznai Anna, Kaffka Margit és Török Sophie költeményei. A versszínház puritán színpadképében, mely egy fogasból, asztalból és székből áll, színes kalapok szimbolizálják az új kapcsolatokat, a belső fordulatokat, s a múló időt.

Szerkesztette: Rózsássy Barbara, József Attila-díjas költő

Előadják: Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek

A belépés ingyenes.

Dátum: 
2019. november 20. 17.30