Elsődleges fülek

 • Gondolatok az emigrációból

  Hisszük, hogy a sikerült művek önnön-magukat kötelezik el, alkotójuk külső beavatkozása nélkül; – a sikertelen, mert belső hitel nélküli műveken az elkötelezettség sem segít. (Magyar Műhely, 1966/XI.)
 • Nagy Csaba: A németországi magyar emigráns sajtó 1945 és 1989 között

  Kutatás Nagy Csaba: A németországi magyar emigráns sajtó 1945 és 1989 között

  Ha meg akarjuk vizsgálni, hogy mennyiben különbözik a nyugati magyar emigráció sajtója a hazaitól, célszerű e két fórum funkcióit szemügyre vennünk. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatnánk, hogy a magyarországi hírlapok legfőbb hivatásuknak a hírközlést, az orientálást és a kultúraközvetítést tekintették egy meghatározott ideológia jegyében. Ezen célokkal szemben az emigrációban alapított lapok néhány sajátos kívánalomnak is meg kellett, hogy feleljenek.
 • Párizs

  Irodalmi topográfia Párizs

  Mert akkor volt jó, amikor fiatalon az ember elvesztette magát Párizsban, mint valami Bakonyban Adyval; amikor a fénybetűk álló zuhataga, a fekete kövek, a Louvre s a tetőüléses emeletes sárga omnibuszok, a montmartre-i híd alatt sírjában fekvő Zola és Stendhal emléke, a vol-au-vent vajas íze és a mi-septier vörös bora apró részekre osztották és felszívták az embert... »
 • Szabó Zoltán

  Alkotók Szabó Zoltán

  (...) a progresszív magyar szellemi élet emberei az alá a keserves kényszer alá kerülnek, hogy nyugati tanítómestereiket, s ezzel egész szellemi formációjukat meg kell tagadniuk. Ez a folyamat lehetetlenné teszi, hogy jövőmet mint író Magyarországon képzeljem el (...)