Dobozolj velünk! Projekt önkénteseinkkel

Kapcsolódtunk a Közösségek Hetéhez, hogy megmutassuk, mit tudunk közösen létrehozni, hogyan tudunk közösen gondolkodni, s tartalmakat előállítani. Jöjjön egy asszociációs gyakorlat! 

 

Doboz?

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum önkénteseivel a karantén időszakában is igyekszünk tartani a kapcsolatot, s közösen megalkotni olyan tartalmakat, amelyek jó gondolatébresztőként szolgálhatnak mindenki más számára is. Az egyik ilyen alkalmunk a doboz fogalma köré épült. Olyan jól sikerült, hogy meg szeretnénk osztani másokkal is. Egy olyan időszakban, amikor leszűkül a mozgáslehetőségünk, fontos arra figyelni, hogy ne csak a  testünket mozgassuk rendszeresn, de gondolatainkat is!

Egy múzeumban a doboz több szempontból is izgalmas, hisz olyan fogalmakkal kapcsolódhat össze, mint a rendszerezés, tárolás, raktározás, gyűjteményezés. Ezzel a tárggyal, s egyben fogalommal jól tudunk kapcsolódni a múzeum fogalmaihoz, funkcióihoz, elméleti tartalmaihoz is. Ez volt a mi célunk is, amelyen keresztül a „saját teret” összekapcsolhatjuk  a múzeum terével. Így jött létre ez a dobozos gondolatgyakorlat is. 

Ebből a dobozból inndultunk ki, ami a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében is megtalálható:

 

adydoboz

 

Vajon kié lehet, milyen történethez kapcsolódik? Vizsgáld meg figyelmesen! Nyugodtan lehet tippelni, leírni a doboz feltételezett, vagy akár elképzelt történetét! A későbbiekben eláruljuk a történetét. De ne menjünk ennyire előre!

 

Saját dobozok

Mi első körben azt gondoltuk végig, hogy milyen dobozok lakják életünket, gondolatainkat, emlékezetünket, otthonunkat? A gondolkodás során a galériában látható dobozok kerültek elő. 

Felmerült a kérdés, hogy vajon mit gondolhatnak mások, hogy melyik doboz milyen funkciót nyert tulajdonosától? Ki mit tárol benne?

Mutassátok meg egymásnak a dobozaitokat, s próbáljátok megtippelni! Ismeritek egymást, de vajon ismeritek egymás dobozolási szokásait is?

Te belegondoltál már abba, hogy milyen szerepet és jelentőséget kapnak a dobozok életedben? Hogyan rendszerezed segítségükkel az emlékeid, az életed dolgait? Talán nem épp véletlen, hogy a fekete doboz fogalma a pszichológiában is fontos jelentőséget nyert, hogy mentális terünket épp ezzel a fogalommal ragadták meg, s később ez a fogalom más tárgyakra is ráragadt.

 

Fiktív dobozok?
Dobozok irodalmi szövegekben

Igen, ilyenekkel is rendelkezünk. Emlékeztek, hogy ez a doboz melyik könyvben bujkál?

kisherceg

Mikor olvastátok? Miért is olyan érdekes számunkra ez a doboz?

Kereshetünk másfajta tárolási formát is:

„Az asszony, aki amúgy egyedül élt, kis fiolákba gyűjtötte a Dunát. Volt neki esti Dunája, hajnali Dunája, tavaszi Dunája, haragos Dunája, zajló Dunája (ezt a jégszekrényben tartotta), volt zöld Dunája, szőke, szürke és kék Dunája, és ki tudná mind felsorolni; ott sorakoztak az ágya fölött egy kézzel faragott polcon, és aki ott járt, az asszony minden tisztelőjének végig kellett nézni a kollekciót.”

Esterházy Péter, Hahn-Hahn grófnő pillantása

Emlékszel olyan olvasmányra, amelyben a tárolás, dobozolás, rendszerezés fontos szerepet kapott? Jegyezd fel ezeket!

 

És egyáltalán: ti szerettek dobozolni?
Dobozolás az irodalomban

Burkus Dóri említette, hogy az bizony nem mindig a legjobb tevékenység. Főleg, ha az ember sokat költözik. Lehet, hogy akkor kicsit más jelentést nyer az ember számára a dobozolás. Lehet ennek negatív értelmezése is.

Az örkényi világ dobozai a gondolati világ leszűkítését, fragmentáltságát, formalizálását is jelentik. De sok minden más is eszünkbe juthat róla. Neked mi jut eszedbe erről a tevékenységről? Gyártani egy olyan tárolót, amely esetében még nincs meghatározva, hogy mi kerül majd bele. Vagy épp fordítva történik a dobozok gyártása?

Van, hogy a dobozaink jó emlékhez kötődnek: egy szerettünkhöz, aki adta, esetleg a rendszerezésben segítenek, a gyűjtögetésünkben, s van, hogy konkrét cselekvésekhez, tevékenységekhez kapcsolódik. 

 

De vajon mit rejt ez a doboz?
Dobozok egy irodalmi múzeum gyűjteményében

ady2

Most már ezt is felfejthetjük! Nem csak a gyűjteményi tárgyaknak van szüksége megfelelő tárolórendszerekre, adott esetben dobozolásra. Ebben a tárgyban épp az a különös, hogy valakinek a magánéletéhez kötődő tárgyai kerültek bele. Ez egy élet tárgyainak rendszerezéséről, egy kapcsolatról mesél nekünk, egy szerelemről. Az emlékezés gyakorlatát őrzi ez a tárgy.

A megoldást itt keressétek, a tárgyak között. Megtaláljátok?
Más dobozokat is találhatunk: ezt például. 
Dobozolt szerelem és dobozolt halál.

Egy irodalmi múzeumban más érdekes doboz is otthonra lel. Nézzünk még néhány példát:

Kiadványban
Itt van Jókai Mór ládája, amit megtalálsz ebben a kiadványban
 

Gyűjteményi keresőben
Kicsit keresgéljünk a PIM gyűjteményében, ahol megtalálhatjuk például:

Kazinczy Ferenc (1759-1831) burnótos szelencéjét, vagy épp a Kazinczy család dobozát (fotóval), amihez hozzáolvashatunk Kazinczy Ferenc leveleiből, ahol érdemes rákeresni a dohány kifejezésre;
Babits Mihály (1883-1941) cukorkás dobozát, amihez érdemes elolvasni Engesztelő ajándék című versét;
Jókai Mór (1825-1904) fényképtartó dobozát, amihez érdemes elolvasnunk E. Csorba Csilla Jókai Mór és a háromlábú szörnyeteg című írását;
Sütő András (1927-2006) dobozát (fotóval);
Petőfi Sándor (1823-1849) zsoldtartó szelencéjét (fotóval)

Kiállításban
Mi mennyi? címmel készült 2012-ben, Örkény István születésének 100. évfordulójára egy kiállítás, amely a dobozokat építőelemként használta az értelmezői kerethez. Nézd meg a kiállítás fotóit!

Foglalkozás során
Hallhatunk például Petőfi Sándorról a doboz fogalmán keresztül Müller Dóri elbeszélésében:

 

És most viszi!
Vidd tovább, asszociálj tovább!

A doboz témájától eljuthattunk egy egész gondolatrendszerig. Egy kis „gondolatmozgatást” hajthattunk végre most ezen keresztül, amiben a múzeum intézményének fontos fogalmaihoz a rendszerezéshez, tároláshoz is kapcsolódhattunk. 

 

Örkény Istvánhoz visszatérve, olvassunk bele egy vele készült interjúba. Hogyan említi a doboz fogalmát a színház kapcsán? 

 

– Minden darabjában új és másféle kifejezési formával lep meg, és csigázza föl a nézők képzeletét. Vajon mi készteti erre?

– Higgye el, kérem, nem különcködésből, még kevésbé feltűnési vágyból próbálkozom új meg új megközelítéssel. Egyszerűen alkalmatlan vagyok rá, hogy kétszer egymás után azonos módon fejezzem ki magamat. S ahogy múlik az idő, mindinkább úgy érzem, hogy a színpad lehetőségei végtelenek, és hogy mi, akik a színpadot szolgáljuk, lehetőségeinknek csak a küszöbére léptünk.

– Ezt a tanulságot önmaga munkásságából vonja le?

– Nem, én ezt sokkal tágabban értelmezem. Úgy látom – és ezt már a magam munkájából is leszűrtem –, hogy a dobozszínpad minden oldala a végtelenre nyílik. Lehetséges, hogy ez paradoxonnak hangzik, mert nemcsak a nézőtér, hanem a doboz is látszólag zárt, határolt tér. Sok és sokféle kísérlet folyik mostanában a doboz megszüntetésére, ami persze helyes, de én magát a klasszikus színpadot is végtelennek vélem. Még az a tágasság is, amely az Eiffel-torony tetejéről tárul körénk, szűkebb és határoltabb, mint akár a legkisebb pódium, ahonnan a konvencionális térből és időből kiszökve, önkényes időrendbe, korláttalan térbe és a hétköznapitól merőben különböző logikába törhetünk át. Én magam is, amennyire képességeimből telik, ezt próbálgatom. Minden darabom írása közben azt éreztem, hogy egyre inkább értelmüket vesztik a konvenciók, s új utak nyílnak előttünk.

A feledés sohasem végleges

halaszkaroly

Halász Károly: Múzeum installáció, 1973

 

Köszönjük, hogy velünk dobozoltál!