100 éves a Nyugat –Kiállításmegnyitó

Köszöntőt mond Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke
A kiállítást megnyitja: Poszler György irodalomtörténész
A százéves Nyugatra emlékező kiállításunkkal nemcsak egy folyóirat megalakulását, nemcsak a hasábjain formálódó irodalmi modernség megszületését ünnepeljük, hanem egész esztétikai kultúránk, közgondolkodásunk, ízlésünk, kritikai szemléletünk korszerűsödését is. Az irodalom megújulásáért és autonómiájáért küzdő írók a lap hasábjain kezdetektől szolidaritást vállaltak a társművészetekkel, Bartók és Kodály új korszakot nyitó zenéjével, támogatták a modern képzőművészet rokon törekvéseit, figyeltek a színház, a könyvművészet újító tendenciáira, s nagy nyitottsággal ismerték fel az akkor formálódó film- és fotóművészet jelentőségét. Mélységesen meg voltak győződve arról, hogy mindezzel a progressziót szolgálják. A kölcsönös inspirációnak köszönhetően jöttek létre Rippl-Rónai József íróportréi Babitsról, Móriczról, Karinthyról, Szabó Lőrincről, Osvát Ernőről, Fenyő Miksáról; e pasztellsorozat híres darabjai több helyről összegyűjtve most kiállításunkon együtt megtekinthetők. A folyóiratban megjelenő kritikák korán felismerték Czigány Dezső, Csók István, Derkovits Gyula, Egry József, Gulácsy Lajos, Iványi Grünwald Béla, Perlrott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos alkotásainak jelentőségét; a méltatások alapján válogattuk tárlatunk képanyagát. A huszadik századi magyar színház-, zene- és filmkritika története is összefonódott a Nyugattal.
A folyóirat és a vele együtt működő könyvkiadó több mint három évtizedes történetét, az alapító nagy alkotók gyakran konfliktusokkal teli műhelymunkáját, művészek, zenészek és szerkesztők ösztönző sokféleségét fényképek, kéziratok, kották, relikviák, festmények, játékos adatbázisok, archív film- és hangfelvételek egymásra rímelő világával mutatjuk be.
A kiállítással együtt indul új honlapunkon egy internetes szavazási játék: Szerkesszünk együtt egy Nyugatot! Az összesített tartalomjegyzékben bárki rákereshet a megjelent szövegekre, sőt szavazhat a legjobbnak tartott művekre, így megszerkesztheti a maga ízlése szerinti legjobb számot. Végül mindenki kinyomtathatja a választása alapján születő címlapot, melyen neve a hajdani munkatársaké mellett társszerkesztőként szerepel. Az év végén a játék eredményeként összeállítunk egy évfordulós különszámot. Szavazni  a kiállításon és az interneten lehet: www.nyugat100.hu
 
A rendezvény a Budapesti Tavaszi Fesztivál része
 
A kiállítás megtekinthető: 2008. 03.28. – 12.31. 
Dátum: 
2008. március 27. 17.00