Pilinszky János

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Pilinszky János (Budapest, 1921. november 27. – Budapest, 1981. május 27.)

Kossuth- és József Attila-díjas költő. A Digitális Irodalmi Akadémia 1999-ben posztumusz tagjává választotta.

*

Budapesten született 1921. november 27-én, ugyanitt hunyt el 1981. május 27-én.

Középiskolai tanulmányait 1931 és 1939 között végezte a budapesti Piarista Gimnáziumban. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karára iratkozott be, ám fél év után az egyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait, művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott. 1944 májusában kapta meg egyetemi végbizonyítványát; a diploma megszerzésére már nem jutott ideje – ősszel behívták katonának, s alakulatával (karpaszományos tüzérként) rövidesen Ausztriába, majd Németországba került. Harcokban nem vett részt, a háború után egy ENSZ által létesített, amerikai fennhatóságú táborba került. 1945 novemberében tért vissza Budapestre.

Diákkora óta írt verseket, az első (Anyám címmel) 1938-ban jelent meg az Életben, ám ezt követően is csak ritkán publikált. 1942 szeptember és 1943 április között az Élet című katolikus hetilapban megjelent ismertetéseinek java részét P. J. monogrammal jegyezte. 1958 augusztusa és 1974 szeptembere között az Új Ember című katolikus hetilapban megjelent írásainak egy része a következő szignókkal jelent meg: P, P. J., –y –s, Y. s., –y–, (y), (P.), (–p –j), (y–s), y. s., (p. j.), (–), p. j. – Ugyanitt cikkeinek kisebb hányadát szignálás nélkül publikálta.

Első verseskötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A koalíciós években egyaránt tartozott a Válasz és az Újhold köréhez, ez utóbbi néhány számát szerkesztőként is jegyezte. 1947 novemberétől 1948 február végéig ösztöndíjjal Svájcban és Rómában tartózkodott.

A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 1956 júliusáig nem publikálhatott. 1955 októberében polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956 decemberétől 1957 októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője. 1957 novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa volt.

Második verseskötete, a Harmadnapon csak 1959 szeptemberében jelenhetett meg; az irodalmi nyilvánosságban a hatvanas évek végéig elvétve szerepelt, irodalompolitikai megítélése lassan enyhült. A hatvanas évek elejétől gyakran hívták külföldi szereplésekre (1963: Párizs; 1965: Lengyelország, Svájc, Bécs; 1966: Jugoszlávia; 1967: Bécs, Párizs, London, Róma, Belgrád; 1968: Párizs; 1969: London, Gdańsk), idegen nyelvű köteteinek fordítási előmunkálatai is ebben az időben kezdődtek meg.

1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete, a Nagyvárosi ikonok s ettől kezdve – ha lassan és megkésve is – a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. Külföldi szereplései is megszaporodtak, minden évben hosszabb-rövidebb időt töltött Párizsban. 1970 októberében Poignyban, egy nemzetközi konferencián ismerkedett meg Jutta Scherrer német származású, Párizsban élő szlavista tanárnővel, akivel a kapcsolata 1976 elejéig tartott. Új költői korszaka szintén erre az időszakra esik: 1972-ben jelent meg a Szálkák, 1974-ben (négy színdarabbal együtt) a Végkifejlet, majd 1976-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a széppróza foglalkoztatta. 1977-ben adta közre „Egy párbeszéd regénye” alcímmel a Beszélgetések Sheryl Suttonnalt, és haláláig dolgozott az Önéletrajzaim munkacímet viselő regényén, amelynek csupán három nagyobb fejezete („novellája”) készült el.

1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Ficheux-vel, akivel 1980 júniusában egyházi esküvőt kötött. Utolsó évei nagy részét Velemben és Székesfehérváron töltötte. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve.

Munkásságát ritkán jutalmazták. Első kötetéért 1947-ben Baumgarten-díjat kapott. A következő elismerést, a József Attila-díj első fokozatát huszonhárom évvel később, 1971-ben kapta meg. 1974-ben megválasztották a Bajor Szépművészeti Akadémia levelező tagjának. 1980-ban költői életművéért Kossuth-díjjal tüntették ki. 1962 őszétől volt tagja a Magyar Írószövetségnek.

Fontosabb díjak, elismerések:

1947 – Baumgarten-díj

1971 – József Attila-díj (első fokozat)

1980 – Kossuth-díj

1997 – Magyar Örökség Díj (posztumusz)

 

Az életrajzot Hafner Zoltán írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Trapéz és korlát. Versek. Bp. 1946. Ezüstkor, 39 p. – Ua. [Reprint kiadása, Jelenits István utószavával: Székesfehérvár, 1993. Vörösmarty Megyei Könyvtár, 46 p.]

[Te győzz le. 7.; Éjféli fürdés. 8–9.; Halak a hálóban. 10.; Könyörgés anyámért. 11.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 14.; Őszi vázlat. 17.; Stigma. 18–19.; Tilos csillagon. 20.; Gyász. 21.; Trapéz és korlát. 22–23.; Téli ég alatt. 24.; Harbach 1944. 27–28.; Késő kegyelem. 29.; Mert áztatok és fáztatok. 30.; Kánikula. 31.; Mondom neked. 32–33.; Ne félj. 34–35.; Miféle földalatti harc. 36–38.]

Aranymadár. [Verses mesék] Márkus Anna rajzaival. Bp. 1957. [1958.] Magvető, 94 p.

[A naphajú királyleány. 5–24.; A madár és a leány. 25–42.; Aranymadár. 43–74.; Ének a kőszívű királyról. 75–94.]

Harmadnapon. Versek. Bp. 1959. Szépirodalmi Könyvkiadó, 112 p., 1 t. – (A szerző fényképével.)

[Te győzz le. 9–10.; Éjféli fürdés. 11–12.; Halak a hálóban. 13–14.; Könyörgés. 15.; Távozó sereg. 16–17.; Magamhoz. 18–19.; Őszi vázlat. 23.; Stigma. 24–25.; Tilos csillagon. 26–27.; Gyász. 28.; Trapéz és korlát. 29–30.; Téli ég alatt. 31–32.; Késő kegyelem. 35.; Mert áztatok és fáztatok. 36–37.; Kánikula. 38.; Mondom neked. 39–40.; Ne félj. 41–42.; Miféle földalatti harc. 43–45.; Parafrázis. 51–52.; A tengerpartra. 53.; Sírvers. 54.; Egy szenvedély margójára. 55.; Bűn. 56–57.; Tanúk nélkül. 58.; Két szeretőre. 59–60.; In memoriam N. N. 61–62.; Kihűlt világ. 63–64.; Piéta. 65–66.; Panasz. 67–68.; Örökkön–örökké. 69–70.; Mire megjössz. 71–72.; Senkiföldjén. 73–75.; Ama kései. 76. Harbach 1944. 79–80.; Francia fogoly. 81–83.; Egy KZ-láger falára. 84.; Ravensbrücki passió. 85.; Harmadnapon. 86.; Frankfurt. 87–89.; Aranykori töredék. 90–91.; Impromptu. 92–93.; A szerelem sivataga. 94–95.; Dél. 96–97.; Jelenések VIII. 7. 98.; Apokrif. 99–103.; Négysoros. 104.; Egy arckép alá. 105.; Agonia christiana. 106.; A harmadik. 107.; Hideg szél. 108.; Félmúlt. 109.; Novemberi elízium. 110.]

Rekviem. [Válogatott versek, forgatókönyv, oratórium] Bp. 1964. [1963.] Magvető, 117 p.

[Halak a hálóban. 7.; Gyász. 8.; Téli ég alatt. 9.; Késő kegyelem. 10.; Sírvers. 11.; In memoriam N. N. 12–13.; Kihűlt világ. 14.; Panasz. 15.; Harbach 1944. 16–17.; Francia fogoly. 18–19.; Egy KZ-láger falára. 20.; Ravensbrücki passió. 21.; Harmadnapon.22.; Frankfurt. 23–25.; Jelenések VIII. 7. 26.; Apokrif. 27–30.; Négysoros. 31.; Agonia christiana. 32.; Hideg szél. 33.; Utószó. 34–35.; Nagyvárosi ikonok. 36–37.; Rekviem.39–104.; Sötét mennyország. KZ-oratórium. 105–118.]

Nagyvárosi ikonok. Összegyűjtött versek 1940–1970. A költő portréját Kondor Béla rajzolta. Bp. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 171 p., 1 t. – 2., jav. kiad.: uo., 1971.

[Te győzz le. 9–10.; Éjféli fürdés. 11–12.; Halak a hálóban. 13.; Könyörgés. 14.; Távozó sereg. 15–16.; Magamhoz. 17.; Őszi vázlat. 21.; Stigma. 22–23.; Tilos csillagon. 24.; Gyász. 25.; Trapéz és korlát. 26–27.; Téli ég alatt. 28.; Késő kegyelem. 31.; Mert áztatok és fáztatok. 32–33.; Kánikula. 34.; Mondom neked. 35–36.; Ne félj. 37–38.; Miféle földalatti harc. 39–41.; Parafrázis. 47–48.; A tengerpartra. 49.; Sírvers. 50.; Egy szenvedély margójára. 51.; Bűn. 52–53.; Tanúk nélkül. 54.; Két szeretőre. 55.; In memoriam N. N. 56–57.; Kihűlt világ. 58.; Piéta. 59.; Panasz. 60–61.; Örökkön-örökké. 62–63.; Mire megjössz. 64–65.; Senkiföldjén. 66–68.; Ama kései. 69. Harbach 1944. 73–74.; Francia fogoly. 75–77.; Egy KZ-láger falára. 78.; Ravensbrücki passió. 79.; Harmadnapon. 80.; Frankfurt. 81–83.; Aranykori töredék. 84–85.; Impromptu. 86–87.; A szerelem sivataga. 88–89.; Dél. 90.; Jelenések VIII. 7. 91.; Apokrif. 92–95.; Négysoros. 96.; Egy arckép alá. 97.; Agonia christiana. 98.; A harmadik. 99.; Hideg szél. 100.; Félmúlt. 101.; Novemberi elízium. 102. Utószó. 107–108.; Introitusz. 109.; KZ-oratórium. 111–129.; A tenger. 133.; Nagyvárosi ikonok. 134–135.; Van Gogh. 136.; Kis éjizene. 137–138.; Fehér piéta. 139.; Önarckép 1944-ből. 140.; Különítélet. 141.; Egy sírkőre. 142.; Passió. 143.; Akár a föld. 144.; A hóhér naplójából. 145.; Merre, hogyan? 146.; Szent lator. 147.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 149–157.; Ars poetica helyett. 159–165.]

Nagyvárosi ikonok. Összegyűjtött versek 1940–1970. A költő portréját Kondor Béla rajzolta. 2., jav. kiad. Bp. 1971. Szépirodalmi Könyvkiadó, 173 p., 1 t. – 1. kiad. uo, 1970.

Nagyvárosi ikonok. Összegyűjtött versek, 1940–1970. 2. [3.] kiad. Bratislava–Bp. 1971. Madách Kiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 173 p., 1 t. 

Szálkák. Versek. Bp. 1972. Szépirodalmi Könyvkiadó, 80 p. – 2. kiad.: uo., 1975.

[Amiként kezdtem. 7.; Juttának. 8.; Azt hiszem. 9.; Mielőtt. 10.; Egy szép napon. 11.; Monstrancia. 12.; Háromszínű lobogó. 13.; A mélypont ünnepélye. 14.; Majd elnézem. 15.; A hóhér szobája. 16.; Példabeszéd. 17.; Kőfal és ünnepély. 21.; Halálod és halálom. 22.; Bűn és bűnhődés. 23.; Örökmozgó. 24.; Metronóm. 25.; Vacsora. 26.; Intelem. 27.; Vesztőhely télen. 28.; Egy titok margójára. 31.; Hasonlat. 32.; Van Gogh imája. 33.; Minden lélekzetvétel. 34.; A többi kegyelem. 35.; De ez se. 36.; Rongyaidban és kitakarva. 37.; Nincs több. 38.; Találkozások. 41.; A pokol hetedik köre. 42.; Címerem. 43.; Egy életen keresztül. 44.; Most. 45.; Vonzások közt. 46.; Kiért, miért. 47.; Én gyenge voltam. 47.; A tékozló fiú keresése. 48.; Marhabélyeg. 49.; Az ember itt. 53.; Omega. 54.; Baleset. 55.; Bár színem fekete. 56.; Fokról-fokra. 57.; Felelet. 61.; Kétéltű szörny. 62.; Kérdés. 63.; Milyen felemás. 64.; Ahogyan csak. 65.; Mégis nehéz. 66.; Ez lesz. 67.; Kezed, kezem. 67.; József Attila. 68.; Igen, a lomb. 69.; Én nem számítok. 70.; Telehold. 71.; Bölcső és nem koporsó. 72.; Elég. 73.; Egyenes labirintus. 74.; Egyetlen olvasmányom. 75.]

Végkifejlet. Versek és színművek. Borítóterv Alexander Czjzek.Bp. 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 123 p.

[Visszavonom. 7.; Két arckép. 8.; Nyitás. 9.; Játszma. 10.; Sírkövemre. 11.; A mi napunk. 12.; Ki és kit? 13.; Meghatározás. 14.; Tapasztalat. 15.; Tabernákulum. 16.; Így teltek napjaink. 19–20.; Meditáció. 21.; Bársonycsomó. 22.; Fohász. 25.; Rossz fölvétel. 26.; Kárhozat. 27.; Szép és még szebb. 28.; A tett után. 29.; Merénylet. 30.; Fölriadva. 31.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 32.; Végkifejlet. 33.; Kétsoros. 34.; Alkohol. 35.; S. W.-hez. 36.; Betűk, sorok. 37.; Napló. 38.; Sztavrogin elköszön. 39.; Zsolozsma. 40.; Mégis. 41.; Titok. 42.; Ékszer. 43.; Gyónás után. 44.; Infinitivusz. 45.; Költemény. 46.; Trónfosztás. 47.; Infernó. 48.; Sztavrogin visszatér. 49. Gyerekek és katonák. 51–81.; Síremlék. 83–93.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 95–106.; Élőképek. 107–119.]

A nap születése. [Verses mesék.] Bálint Endre rajzaival. Bp. 1974. Móra, 91 p. = 2. kiad.: uo., 1985.

[A naphajú királyleány. 5–16.; A madár és a leány. 17–26.; Aranymadár. 27–43.; Ének a kőszívű királyról. 44–60.; A nap születése. 61–72.; Kalandozás a tükörben. 73–91.]

Szálkák. Versek. 2. kiadás. Bp. 1975. Szépirodalmi Könyvkiadó, 81 p. = 1. kiad.: uo, 1972.

Tér és kapcsolat. Schaár Erzsébet szoborillusztrációival. A fényképeket Balla Demeter, Gulyás János, Kovács Ferenc készítette. A könyvet Erdélyi János tervezte. Bp. 1975. Magvető, [36] lev.

[Terek.; Auschwitz.; Kettő.; Kapcsolat.; Kórkép és hattyúdal.; Hommage à Isaac Newton.; Kráter.; Visszafele.; Akvárium.; Zűrzavar.; Öröklét.; Poszthumusz passió.; Álom.; Gótika.]

Kráter. Összegyűjtött és új versek. Balla Demeter fotójával. Bp. 1976. Szépirodalmi Könyvkiadó, 226 p., 1 t. = 2.kiad.: uo., 1981.

[Te győzz le. 9.; Éjféli fürdés. 10–11.; Halak a hálóban. 11.; Könyörgés. 12.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 13–14.; Őszi vázlat. 17.; Stigma. 17–18.; Tilos csillagon. 19.; Gyász. 19–20.; Trapéz és korlát. 20–21.; Téli ég alatt. 21–22.; Késő kegyelem. 25.; Mert áztatok és fáztatok. 26.; Kánikula. 27.; Mondom neked. 27–28.; Ne félj. 28–30.; Miféle földalatti harc. 30–32. Parafrázis. 37–38.; A tengerpartra. 38.; Sírvers. 38–39.; Egy szenvedély margójára. 39.; Bűn. 40–41.; Tanúk nélkül. 41–42.; Két szeretőre. 42.; In memoriam N. N. 43–44.; Kihűlt világ. 44.; Piéta. 45.; Panasz. 46.; Örökkön-örökké. 47.; Mire megjössz. 48.; Senkiföldjén. 49–51.; Ama kései. 51. Harbach 1944. 55–56.; Francia fogoly. 56–57.; Egy KZ-láger falára. 58.; Ravensbrücki passió. 58.; Harmadnapon. 59.; Frankfurt. 59–61.; Aranykori töredék. 61–62.; Impromptu. 62–63.; A szerelem sivataga. 63–64.; Dél. 64–65.; Jelenések VIII. 7. 65.; Apokrif. 66–69.; Négysoros. 69.; Egy arckép alá. 69–70.; Agonia christiana. 70.; A harmadik. 70.; Hideg szél. 70.; Félmúlt. 71.; Novemberi elízium. 71–72.; Utószó. 77–78.; Introitusz. 78–79.; KZ-oratórium. 83–95.; A tenger. 99.; Nagyvárosi ikonok. 99–100.; Van Gogh. 101.; Kis éjizene. 101–102.; Fehér piéta. 102.; Önarckép 1944-ből. 103.; Különítélet. 103.; Egy sírkőre. 103.; Passió. 103.; Akár a föld. 104.; A hóhér naplójából. 104.; Merre, hogyan? 104.; Szent lator. 105.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 106–111.; Ars poetica helyett. 112–116.; Amiként kezdtem. 121.; Juttának. 121–122.; Azt hiszem. 122.; Mielőtt. 123.; Egy szép napon. 123.; Monstrancia. 124.; Háromszínű lobogó. 124.; A mélypont ünnepélye. 124–125.; Majd elnézem. 125.; A hóhér szobája. 126.; Példabeszéd. 126.; Kőfal és ünnepély. 129.; Halálod és halálom. 129–130.; Bűn és bűnhődés. 130.; Örökmozgó. 130.; Metronóm. 131.; Vacsora. 131.; Intelem. 131–132.; Vesztőhely télen. 132.; Egy titok margójára. 135.; Hasonlat. 135.; Van Gogh imája. 135–136.; Minden lélekzetvétel. 136.; A többi kegyelem. 136–137.; De ez se. 137.; Rongyaidban és kitakarva. 137.; Nincs több. 138.; Találkozások. 141.; A pokol hetedik köre. 141.; Címerem. 142.; Egy életen keresztül. 142–143.; Most. 143–144.; Vonzások közt. 144.; Kiért, miért. 144.; Én gyenge voltam. 145.; A tékozló fiú keresése. 145.; Marhabélyeg. 145–146.; Az ember itt. 149.; Omega. 149.; Baleset. 150.; Bár színem fekete. 150.; Fokról-fokra. 150.; Felelet. 153.; Kétéltű szörny. 153–154.; Kérdés. 154.; Milyen felemás. 154–155.; Ahogyan csak. 155.; Mégis nehéz. 155–156.; Ez lesz. 156.; Kezed, kezem. 156.; József Attila. 157.; Igen, a lomb. 157.; Én nem számítok. 157.; Telehold. 158.; Bölcső és nem koporsó. 158.; Elég. 158–159.; Egyenes labirintus. 159.; Egyetlen olvasmányom. 160.; Visszavonom. 165.; Két arckép. 165–166.; Nyitás. 166.; Játszma. 167.; Sírkövemre. 167.; A mi napunk. 168.; Ki és kit? 168.; Meghatározás. 169.; Tapasztalat. 169.; Tabernákulum. 170.; Így teltek napjaink. 173–174.; Meditáció. 175.; Bársonycsomó. 175.; Fohász. 179.; Rossz fölvétel. 179.; Kárhozat. 179.; Szép és még szebb. 180.; A tett után. 180.; Merénylet. 180.; Fölriadva. 181.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 181.; Végkifejlet. 181.; Kétsoros. 182.; Alkohol. 182.; S. W.-hez. 182.; Betűk, sorok. 182.; Napló. 183.; Sztavrogin elköszön. 183.; Zsolozsma. 184.; Mégis. 184.; Titok. 184.; Ékszer. 185.; Gyónás után. 185.; Infinitivusz. 185.; Költemény. 186.; Trónfosztás. 186.; Infernó. 186.; Sztavrogin visszatér. 187.; Hommage à Isaac Newton. 193.; Pedig. 193.; Önarckép 1974. 193.; Pascal. 194.; Auschwitz. 194.; Terek. 194–195.; Jóhír. 195.; Kórkép és hattyudal. 195.; Álom. 196.; Kettő. 196.; Depresszió. 196.; Különbség. 197.; Zűrzavar. 197.; Egy fénykép hátlapjára. 198.; Posztumusz passió. 198.; Keringő. 198.; Öröklét. 199.; Verés. 199.; Hölderlin. 199.; Zöld. 200.; Kőedény. 200.; Akvárium. 200–201.; Kapcsolat. 201.; Gótika. 201.; Visszafele. 202.; Kráter. 202–203.; Gérard de Nerval. 207.; Pupilla. 207.; Zsinórpadlás. 207.; Villanyolló. 208.; Summa. 208.; Kísértés. 208.; Hommage à Sheryl Sutton I. 209.; Hommage New à Sheryl Sutton II. 209.; Vonzásod definíciója. 209.; Mi és ők. 210.; Átváltozások. 210.; 1970. október 14. 210.; 1970. december 22. 211.; Fátyol. 211.; Életfogytiglan. 212.; Szakítás. 212.; Itt és most. 212.; Kar és nyak. 213.; Tékozlók. 213.; Kopogtatás. 214.; Van ilyen. 214.; B. I. kisasszony. 215.; Vázlat. 215–216.; Szabadulás. 216.]

Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye. Wiener Pál fotóival. Bp. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó, 105 p., 3 t.  = 2., bőv. kiad. Budapest. 2020. Magvető, 208 p.

Válogatott művei. [Versek, tanulmányok és színművek.] Balla Demeter fotójával. Bp. 1978. Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 221 p. (Harminc év) 

[Versek: Te győzz le. 7–8.; Éjféli fürdés. 8–9.; Halak a hálóban. 9–10.; Őszi vázlat. 10–11.; Tilos csillagon. 11.; Gyász. 12.; Trapéz és korlát. 12–13.; Téli ég alatt. 14.; Késő kegyelem. 15.; Mert áztatok és fáztatok. 15–16.; Miféle földalatti harc. 16–19.; Parafrázis. 19–20.; A tengerpartra. 20.; Sírvers. 21.; Egy szenvedély margójára. 21–22.; Bűn. 22–23.; Tanúk nélkül. 24–25.; In memoriam N. N. 24–25.; Kihűlt világ. 26.; Piéta. 27.; Panasz. 28.; Örökkön-örökké. 29.; Mire megjössz. 30–31.; Senkiföldjén. 31–33.; Ama kései. 34. Harbach 1944. 34–35.; Francia fogoly. 36–37.; Egy KZ-láger falára. 38.; Ravensbrücki passió. 38–39.; Harmadnapon. 38.; Frankfurt. 39–41.; Aranykori töredék. 42.; Impromptu. 43–44.; A szerelem sivataga. 44–45.; Dél. 45–46.; Jelenések VIII. 7. 46.; Apokrif. 47–50.; Négysoros. 50.; Egy arckép alá. 50–51.; Agonia Christiana. 51.; A harmadik. 51.; Hideg szél. 52.; Félmúlt. 52–53.; Novemberi elízium. 53.; Utószó. 54–55.; Introitusz. 56.; KZ-oratórium. 57–70.; A tenger. 71.; Nagyvárosi ikonok. 71–72.; Van Gogh. 73.; Kis éjizene. 73–74.; Önarckép 1944-ből. 74.; Különítélet. 75.; Egy sírkőre. 75.; Passió. 75.; Akár a föld. 75.; A hóhér naplójából. 76.; Merre, hogyan? 76.; Szent lator. 77.; Amiként kezdtem. 77.; Juttának. 78.; Mielőtt. 79.; Monstrancia. 79.; A mélypont ünnepélye. 80.; Majd elnézem. 81.; A hóhér szobája. 81.; Példabeszéd. 81–82.; Kőfal és ünnepély. 82.; Halálod és halálom. 82–83.; Bűn és bűnhődés. 83.; Örökmozgó. 84.; Metronóm. 84.; Vacsora. 84.; Intelem. 85.; Vesztőhely télen. 85–86.; Egy titok margójára. 86.; Hasonlat. 86.; Van Gogh imája. 87.; Minden lélekzetvétel. 87–88.; A többi kegyelem. 88.; De ez se. 88–89.; Rongyaidban és kitakarva.. 89.; Nincs több. 89–90.; Találkozások. 90.; A pokol hetedik köre. 91.; Címerem. 91.; Egy életen keresztül. 92.; Most. 93.; Vonzások közt.93.; Kiért, miért. 94.; Én gyenge voltam. 94.; A tékozló fiú keresése. 94.; Marhabélyeg. 95.; Az ember itt. 95.; Omega. 96.; Baleset. 96.; Bár színem fekete. 96–97.; Fokról-fokra. 97.; Felelet. 97–98.; Kétéltű szörny. 98.; Kérdés. 98–99.; Milyen felemás. 99.; Ahogyan csak. 100.; Mégis nehéz. 100–101.; Ez lesz. 101.; Kezed, kezem. 101.; József Attila. 102.; Igen, a lomb. 102.; Telehold. 102.; Elég. 103.; Egyenes labirintus. 103–104.; Egyetlen olvasmányom. 104.; Visszavonom. 105.; Két arckép. 105–106.; Nyitás. 106.; Játszma. 106–107.; Sírkövemre. 107.; A mi napunk. 108.; Ki és kit? 108–109.; Meghatározás. 109.; Tapasztalat. 109–110.; Tabernákulum. 110.; Így teltek napjaink. 111–113.; Meditáció. 113.; Fohász. 114.; Rossz fölvétel. 114.; Kárhozat. 115.; Szép és még szebb. 115.; A tett után. 115.; Merénylet. 116.; Fölriadva. 116.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 116.; Végkifejlet. 117.; Kétsoros. 117.; Alkohol. 117.; S. W.-hez. 117.; Betűk, sorok. 118.; Napló. 118.; Sztavrogin elköszön. 118.; Zsolozsma. 119.; Mégis. 119.; Titok. 119.; Ékszer. 120.; Gyónás után. 120.; Infinitivusz. 121.; Költemény. 121.; Trónfosztás. 121.; Infernó. 122.; Sztavrogin visszatér. 122.; Hommage à Isaac Newton. 123.; Pedig. 123.; Önarckép 1974. 123.; Pascal. 124.; Auschwitz. 124.; Terek. 124–125.; Álom. 125.; Kórkép és hattyudal. 126.; Kettő. 126.; Posztumusz passió. 126.; Keringő. 127.; Öröklét. 127.; Verés. 127–128.; Hölderlin. 128.; Zöld. 128.; Kőedény. 128.; Akvárium. 129.; Gótika. 129–130.; Visszafele. 130.; Kráter. 131.; Gérard de Nerval. 132.; Pupilla. 132.; Zsinórpadlás. 132.; Villanyolló. 133.; Summa. 133.; Hommage à Sheryl Sutton I. 133–134.; Hommage à Sheryl Sutton II. 134.; Vonzásod definíciója. 134.; Mi és ők. 134–135.; Átváltozások. 135.; 1970. október 14. 135.; 1970. december 22. 135.; Fátyol. 136.; Életfogytiglan. 136.; Szakítás. 137.; Itt és most. 137.; Kopogtatás. 137–138.; Van ilyen. 138.; B I. kisasszony. 138–139.; Vázlat. 139–140.; Szabadulás. 140.

Két tanulmány:A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 143–150.; Ars poetica helyett. 151–156.

Színművek: Gyerekek és katonák. 159–186.; Síremlék.187–195.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 197–205.; Élőképek. 207–215.]

Kráter. Összegyűjtött és új versek. Balla Demeter fotójával.  2. kiadás. Bp. 1981. Szépirodalmi Könyvkiadó, 216 p., 1 t. = 1. kiad.: uo, 1976.

Apokrif. [Versek.] Vál. Domokos Mátyás. Békéscsaba, 1981. Megyei Könyvtár, Házi ny., [Japán technikával] 14. lev. – 29 cm. (Poesis Hungarica 2.)

[Te győzz le.; Halak a hálóban.; Tilos csillagon.; Trapéz és korlát.; Késő kegyelem.; Miféle földalatti harc.; Parafrázis.; Kihűlt világ.; Senkiföldjén.; Harbach 1944.; Francia fogoly.; Egy KZ-láger falára.; Ravensbrücki passió.; Harmadnapon.; Frankfurt.; Aranykori töredék.; A szerelem sivataga.; Jelenések VIII. 7.; Apokrif.; Négysoros.; Agonia christiana.; Hideg szél.; Novemberi elízium.; Introitusz.; A tenger.; Van Gogh.; Amiként kezdtem.; Vesztőhely télen.; Fokról-fokra.]

Szög és olaj. Próza. [Válogatott publicisztikai írások.] Szerk. Jelenits István. A fedőlap fotóját Balla Demeter készítette. Bp. 1982. Vigilia, 513 p. (Vigilia-könyvek)

[Címerem. 7. Igen és nem. 11–12.; Bántalom. 15–16.; „Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is” 16–18.; Michelangelo Buonarotti versei. 21.; A te akaratod. 21–23.; Elsőáldozók. 23–25.; Ideges szülők. 25–27.; Nyugati melankólia. 27–29.; Veni Sancte… 29–30.; Hiábavaló volt? 33–35.; Különös kiállítás. 35–36.; Paulusból – Saulus. 36–38.; Holt próféta a hegyen. 39–41.; Két ölelés és egy kőtábla. 41–43.; Hal és háló. 43–44.; Tűnődés az „evangéliumi esztétikáról”. 45–48.; Tamás, a kételkedő. 48–49.; Éjféli párbeszéd. 50–51.; Szilveszteri „tizenkettő”. 51–52.; A Szentírás margójára (I). 55–56.; Az Idő sürgetése. 56–60.; Magány, Magányosan, Egyedül. 60–62.; A Szentírás margójára (II). 62–64.; Jegyzetlap az alázatosságról. 64–66.; Feljegyzések a hiúságról. 66–67.; Az egyszerűek imája. 67–69.; A Szentírás margójára (III). 69–71.; „A kezdet és a vég.” 71–72.; Csontváry olvasásakor. 72–75.; „Az édes élet.” 75–77.; A Szentírás margójára (IV). 77–78.; József Attila emlékkönyvébe. 79.; Az új év elébe. 83–84.; Villon. 84–85.; Bach: János-passió. 86–87.; A Tízparancsolat. 1. Én vagyok a te Urad, Istened. 87–89.; 2. Isten nevét hiába ne vegyed! 89–90.; 3. Az Úr napja. 90–92.; 4. A negyedik parancsolat. 92–94.; Az ötödik. 94–95.; 6. A hatodik parancsolat. 95–97.; 7. Ne lopj! 97–98.; 8. A hamis tanúságról. 98–99.; 9. A kilencedik. 99–101.; 10. A tizedik. 101–102.; Sík Sándor utolsó kötete. Jegyzetek az Áldásról. 105–106.; Felfelé fordított fáklya. 107–108.; Virágvasárnap. 108–109.; Jézus utolsó két szava. 109–111.; A Szentírás margójára. 111–112.; Ferenczy Béni új művei. 113–114.; Levél az unalomról. 114–116.; Szeretet és gyűlölet. 116–117.; A Máté-passió margójára. 121–122.; Jótékonyság és felebaráti szeretet. 122–123.; André Gide egy hívő szemével. 124–127.; Háborús nemzedék. 127–128.; Jézus valósága. 129–131.; Aki csak füllel hallgatja… 131–132.; Bűn és bűnhődés. 132–134.; Egy lírikus naplójából. 134–137.; Három találkozás. 137–140.; Hétköznapok. 143–144.; Jegyzetek a Genezishez. 1. Elöljáróban a Genezisről. 144–145.; 2. A Genezis margójára. 146–147.; 3. Ittlétünkről. 147–148.; 4. Bűnbeesésünk. 149–150.; 5. Káin és Ábel. 150–152.; 6. A vízözön. 152–154.; 7. Szodoma és Gomorra. 154–156.; 8. Ábrahám áldozata. 157–159.; 9. Jákob álma. 159–161.; 10. Jákob harca. 161–163.; 11. Ézsau és Jákob története. 163–165.; J. S. Bach. 166–167.; „Fiat.” 167–168.; Dürrenmatt Meteorja. 169–171.; A költészet dicsősége. 175–176.; Esztendők szerpentin-útján. 176–177.; Krisztus és Sziszüphosz. 177–179.; Az ünnepek. 179–181.; Kő és kenyér. 181–183.; A Tragédiáról – Bécsből. 183–185.; Három mai magyar költő. Előadás a Vatikáni Rádióban. 185–188.; Karácsonyi gondolatok. 188–189.; Szakrális színház? 189–192.; A karácsonyi lemezvásár. 195–196.; Az erdő és a cipészlegény. 196–198.; Samuel Beckett: „Elesettek.” 198–199.; Bűn és megbocsátás. 199–201.; Közélet és magánélet. 201–202.; Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés. 202–203.; „Oratorikus forma”? 203–205.; Egy film margójára. 206–207.; Állomásról állomásra. 207–208.; Úgy tanultuk… 209.; Templomok, templomtornyok. 210–211.; Tökéletesség és alázat. 211–212.; Az idő színe és fonákja. 212–214.; „Párbeszéd” Istennel. 214–215.; Profik és amatőrök. 216–217.; Egy lírikus naplójából. 217–218.; Goethe a zsenialitásról. 219.; Bűn és bűnhődés. 219–220.; A bűn illúziói. 220–221.; A tél küszöbén. 222–223.; Néhány szó a szavakról. 223–224.; A kétféle közhelyekről. 224–225.; A karácsony margójára. 226.; Glossza egy glosszáról. 229–230.; Az igazság szolgálatáról. 230–232.; A nagyböjt. 232–233.; A „Twist Olivér” – gyermekszínpadon. 234.; Lukács margójára. 234–236.; Egy lírikus naplójából. (I) 236–237.; Vallomás és dokumentum. 237–239.; A Szentírás margójára. 239–240.; A különös szféra. 240–241.; Viszonyunk a farizeusokhoz. 241–242.; Simone Weil sírjánál. 242–244.; Egy lírikus naplójából.(II.) 244–245.; 300 esztendeje. 246.; Egyén, nemzet, emberiség. 247–248.; Samuel Beckett. 248–249.; Napirenden. 249–251.; A bűn állapota és az ítélkezés szelleme. 255.; Egy könyv a tegnapról és a máról. 256–257.; Sárospatakon. 257–259.; Nagyböjti levél. 260–261.; Isten dicsősége. 262–262.; Erkölcs és tapintat. 263–264.; Mauriac ravatalánál. 264–265.; Válasz helyett. 265–266.; Gabriel Marcel otthon. 266–268.; Egy költő naplójából. 271–272.; Néhány sorban. 272–274.; Néhány szóban. (I.) 274–275.; A hét margójára. 275–277.; Néhány szóban. (II.) 277–279.; Egy lírikus naplójából. (I.) 279–281.; Párizsi filmlevél. 281–282.; Új színház született. 283–285.; Egy lírikus naplójából. (II.) 285–289.; Egy lírikus naplójából.(III.) 289–291.; A mi Jézusunk. 292–293.; Ige. 293–294.; A Notre-Dame hátában. 294–296.; Toldalagi Pál: „Igézet és valóság”. 296–298.; Egy lírikus naplójából.(I.) 301–302.; Van Gogh kiállítás Párizsban. 302–304.; Az Evangélium margójára. 304–306.; Egy lírikus naplójából.(II.) 306–307.; A bizalomról. 308–309.; Egy lírikus naplójából.(III.) 309–310.; A kisember és a kispolgár. 311–312.; Egy lírikus naplójából.(IV.) 312–313.; Kérdések kérdése. 314–315.; Amikor imádkozunk. 319–320.; Egy lírikus naplójából.(I.) 320–322.; Levél Petőfi Sándorhoz. 322.; Válasz. 323–324.; Előszó, utószó helyett. 324–325.; Az Olajfák hegyén. 325–326.; Orosz faszobrászat kiállítása Párizsban. 326–327.; Egy antológia ürügyén. 327–330.; Napfogyatkozás. 330–331.; Napló. 331–332.; Egy lírikus naplójából.(II) 332–333.; Őszelő. 334.; Ami elveszett. 335–336.; Néhány sorban. 336–337.; Milyen lesz az új színház? 337–339.; Az újév küszöbén. 339–340.; Életem legfontosabb könyve. 343.; Kemeneczky Judit versei elé. 343–344.; Napló. 344–345.; Ismét a színházról. 345–347.; Mauriac olvasása közben. 347–348.; Néhány szóban. 348–349.; Jegyzetlap. 349–350.; A restségről. 351–352.; A testi szenvedés. 352–353.; A valóságról. 353–354.; A munka dicsérete. 354–355.; A fáradtságról. 355–356.; A szelídség uralma. 357.; Napkelte előtt. 358–359.; Megbocsátás és felejtés. 359–360.; A művészi szép. 360–361.; Szeretet és imádság. 361–362.; A gyerekkor fái. 363.; Egy lírikus naplójából.(I.) 364.; A Könyvek Könyve. 365.; Radnóti Miklós. 366–368.; Egy lírikus naplójából.(II.) 368–369.; Hitünk titkairól. 370–371.; Múltunk reménye. 375.; Középút és középszer. 376.; Ahol Leonardo da Vinci meghalt. 377.; Zenei képeslapok. 378–382.; Látszat és valóság. 382–383.; A várakozás szentsége. 383–384.; Sarokkő. 384–386.; Az első karácsony óta… 386.; Egy lírikus naplójából. 389.; Hogyan olvassuk a Szentírást? 390–391.; Egy lírikus naplójából.(I.) 395–396.; A magányról. 396–397.; Én Jézusom. 397.; Stációk. 399–400.; Egy lírikus naplójából. (II.) 400–401.; Az isteni dramaturgiáról. 401–402.; Egy lírikus naplójából. (III.) 402–403.; A szentekről. 403–404.; A türelem dicsérete. 404–405.; Jézus a félelemről. 409–410.; Egy lírikus naplójából. 410–411.; Jób történetét olvasom. 411–412.; A bölcsességről. 412–413.; Bölcsőtől a koporsóig. 413–414.; Ország Lili búcsúztatója. 414–416.; Az ember. 419–420.; Egy lírikus naplójából. 420–421.; Levél a gőgről. 421–423.; Levél a „közönségességről”. 423–424.; A címzett „ismeretlen”. 425–428.; Levél az „egységről”. 428–429.; Jézus és a bűn. 430–431.; Imádságért. 431–433.; Keresztről keresztre. 433–435.; Pásztorlány és katona. 436–437.; A bűn és a bűnös. 437–439.; Ferenczy Béniről. 439.; Szeretet, igazság, igazságosság. 443–445.; Levél a diszkrécióról. 445–447.; Két „rendhagyó” szent. 447–450.; A szabadesés logikája. (Bergmann: Kígyótojás.) 450–453.; „Egyek lesztek…” 453–454.; Az imádság mint metakommunikáció. 455–456.; Ödipusz ma. 456–457.; A „Karamazov testvérek” margójára. 457–461.; Az imádság szerepe a világban. 465–466.; A „Karamazov testvérek” margójára. 466–468.; Könyörgés a csalókért. 468–469. Cikkbibliográfia: 475–492.]

Beszélgetések Pilinszky Jánossal. Vál. és szerk. Török Endre. Utószó Reisinger János. A védőborító Balla Demeter, az előzék Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1983. Magvető, 255 p. – [A védőborító Balla Demeter, az előzék Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült.]

[Képzelt interjú. 7–9.; Aljosa. Első beszélgetés Pilinszky Jánossal. (Cs. Szabó László, 1967) 10–24; Az ártatlanok szenvedése. (Hornyik Miklós, 1968) 25–30.; Költőtalálkozó, London, 1969. (Alberti Gyöngyi, 1969.) 31–34.; Látogatóban. (Lengyel Péter, 1969) 35–43.; Versünk a világban. Második beszélgetés Pilinszky Jánossal. (Cs. Szabó László, 1972) 44–70.; A kereszt szálkái. (Hegyi Béla, 1973) 71–85.; Csönd és szemlélődés. (Kipke Tamás, 1978) 86–90.; A költői jelenlét. (Domokos Mátyás, 1980) 91–110.; „Haza akartam, hazajutni végül” (Forgács Rezső, 1981) 111–122. Tragikum és derű. (V. Bálint Éva, 1980) 123–127.; „Én is egy szempár vagyok” (Nádor Tamás, 1980) 128–139.; A személyes és a személytelen. (Kovács Júlia, 1969) 143–148.; A világ peremén. (Tóth Éva, 1971) 149–155.; Kedves lemezeim. (Czigány György, 1972) 156–161.; Kettesben. (Szilágyi János, 1978) 162–178.; Egy színházi este. (Forgács Sándor, 1979) 179–181.; „Eljuthatunk a derűig” (Szigeti István, 1979) 182–199.; Pilinszky János mozdulatlan színháza. (Szigeti István, 1980) 200–208.; A labirintus járatai. (Krassó László, 1980) 209–215.; Rátalálni a hitre. (Antoine Spire, 1981) 216–217.; Pilinszky-portré a televízióban. (Maár Gyula, 1978) 221–241.]

Pilinszky János legszebb versei. Vál., bev. Adonyi Nagy Mária. Bukarest, 1983. Albatrosz, 188 p.

A mélypont ünnepélye. Próza.1–2. köt. [Válogatott publicisztikai és szépprózai írások.] A vál., szerk., sajtó alá rend., az előszó és utószó Jelenits István munkája. Külső borítón fakszimilék] Bp. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 539; 234 p. 

[1. kötet: Jelenits István: [Előszó.] 5–11.; A mélypont ünnepélye. 13.;

Cikkek, tanulmányok 1942–1981: Írás a homokban. François Mauriac. 17–19.; Misszió a hadifoglyokért. 19–20.; December. 20–21.; A zsebóra négyszáz esztendeje. 23–25.; Szeszélyes április. 25–27.; Őszi csendélet. 27–29.; A mű születése. 30–34.; Vasárnap Esztergomban. 35–38.; A tizedes. 38–41.; Vasárnap Szentendrén. 41–43.; Igen és nem. 43–44.; Bántalom. 45–46.; Mint egy fiatal anya arca… 46–47.; Két könnycsepp. 47–49.; Láz. 49–51.; A kifosztott fa gazdagsága. 51–53.; Anci. 53–55.; Háború után. 55–57.; Akit nem lehet elfelejtenünk. 57–58.; Bűnök és gyerekek. 59–60.; Elhagyatva. 60–62.; Hajnalban történt. 63–65.; Varjak. 65–67.; Tolsztoj emlékezete. 67–69.; Pontos idő. 69–71.; Névtelen dicsőség. 71–72.; Utolsó felvételek az emberiségről. 72–73.; Menekülők. 74–75.; Nem vétkezünk többé. 75–77.; Nyugati melankólia. 77–78.; Bébi. 78–80.; Éhség. 81–84.; Szerelmem Hirosima. Egy film, amiről beszélni kell. 84–85.; Amerika francia szemmel. 85–86.; A kisfiú álma. 87–88.; Debreceni képeslap. 89–91.; Az ünnep angyala. 92–93.; Közjáték. 94–97.; Pillantás a hídról. 97–98.; Rettenetes játszótársak. 99–100.; „Nehéz órák” 100–102.; Zola ma. 102–104.; Bizonnyal étel. 104–107.; Az anyaszív drámája. 107–108.; Szegedi képeslap. 108–111.; Holt próféta a hegyen. 111–112.; Legénylakás. 113–114.; Feltámadás. 114–115.; Kis Szent Teréz és a világvárosok. 115–116.; Visconti és Dosztojevszkij. 117–118.; Éjféli vallomás. 119–121.; Hal és háló. 121–122.; Egy képtávírón. 122–124.; Tűnődés az „evangéliumi esztétikáról”. 124–126.; Alfred Döblin megtérése. 126–128.; Hős és szent. 128–129.; Beszélgetés Kassák Lajossal a modern katolikus irodalomról. 130–131.; Az Idő sürgetése. 132–134.; A kápó. 134–136.; Pécsi vallomás. 136–139.; A lelkiismeret lázadása. 140.; Ilyen hosszú távollét. 140–142.; Magány, magányosan, egyedül. 142–143.; A vágy villamosa. 144–145.; A közvetett út. 145–147.; Jegyzetlap. 147–148.; Jegyzetlap az alázatosságról. 149–150.; Róma, 1960. 150–152.; Az elveszett füzet. 152–155.; Iszákosok utcája. 155–156.; Jöjj vissza, Afrika! 156–158.; Pro és kontra. 158–160.; „Látjátok, feleim…” 160–162.; Fiatalok ’962. 162–165.; Sorok a modern egyházművészetről. 165–167.; Mater Johanna. 167–168.; A kezdet és a vég. 169.; Csontváry olvasásakor. 170–171.; Az édes élet. 172–173.; József Attila emlékkönyvébe. 173.; Egy csepp méz. 174–175.; Az új év elébe. 175–176.; Steril mennyország? 176–177.; Az imáról. 177–178.; Vereség. 178–181.; Villon. 181–182.; Nehéz fiatalnak lenni. 182–184.; Egy „modern múzeum” tanulsága. 184–185.; A kopár sziget. 185–187.; Nagyhét (1963). 187–191.; Ferenczy Béniről. 191–192.; Tiktak a semmiben. 192–193.; Párizsi képeslap. 194–195.; (A) (M) (X) 196–205.; Képeslap a Notre-Dame-ból. 206–207.; Saint-Germain-des-Prés és a kaleidoszkóp. 207–209.; Számadás az útról. 210–211.; Versailles, Chartres, Párizs. 211–213.; Párizsi szentmisék. 213–215.; Néhány óra Lisieux-ben. 215–217.; A teljesség felé. 217–219.; Hitler élete.219–220.; Különös beszámoló egy különös bemutatóról. 220–221.; Nap mint nap. 222–223.; Sík Sándor utolsó kötete. 224–225.; Faulkner hamulelkű hőse. 225–226.; A költészet hatalma. 227–231.; A nap vége. 231–232.; Csendes beszélgetés. 232.; Ferenczy Béni új művei. 233.; Levél az unalomról. 234–235.; Lear király. 235–237.; Utószó a „8 és 1/2”-hez. 238–239.; Felebarátunk: a világ. 240–241.; Johanna a máglyán. 241–243.; A figyelem megszenteléséről. 243–245.; Nagyvárosi legenda. 245–247.; A tékozló szív. 247–248.; Az első öt titokról. 249–250.; A középső öt titokról. 250–251.; A dicsőséges olvasó. 251–253.; A város és a délibáb. 253–254.; Szörnyetegek. 254–255.; Kondor Béla. 255–256.; A Máté-passió margójára. 257–258.; Vallomások az imádságról. 258–259.; Leprások voltak… 259–260.; André Gide egy hívő szemével. 260–263.; Varsói képeslap. 263–264.; Krakkó. 264–266.; Czestochowa. 266–268.; Oswiecim. 268–270.; Háborús nemzedék. 270–271.; Rejtezkedő Isten. 271–272.; Tárgyalás. 272–273.; Két hét. 274–275.; Simone Weilről. 275–277.; Napot tükröző üvegcserép. 278–279.; Az Egyház küszöbén. 280–285.; Korniss Dezső kiállításának megnyitója. 282–287.; Egyetlen pillanat kegyelme. 287–289.; Egy lírikus naplójából. 290–292.; Tizenhárom széksor. 292–293.; Tűz és szalma. 294–295.; Három találkozás. 295–297.; Milánói vereség. 298.; J. S. Bach. 298–299.; Az evangélium és a szentmise. 300–301.; Hétköznapi fasizmus. 302–303.; Egy város ürügyén. 303–304.; A Híd-ról és íróiról. 305–306.; Beteglátogatáson. 307.; Az okos utazókról. 308.; Az „Ideális nő”. 309.; Hitetlenkedésünk ára. 309–311.; Simone Weil imája. 311–313.; Meteor. 313.; Szentek egyessége. 314.; Éli az életét. 315–316.; Háborús rekviem. 316–318.; A költészet dicsősége. 319–320.; Emberi jelen vagy isteni jövő? 320–321.; Orfeusztól Krisztusig. 321–323.; Hitünk „iskolája” 323–324.; Tél és tavasz között. 324–325.; A jobbik lator. 325–326.; Krisztus és Sziszüphosz. 326–327.; Pascal húsvétja. 328–330.; Új hullám. 330–331.; A Tragédiáról – Bécsből. 331–333.; Bécsi képeslap. 333–336.; Belgiumi képeslap. 336–339.; Három mai magyar költő. 339–341.; Naplójegyzet. 341–342.; Szakrális színház? 342–344.; A karácsonyi lemezvásár. 345–346.; Katolikus szemmel. 346–347.; Samuel Beckett. 347.; „Oratorikus forma?” 348–349.; Katolikus szemmel. 350.; Egy film margójára. 350–351.; Huszonhárom éve. 351–352.; Nagyszombat margójára. 352–354.; Katolikus szemmel. 354–355.; Katolikus szemmel. 355–356.; Profik és amatőrök. 356–357.; Közélet és magánélet. 357–358.; Egy lírikus naplójából. 358–359.; Bűn és bűnhődés. 360.; Katolikus szemmel. 361–362.; Néhány szó a szavakról. 362.; Sic itur ad astra. 363–364.; A katolikus filmkritikáról. 364–365.; Gyermeki rácsodálkozás. 365–366.; Az igazság szolgálatáról. 366–367.; Sarokba szorítva. 368.; Szenes Zsuzsáról. 369.; Lukács margójára. 369–370.; Vádaskodó gyerekek. 371–372.; Egy lírikus naplójából. 372–373.; Vallomás és dokumentum. 373–374.; Két látogatás a veszprémi várban. 374–376.; A Szentírás margójára. 377.; Egy lírikus naplójából. 378.; Október. 379.; 300 esztendeje. 380.; Egyén, nemzet, emberiség. 380–381.; Samuel Beckett. 382.; Napirenden. 382–384.; Valóban étel. 384–385.; A XXI. század miséje. 385–386.; Katolikus szemmel. 386–387.; Vallomás Adyról. 387–388.; Takács Zsuzsáról. 388–399.; A bűn állapota és az ítélkezés szelleme. 390.; Sárospatakon. 391–392.; Mauriac ravatalánál. 393–394.; Gabriel Marcel otthon. 394–395.; Egy költő naplójából. 396–397.; Egy lírikus naplójából. 397–398.; Néhány sorban. 398–399.; Néhány szóban. 400.; A hét margójára. 401–402.; Az új magyar filmről. 402–403.; Képeslap. 403–404.; Néhány szóban. 404–405.; Egy lírikus naplójából. 405–406.; Útinapló. 407.; Párizsi filmlevél. 408–409.; Új színház született. 409–410.; Egy lírikus naplójából. 411–413.; Ne ítéljetek! 413–414.; Egy lírikus naplójából. 415–416.; A Notre-Dame hátában. 417–418.; Toldalagi Pál: Igézet és valóság. 418–419.; Szilágyi Júlia. 419–420.; Néhány szóban. 421.; Van Gogh-kiállítás Párizsban. 422–423.; Füzetlap. 423–424.; 214–216.; A kelet-európai kultúrák néhány adottságáról – Simone Weil gondolatvilágának fényében. 425–428.; Párizsi mozaikok. 428–430.; Egy lírikus naplójából. 430–431.; A kisember és a kispolgár. 431–432.; Kérdések kérdése. 433–434.; Hogyan és miért? 435–437.; Levél Petőfi Sándorhoz. 437.; Előszó, utószó helyett. 438.; Egy antológia ürügyén. 439–440.; Napfogyatkozás. 441.; Napló. 441–442.; Ami elveszett. 443–444.; Néhány sorban. 444–445.; Milyen is lesz az új színház? 445–446.; Kemeneczky Judit versei elé. 447.; Napló. 447–448.; Ismét a színházról. 448–449.; Mauriac olvasása közben. 449–450.; A restségről. 451.; A munka dicsérete. 452.; A fáradtságról. 453.; Napkelte előtt. 453–454.; Szinopszis. 454–455.; Megbocsátás és felejtés. 455–456.; A művészi szép. 456–457.; Szeretet és imádság. 457–458.; Egy lírikus naplójából. 458.; A Könyvek Könyve. 459–460.; Radnóti Miklós. 460–462.; Egy lírikus naplójából. 462–463.; Múltunk reménye. 464.; Fiatalok 1975. 465.; A keresztről és keresztünkről. 466.; Cselekvés és – cselekvés. 466–467.; Amerikai képeslap. 467–471.; Középút és középszer. 471.; Ahol Leonardo da Vinci meghalt. 472.; Zenei képeslapok. 472–475.; Egy lírikus naplójából. 476–477.; Hollandiai képeslap. 477–478.; Bűnösök és farizeusok. 478–479.; Egy lírikus naplójából. 480–481.; A magányról. 481–482.; Én Jézusom. 482–483.; Stációk. 483–484.; Egy lírikus naplójából. 484.; Az isteni dramaturgiáról. 485.; Egy lírikus naplójából. 485–486.; A szentekről. 486–487.; A türelem dicsérete. 487–488.; Jézus a félelemről. 489–490.; Egy lírikus naplójából. 490.; Bibliám margójára. 491.; Afrikai képeslap. 492–493.; Bölcsőtől a koporsóig. 493.; Ország Lili búcsúztatója. 494–495.; Az önmegvetéstől az alázatig. 495–496.; Az ember. 497–498.; Amíg a mag meg nem hal… 498.; Egy lírikus naplójából. 498–499.; Levél a gőgről. 499–500.; Levél a „közönségességről” 501–502.; A címzett „ismeretlen” 502–504.; Levél az „egységről”. 505.; Jézus és a bűn. 506.; Imádságért. 507–508.; Keresztről keresztre. 508–510.; Egy festőművész halálára. 510.; Pásztorlány és katona. 511–512.; A bűn és a bűnös. 512–513.; Ferenczy Béniről. 513–514.; Szeretet, igazság, igazságosság. 515–516.; Levél a diszkrécióról. 517–518.; Két „rendhagyó” szent. 518–520.; A szabadesés logikája (Bergman: Kígyótojás) 520–523.; „Egyek lesztek…” 523–524.; Az imádság mint metakommunikáció. 524–525.; Ödipusz ma. 525–526.; Az imádság szerepe a világban. 527–528.; A Karamazov testvérek margójára. 528–529.; Könyörgés a csalókért. 529–530.

2. kötet: Rekviem. 5–49.; Gyerekek és katonák. 51–81.; Síremlék. 83–94.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 95–106.; Élőképek. 107–119.; Beszélgetések Sheryl Suttonnal. 121–189.; Hármasoltár: Ónix Lenke. 193–200.; Ónix Petra. 200–202.; Ónix Beáta. 202–206.; Simon Áron. 207–211.; Három etűd a bűnről: I. Kutuzov visszavonul. 212–216.; II. Ítélet. 217–219.; III. J. S. Bach elnémul. 219–220.; Képzelt interjú. 221–222.]

A nap születése. [Verses mesék.] Bálint Endre rajzaival. 2. kiad. Bp. 1985. Móra, 91 p. = 1. kiad. uo, 1974.

Pilinszky János összegyűjtött versei. A szerk., sajtó alá rend. és az utószó Jelenits István munkája. Bp. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 253 p.

[Te győzz le. 9.; Éjféli fürdés. 10.; Halak a hálóban. 11.; Könyörgés. 11–12.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 13.; Őszi vázlat. 14.; Stigma. 14–15.; Tilos csillagon. 15–16.; Gyász. 16.; Trapéz és korlát. 16–17.; Téli ég alatt. 17–18.; Késő kegyelem. 19.; Mert áztatok és fáztatok. 19–20.; Kánikula. 20.; Mondom neked. 20–21.; Ne félj. 21–22.; Miféle földalatti harc. 23–24.; Parafrázis. 27–28.; A tengerpartra. 28.; Sírvers. 28.; Egy szenvedély margójára. 29.; Bűn. 29–30.; Tanúk nélkül. 30–31.; Két szeretőre. 31.; In memoriam N. N. 31–32.; Kihűlt világ. 32–33.; Piéta. 33–34.; Panasz. 34.; Örökkön-örökké. 35.; Mire megjössz. 35–36.; Senkiföldjén. 36–38.; Ama kései. 38. Harbach 1944. 39–40.; Francia fogoly. 40–41.; Egy KZ-láger falára. 41–42.; Ravensbrücki passió. 42.; Harmadnapon. 42.; Frankfurt. 43–44.; Aranykori töredék. 44–45.; Impromptu. 45–46.; A szerelem sivataga. 46–47.; Dél. 47.; Jelenések VIII. 7. 48.; Apokrif. 48–50.; Négysoros. 51.; Egy arckép alá. 51.; Agonia christiana. 51.; A harmadik. 52.; Hideg szél. 52.; Félmúlt. 52.; Novemberi elízium. 53.; Utószó. 57–58.; Introitusz. 58.; KZ-oratórium. 59–69.; A tenger. 70.; Nagyvárosi ikonok. 70–71.; Van Gogh. 71.; Kis éjizene. 72.; Fehér piéta. 72.; Önarckép 1944-ből. 73.; Különítélet. 73.; Egy sírkőre. 73.; Passió. 73.; Akár a föld. 73.; A hóhér naplójából. 74.; Merre, hogyan? 74.; Szent lator. 74.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 75–79.; Ars poetica helyett. 80–83.; Amiként kezdtem. 87.; Juttának. 87–88.; Azt hiszem. 88.; Mielőtt. 88–89.; Egy szép napon. 89.; Monstrancia. 89.; Háromszínű lobogó. 89.; A mélypont ünnepélye. 90.; Majd elnézem. 90.; A hóhér szobája. 91.; Példabeszéd. 91.; Kőfal és ünnepély. 92.; Halálod és halálom. 92.; Bűn és bűnhődés. 93.; Örökmozgó. 93.; Metronóm. 93.; Vacsora. 94.; Intelem. 94.; Vesztőhely télen. 94.; Egy titok margójára. 95.; Hasonlat. 95.; Van Gogh imája. 95–96.; Minden lélekzetvétel. 96.; A többi kegyelem. 96.; De ez se. 97.; Rongyaidban és kitakarva.. 97.; Nincs több. 97–98.; Találkozások. 99.; A pokol hetedik köre. 99.; Címerem. 99–100.; Egy életen keresztül. 100.; Most. 101.; Vonzások közt. 101.; Kiért, miért. 101.; Én gyenge voltam. 102.; A tékozló fiú keresése. 102.; Marhabélyeg. 102.; Az ember itt. 103.; Omega. 103.; Baleset. 103.; Bár színem fekete. 104.; Fokról-fokra. 104.; Felelet. 105.; Kétéltű szörny. 105.; Kérdés. 106.; Milyen felemás. 106.; Ahogyan csak. 106–107.; Mégis nehéz. 107.; Ez lesz. 107.; Kezed, kezem. 107–108.; József Attila. 108.; Igen, a lomb. 108.; Én nem számítok. 108.; Telehold. 109.; Bölcső és nem koporsó. 109.; Elég. 109–110.; Egyenes labirintus. 110.; Egyetlen olvasmányom. 110.; Visszavonom. 113.; Két arckép. 113–114.; Nyitás. 114.; Játszma. 114.; Sírkövemre. 115.; A mi napunk. 115.; Ki és kit? 115.; Meghatározás. 116.; Tapasztalat. 116.; Tabernákulum. 116.; Így teltek napjaink. 117–118.; Meditáció. 118.; Bársonycsomó. 119.; Fohász. 120.; Rossz fölvétel. 120.; Kárhozat. 120.; Szép és még szebb. 121.; A tett után. 121.; Merénylet. 121.; Fölriadva. 121.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 122.; Végkifejlet. 122.; Kétsoros. 122.; Alkohol. 122.; S. W.-hez. 122.; Betűk, sorok. 123.; Napló. 123.; Sztavrogin elköszön. 123.; Zsolozsma. 123.; Mégis. 124.; Titok. 124.; Ékszer. 124.; Gyónás után. 124.; Infinitivusz. 125.; Költemény. 125.; Trónfosztás. 125.; Infernó. 125.; Sztavrogin visszatér. 126.; Hommage à Isaac Newton. 129.; Pedig. 129.; Önarckép 1974. 129.; Pascal. 129.; Auschwitz. 130.; Terek. 130.; Jóhír. 130–131.; Kórkép és hattyudal. 131.; Álom. 131.; Kettő. 131.; Depresszió. 131.; Különbség. 132.; Zűrzavar. 132.; Egy fénykép hátlapjára. 132.; Posztumusz passió. 133.; Keringő. 133.; Öröklét. 133.; Verés. 133.; Hölderlin. 134.; Zöld. 134.; Kőedény. 134.; Akvárium. 134–135.; Kapcsolat. 135.; Gótika. 135.; Visszafele. 135136.; Kráter. 136.; Gérard de Nerval. 137.; Pupilla. 137.; Zsinórpadlás. 137.; Villanyolló. 137–138.; Summa. 138.; Kísértés. 138.; Hommage à Sheryl Sutton I. 138.; Hommage à Sheryl Sutton II. 138–139.; Vonzásod definíciója. 139.; Mi és ők. 139.; Átváltozások. 139.; 1970. október 14. 139.; 1970. december 22. 140.; Fátyol. 140.; Életfogytiglan. 140.; Szakítás. 141.; Itt és most. 141.; Kar és nyak. 141.; Tékozlók. 141–142.; Kopogtatás. 142.; Van ilyen. 142.; B. I. kisasszony. 143.; Vázlat. 143–144.; Szabadulás. 144.; Anyám. 147.; Kikötőben. 148.; Csönd. 148.; Üzenet az üvegvárból. 148–149.; Két szonett. 150.; Vers a halotthoz. 151.; Megdicsőülésünk. 151.; Bordal. 152.; Őszi cirkusz. 152–153.; Kétféle. 153.; A fényességes angyal is. 154.; Szeptember. 154.; Zárójelben. 154.; Summa. 155.; Mi és a virágok. 155; Újra József Attila. 155.; Szabadulás. 155.; Ismerem. 156.; Zsoltár. 156.; Parancsoló mód. 156.; Sellők. 157.; A széken és az ágyon. 157.; Valaki. 157.; Levél. 157–158.; A naphajú királyleány. 161–167.; A madár és a leány. 168–173.; Aranymadár. 174–182.; Ének a kőszívű királyról. 183–193.; A nap születése. 194–199.; Kalandozás a tükörben. 200–208.; Hugo von Hoffmannsthal: Elektra. (Részlet) 211–214.; Heinrich Heine: Hogy alhatol nyugodtan… 215.; Robert Burns: A szent vásár. 215–222.; Robert Burns: Az ördög címére. 222–226.; Robert Burns: Mary Morison. 226–227.; Pierre Emmanuel: Novemberi száműzetés. 227.]

Kalandozás a tükörben. [Az azonos című mese prózaváltozata.]Irsa Katalin illusztrációival. Bp. 1988. Móra, 22 p.

Pilinszky János összegyűjtött versei. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Jelenits István. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1992. Századvég–2000 Könyvek, 281 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) – További kiadások:  Bp. 1993.; 1995. Századvég

[Te győzz le. 9.; Éjféli fürdés. 10.; Halak a hálóban. 11.; Könyörgés. 11–12.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 13.; Őszi vázlat. 14.; Stigma. 14–15.; Tilos csillagon. 15–16.; Gyász. 16.; Trapéz és korlát. 17.; Téli ég alatt. 18.; Késő kegyelem. 19.; Mert áztatok és fáztatok. 20.; Kánikula. 20–21.; Mondom neked. 21–22.; Ne félj. 22–23.; Miféle földalatti harc. 23–25.; Parafrázis. 29–30.; A tengerpartra. 30.; Sírvers. 30.; Egy szenvedély margójára. 31.; Bűn. 31–32.; Tanúk nélkül. 32–33.; Két szeretőre. 33.; In memoriam N. N. 34.; Kihűlt világ. 35.; Piéta. 35–36.; Panasz. 36–37.; Örökkön-örökké. 37.; Mire megjössz. 38.; Senkiföldjén. 39–40.; Ama kései. 41. Harbach 1944. 42–43.; Francia fogoly. 43–44.; Egy KZ-láger falára. 44–45.; Ravensbrücki passió. 45.; Harmadnapon. 45.; Frankfurt. 45–47.; Aranykori töredék. 47–48.; Impromptu. 48–49.; A szerelem sivataga. 49.; Dél. 50.; Jelenések VIII. 7. 50–51.; Apokrif. 51–53.; Négysoros. 53.; Egy arckép alá. 54.; Agonia christiana. 54.; A harmadik. 54.; Hideg szél. 55.; Félmúlt. 55.; Novemberi elízium. 55–56.; Utószó. 59–60.; Introitusz. 60.; KZ-oratórium. 61–71.; A tenger. 72.; Nagyvárosi ikonok. 72–73.; Van Gogh. 73–74.; Kis éjizene. 74.; Fehér piéta. 75.; Önarckép 1944-ből. 75.; Különítélet. 75.; Egy sírkőre. 75.; Passió. 75.; Akár a föld. 76.; A hóhér naplójából. 76.; Merre, hogyan? 76.; Szent lator. 77.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 78–82.; Ars poetica helyett. 83–86.; Amiként kezdtem. 89.; Juttának. 89.; Azt hiszem. 90.; Mielőtt. 90.; Egy szép napon. 91.; Monstrancia. 91.; Háromszínű lobogó. 91.; A mélypont ünnepélye. 92.; Majd elnézem. 92.; A hóhér szobája. 93.; Példabeszéd. 93.; Kőfal és ünnepély. 94.; Halálod és halálom. 94.; Bűn és bűnhődés. 85.; Örökmozgó. 95.; Metronóm. 95.; Vacsora. 96.; Intelem. 96.; Vesztőhely télen. 96.; Egy titok margójára. 97.; Hasonlat. 97.; Van Gogh imája. 97–98.; Minden lélekzetvétel. 98.; A többi kegyelem. 98.; De ez se. 99.; Rongyaidban és kitakarva. 99.; Nincs több. 99–100.; Találkozások. 101.; A pokol hetedik köre. 101.; Címerem. 102.; Egy életen keresztül. 102–103.; Most. 103.; Vonzások közt. 103.; Kiért, miért. 103.; Én gyenge voltam. 104.; A tékozló fiú keresése. 104.; Marhabélyeg. 104.; Az ember itt. 105.; Omega. 105.; Baleset. 105.; Bár színem fekete. 106.; Fokról-fokra. 106.; Felelet. 107.; Kétéltű szörny. 107.; Kérdés. 108.; Milyen felemás. 108.; Ahogyan csak. 109.; Mégis nehéz. 109.; Ez lesz. 109.; Kezed, kezem. 110.; József Attila. 110.; Igen, a lomb. 110.; Én nem számítok. 111.; Telehold. 111.; Bölcső és nem koporsó. 111.; Elég. 112.; Egyenes labirintus. 112.; Egyetlen olvasmányom. 113.; Visszavonom. 117.; Két arckép. 117–118.; Nyitás. 118.; Játszma. 118.; Sírkövemre. 119.; A mi napunk. 119.; Ki és kit? 119.; Meghatározás. 120.; Tapasztalat. 120.; Tabernákulum. 120.; Így teltek napjaink. 121–122.; Meditáció. 122.; Bársonycsomó. 123.; Fohász. 124.; Rossz fölvétel. 124.; Kárhozat. 124.; Szép és még szebb. 125.; A tett után. 125.; Merénylet. 125.; Fölriadva. 125.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 126.; Végkifejlet. 126.; Kétsoros. 126.; Alkohol. 126.; S. W.-hez. 127.; Betűk, sorok. 127.; Napló. 127.; Sztavrogin elköszön. 127.; Zsolozsma. 128.; Mégis. 128.; Titok. 128.; Ékszer. 128.; Gyónás után. 129.; Infinitivusz. 129.; Költemény. 129.; Trónfosztás. 129.; Infernó. 130.; Sztavrogin visszatér. 130.; Hommage à Isaac Newton. 133.; Pedig. 133.; Önarckép 1974. 133.; Pascal. 134.; Auschwitz. 134.; Terek. 134.; Jóhír. 135.; Kórkép és hattyudal. 134.; Álom. 135.; Kettő. 136.; Depresszió. 136.; Különbség. 136.; Zűrzavar. 137.; Egy fénykép hátlapjára. 137.; Posztumusz passió. 137.; Keringő. 138.; Öröklét. 138.; Verés. 138.; Hölderlin. 138.; Zöld. 139.; Kőedény. 139.; Akvárium. 139.; Kapcsolat. 140.; Gótika. 140.; Visszafele. 140–141.; Kráter. 141.; Gérard de Nerval. 142.; Pupilla. 142.; Zsinórpadlás. 142.; Villanyolló. 143.; Summa. 143.; Kísértés. 143.; Hommage à Sheryl Sutton I. 143.; Hommage à Sheryl Sutton II. 144.; Vonzásod definíciója. 144.; Mi és ők. 144.; Átváltozások. 144.; 1970. október 14. 145.; 1970. december 22. 145.; Fátyol. 145.; Életfogytiglan. 146.; Szakítás. 146.; Itt és most. 146.; Kar és nyak. 146.; Tékozlók. 147.; Kopogtatás. 147.; Van ilyen. 147.; B. I. kisasszony. 148.; Vázlat. 148–149.; Szabadulás. 149.; Anyám. 153.; Kikötőben. 154.; Csönd. 154.; Üzenet az üvegvárból. 154–155.; Két szonett. 156.; Vers a halotthoz. 157.; Megdicsőülésünk. 157.; Bordal. 158.; Őszi cirkusz. 158–159.; Kétféle. 159.; A fényességes angyal is. 160.; Szeptember. 160.; Zárójelben. 161.; Summa. 161.; Mi és a virágok. 161; Újra József Attila. 161.; Szabadulás. 162.; Ismerem. 162.; Műtárgy. 162.; Augusztus. 163.; Király és királynő. 163.; Mind a ketten. 163.; Zsoltár. 163.; Parancsoló mód. 164.; Hommage à Paul Verlaine. 164.; Átváltozás. 164.; Pont és haza. 165.; A lator sóhaja. 165.; Pilátus. 165.; Kegyelem. 166.; Gizgaz. 166.; Sellők. 166.; A széken és az ágyon. 167.; Valaki. 167.; Levél. 167.; Mégse. 168.; Tűz és víz. 168.; Kenyér. 168–169.; A naphajú királyleány. 173–179.; A madár és a leány. 180–185.; Aranymadár. 186–194.; Ének a kőszívű királyról. 195–205.; A nap születése. 206–210.; Kalandozás a tükörben. 211–219.; Ég és föld gyermeke. 220–228.; Hugo von Hoffmannsthal: Elektra. (Részlet) 231–234.; Heinrich Heine: Hogy alhatol nyugodtan… 235.; Robert Burns: A szent vásár. 235–242.; Robert Burns: Az ördög címére. 242–246.; Robert Burns: Mary Morison. 246–247.; Pierre Emmanuel: Novemberi száműzetés. 247.]

Trapéz és korlát. Versek. Az 1946-os kötet reprint kiadása, Jelenits István utószavával. Székesfehérvár, 1993. Vörösmarty Megyei Könyvtár, 46 p.

Pilinszky János: Versek. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Jelenits István. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1993. Századvég, 280 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) – Az 1992-es kötet újabb kiadása.

Pilinszky János: Széppróza. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a mutatókat készítette és az utószót írta Hafner Zoltán.  A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1993. Századvég, 252 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.)  = 2., jav., bőv. kiad. Bp. 1996. Osiris, 272 p. (Osiris klasszikusok)  = ua. 1998.  = 3., jav. kiad. A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült. Bp. 2004. Osiris, 263 p. (Osiris klasszikusok.) = ua. Bp. 2015. Magvető, 336 p.

[Rekviem. 5–47.; Gyerekek és katonák. 49–77.; Síremlék. 79–89.; Élőképek. 91–102.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 103–114.; Beszélgetések Sheryl Suttonnal. 115–183.; Három egyfelvonásos opera (terve), énekesek nélkül: Kopogtatások. 187.; Vacsora. 188.; Kiállítás. 189.; Hármasoltár: Ónix Lenke. 193–200.; Ónix Petra. 200–202.; Ónix Beáta. (Hommage à F. M. Dosztojevszkij) 203–206. Szabadesés. 207–211. Három etűd a bűnről. I. Kutuzov visszavonul. 212–217.; II. Ítélet. 217–219.; III. J. S. Bach elnémul. 220. Múzeum. 223–237.; Kalandozás a tükörben. 238–246.]

Pilinszky János: Tanulmányok, esszék, cikkek. 1–2. köt. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a mutatókat készítette és az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1993. Századvég, 419; 374 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) 

[1. kötet:

Ismertetések 1941–1943: Wass Albert: Csodálatos őzbak. 7; Galamb Ödön: József Attila élete nyomában. 7.; Byrd: Egyedül. 7–8; A sas visszatér. 8.; India tigrise. 8.; Alkalom. 8–9.; Negyedíziglen. 9.; A Ráskai Lea Irodalmi Társaság irodalmi estje. 9–10.; Zaymus Gyula: A bűvös gyöngy. 10.; Nők harca. 11.; Négylovas hintó. 11–12.; Üzenet a Volga-partról. 12.; Styx kapitány leszámol. 12–13.; Egy asszony visszanéz. 13.; Piarista ünnepség a Vigadóban. 13.; Viharos éjszaka. 14.; Szép csillag. 14.; Tihanyi Tibor: Áhítattal, illendően, nemesen. 14.; A titokzatos grófnő. 14–15.; Végh György–Janovits István: Nevesincs. 15.; Benghazi. 15.; Láthatatlan bilincsek. 15–16.; Kinizsi Andor: Egyszer mindenki megnősül. 16.; Nemzeti Színház: Hatalom. 16–17.; Rombadőlt álmok. 17.; Titkos parancs. 17–18.; A barátnőm. 18.; Hajsza a tengeren. 18.; A dicsőség ára. 18–19.; Legényvásár. 19.; Vígszínház: Jákyak. 19.; A tigrisek ura. 20.; Fruska. 20.; A nagy per. 20.; Késő. 21.; Nemzeti Kamara Színház: Tacskó. 21.

Tanulmányok, esszék, cikkek (1942–1965): Írás a homokban (François Mauriac) 25–26.; Misszió a hadifoglyokért. 27–28.; December. 28–30.; A zsebóra négyszáz esztendeje. 31–33.; Szeszélyes április. 33–35.; Őszi csendélet. 35–36.; A mű születése. 37–41.; Vasszobor. Darázs Endre versei. 42–43.; Ünnep és áldozat. 44–45.; Vasárnap Esztergomban. 45–48.; A tizedes. 48–50.; Vasárnap Szentendrén. 51–53.; Találkozás az olasz költőnővel. 53–56.; Alkonyati látogatás. 56–57.; Igen és nem. 58.; Bántalom. 59–60.; Mint egy fiatal anya arca… 60–61.; „Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is” 61–63.; Két könnycsepp. 63–65.; Pünkösd egy új templom falai között. 65–66.; Templomtornyok árnyékában. 66–67.; Láz. 67–68.; Szeretetben és hűségben. 69–70.; A kifosztott fa gazdagsága. 70–72.; Anci. 72–74.; Háború után. 74–76.; Restaurálják a pásztói templomot. 76–77.; Akit nem lehet elfelejtenünk. 77–78.; Bűnök és gyerekek. 78–80.; Nincs egyedül. 80–81.; Elhagyatva. 81–83.; Michelangelo Buonarotti versei. 84.; Hajnalban történt. 84–86.; Varjak. 86–88.; Tolsztoj emlékezete. 89–90.; A te akaratod. 91–92.; Kondor Béla kiállítása. 92–93.; Hangyaboly. 93–94.; Pontos idő. 95–96.; A tapintatos város. 96–97.; Névtelen dicsőség. 97–98.; Elsőáldozók. 98–99.; Utolsó felvételek az emberiségről. 100–101.; Menekülők. 101–102.; Ideges szülők. 102–104.; Nem vétkezünk többé. 104–105.; Nyugati melankólia. 105–106.; Bébi. 107–109.; Veni Sancte… 109–110.; Éhség. 110–113.; Szerelmem Hirosima. Egy film, amiről beszélni kell. 113–114.; Amerika francia szemmel. 114–115.; Fehér és fekete. 115–117.; Élő hit – halott templom. 117–118.; A kisfiú álma. 118–120.; Száz év múltán. 120–121.; Debreceni képeslap. 121–123.; Utazás az éjszakában. 124.; Az ünnep angyala. 124–126.; Közjáték. 127–130.; „Isten után az első” 130–131.; Pillantás a hídról. 132–133.; Hiábavaló volt? 133–134.; Serdülő lányok. 135.; Balázsolásra. 135–138.; Rettenetes játszótársak. 138–139.; „Nehéz órák” 140–141.; Egyén és közösség. 142–143.; Egyedül maradt Istenével. 143–145.; Különös kiállítás. 145–146.; Zola ma. 146–148.; Hajdúszoboszlói képeslap. 148–150.; Paulusból – Saulus. 150–152.; A dal. 152–154.; Elsőáldozók. 154–155.; Bizonnyal étel. 155–158.; „A búcsú” 158–159.; Az anyaszív drámája. 159–160.; Pár szó az unalomról. 161–162.; A világtalan pap áldozata. 162–163.; Szegedi képeslap. 164–166.; Holt próféta a hegyen. 166–168.; Fekete rózsa. 168.; Legénylakás. 169–170.; Feltámadás. 170–171.; Két ölelés és egy kőtábla. 171–173.; Soha többé. 173–174.; Kis Szent Teréz és a világvárosok. 174–175.; Visconti és Dosztojevszkij. 175–177.; Éjféli vallomás. 177–179.; Hal és háló. 180.; Egy képtávírón. 181–182.; Tűnődés az „evangéliumi esztétikáról”. 182–184.; Alfred Döblin megtérése. 185–186.; Hős és szent. 186–187.; Tamás, a kételkedő. 187–188.; Éjféli párbeszéd. 188–189.; Szilveszteri „tizenkettő”. 190.; A Szentírás margójára. 191–192.; Laterna mágika. 192–194.; Beszélgetés Kassák Lajossal a modern katolikus irodalomról. 194–195.; Az Idő sürgetése. 196–198.; A kápó. 198–199.; Modern aszkézis. 200–202.; Pécsi vallomás. 202–205.; A lelkiismeret lázadása. 205–206.; A húsvét margójára. 206–207.; Ilyen hosszú távollét. 207–208.; Magány, magányosan, egyedül. 209–210.; A vágy villamosa. 210–211.; A Szentírás margójára. 212–213.; A közvetett út. 213–215.; Jegyzetlap. 215–216.; Jegyzetlap az alázatosságró. 216–217.; Róma, 1960. 218–219.; Az elveszett füzet. 219–222.; Iszákosok utcája. 222–223.; Jöjj vissza, Afrika! 223–225.; Pro és kontra. 225–227.; Feljegyzések a hiúságról. 227–228.; „Látjátok, feleim…” 228–230.; Fiatalok ’962. 230–232.; Sorok a modern egyházművészetről. 233–234.; Az egyszerűek imája. 234–235.; A Szentírás margójára. 235–236.; Mater Johanna. 237–238.; Szakrális csendélet. 238–239.; A kezdet és a vég. 239–240.; József Attila emlékkönyvébe. 240.; „Malachiás csodája” 240–241.; Csontváry olvasásakor. 242–243.; Az édes élet. 244–245.; A Szentírás margójára. 245–246.; Egy csepp méz. 247–248.; Az új év elébe. 248–249.; Steril mennyország? 249–250.; Jegyzetlapok. 250.; Az imáról. 251.; Vereség. 252–254.; Villon. 254–255.; Nehéz fiatalnak lenni. 255–256.; A többi már Istené. 257–258.; Egy „modern múzeum” tanulsága. 258–259.; A kopár sziget. 259–261.; A keresztény dráma „ünnepi hetei” 261–263.; Nagyhét (1963). 263–266.; A Titanic „legendája” 266.; Bach: János-passió. 266–267.; Az önzetlenség csatája. 268–269.; A vereség templomában. 269–270.; Ferenczy Béniről. 270–271.; Tiktak a semmiben. 271–272.; Párizsi képeslap. 272–274.; (A) (M) (X) 274–283.; Képeslap a Notre-Dame-ból. 283–285.; Saint-Germain-des-Prés és a kaleidoszkóp. 285–287.; Számadás az útról. 287–289.; Versailles, Chartres, Párizs. 289–291.; Párizsi szentmisék. 291–292.; Néhány óra Lisieux-ben. 292–294.; Visszatérés a lényeghez. 294–295.; A teljesség felé. 295–297.; Élektra. 297–298.; Páros magány. 298–299.; Én vagyok a te Urad, Istened (Tízparancsolat I.) 299–300.; Isten nevét hiába ne vegyed! (Tízparancsolat II.) 300–301.; Az Úr napja (Tízparancsolat III.) 301–302.; Különös beszámoló egy különös bemutatóról. 302–304.; A „kis” szócska nagyságáról. 304–305.; Hitler élete.305–306.; Sík Sándor utolsó kötete. 307–308.; A „párbeszéd atyja” 308–309.; A negyedik parancsolat (Tízparancsolat IV.) 309–311.; Faulkner hamulelkű hőse. 311–312.; Az ötödik (Tízparancsolat V.) 312–313.; A hatodik parancsolat (Tízparancsolat VI.) 313–314.; Nikodémus levelei. 314–315.; Felfelé fordított fáklya. 315–316.; Virágvasárnap. 316–317.; Jézus utolsó két szava. 317–318.; A költészet hatalma. 318–322.; A nap vége. 322–323.; Ne lopj! (Tízparancsolat VII.) 324.; A Szentírás margójára. 325–326.; Leszerelés: egyes szám első személyben. 326–327.; Csendes beszélgetés. 327.; Ferenczy Béni új művei. 327–328.; Levél az unalomról. 328–329.; Lear király. 330–332.; Pacsirta szállj (Csanád Béla versei) 332–333.; Te Deum. 333.; A hamis tanúságról (Tízparancsolat VIII.) 334.; Utószó a „8 és 1/2”-hez. 334–336.; Felebarátunk: a világ. 336–338.; Akik megérkeznek. 338–339.; A kilencedik (Tízparancsolat IX.) 339–340.; Johanna a máglyán. 340–341.; A figyelem megszenteléséről. 342–344.; Nagyvárosi legenda. 344–346.; A tékozló szív. 346–347.; A tizedik (Tízparancsolat X.) 347–348.; Szeretet és gyűlölet. 348–349.; Az első öt titokról. 350–351.; A középső öt titokról. 351–352.; A dicsőséges olvasó. 352–353.; A város és a délibáb. 354.; Szörnyetegek. 355.; Kondor Béla. Kiállítási megnyitó. 356.; A Máté-passió margójára. 357.; Vallomások az imádságról. 358–359.; Leprások voltak… 359–360.; Kései gondolatok a „Hajnali misé”-hez. 360–361.; Jótékonyság és felebaráti szeretet. 361–362.; André Gide egy hívő szemével. 362–364.; Varsói képeslap. 364–366.; Krakkó. 366–367.; Hivatottságunk a szentségre. 368–370.; Közelebb az oltárhoz. 370–371.; Czestochowa. 371–373.; Oswiecim. 373–375.; Háborús nemzedék. 375–376.; Rejtezkedő Isten. 376–377.; Tárgyalás. 377–378.; Jézus valósága. 378–380.; Aki csak füllel hallgatja… 380–381.; Két hét. 381–382.; Simone Weilről. 383–385.; Napot tükröző üvegcserép. 385–387.; Az Egyház küszöbén. 387–392.; Korniss Dezső. Kiállítási megnyitó. 392–394.; Egyetlen pillanat kegyelme. 394–396.; Úton levő vándorexpedíciók. 396–398.; Bűn és bűnhődés. 398–399.; Egy lírikus naplójából. 399–401.; Tizenhárom széksor. 401–402.; Simone Weil a szerencsétlenségről és istenszeretetről. 403–407.; Tűz és szalma. 407–408.; Három találkozás. 409–411.;

2. kötet:

Tanulmányok, esszék, cikkek (1966–1981): Diplomától az aranydiplomáig. 7–8.; Hétköznapok. 8–9.; Elöljáróban a Genezisről. (Jegyzetek a Genezishez I.) 9–10.; A Genezis margójára. (Jegyzetek a Genezishez II.) 10–11.; Ittlétünkről. (Jegyzetek a Genezishez III.) 11–12.; Bűnbeesésünk. (Jegyzetek a Genezishez IV.) 12–13.; Káin és Ábel. (Jegyzetek a Genezishez V.) 14–15.; A bizalom és jutalma. 15.; Milánói vereség. 16.; J. S. Bach. 16–17.; Nagyhéten. 17–18.; Az evangélium és a szentmise. 18–20.; Hétköznapi fasizmus. 20–21.; Egy város ürügyén. 21–22.; A Híd-ról és íróiról. 23–24.; Beteglátogatáson. 24–25.; Az okos utazókról. 25–26.; Az Ideális nő. 26–27.; A vízözön. (Jegyzetek a Genezishez VI.) 27–28.; Hitetlenkedésünk ára. 29–30.; Európa játszani akar. 30–31.; Simone Weil imája. 31–33.; Meteor. 33.; Dürrenmatt Meteor-ja. 34–35.; „Fiat” 36–37.; Szodoma és Gomorra. (Jegyzetek a Genezishez VII.) 37–38.; Szentek egyessége. 38–39.; Éli az életét. 39–40.; Újra a fiatalokról. 41.; Ábrahám áldozata. (Jegyzetek a Genezishez VIII.) 42–43.; Jákob álma. (Jegyzetek a Genezishez IX.) 43–45.; Háborús rekviem. 45–48.; Költészet és imádság. 49.; Jákob harca. (Jegyzetek a Genezishez X.) 49–50.; A költészet dicsősége. 50–51.; Esztendők szerpentinútján. 51–52.; Emberi jelen vagy isteni jövő? 52–53.; Orfeusztól Krisztusig. 53–55.; Hitünk „iskolája” 55–56.; Krisztus és Sziszüphosz. 57–58.; Tél és tavasz között. 58–59.; A jobbik lator. 59–60.; Pascal húsvétja. 60–62.; Az ünnepek. 62–63.; Ézsau és Jákob története. (Jegyzetek a Genezishez XI.) 64–65.; Kő és kenyér. 65–67.; Új hullám. 67.; A Tragédiáról – Bécsből. 68–69.; Bécsi képeslap. 69–72.; Belgiumi képeslap. 72–75.; Három mai magyar költő. 75–77.; Advent. 77.; Válasz két kérdésre. 78–79.; Karácsonyi gondolatok. 79.; Szakrális színház? 80–82.; A karácsonyi lemezvásár. 83–84.; Katolikus szemmel (I.) 84–85.; Az erdő és a cipészlegény. 85–86.; Samuel Beckett. 86–87.; Költői vallomás a lelki életről. 87.; Bűn és megbocsátás. 87–88.; Katolikus szemmel (II.) 89.; Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés. 89–90.; „Oratorikus forma?” 90–92.; Katolikus szemmel (III.) 92.; Egy film margójára. 93.; Állomásról állomásra. 94–95.; Katolikus szemmel (IV.) 95.; Huszonhárom éve. 95–96.; Katolikus szemmel (V.) 97.; Nagyszombat margójára. 97–99.; Teheránban. 99–100.; Párizsi levél. 100.; Katolikus szemmel (VI.) 100–101.; Templomok, templomtornyok. 102.; Vallomás a költészetről. 103–104.; Katolikus szemmel (VII.) 104–105.; Tökéletesség és alázat. 105–106.; Köszönetünk a dómépítőké. 106–107.; Az idő színe és fonákja. 107–108.; „Aki sziklaalapra építette házát” 108–109.; „Párbeszéd” Istennel. 110–111.; Profik és amatőrök. 111–112.; Közélet és magánélet. 112–113.; Egy lírikus naplójából. 113–114.; Goethe a zsenialitásról. 114–115.; Bűn és bűnhődés. 115–116.; A bűn illúziói. 116.; A tél küszöbén. 117.; Katolikus szemmel (VIII.) 118–119.; Néhány szó a szavakról. 119.; A kétféle közhelyről. 120–121.; A karácsony margójára. 121.; Kerényi Grácia: Azonosulások. 122.; Váratlan folytatás. 123–124.; Glossza egy glosszáról. 124–125.; Sic itur ad astra. 125–126.; A katolikus filmkritikáról. 126–127.; Gyermeki rácsodálkozás. 127–128.; Az igazság szolgálatáról. 128–129.; Szenes Zsuzsáról. Kiállítási megnyitó. 130.; A nagyböjt. 130–131.; Sarokba szorítva. 132.; Katolikus szemmel (IX.) 133.; Lukács margójára. 133–134.; Rónay György: A tenger pántlikái. 134–135.; Vádaskodó gyerekek. 135–137.; Egy lírikus naplójából. 137–138.; Vallomás és dokumentum. 138–139.; Két látogatás a veszprémi várban. 139–141.; A Szentírás margójára. 141–142.; A különös szféra. 142.; Viszonyunk a farizeushoz. 143.; Simone Weil sírjánál. 144.; Egy lírikus naplójából. 145.; Gdańsk, 1969. szeptember 1. 146.; Vasárnap Athénből. 146–147.; Október. 147–148.; 300 esztendeje. 148–149.; Egyén, nemzet, emberiség. 149–150.; Samuel Beckett. 150–151.; Napirenden. 151–152.; Valóban étel. 152–153.; A XXI. század miséje. 153–154.; Ünnepi levél helyett. 154–155.; Katolikus szemmel (X.) 155–156.; Vallomás Adyról. 157.; Takács Zsuzsáról. 158–159.; A bűn állapota és az ítélkezés szelleme. 160.; Egy könyv a tegnapról és a máról. 161.; Sárospatakon. 162–163.; Nagyböjti levél. 163–164.; Egyszerre szólnak valamennyi nyelven. 165.; Isten dicsősége. 165–166.; Egy lírikus naplójából. 166–171.; Erkölcs és tapintat. 171–172.; A „kicsinyek” tanúsága. 172–173.; Az üzenet. 173–175.; Ami elveszett. 175–176.; Mauriac ravatalánál. 176–177.; Válasz helyett. 177–178.; Gabriel Marcel otthon. 178–179.; Egy költő naplójából. 180–181.; Egy lírikus naplójából. 181–182.; Néhány sorban. 182–183.; Néhány szóban. 183–184.; A hét margójára. 184–186.; Képeslap. 186–187.; Néhány szóban. 187–188.; Egy lírikus naplójából. 188–189.; Útinapló. 189–190.; Párizsi filmlevél. 190–191.; Új színház született. 191–193.; Egy lírikus naplójából. 193–196.; Az új magyar filmről. 196–197.; Ne ítéljetek! 197–198.; Új színház született. 198–201.; Egy lírikus naplójából. 201–203.; A mi Jézusunk. 203–204.; Ige. 204–205.; A Notre-Dame hátában. 205–206.; Toldalagi Pál: Igézet és valóság. 207–208.; Szilágyi Júlia. 208.; Néhány szóban. 209.; Egy lírikus naplójából. 209–210.; Van Gogh-kiállítás Párizsban. 211–212.; Füzetlap. 212–213.; Könyörgés a csalókért. 213–214.; Az Evangélium margójára. 214–216.; A kelet-európai kultúrák néhány adottságáról – Simone Weil gondolatvilágának fényében. 216–219.; Párizsi mozaikok. 219–221.; Egy lírikus naplójából. 221–222.; A bizalomról. 222–223.; Egy lírikus naplójából. 223–224.; A kisember és a kispolgár. 224–225.; Egy lírikus naplójából. 226.; Kérdések kérdése. 227.; Életem legfontosabb könyve… 228.; Hogyan és miért? 229–231.; Amikor imádkozunk. 231–232.; Egy lírikus naplójából. 232–233.; Levél Petőfi Sándorhoz. 233–234.; Válasz. 234–235.; Előszó, utószó helyett. 235.; Az Olajfák hegyén. 236.; Orosz faszobrászat kiállítása Párizsban. 236–237.; Egy antológia ürügyén. 237–239.; Napfogyatkozás. 239.; Napló. 240–241.; Egy lírikus naplójából. 241.; Őszelő. 242.; Néhány sorban. 242–243.; Gabriel Marcel halálára. 243–245.; Milyen is lesz az új színház? 245–246.; Az újév küszöbén. 246–247.; Napló. 248.; Ismét a színházról. 249.; Mauriac olvasása közben. 250–251.; Néhány szóban. 251.; Jegyzetlap. 251–252.; A restségről. 252–253.; A testi szenvedés. 253–254.; A valóságról. 254–255.; A munka dicsérete. 255–256.; A fáradtságról. 256.; A szelídség uralma. 257.; Napkelte előtt. 257–258.; Megbocsátás és felejtés. 258–259.; A művészi szép. 259.; Szeretet és imádság. 260–261.; A gyerekkor fái. 261.; Egy lírikus naplójából. 262.; A „minőség” csillaga. 262–263.; A Könyvek Könyve. 263–264.; Csak? 264–265.; Radnóti Miklós. 265–266.; Egy lírikus naplójából. 267.; Hitünk titkairól. 268–269.; Kemeneczky Judit versei elé. 269.; Múltunk reménye. 270.; Fiatalok 1975. 271.; A keresztről és keresztünkről. 271–272.; Magasság és mélység. 272–273.; Cselekvés és – cselekvés. 273–274.; Amerikai képeslap. 274–277.; Középút és középszer. 277–278.; Ahol Leonardo da Vinci meghalt. 278.; Zenei képeslapok. 279–281.; Látszat és valóság. 282.; A várakozás szentsége. 283.; Törőcsik Mari. 283–284.; Sarokkő. 284–285.; Az első karácsony óta. 285.; Egy lírikus naplójából. 286–287.; Hollandiai képeslap. 287–288.; Hogyan olvassuk a Szentírást? 288.; Bűnösök és farizeusok. 289–290.; Debora Vaarandiról. 290–291.; Egy lírikus naplójából. 292–293.; A magányról. 293.; Én Jézusom. 294–295.; Stációk. 295.; Egy lírikus naplójából. 296.; Az isteni dramaturgiáról. 296–297.; Egy lírikus naplójából. 297.; A szentekről. 298.; Balfi képeslap. 298–302.; A türelem dicsérete. 303.; Isten és én. 304.; Jézus a félelemről. 305.; Egy lírikus naplójából. 306.; Bibliám margójára. 306–307.; Afrikai képeslap. 307–308.; Jób történetét olvasom. 309.; A bölcsességről. 310.; Ország Lili búcsúztatója. 310–311.; Bölcsőtől a koporsóig. 312.; Az önmegvetéstől az alázatig. 312–313.; Az ember. 314.; Amíg a mag meg nem hal… 315.; Egy lírikus naplójából. 315–316.; Levél a gőgről. 316–317.; Levél a „közönségességről” 317–318.; A címzett „ismeretlen” 318–321.; Levél az egységről. 321–322.; Jézus és a bűn. 322–323.; Imádságért. 323–324.; Egy festőművész halálára. 325.; Keresztről keresztre. 325–327.; Pásztorlány és katona. 327–328.; Ferenczy Béniről. 328–329.; A bűn és a bűnös. 329–330.; Szeretet, igazság, igazságosság. 331–332.; Levél a „diszkrécióról” 332–334.; Két „rendhagyó” szent. 334–336.; A szabadesés logikája (Bergman: Kígyótojás) 336–338.; „Egyek lesztek…” 338–339.; Az imádság mint metakommunikáció. 339–340.; Ödipusz ma. 341.; A Karamazov testvérek margójára. 342–344.; Az imádság szerepe a világban. 345–346.; A Karamazov testvérek margójára. 346–347.; Képzelt interjú. 348–349.]

Pilinszky János: Beszélgetések. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a mutatókat és a jegyzeteket készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1994. Századvég, 303 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) 

[Költői hitvallás. (Bőzsöny Ferenc, 1965) 5–8.; Először Londonban. (Cs. Szabó László, 1967) 9–13.; A történés ideje. (Cs. Szabó László, 1967) 14–23.; A kopárság szépsége. (Hornyik Miklós, 1968) 24–27.; Adyról. (Vezér Erzsébet, Parancs János, Szekeres László, 1968) 28–33.; A személyes és a személytelen. (Kovács Júlia, 1969) 34–37.; Poetry International 69. (Siklós István, 1969) 38–39.; Megmentett hangszalagok (Tóbiás Áron, 1969) 40–61.; Költőtalálkozó, London, 1969. (Alberti Gyöngyi, 1969) 62–63.; Látogatóban. (Lengyel Péter, 1969) 64–69.; A költészet igénye. (1970) 70–71.; Első zenei élmények. (Czigány György, 1970) 72–76.; A világ peremén. (Tóth Éva, 1971) 77–81.; „Költő, sakk-matt helyzetben”. (Tasi József, 1971) 82–104.; Poetry International 72. (Cs. Szabó László, 1972) 105–111.; Kedves lemezeim. (Czigány György, 1972) 112–116.; Irodalmi esten. (Parancs János, 1972) 117–124.; Az ember itt. (Szutrély Péter–Török Gábor, 1973) 125–126.; A kereszt szálkái. (Hegyi Béla, 1973) 127–136.; Lírai önarckép. (1973) 137–138.; Mindenkor újra semmit sem tudni. (Rada Saratlic, 1975) 139–142.; Angelika presszó. (Czigány György, 1975) 143–147.; Mit jelent önnek a színház? (Apáti Miklós–Bulla Károly, 1975) 148–151.; „Angol versek” (Jotischky László, 1976) 152–158.; Miért nem szeretem a büszkeséget? (Mezei András, 1977) 159–162.; Néhány szóban. (1977) 163.; Csönd és szemlélődés. (Kipke Tamás, 1978) 164–167.; Egyenes labirintus. Pilinszky-portré a televízióban. (Maár Gyula, 1978) 168–181.; Kettesben. (Szilágyi János, 1978) 182–192.; Az én karácsonyom. (Galsai Pongrác, 1978) 193.; Nálam létszükséglet volt az alkotás. (Farkas P. József, 1979) 194–199.; „Eljuthatunk a derűig.” (Szigeti István, 1979) 200–210.; Egy színházi este. (Forgács Sándor, 1979) 211–212.; Tragikum és derű. (V. Bálint Éva, 1980) 213–215.; Pilinszky János mozdulatlan színháza. (Szigeti István, 1980) 216–221; Kossuth-díj. (Tardos Júlia, 1980) 222.; Az univerzum polgára. (1980) 223–225.; „Én is egy szempár vagyok.” (Nádor Tamás, 1980) 226–233.; A labirintus járatai. (Krassó László, 1980) 234–238.; A költői jelenlét. (Domokos Mátyás, 1980) 239–250.; „Haza akartam, hazajutni végül.” (Forgács Rezső, 1981) 251–258.; Rátalálni a hitre. (Antoine Spire, 1981) 259.; A keresztény művész elkötelezettségéről. (Valerio Ochetto, 1966) 263–266.]

Pilinszky János: Versek. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Jelenits István. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1995. Századvég. (Pilinszky János összegyűjtött művei.)  – Az 1992-es kötet újabb kiadása.

Pilinszky János: Naplók, töredékek. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1995. Osiris, 285 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.)

[I. (1953. április 10., 12.) 7–9.; II. (1958) 10–11.; III. (1961) 12–14.; IV. (1962) 15–16.; V. [Előmunkálatok a KZ-oratóriumhoz.; 1962] 17–29.; VI. (1962–1963) 30–33.; VII. (1963) 34.; VIII. (1963) 35–36.; IX. Szemközt az életemmel. (1963) 37–39.; X. (1963) 40–41.; XI. (1964) 42–46.; XII. (1964) 47–56.; XIII. Napló/Följegyzések I. 1964. 57–63.; XIV. Fehér papírlap. 64–70.; XV. Magamnak. 71–78.; XVI. (1965?) 79.; XVII. (1965) 80–86.; XVIII. (1966?) 87–93.; XIX. Álom. 94.; XX. (1967. december 6–7.) 95–96.; XXI. [Lapok a Szálkák-ból; 1971] 97–99.; XXII. (1972) 100–102.; XXIII. (1973) 103–104.; XXIV. (1973. szeptember 16.–október 3.) 105–111.; XXV. Elátkozott ábécé. (1973) 112–115.; XXVI. Jegyzetek a magam számára. Théâtre immobile. (1974) 116–117.; XXVII. (1974) 118–123.; XXVIII. (1975) 124–128.; XXIX. [Juttáért…] 129–130.; XXX. [Ingridért…] 131–132.; XXXI. [Rövid feljegyzések.] 133–140.; XXXII. [Kötettervek.] 141–147. [Az első emberpár…] 151–153.; Modern Apokalipszis. 154–155.; [Egerben.] 156.; Ősz. 157–158.; [Jegyzetek egy interjúhoz.] 159–161.; [Pierre Emmanuelről.] 162–168.; Simone Weil a Keresztről. 169.; [Jegyzetek Illyés Gyuláról.] 170.; [Jegyzetek Lengyel Péter interjújához.] 171–172.; Ismét Dosztojevszkij. 173.; Levél az engedelmességről. 174–176.; Miért hiszek Jézusban? 177.; Levél a boldogságról. 178–179.; A kispolgár, az egyszerű szív és a közönséges ember. 180.; Isteni és emberi pedagógia. 181–182.; [Kisebb cikktördékek.] 183–185. Nap mint nap. 189–190.; [Zárdai látogatás. I.] 191–195.; [Zárdai látogatás. II.] 196–198.; Mindenkivel megtörténhet. 199.; [Végre beszél.] 200.; Szinopszis. 201.; Keringő. 202–208.; Grant kapitány. 209.; [Ülök és várok.] 210.; [Szemelvények…] 211.; Önéletrajzom. 212–214.; Simon Péter. 215–217.; [Színdarabtervek, töredékek.] 218–221. Rajzok: 225–237.]

Pilinszky fényképei. Szerkesztette Hafner Zoltán, Herner János, Kucsera András. Jegyzetek, utószó Hafner Zoltán. A borítón Szenbeni András felvétele; a hátsó borítón Klösz György felvétele Bp. 1995. Pesti Szalon, n p. 

Pilinszky János: Széppróza. 2., jav., bőv. kiadás. Szerkesztett, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, és az utószót írta Hafner Zoltán. A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1996. Osiris, 272 p. (Osiris klasszikusok.) = 1. kiad. Bp. 1993. Századvég, 252 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) = 3. jav. kiad. A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült. Bp. 2004. Osiris, 264 p. = ua. Bp. 2015. Magvető, 336 p.

[Rekviem. 5–46.; Gyerekek és katonák. 47–75.; Síremlék.77–87.; Élőképek. 89–100.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 101–112.; Beszélgetések Sheryl Suttonnal. 113–178.; Három egyfelvonásos opera (terve), énekesek nélkül: Kopogtatások. 181.; Vacsora. 182.; Kiállítás. 183.; Hármasoltár: Ónix Lenke. 187–194.; Ónix Petra. 194–196.; Ónix Beáta. (Hommage à F. M. Dosztojevszkij) 196–199. Szabadesés. 200–203. Három etűd a bűnről. I. Kutuzov visszavonul. 204–208.; II. Ítélet. 209–211.; III. J. S. Bach elnémul. 211–212.; [KZ-oratórium; hangjáték.] 215–228.; Múzeum. 229–243.; Kalandozás a tükörben. 244–251.]

Pilinszky János összes versei. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Hafner Zoltán. A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1996. Osiris, 341 p. (Osiris klasszikusok.) = ua. 1997. = 2., jav., bőv. kiad. Bp. 1998. Osiris, 350 p. (Osiris klasszikusok.) = ua. 1999. = ua. A borítót Unipan Helga tervezte. Kolozsvár–Bp. 1997. Polis Könyvkiadó–Osiris, 338 p. = 3., jav. kiad. A Rembrandt c. vers és a [Bajvívás volt itt…] kezdetű verstöredék elhagyásával. Bp. 2001. Osiris, 350 p. (Osiris klasszikusok.) = 4., jav. kiad. Bp., 2002. Osiris, 350 p. (Osiris klasszikusok)  =  5. bőv. kiad. A kötet az előző kiadáshoz képest a Fabula, az Alkohol (2) és a Jézus a keresztfán c. versekkel, valamint a [Mi mindíg itt volt…] kezdetű töredékkel bővül. Bp., 2003. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) = uaz. 2006. Bp. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) = 2015. Bp. Magvető, 379 p. = 2016. Bp. Magvető, 379 p. = 2022. Bp. Magvető, 379 p.

[Te győzz le. 9.; Éjféli fürdés. 10–11.; Halak a hálóban. 11.; Könyörgés. 12.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 13–14.; Őszi vázlat. 15.; Stigma. 15–16.; Tilos csillagon. 16–17.; Gyász. 17.; Trapéz és korlát. 18.; Téli ég alatt. 19.; Késő kegyelem. 20.; Mert áztatok és fáztatok. 21.; Kánikula. 21–22.; Mondom neked. 22–23.; Ne félj. 23–24.; Miféle földalatti harc. 24–26. Parafrázis. 29–30.; A tengerpartra. 30.; Sírvers. 30–31.; Egy szenvedély margójára. 31.; Bűn. 31–32.; Tanúk nélkül. 33.; Két szeretőre. 33–34.; In memoriam N. N. 34–35.; Kihűlt világ. 35–36.; Piéta. 36.; Panasz. 37.; Örökkön-örökké. 38.; Mire megjössz. 39.; Senkiföldjén. 40–42.; Ama kései. 42.; Harbach 1944. 43–44.; Francia fogoly. 44–45.; Ravensbrücki passió. 46.; Harmadnapon. 46.; Frankfurt. 46–48.; Aranykori töredék. 48–49.; Impromptu. 49–50.; A szerelem sivataga. 50–51.; Dél. 51–52.; Jelenések VIII. 7. 52.; Apokrif. 52–54.; Négysoros. 55.; Egy arckép alá. 56.; Agonia christiana. 56.; A harmadik. 56.; Hideg szél. 57.; Félmúlt. 57.; Novemberi elízium. 58. Utószó. 61–62.; Introitusz. 62–63.; KZ-oratórium. 64–75.; A tenger. 76.; Nagyvárosi ikonok. 76–77.; Van Gogh. 77–78.; Kis éjizene. 78–79.; Fehér piéta. 79.; Önarckép 1944-ből. 79.; Különítélet. 79.; Egy sírkőre. 79.; Passió. 80.; Akár a föld. 80.; A hóhér naplójából. 80.; Merre, hogyan? 81.; Szent lator. 81.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 82–86.; Ars poetica helyett. 88–90. Amiként kezdtem. 93.; Juttának. 93–94.; Azt hiszem. 94.; Mielőtt. 94–95.; Egy szép napon. 95.; Monstrancia. 95.; Háromszínű lobogó. 96.; A mélypont ünnepélye. 96.; Majd elnézem. 97.; A hóhér szobája. 97.; Példabeszéd. 97.; Kőfal és ünnepély. 98.; Halálod és halálom. 98.; Bűn és bűnhődés. 99.; Örökmozgó. 99.; Metronóm. 99.; Vacsora. 100.; Intelem. 100.; Vesztőhely télen. 101.; Egy titok margójára. 102.; Hasonlat. 102.; Van Gogh imája. 102–103.; Minden lélekzetvétel. 103.; A többi kegyelem. 103–104.; De ez se. 104.; Rongyaidban és kitakarva. 104.; Nincs több. 105.; Találkozások. 106.; A pokol hetedik köre. 106.; Címerem. 107.; Egy életen keresztül. 107–108.; Most. 108.; Vonzások közt. 108–109.; Kiért, miért. 109.; Én gyenge voltam. 109.; A tékozló fiú keresése. 109.; Marhabélyeg. 110.; Az ember itt. 111.; Omega. 111.; Baleset. 112.; Bár színem fekete. 112.; Fokról-fokra. 112.; Felelet. 113.; Kétéltű szörny. 113.; Kérdés. 114.; Milyen felemás. 114.; Ahogyan csak. 115.; Mégis nehéz. 115.; Ez lesz. 116.; Kezed, kezem. 116.; József Attila. 116.; Igen, a lomb. 116.; Én nem számítok. 117.; Telehold. 117.; Bölcső és nem koporsó. 117.; Elég. 118.; Egyenes labirintus. 118.; Egyetlen olvasmányom. 119. Visszavonom. 123.; Két arckép. 123–124.; Nyitás. 124.; Játszma. 124–125.; Sírkövemre. 125.; A mi napunk. 125.; Ki és kit? 125–126.; Meghatározás. 126.; Tapasztalat. 126–127.; Tabernákulum. 127.; Így teltek napjaink. 128–129.; Meditáció. 129–130.; Bársonycsomó. 130.; Fohász. 131.; Rossz fölvétel. 131.; Kárhozat. 131.; Szép és még szebb. 132.; A tett után. 132.; Merénylet. 132.; Fölriadva. 132.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 133.; Végkifejlet. 133.; Kétsoros. 133.; Alkohol. 133.; S. W.-hez. 134.; Betűk, sorok. 134.; Napló. 134.; Sztavrogin elköszön. 135.; Zsolozsma. 135.; Mégis. 135.; Titok. 135.; Ékszer. 136.; Gyónás után. 136.; Infinitivusz. 136.; Költemény. 137.; Trónfosztás. 137.; Infernó. 137.; Sztavrogin visszatér. 138. Hommage à Isaac Newton. 141.; Pedig. 141.; Önarckép 1974. 141.; Pascal. 142.; Auschwitz. 142.; Terek. 142.; Jóhír. 143.; Kórkép és hattyudal. 143.; Álom. 143.; Kettő. 144.; Depresszió. 144.; Különbség. 144.; Zűrzavar. 144–145.; Egy fénykép hátlapjára. 145.; Posztumusz passió. 145.; Keringő. 145–146.; Öröklét. 146.; Verés. 146.; Hölderlin. 146.; Zöld. 147.; Kőedény. 147.; Akvárium. 147.; Kapcsolat. 148.; Gótika. 148.; Visszafele. 148–149.; Kráter. 149.; Gérard de Nerval. 150.; Pupilla. 150.; Zsinórpadlás. 150.; Villanyolló. 151.; Summa. 151.; Kísértés. 151.; Hommage à Sheryl Sutton I. 151–152.; Hommage à Sheryl Sutton II. 152.; Vonzásod definíciója. 152.; Mi és ők. 152.; Átváltozások. 153.; 1970. október 14. 153.; 1970. december 22. 153.; Fátyol. 153–154.; Életfogytiglan. 154.; Szakítás. 154.; Itt és most. 155.; Kar és nyak. 155.; Tékozlók. 155.; Kopogtatás. 156.; Van ilyen. 156.; B. I. kisasszony. 156–157.; Vázlat. 157.; Szabadulás. 158. Anyám. 161.; Kikötőben. 162.; Csönd. 162.; Üzenet az üvegvárból. 163–164.; Két szonett. 164–165.; Vers a halotthoz. 165.; Megdicsőülésünk. 166.; Viszontlátás. 166–167.; Bordal. 167–168.; Őszi cirkusz. 168–169.; Kétféle. 169.; A fényességes angyal is. 169–170.; Szeptember. 170.; Zárójelben. 170.; Summa. 170.; Mi és a virágok. 171; Újra József Attila. 171.; Szabadulás. 171.; Ismerem. 172.; Műtárgy. 172.; Augusztus. 172.; Király és királynő. 172.; Mind a ketten. 173.; Zsoltár. 173.; Parancsoló mód. 173.; Pilátus. 174.; Gizgaz. 174.; Kegyelem. 175.; Hommage à Paul Verlaine. 175.; Pont és haza. 175.; Átváltozás. 176.; A lator sóhaja. 176.; Sellők. 176.; A széken és az ágyon. 176.; Valaki. 177.; Levél. 177.; Mégse. 177.; Tűz és víz. 178.; Kenyér. 178. A naphajú királyleány. 181–188.; A madár és a leány. 189–194.; Aranymadár. 195–204.; Ének a kőszívű királyról. 205–216.; A nap születése. 217–222.; Kalandozás a tükörben. 223–232.; Ég és föld gyermeke. 233–242. [Zsengék (1933–1939):] Kedves Tete. [I.] 245.; Kedves Tete. [II.] 245–246.; [Locskos utcák…] 246–247.; [Csak állok az éjben…] 247–248.; Vízió. 248.; [S peregne… az újságlapra…] 249.; Őszutói látomás. 250.; A régi kertben. 251.; Szerelem szökőkútja alatt… 252.; Mári néninek. 252. [Hátrahagyott versek (1972–1974):] Rembrandt. 255.; Genézis. 255.; Kivégzés. 256.; [Emelvény I.] 256.; Hol és mikor? 257.; Grűnewald. 257.; Király és királynő. 257.; Emberiség. 258.; Emelvény. [II.] 258.; Szegény egy szegényről. 258–259.; Szerenád. 259.; Mosoly, könny, oszlopok. 259.[Töredékek:] [Hogy nem vagy, oly valószínűtlen!…] 263.; [Véges-végig a világ partján…] 263.; [És íme: forgószél kerekedett…] 263.; [Bajvívás volt itt…] 264.; Dosztojevszkij. 264.; Nagyvárosi ikonok II. – Önarckép ’963. 264.; [Mélyen a valóság nyomása…] 264.; A három Karamazov. 265.; [Ökle mellé, a kimerült homokra…] 265.; [E lángolást, ki nézi ezt?…] 265–266.; [Ott, ahol lakom…] 266.; [Halottaim a föld alatt…] 266–267.; Négysoros. 267.; Ecce Homo. 267.; [Vigyázzanak az éjszakák…] 268.; [Kárhozat, ez a kárhozat…] 268.; Istálló. 268.; Fal. 269.; Vágóhíd ősszel. 269.; [Hullana, s nem bír hullani…] 269.; [Töredékek a Szálkákból:] [Bealkonyúl, bizony, bealkonyúl…] 269.; [Ágya az elektromos kemence előtt…] 269–270.; [A legutolsó négyzeten…] 270.; [Ember, ki itt a párnán…] 270.; Vacsora. 271.; Egy-kettő-három. 271.; [Utoljára a sírás van jelen…] 271–272.; [Keserűen szemlélni az idillt…] 272.; Billiárd holdsütésben. 272.; [Vetkőzz, vetkőzz…] 273.; [Milyen egyedül van…] 273.; [Angyal, ki vagy?…] 273.; Érem. 273.; Téboly. 274.; Félálomban. 274.; [Áttörni az értelem rácsait…] 274.; Fordulat. 275.; Prognózis. 276.; [Arcok, kezek egybemosódva…] 276.; Arckép, ecsettel. 276.; Fénykép. 276.; Hommage à B. Brecht. 277.; [mint a közelség…] 277.; [Hány milliárd szív halt meg…] 277.; Sorok. 277.; [Pupilla üres foglalatban…] 278.; [Migrén-színek és manöken-magány…] 278.; [Áll az idő…] 279.; Műanyag. 279.; [Ezentúl nincsen senki élő…] 279. Hugo von Hoffmannsthal: Elektra. (Részlet) 283–287.; Heinrich Heine: Hogy alhatol nyugodtan… 287.; Robert Burns: A szent vásár. 288–294.; Robert Burns: Az ördög címére. 295–299.; Robert Burns: Mary Morison. 299–300.; Pierre Emmanuel: Novemberi száműzetés. 300.]

Pilinszky János: Versfüzet. [1948. Fakszimile] Utószó Hafner Zoltán. A borítón Pilinszky kézírása, ill. Pilinszky János és Takács Vilmos, az 1940-es évek elején. A fotó készítője ismeretlen. Bp. 1996. Kortárs. = 2. kiad. uo., 1997.

[Te győzz le.; Halak a hálóban.; Távozó sereg.; Magamhoz.; Őszi vázlat.; Tilos csillagon.; Gyász.; Trapéz és korlát.; Téli ég alatt.; Harbach 1944.; Késő kegyelem.; Mert áztatok és fáztatok.; Miféle földalatti harc.; Horda. [Parafrázis.]; Tanúk nélkül.; Francia fogoly.; Piéta.; Kihűlt világ.; Mire megjössz.]

A rózsafüzér titkairól. Simon András grafikáival. Bp. 1996. Új Ember, 39 p. (Új Ember füzetek 5.)

[Az első öt titokról.; A középső öt titokról.; A dicsőséges olvasó.]

Pilinszky János összes versei. 2. jav. kiadás. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Hafner Zoltán.  A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1998. Osiris, 341 p. (Osiris klasszikusok.) = 1. kiad. uo, 1996.

Pilinszky János: Versfüzet. [1948. Fakszimile] Utószó Hafner Zoltán. A borítón Pilinszky kézírása, ill. Pilinszky János és Takács Vilmos, az 1940-es évek elején. A fotó készítője ismeretlen. 2. kiad. Bp. 1997. Kortárs = 1. kiad. uo., 1996.

Pilinszky Rómában. 1947. 1967. Levelek, esszék, fényképek. A szerkesztés, a szöveggondozás és a jegyzetek Hafner Zoltán munkája. A borítón Pilinszky János kézírása, ill. fotója (Róma, 1967). Bp. 1997. Kortárs, 91 p. 

[Hafner Zoltán: Előszó. 5–8.; (1947): Levelek, versek, fényképek. [fakszimilék] 11–43.; (1967): Beszélgetés Szőnyi Zsuzsával. (Készítette Hafner Zoltán.) 47–52.; Levelek, fényképek. [fakszimilék] 53–73.; Három előadás a Vatikáni Rádióban. 74–79.; (Függelék): Levelek. 83–89.; Beszámoló a Pro Deo Alapítványnak. 90–91.]

Pilinszky János össszegyűjtött levelei. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, és az utószót írta Hafner Zoltán. A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1997. Osiris, 723 p. (Osiris klasszikusok.) 

Pilinszky János összes versei. Szerkesztette, a szöveget gondozta Hafner Zoltán. A borítót Unipan Helga tervezte. Kolozsvár–Bp. 1997. Polis Könyvkiadó–Osiris, 338 p.

Publicisztikai írások. Szerk., a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 1999. Osiris, 975  p. (Osiris Klasszikusok) 

Pilinszky János összes versei. 3., jav kiadás. Szerk., a szöveget gondozta és utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 2001. Osiris, 350 p. (Osiris Klasszikusok) – A Rembrandt c. vers és a [Bajvívás volt itt…] kezdetű verstöredék elhagyásával.

Pilinszky János Márkus Annának. Kézirat. [Hasonmás.] Utószó Domokos Mátyás. Bp. 2001. Nap Kiadó. [96 l.] sztl.

[Tartalom: A füzet, 1953.: Te győzz le; Éjféli fürdés; Gyász; Trapéz és korlát; Téli ég alatt, Miféle földalatti harc; Harbach; Frankfurt; Iszonyu lenne [Mire megjössz.]; Senkiföldjén; Tanuk nélkül; Impromtu; Töredék [A szerelem sivataga.]; Apokrif. Márkus Annának.] [Dedikáció: „Ez a füzet két kész, és egy induló kötetemből válogatott verseket tartalmaz. Egyetlen példányban, Márkus Anna számára írtam le őket, elemistakorombeli díjnyertes betűkkel. / Pilinszky János”.]

Külön lapok. 1963 és 1968.: Introitusz; Nagyvárosi ikonok; Fabula; Egy kis éji zene; Van Gogh; Önarckép 1944-ből; Egy sírkőre; Különitélet; Passió; A hóhér naplójából; Szent Lator.

Ottlik Géza: Csillagszórók az éjszakák. – Pilinszky János: A test költészete. Versek a Rádióból. Összeáll. és az utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 2001. Palatinus, 57 l.

Pilinszky János összes versei. 4., jav kiad. Szerkesztette, a szöveget gondozta és utószót írta Hafner Zoltán. A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült. Bp., 2002. Osiris, 350 p. (Osiris Klasszikusok) – A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült.

Pilinszky János összes versei. 5. kiadás. Szerk., a szöveget gondozta és utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 2003. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) – A kötet az előző kiadáshoz képest a Fabula, az Alkohol (2) és a Jézus a keresztfán c. versekkel, valamint a [Mi mindíg itt volt…] kezdetű töredékkel bővül. = uaz. 2006. Bp. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) = 2015. Bp. Magvető, 379 p.

Pilinszky János: Válogatott versek. Válogatta és a jegyzeteket készítette Hafner Zoltán. Bp. 2003. Osiris, 136 p. (Osiris diákkönyvtár) = További kiadás: uo., 2006

Halak a hálóban. 5–6.; Őszi vázlat. 6.; Tilos csillagon. 6–7.; Gyász. 7–8.; Trapéz és korlát. 8–9.; Téli ég alatt. 10.; Miféle földalatti harc. 11–13.; Te győzz le. 13–14.; Éjféli fürdés. 14–15.; Mert áztatok és fáztatok. 16.; Harbach 1944. 17–18.; Késő kegyelem. 18–19.; Parafrázis. 19–20.; Bűn. 20–22.; Sírvers. 22–23.; Tanuk nélkül. 23.; Francia fogoly. 24–25.; Kihűlt világ. 26.; Piéta. 27.; Mire megjössz. 28–29.; Senkiföldjén. 29–32.; Aranykori töredék. 32–33.; Panasz. 33–34.; Egy szenvedély margójára. 34.; A tengerpartra. 35.; Impromptu. 35–36.; Örökkön-örökké. 36–37.; Egy KZ-láger falára. 38.; Ama kései. 38.; A szerelem sivataga. 39–40.; Apokrif. 40–43.; Jelenések VIII. 7. 43–44.; Négysoros. 44.; Agonia christiana. 44.; Félmúlt. 45.; Egy arckép alá. 46.; Ravensbrücki passió. 46–47.; Harmadnapon. 47.; Novemberi elízium. 48.; Introitusz. 49.; Utószó. 50–51.; KZ-oratórium. 52–66.; A tenger. 67.; Nagyvárosi ikonok. 68–69.; Van Gogh. 69.; Kis éjizene. 70.; Önarckép 1944-ből. 71.; Különítélet. 71.; Passió. 71.; Akár a föld. 72.; A hóhér naplójából. 72.; Merre, hogyan? 73.; Szent Lator. 73.; Juttának. 74–75.; Monstrancia. 75.; Mielőtt. 75–76.; Egy szép napon. 76.; A mélypont ünnepélye. 77.; Majd elnézem. 78.; Példabeszéd. 78.; Intelem. 79.; Kőfal és ünnepély. 79–80.; Bűn és bűnhődés. 80.; Örökmozgó. 81.; Metronóm. 81.; Vesztőhely télen. 82.; Nincs több. 82–83.; Egy titok margójára. 83.; Amiként kezdtem. 83.; József Attila. 84.; Azt hiszem. 84.; Milyen felemás. 85.; Telehold. 85–86.; Elég. 86.; Egyenes labirintus. 87.; Marhabélyeg. 87–88.; Hasonlat. 88.; Van Gogh imája. 88–89.; Minden lélekzetvétel. 89.; De ez se. 90.; Címerem. 90–91.; Egy életen keresztűl. 91–92.; Omega. 92.; Az ember itt. 92–93.; Baleset. 93.; Fokról-fokra. 93.; Egyetlen olvasmányom. 94.; Ez lesz. 94.; Két arckép. 95–96.; Nyitás. 96.; Játszma. 96–97.; Meditáció. 97.; Meghatározás. 98.; Tapasztalat. 98.; Rossz fölvétel. 99.; Kárhozat. 99.; Alkohol. 99.; Napló. 100.; Sztavrogin elköszön. 100.; Zsolozsma. 101.; Sztavrogin visszatér. 101.; Ékszer. 102.; A tett után. 102.; Merénylet. 103.; Végkifejlet. 103.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 103.; Infernó. 104.; Költemény. 104.; Önarckép 1974. 105.; Auschwitz. 105.; Terek. 106.; Jóhír. 106–107.; Kórkép és hattyudal. 107.; Verés. 107.; Hölderlin. 108.; Zöld. 108.; Akvárium. 108–109.; Hommage a Isaac Newton. 109.; Kráter. 109–110.; Gótika. 110–111.; Kettő. 111.; Különbség. 111–112.; Keringő. 112.; Kopogtatás. 112–113.; Van ilyen. 113.; B. I. kisasszony. 113–114.; Fátyol. 114–115.; 1970. december 22. 115.; Kisértés. 115.; Életfogytiglan. 116.; Vázlat. 116–117.; Szabadulás. 117. [Függelék:] Ars poetica helyett. 119–124.; Előszó, utószó helyett. 125–126. Életrajzi jegyzet. 127–128.

Tandori Dezső - Pilinszky János: A semmi napja mielőtt. Tandori Dezső rajzai Pilinszky János verseihez. Bp. 2008. Kortárs Kiadó, 76 p.

Pilinszky János: Karácsony. Válogatta: Hafner Zoltán. Bp. 2008. Nap Kiadó, 48 p. (Különleges Könyvek)

Pilinszky János: Húsvét. Válogatta: Hafner Zoltán. Bp. 2009. Nap Kiadó, 48 p. (Különleges Könyvek)

Keresztről keresztre. Válogatás Pilinszky János cikkeiből és esszéiből.  Szerkesztette Hafner Zoltán. Bp. 2011. Vigilia, 186 p.

Stigma. Válogatott versek. Válogatta és szerkesztette Rónay László. Bp. 2011. Éghajlat, 108 p.

Csönd és közelség. Pilinszky János füveskönyve. Válogatta és szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Reisinger János. Szeged. 2013. Lazi, 169 p. = Szeged. 2016. Lazi, 169 p.

Esszék, cikkek. Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta Bende József. Bp. 2019. Magvető, 789 p. (Magvető Klasszikusok)

Önéletrajzaim.  Szövegváltozatok, töredékek, fogalmazványok, interjúk. Szöveggond., utószó, jegyzeteket írta Bende József. Bp. 2021. Magvető, 139 p.

Wiener Pálnak.  Pilinszky János 1974-ben maga által készített kézírásos, 44 művet tartalmazó versválogatása. Szerkesztette Dávid Anna. Kovács Péter, Gát János írásával és Weiner Pál visszaemlékezésével. Bp. 2022. Magvető, 154 p.

Simone Weil. Pilinszky János fordításai és cikkei. Szerkesztette, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta Bende József. Bp. 2022. Vigilia, 177 p.

CD-ROM

Pilinszky, [Elektronikus dokumentum]: CD-ROM + Audio CD. Szerk. Hafner Zoltán. Közrem. Major Kata. Bp. 1997. CD Multimédia - Euroexpress Hungary Osiris Kiadó

E-könyv

Pilinszky János összes versei. Bp. 2015. Magvető.

Széppróza. A szerző Gyerekek és katonák című színművének Párizsban készült, kiadatlan hangfelvételével. Bp. 2015. Magvető.

 

A bibliográfiát összeállította Bende József, Hafner Zoltán és a DIA.

 

Szakirodalom

 

Önálló kötetek

Fülöp László: Pilinszky János. Bp. 1977. Akadémiai Kiadó, 243 l. /Kortársaink/ – A borítón Koffán Károly fotója, valamint Pilinszky Éjféli fürdés c. versének fakszimiléje (részlet).

Fülöp László: Pilinszky János. [2. kiad.] Bp. 1979. Akadémiai Kiadó, 244 l. /Kortársaink/ – A borítón Koffán Károly fotója, valamint Pilinszky Éjféli fürdés c. versének fakszimiléje (részlet).

Radnóti Sándor: A szenvedő misztikus. (Misztika és líra összefüggése.) Bp. 1981. Akadémiai Kiadó, 127 l. /Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 7./

Tüskés Tibor: Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1986. Szépirodalmi Könyvkiadó 302 l. /Arcok és vallomások/ A borítón Moldvay József fotója.

Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Sárospatak 1987. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 316 l., 16 t.

Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Második, jav., bőv. kiadás. Sárospatak 1988. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 327 l., 16 t.

In memoriam Pilinszky. [Versek, interjúk, emlékezések, fényképek, grafikák.] A könyvet összeállította és az interjúkat készítette Bogyay Katalin. Bp. [1990.] Officina Nova, 136 l. – A védőborítón Kóka Ferenc Terek – Pilinszky János emlékére c. festménye.

Tartalom: Takács Zsuzsa: A legbelső szobában. Pilinszky János emlékének. [V.] 10.; Magától talált rá a keresztény gondolkodás élő gócaira. Beszélgetés Jelenits Istvánnal. 11–14.; Egyetlenegyszer találkoztunk. Beszélgetés Raj Tamással. 15–17.; Ágh István: Pilinszky éjszakája. [V.] 18.; Az égbolttal volt eljegyezve. Beszélgetés Nemes Nagy Ágnessel. 20–24.; Nem lehetett nem szeretni. Beszélgetés Csorba Győzővel. 25–28.; Czigány György: Asztalok. Pilinszky Jánosnak. [V.] 30.; Mintha egy égő tekintetű koldulóbarát lett volna. Beszélgetés Lator Lászlóval. 31–35.; Nem járt múzeumokba. Római beszélgetés Szőnyi Zsuzsával. 36.; Mándy Iván: Pilinszky. [Eml.] 37–39.; Károlyi Amy: Pilinszky. [V+Eml.] 40.; Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá. Beszélgetés Károlyi Amyval. 41.; Nemeskürty István: Pilinszky. [Eml.] 44–45.; Zalán Tibor - Török László: Három vázlat – Töredék. Pilinszky János emlékének. [V.] 46–47., 49., 51.; Valami megnevezhetetlen, furcsa félelem volt benne. Beszélgetés Domokos Mátyással. 48–55.; Határ Győző: Szellem. [V.] 56.; Határ Győző: Verselemzés. 57–58.; Azon elmélkedett, hogyan lehetne szent. Beszélgetés Bodnár Györggyel. 60–61.; Számára a beszéd létforma volt. Beszélgetés Vujicsics D. Sztojánnal. 62–-63.; Papp Tibor: Pátkai, Pilinszky és a Pincér. (Részlet) [Képvers] 64–67.; Pátkai, Pilinszky és a Pincér. Beszélgetés Papp Tiborral (Párizs). 69–71.; Sediánszky János: Pilinszky-képeslapok. 73–74.; Somlyó György: Szívroham. [V.] 75.; Soha nem volt számonkérő. Beszélgetés Somlyó Györggyel. 78–80.; [Balla Demeter fotója.] 81.; Rávezetett a szépség fontosságára. Beszélgetés Vencel Verával. 82–83.; Veress Miklós: Fogoly. Pilinszky halálára. [V.] 84.; Konrád György: Pilinszky. [Esszé] 86–88.; Kinyitogatta az ablakokat, és ott állt a szélben egyedül. Beszélgetés Wilt Pál filmrendezővel, Schaár Erzsébet és Vilt Tibor fiával. 89–90.; Mészöly Miklós: Gyorsfénykép Pilinszky Jánosról. [Esszé] 92–93.; Görgey Gábor: Impromptu Pilinszkyről. [Eml.] 94–97.; Színháziatlan színházeszménye volt. Beszélgetés Sík Ferenc rendezővel. 98.; Márai Enikő: Pilinszky-jelenlét a színpadon. [Eml.] 99–100.; Jánosy István: Hitetlen Tamás. [V.] 102.; Tandori Dezső: „…hol én is laktam s nem lakom…” Pilinszky Jánosnak 1990 januárjában. [Esszé] 103–104.; Vasadi Péter: Pilinszky. [Eml.] 105–106.; Balla Zsófia: Meghalt Pilinszky János. [V.] 107.; Spirituálisan élte az életet. Beszélgetés Törőcsik Marival és Maár Gyulával. 108–115.; Tudatosan tette magát tönkre. Beszélgetés Kocsis Zoltánnal. 117–118.; János mindig a lényegre törekedett… Párizsi beszélgetés Wiener Pállal. 119–123.; Orbán Ottó: A beteg Pilinszky. [V.] 124.; Török Endre: Ártatlanság és próbatétel. [Esszé] 126–127.; Nádor Tamás: Egy szempár. [Eml.] 128.; Szabó Ferenc: A bárány mennyegzője. (In memoriam Pilinszky) [V.] 129.; A depresszió a valódi világ víziója. Beszélgetés Ingrid Ficheux-vel (Párizs) 131–133.; Bogyay Katalin: In memoriam Pilinszky-Grotowski – avagy a színház narkotikuma. [Eml.] 134–135.; Kányádi Sándor: Elmaradt találkozás Pilinszky Jánossal. [V.] 136.

Csokits János: Pilinszky Nyugaton. A költő 32 levelével. Bp. 1992. Századvég, 136 l. – A borítót Kállay Judit tervezte Kondor Béla Pilinszky Jánosról készült portréjának felhasználásával.

Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Harmadik kiadás. Sárospatak 1995. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 327 l., 16 t.

Körmendy Kinga: Pilinszky János kéziratos hagyatéka. Bp. 1996. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 159 l., 22 t. [képmélléklet, fakszimilékkel] /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 22./

Tüskés Tibor: Pilinszky János. Második [jav., bőv.] kiadás. Bp. 1996. Kráter Műhely Egyesület, 197 l. /Teleszkóp/ A borítón Vattay Elemér fotója.

Dr. Mohácsy Károly – Dr. Vasy Géza: Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára. Mintafejezet. Pilinszky János. Bp. 1996. Korona Kiadó, 15 l. – Moldvay József fotójával.

„Merre, hogyan?” Tanulmányok Pilinszky Jánosról. Szerk. Tasi József. Bp. 1997. Petőfi Irodalmi Múzeum, 333 l. – A címlapon G. Fábri Zsuzsa fotója.

Tartalom: Praznovszky Mihály: A Pilinszky János emlékülés megnyitója. 5–6.; Jelenits István: Költői pálya a szent és a profán metszésvonalán. 7–19.; Németh G. Béla: A hit hitele. 20–25.; Balassa Péter: Semmit se látni. (Látnak s láttatnak-e Pilinszky János látomásai?) 26–30.; Radnóti Sándor: Pilinszky kánona. 31–34.; Juhász Erzsébet: Az áldozat eleme Pilinszky János költészetében. 35–40.; Szigeti Lajos Sándor: A teremtett Isten csendje. Pilinszky Apokrifja és apokrifjai. 41–55.; Szávai Dorottya: Pilinszky János költészete és az ima teológiája. 56–64.; Tüskés Tibor: „Merre, hogyan?” Kísérlet egy Pilinzky-vers értelmezésére. 65–71.; Kabdebó Lóránt: Különbéke és különítélet. 72–74.; Tasi József: „Zárás és nyitás az utolsó fejezetre?” Korszakváltás Pilinszky költészetében a hatvanas-hetvenes évek fordulóján. 75–83.; Szörényi László: Pilinszky és Kempis Tamás. 84–95.; Tverdota György: Pilinszky és Dosztojevszkij. 96–103.; Lengyel András: Pilinszky János Ady-képe. 104–110.; Beney Zsuzsa: Én: kadettja valami másnak. Pilinszky János és József Attila. 111–116.; Reisinger János: Pilinszky és Simone Weil. 117–120.; Hankovszky Tamás: Krisztus és Sziszüphosz. 121–131.; Kassai György: Pilinszky és Franciaország. 132–138.; Sepsi Enikő: Pilinszky János költészete a hatvanas-hetvenes években és Robert Wilson színháza. 139–153.; Tarján Tamás: Pilinszky, a színműíró. (Gyorsrajz) 154–158.; Rónay László: Pilinszky az Új Ember szerkesztőségében. 159–162.; Domokos Mátyás: Pilinszky prózában. 163–172.; Bán Zoltán András: Vasgolyó avagy a mozdulatlan regény. (Pilinszky regénytervéről) 173–177.; Götz Eszter: „Az idő színe és fonákja”. A Pilinszky-próza időszemlélete. 178–184.; Dávidházi Péter: Pilinszky beszélgetéseinek könyve. 185–202.; Kurtán Tünde: A meghasadt tér melankóliája. Az igekötők szerepe Pilinszky János költészetében. 203–216.; Danyi Magdolna: Mondat- és gondolatalakzatok Pilinszky költői nyelvében. (Tanulmányvázlat) 217–236.; Körmendy Kinga: Pilinszky János kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában. 237–241.; Hafner Zoltán: Nem csak filológia. 242–245. Esterházy Péter: A mi a bánat. 249–251.; Ferenczi László: Emlékek Pilinszky Jánosról. 252–255.; Fodor András: Találkozások Pilinszkyvel. 256–260.; Gyurkovics Tibor: „Pirkadó madár”. 261–264.; Kocsis Zoltán: Pilinszky Jánosról. 265–267.; Lengyel Balázs: A Mirabeau híd alatt. 268–275.; Nagy Gáspár: Állsz a hózuhatagban. [V.] 276.; Nagy Gáspár: János P. [V.] 277.; Nagy Gáspár: „Fénylő folyó a szürkületben”. Pilinszkyről – születésének 75. és halálának 15. évében. 278–279.; Somlyó György: (Több híján) két szó Pilinszkyről. 280–283.; Tandori Dezső: Egy film, egy nóta. 284–285.; Tandori Dezső: A romterep és járj. 286–288.; Tandori Dezső rajzai Pilinszky János emlékére. 289–296.; Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. 297–301.; Vasadi Péter: Pilinszky Jánosról. 302–306.; Vattay Elemér: Egy „hites fotográfus” emlékképei, törmelékei. 307–311.; Kulcsár Szabó Ernő: Kérügma és abúzió. A Pilinszky-emlékkiállítás elé. 315–318.; Alexa – Benedicta – Johanna: Szervita nővérek emlékezése Pilinszky Jánosra. 319–327.; Tasi József: Utószó. 328–329.

Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Vál., szerk., összeáll. Hafner Zoltán. Bp. 2000. Nap Kiadó, 379 l., 8 t. /In memoriam/ – A címlapon Vattay Elemér felvétele, a hátsó borítón P. J. sírja a Farkasréti temetőben (Rétfalvi Sándor alkotása).

Tartalom: [Adataim] Pilinszky János: Ars poetica helyett. [Esszé] 7–11.; Tüskés Tibor: Introitusz. (Részlet) [Tan.] 11–21.; Pilinszky János: [Adataim�] (Levélrészlet Lorand Gasparnak.) 22. [„Egyedül Istennek írunk”] Takáts Vilmos: „Tündéri izzás” Emlékezés Pilinszky Jánosra. 25–35.; Rónay György: Trapéz és korlát. [Krit.] 35–38.; Nemes Nagy Ágnes: Trapéz és korlát. [Krit.] 38–40.; Jelenits István: Utószó a Trapéz és korlát-hoz. 40–45.; Pilinszky János levele Pilinszky Jánosnénak. 45–48.; Domokos Mátyás: Pilinszky János: Harmadnapon. (Rövidítve) [Tan.] 48–60.; Hafner Zoltán: Részletek a Harmadnapon fogadtatásából. (Rövidítve) [Tan.] 60–63.; Pilinszky János: Nyilatkozat a Harmadnapon című kötetről. 63–64.; Balassa Péter: A látvány és a szavak. A Harmadnapon – huszonöt év után. [Tan.] 65–77.; Pilinszky János: Az Apokrifról. (Interjúrészlet) 77–78.; Lengyel Balázs: Egy vers születése. [Esszé] 78–82.; Jelenits István: Pilinszky-filológia. (Részlet) [Tan.] 82–84.; Lator László: Személyes, személytelen. [Verselemzés] 85–91.; Nemes Nagy Ágnes: Pilinszky János két verse. A szerelem sivataga, Négysoros. [Verselemzés] 91–99.; Valaczka András: Négysoros – az értelmezés nehézségei. [Verselemzés] 99–102.; Németh László: A magyar vers útja. (Részlet) [Tan.] 103–105.; Gattyán Nikolett–Szalay László: „Egyedül Istennek írunk”. Adalékok egy Pilinszky-vers értelmezéséhez. [Tan.] 105–117.; Rónay György: Rekviem. (Részlet) [Krit.] 117–123.; Hafner Zoltán: „Irodalmilag talán a legigénytelenebbnek tűnik” Pilinszky KZ-oratóriumáról. [Tan.] 124–131.; Pierre Emannuel: Nyilatkozat a KZ-oratóriumról. 131–132.; Bányai János: Mozdulatlan jelenlét. [Krit.] 132–135.; Pilinszky János vallomásai új költői korszakáról. (Interjúrészletek.) 135–138.; Gerold László: A csillagmozgású színház esztétikája. Beszélgetések Sheryl Suttonnal. [Tan.] 139–146.; Tandori Dezső: Pilinszky János válogatott művei. [Krit.] 146–152.; Pilinszky János levele Baitz Máriának. 152–155.; Pilinszky János vallomásai regénytervéről. (Interjúrészletek.) 155–159.; Pilinszky János: Önéletrajzom. 159–160.; Bán Zoltán András: A vasgolyó avagy a mozdulatlan regény. Pilinszky regénytervéről. [Tan.] 161–167.; Lengyel Balázs: A hiány költője. Pilinszky János. [Tan.] 167–172. [Egy titok margójára] Fülöp László: Pilinszky János halálára. [Nekr.] 175–177.; Kibédi Varga Áron: Pilinszky János (1921–1981). [Nekr.] 178–180.; Radnóti Sándor: A misztikus költő. [Esszé] 180–186.; Ted Hughes: Pilinszky János költészete. Előszó a magyar költő verseinek angol nyelvű válogatásához. (Kada Júlia ford.) 186–195.; Lorand Gaspar: Roncs és ragyogás. Pilinszky János költészete. (Ádám Péter ford.) [Esszé] 195–198.; Beney Zsuzsa: „Én: kadettja valami másnak”. Pilinszky János és József Attila. [Tan.] 198–207.; Bende József: Pilinszky és Simone Weil. [Tan.] 207–218.; Jelenits István: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. [Tan.] 219–239.; Domokos Mátyás: Pilinszky prózában. [Tan.] 239–252.; Angyalosi Gergely: Pilinszky találkozásai. Pilinszky János: Publicisztikai írások. [Krit.] 252–255.; Rónay László: Pilinszky, a levélíró. [Krit.] 255–265.; Bartócz Ágnes: Egy Pilinszky-levél margójára. [Eml.] 266–272. [Az ember itt] Németh László: Az utolsó vásárhelyi év. (Részlet) [Eml.] 275–278.; Mándy Iván: Pilinszky. [Eml.] 278–281.; Az égbolttal volt eljegyezve. Bogyay Katalin beszélgetése Nemes Nagy Ágnessel. (Részlet) 282–283.; Weöres Sándor Pilinszky János Szálkák című kötetéről. Kabdebó Lóránt beszélgetése Weöres Sándorral és Károlyi Amyval. (Részlet) 284–293.; Vasadi Péter: Pilinszky. [Esszé] 293–296.; Nemes Nagy Ágnes: Valaki más. [Esszé] 296–299.; Czjzek Éva: Emlékezés Pilinszky Jánosra. 300–307.; János mindig a lényegre törekedett� Bogyay Katalin beszélgetése Wiener Pállal. 307–314.; Tasi József beszélgetése Kocsis Zoltánnal Pilinszky Jánosról. (Rövidítve) 314–334.; Csokits János: 1976. (Rövidítve) [Eml.] 334–347.; Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. [Eml.] 347–353.; Spirituálisan élte az életet. Bogyay Katalin beszélgetése Törőcsik Marival és Maár Gyulával. 354–365.; Kovács Péter: Levél Rónay László barátomnak. 365–372.; Esterházy Péter: A mi a bánat. [Esszé] 372–375.; Orbán Ottó: Holtak szellemével társalog. [V.] 375–376.

Pilinszky János. Bibliográfia. Összeáll. Bende József és Hafner Zoltán. Bp., 2001. Osiris, 427 l. – A borítón Pinke Miklós három fotójával (1981).

Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Vál., szerk., összeáll. Hafner Zoltán. Bp. 2002. Nap Kiadó, 379 l., 8 t. / In memoriam/ – Harmadik, változatlan utánnyomás.

Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János. Pozsony, 2002. Kalligram, 197 l. /Tegnap és Ma/

Kovács Erika: „Mindenből költészet lesz és csend…” Pilinszky-emlékek, dokumentumok. Bp., 2003. Osiris, 125 l.

Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. 4., bőv. kiadás. Bp., 2005. Open Art Kiadó, 351 l.

Mártonffy Marcell: Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben. Budapest. 2019. Gondolat, 216 p. (Poétika és teológia II.)

Bogyay Katalin: Pilinszky újra... Budapest. 2021. Holnap, 188 p.

Periodikumokban megjelent írások

Emlékezés Pilinszky Jánosra = Vigilia, 2001. 11. sz.

Tartalom: Krasznahorkai László: Nem a hérakleitoszi úton. 811.; Tandori Dezső: A tragikumról Pilinszky János lírájában. 812–814.; Jelenits István: Farkas a Fabulában. 815–818.; Angyalosi Gergely: Az irodalom átvérzett szövete. 819–823.; Hafner Zoltán: Pilinszky versfüzete Márkus Annának. 824–831. Pilinszky jános: Ismeretlen írások és kiadatlan levelek. A dokumentumok közreadói Bende József és Hafner Zoltán. 832-843. Kalász Márton: „Szemlyes vendég" 844–845.; Szávai János: Acte gratuit avagy Sztavrogin visszatér. 846–855.; Sepsi Enikő: Csend-élet a színházban. 856–863.

Kontra Attila: A halál teológiai kérdésköre Pilinszky János publicisztikai írásaiban. Új Forrás, 2019/10. 45-57 p.

Szmeskó Gábor: A távolság közelében I. Simone Weil hatása Pilinszky János misztikafogalmára. Forrás, 2020/4. 97-107 p.

Kontra Attila: „S ő harmadnap föltámadott” A feltámadás hite Pilinszky János publicisztikájában. Forrás, 2020/4. 108-120 p.

Hankovszky Tamás: „…mielőtt asztalhoz ülnénk”. Az üdvösség Pilinszky János költészetében. Vigilia, 2020/4. 286-294 p.

Pilinszky. (Összeállítás Pilinszky János születésének 100. és halálának 40. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2021/3. 220 p.

Kötetben megjelent művek ismertetései

Trapéz és korlát

– –: = Új Ember 1946. június 28. 11.

Rónay György = Magyarok 1946. 7. sz. 402–403.

Bóka László = Új Magyarország 1946. augusztus 13. 10.

Vidor Miklós = Válasz 1946. 2. sz. (november) 188–189.

Alaksza Ambrus = Sorsunk 1946. 3. sz. (december) 174.

Nemes Nagy Ágnes = Újhold 1946. 1. sz. (december) 152.

Ignácz Rózsa = Vigilia 1946. 1. sz. (december) 64.

Aranymadár

– –: = Új Ember 1958. február 2.

Csertői [Oszkár]= Köznevelés 1958. 4. sz. III. 1.

T[üskés] T[ibor] = A Könyvtáros 1958. 5. sz. 397.

T[üskés] T[ibor] = Könyvbarát 1958. 237.

Harmadnapon

Ungvári Tamás = Magyar Nemzet 1959. szeptember 15. 4.

– –: = Új Ember 1959. szeptember 27. 3.

Kéry László = Élet és Irodalom 1959. október 16. 5.

Maár Gyula = A Könyvtáros 1959. 11. sz. 868. = Könyvbarát 1959. 516.

Rajcsányi László = Népművelés 1959. 11. sz. 29.

– –: [Rónay György] = Vigilia 1959. november 682–686.

Pándi Pál = Népszabadság 1959. november 3. 8.

V[értessy] M[iklós] = Evangélikus Élet 1959. 43. sz. 4.

T. Gy. = Film Színház Muzsika 1959. november 20. 32.

Diószegi András = Kortárs 1960. február 276–283.

Határ Győző = Irodalmi Újság [Párizs] 1960. február 15. 8.

Rekviem

Kunszery Gyula = Új Ember 1963. december 29. 2.

Rónay György = Jelenkor 1964. március 271–276.

Maros László = Alföld 1964. május 478–479.

[Jelenits István] Tótfalusy István = Vigilia 1964. május 316–319.

Akác István = Napjaink 1965. július 1. 9.

Nagyvárosi ikonok

Possonyi László = Új Ember 1970. december 13. 2.

Szabolcsi Miklós = Népszabadság 1970. december 29. 7.

Demény Ottó = Magyar Hírlap 1970. december 31. mell. IV.

Vas István = Élet és Irodalom 1971. január 2. 10–11.

Kartal Zsuzsa = Magyar Nemzet 1971. január 17. 13.

Rónay György = Vigilia 1971. február 132–135.

Futaky Hajna = Jelenkor 1971. április 361–366.

Fülöp László = Alföld 1971. május 67–70.

Tüskés Tibor = Tiszatáj 1971. július 664–669.

Béládi Miklós = Népszava 1972. április 15. 8.

Szőts Ferenc = Üzenet [Szabadka] 1972. 5. sz. 335–336.

Szekér Endre = Korunk [Kolozsvár] 1972. 6. sz. 941–944.

Szálkák

Vasadi Péter = Új Ember 1972. december 10. 2.

Demény Ottó = Magyar Hírlap 1972. december 16. mell. IV.

Bányai János = Magyar Szó [Újvidék] 1972. december 30. 16.

(kartal) [Zsuzsa] = Magyar Nemzet 1973. január 7. 13.

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom 1973. január 27. 11.

Székely Ákos = Életünk 1973. február 171–175.

Béládi Miklós = Kritika 1973. február 22.

[Rónay László] Síki Géza = Vigilia 1973. február 131–133.

Fülöp László = Alföld 1973. március 78–81.

Monoszlóy Dezső = Új Látóhatár [München] 1973. 2. sz. 174–179.

Szabó Ferenc = Katolikus Szemle [Róma] 1973. 3–4. sz. 323–326.

Diószegi András = Kortárs 1973. október 1675–1679.

Beney Zsuzsa = Vigilia 1975. január 38–43.

Végkifejlet

Beney Zsuzsa = Könyvvilág 1974. 4. sz. 2.

F[alus] R[óbert] = Népszabadság 1974. június 21. 7.

Dési Ábel = 7 Nap [Szabadka] 1974. június 21. 17.

Bányai János = Magyar Szó [Újvidék] 1974. június 22. 12.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1974. június 29. 11.

[Rónay László] S[íki] G[éza] = Új Ember 1974. június 30. 4.

Radnóti Sándor = Kortárs 1974. július 1157–1164.

Reményi József Tamás = Napjaink 1974. július 9.

Szuromi Lajos = Alföld 1974. augusztus 74–78.

Galsai Pongrác = Kritika 1974. augusztus 23–24.

Csűrös Miklós = Magyar Hírlap 1974. augusztus 10. mell. IV.

Kartal Zsuzsa = Magyar Nemzet 1974. szeptember 15. 13.

Futaky Hajna = Jelenkor 1974. október 943–946.

Fülöp László = Tiszatáj 1974. november 77–83.

Beney Zsuzsa = Vigilia 1975. január 38–43.

Melczer Tibor = Napjaink 1976. július 9.

Bata Imre = Le PEN Hongrois n° 16 (1976).

A nap születése

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom 1974. 17. sz. 10.

Cs. Nagy István = Életünk 1974. április 380–382.

Szakolczay Lajos = Magyar Hírlap 1974. június 8. mell. IV.

Radnóti Sándor = Kortárs 1974. július 1157–1164.

Bába Iván = Irodalmi Szemle [Pozsony] 1974. 10. sz. 956–957.

Fülöp László = Tiszatáj 1974. november 77–83.

Tér és kapcsolat

Rózsa Gyula = Népszabadság 1975. július 6. mell. 8.

Hegyi Béla = Új Ember 1975. augusztus 24. 2.

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom 1975. szeptember 13. 10.

Turi Gábor = Új Symposion 1975. 124. sz. 265–267.

Tüskés Tibor = Tiszatáj 1975. október 80–82.

Radnóti Sándor = Kortárs 1976. augusztus 1306–1312.

Kráter

H[egyi] B[éla] = Új Ember 1976. május 16. 2.

Bata Imre = Népszabadság 1976. május 22. 6.

Kartal Zsuzsa = Új Tükör 1976. 23. sz. 38.

Ács Margit = Magyar Nemzet 1976. június 1. 4.

[Rónay László] Síki Géza = Vigilia 1976. október 714–715.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1976. 45. sz. 11.

Bécsy Ágnes = Kritika 1976. december 25–26.

Szabó Sándor Géza = Hajdú–Bihari Napló 1976. december 8. 5.

Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye

Könczöl Csaba = Könyvvilág 1977. 9. sz. 13. = Bücher aus Ungarn 1978. 1. sz. 51–52. = Hungarian PEN. 19. sz. (1978) 110–111.

Kenyeres Zoltán = Új Tükör 1977. 47. sz. 2.

[Vasadi Péter] (vasadi) = Új Ember 1977. november 27. 2.

Lengyel András = Somogyi Néplap 1977. december 10. 5.

Illés Jenő = Film Színház Muzsika 1978. 3. sz. 21.

Vinkó József = Magyar Hírlap 1978. február 12. 10.

Tarján Tamás = Magyar Nemzet 1978. február 19. 13.

Vajda Gábor = Magyar Szó [Újvidék] 1978. június 24. 21. kult. mell.: Kilátó 1978. 2. sz.

Gerold László = Híd [Újvidék] 1978. 3. sz. 339–344.

Magyari Imre = Alföld 1978. április 75–76.

Szkárosi Endre = Kritika 1978. június 23–24.

Radnóti Sándor = Új Írás 1978. július 103–107.

Melczer Tibor = Napjaink 1978. augusztus 29–30.

Csáky Károly = Hét 1978. 21. sz. 8.

Kardos András = Kortárs 1979. május 789–792.

Szűcs Anna: Beszélgetések Pilinszkyvel. Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal - Egy párbeszéd regénye, Magvető Kiadó, 2020. Prae.hu, 2020. aug. 25.

Válogatott művei

Illés Jenő = Film Színház Muzsika 1978. 3. sz. 21.

Bécsy Ágnes = Kritika 1978. április 32.

Bata Imre = Népszabadság 1978. október 31. 7.

d. cs. = Dunántúli Napló [Pécs] 1978. december 3. 6.

B. Juhász Erzsébet = Könyvvilág 1978. 12. sz. 4.

Tandori Dezső = Kortárs 1979. május 819–821.

Pomogáts Béla = Üzenet [Szabadka] 1979. 6. sz. 379–380.

Könczöl Csaba = Magyar Nemzet 1979. szeptember 2. 13.

Szög és olaj

[Dlusztus Imre] (di) = Szegedi Egyetem 1983. 9. sz. 2.

Tarján Tamás = Népszabadság 1983. május 10. 7.

Alföldy Jenő = Népszabadság 1983. augusztus 26. 7.

B[alássy] L[ászló] = Új Ember 1983. 21. sz. 4.

Donáth László = Evangélikus Élet 1983. 28. sz. 3.

Balassa Péter = Élet és Irodalom 1983. 32. sz. 11.

Páll László = Reformátusok Lapja 1983. 36. sz. 3.

Bálint B. András = Forrás 1983. november 91–93.

Csetri Lajos = Tiszatáj 1983. december 68–71.

Pomogáts Béla = Napjaink 1983. december 30–31. = Magyar Hírlap 1983. szeptember 17. 8.

Pályi András = Jelenkor 1984. március 275–281.

Rónay László = Kortárs 1984. március 477–480.

Szekér Endre = Műhely 1984. 4. sz. 71–73.

Varga Zoltán = Híd [Újvidék] 1985. 1. sz. 87–94.

Csűrös Miklós = Le Livre Hongrois n° 3 (1985) 27–30. = Bücher aus Ungarn 1985. 3. sz. 29–31.

B[éládiné] Hajtó Zsófia = Hungarológiai Értesítő 1985. 3–4. sz. 150.

Beszélgetések Pilinszky Jánossal

Tarján Tamás = Népszabadság 1983. november 15. 7.

Pomogáts Béla = Magyar Hírlap 1983. december 10. 8.

Rónay László = Népszava 1983. december 30. 6.

Liptay Katalin = Könyvvilág 1983. 12. sz. 7.

K[ocsis] L. M[ihály] = Magyar Ifjúság 1983. 52. sz. 39.

Földényi F. László = Élet és Irodalom 1984. március 2. 10.

Jagusztin László = Hajdú–Bihari Napló 1984. április 28. 5.

Szekér Endre = Műhely 1984. 4. sz. 71–73.

Csókás László = Új Írás 1984. május 123–125.

lugos péter = Új Ember 1984. május 27. 6.

Rónay László = Irodalomtörténeti Közlemények 1984. 5–6. sz. 752–755.

Rónay László = Vigilia 1984. június 472–473.

Fülöp László = Alföld 1984. szeptember 79–81.

Juhász Erzsébet = Híd 1984. 11. sz. 1562–1565.

Bakonyi István = Forrás 1985. január 94–95.

Könczöl Csaba = Kritika 1985. január 25.

Tüskés Tibor = Tiszatáj 1985. január 75–79.

Alexa Károly = Hungarológiai Értesítő 1985. 3–4. sz. 33–34.

Budai Katalin = Teológiai Szemle 1985. 4. sz. 253–254.

Pilinszky János legszebb versei

Szilágyi Júlia = Utunk [Kolozsvár] 1984. 6. sz. 4.

A mélypont ünnepélye

Vasadi Péter = Új Ember 1984. december 9. 6.

Rónay László = Magyar Hírlap 1984. december 15. 8.

Tarján Tamás = Népszabadság 1984. december 23. 7.

Tarján Tamás = Könyvvilág 1985. január 3.

Vári Attila = Magyar Nemzet 1985. január 18. 8.

Rónay László = Népszava 1985. február 16. 10.

Csűrös Miklós = Le Livre Hongrois n° 3 (1985) 27–30. = BucherUng 1985. 3. sz. 29–31.

Grezsa Ferenc = Új Írás 1985. április 121– 125.

Rónay László = ItK 1985. 4–5. sz. 573–577.

Cselényi [László] = Hét [Pozsony] 1985. 25. sz. 15.

Balassa Péter = Kortárs 1985. május 154–157.

Balogh Ernő = Népszabadság 1985. május 18. 16.

Kőháti Zsolt = Filmkultura 1985. 5. sz. 74–77.

Szilágyi Ákos = Kritika 1985. július 38–39.

Erdődy Edit = Vigilia 1985. október 800–802.

Ferenc Takács = World Literature Today [Norman Okla.] 1986. n° 1 151–152.

Fázsy Anikó = Le PEN Hongrois n° 28 (1987) 112–113.

A nap születése

Kállay Tünde = Népszava 1985. szeptember 26. 6.

Pilinszky János összegyűjtött versei

Tüskés Tibor = Könyvvilág 1987. 6. sz. 2.

Vasy Géza = Népszava 1987. november 14. 8.

Dési Ábel = 7 Nap [Szabadka] 1987. 44. sz. 31.

Vasadi Péter = Új Ember 1987. november 23. 6.

Dlusztus Imre = Élet és Irodalom 1987. november 27. 10.

Valaczka András = Vigilia 1988. június 472.

Cselényi László = Hét [Pozsony] 1988. 7. sz. 9.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1989. április 7. 11.

Kalandozás a tükörben

Pósa Zoltán = Kincskereső 1988. 5. sz. 37–38.

Rigó Béla = Könyvvilág 1988. 5. sz. 43.

Lévai Júlia = Élet és Irodalom 1988. szeptember 2. 10.

Pilinszky János összegyűjtött versei

Rónay László = Stádium 1992. 3. sz. 114.

V. Bálint Éva = Magyar Hírlap 1992. június 6. (Ahogy tetszik kult. melléklet) VII.

Varga Mátyás = Vigilia 1992. augusztus 636.

Rónay László = Új Forrás 1992. október 78.

Széppróza

Vajda Barnabás = Irodalmi Szemle [Pozsony] 1993. szeptember 93–94.

Jász Attila = Vigilia 1994. május 393–394.

Beszélgetések

Koppány Zsolt = Könyvvilág 1994. augusztus 8.

Könczöl Csaba = Népszabadság (Könyvszemle c. melléklet) 1994. október 1.

Bán Zoltán András = Beszélő 1994. október 20. 37–38.

Götz Eszter = Magyar Hírlap 1994. november 2.

Szakolczay Lajos = Kortárs 1995. június 117–118.

Naplók, töredékek

Szegedy–Maszák Mihály = Protestáns Szemle 1995. 2. sz. 155–159.

Jeles András = Népszabadság (Könyvszemle c. melléklet) 1995. július 1. 4.

Tillmann J. A. = Magyar Narancs 1995. július 27. 36.

Tallós Péter = Vigilia 1996. április 315–316.

Pilinszky fényképei

Götz Eszter = Magyar Hírlap 1996. február 10. 16.

(f. g.) = Új Ember 1996. június 16.

Nádas Péter = Kritika 1996. június 24–25.

Szepesi Attila = Forrás 1996. augusztus 90–92.

Széppróza

Pályi András = Élet és Irodalom 1997. március 7. 13.

Gróh Gáspár = Magyar Szemle 1997. május 194–199.

Versfüzet

Sajó László = Magyar Narancs 1996. december 5. 43.

Tasi József = Élet és Irodalom 1997. január 24. 15.

Pályi András = Élet és Irodalom 1997. március 7. 13.

Reményi József = Népszabadság 1997. március 8. 29.

Pilinszky Rómában

Szabó Ferenc = Távlatok 1997. 5. sz. 676–677.

– – : = Magyar Nemzet 1997. június 7. 19.

Szakolczay Lajos = Várnegyed 1997. december 19. Karácsony (melléklet) IV.

Pilinszky János össszegyűjtött levelei

– – : = Magyar Nemzet 1997. június 7. 19.

Szabó Ferenc = Távlatok 1997. 5. sz. 676–677.

Bárdos László = Élet és Irodalom 1997. december 19. 17.

Pilinszky János Márkus Annának

Martin Attila = Magyar Nemzet, 2001. júl. 28., 175. sz. 33.

Hafner Zoltán = Vigilia, 2001. 11. sz. 824–831.

Ottlik Géza: Csillagszórók az éjszakák – Pilinszky János: A test költészete

Kovácsy Tibor = Magyar Narancs, 2002. jan. 31., 5. sz. 39.

 

A szakirodalmat összeállította Bende József és Hafner Zoltán.

 

Borítók

Kéziratok

Szakértő