Németh László

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Németh László (1901–1975)

1901. április 18-án született Nagybányán. Édesapja tanár. 1905-től Budapesten élnek. 1920-ban magyar–francia szakra iratkozik a bölcsészkarra, de 1921 tavaszán már orvostanhallgató. 1925 decemberében megnyeri a Nyugat novellapályázatát. Házasságot köt Démusz Ellával. Fogorvosként, majd iskolaorvosként praktizál.

1926-tól a Protestáns Szemle (Lelkes László álnéven is ír), a Nyugat, a Társadalomtudomány és az Erdélyi Helikon munkatársa. Főleg kritikákat ír az élő magyar és világirodalom egyes íróiról, műveiről. 1930-ban Baumgarten-díjas. 1931–32-ben a Nyugat kritikusa. 1932-ben szakít Babitscsal és a Nyugattal, s 1932 őszétől 1937 elejéig összesen 17 füzetben jelenteti meg az egymaga írta folyóiratát, a Tanút. 1934-ben részt vesz a Válasz című folyóirat megalapításában és szerkesztésében, számos írást közöl a lapban (Pörje Sándor álnéven is). Részt vesz a népi írók egy csoportja és Gömbös Gyula találkozóján. 1935 augusztusában romániai utazáson vesz részt; erről nagy hatású útinaplót is megjelentet. Regényeket, tanulmányokat, drámákat ír, és jelentős publicisztikai munkásságot is folytat.

1939 tavaszán a Kisebbségben című röpirata nagy vihart kavar. 1940-től a Móricz Zsigmond szerkesztette Kelet Népe munkatársa és a Zilahy Lajos-féle Híd főmunkatársa. Hosszú tanulmányban támadja meg Szekfű Gyulát. A háborús évektől kezdve egyre jobban elszigetelődik a magyar szellemi progressziótól. Számos városban tart előadást, s 1941-től az Illyés Gyula szerkesztette Magyar Csillagba is ír. 1942-ben részt vesz a balatonszárszói és a lillafüredi találkozókon. 1943 augusztusában nagy hatású előadást tart a második balatonszárszói konferencián. A német megszállás, 1944 márciusa után bujdosni kényszerül.

1945-től előbb Békésen, majd Hódmezővásárhelyen él és dolgozik. Három évig tanít is a vásárhelyi gimnáziumban. 1946-tól folyamatossá válnak ellene a baloldali sajtótámadások. 1948 után is hosszabb időket tölt Hódmezővásárhelyen. Évekig fordításból él. 1952-ben – fordításaiért – József Attila-díjjal tüntetik ki. 1955 januárjában jelenik meg a Csillagban Galilei című drámája. 1956 november eleji újságcikkeiben kiáll a forradalom jogossága, illetőleg a szocializmus addigi pozitív eredményeinek a megvédése mellett.

1957-ben Kossuth-díjjal tüntetik ki. 1958-ban az MSZMP Központi Bizottsága – több „népi író” társával együtt – határozatban bélyegzi meg az 1945 előtti „nacionalista”, „kispolgári”, „harmadik utas” nézetei miatt. 1959-ben öthetes tanulmányutat tesz a Szovjetunióban. A hatvanas években egyre ismertebb lesz Nyugat-Európában is. Számos művét fordítják le kelet-európai nyelvekre is. Idehaza egymás után adják ki tanulmányköteteit, regényeit, színdarabjait. Úgyszólván állandóan műsoron van a magyar színházakban. 1965 áprilisában Bécsben Herder-díjat vehet át.

Már évek óta legkedvesebb tartózkodási helye a kis Balaton-parti település, Sajkod. 1969-ben megkezdődik életmű-sorozatának kiadása. 70. születésnapján a Munka Vörös Zászló Érdemrend kitüntetést kapja. Országszerte ünneplik, a müncheni Látóhatár Németh László-számmal köszönti. Már évek óta súlyos beteg, nem ír többet. 1975. március 3-án hal meg Budapesten.

Fontosabb díjak, elismerések:

1930 – Baumgarten-díj

1952 – József Attila-díj

1957 – Kossuth-díj

1961 – a Munka Érdemrend arany fokozata

1965 – Herder-díj (Bécs)

1968 – Batsányi-díj

1968 – a Megbecsülés Jele Érdemrend (Moszkva)

1971 – a Munka Vörös Zászló Érdemrendje

 

Az életrajzot Monostori Imre írta.

 

Bibliográfia

Életműsorozat

Németh László munkái. Budapest. 1969-1993. Magvető–Szépirodalmi.

1. Negyven év. – Horváthné meghal. – Gyász. Pályatörténet, novellák, regény. Budapest. 1969. Magvető–Szépirodalmi, 768 p. = uaz. Pozsony–Budapest. 1969. Madách–Magvető–Szépirodalmi. = 2. kiad.: Budapest. 1974. Magvető–Szépirodalmi, 765 p. = 3. kiad.: Budapest. 1980. Magvető–Szépirodalmi, 605 p.

2–3. Utolsó kísérlet.1–2. Regénytetralógia. 1. Kocsik szeptemberben. – Alsóvárosi búcsú. 2. Szerdai fogadónap. – A másik mester. Budapest. 1969. Magvető–Szépirodalmi. = uaz. Pozsony–Budapest. 1969. Madách–Magvető–Szépirodalmi. = Budapest. 1987. Magvető–Szépirodalmi, 504 + 514 p.

4. Az én katedrám. Tanulmányok. Budapest. 1969. Magvető–Szépirodalmi, 667 p. = 2. kiad.: Budapest. 1975. Magvető–Szépirodalmi, 671 p. = uaz. Pozsony–Budapest. 1975. Madách–Magvető–Szépirodalmi, 671 p. = 3. kiad.: Budapest. 1983. Magvető–Szépirodalmi, 691 p.

5. Két nemzedék. Tanulmányok. Budapest. 1970. Magvető–Szépirodalmi, 757 p. = uaz. Pozsony–Budapest. 1970. Madách–Magvető–Szépirodalmi.

6. Bűn. – Iszony. Két regény. Budapest. 1971. Magvető–Szépirodalmi, 696 p. = Budapest. 1980. Magvető–Szépirodalmi, 687 p. = uaz. Pozsony–Budapest. 1980. Madách–Magvető–Szépirodalmi.

7. Égető Eszter. Regény. Budapest. 1971. Magvető–Szépirodalmi, 686 p. = uaz. Pozsony–Budapest. 1971. Madách–Magvető–Szépirodalmi. = Budapest. 1975. Magvető–Szépirodalmi, 686 p. = 8. kiad.: Budapest. 1977. Magvető–Szépirodalmi. = 9. kiad.: Budapest. 1982. Magvető–Szépirodalmi, 680 p.

8–9. Szerettem az igazságot. 1–2. Drámák. Budapest. 1971. Magvető–Szépirodalmi,  669+759 p. = 2. kiad.: Budapest. 1974. Magvető–Szépirodalmi,  669+759 p.  = 3. kiad.: Budapest. 1981. Magvető–Szépirodalmi,  665+745 p. = Budapest. 1987. Magvető–Szépirodalmi, 665+745 p.

10. Irgalom. Regény. Budapest. 1972. Magvető–Szépirodalmi, 816 p. = Budapest. 1976. Magvető–Szépirodalmi, 816 p. = 6. kiad.: Budapest. 1984. Magvető–Szépirodalmi, 614 p.

11–12. Kísérleti dramaturgia. 1–2. Drámák 1960–1969. Tanulmányok. Budapest. 1972. Magvető–Szépirodalmi, 692 + 520 p.

13. Emberi színjáték. Regény. Budapest. 1973. Magvető–Szépirodalmi, 613 p. = 2. kiad.: Budapest. 1979. Magvető–Szépirodalmi, 610 p.

14. A kísérletező ember. Tanulmányok. Budapest. 1973. Magvető–Szépirodalmi, 768 p. = uaz. Pozsony–Budapest. 1973. Madách–Magvető–Szépirodalmi.

15. Európai utas. Tanulmányok. Budapest. 1973. Magvető–Szépirodalmi, 759 p. = uaz. Pozsony–Budapest. 1973. Madách–Magvető–Szépirodalmi.

16. Sajkódi esték. Tanulmányok. Budapest. 1974. Magvető–Szépirodalmi, 498 p. = uaz. Pozsony–Budapest. 1974. Madách–Magvető–Szépirodalmi, 498 p.

17. Megmentett gondolatok. Tanulmányok. Budapest. 1975. Magvető–Szépirodalmi, 647 p.

18–19. Homályból homályba. 1–2. Életrajzi írások. Budapest. 1977. Magvető–Szépirodalmi. = uaz. Pozsony–Budapest. 1977. Madách–Magvető–Szépirodalmi.

20. Utolsó széttekintés. Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások. Budapest. 1980. Magvető–Szépirodalmi, 894 p.

21–22. Életmű szilánkokban. 1–2. Tanulmányok, kritikák, vallomások. Budapest. 1989. Magvető–Szépirodalmi,  671 + 547 p.

23. Sorskérdések. Budapest. 1989. Magvető–Szépirodalmi, 852 p.

24. Németh László élete levelekben. Budapest. 1993. Magvető–Szépirodalmi, 833 p.

Önálló kötetek

Ortega és Pirandello. Tanulmányok. Debrecen. 1933. Nagy Károly és Társai, 64 p.

Ember és szerep. Tanulmány. Kecskemét. 1934. Tanu, 164 p.

Ady Endre. Tanulmány. Kecskemét. 1934. Tanu, 20 p. (Különnyomat.)

Orvostörténet és szellemtudomány. Tanulmány. Kecskemét. 1934. Tanu, 27 p. (Különnyomat.)

A magyar rádió feladatai. Tanulmány. Kecskemét. 1934. Tanu, 30 p. (Különnyomat.)

Gyász. Regény. Budapest. 1935. Franklin. = Budapest. 1936. Franklin, 275 p. = Budapest. 1944. Franklin, 275 p. = 2. kiad.: Budapest. 1957. Szépirodalmi, 311 p. = Budapest. 1964. Szépirodalmi, 289 p.(Kincses könyvek.) = Illyés Gyula tanulmányával. Budapest. 1976. Szépirodalmi, 253 p. (Olcsó Könyvtár.) = Bukarest. 1976. Kriterion, 230 p. = Utószó: Sándor Iván. Budapest. 1988. Móra, 244 p. (Diákkönyvtár.) = Illyés Gyula tanulmányával. Budapest. 1990. Szépirodalmi, 228 p. (Olcsó Könyvtár.) = Budapest. 1999. Osiris, 206 p. (Millenniumi Könyvtár 10.)

Magyarság és Európa. Tanulmány. Budapest. 1935. Franklin, 137 p.

A magyarságtudomány feladatai. Tanulmány. Budapest. 1935. Magyarságtudomány, 14 p. (Különnyomat.)

San Remó-i napló. Kecskemét. 1935. Tanu. (Különnyomat.) = Budapest. 1981. Magvető, 98 p. (Gondolkodó Magyarok.)

Németh László és Kerényi Károly levélváltása. Kecskemét. 1935. Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda, 10 p. (Különnyomat.)

Bűn. 1–2. Regény. Budapest. 1937. Franklin. = Budapest. 1942. Franklin, 220 p. = 2. kiad.: Budapest. 1954. Szépirodalmi, 339 p. = Bukarest. 1954. Magyar–román közös kiadás. = Budapest. 1961. Szépirodalmi. (Olcsó Könyvtár.) = 4. kiad.: Budapest. 1966. Szépirodalmi, 470 p. = Budapest. 1967. Szépirodalmi, 451 p. (Tanulók könyvtára.) = Bukarest. 1967. Ifjúsági. = 2. kiad.: Budapest. 1982. Szépirodalmi, 457 p. (Olcsó Könyvtár.)

Villámfénynél. Dráma. Kecskemét. 1937. Tanu, 60 p. (Különnyomat.)

A Medve-utcai polgári. Tanulmány. Budapest. 1937. Iskola és Egészség, 112 p. (Különnyomat.) = Budapest. 1943. Magyar Élet, 132 p. = Pécs. 1988. Baranya Megyei Könyvtár, 115 p. (Pannónia Könyvek.)

Kocsik szeptemberben. Regény. Budapest. 1938. Franklin, 227 p. = Pomáz. 2006. Kráter, 167 p. (Németh László szépirodalmi munkái 5.)

Berzsenyi. Tanulmány. Budapest. 1938. Franklin, 144 p. = Budapest. 1986. Szépirodalmi, 213 p.

Alsóvárosi búcsú. 1–2. Regény. Budapest. 1938. Franklin. = Budapest. 1939. Franklin. = Budapest. 1942. Franklin. = Pomáz. 2010. Kráter, 313 p. (Németh László szépirodalmi munkái 8.)

Kisebbségben. Tanulmány. Kecskemét. 1939. Tanu, 95 p. = 2., bőv. kiad.: 1–4. Tanulmányok. Budapest. 1942. Magyar Élet.

Szerdai fogadónap. 1–2. Regény. Budapest. 1939. Franklin. = Budapest. 1941. Franklin.

Magyar ritmus. Tanulmány. Budapest. 1940. MEFHOSZ, 63 p.

Téli hadjárat. Tanulmányok. Kecskemét. 1940. Tanu, 116 p.

Szekfű Gyula. Tanulmány. Budapest. 1940. Magyar Élet. = 2. kiad.: 1948. Bolyai Akadémia, 143 p.

A minőség forradalma. 1–4. Tanulmányok. Budapest. 1940. Magyar Élet. = 2. kiad.: 1–6. Budapest. 1943. Magyar Élet.

Készülődés. A Tanu előtt. 1–2. Tanulmányok. Budapest. 1941. Magyar Élet.

Utolsó kísérlet. Regény. Budapest. [1941.] Franklin.

A másik mester. 1–2. Regény. Budapest. 1941. Franklin. (Új magyar regények.) = Budapest. 1942. Franklin. = 1–2. Utószó: Domokos Mátyás. Budapest. 2001. Osiris. (Millenniumi Könyvtár 139–140.)

Széchenyi. Vázlat. Tanulmány. Budapest. 1942. Bolyai Akadémia, 189 p. (Bolyai Könyvek.) = Budapest. 1989. Közgazdasági és Jogi, 189 p. (Hasonmás kiadás.) = Balatonboglár. [2001.] Balaton Akadémia, 79 p. (Balaton Akadémia Könyvek.)

Cseresnyés. Dráma. Budapest. 1942. Exodus, 72 p.

Magam helyett. 1. Tanulmány. Budapest. 1943. Turul, 226 p.

Lányaim. Tanulmányok. Budapest. 1943. Turul, 108 p. = 2., bőv. kiad.: 1962. Magvető, 271 p. = Budapest. 1996. Ciceró, 235 p.

Móricz Zsigmond. Tanulmányok. Budapest. 1943. Turul, 111 p.

Az értelmiség hivatása. Tanulmányok. Budapest. 1944. Turul, 287 p.

Emberi színjáték. 1–2. Regény. Budapest. 1944. Franklin. = Budapest. 1966. Szépirodalmi, 482 + 360 p. = Pomáz. 2005. Kráter, 555 p. (Németh László szépirodalmi munkái 3.)

A tanügy rendezése. Tanulmány. Budapest. 1945. Sarló, 32 p.

Széchenyi. Dráma. Budapest. 1946. Misztótfalusi.

Erzsébet-nap. Dráma. Budapest. 1946. Délsziget. (Különnyomat.)

Eklézsia-megkövetés. Dráma. Budapest. 1947. Misztótfalusi, 43 p. (Németh László színháza 2.)

Iszony. Regény. Budapest. 1947. Nyugat, 431 p. = Budapest. 1949. Révai. = Buenos Aires. 1955. Los Amigos. = Budapest. 1957. Szépirodalmi, 519 p. = 3. kiad.: Budapest. 1962. Szépirodalmi, 516 p. = Budapest. 1964. Szépirodalmi. (Olcsó Könyvtár.) = 5. kiad.: Budapest. 1965. Szépirodalmi, 501 p. = 6. kiad.: Budapest. 1967. Szépirodalmi, 472 p. = Bukarest. 1967. Irodalmi. = Budapest. 1975. Szépirodalmi, 290 p. (Szépirodalmi Zsebkönyvtár.) = Budapest. 1993. Európa, 435 p. (Európa Diákkönyvtár.) = 1–2. Budapest. 1999. Európa. = 2. kiad.: Budapest. 2001. Európa, 435 p. = Budapest. 2003. Európa, 435 p. (Európa Diákkönyvtár.) = Budapest. 2010. Fapadoskönyv, 312 p. = Szeged. 2015. Lazi Kiadó, 368 p.

Égető Eszter. Regény. Budapest. 1956. Magvető, 781 p. = 2. kiad.: 1–2. Budapest. 1957. Magvető. = 3. kiad.: Budapest. 1960. Magvető. = 4. kiad.: Budapest. 1963. Magvető, 821 p. = 4. kiad.: Pozsony–Budapest. 1963. Szlovák Szépirodalmi–Magvető, 821 p. = 5. kiad.: Budapest. 1965. Magvető, 817 p. = 5. kiad.: Pozsony–Budapest. 1965. Szlovák Szépirodalmi–Magvető, 817 p. = 8. kiad.: Budapest. 1977. Magvető–Szépirodalmi, 741 p. (30 év.) = Bukarest. 1984. Kriterion, 708 p. = 10. kiad.: Budapest. 1988. Magvető, 674 p. = Előszó: Kaiser László. Pomáz. 2008. Kráter, 646 p. (Németh László szépirodalmi munkái 7.) = Budapest. 2015.  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 336+344 p. (Nemzeti könyvtár)

Történeti drámák. 1–2. Budapest. 1956. Szépirodalmi, 364 + 284 p. = Budapest. 1957. Szépirodalmi. = Budapest. 1963. Szépirodalmi.

II. József. Dráma öt felvonásban. Budapest. 1956. Alföld, 46 p. (Különnyomat.) (Alföld füzetek 2.) = Szentendre. 1996. Interpopulart, 93 p. (Populart füzetek 117.)

Gulyás Pál szobájában. Tanulmány. Budapest. 1956. Alföld, 27 p. (Különnyomat.) (Alföld füzetek 5.)

Társadalmi drámák. 1–2. Budapest. 1958. Szépirodalmi. = 2., bőv. kiad.: Budapest. 1964. Szépirodalmi. = Utószó: Ekler Andrea. Szekszárd. 1999. Babits, 358 p. (Korjellemző magyar irodalom 1945–1990.)

Változatok egy témára. Drámák. Budapest. 1961. Szépirodalmi, 424 p. = Budapest. 1962. Szépirodalmi, 424 p.

Sajkódi esték. Tanulmányok. Budapest. 1961. Magvető, 438 p. = 2. kiad.: Budapest. 1961. Magvető.

Mai témák. Drámák. Budapest. 1963. Szépirodalmi, 416 p.

A kísérletező ember. Tanulmányok. Budapest. 1963. Magvető, 558 p.

Irgalom. 1–2. Regény. Budapest. 1965. Szépirodalmi, 396 + 436 p. = 2. kiad.: Budapest. 1968. Szépirodalmi. = Pozsony–Budapest. 1968. Tatran–Szépirodalmi. = Budapest. 1973. Szépirodalmi. = Budapest. 1976. Magvető–Szépirodalmi. (30 év.) = Pomáz. 2004. Kráter, 528 p. (Németh László szépirodalmi munkái 1.)

Levél egy negyedéveshez. Budapest. 1965. Orvosi Hetilap. (Különnyomat.)

Újabb drámák. Budapest. 1966. Szépirodalmi, 423 p.

Villámfénynél. Dráma. Pozsony. 1966. Diliza, 84 p.

Puskin. Tanulmány. Budapest. 1967. Gondolat, 135 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár.)

Kiadatlan tanulmányok. 1–2. Budapest. 1968. Magvető.

Drámák. Budapest. 1977. Magvető–Szépirodalmi, 718 p. (30 év.)

VII. Gergely. Dráma. Bukarest. 1979. Kriterion, 122 p.

Kocsik szeptemberben. (Fáncsi diófa. – Éjszaka Jóéknál.) Regények. Utószó: Vajda Endre. Budapest. 1980. Szépirodalmi, 210 p. (Olcsó Könyvtár.)

Pedagógiai írások. Tanulmányok. Bukarest. 1980. Kriterion, 261 p. (Téka.)

Németh László válogatott művei. 1–3. Vál., szöveggond, jegyz.: Király István. Budapest. 1980. Szépirodalmi, 1278 p. (Magyar Remekírók.)

Aurél a Kékesre megy. – Akasztófavirág. Kisregények. Budapest. 1985. Magvető, 292 p. = uaz.: Budapest.–Pozsony. 1985. Magvető–Madách, 292 p.

Művelődéspolitikai írások. Vál., szerk., utószó: Monostori Imre. Budapest. 1986. Múzsák, 233 p. (Társadalom és Művelődés.)

Négy könyv. Tanulmányok. Budapest. 1988. Szépirodalmi, 349 p. = Budapest. 2009. Németh Judit, 349 p.

Levelek Magdához. Tatabánya. 1988. Új Forrás–TIT Komárom Megyei Szervezet, 383 p.

Tanu. 1–4. Az 1932 és 1937 között megjelent folyóirat hasonmás kiadása. Bev.: Czine Mihály. Tanulm.: Szabó Zoltán. Budapest. [1990.] Bethlen, 258 p.

Egy barátság levelekben. Gulyás Pál és Németh László levelezése. 1990.

A minőség forradalma. – Kisebbségben. Politikai és irodalmi tanulmányok, beszédek, vitairatok. Budapest. 1992–1999. Püski, 2492 p.

A szellem: rendező nyugtalanság. Beszélgetések Németh Lászlóval. Kiad., bev.: Monostori Imre. Budapest. 1992. Argumentum, 311 p.

Németh László élete levelekben. 1914–1948. Szerk., sajtó alá rend.: Németh Ágnes. Budapest. 1993. Magvető–Szépirodalmi, 830 p. = 1–3. Budapest. 2000. Osiris. (Osiris Klasszikusok.)

Sajkódi esték – sajkódi esszék. Vál. esszék. Vörösberény. 1996. Balaton Akadémia, 306 p. (Balaton Akadémia Könyvek 22.)

Ha én miniszter lennék. Levél egy kultúrpolitikushoz. Balatonboglár. 1997. Balaton Akadémia, 125 p. (Balaton Akadémia Könyvek 28.)

Történelmi drámák. Kolozsvár. 1997. Polis, 355 p. (Remekírók Diákkönyvtára.)

Galilei. – II. József. Drámák. Jegyz., utószó: Ruttkay Zsófia. Budapest. 1998. Európa, 203 p. (Európa Diákkönyvtár.)

VII. Gergely. – Galilei. Vál. és utószó: Domokos Mátyás. Budapest. 2000. Osiris, 197 p. (Millenniumi Könyvtár 98.)

„Benned róvom erdélyi adómat”. Németh László és Veress Dániel levélváltása 1959–1975. Csíkszereda. 2001. Pallas-Akadémia, 270 p. (Bibliotheca Transsylvanica.)

Írások a hipertóniáról. Összeáll.: Németh Magda. Budapest. 2001. Nap, 253 p. = Utánny.: Budapest. 2005. Nap, 253 p.

A felelősség szorításában. Jelek a társadalomnak 1945–1975. Esszék, tanulmányok, publicisztikai írások. Szerk.: Németh Ágnes. Budapest. 2001. Püski, 1584 p.

Magyarok Romániában. Összeáll., előszó, jegyz.: Nagy Pál. Marosvásárhely. 2001. Mentor, 421 p.

Németh László-breviárium. Összeáll.: Rubovszky Rita. Utószó: Valaczka András. Budapest. 2001. Nemzeti Tankönyvkiadó, 195 p.

A magyar élet antinómiái. Vál., szerk., bev.: Monostori Imre. Budapest. 2002. Kortárs, 265 p.

Breviárium. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Kovács Zoltán. Utószó: Cs. Varga István. Budapest. 2002. Mundus, 345 p.

Magam helyett. Tanulmányok az életemről. 1–2. Szöveggond., szerk.: Németh Ágnes. Budapest. 2002. Püski, 912 p.

A feltámadt költő. Versek, verses drámák. Pomáz. 2004. Kráter, 307 p. (Németh László szépirodalmi munkái 2.)

Írások a világirodalomról. 1–3. Tanulmányok, esszék, kritikák. Szerk., jegyz., utószó: Ekler Andrea. I. A mítosz emlőin. Budapest. 2005. Magyar Napló. II.: :A kísérletező ember. Budapest. 2006. Írott Szó Alapítvány–Magyar Napló, 341 p. III.: Szimultán utazás. Budapest. 2009. Írott Szó Alapítvány–Magyar Napló, 438 p.

Napló. Összeáll., szöveget gond., utószó: Németh Ágnes. Szeged. 2006. Tiszatáj Alapítvány, 451 p. (Tiszatáj Könyvek.)

Levelek Magdához. Vál. és összeáll.: Németh Magda. Budapest. 2009. Nap, 66 p.

Bűn. Budapest. 2010. Fapadoskönyv Kiadó, 292 p.

Szerdai fogadónap. Pomáz. 2010. Kráter, 248 p.

Alsóvárosi búcsú. Pomáz. 2010. Kráter, 313 p.

A magyar forradalomról. Budapest. 2011. Nap Kiadó, 155 p.

Történet és vallomás. (Szerk.: Ekler Andrea.) Budapest. 2011. Magyar Napló, 378 p.

Írások a magyar irodalomról I-III. Tanulmányok, esszék, kritikák. Budapest. 2011-2017. Magyar Napló (Szerk., a jegyz., utószó: Ekler Andrea.) I.Történet és vallomás. Budapest. 2011. Magyar Napló, 360 p.; II. Illúzió és alkotás. Budapest. 2014. Magyar Napló, 464 p.; III. Tények, titkok, varázslatok. Budapest. 2017. Magyar Napló, 472 p.; 

A másik mester. Pomáz. 2012. Kráter, 258 p.

Két kultúra között. Művelődéspolitikai írások 1-2. (Összeáll., szerk.: Monostori Imre.) Budapest. 2015-2016. Nap Kiadó, 178+220 p

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

albán

Tmeri. [Iszony.] (Ford.: Rexhep Qosja.) Pristina. 1967. Rilindja, 362 p.

angol

Revulsion. [Iszony.] (Ford.: Kathleen Szász.) New York. 1965. Grove, 542 p.

Guilt. [Bűn.] (Ford.: Gulyás Gyula.) London. 1966. Peter Owen Ltd., 439 p.

bolgár

Ester. [Égető Eszter.] (Ford.: Georgi Krumov.) Szófia. 1959. Narodna Kultura, 829 p.

Traur. [Gyász.] (Ford.: Gizela Sorsic; előszó: Georgi Krumov.) Szófia. 1986. Narodna Kultura, 252 p.

Tri piesi. Drámák. (Ford.: Julia Krumova.) Szófia. 2001. Stigmati, 238 p.

cseh

Hruza. [Iszony.] (Ford.: Anna Rossová.) Prága. 1960. Statní Nakladelství Krásné Literatury a Umení, 382 p. = 2. kiad.: Prága. 1972. Svoboda, 390 p.

Hrich. [Bűn.] (Ford.: Anna Rossová.) Prága. 1962. Státní Nakladatelství Krásné Literatury a Umení, 345 p. = 2. kiad.: Prága. 1972. Odeon, 346 p. = 3. kiad.: Prága. 1984. Melantrich, 335 p.

Smutek. [Gyász.] (Ford.: Anna Rossová.) Prága. 1963. Csl. Spisovatel, 214 p.

Vozy v zárě. [Kocsik szeptemberben.] (Ford.: Anna Rossová.) Prága. 1967. Odeon, 184 p.

Smírení. [Irgalom.] (Ford.: Anna Rossová.) Prága. 1987. Odeon, 486 p.

észt

Ängistus. [Iszony.] (Ford.: Edvin Hiedel.) Tallinn. 1969. Kirjastus, 383 p.

finn

Kivi putoaa. [Iszony.] (Ford.: Aarno Peromies.) Helsinki. 1961. WSOY, 415 p.

francia

Une possédée. [Iszony.] (Ford.: P.E. Régnier, Nagy C., Gara László; előszó: Illyés Gyula.) Párizs. 1964. Gallimard, 465 p.

Le destin de Sophie Kurator. [Gyász.] (Ford.: Chantal Philippe.) Budapest. 1993. Corvina, 262 p.

holland

Verdorde poesta. [Iszony.] (Ford.: Margot Bakker.) Utrecht–Antwerpen. 1964. Karveel–Standaard, 319 p.

lengyel

Grzech. [Bűn.] (Ford.: Camilla Mondral.) Varsó. 1968. Czytelnik, 699 p.

Litosc. [Irgalom.] 1–2. (Ford.: Andrzej Sieroszewski.) Varsó. 1970. Panstwowy Instytut Wydawniczy.

Odraza. [Iszony.] (Ford., előszó: Camilla Mondral.) Varsó. 1965. Panstwowy Instytut Wydawniczy, 417 p. = Varsó. 1975. Panstwowy Instytut Wydawniczy, 489 p. = 3. kiad.: Varsó. 1981. Panstwowy Instytut Wydawniczy, 426 p.

Zaloba. [Gyász.] (Ford.: Krystyna Hrycyk.) Krakkó. 1980. Wyd. Literackie, 342 p.

lett

Seras. [Gyász.] (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 1974. Liesma, 285 p.

litván

Gedulas. [Gyász.] (Ford.: Viktoras Bufas.) Vilnius, 1971. VAGA, 275 p.

német

Sigmund Móricz. [Móricz Zsigmond.] Tanulmány. 1942. (Különnyomat.)

Wie der Stein fällt. [Iszony.] (Ford.: Elemer Schag, Charlotte Újlaky.) Stuttgart. 1960. Steingrüben, 555 p. = 3. kiad.: Stuttgart. 1971. Goverts, 555 p.

Die Revolution der Qualität. Studien zur Literatur. [A minőség forradalma.] (Ford.: Charlotte Újlaky, Ludwig Plakolb.) Stuttgart [1962.] Steingrüben, 350 p. = Budapest. 1999. Nap, 350 p.

Esther Égető. [Égető Eszter.] (Ford.: Éva Szabó-Ottó, Christian Coler.) Stuttgart. 1963. Steingrüben, 879 p.

Dramen. (Ford.: Engl Géza et al.) Stuttgart. 1965. Steingrüben, 434 p.

Sünde. [Bűn.] (Ford.: Ita Szent-Iványi.) Berlin–Weimar. 1965. Aufbau, 472 p.

Die Kraft des Erbarmens. [Irgalom.] (Ford.: Charlotte Újlaky, Friderika Schag.) Stuttgart. 1968. H. Goverts, 711 p. = Erbarmen. (Ford.: Charlotte Újlaky, Friederika Schag. Budapest. 1970. Corvina, 652 p.

Trauer. [Gyász.] (Ford.: Henriette Engl, Géza Engl.) Budapest. 1968. Corvina, 324 p. = Maske der Trauer. (Ford.: Heinriette Schade, Géza Engl.) Stuttgart. 1970. Goverts, 289 p. = Trauer. (Ford.: Henriette Engl, Géza Engl.) Berlin–Weimar. 1976. Aufbau, 342 p. (Bibliothek der Weltliteratur.) = Berlin–Weimar. 1981. Aufbau, 342 p.

Abscheu. [Iszony.] (Ford.: Charlotte Újlaky, Elemer Schag.) Berlin–Weimar. 1981. Aufbau, 425 p. = Reinbek/Hamburg. 1987. Rowohlt, 539 p. = Budapest. 1999. Nap, 539 p.

norvég

Som stenen faller. [Iszony.] (Ford.: Magli Elster.) Oslo. 1961. Aschehoug, 373 p.

olasz

Partenze settembrine. [Kocsik szeptemberben.] (Ford.: Alberto Zoltán.) Torino. 1943. Garzanti, 313 p.

Una vita coniugale. [Iszony.] (Ford.: Anita Rho.) Torino. 1965. Einaudi, 354 p.

orosz

Галиле́й. [Galilei.] (Ford.: O. Gromova; előszó: A. Gerskovica.) Moszkva. 1958. Izdatelstvo Inostrannoj Literatury, 139 p.

Траур[Gyász.] (Ford.: E. Malyhinoj.) Moszkva. 1971. Hudozestvennaja Literatura, 254 p. = (Ford.: E. Malyhina, Jurij Pavlovics Guszev.) Moszkva. 1982. Progress, 509 p.

Эстер Эгетл. [Égető Eszter.] (Ford.: Vorokinoj. utószó: G. Zlobina.) Moszkva. 1974. Progress, 896 p.

Милосердие[Irgalom.] (Ford.: Jurij Pavlovics Guszev, előszó: D. Bodnár.) Moszkva. 1988. Hudozestvennaja Literatura, 685 p.

román

Repulsie. [Iszony.] (Ford.: Gelu Pateanu.) Bukarest. 1968. Editura pentru Literatura Universala, 406 p.

Îndurare. [Irgalom.] (Ford.: Hegedűs László.). Bukarest. 1986. Univers, 379 p.

spanyol

Asco y horror. [Iszony.] (Ford.: Mariano Orta Manzano.) Barcelona. 1963. Luis de Caralt, 377 p.

Repulsión. [Iszony.] (Ford.: Mariano Orta Manzano.) Havanna. 1975. Arte y Literatura, 522 p.

Culpa. [Bűn.] (Ford.: Elpidio Pacios; előszó: Tóth Éva.) Havanna. 1977. Arte y Literatura, 457 p.

svéd

Som stenen faller. [Iszony.] (Ford.: Calman de Pándy, Kerstin Tovi, Alvar Zacke.) Stockholm. 1968. Albert Bonniers Förlag, 380 p.

Den ensamma. [Gyász.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm. 1971. Albert Bonniers Förlag, 247 p.

szerb-horvát

Estera. [Égető Eszter.] (Ford.: Ljuba Popović.) Szabadka–Belgrád. 1960. Minerva, 768 p. = Szabadka–Belgrád. 1972. Minerva, 695 p.

Uzas. [Iszony.] (Ford.: Ljuba Popović.) Szabadka–Belgrád. 1963. Minerva, 439 p.

szlovák

Des. [Iszony.] (Ford.: Ľudo Zúbek.) Pozsony. 1967. Tatran, 403 p.

Smutok. [Gyász.] (Ford.: Magda Takáčová.) Pozsony. 1974. Slov. Spisovateľ, 254 p.

szlovén

Groza. [Iszony.] (Ford.: Drago Grah.) Muraszombat. 1966. Pomurska Zalozba, 375 p.

Zalovanje. [Gyász.] (Ford.: Vlado Petersic.) Muraszombat. 1974. Pomurska Zalozba, 292 p.

Pregreha. [Bűn.] (Ford.: Beatrice Logar.) Ljubljana. 1979. Mladinska Knjiga, 367 p.

ukrán

Провина. [Bűn.] (Ford.: Eleonora Zezerun; előszó: Ivana Megeli.) Kijev. 1987. Dnepro, 446 p.

üzbég

Motam. [Gyász.] (Ford.: Erkin Mirobidov.) Taskent. 1975. Es Gvardia, 270 p.

 

A bibliográfiát összeállította a DIA.

 

 

Szakirodalom

Önállóan megjelent kötetek és ismertetéseik

1958

VITA A NÉPI ÍRÓKRÓL. Az MTA Irodalomtörténeti Intézetében 1958. szept. 8-án és 9-én tartott tudományos ülésszak előadásainak és hozzászólásainak jegyzőkönyvi kivonata. Bp., Felsőoktatási Jegyzetellátó V. 181 1.

 

1970

 

VEKERDI LÁSZLÓ: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1970. Szépirodalmi. 387 1. /Arcok és vallomások./

ISMERTETÉS 1970.:

Alexa Károly: Az arcképfestő tévedése. = Népszabadság dec. 20. 298. sz. Vasárnapi mell. 7.

ISMERTETÉS 1971.:

Vekerdi László: Németh László. = Film, Színház, Muzsika jan. 9. 2. sz. 25.

Nácsa Klára: Az Arcok és vallomások két újabb kötetéről. Vekerdi László: Németh László – Szabó Ede: Krúdy Gyula. = Valóság máj., 5. sz. 96–98.

Szigethy Gábor: Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. = Irodalomtörténet 3. sz. 721–725.

ISMERTETÉS 1972.:

Csűrös Miklós: Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében.= Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 240–242.

Monoszlóy Dezső: Németh László írói egyénisége. = Katolikus Szemle [Róma] 4. sz. 368–372.

 

1971

 

JÁNOSIK ZSUZSA: A tömörítés eszközei Németh László prózájában. Bp., 1971. ELTE. 88 1. /Nyelvtudományi dolgozatok. 4. sz. / [Németh László Jánosik Zsuzsának írott levelével]

 

1972

 

K. SZOBOSZLAY ÁGNES: A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében. Bp., 1972. Akadémiai. 77 1. /Nyelvtudományi értekezések 77. sz./

ISMERTETÉS 1973.:

N. Abaffy Csilla: K. Szoboszlay Ágnes: A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében. = Irodalomtörténet 3. sz. 782–783.

Sauvageot, Aurélien: = Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 2. sz. 379–380.

 

1975

 

GOMBOS GYULA: Németh László. Vázlat. New York, 1975. Püski. 48 I.

 

1979

 

GREZSA FERENC: Németh László vásárhelyi korszaka. Bp., 1979. Szépirodalmi. 415 1.

ISMERTETÉS 1979.:

Németh László és Vásárhely. Dr. Grezsa Ferenc könyvpremierje. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 13. 240. sz. 5.

Cs. Varga István: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Népújság [Heves] okt. 14. 241. sz. 8.

Kristó Nagy István: Németh László, a nevelő. Egy róla szóló könyv ürügyén. = Köznevelés okt. 19. 34. sz. 9–10.

Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság okt. 23. 248. sz. 7.

Domokos László: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Délmagyarország okt. 24. 249. sz. 5.

Domokos Mátyás: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Könyvvilág okt., 10. sz. 13.

Szabó Endre: Őt év ürügyén… = Csongrád Megyei Hírlap nov. 11. 264. 6.

Szűk László: A sorskérdések ürügyén. Hozzászólás Kristó Nagy István cikkéhez. = Köznevelés dec. 21. 43. sz. 12.

Kristó Nagy István: Értsük meg egymást. = Köznevelés dec. 21. 43. sz. 12. [Válasz Szűk László cikkére]

ISMERTETÉS 1980.:

Dési Ábel: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = 7Nap jan. 25. 4. sz. 16.

Vekerdi László: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Tiszatáj jan., 1. sz. 56–61.

Domokos Mátyás: Gondolkodó Vásárhelyt. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Tiszatáj jan., l. sz. 48–56.; D. M.: Átkelés, áttűnés. Bp., 1987. Szépirodalmi. 11–30.

Olasz Sándor: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Népszava febr. 2. 27. sz. 8.

Rádics Károly: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Somogyi Néplap febr. 24. 46. sz. 6.

Béládi Miklós: Az élő Németh László. (Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka.) = Alföld febr., 2. sz. 81–85.; B. M.: Az értelem-alapító. Békéscsaba, 1982. Új Aurora. 45–49.; B. M.: Válaszutak. Bp., 1983. Szépirodalmi. 90–103.

Cs. Varga István: Az élő Németh László. (Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka.) = Alföld febr., 2. sz. 84–87.

Tüskés Tibor: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Jelenkor márc., 3. sz. 281–284.

Imre László: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 26. 97. sz. 5.

D. Magyari Imre: Megmentendő gondolatok. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Élet és Irodalom máj. 3. 18. sz. 10.

Czine Mihály: Németh László vásárhelyi korszaka. (Grezsa Ferenc könyvéről.) = Forrás aug., 8. sz. 65–72.; Cz. M.: Nép és irodalom. 1. Bp., 1981. Szépirodalmi. 252–265.

Füzi László: Író és történelem. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Napjaink nov., 11. sz. 31–32.

ISMERTETÉS 1981.:

B. Lázár István: Nemzetnevelő a �tanóra áttetsző üvegharangja alatt�. (Tűnődések egy könyv ürügyén.) = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 75–76.

Tárkány-Szücs Ernő: Németh László és Vásárhely. (Emlékek és jegyzetek.) = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 7–15. [Nyolc folytatásban.]; Új Auróra 3. sz. 86–100.

Bakonyi István: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Kritika ápr., 4. sz. 28–29.

Laczkó András: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Kortárs máj., 5. sz. 819–821.

[Lengyel András] L. A.: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 52.

Almási János: Azok a vásárhelyi évek… Reflexiók Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka című művére. = Irodalomtörténet 4. sz. 976–986.

ISMERTETÉS 1982.:

Szíjártó István: Németh László, a nyugtalan szellem vándora. = Somogy máj.– jún., 3. sz. 104–107.

 

1980

 

BARTHA ISTVÁNNÉ: Németh László. Bibliográfia. Veszprém, Eötvös Károly megyei könyvtár. 30 1.

 

1981

 

SÁNDOR IVÁN: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. Bp., 1981. Gondolat. 288 1.

ISMERTETÉS 1981.:

[Fencsik Flóra] (f.f.): Beszélgetés Sándor Ivánnal. = Esti Hírlap nov. 21. 273. sz. 2.

Sükösd Mihály: Németh László üdvtana. Sándor Iván tanulmánya. = Új Tükör dec. 6. 49. sz. 2.

Cs. Varga István: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Népújság [Heves] dec. 12. 291. sz. 9.

ISMERTETÉS 1982.:

Grezsa Ferenc: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. Sándor Iván könyvéről. = Tiszatáj febr., 2. sz. 47–50.

[Antal Gábor] A. G.: Tovább élő múlt – elfeledett jelen. Min dolgozik Sándor Iván? = Magyar Nemzet márc. 4. 53. sz. 9.

Bakonyi István: Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. = Fejér Megyei Hírlap márc. 12. 60. sz. 5.

Vekerdi László: Egy nagy író pályaképének igényes rajza. Sándor Iván: Németh László üdvtana. = Napjaink márc., 3. sz. 30–31.

Kiss Ferenc: Új Németh László-értelmezések. = Élet és Irodalom ápr. 2. 14. sz. 6–7. [Lackó Miklós: Szerep és mű. = Sándor Iván: Németh László üdvtana]; K. F.: Fölrepülni rajban. Bp., 1984. Szépirodalmi. 335–344.

Berkes Erzsébet: Szerep – kulisszák felől nézve. = Élet és Irodalom ápr. 2. 14. sz. 7. [Lackó Miklós: Szerep és mű. – Sándor Iván: Németh László üdvtana. – Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben]

Kristó Nagy István: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Könyvvilág ápr., 4. sz. 4.

Fenyvesi Félix Lajos: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 6. 104. sz. 5. Vásárhelyi kiad.

Olasz Sándor: Sándor Iván: Németh László üdvtana… = Somogy szept.–okt., 5. sz. 97–99.

Füzi László: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Alföld júl., 7. sz. 83–85.

Bakonyi István: Jegyzetek Sándor Iván Németh László-könyvéről. = Életünk júl., 7. sz. 663–665.

Monostori Imre: Közelebb kerültünk-e Németh Lászlóhoz? Sándor Iván Németh László-könyvét olvasva. = Forrás okt., 10. sz. 90–92.

ISMERTETÉS 1983.:

Fenyő István: Sándor Iván: Németh László üdvtana… = Magyar Tudomány jan., 1. sz. 71–72.

Tüskés Tibor: Sándor Iván: Németh László üdvtana. = Kortárs jún., 6. sz. 994–995.

Rákos Péter: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 175–176.

 

1982

 

BÉLÁDI MIKLÓS: Az értelem-alapító. Négy írás Németh Lászlóról. Békéscsaba, 1982. 64 1. /Új Aurora füzetek./

Tartalom: A szellemi országalapító – A minőségeszmény írója – Egy korszak alkonya – Az élő Németh László.

ISMERTETÉS 1983.:

Dékány Endre: Béládi Miklós: Az értelem-alapító. = Új Ember aug. 14. 4.

Rónay László: Béládi Miklós: Az értelem-alapító. = Vigilia aug., 8. sz. 621–622.

ISMERTETÉS 1984.:

Csapody Miklós: Béládi Miklós: Az értelem-alapító. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 30–31.

Csordás Mihály: Követni az időt. = Cs. M.: Követni az időt. Szabadka, Veljko Vlahovic Munkásegyetem 87–88. /Életjel könyvek. 31./

 

KOCSIS RÓZSA: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Bp., 1982. Magvető. 636 1. /Elvek és utak./

 

ISMERTETÉS 1982.:

Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság márc. 16. 63. sz. 7.

Berkes Erzsébet: Szerep – kulisszák nélkül. = Élet és Irodalom ápr. 2. 14. sz. 7. [Lackó Miklós: Szerep és mű. – Sándor Iván: Németh László üdvtana. – Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben]

Cs. Varga István: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Népújság [Heves] máj. 29. 125. sz. 9.

Grezsa Ferenc: Kocsis Rózsa Németh László-könyve. = Tiszatáj máj., 5. sz. 83–85.

Cs. Varga István: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Alföld júl., 7. sz. 85–87.

Bakonyi István: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Jelenkor szept., 9. sz. 856–858.

ISMERTETÉS 1983.:

Vekerdi László: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Somogy jan.–febr., 1. sz. 109–111.

Horpácsi Sándor: Németh László minőségeszméje. = Köznevelés ápr. 1. 13. sz. 12.

Imre László: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Hajdú-Bihari Napló okt. 15. 244. sz. 7.

Olasz Sándor: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Irodalomtörténeti Közlemények 5. sz. 568–570.

ISMERTETÉS 1984.:

[Béládi Miklós] B.M.: R. Kocsis Rózsa : Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 91–92.

Poszler György: Minőség és művészet. = Új Írás máj., 5. sz. 120–123.

 

1983

 

HARTYÁNYI ISTVÁN: Mutató Németh László munkáihoz. [Bibliográfia.] Szeged, 1983. Somogyi Könyvtár. 95 1.

ISMERTETÉS 1983.:

[Iszlai Zoltán] -iszlai-: Németh László-mutató. = Élet és Irodalom márc. 11. 10. sz. 7.

Segítség a szakembereknek. = Új Tükör ápr. 24. 17. sz. 43.

A „Somogyi Könyvtár kiadványai”… = Tiszatáj ápr., 4. sz. 112.

Füzi László: Mutató Németh László munkáihoz. Összeállította: Hartyányi István. = Forrás máj., 5. sz. 93.

[Kristó Nagy István] K. N. I.: Vezérfonál az életműhöz. = Könyvvilág máj., 5. sz. 12.

Monostori Imre: Mutató Németh László munkáihoz. = Könyvtáros júl., 7. sz. 430–432.

Bottyán János: Elkészült Németh László műveinek Mutatója. = Ref. Lapja aug., 7. sz. 32. 3.

Csűrös Miklós: Mutató Németh László munkáihoz. = Kortárs szept., 9. sz. 1504. [Csűrös Miklós írásának helyreigazítása: Kortárs 1984. febr., 2. sz. 328.]

Varga Imre: Vállalkozások és eredmények. = Tipographia dec. 19.

ISMERTETÉS 1984.:

[M. Róna Judit] M. R. J.: Mutató Németh László munkáihoz. = Hungarológiai Értesítő 3–4. 128.

 

1985

 

A MINDENTUDÁS IGÉZETE. TANULMÁNYOK NÉMETH LÁSZLÓRÓL. Bp., 1985. Magvető. 249 l. /JAK füzetek 17./

Tartalom: Előszó – Szegedy-Maszák Mihály: Az esszéista Németh László értékrendjéről – Lackó Miklós: Minőségszocializmus, magyarság, korszerűség. A Tanu korai időszaka – Buzinkay Géza: Feladat és múlt. Az esszéíró Németh László történelemszemlélete – Gergely András: Németh László vitája Szekfű Gyulával – Kiss Gy. Csaba: „Tejtestvérek”. Németh László Kelet-Európa felfogásának néhány összetevője 1945 előtt – Kósa László: Németh László protestantizmusa – Monostori Imre: A népművelő Németh László – Kulcsár Szabó Ernő: Egy magyar epopeia kísérlete. Jegyzetek az Utolsó kísérlet 1-2. kötetéhez – Pethő Bertalan: Faust bűnbeesése. Prolegomena Égető Eszter történetének értelmezéséhez – Béládi Miklós: Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágában. Jegyzetek. [Az utóbbin belül Németh László levele Áprily Lajoshoz és Tormay Cécile-hez]

ISMERTETÉS 1986.:

Pomogáts Béla: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. =Dolgozók Lapja jan. 11. 9. sz. 8.; Fejér Megyei Hírlap jan. 21. 17. sz. 5.; Hajdú-Bihari Napló jan. 11. 9. sz. 8.; Kisalföld jan. 11. 9. sz. 9.; Napló [Veszprém] jan. 11. 9. sz. 13.; Somogyi Néplap febr. 10. 34. sz. 5.; Vas Népe jan. 11. 9. sz. 9.

Kovács Ákos: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Magyar Hírlap jan. 15. 12. sz. 5.

Margócsy István: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Könyvvilág febr., 2. sz. 11.

Fenyő István: Egy nemzedék Németh László-képe. A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Népszabadság márc. 1. 51. sz. 13.

Olasz Sándor: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Népszava márc. 29. 75. sz. 10.

Grezsa Ferenc: JAK-füzet Németh Lászlóról. = Tiszatáj márc., 3. sz. 65–69.

Körmendy Zsuzsánna: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Magyar Nemzet ápr. 21. 93. sz. 7.

Bakonyi István: Tanulmányok Németh Lászlóról. A mindentudás igézete. = Fejér Megyei Hírlap máj. 10. 109. sz. 8–9.

Pomogáts Béla: Két könyv Németh Lászlóról. = Üzenet máj., 5. sz. 300–302. [Németh László élete képekben – A mindentudás igézete]

Alexa Károly: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Confessio 2. sz. 88–90.

Füzi László: Elszalasztott lehetőség. A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Alföld jún., 6. sz. 75–78.

Sükösd Mihály: Közelítések Németh Lászlóhoz. = Valóság jún., 6. sz. 109–113.

Cs. Varga István: Két könyv Németh Lászlóról. = Új Forrás okt., 5. sz. 83–85. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka – A mindentudás igézete]

Bakonyi István: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Somogy nov.–dec., 6. sz. 102–106.

Péter László: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Irodalomtörténeti Közlemények 6. sz. 718–720.

 

GREZSA FERENC: Németh László háborús korszaka. (1938–1944). Bp., 1985. Szépirodalmi. 501 1.

 

ISMERTETÉS 1986.:

Korom András: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 27. 49. sz. 5.

Fenyő István: Két könyv Németh Lászlóról. = Népszabadság máj. 17. 115. sz. 13. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. – Sándor Iván: A Németh László-pör.]

Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. – Sándor Iván: A Németh László-pör.]

Olasz Sándor: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. = Népszava jún. 14. 139. sz. 10.

Vekerdi László: Grezsa Ferenc új könyve. = Tiszatáj jún., 6. sz. 59–67.

Fried István: Németh László háborús korszaka. = Tiszatáj jún., 6. sz. 67–74.

Bakonyi István: A legtermékenyebb pályaszakasz. Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka (1938–1944). = Napjaink júl., 7. sz. 37–38.

Imre László: Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról. Grezsa Ferenc és Sándor Iván monográfiájáról. = Alföld okt., 10. sz. 84–87.

Cs. Varga István: Két könyv Németh Lászlóról. = Új Forrás okt., 5. sz. 85–88. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. – A mindentudás igézete.]

Kristó Nagy István: Monográfus, aki szereti tárgyát. Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. 1938–1944. = Élet és Irodalom nov. 7. 45. sz. 11.

Gyurácz Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. – Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka (1938–1944). = Kortárs nov., 11. sz. 165–168.

ISMERTETÉS 1987.:

Bodnár György: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. = Új Írás febr., 2. sz. 118–119.

Füzi László: Elmozdulások – avagy az irodalmi pörök természete. Grezsa Ferenc és Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. = Jelenkor febr., 2. sz. 170–176.

Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Németh László Sátorkőpusztán. – A Németh László-pör]

 

MONOSTORI IMRE: Németh László Sátorkőpusztán. [Tatabánya]. (1985.) Komárom M. Tcs. VB Műv. Oszt. (József Attila M. Kvt. Soksz.) 78 1. /Komárom M. Honismereti Kiskönyvtár/

 

ISMERTETÉS 1987.:

Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Németh László Sátorkőpusztán. – A Németh László-pör]

Bakonyi István: A Tanu egyik „szülőhelye”. Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. = Napjaink aug., 8. sz. 30.

Grezsa Ferenc: Németh László Sátorkőpusztán. = Új Forrás aug., 4. sz. 85.

Füzi László: Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. = Forrás szept., 9. sz. 51–52.

 

NÉMETH LÁSZLÓ ÉLETE KÉPEKBEN. Összeállította: Németh Lászlóné és Lakatos Istvánné Németh Ágnes. Bp., 1985. Gondolat. 218 1.

 

ISMERTETÉS 1985.:

R. Takács Olga: Németh László élete képekben. = Literatura 1984. 4. sz. 471–473. [Később jelent meg.]

Polner Zoltán: Németh László élete képekben. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 28. 123. sz. 4.

Tasi József: Tárlatvezető Németh László. = Magyar Hírlap jún. l. 127. sz. 10.

Gereben Ágnes: Németh László élete képekben. = Népszava jún. 1. 127. sz. 8.

Tamás István: Íróélet képekben. Fotóalbum Németh Lászlóról. = Népszabadság jún. 5. 130. sz. 7.

T. G.: Németh László élete képekben. = Hajdú-Bihari Napló jún. 6. 131. sz. 5.

Vekerdi László: Németh László élete képekben. = Új Forrás 6. sz. 49–52.

Bodnár György: Egy élet képei. = Élet és Irodalom aug. 2. 31. sz. 10.

[Kocsis L. Mihály] K. L. M.: Szívek és évek. = Magyar Ifjúság okt. 25. 39.

Rónay László: Önmagunk kiteljesítése: kötelesség! Egy képeskönyv margójára. = Vigilia nov., 11. sz. 920–921.

Grezsa Ferenc: Németh László élete képekben. = Tiszatáj dec., 12. sz. 94–95.

ISMERTETÉS 1986.:

Haldimann, Eva: In „Osteuropäische Schicksalsmuster”. = Neue Zürcher Zeitung ápr. 4. 76. sz. 42.

Zimonyi Zoltán: Németh László – breviárium. = Műhely 3. sz. 65–68.

Pomogáts Béla: Két könyv Németh Lászlóról. = Üzenet máj., 5. sz. 300–302. [Németh László élete képekben. – A mindentudás igézete.]

Cs. Varga István: „Viharokra emelt nyárderű”. Németh László élete képekben. = Alföld jún., 6. sz. 79–80.

Tüskés Tibor: A tiszteletadás műfaja. Németh László élete képekben. = Napjaink aug., 8. sz. 29.

ISMERTETÉS 1987.:

Zsigmond Endre: Egy élet képekben. = Új Látóhatár 1. sz. 107–110.

 

1986

 

SÁNDOR IVÁN: A Németh László-pör. Bp., 1986. Magvető. 226 l.

ISMERTETÉS 1986.:

Kristó Nagy István: A minőségeszme változásai. = Könyvvilág ápr., 4. sz. 11.

Fenyő István: Két könyv Németh Lászlóról. = Népszabadság máj. 17. 115. sz. 13. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. – Sándor Iván: A Németh László-pör]

Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. – Sándor Iván: A Németh László-pör]

Grezsa Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. = Tiszatáj jún., 6. sz. 86–91.

Olasz Sándor: A Németh László-pör és a történelmi időszerűség. Sándor Iván könyvéről. = Napjaink aug., 8. sz. 28–29.

Vekerdi László: Sándor Iván: A Németh László-pör. = Új Forrás aug., 4. sz. 80–84.

Imre László: Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról. Grezsa Ferenc és Sándor Iván monográfiájáról. = Alföld okt., 10. sz. 84–87.

Gyurácz Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. – Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka (1938–1944). = Kortárs nov., 11. sz. 165–168.

Sándor Iván: …dedikálom… = Könyvvilág nov., 11. sz. 6.

ISMERTETÉS 1987.:

Füzi László: Elmozdulások – avagy az irodalmi pörök természete. Grezsa Ferenc és Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. = Jelenkor febr., 2. sz. 170–176.

 

1987

 

DÉKÁNY ENDRE: A magyar református egyház Németh László életművének a tükrében. Bp., 1987. Magyarországi Ref. Egyház Zsinata. 276 l. /Theológiai tanulmányok, 21./

ISMERTETÉS 1985.:

Szénási Sándor: Dékány Endre: A magyar református egyház Németh László életművének tükrében. = Református Egyház dec., 12. sz. 282. [Kézirat alapján]

ISMERTETÉS 1989.:

– –: Dékány Endre: A magyar református egyház Németh László életművének tükrében. = Confessio 3. sz. 126–127.

 

TANULMÁNYOK NÉMETH LÁSZLÓRÓL. Az 1985. dec. 16-i székesfehérvári emlékülés előadásai. Szerk. Bakonyi István, Horváth Júlia. Székesfehérvár, 1987. Fejér megyei Múzeumegyesület. 95 l. /A Fejér megyei Múzeumegyesület kiadványai, 2./ [Borítócíme: A lélek tápanyagai]

 

Tartalom: Domokos Mátyás: A székesfehérvári Németh László-emlékülés elé – Kocsis Rózsa: Télemakhosztól az Irgalomig. – Bakonyi István: Mester és tanítványa. Az Utolsó kísérlet egyik fejezete – Grezsa Ferenc: A Németh-regény genezise – Füzi László: A korszerűség vállalása. Kultúrkritika és kiútkeresés Németh László gondolkodásában (1930–1932) – Sándor Iván: Tengerszem a század térképén – Vekerdi László: A Debreceni Kátétól a Ha most lennék fiatalig – Monostori Imre: Németh László szociáldemokrata megítélése a 40-es évek első felében – Hölvényi György: Németh László és Szilas – Cs. Varga István: „A részvét, a tapintat s az ízlés égtájai”. Németh László Csehov-képéről

ISMERTETÉS 1987.:

Weér Zsigmond: A lélek tápanyagai. = Fejér Megyei Hírlap júl. 11. 162. sz. 8.

Tüskés Tibor: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Új Forrás dec., 6. sz. 47–49.

ISMERTETÉS 1988.:

Olasz Sándor: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Forrás ápr., 4. sz. 84–85.

Weér Zsigmond: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Somogy szept.–okt., 5. sz. 104–106.

 

CS. VARGA ISTVÁN: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. Bp., 1987. Magvető. 300 1.

 

ISMERTETÉS 1987.:

Lőkös István: Kettős könyvbemutató Miskolcon. = Népújság [Heves] ápr. 2. 78. sz. 4. [Cs. Varga István: Tanújelek –Jeszenyin világa]

Rónay László: Tanúságtevés. Cs. Varga István tanulmánykötetei. =Népszava nov. 26. 279. sz. 6. [Tanújelek, Utak és távlatok]

„Tanújelek”. Magvető-könyvbemutató Hatvanban. = Népújság [Heves] nov. 27. 280. sz. 4.

ISMERTETÉS 1988.:

Büki Attila: „Az írás: kifejező élet”. = Kisalföld jan. 9. 7. sz. 6. [Beszélgetés Cs. Varga Istvánnal. Benne Németh László-kutatásairól]

Lőkös István: Tanújelek Németh László műveinek világirodalmi vonatkozásairól. = Népújság [Heves] jan. 23. 19. sz. 7.

D. J.: Cs. Varga István: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. = Új Ember febr. 7. 6. sz. 6.

Bakonyi István: Írások Németh Lászlóról. Cs. Varga István: Tanújelek. = Fejér Megyei Hírlap febr. 20. 43. sz. 9.

– –: Cs. Varga István: Tanújelek. Könyvbemutató. = Csongrád Megyei Könyvtáros 1-2. sz. 126.

A hónap krónikája. = Vigilia márc., 3. sz. 240.

Pomogáts Béla: Tanújelek. Cs. Varga István tanulmányai. = Új Tükör ápr. 24. 17. sz. 2.

Sándor Iván: Cs. Varga István: Tanújelek. = Alföld szept., 9. sz. 82–84.

ISMERTETÉS 1989.:

Grezsa Ferenc: Műértelmezés és értékorientáció. Cs. Varga István könyve Németh Lászlóról. = Jelenkor febr., 2. sz. 193–195.

Vekerdi László: Cs. Varga István: Tanújelek. = Új Forrás febr., 2. sz. 103–105.

Pomogáts Béla: Németh László öröksége. = Magyar Hírlap márc. 17. 65. sz. 9.

Monostori Imre: Cs. Varga István: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. = Kritika márc., 3. sz. 41–42.

M-s: Kellett-e Kelet? = Fehérvári Hét ápr. 14. 6. sz. 9.

Imre László: Cs. Varga István: Tanújelek. = Irodalomtörténet 3. sz. 572–574.

 

1988

 

NÉMETH LÁSZLÓ KONFERENCIA. Hódmezővásárhely, 1988. április 8. Bp., 1988. Németh László Társaság és a TIT. 72 1.

Tartalom: Csizmadia Sándorné: Köszöntő szavak – Király István: Bevezető gondolatok – Grezsa Ferenc: A Tanu mint alkotói korszak – Sándor Iván: Új művelődési modell – Kocsis Rózsa: A minőségeszmény főbb gondolatai a Tanu előtt – Gergely András: Németh László képe a magyar reformkorról – Vekerdi László: A „Négy könyv” terve – Mészáros István: Németh László pedagógiai kísérlete – Höpp, Karin: Németh László fogadtatása a Német Szövetségi Köztársaságban – Monostori Imre: Levelek Magdához – Bodnár György: Zárszó helyett.

 

1989

 

LAKATOS ISTVÁN: Németh László betegsége és halála. Tatabánya, 1989. TIT Komárom Megyei Szervezete és Új Forrás. 88 l. /Új Forrás füzetek 5./

 

MONOSTORI IMRE: Németh László Tanu-korszakának korabeli fogadtatása. Bp., 1989. Magvető 388 l.

 

ISMERTETÉS 1990.:

Anóka Eszter: Monostori Imre Németh Lászlója, avagy a módszer mint igazi tanú. = Magyar Fórum febr. 17. 7. sz. 9.

Grezsa Ferenc: Monostori Imre: Németh László Tanu-korszakának fogadtatása. = Tiszatáj máj., 5. sz. 75–79.

 

NÉMETH MAGDA: Levelek apámnak. Debrecen, 1989. Csokonai. 310 1.

 

 

1990

 

GREZSA FERENC: Németh László Tanu-korszaka. Bp., 1990. Szépirodalmi. 418 l.

 

 

1995

 

In memoriam Németh László, 1901-1975.  [Az író halálának évfordulója alkalmából, 1995 márciusában, Nagybányán megrendezésre került ünnepségen elhangzott előadások teljes szövegét tartalmazó kiadvány. Függelék: Németh László Romániában megjelent műveinek bibliográfiája.] (Szerk. és a bibliográfiát összeáll. Máriás József.) Nagybánya. 1995. Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, 111 p. (EMKE füzetek, 5-6.)

 

 

A SZÍNPADI, A TÉVÉ-, A RÁDIÓ- ÉS A FILMVÁLTOZATOK BEMUTATÓINAK ISMERTETÉSEI

 

 

A KÉT BOLYAI. Dráma 4 felvonásban

 

 

1961

 

Bemutatta a budapesti Katona József Színház ápr. 20-án

ISMERTETÉS 1961.:

A két Bolyai próbájáról. = Film, Színház, Muzsika márc. 10. 10. sz. 20-21. (Képriport]

Dalos László: Paróka nélkül. = Film, Színház, Muzsika ápr. 14. 15. sz. 16-17.

Herczeg György: A két Bolyai. = Lobogó ápr. 19. 16. sz. Melléklet 5.

Szombathelyi Ervin: Két Bolyai.= Népszava ápr. 23. 96. sz. 4.

Illés Jenő: A két Bolyai. = Film, Színház, Muzsika ápr. 28. 17. sz. 9-11. [Képekkel, a borítón is.]

Nagy Péter: A két Bolyai. = Élet és Irodalom ápr. 28. 17. sz. 5.

Földes Anna: A két Bolyai. = Nők Lapja ápr. 29. 17. sz. 23.

Bajor Nagy Ernő: Katona József Színház: A két Bolyai. = Szabad Föld ápr. 30. 18. sz. 12.

Osváth Béla: A kísérletező színház. = Valóság ápr. 4. sz. 69-74.

Dersi Tamás: A két Bolyai. = Esti Hírlap máj. 4. 2.

Siker! Básti Bolyai Farkas szerepében. = Film, Színház, Muzsika máj. 5. 18. sz. 5. [Képriport.]

[Fenyő József] (f. j.): Üdvözlet „A két Bolyai” bemutató előadásáról. = Goldberger Textil máj. 6. 4.

Mátrai-Betegh Béla: A két Bolyai. = Magyar Nemzet máj. 9. 108. sz. 4.

Hámori Ottó: A két Bolyai. = Ország-Világ máj. 10. 19. sz. 19.

Héra Zoltán: A két Bolyai. = Népszabadság máj. 18. 117. sz. 8.; H. Z.: Irodalmi tudósítások. Bp., 1965. Szépirodalmi. 126-132.

Szántó Miklós: A két nemzedék ürügyén. = Élet és Irodalom máj. 19. 26. sz. 1-2.

[Illés Jenő] i. j.: Négy jegyzet a két Bolyairól. = Film, Színház, Muzsika máj. 19. 20. sz. 16-17.

Ijjas Antal: A nagy magányosok drámaírója. = Új Ember máj. 28. 22. sz. 3.

A két Bolyai. = Evangélikus Élet máj. 28. 22. sz. 2.

Goldberger Textil c. üzemi lapban A két Bolyairól megjelent cikkekről. = Film, Színház, Muzsika jún. 9. 23. sz. 35.

Osváth Béla: Két magyar bemutató. = Kortárs jún., 6. sz. 943-947.

Koncz István: Elkésett sorok egy forró színházi estről. A két Bolyai Balatonfüreden. = Napló [Veszprém] júl. 12. 2.

Possonyi László: Színházi őrjárat. = Vigilia júl. 7. sz. 433-437.

Rényi Péter: Németh László: A két Bolyai. = Új Írás aug. 6. sz. 555-580.; R. P.: Vitában. Bp. 1967. Szépirodalmi. 290-302.

ISMERTETÉS 1962.:

Abody Béla: Németh László: A két Bolyai. = Köznevelés jan. 23. 2. sz. 63.

Csetri Lajos: Változatok egy témára. = Tiszatáj jan., 1. sz. 10.

Rajnai László: Változatok egy témára. = Jelenkor febr., 1. sz. 113-116.

Mód Aladár: Sors és felelősség. = Valóság febr., 2. sz. 50-61.; M. A.: Sors és felelősség. Bp., 1967. Magvető. 54-75.

Keresztury Dezső: Round the Budapest theaters: The two Bolyais. = New Hungarian Quarterly 5. sz. jan.-márc., 242-248

Fenyő József. A két Bolyai. = Goldberger Textil ápr. 23. 4. [A dráma századik előadására]

Sándor Iván (s. i.): A két Bolyai. = Film, Színház, Muzsika ápr. 27. 17. sz. 11. [A dráma századik előadásáról]

ISMERTETÉS 1963.:

A két Bolyait százhatvanötödször játssza a Katona József Színház társulata. = Film, Színház, Muzsika júl. 12. 28. sz. 5. [Közlemény]

ISMERTETÉS 1987.:

Kép az 1961. évi „A két Bolyai” előadásáról. = Film, Színház, Muzsika szept. 12. 37. sz. 12.

 

1962

 

A budapesti Katona József Színház előadása Kaposvárott, júl. 4-én

ISMERTETÉS 1962.:

L. I: Híd a jelen és jövő között. = Somogyi Néplap júl. 5. 6.

 

Rádióközvetítés a budapesti Katona József Színházból okt. 28-án

 

 

1963

 

Tv-közvetítés az Ódry Színpadról jún. 5-én

 

A budapesti Katona József Színház előadása a Pesterzsébeti Művelődési Házban, jún. 9-én és 16-án

 

ISMERTETÉS 1963.:

A két Bolyai. = Csili jún. 13. [Közlemény]

 

1964

 

A budapesti Katona József Színház előadása a Pesterzsébeti Művelődési Házban febr. 2-án és 6-án

ISMERTETÉS 1964.:

A két Bolyai. = Csili febr. 8. [Közlemény]

 

1967

 

 

 

Rádióközvetítés a budapesti Katona József Színházból okt. 28-án

 

 

 

 

1970

 

 

Bemutatta a szatmári Állami Színház Marosvásárhelyen, febr. 20-án

ISMERTETÉS 1970.:

Nagy Pál: Ünnep a színházban. = Vörös Zászló febr. 22. 3. [A két Bolyai bemutatójára, fényképpel]

Szőcs István: A két Bolyai. = Előre febr. 25. 2.

Páll Árpád: A két Bolyai Marosvásárhelyen. = Utunk márc. 13. 11. sz. 10.

Veress Dániel: A Bolyaiak városában. = Igaz Szó márc., 3. sz. 361-367.

Illés Jenő: Ünnepi órák – három színházban. = Igaz Szó márc., 3. sz. 367-372. [Sepsiszentgyörgyön, Temesváron és Marosvásárhelyen]

Veress Dániel: Három dráma. = Új Élet [Marosvásárhely] márc., 6. sz. 15.

Ferenczy István: Önmagamról és szerepemről. = A Marosvásárhelyi Állami Színház műsorfüzete 15. [A két Bolyairól és a szerzőről]

Kovács Ferenc: A rendező néhány megjegyzése. = A Marosvásárhelyi Állami Színház műsorfüzete 14. [A drámáról és Németh Lászlóról]

ISMERTETÉS 1975.:

Lohinszky Lóránd: „A két Bolyai”-ról. = Igaz Szó márc., 3. sz. 236–237. [A dráma címszereplőjének nyilatkozata]

Kovács Ferenc: „A két Bolyai”-ról. = Igaz Szó márc., 3. sz. 237-238. [A dráma rendezőjének nyilatkozata]

ISMERTETÉS 1981.:

Illés Jenő: Három színházi estről. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 25-30. [Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Temesvár]

1976

Rádiószínház máj. 13.

1980

Tv-változat közvetítése ápr. 11-én; megismételve ápr. 19-én

HÍRLELÉS 1979.:

Ablonczy László: Színészi dicsőség. = Film, Színház, Muzsika márc. 3. 9. sz. 24-25. [Riport Bessenyei Ferenccel A két Bolyai tv-változatának felvétele alkalmával]

A „30 év magyar drámái” címmel készülő sorozatban A két Bolyai tv-dráma kerül a képernyőre. = Esti Hírlap márc. 20. 2.

Tihanyi Sándor: Jövő évi sorozat. = Film, Színház, Muzsika júl. 28. 30. sz. 23. [Tv-programnyilatkozat a bemutatandó Két Bolyairól, fényképekkel]

ISMERTETÉS 1980.:

[Barabás Tamás] (barabás): A két Bolyai. Tv-kritika. = Esti Hírlap ápr. 12. 2.

Akácz László: A két Bolyai. = Pest Megyei Hírlap ápr. 13. 4.

Vajk Vera: A két Bolyai. = Népszava ápr. 15. 5.

Lőcsei Gabriella: A két Bolyai. = Magyar Nemzet ápr. 16. 4.

(- i): A televízióról – ezúttal másképpen. = Film, Színház, Muzsika ápr. 19. 16. sz. 20-23.

1983

Bemutatta a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház szept. 24-én

HÍRLELÉS 1983.:

Mester Attila: Színházi bemutató előtt. = Kelet-Magyarország szept. 22. 2.

ISMERTETÉS 1983.:

Mester Attila: A két Bolyai. = Kelet-Magyarország szept. 29. 2.

Illés Jenő: A két Bolyai. = Film, Színház, Muzsika okt. 8. 41. sz. 4.

Rajk András: A két Bolyai. = Népszabadság okt. 19. 7.

Takács Péter: A két Bolyai. = Szabolcs-Szatmári Szemle okt., 4. sz. 78-81.

Ézsiás Erzsébet: Apák és fiúk. = Színház dec., 12. sz. 19-20.

ISMERTETÉS 1984.:

Molnár Gabriella: A két Bolyai. = Esti Hírlap máj. 29. 2.

[Berkes Erzsébet] (berkes): A két Bolyai. = Magyar Nemzet jún. 17. 7.

Páll Géza: Szellemében is fiatalodó társulat? = Kelet-Magyarország júl. 21. 7.

1984

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadása Színházi Találkozó keretében a budapesti Gyermekszínházban, máj. 28-án

HÍRLELÉS 1984.:

Május 10 június 5. között Országos Színházi Találkozó. = Esti Hírlap máj. 5. 2.

Takács István: Országos színházi találkozó. = Népszava máj. 6. 4.

A két Bolyai. = Esti Hírlap máj. 9. [Hirdetés]

Csorba Mária: A két Bolyai. = Pesti Műsor máj. 23. 79.

1986

Bemutatta a budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) okt. 17-én

ISMERTETÉS 1986.:

[Morvay István] (morvay): Tizenhét magyar darab. = Esti Hírlap szept. 3. 2. [Miszlay István a Népszínház terveiről, A két Bolyai bemutatója előtt]

Kárpáti: A két Bolyai. = Pesti Műsor szept. 17-24. 38. sz. 52.

[Bán Magda] (bán): A két Bolyai. Képriport. = Film, Színház, Muzsika okt. 4. 40. sz. 2.

[Seress Eszter] (seress): A két Bolyai. = Pesti Műsor okt. 8-15. 41. sz. 6-7.

Sebes Erzsébet: Két Bolyai a Kulich téren. = Vasárnapi Hírek okt. 12. 41. sz. 10.

[Gantner Ilona] G. L: Hétindító. = Népszava okt. 13. 6.

Takács István: A két Bolyai. = Népszava okt. 31. 6.

[Pálfy G. István] P. G. I: A két Bolyai. = Magyar Ifjúság okt. 31. 44. sz. 6.

Csizner Ildikó: A két Bolyai. = Új Tükör nov. 9. 45. sz. 3.

Morvay István: A két Bolyai. = Esti Hírlap nov. 14. 2.

Berkes Erzsébet: A két Bolyai. = Magyar Nemzet nov. 22. 9.

ISMERTETÉS 1987.:

Tarján Tamás: Németh László: A két Bolyai. = Kritika márc., 3. sz. 10.

[Csík István] Cs. I.: Az újjászülető üdvtan. = Színház máj., 5. sz. 23-28.

1987

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Székesfehérváron, márc. 1-jén

ISMERTETÉS 1987.:

[Péntek Imre] Péntek I.: Hol metszik egymást a paralellák? = Fejér Megyei Hírlap márc. 3. 5.

 

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Gyöngyösön, márc. 11-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

A két Bolyai-t a Józsefvárosi Színház 1987. március 11-én Gyöngyösön mutatja be. = Heves Megyei Népújság márc. 9. 4.

 

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Egerben, márc. 16-án

 

HÍRLELÉS 1987.:

A Népszínház vendégjátéka Egerben 1987. március 16. = Pesti Műsor márc. 11-18. 10. sz. 67.

 

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Salgótarjánban, márc. 21-én

 

HÍRLELÉS 1986.:

A salgótarjáni József Attila Művelődési Központban a diák színházi bérlet keretében A két Bolyai-t tűzik műsorra. = Nógrád szept. 5. 6.

ISMERTETÉS 1987.:

Sulyok László: A két Bolyai. = Nógrád márc. 23. 4.

 

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Cegléden, okt. 26-án

 

 

APÁCZAI. Dráma 5 felvonásban

 

1969

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház jan. 17-én

HÍRLELÉS 1968.:

Próbák, szerepek. = Film, Színház, Muzsika szept. 21. 38. sz. 11. [Szilágyi Tibor nyilatkozik]

HÍRLELÉS 1969.:

Németh László Apáczai-drámáját január 17-én mutatja be Horvay István rendezésében a veszprémi Petőfi Színház. = Film, Színház, Muzsika jan. 11. 2. sz. 19. [Hír]

[Koncz István] (Koncz): „Jót s jól”. = Napló [Veszprém] jan. 17. 4. ősbemutatója a Petőfi Színházban.

ISMERTETÉS 1969.:

Koncz István: Németh László: Apáczai. = Napló [Veszprém] jan. 19. 5.

Rideg Gábor: Apáczai. = Magyar Hírlap jan. 21. 9.

Csík István: Apáczai. = Tükör jan. 28. 4. sz. 18.

[Siklós Olga] (S. O.): Németh László drámái. = Színház jan., 1. sz. 11.

Gábor István: Apáczai. = Magyar Nemzet febr. 1. 4.

Pándi Pál: Apáczai. = Népszabadság febr. 1. 9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 619-624.

Demeter Imre: Illusztráció az álmokhoz. = Élet és Irodalom febr. 1. 5. sz. 8.

Jósfay György: Könyvdráma? = Színház ápr., 4. sz. 20-21. [Képpel]

Gábor István: Színházi előadások vidéken. = Színház jún., 6. sz. 21.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, jan. 20-án

 

HÍRLELÉS 1969.:

[Szakály Éva] (szakály): Egy rangos bemutató elé. = Vas Népe jan. 18. 2.

ISMERTETÉS 1969.:

Szakály Éva: Színházi jegyzet. = Vas Népe jan. 22. 2.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Székesfehérvárott, jan. 27-én

 

ISMERTETÉS 1969.:

[Torday Alíz] T. A.: Apáczai. = Fejér Megyei Hírlap jan. 30. 6.

 

AZ ÁRULÓ. Dráma 4 felvonásban

 

1966

Bemutatta a budapesti Madách Színház dec. 22-én

HÍRLELÉS 1966.:

Színpadon az Áruló. = Esti Hírlap dec. 2.

Kép Az áruló bemutatása előtt. = Esti Hírlap dec. 16. 2.

ISMERTETÉS 1966.:

Geszti Pál: Az áruló. = Film, Színház, Muzsika dec. 30. 52. sz. 4-5.

Nagy Péter: A hűség és árulás játéka. = Élet és Irodalom dec. 31. 53. sz. 9.; N. P.: Zsöllyére ítélve. Bp., 1981. Gondolat. 82-85.

ISMERTETÉS 1967.:

Dersi Tamás: Az áruló. = Esti Hírlap jan. 5. 2.

Szombathelyi Ervin: Az áruló. = Népszava jan. 5. 2.

Pándi Pál: Jegyzetek Az árulóról. = Népszabadság jan. 7. 9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 598-603.

Mátrai-Betegh Béla: Az áruló. = Magyar Nemzet jan. 12. 4.; M. B. B.: Évadról évadra. Bp., 1984. Szépirodalmi. 116-120.

Simon Gy. Ferenc: Az áruló. = Magyar Ifjúság jan. 20. 4. sz. 6.

Gábor István: Színházi figyelő. = Köznevelés jan. 27. 2. sz. 77.

Padányi Anna: Az áruló. = Pest Megyei Hírlap jan. 29. 8.

Máthé, Clara: Zwei Werke von László Németh auf den Budapester Bühnen. Der Verrater. = Neueste Nachrichten febr. 10. 2.

Almási Miklós: Újrafogalmazás és felfedezés. = Kortárs febr., 2. sz. 330-333.

Vajda György Mihály: Színház. = Kritika febr., 2. sz. 43-45.

Varga János: Németh László Görgey-képéről. = Munka febr., 2. sz. 28-29.

Varga József: Álruhás történelem. = Szolnok Megyei Néplap márc. 26. 7.

G. Szabó László: Hát mégsem áruló? = Postás Dolgozó márc., 3. sz. 6.

Egri Viktor: Budapesti színházi jegyzetek. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 367-371.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor máj., 5. sz. 455-460.

Czímer József: Theater Review. The Traiter. = New Hungarian Quarterly 26. sz. Summer 215-220.

[Az áruló.] = Divadelni Noviny 3. sz.

ISMERTETÉS 1968.:

Illés Jenő: Szenvedély, teremtő indulat… = Film, Színház, Muzsika aug. 3. 31. sz. 12-13. [Beszélgetés Bessenyei Ferenccel]

Paláncz Ferenc nyilatkozata a Görgey-drámáról. = Film, Színház, Muzsika nov. 23. 47. sz. 28.

ISMERTETÉS 1969.:

Benedek András: Egy kor foglalata és rövid krónikája. = Színház ápr., 4. sz. 43-46. [Bessenyei Ferenc három történelmi szerepben]

ISMERTETÉS 1970.:

Bessenyei Ferenc: Minden művészben Kossuth lelke is él. = Film, Színház, Muzsika ápr., 14. sz. 17. [Nyilatkozat Görgey és Kossuth szerepéről]

[Az áruló.] = Hamburger Abendblatt júl. 11.

 

1968

 

Rádióközvetítés a budapesti Madách Színházból jún. 16-án

 

1973

 

Tv-változat közvetítése máj. 27-én

HÍRLELÉS 1973.:

[Gách Marianne] (g. m.): Ádám Ottóval munka közben. = Film, Színház, Muzsika márc. 17. 11. sz. 13.

ISMERTETÉS 1973.:

Gyurkó Géza: Az áruló. = Népújság [Heves] máj. 29. 4.

v. a.: Az áruló. = Magyar Nemzet máj. 30. 4.

Filep Tibor: Mégegyszer az Árulóról. = Hajdú-Bihari Napló jún. 2. 5.

 

Az abonyi amatőr színtársulat előadása Abonyban jún. 5-én

 

HÍRLELÉS 1973.:

Prukner Pál: Félórával bemutató előtt. = Pest Megyei Hírlap jún. 5. 4.

 

1979

 

A temesvári Magyar Színház bemutatója februárban

HÍRLELÉS 1979.:

Színházi ünnep Temesváron. Most készülnek Németh László Árulójára. = Film, Színház, Muzsika febr. 3. 5. sz. 20.

 

AZ ÍRÁS ÖRDÖGE. Dráma 4 felvonásban

 

1970

Bemutatta a szegedi Nemzeti Színház Hódmezővásárhelyen, febr. 6-án

HÍRLELÉS 1970.:

Premier Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap jan. 27. 6. [Az író kérésére a bemutató nem Szegeden lesz.]

Szabó Endre: Ősbemutató Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 1. 7. [Interjú a szereplő színészekkel]

I. N.: A színház megszolgálja hivatását. = Délmagyarország febr. 3. 28. sz. 5. [Beszélgetés Lendvai Ferenccel]

ISMERTETÉS 1970.:

Németh László Hódmezővásárhelyen, Az írás ördöge premierjén. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 7. 5.

Polner Zoltán: Németh László: Az írás ördöge. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 8. 5.

Nikolényi István: Az írás ördöge. = Délmagyarország febr. 8. 5.

 

A szegedi Nemzeti Színház előadása Szegeden, febr. 7-én

 

HÍRLELÉS 1969.:

Szegedi premier: Németh László új színműve. = Film, Színház, Muzsika dec. 27. 52. sz. 4-5.

ISMERTETÉS 1970.:

Papp Antal: Az írás ördöge. = Magyar Hírlap febr. 9. 6.

Gyárfás Miklós: Az írás ördöge. = Tükör febr. 17. 7. sz. 20.

Gerold László: Az írás ördöge. = Magyar Szó febr. 18. 47. sz. 6.

Pándi Pál: Az írás ördöge. = Népszabadság febr. 18. 7.

Gábor István: Az írás ördöge. = Magyar Nemzet febr. 20. 4.

Illés Jenő: Két nagy dráma. = Film, Színház, Muzsika febr. 28. 9. sz. 5.

Galsai Pongrác: Utóhang az életműhöz. = Élet és Irodalom febr. 28. 9. sz. 13.

Fenákel Judit: Az írás ördöge. = Egészségügyi Dolgozók Lapja márc. 1. 4.

Harmat Pál: „Szigorlók ajánlották”. = Orvosegyetem márc. 9. 4. sz. 3. [Interjú Németh Lászlóval a Semmelweis-drámáról]; Medikusszemmel. Antológia. Bp., 1979. Medicina. 211-217.

Illés Jenő: Magyar dráma 1970. = Igaz Szó ápr., 4. sz. 573-578.

Csetri Lajos: Az írás ördöge, avagy az igazság ördöge? = Tiszatáj ápr., 4. sz. 384-387.

Ablonczy László: Az írás ördöge. = Alföld jún., 6. sz. 57-58.

Vekerdi László: Németh László: Az írás ördöge. = Kritika júl., 7. sz. 35-38.

Róna Katalin: „Az idő, a belső elfelejt ketyegni bennünk…” = Színház júl., 7. sz. 18.

Szilágyi János: Az évad – vidéken. = Kortárs aug., 8. sz. 1332-1337.

ISMERTETÉS 1971.:

Kerényi Magda: Az írás ördöge – az írás embersége. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 225-229.

Kabdebó Lóránt: Egy írótípus drámai alkattana. = Déli Hírlap máj. 7. 2.

ISMERTETÉS 1986.:

Nikolényi István: A szegedi színjátszás históriája – 8. rész. = Délmagyarország szept. 16. 2.

 

A szegedi Nemzeti Színház előadása Szombathelyen, júniusban

 

ISMERTETÉS 1970.:

Kulcsár János: Az írás ördöge. = Vas Népe jún. 14. 7.

 

1971

 

Tv-közvetítés a szegedi Nemzeti Színház előadásáról, máj. 4-én

ISMERTETÉS 1971.:

– –: Németh László: Az írás ördögét mutatta be a tv a szegedi színház előadásában. = Napló máj. 8. 6.

Baróti Szabolcs: Tévéről – három percben. = Lobogó máj. 12. 19. sz. 13.

– –: Németh László: Az írás ördögét közvetítette a tv Szegedről, felvételről. = Petőfi Népe máj . 30. 5.

 

BETHLEN KATA. Dráma 4 felvonásban

 

1977

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház febr. 25-én

HÍRLELÉS 1977.:

1977. február 25-én lesz a Bethlen Kata ősbemutatója Veszprémben. = Napló febr. 6. 4.

Németh László Bethlen Kata c. drámájának február 25-én tartják ősbemutatóját a veszprémi Petőfi Színházban. = Magyar Nemzet febr. 19. 4.

Szakolczay Lajos: Németh László Bethlen Katájáról. = Veszprémi Petőfi Színház műsorfüzete febr. 25.

ISMERTETÉS 1977.:

Tóth János: Németh László: Bethlen Kata. = Napló febr. 27. 5.

Illés Jenő: Antik hangulat, sápadt fények. = Film, Színház, Muzsika márc. 19. 12. sz. 11.

Péntek Imre: Bemutatók a Veszprémi Petőfi Színházban. = Pesti Műsor márc. 17-23. 11. sz. 54.

Bányai Gábor: Feladni a hitet. = Új Tükör márc. 20. 12. sz. 28.

Szakolczay Lajos: A gyász méltósága. = Új Tükör márc. 20. 12. sz. 27.

Tarján Tamás: Két Németh László bemutató. = Kritika máj., 5. sz. 26-27.

Nánay István: Második „félidő” Veszprémben. = Színház jún., 6. sz. 28-31.

Vári Andor: Németh László: Bethlen Kata. = Georgikon 8. sz. 14-15.

 

A veszprémi Petőfi Színház előadása Oroszlányban, márc. 18-án

 

HÍRLELÉS 1977.:

A Bethlen Katát a veszprémi Petőfi Színház Oroszlányban játssza március 18-án. = Dolgozók Lapja márc. 13. 6.

ISMERTETÉS 1977.:

Gregus István: Bethlen Kata – Oroszlányon. = Dolgozók Lapja márc. 23. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház előadása Szombathelyen, márc. 22-én

 

ISMERTETÉS 1977.:

[Kulcsár János] -kulcsár-: Színházi esték. Bethlen Kata. = Vas Népe márc. 23. 5.

[Kulcsár János] -kulcsár-: Hősünk-e Bethlen Kata? = Vas Népe márc. 29. 5.

 

A veszprémi Petőfi Színház előadása Győrött, márc. 30-án

 

ISMERTETÉS 1977.:

[Pió Márta] P. M.: Posztumusz hála. = Kisalföld ápr. 1. 5.

 

A veszprémi Petőfi Színház előadása Budapesten, máj. 16-án

 

 

A szatmári Állami Színház előadása Vásárosnaményben és Nyíregyházán szeptemberben

 

ISMERTETÉS 1977.:

[Ablonczy László] A. L.: A szatmáriak vendégjátéka. = Film, Színház, Muzsika okt. 1. 40. sz. 20.

 

1978

 

Tv-közvetítés a veszprémi Petőfi Színház előadásáról jún. 27-én

 

1988

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház jan. 8-án

ISMERTETÉS 1988.:

Tarján Tamás: Lezuhanó üstökös. = Színház ápr., 4. sz. 7-10.

 

BODNÁRNÉ. Dráma 3 felvonásban

 

1971

Bemutatta a budapesti Madách Színház jan. 28-án

HÍRLELÉS 1971.:

[Körmendi Judit] K. J.: A 40 évet késő ősbemutató. = Film, Színház, Muzsika jan. 9. 2. sz. 7.

Bodnárné – premier előtt. = Esti Hírlap jan. 25. 2.

ISMERTETÉS 1971.:

Fencsik Flóra: Bodnárné. = Esti Hírlap jan. 29. 2.

Lukácsy András: Bodnárné. = Magyar Hírlap jan. 30. 6.

Bartha: Németh László: Bodnárné. = Közmű febr. 5. 4.

Csík István: Bodnárné. = Film, Színház, Muzsika febr. 6. 6. sz. 4-5.

Héra Zoltán: Káin és Ábel. = Népszabadság febr. 6. 7.

[Kabdebó Lóránt] K. L.: Színházi levél Budapestről. = Déli Hírlap febr. 6. 2.

Major Ottó: Tragédia és bűnügyi dráma. = Tükör febr. 9. 6. sz. 13.

Létay Vera: Káin Ábel szeretne lenni. = Élet és Irodalom febr. 13. 7. sz. 12.; L. V.: Igent és nemet mondani. Bp., 1972. Magvető. 102-106.

Szalontay Mihály: Bodnárné. = Népszava febr. 13. 8.

A – I: Bodnárné. = Ország Világ febr. 24. 8. sz. 13.

Képes ismertető a Bodnárnéról. = Néző márc. 3.

Képek a Bodnárné előadásáról. = Nők Lapja márc. 7. 9. sz. 5.

Hermann István: Bodnárné. = Színház ápr., 4. sz. 5-8.; H. I.: Évadok tanúsága. Bp., 1976. Szépirodalmi. 208-214.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor ápr., 4. sz. 349-353.

Zimonyi Zoltán: Németh László 70 éves. = Napjaink ápr., 4. sz. 4. [A Madách Színház bemutatójáról.]

Sziládi János: Asszonyok jegyében. = Kortárs máj., 5. sz. 829-830. [Többek között a Bodnárné c. drámáról is]

Possonyi László: Színházi krónika. = Vigilia júl., 7. sz. 483-485.

ISMERTETÉS 1972.:

Huszti Péter: Elfogadnám fiamnak. = Film, Színház, Muzsika jan. 1. 1. sz. 11. [Újévi képes riport a Bodnárné-ról és Kis Manyiról.]

 

1972

 

Bemutatta a miskolci Nemzeti Színház márc. 10-én

HÍRLELÉS 1972.:

[Gyarmati Béla] Gy - : Bodnárné. = Déli Hírlap márc. 1. 2.

ISMERTETÉS 1972.:

Gyarmati Béla: Péntek este premier. = Déli Hírlap márc. 11. 2.

Papp Lajos: Bodnárné. = Északmagyarország márc. 12. 4.

[Hír és kép a Bodnárné miskolci bemutatójáról.] = Film, Színház, Muzsika márc. 18. 12. sz. 18-19.

 

Bemutatta az egri Gárdonyi Géza Színház ápr. 9-én

 

HÍRLELÉS 1972.:

[Markusz László] (markusz): „Péterre tettem a hiúság aranypénzét”.= Népújság ápr. 9. 4.

ISMERTETÉS 1972.:

Gyurkó Géza: Bodnárné. = Népújság ápr. 14. 4.

 

A miskolci Nemzeti Színház előadása Salgótarjánban, máj. 30-án

 

HÍRLELÉS 1972.:

[Lakos György] L. Gy.: Bodnárné, az idény legsikeresebb darabja. = Nógrád jún. 1. 4.

 

1977

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház okt. 7 4-én

HÍRLELÉS 1977.:

Andódy Tibor: Kezdődjék a játék. = Békés Megyei Népújság okt. 2. 14.

ISMERTETÉS 1977.:

Tiszai Lajos: Bodnárné. = Békés Megyei Népújság okt. 13. 6.

Sass Ervin: Békéscsaba – Bodnárné. = Pesti Műsor okt. 26-nov. 2. 43. sz. 52.

[Bogácsi Erzsébet] (bogácsi): Bodnárné. = Magyar Nemzet nov. 9. 4.

Ézsiás Erzsébet: Bodnárné. = Új Tükör nov. 23. 43. sz. 2-3.

ISMERTETÉS 1978.:

Szűcs Miklós: Németh László Bodnárnéja Békéscsabán. = Színház febr., 2. sz. 11-12.

 

1978

 

A békéscsabai Jókai Színház előadása Zrenjaninban ápr. 22-23-án

 

Tv-változat közvetítése szept. 29-én; megismételve okt. 7-én

 

HÍRLELÉS 1978.:

Szémann Béla: Bodnárné fiai. = Fejér Megyei Hírlap márc. 30. 5.

[Bátki Mihály] (b. m.): Testvérharc falun. = Film, Színház, Muzsika ápr. 8. 14. sz. 28-29. [A rendező Ádám Ottó nyilatkozata.]

Sulyok Mária és Ádám Ottó rendező portréja. = RTV Újság ápr. 30. 14.

Elkészült Németh László drámájának tv-változata. = Film, Színház, Muzsika máj. 13. 19. sz. 3.

ISMERTETÉS 1978.:

[Bernáth László] (bernáth): A Bodnárné képernyőn. = Esti Hírlap szept. 30. 2.

A Bodnárné két főszereplője a drámából készült tévéjátékban. = RTV Újság okt. 1.

Hári Sándor: A Bodnárné és a többiek. = Zalai Hírlap okt. 3. 5.

Vajk Vera: A televízió előtt: Bodnárné. = Népszava okt. 3. 5.

Lőcsei Gabriella: A Bodnárné tévéváltozatáról. = Magyar Nemzet okt. 4. 4.

[Szabó Endre] – sze -: Bodnárné és fiai.= Csongrád Megyei Hírlap okt. 4. 4.

– ag -: Vor dem Bildschirm. (Bodnárné.) = Neue Zeitung okt. 6. 6.

Kuczka Péter: A balta. = Film, Színház, Muzsika okt. 7. 40. sz. 25.

Zappe László: Németh és a Bodnárné. = Népszabadság okt. 7. 7.

Szirmai Zoltán: Bodnárné. = Evangélikus Élet nov. 5. 15. sz. 4.

ISMERTETÉS 1981.:

Sas György: Sulyok Mária albumából: a Bodnárné címszerepéről. = Film, Színház, Muzsika márc. 28. 13. sz. 14-15.

 

1987

 

A győri Kisfaludy Színház bemutatója jan. 30-án

HÍRLELÉS 1987.:

Illés Sándor: A Bodnárné Győrött. = Képes7 jan. 24. 4. sz. 52.

ISMERTETÉS 1987.:

Pió Márta: Magyar sors, anyasors. = Kisalföld jan. 30. 5.

Pió Márta: Magyarság a Bodnárné tükrében. = Kisalföld febr. 12. 5.

Csizner Ildikó: A Bodnárné Győrben. = Új Tükör febr. 15. 7. sz. 28-29.

Illés Jenő: Bodnárné. = Film, Színház, Muzsika márc. 14. 11. sz. 5.

[Csík István] Cs. I.: Az újjászülető üdvtan. = Színház máj., 5. sz. 23-28.

[Csizner Ildikó] Cs. I.: Berek Kati választása. = Új Tükör aug. 16. 33. sz. 28-29.

 

Bemutatta a kassai Magyar Területi Színház Thália Színpada Kassán, márc. 12-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

Gyüre Lajos: Németh László Bodnárnéja a Thália Színpadon Kassán. = Új Szó márc. 12. 6.

ISMERTETÉS 1987.:

Keresztény Gabriella: Miért időszerű ma a Bodnárné? Kassai színházi jegyzetek. = Szabad Föld márc. 13. 11. sz. 12.

Csendes Csaba: A Bodnárné Kassán. = Képes Újság márc. 28. 13. sz. 12-13.

Dusza István: A paraszti osztály drámája. = Új Szó márc. 31. 4.

Miklós Péter: Bodnárné. = Hét ápr. 17. 16. sz. 10-11.

Dusza István: Találkozás Gyarmati Bélával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával – A Bodnárné Kassán. = Új Szó ápr. 24. 14.

 

Rádiójáték közvetítése ápr. 4-én; megismételve ápr. 19-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

Bárdos Pál: Németh László: Bodnárné. = RTV Újság márc. 30-ápr. 5. 13. sz. 2.

 

Tv-közvetítés a győri Kisfaludy Színházból ápr. 30-án

 

ISMERTETÉS 1987.:

[Csányi László?] Cs. L.: Németh László színháza. = Tolna Megyei Népújság ápr. 28. 4.

Wisinger István: Thália szekerén. = RTV Újság ápr. 20-26. 16. sz. 2.

Sas György: Nézetem szerint. = Film, Színház, Muzsika máj. 2. 18. sz. 20.

 

A kassai Magyar Területi Színház Thália Színpadának előadása Pozsonyban, szept. 11-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

Bratislavában vendégszerepel a kassai Thália Színpada a Bodnárnéval. = Új Szó szept. 9. 5.

 

BŰN. Regény. Két részben. Rádióra alkalmazta Tertinszky Edit.

 

1982

Rádióközvetítés szept. 14., szept. 17.

 

COLBERT. Dráma 3 felvonásban

 

1976

Bemutatta a budapesti Madách Kamaraszínház febr. 6-án

HÍRLELÉS 1972.:

Gách Marianne: Év végi találkozás Ádám Ottóval. = Film, Színház, Muzsika dec. 30. 53. sz. 18.

HÍRLELÉS 1975.:

A Colbert bemutatója a jövő év elején lesz a Madách Színházban. = Hétfői Hírek okt. 6. 3.

HÍRLELÉS 1976.:

Lászlófi Győry Zsuzsa: Bemutató a Madách Kamarában. = Pesti Műsor febr. 5-11. 6. sz. 22.

[Szémann Béla] Sz. B.: Bemutató ma. A Napkirály pénzügyminisztere a Madách Színházban. = Népszava febr. 6. 5.

ISMERTETÉS 1976.:

Vekerdi László: Égy mozgalmas élet. Colbert a drámahős. = Film, Színház, Muzsika febr. 7. 6. sz. 18-19.

Geszti Pál: Colbert. = Magyar Hírlap febr. 11. 4.

Barta András: Colbert. = Magyar Nemzet febr. 14. 4.

Illés Jenő: Colbert. = Film, Színház, Muzsika febr. 14. 7. sz. 4.

Rajk András: Colbert. = Népszava febr. 15. 8.

Takács István: Colbert. = Pest Megyei Hírlap febr. 18. 4.

Létay Vera: Távolodó táj. = Élet és Irodalom febr. 21. 8. sz. 13.

E. Fehér Pál: Colbert. = Népszabadság febr. 22. 9.

Major Ottó: A kegyvesztett Colbert. = Tükör febr. 24. 8. sz. 13.; M. O.: Értelem és szenvedély. Bp., 1980. Szépirodalmi. 338-342.

Benkő Tibor: Colbert. = Szabad Föld márc. 7. 11. sz. 11.

Szalontay Mihály: László Némeths letztes Dráma, Colbert. = Budapester Rundschau márc. 29. 11.

[Haldimann, Eva) E. H.: Kulturszene Ungarn. = Neue Zürcher Zeitung ápr. 6. 35.

[Koltai Tamás] K. T.: Németh László: Colbert. = Új Ember ápr. 18. 16. sz. 2.

Berkes Erzsébet: Németh László: Colbert. = Kritika ápr., 4. sz. 28-29.

Jókai Anna: Kalandozások. = Film, Színház, Muzsika máj. 22. 21. sz. 12.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor máj., 5. sz. 449-454.

[Koltai Tamás] K. T.: Colbert. = Színház máj., 5. sz. 46.

Koltai, Tamás : László Németh: Colbert. = Hungarian Review 7. sz. 24.

Hermann István: A hitvitáktól a talpalatnyi naturalizmusig. = Színház júl., 7. sz. 2-10.

Koltai Tamás: What sort of serion has it been? = Hungarian Review 8-9. sz. 38.

 

1978

 

Tv-közvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból szept. 3-án

 

1982

 

Rádióközvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból dec. 9-én

 

CSAPDA. Dráma két részben

 

1966

Bemutatta a miskolci Nemzeti Színház okt. 7-én

HÍRLELÉS 1966.:

Németh László ősbemutató. = Film, Színház, Muzsika szept. 30. 39. sz. 22.

ISMERTETÉS 1966.:

(nyikos): A csapda. = Diósgyőri Munkás okt. 11. 4.

Párkány László: A csapda. = Észak-Magyarország okt. 12. 4.

Illés Jenő: A csapda. = Film, Színház, Muzsika okt. 14. 41. sz. 7.

Lukácsy András: A Csapda bemutatója Miskolcon. = Élet és Irodalom okt. 15. 42. sz. 8. Pándi Pál: A Csapda. = Népszabadság okt. 22. 250. sz. 8.

Kabdebó Lóránt: Németh László ősbemutató Miskolcon. = Napjaink nov. 1. 11. sz. 3.

[Antal Gábor] A. G.: A Csapda. = Ország Világ nov. 2. 44. sz. 25.

Földes Anna: A Csapda miskolci előadásáról. = Nők Lapja nov. 12. 46. sz. 22-23.

ISMERTETÉS 1967.:

Sz. Kováts Lajos: Németh László: A Csapda. = Alföld jan., l. sz. 86-87.

 

Bemutatta az egri Gárdonyi Géza Színház nov. 17-én

 

HÍRLELÉS 1966.:

Markusz László: Látogatóban Puskinnál. = Heves Megyei Népújság nov. 13. 4.

Ma este bemutató az egri Gárdonyi Géza Színházban. = Heves Megyei Népújság nov. 17. 4.

ISMERTETÉS 1966.:

Gyurkó Géza: A Csapda. = Heves Megyei Népújság nov. 20. 4.

 

Bemutató Ózdon nov. 29-én

 

HÍRLELÉS 1966.:

Faludi Sándor: A Csapda ózdi bemutatója. = Ózdi Vasas nov. 26. 4.

ISMERTETÉS 1966.:

Faludi Sándor: Németh László két estje városunkban. = Ózdi Vasas dec. 3. 4. [A Csapda premierjéről és egy Németh László-estről]

 

1973

 

Bemutatta a debreceni Csokonai Színház febr. 17-én

HÍRLELÉS 1973.:

Ma este 7 órakor a Csokonai Színházban Németh László: Csapda. = Hajdú-Bihari Napló febr. 17. 5.

ISMERTETÉS 1973.:

Németh László Csapda c. drámáját mutatták be Debrecenben. = Magyar Hírlap febr. 18. 6.

[Illés Jenő] i. j.: Debreceni Csokonai Színház: Csapda. = Film, Színház, Muzsika febr. 24. 8. sz. 6.

Magyari Vilmos: Németh László: Csapda. = Hajdú-Bihari Napló febr. 25. 5.

Barta András: Csapda. = Magyar Nemzet márc. 17. 4.

Boda István: Bemutató a Csokonai Színházban. = Hajdúsági Munkás máj. 18. 4.

Boda István: Két bemutató a Csokonai Színházban. = Alföld jún., 6. sz. 88-89.

 

CSERESNYÉS. Dráma 4 felvonásban

 

1942

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház jan. 10-én

HÍRLELÉS 1941.:

Cseresnyés helyett „Fülemile” = Magyar Nemzet márc. 21. 6. [Németh László darabjának következő évadra való elhalasztásáról)

-bó: Egy tanulmány folytatása. Németh László új drámája. = 8 Órai Újság dec. 15. 6. Németh László nyilatkozata. = Tiszántúl dec. 16. 7.

HÍRLELÉS 1942.:

„Cseresnyés” Abonyi Tivadar nyilatkozata Németh László új darabjáról. = Magyar Színpad jan. 7-13. 2.

Főpróba a Nemzetiben. = Új Magyarság jan. 9. 6. sz. 8.

Kabay Zoltán: Cseresnyés. Németh László bemutató a Nemzeti Színházban. = Nemzetőr jan. 9. 5.

ISMERTETÉS 1942.:

Egyed Zoltán: Színházi levél. = Film, Színház, Irodalom jan. 9-15. 2. sz. 5.

Kárpáti Aurél: Cseresnyés. = Pest jan. 10. 8.

Erdős Jenő: Cseresnyés. = Kis Újság [Esti] jan. 10. 7.

Saád Béla: Németh László a Nemzeti Színházban. = Új Nemzedék jan. 10-11. 6.

Vass László: Cseresnyés. = Magyarország [Esti] jan. 10. 7. sz. 10.

Január 9-én volt a Cseresnyés főpróbája. = Tiszántúl jan. 10. 9.

Abonyi Ernő: Cseresnyés. = Magyarság jan. 11. 8. sz. 14.

Erdődy János: Cseresnyés. = Népszava jan. 11. 8. sz. 16.

Galamb Sándor: Cseresnyés. = Magyar Nemzet jan. 11. 8. sz. 13.

Innocent Vince Ernő: Cseresnyés. = Az Újság jan. 11. 14.

[Kórody Béla] (K. b.): Cseresnyés.= Friss Újság jan. 11. 9.

Papp Jenő: Cseresnyés. = Új Magyarság jan. 11. 8. sz. 17.

[Sinkó Ferenc] S. F.: Cseresnyés. = Magyarország [Reggeli] jan. 11. 13.

Szegi Pál: Cseresnyés. = Pesti Hírlap jan. 11. 10.

A Nemzeti Színház szombaton este mutatta be Németh László Cseresnyés c. új színművét. = Tiszántúl jan. 11. 11.

Féja Géza: Cseresnyés. = Híd [Bp.] jan. 13. 2. sz. 8-9.

Móricz Zsigmond: Németh Lászlónak. = Kelet Népe jan. 15. 2. sz. 21.; Móricz Zsigmond levelei. 2. Bp., 1963. Akadémiai. 442-443.

Kulcsár Adorján: Cseresnyés. = Magyar Út jan. 15. 3. sz. 6.

Szabó László: A vasárnapi sajtó margójára. = Magyar Út jan. 15. 3. sz. 2.

[Szalánczy Károly] Sz. K.: Cseresnyés. = Tiszántúl jan. 15. 11. sz. 7.

[Regéczy Kiss Zoltán] (rkz): Cseresnyés. = Szózat jan. 16. 3. sz. 4.

Szalánczy Károly: Cseresnyés. = Református Élet jan. 17. 3. sz. 8.

[Thurzó Gábor] T. G.: Nemzeti Színház: Cseresnyés. = Élet jan. 18. 3. sz. 53-54.

Kárpáti Aurél: Cseresnyés. = Pesti Napló jan. 20. 16.

Kézai Béla: Színházi szemle. = Magyar Kultúra jan. 20. 2. sz. 29-30.

Németh László: Meghajlás helyett. = Híd [Bp.] jan. 20. 3. sz. 8-9.

Németh László: Cseresnyés. Egy színre hurcolt szerző naplójából. = Magyar Út jan. 22.. 4. sz. 5-6.

Gogolák Lajos: „Meghajlás helyett” – hozzászólás. = Magyar Nemzet jan. 23. 4.

„Meghajlás helyett vádaskodás” = Új Magyarság jan. 23. 8. [Válasz Németh László Meghajlás helyett c. írására.]

Németh László saját műve ellen fordult. = Népszava jan. 23. 6. [A Cseresnyés színrekerüléséről való nyilatkozata a Hídban]

Az „Igazi”, „Cseresnyés” és az erkölcs az irodalomban. = Református Élet jan. 24. 4. sz. 7. [A Márai Sándort és Németh Lászlót ért támadásokról]

[Lendvai István]: Nomád levele mint jótanács. = Magyar Nemzet jan. 24. 19. sz. 4.

Benedek Marcell: Cseresnyés. = Új Idők jan. 25. 4. sz. 103.

[Bella Andor] B. A.: Németh László a „Cseresnyés” kritikáiról. = Film, Színház, Irodalom jan. 25-29. 4. sz. 24.

(ppp): Hadijelentés a színházi frontról. = Független Magyarország jan. 26. 4. sz. 5.

Cseresnyés Mihály válaszol Németh Lászlónak. = Független Magyarország jan. 26. 4. sz. 5. [Lehotay Árpád nyilatkozik a Cseresnyésről és a bemutatással kapcsolatos Németh László-cikkről.]

Koczog Ákos: Németh László. = Magyar Út jan. 29. 5. sz. 5-6.

Erdődy János: Válasz egy levélre. = Népszava jan. 31. 25. sz. 6. [A Cseresnyés körüli vitához]

Bujáki Tibor: Vihar a Cseresnyés körül. Németh László és támadói. = Fiatalok jan., l. sz. 5.

Keresztury Dezső: Színházi bemutatók. = Magyar Csillag febr. 1. 2. sz. 125-127.

Karácsony Sándor: Hozzászólás a „Cseresnyés”-ankéthoz. = Tiszántúl febr. 8. 31. sz. 7-8.

Paprika: Cseresnyés és a napisajtó. = Fiatal Magyarság febr. 12. 7. sz. 28.

[Keresztury Dezső] Criticus: Színház. = Jelenkor febr. 15. 4. sz. 11-12.

Mai jegyzetek. A Cseresnyés fogadtatásáról. = Magyar Kultúrszemle febr. 15. 2. sz. 26.

Németh Antal válaszol Németh László vádjaira a Cseresnyés-ügyben. = Független Magyarország febr. 16. 7. sz. 5.

E. Kovács Kálmán: Cseresnyés vagy Wundervölgyi? = Magyar Élet febr., 2. sz. 16.

Kulcsár Adorján: Színház. = Diárium febr., 2. sz. 48.

Possonyi László: Színházi krónika. = Vigilia febr., 2. sz. 73-76.

Rédey Tivadar: Színházi tükör. = Tükör febr., 2. sz. 104-105.

Szíra Béla: Cseresnyés. = Katolikus Szemle febr., 2. sz. 57-58.

Örley István: A „Cseresnyés” és Keresztury Dezső kritikája. = Magyar Csillag márc. 1. 3. sz. 173-175.

Alighanem … = Szegedi Híd márc. 2. [Glossza arról, hogy a Nemzeti Színház a Cseresnyést Németh László akarata ellenére adta elő.]

[Fábián István] Fián: Cseresnyés. = Fiatal Magyarság márc. 5. 10. sz. 40.

Karácsony Sándor: Cseresnyés. = Szegedi Híd márc. 5-6.

Illés Endre: Személyeskedők és pökhendiek. = Magyar Csillag márc., 3. sz. 167-170.

[Szombathy Viktor] sz. v.: Januárban bemutatták. = Ünnep márc., 3. sz. 31.

Kritika és bunkó. = Jelenkor ápr. l. 7. sz. 8-10. [Illés Endre cikkéről.]

Máthé Klára: Színházi szemle. = Protestáns Szemle ápr., 4. sz. 111-113.

Sinka Ferenc: Színház. = Új Élet ápr., l. sz. 12-16.

Kézai Béla: Indogermánok a Cseresnyésben. = Nemzeti Újság máj. 24. 7. [A drámáról és Karácsony Sándor drámához írt előszaváról.]

Szánthó Dénes: Keresztül-kasul félszáz színházi estén. = Magyar Nemzet jún. 9. 9.

Mai jegyzetek. = Magyar Kultúrszemle jún. 15. 6. sz. 154-155. [A Cseresnyés kritikai fogadtatásáról]

Féja Géza: Szakadás és egybeforrás. = Magyarország júl. 9. 3.

Juhász Géza: Színház és vidék. = Tiszántúl júl. 23. 3.

Kondor Imre: Cseresnyés. = Pro Christo júl., 11. sz. 6-7.

 

 

 

1947

 

A soproni főiskolások előadása júniusban

ISMERTETÉS 1947.:

Gulyás Jenő: Németh László: Cseresnyés. = Március Tizenötödike jún. 21. 6. [Egy előadás tanulságai Sopronban]

 

 

 

1970

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház okt. 1-jén

ISMERTETÉS 1970.:

Papp Antal: Németh László: Cseresnyés. = Magyar Hírlap okt. 5. 6.

Csáky Lajos: Cseresnyés. = Petőfi Népe okt. 7. 5.

Szalontay Mihály: Cseresnyés. = Népszava okt. 16. 2.

Demeter Imre: Évadnyitás Kecskeméten és Szegeden. = Film, Színház, Muzsika okt. 17. 42. sz. 12-13.

ISMERTETÉS 1971.:

Ablonczy László: A Gyász Pesten, a Cseresnyés Kecskeméten. = Alföld febr., 2. sz. 93-95.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Tatán, okt. 25-én

 

ISMERTETÉS 1970.:

[Wér Vilmos] W.: Németh László: Cseresnyés. = Dolgozók Lapja okt. 27. 5.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Székesfehérvárott, nov. 5-én

 

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szekszárdon nov. 8-án

 

HÍRLELÉS 1970.:

Németh László Cseresnyés c. drámáját … = Tolna Megyei Népújság nov. 6. 261. sz. 10.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Dunaújvárosban, nov. 13-án

 

HÍRLELÉS 1970.:

[Kemény Dezső] K. D.: Németh László: Cseresnyés. = Dunaújvárosi Hírlap nov. 10. 6.

ISMERTETÉS 1970.:

Kemény Dezső: A kecskeméti Katona József Színház bemutatója. = Dunaújvárosi Hírlap nov. 17. 5.

 

 

 

1971

 

Tv-közvetítés a kecskeméti Katona József Színház előadásáról, felvételről júl. 27-én

ISMERTETÉS 1971.:

[Lakos György] L. Gy.: A Cseresnyés a televízióban. = Nógrád júl. 29. 4.

T. I.: A Cseresnyés Tv-közvetítéséről. = Déli Hírlap júl. 30. 2.

 

 

 

EKLÉZSIA-MEGKÖVETÉS. Dráma 4 felvonásban

 

 

1965

 

Rádióváltozat közvetítése okt. 1-jén; ismételve okt. 2-án

ISMERTETÉS 1965.:

A.: A hangszóró mellett. = Esti Hírlap okt. 2. 2.

Németh László bemutató a Rádiószínházban. = Tv Újság szept. 27-okt. 3. 2.

(farkas): Eklézsia megkövetés. = Heves Megyei Népújság okt. 5. 4.

Görgey Gábor: A rádió mellett. = Magyar Nemzet okt. 5. 234. sz. 4.

Hary Márta: A rádió mellett. = Népszava okt. 8. 6.

Lukácsy András: Halhatatlanság? Napi siker? = Élet és Irodalom okt. 16. 42. sz. 8.

 

 

 

1966

 

Rádióváltozat közvetítése febr. 19-én

 

 

 

1970

 

Tv-változat közvetítése okt. 18-án

ISMERTETÉS 1970.:

Eklézsia-megkövetés. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 20. 4.

Gáll István: Arcok és egyéniségek. = Film, Színház, Muzsika okt. 24. 43. sz. 20. [Horváth Sándor szerepéről]

 

 

 

1973

 

Rádióváltozat közvetítése jún. 21-én

 

 

 

1975

 

Az 1970. okt. 18-án vetített tv-film ismétlése ápr. 25-én

 

 

 

1976

 

Az 1973. jún. 24-én sugárzott rádiójáték ismétlése febr. 8-án

 

 

 

1978

 

Bemutatta a budapesti József Attila Színház ápr. 1-jén

HÍRLELÉS 1978.:

Révy Eszter: Bemutató a József Attila Színházban. = Pesti Műsor márc. 29-ápr, 5. 13. sz. 31.

ISMERTETÉS 1978.:

Fencsik Flóra: Eklézsia-megkövetés. = Esti Hírlap ápr. 2. 8.

Siklós Olga: Eklézsia-megkövetés. = Néző ápr. 5.

Rajk András: Színházi esték. = Népszava ápr. 9. 9.

Takács István: Eklézsia-megkövetés. = Pest Megyei Hírlap ápr. 11. 4.

Apáti Miklós: Új Németh László-dráma. = Film, Színház, Muzsika ápr. 15. 15. sz. 6-8.

Koltai Tamás: Eklézsia-megkövetés. = Új tükör ápr. 16. 16. sz. 2-3.

Simonffy András: Koponyánkkal a falnak. = Élet és Irodalom ápr. 22. 16. sz. 13.

Barta András: Eklézsia-megkövetés. = Magyar Nemzet ápr. 23. 13.

Oravecz Imre: Egy színésznő átlényegülése. = Film, Színház, Muzsika máj. 6. 18. sz. 15.

Földes Anna: A főügyész és a tipográfus. = Nők Lapja máj. 13. 19. sz. 23.

Szűcs Miklós: Három Németh László bemutató. = Színház júl., 7. sz. 22-25.

Tarján Tamás: Németh László: Eklézsia-megkövetés. = Kritika júl., 7. sz. 27-28.

Bécsy Tamás: Színházi előadások Budapesten. = Jelenkor júl.-aug., 7-8. sz. 708-710.

Földes, Anna: The misery and legend of the human race. A Transylvanian race. = The New Hungarian Quarterly 72. sz. 197-198.

Bakonyi István: Eklézsia-megkövetés. = Fejér Megyei Hírlap nov. 21. 9.

 

 

 

1979

 

Tv-közvetítés a budapesti József Attila Színházból júl. 25-én; ismétlése aug. 4-én

ISMERTETÉS 1979.:

Csukly László: Eklézsia-megkövetés. = Dolgozók Lapja júl. 27. 4.

Zappe László: Színház a televízióban. = Népszabadság júl. 28. 7.

Hári Sándor: Ha a gondolat el is juta nézőhöz. = Zalai Hírlap aug. 7. 5.

 

 

 

1986

 

Rádiószínházi előadás ápr. 17-én

 

 

 

1987

 

Tv-változat közvetítése okt. 16-án

ISMERTETÉS 1987.:

[Mezey Emőke] M. E.: Eklézsia-megkövetés. = RTV Újság okt. 12-18. 41. sz. 4.

Zappe László: Eklézsia-megkövetés. = Népszabadság okt. 20. 7.

Boda István: Eklézsia-megkövetés. = Hajdú-Bihari Napló okt. 21. 5.

Valkó Mihály: „Pávás bemutatók” . = Szolnok Megyei Néplap okt. 21. 5.

Tamás István: Németh László-dráma. = Új Tükör okt. 25. 43. sz. 31.

Szabó György: Eklézsia-megkövetés. = Reformátusok Lapja nov. 15. 46. sz. 4.

Sas György: Nézetem szerint. = Film, Színház, Muzsika dec. 24. 43. sz. 20.

 

 

 

EMBERI SZÍNJÁTÉK. Regény. Rádióra alkalmazta Albert Zsuzsa.

 

 

1981

 

Rádióközvetítés jún. 8-án, ismétlés 1982. aug. 8-án

ISMERTETÉS 1981.:

Lukácsy András: Rádió figyelő. = Magyar Hírlap jún. 9. 133. sz. 6.

 

 

 

ERZSÉBET-NAP. Dráma 3 felvonásban

 

 

1971

 

Bemutatta a debreceni Csokonai Színház nov. 11-én

HÍRLELÉS 1971.:

Magyar dráma ősbemutatóját … = Esti Hírlap nov. 3. 2.; Magyar Nemzet nov. 10. 4.

Bényei József: Németh László: Erzsébet-nap. = Hajdú-Bihari Napló nov. 9. 264. sz. 5.

ISMERTETÉS 1971.:

Papp Antal: Erzsébet-nap. = Magyar Hírlap nov. 15. 6.

Bényei József: Erzsébet-nap. = Hajdú-Bihari Napló nov. 16. 5.

Csík István: Németh László-bemutató Debrecenben. = Film, Színház, Muzsika nov. 20. 47. sz. 8.

Gábor István: Erzsébet-nap. = Magyar Nemzet nov. 26. 4.

Az Erzsébet-nap-ról. = Tükör nov. 30. 8.

[E. Fehér Pál] EFP.: Az Erzsébet-nap Debrecenben. = Népszabadság dec. 2. 7.

ISMERTETÉS 1972.:

Magyari Vilmos: Németh László: Erzsébet-nap. = Alföld jan., l. sz. 8891.

Berkes Erzsébet: Erzsébet-nap Debrecenben. = Színház febr., 2. sz. 19-21.

 

1972

 

Rádióközvetítés a debreceni Csokonai Színház előadásáról, márc. 19-én

 

Tv-közvetítés a debreceni Csokonai Színházból, felvételről, máj. 30-án

 

ISMERTETÉS 1972.:

Debrecentől Debrecenig. = Hajdú-Bihari Napló máj. 12.

 

1978

 

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház a Fővárosi Művelődési Házban, febr. 30-án

HÍRLELÉS 1978.:

[Morvay István] (morvay): Németh László dráma a Fővárosi Művelődési Házban. = Esti Hírlap jan. 31. 2.

ISMERTETÉS 1978.:

Benedek András: Németh László: Erzsébet-nap. = Néző febr. 2.

Morvay István: Németh László premier a Lágymányoson. = Esti Hírlap febr. 4. 2.

Kriszt György: Erzsébet-nap. = Pest Megyei Hírlap febr. 7. 4.

Benedek András: A Búr család. = Pesti Műsor febr. 1-8. 5. sz. 13.

Bodnár Sándor: Az Erzsébet-napról. = Népszabadság febr. 5. 14.

Illés Jenő: A széthulló család drámája. = Film, Színház, Muzsika febr. 11. 6. sz. 4.

Szántó Judit: A Nemzeti Színház előadása a Fővárosi Művelődési Házban. = Új Tükör febr. 19. 7. sz. 2.

[Bogácsi Erzsébet] (bogácsi): Erzsébet-nap. = Magyar Nemzet febr. 23. 4.

Magyar klasszikus és modern drámák ünnepe a Nemzeti Színházban. = Népszabadság márc. 9. 6.

[Dalos László] (dalos): Varga Lajos: Horkai János. = Pesti Műsor márc. 22-29. 12. sz. 12.

[Sebes Erzsébet] S. E.: Beszélgetés Gobbi Hildával. = Pesti Műsor márc. 29-ápr. 5. 13. sz. 11.

Erki Edit: A Nemzeti Színház társulata előadta az Erzsébet-napot Budán. = Néző jún. 3.

[Sebes Erzsébet] (sebes): A varázslatos színpadi pillanatok emlékezetünkben mindig túlélik a teljes előadást. = Pesti Műsor jún. 14-21. 24. sz. 18.

Nádudvari Anna: Vargáné: Gobbi Hilda. = Film, Színház, Muzsika júl. 8. 27. sz. 10.

Szűcs Miklós: Három Németh László bemutató. = Színház júl., 7. sz. 22-25.

ISMERTETÉS 1982.:

Ézsiás Erzsébet: Beszélgetés Berek Katival. = Fejér Megyei Hírlap jan. 9. 9.

 

A budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka Szombathelyen, okt. 7-én

 

HÍRLELÉS 1978.:

A Nemzeti Színház 1978. október 7. és 11. között Szombathelyen vendégszerepel az Erzsébet-nappal. = Film, Színház, Muzsika júl. 29. 30. sz. 20.

ISMERTETÉS 1978.:

[Kulcsár János] -kulcsár -: Erzsébet-nap. = Vas Népe okt. 12. 5.

 

Tv-közvetítés a budapesti Nemzeti Színház előadásáról, felvételről, nov. 7-én

 

ISMERTETÉS 1978.:

[Leskó László] L. L.: Erzsébet-nap. = Somogyi Néplap nov. 9. 5.

 

1979

 

A budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka Szentendrén, márc. 21-én

HÍRLELÉS 1979.:

Erzsébet-nap Szentendrén. = Pest Megyei Hírlap márc. 20. 6.

 

A budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka Nagykanizsán, jún. 17-én

 

HÍRLELÉS 1979.:

Kanizsai nyár '79. A Nemzeti Színház az Erzsébet-nap drámával szerepel Nagykanizsán. = Zalai Hírlap máj . 26. 6.

 

GALILEI. Dráma 4 felvonásban

 

1956

Bemutatta a budapesti Katona József Színház okt. 20-án. A forradalom miatt megszakadt előadásokat 1957. febr. 9-től folytatták

HÍRLELÉS 1955.:

Németh László Galilei c. drámája április 10-én kerül bemutatásra. = Színház és Filmművészet márc., 5. sz. 164. [Major Tamás nyilatkozata]

Vallomás a szerepről. = Színház és Mozi szept. 29. 39. sz. 10-11. [Bessenyei Ferenc nyilatkozata]

A Galilei és a Varró Gáspár próbáján. = Népszava okt. 10. 4. [Riport]

A dráma bemutatója előtt. = Színház és Mozi okt. 13. 41. sz. 23.

ISMERTETÉS 1956.:

A Galilei bemutatója a Katona József Színházban. = Szabad Nép okt. 21. 4.

Keszi Imre: Galilei. = Népszava okt. 21. 249. sz. 5.

Keresztury Dezső: Németh László Galileije. = Hétfői Hírlap okt. 22. 3. sz. 5.

ISMERTETÉS 1957.:

Pálmai Kálmán: Galilei. = Köznevelés febr. 15. 1. sz. 25.

A Galilei előadásának folytatása a Katona József Színházban 1957. febr. 9-től. = Pesti Műsor febr. 8-14. 1. sz. 4.

Héra Zoltán: Galilei. = Népszabadság febr. 19. 42. sz. 4.

Gellért Oszkár: A dogmatizmus ellen. = Népszabadság márc. 31. 77. sz. 12. [A Galilei bemutatójáról és Révai József hasonló tárgyú cikkéről]

Szalatnai Rezső: Galilei. = Evangélikus Élet ápr. 7. 3. sz. 2.

[Sándor Iván] (sándor): A Galilei 63. előadása. = Film, Színház, Muzsika okt. 11. 22. sz. 26.

Abody Béla: Erkölcsökről Galilei ürügyén. = Indulatos utazás. Bp., Magvető. 28-39.

Illés Endre: Galilei. (Németh László drámája.) = I. E.: Krétarajzok. Bp., Magvető. 475-479.

ISMERTETÉS 1958.:

Csicsery-Rónay, István: Review of Galiliei. = Bobos Abroad 94.

Rényi Péter: Két Galilei. = Nagyvilág febr., 2. sz. 249-260.; R. P.: Vitában. Bp., 1967. Szépirodalmi. 82-104.

[Galy Iván] G. I.: Két Galilei. = Új Szó márc. 15. 6. [Németh László és Brecht – hivatkozás Rényi Péter bírálatára]

Bálint István: Budapesti jegyzetek. = Híd [Novi Sad] ápr., 4. sz. 316-321.

Gellért Oszkár: A két Galilei. = Nagyvilág ápr., 4. sz. 580-582.

ISMERTETÉS 1962.:

Illés Jenő: Bessenyei Ferenc a „Galilei élete” címszerepéről. = Film, Színház, Muzsika jan. 26. 4. sz. 19-21.

Bessenyei Ferenc: Jegyzetek Brechtről és a korszerűségről. = Új Írás jún., 6. sz. 640-643. [Válasz Major Tamásnak]

Fodor Ilona: Eppur si muove. = Jelenkor okt., 5. sz. 657-662.

ISMERTETÉS 1980.:

Benedek András: Mégis mozog. = Tiszatáj júl., 7. sz. 14-38.

Illés Jenő: Bessenyei Ferenc életregénye 11. rész. = Pesti Műsor szept. 17-24. 38. sz. 10-11.

 

1957

 

Rádióközvetítés a budapesti Katona József Színházból febr. 9-én

HÍRLELÉS 1957.:

Galilei. = Rádióújság febr. 4-10. 5. sz. 5.

 

A budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka Pozsonyban szept. 2-án

 

HÍRLELÉS 1957.:

A Galilei Pozsonyban. = Pesti Műsor aug. 9-15. 27. sz. 4.

ISMERTETÉS 1957.:

Bobok, Jozef: Budapestiansky úvod. = Pravda [Br.] szept. 4.

A Galilei Pozsonyban. = Népszabadság szept. 4. 9.

Gály Iván: A Galilei a Hviezdoslav Színház színpadán. = Új Szó szept. 4. 246. sz. 5.

Illés Jenő: Pozsonyi levél. = Film, Színház, Muzsika szept. 6. 17. sz. 10.

Egri Viktor: Forró színházi esték. Galilei. = A Hét szept. 22. 38. sz. 4-5.

 

1963

 

Bemutatták Rio de Janeiróban november-decemberben

HÍRLELÉS 1963.:

[Tóth Veremund] tv: A „Galilei” előadására készülnek a „regősök” . = Délamerikai Magyar Hírlap szept. 6. 4.

Tóth Veremund: Elöljáró beszéd. = Délamerikai Magyar Hírlap nov. 3. 5.

ISMERTETÉS 1963.:

[Lovas Tibor] L. T.: A Galilei Rio de Janeiróban. = Délamerikai Magyar Hírlap dec. 1. 7.

Németh László sikere. = Délamerikai Magyar Hírlap dec. 22. 4.

 

1971

 

Bemutatta a kaposvári Csiky Gergely Színház jan. 8-án

HÍRLELÉS 1970.:

A Galilei 1971. január 8-i kaposvári bemutatójáról. = Esti Hírlap dec. 29. 2.

HÍRLELÉS 1971.:

[Troszt Tibor] T. T.: A főhős: Galileo Galilei. = Somogyi Néplap jan. 4. 5.

ISMERTETÉS 1971.:

Troszt Tibor: Galilei. = Somogyi Néplap jan. 12. 5.

(G): Galilei Kaposváron. = Lobogó jan. 27. 4. sz. 12.

Szíjártó István: A Galilei Kaposváron. = Somogy ápr., 1. sz. 52-53.

Wallinger Endre: Színházi levél Kaposvárról. = Jelenkor aug., 7-8. sz. 705-711.

 

A kaposvári Csiky Gergely Színház vendégjátéka Zalaegerszegen, máj. 17-19-én

 

ISMERTETÉS 1971.:

[Buni Géza] B. G.: Galilei. = Zalai Hírlap máj. 19. 5.

 

1974

 

Rádióváltozat közvetítése márc. 30-án

ISMERTETÉS 1974.:

A Galilei rádióelőadásáról. = RTV Újság márc. 31. 4.

 

1976

 

Rádiószínház márc. 7-én

 

1977

 

Tv-játék közvetítése szept. 30-án

HÍRLELÉS 1977.:

Tihanyi Sándor T. S.: A Galilei tv-változata. = Film, Színház, Muzsika ápr. 2. 14. sz. 28-29. [Képes riport a tv filmfelvételről]

Mészöly Dezső: Németh László Galileije. = RTV Újság szept. 26-okt. 2. 39. sz. 3.

ISMERTETÉS 1977.:

Melczer Tibor: Irodalom a művészeti heteken. = Magyar Hírlap okt. 19. 6.

[Lukácsy András] (lukácsy): Beszélgetés Mészöly Dezsővel. = Magyar Hírlap nov. 18. 6. [A Galilei tv-változatának dramaturgjával]

 

1983

 

Rádióváltozat közvetítése szept. 13-án

 

1985

 

Rádióváltozat közvetítése aug. 26-án

 

Bemutatta a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház nov. 30-án

 

HÍRLELÉS 1985.:

A nyíregyházai Móricz Zsigmond Színház a Galileit próbálja. = Kelet Magyarország okt. 25. 5.

Páll Géza: Németh László: Galilei. = Kelet-Magyarország nov. 28. 2.

ISMERTETÉS 1985.:

Ézsiás Erzsébet: „Vallatni a világot”. = Film, Színház, Muzsika nov. 30. 48. sz. 2.

Páll Géza: Németh László Galilei c. drámájának be mutatója Nyíregyházán. = Kelet-Magyarország dec. 8. 8.

É. S.: „Galilei”. = Kelet-Magyarország dec. 7. 3.

Illés Jenő: Galilei. = Film, Színház, Muzsika dec. 14. 50. sz. 6-7.

ISMERTETÉS 1986.:

Deák Attila: A Galilei Nyíregyházán. = Új Tükör jan. 19. 3. sz. 28.

Dalos László: Dobverő, kalap, szemüveg. = Film, Színház, Muzsika márc. 29. 13. sz. 6. [Schlanger Andrásról a Galilei szereplőjéről]

Deák Attila: Ötödik évad Nyíregyházán. = Szabad Föld máj. 3. 18. sz. 13.

Sándor Iván: Miközben a színházról beszélgetünk. = Film, Színház, Muzsika okt. 25. 43. sz. 12-13.

ISMERTETÉS 1987.:

Páll Géza: A varázs megtartása és újrateremtése. = Kelet-Magyarország jan. 3. 2.

 

1986

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Hajdúböszörményben, jan. 7-én

HÍRLELÉS 1986.:

A Móricz Zsigmond Színház január 7-én adja elő a Galileit Hajdúböszörményben. = Kelet-Magyarország jan. 3. 2.

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Vásárosnaményban, jan. 18-án

 

HÍRLELÉS 1986.:

A Galilei-t adják elő a nyíregyháziak január 18-án Vásárosnaményban. = Kelet-Magyarország jan. 17. 2.

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Kecskeméten, febr. 16-án

 

ISMERTETÉS 1986.:

F. Tóth Pál: A Galilei Kecskeméten. = Petőfi Népe febr. 18. 5.

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Kisvárdán, ápr. 14-én

 

HÍRLELÉS 1986.:

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 1986. április 14-én mutatja be Kisvárdán a Galileit. = Kelet-Magyarország ápr. 14. 2.

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Budapesten, máj. 25-én

 

HÍRLELÉS 1986.:

Országos színházi találkozó. A nyíregyházi színház a Katona József színházban szerepel a Galilei-vel. = Esti Hírlap máj. 15. 2.

ISMERTETÉS 1986.:

[Berkes Erzsébet] (-berkes-): Galilei. = Magyar Nemzet jún. 9. 4.

 

Tv-közvetítés a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból, felvételről, okt. 19-én

 

 

1987

 

Bemutatta a budapesti Várszínház máj. 7-én

HÍRLELÉS 1987.:

Deák Attila: Próbán a Várszínházban. Galilei: Bessenyei Ferenc. = Esti Hírlap márc. 28. 2.

Majoros József: Galilei. = Pesti Műsor ápr. 8-15. 14. sz. 76.

Illés Jenő: „Napfényem volt az igazság.” = Film, Színház, Muzsika máj. 2. 18. sz. 8-9.

[Gantner Ilona] G. I: Galilei. = Népszava máj. 4. 6.

Seress Eszter: Galilei. = Pesti Műsor máj. 6-13. 18. sz. 5.

ISMERTETÉS 1987.:

Tripolszky László: Galilei – és egy kommersz krimi. = Népszabadság máj. 8. 8.

Ablonczy László: A párbeszéd esélyéről. = Film, Színház, Muzsika máj . 9. 19. sz. 8-9. [Beszélgetés Sík Ferenccel, a Galilei rendezőjével]

Bátki Mihály: Hétvégi bemutatók. = Vasárnapi Hírek máj. 10. 19. sz. 7.

Molnár Gabriella: Galilei hivatása. = Esti Hírlap máj. 12. 2.

Almási Miklós: A lojalitás csapdái. = Népszabadság máj. 20. 7.

Illés Jenő: Galilei. = Film, Színház, Muzsika máj. 23. 21. sz. 3-4.

Takács István: Két Galilei. = Népszava máj. 29. 6. [Brecht Miskolcon – Németh László a Várszínházban]

Takács István: A tudós felelőssége. = Pest Megyei Hírlap máj. 30. 4.

Két kritika-idézet a Galilei-ről. = Képes7 máj. 30. 22. sz. 42.

Csizner Ildikó: Galilei. = Új Tükör máj. 31. 22. sz. 28.

Koltai Tamás: Németh László: Galilei. = Kritika szept., 9. sz. 32-33.

Földes Anna: Perújrafelvétel. = Színház okt., 10. sz. 20-29.

Ablonczy László: Beszélgetések a Nemzetiről. = Film, Színház, Muzsika nov. 21. 48. sz. 30-31.

 

GANDHI HALÁLA. Dráma 13 képben

 

1969

A győri Kisfaludy Színház művészeinek felolvasó előadása Győrben, a Rába Művelődési Központban, okt. 19-én

ISMERTETÉS 1969.:

- mi -: Modern drámák. = Kisalföld okt. 29. 6. [A győri színházi felolvasó előadásról]

Gandhi halála. = Rába [Győr] okt. 31. 14. sz. 6.

 

1973

 

Bemutatta a budapesti Thália Színház nov. 30-án

HÍRLELÉS 1973.:

[Gách Marianne) (gách): Kazimír Károly – a kísérletezés izgalmáról. Németh László drámája Gandhiról. = Film, Színház, Muzsika szept. 29. 39. sz. 5–6.

[Fencsik Flóra] f. f.: A lélek tartása. = Esti Hírlap nov. 23. 2.

Nagy Judit: Próba a Thália Színházban. = Film, Színház, Muzsika nov. 24. 47. sz. 10-11.

Kazimír Károly: Gandhi bemutató előtt. = Pesti Műsor nov. 30-dec. 6. 38. sz. 12.

ISMERTETÉS 1973.:

Bernáth László: Gandhi. = Esti Hírlap dec. 1. 2.

Lukácsy András: Gandhi. = Magyar Hírlap dec. 2. 8.

Takács István: Mindenkivel nem lehet béke. = Magyar Ifjúság dec. 7. 49. sz. 28.

Sträter, Lothar: Scheiternder Phantast. = Weser Kurier – = Bremer Tageszeitung dec. 7.

Illés Jenő: Németh László drámája a Thália Színházban. = Film, Színház, Muzsika dec. 8. 49. sz. 4-5.

Rajk András: Gandhi. = Népszava dec. 9. 9.

Ökrös László: Fővárosi színházi esték: Gandhi. = Pest Megyei Hírlap dec. 11. 4.

Kalmár György: Németh László Gandhija. = Népszabadság dec. 12. 7.

Barta András: Gandhi. = Magyar Nemzet dec. 15. 4.

- ta -: Figure of Gandhi on Hungarian stage. = Daily News dec. 16. 6.

Major Ottó: Mahatma. = Tükör dec. 25. 52. sz. 13.; M. O.: Arcok és maszkok. Bp., 1975. Szépirodalmi. 450-454.

ISMERTETÉS 1974.:

Létay Vera: Gandhi tükörben. = Élet és Irodalom jan. 12. 2. sz. 13.; L. V.: Komédia. Bp., 1978. Magvető. 243-248.

Berkes Erzsébet: Németh László: Gandhi. = Kritika jan., 1. sz. 29-30.; Látóhatár ápr., 4. sz. 203-206.

Mátyás István: Színház Budapesten és vidéken. = Életünk jan., l. sz. 71-72.

Possonyi László: Gandhi. = Vigilia jan., 1. sz. 61-63.

Gandhi. = Néző jan. 2-3.

Sträter, Lothar: Gandhi auf der Bühne. = Vorwarts 4. 14.

Kalmár György: Noakhali vagy Balatonfüred? = Élet és Irodalom febr. 2. 5. sz. 2. [Válasz Létay Vera: Gandhi tükörben c. kritikájára]

Jánosy István: Meditáció és vallomás a Gandhi-drámáról. = Film, Színház, Muzsika márc. 9. 10. sz. 20-21.; J. I.: Élmények és emlékezések. Bp. 1987. Magvető 162-166.

Sziládi János: Móricz: Rokonok; Németh László: Gandhi. = Kortárs márc., 3. sz. 498-499.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor máj., 5. sz. 439-443.

Szántó Judit: Theatre and film. Gandhi. = The New Hungarian Quarterly 54. sz. 191-192.

Koltai Tamás: Gandhi. = Hungarian Review jún., 6. sz. 22.

ISMERTETÉS 1979.:

Koltai Tamás: Németh László: Gandhi. = K. T.: Magyar drámák színháza. Bp., Népművelési Propaganda Iroda 128-130.

 

1974

 

Rádióközvetítés a Thália Színházból, dec. 5-én

1975

Tv-közvetítés a Thália Színházból, felvételről, nov. 19-én

HÍRLELÉS 1975.:

Tv-ajánlat: A Gandhi közvetítése a Thália Színházból. = Népújság [Heves] nov. 19. 4.

ISMERTETÉS 1975.:

[Kritika a Gandhi előadásáról] = Tyeatr 3. sz. 178-184.

 

GYÁSZ. Monodráma a hasonló című regényből, Szigeti Károly és Berek Kati átírásában

 

1970

Bemutatta a budapesti 25. Színház okt. 14-én

HÍRLELÉS 1970.:

[Dalos László] (déel): „Megőriznek engem a halottaim …” = Film, Színház, Muzsika szept. 19. 38. sz. 10.

[Lehotay Horváth György] L. H. Gy.: Indul a Huszonötödik. = Magyar Hírlap okt. 13. 6. [Riport Szigeti Károllyal.]

Szigeti Károly: Regényből – monodráma. = Pesti Műsor okt. 9-.15. 32. sz. 3.

ISMERTETÉS 1970.:

Dersi Tamás: Németh László-darabbal sikerrel nyitott a Huszonötödik Színház. = Esti Hírlap okt. 16. 2.

Papp Antal: Németh László: Gyász. = Magyar Hírlap okt. 17. 6.

Molnár Gál Péter: Gyász és öröm. = Népszabadság okt. 18. Vasárnapi melléklet 8.

Székely Gabriella: Első a Huszonötödikben. = Magyar Ifjúság okt. 23. 42. sz. 13.

Illés Jenő: Gyász. = Film, Színház, Muzsika okt. 24. 43. sz. 4-5.

Ungvári Tamás: A 25. Színház első bemutatója. = Magyar Nemzet okt. 30. 4.

Földes Anna: Az első premier. = Nők Lapja okt. 31. 43. sz. 23.

Ungvári Tamás: Der „25. Theatre”. = Budapester Rundschau nov. 2. 8.

Koltay Gábor: Nem politikai, hanem világnézeti színház. = A Jövő Mérnöke nov. 6. 6.

Létay Vera: Mit akar az új színház? = Élet és Irodalom nov. 14. 46. sz. 13.; L. V.: Igent és nemet mondani. Bp., 1972. Magvető. 320-322.

Oroszi Ildikó: 25. Színház. = Orvosegyetem nov. 16. 5.

Berek Katalin, a színész. = Népszava dec. 25. 8.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor dec., 12. sz. 1121-1122.

ISMERTETÉS 1971.:

Szophoklész Elektrájának rokona. = Déli Hírlap jan. 12.

Hermann István: Színház születik. = Színház jan., 1. sz. 16-19.

Szilágyi Sándor: Két hónap. = Kortárs jan., 1. sz. 157-161.

Ablonczy László: A Gyász Pesten, a Cseresnyés Kecskeméten. = Alföld febr., 2. sz. 93-95.

Mátyás István: Vita – előadás után. = Népszava ápr. l. 4.

Koltai Tamás: A valóság hatékony képmással. = Színház jún., 6. sz. 1-4.

Almási Miklós: Szeszélyek. = Új Írás okt., 10. sz. 83-88.

ISMERTETÉS 1974.:

Földes Anna: Beszélgetés Szigeti Károllyal. = F. A.: A rendezőé a szó! Bp., Népművelési Propaganda Iroda 55-63.

ISMERTETÉS 1976.:

Molnár Gál Péter: Vázlatlapok színészetünkről. = Színház szept., 9. sz. 3. [Berek Kati és a kórus képe.]

ISMERTETÉS 1984.:

Seress Eszter: Míg a szőlő megérik … = Pesti Műsor szept. 5-12. 36. sz. 13. [Beszélgetés Berek Katival.]

 

1971

 

A budapesti 25. Színház vendégjátéka a Ganz-Mávag gyárban, ápr. 2-án

HÍRLELÉS 1971.:

Szűcs Miklós: A tisztesség és a tisztaság drámája. = Ganz-Mávag Dolgozók Lapja ápr. 2. 4.

ISMERTETÉS 1971.:

Mátyás István: Kurátor Zsófi mai igazsága. = Népszava ápr. 29. 7.

 

Rádióváltozat. Jelenetek a regényből ápr. 12-én. Ismétlés jún. 10-én

 

 

1972

 

Tv-változat közvetítése máj. 20-án

HÍRLELÉS 1972.:

Leskó László: Nőalakok Németh László regényeiben. = Somogy Megyei Néplap máj. 20. 5.

ISMERTETÉS 1972.:

Monodráma kórussal. = Film, Színház, Muzsika máj. 27. 22. sz. 27.

 

1973

 

Rádióváltozat. Jelenetek a regényből máj. 5-én. Ismétlés máj. 10-én

1974

Dramatizált rádióváltozat júl. 24-én. Ismétlés 1975. okt. 30-án és 14-én

 

GYŐZELEM. Dráma 4 felvonásban

 

1972

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház márc. 17-én

HÍRLELÉS 1972.:

A Győzelem ősbemutatójára készül Veszprém. = Esti Hírlap márc. 3. 2.

Március 17-én lesz a Győzelem ősbemutatója. = Magyar Nemzet márc. 16. 6.

[Kristóf Károly] K. K.: Veszprémben Németh Zászlóbemutató. Rendező Latinovits Zoltán. = Esti Hírlap márc. 17. 2.

Latinovits Zoltán vallomása. = Veszprémi Petőfi Színház Műsorfüzete márc. 17.

ISMERTETÉS 1972.:

Rideg Gábor: Győzelem. = Népszava márc. 22. 2.

Lukácsy András: Győzelem. = Magyar Hírlap márc. 29. 6.

Koltai Tamás: Győzelem. = Népszabadság ápr. 7. 7.

Illés Jenő: Veszprémi Petőfi Színház: Győzelem. = Film, Színház, Muzsika ápr. 8. 15. sz. 10.

Tarján Tamás: Németh László: Győzelem. = Kritika máj., 4. sz. 30.

Szűcs Miklós: A Győzelem győzelme. = Színház júl., 7. sz. 26-28.

Szeredás András: Öt vidéki ősbemutató. = Színház aug., 8. sz. 3-4.

ISMERTETÉS 1974.:

[Illés Jenő] (i. j.): Önelégültség nélkül. = Film, Színház, Muzsika máj. 25. 21. sz. 18. [Beszélgetés Cserhalmi Györggyel.]

ISMERTETÉS 1976.:

Baló Júlia: Beszélgetés Latinovits Zoltánnal. = Színház aug., 8. sz. 22–25.

Illés Endre: Bohóc-e az író? = I. E.: A só íze. Bp., Magvető. 343-346.

ISMERTETÉS 1978.:

Zétényi László: Latinovitstól tanultam a mesterséget. = Színház máj., 5. sz. 39. [Beszélgetés Cserhalmi Györggyel]

Koltai Tamás: Latinovits Zoltán két rendezése. = K. T.: Színházfaggató. Bp., Gondolat. 171-177. [Németh László: Győzelem és Makszim Gorkij : Kispolgárok]

ISMERTETÉS 1981.:

Molnár Péter: Latinovits Zoltán Németh Lászlót rendez. = Fejér Megyei Szemle 1. sz.. 93-102.

ISMERTETÉS 1986.:

Horváthy György: A színészkirály emlékezete. = Napló [Veszprém] jún. 4. 5.

Ablonczy László: Debrecentől Debrecenig. = Film, Színház, Muzsika aug. 30. 35. sz. 18-19. [Latinovits Zoltán Győzelem-rendezéséről]

Barabás Tamás: Latinovits, a feszültség művésze. = Tolna Megyei Népújság szept. 10. 4.

ISMERTETÉS 1988.:

Nádor István: Latinovits Veszprémben. = Film, Színház, Muzsika aug. 13. 33. sz. 26-27.

 

1973

 

Tv-közvetítés felvételről a veszprémi Petőfi Színházból, jan. 23-án

ISMERTETÉS 1973.:

( – k): Tv-közvetítés Veszprémből. = Esti Hírlap jan. 24. 2.

Zöldi László: A veszprémi 1975 január 23-i tv-közvetítés kritikája. = Magyar Hírlap jan. 24. 9.

– virág – : Németh László színműve a TV-ben. = Tolna Megyei Népújság jan. 25. 4.

 

1976

 

Bemutatta a szabadkai Népszínház dec. 23-án

HÍRLELÉS 1976.:

B. Z.: Győzelem. Németh László drámájának bemutatása Szabadkán. = Magyar Szó dec. 23. 12.

ISMERTETÉS 1976.:

Gerold László: Eszme és sors. = Magyar Szó dec. 26. 14.

ISMERTETÉS 1977.:

A Szabadkai Népszínház magyar tagozatának februári műsorán szerepel Németh László Győzelem c. drámája. = Magyar Szó febr. 1. 4.

Németh László Győzelem c. drámáját az idén műsorra tűzi a Szabadkai Népszínház magyar tagozata. = Magyar Hírek febr. 12. 6.

Németh László Győzelem c. drámáját színes tévéfilmre rögzítette a szabadkai Népszínház előadásában az újvidéki televízió. = Magyar Nemzet febr. 22.

Gerold László: Meghalni a színpadon. = Híd [Novi Sad] febr., 2. sz. 247-250.

Gerold László: Németh László: Győzelem. = Film, Színház, Muzsika márc. 12. 11. sz. 21.

 

 

HARC A JÓLÉT ELLEN. Vígjáték 3 felvonásban

 

1981

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház szept. 18-án

HÍRLELÉS 1981.:

[Horváthy György] (h. gy.): Németh László és Csurka István vígjátékát próbálják a Petőfi Színházban. = Napló [Veszprém] febr. 15. 5.

Horváthy György: Érdekes előadások, teljesebb színházi élmény. = Napló [Veszprém] szept. 12. 5. (Riport Horváth Z. Gergellyel a Petőfi Színház művészeti vezetőjével]

Horváthy György: Németh László műveit játszani gazdagító élmény. = Napló [Veszprém] szept. 18. 5.

ISMERTETÉS 1981.:

Ablonczy László: A magyar dráma jegyében. = Film, Színház, Muzsika szept. 19. 38. sz. 6-7.

Horváthy György: Harc a jólét ellen. = Napló [Veszprém] szept. 19. 5.

Horváthy György: Az eszme és a gyakorlat komikus konfliktusa. = Napló [Veszprém] szept. 24. 5.

Illés Jenő: Harc a jólét ellen. = Film, Színház, Muzsika szept. 26. 39. sz. 6.

Szekrényessy Júlia: A megváltás viszontagságai. = Élet és Irodalom szept. 26. 39. sz. 13.

Koltai Tamás: A bőség zavara. = Új Tükör okt. 4. 40. sz. 28-29.

Zappe László: Németh László: Harc a jólét ellen. = Kritika nov., 11. sz. 27-28.

ISMERTETÉS 1982.:

Berkes Erzsébet: Bús tréfa régen és ma. = Színház jan., 1. sz. 5-7.

Vári Andor: Németh László: Harc a jólét ellen. = Georgikon febr., 7-8.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Siófokon, okt. 17-én

 

HÍRLELÉS 1981.:

Siófoki színházi évad. = Népújság [Heves] okt. 15. 6.

ISMERTETÉS 1982.:

A siófoki kultúr-központban a veszprémiek Németh László Harc a jólét ellen c. darabjával nyitottak. = Film, Színház, Muzsika okt. 31. 44. sz. 20.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Vácott, nov. 17-én

 

HÍRLELÉS 1981.:

Simon Zsuzsa: Hétvégi kalauz. = Pest Megyei Hírlap nov. 14. 8.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Zalaegerszegen, októberben és Keszthelyen, nov. 20-án

 

ISMERTETÉS 1981.:

M. H.: Harc a jólét ellen. = Zalai Hírlap dec. 1. 5.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Székesfehérvárott, nov. 21-én

 

HÍRLELÉS 1981.:

A Veszprémi Petőfi Színház 1981. november 21-én Székesfehérváron szerepel a Harc a jólét ellen vígjátékkal. = Fejér Megyei Hírlap nov. 10. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szekszárdon, dec. 30-án

 

HÍRLELÉS 1981.:

Szekszárdon 1981. december 3-án a veszprémi Petőfi Színház a Harc a jólét ellen vígjátékot adja elő. = Tolna Megyei Népújság nov. 28. 4.

ISMERTETÉS 1981.:

Csányi László: Harc a jólét ellen. = Tolna Megyei Népújság dec. 8. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, dec. 19-én

 

ISMERTETÉS 1981.:

Az év utolsó színházi előadása Szombathelyen. = Vas Népe dec. 20. 5.

 

1984

 

Rádióközvetítés a veszprémi Petőfi Színházból, márc. 2-án

 

1986

 

Bemutatta a budapesti Thália Színház nov. 28-án

HÍRLELÉS 1986.:

[Morvay István] (morvay): Harc a jólét ellen. = Esti Hírlap okt. 7. 2.

[Seress Eszter] (seress): Harc a jólét ellen. = Pesti Műsor okt. 1522. 42. sz. 74.

G. I.: Harc a jólét ellen. = Népszava nov. 24. 8.

[Tarján Vera] t. v.: Harc a jólét ellen. = Pesti Műsor nov. 26-dec. 3. 48. sz. 3.

ISMERTETÉS 1986.:

Tripolszky László: Harc a jólét ellen. = Népszabadság nov. 28. 8.

Szémann Béla: A jólétellenes liga komédiája. = Vasárnapi Hírek nov. 30. 7.

Bernáth László: Harc a jólét ellen. = Esti Hírlap dec. 2. 2.

f. á.: Harc a jólét ellen. = Műanyag dec. 3. 5.

Berkes Erzsébet: Harc a jólét ellen. = Magyar Nemzet dec. 13. 8.

Bulla Károly: Harc a jólét ellen. = Film, Színház, Muzsika dec. 13. 50. sz. 7.

Ökrös László: Tényleg szövetséges? = Új Tükör dec. 14. 50. sz. 29.

[Pálfy G. István] P. G. I.: Harc a jólét ellen. = Magyar Ifjúság dec. 19. 51. sz. 6-7.

Válogatás hét lap kritikáiból. = Képes7 dec. 20. 51. sz. 10.

Császtvay István: Harc a jólét ellen. = Magyar Hírlap dec. 22. 7.

Garai Tamás: Ezt nézze meg! = Szövetkezeti Hírlap dec. 22. 26. sz. 10.

ISMERTETÉS 1987.:

Földes Anna: Képes színházi jegyzetek. = Nők Lapja jan. 17. 3. sz. 21.

Simon Gy. Ferenc: Bátorság a Tháliában. = Képes Újság febr. 7. 6. sz. 13.

[Csík István] cs. i.: Az újjászülető üdvtan. = Színház máj., 5. sz. 23-28.

Szűcs Katalin: Németh László: Harc a jólét ellen. = Kritika jún., 6. sz. 40.

Kazimír Károly: Németh László a Tháliában. = Délsziget 7. sz. 35-37.

 

1987

 

A budapesti Thália Színház vendégjátéka Egerben, márc. 12-én

HÍRLELÉS 1987.:

Thália vendégjáték Egerben. = Pesti Műsor márc. 11-18. 10. sz. 67.

 

A budapesti Thália Színház vendégjátéka Tatabányán, máj. 8-án

 

 

 

VII. GERGELY. Dráma 5 felvonásban

 

1939

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház máj. 13-án

HÍRLELÉS 1939.:

A Nemzeti Színház játékrendjén még ebben az évadban kerül színre a VII. Gergely. = Magyar Nemzet ápr. 14. 13.

Kommentár a bemutató előtt álló VII. Gergelyhez. = Magyar Nemzet máj. 6. 8.

A VII. Gergely próbái a Nemzeti Színházban. = Népszava máj. 6. 82. sz. 6.

ISMERTETÉS 1939.:

Féja Géza: VII. Gergely. = Magyarország máj. 14. 22. sz. 9.

Galamb Sándor: VII. Gergely. = Magyar Nemzet máj. 14. 110. sz. 25.

[Hajó Sándor] (H-ó): VII. Gergely. = Az Est máj. 14. 5.

Kárpáti Aurél: VII. Gergely. = Pesti Napló máj. 14. 18.

Pünkösdi Andor: VII. Gergely. = Az Újság máj. 14. 20.

Révész Mihály: VII. Gergely. = Népszava máj. 14. 89. sz. 10.

Hubay Miklós: VII. Gergely. = Új Idők Pünkösd, 22. sz. 830.

Simándy Pál: VII. Gergely. = Szabadság máj. 20. 21. sz. 8.

ifj. Ambrózy Ágoston: VII. Gergely. = Színházi Magazin máj, 21. 21. sz. 6-7.

J.: Németh László: VII. Gergely. = Református Élet máj. 21. 21. sz. 224.

[Berényi László] B. L.: VII. Gergely a Nemzeti Színházban. = Élet máj. 28. 22. sz. 964.

Semjén Gyula: Színházi szemle. = Magyar Kultúra jún. 5. 11. sz. 346.

[Galamb Sándor] (G. S.): Visszapillantás a Nemzeti Színház évadjára. = Magyar Nemzet jún. 25. 143. sz. 25.

Birkás Endre: VII. Gergely. = Magyar Kultúrszemle jún., 3. sz. 32.

Földi János: Németh László: VII. Gergely. = Egyetemi Híradó jún., 6. sz. 8.

Rédey Tivadar: VII. Gergely. = Napkelet jún., 559-561.

Schöpflin Aladár: Színházi események. = Nyugat jún., 6. sz. 414-418.; S: A.: Válogatott tanulmányok. Bp., 1967. Szépirodalmi. 624-627.

Schöpflin Aladár: Színházi tükör. = Tükör jún., 6. sz. 465-466.

Szína Béla: VII. Gergely. = Katolikus Szemle jún., 6. sz. 373-374.

Rédey Tivadar: Jelentés az 1939 évi Vojnits jutalomról. = Akadémiai Értesítő jún.-dec., 208-218.

Hort Dezső: Németh László: VII. Gergely. = Korunk júl.-aug., 7-8. sz. 682-683.

Vajthó László: Magyar újdonságok az elmúlt év színházában. = Protestáns Szemle nov., 11. sz. 543-545.

Rédey Tivadar: Egy év magyar drámatermése. Jelentés az 1939. évi Vojnits-jutalomról. = Budapesti Szemle 255. k. nov., 113-123.

ISMERTETÉS 1940.:

Szőnyi Kálmán: Németh László szerepe és VII. Gergely. = Kalangya jan., l. sz. 26-30.

ISMERTETÉS 1942.:

[Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Németh László drámái. = Sorsunk júl.-aug., 5. sz. 394-399.

 

1968

 

Rádiószínház dec. 6-án

ISMERTETÉS 1968.:

Barta András: VII. Gergely. = Film, Színház, Muzsika dec. 7. 49. sz. 30.

Török Tamás: Németh László: VII. Gergely. = RTV Újság dec. 2-8. 49. sz. 11.

Klasszikus értékű alkotások rádión. = Magyar Hírlap dec. 11. 9.

 

1975

 

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház jan. 10-én

HÍRLELÉS 1974.:

Baló Júlia: Próbán a Nemzetiben. = Pesti Hírlap jan. 6. 2.

Benedek András: „Szerettem az igazságot – ” = Pesti Műsor jan. 9-15. 2. sz. 18.

VII. Gergely. = Néző 1974-75. 3.

A. M.: VII. Gergely: Sinkovits Imre. = Film, Színház, Muzsika szept. 28. 39. sz. 16-17.

ISMERTETÉS 1975.:

Alexa Károly: Németh László: VII. Gergely. = Magyar Hírlap jan. 12. 8.

Mátrai-Betegh Béla: VII. Gergely. = Magyar Nemzet jan. 12. 11.; M. B. B.: Évadról évadra. Bp., 1984. Szépirodalmi. 237-242.

Hegedűs Tibor: VII. Gergely. Németh László drámájának felújítása a Nemzeti Színházban. = Esti Hírlap jan. 13. 2.

Rajk András: VII. Gergely. = Népszava jan. 17. 4.

Bulla Károly: Nemzeti Színház: VII. Gergely. = Film, Színház, Muzsika jan. 18. 3. sz. 4.

Takács István: VII. Gergely. = Pest Megyei Hírlap jan. 18. 4.

Illés Jenő: VII. Gergely. = Tükör jan. 21. 3. sz. 13.

-i -ó: Láttuk: Németh László: VII. Gergely. = Új Ember jan. 26. 4. sz. 2.

Koltai Tamás: VII. Gergely. = Népszabadság jan. 28. 7.

Csapó György: VII. Gergely – egy nagy szerep drámája. = Ország Világ jan. 29. 5. sz. 20-21.

Létay Vera: Sarkantyús Isten. = Élet és Irodalom febr. 1. 5. sz. 13.; L. V.: Komédia. Bp., 1976. Magvető. 249-253.

Szalontay Mihály: VII. Gergely. = Néző márc. 4.

Matuz László: VII. Gergely. = Evangélikus Élet márc. 16. 11. sz. 4.

Nagy Péter: VII. Gergely. = Kritika márc., 3. sz. 22-23.; N. P.: Zsöllyére ítélve. Bp., 1981. Gondolat. 287-291.

Földes Anna: VII. Gergely. = Nők Lapja ápr. 15. 15. sz. 4.

Berkes Erzsébet: VII. Gergely a Nemzetiben. = Színház ápr., 4. sz. 18-21.

Koltai Tamás: László Németh: Gregory VII. = Hungarian Review 5. sz. 22.

Taxner Ernő: VII. Gergely. = Jelenkor jún., 6. sz. 548-550.

A VII. Gergely felújításáról. = Tyeatr nov., 11. sz. 128-129.

ISMERTETÉS 1982.:

Galsai Pongrác: Sinkovits Imre. = Nők Lapja dec. 18. 51-52. sz. 24-25. [Vallomás a VII. Gergely szereptanulásáról]

 

Rádiószínház dec. 20-án

 

 

1977

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház jan. 28-án

HÍRLELÉS 1977.:

Szémann Béla: VII. Gergely Kecskeméten. = Népszava jan. 23. 14.

P. M.: Színházi bemutató Kecskeméten. = Petőfi Népe jan. 27. 5.

ISMERTETÉS 1977.:

Illés Jenő: Gondolati értelmezés. = Film, Színház, Muzsika febr. 5. 6. sz. 4-5.

Lukácsy András: VII. Gergely. = Magyar Hírlap febr. 8. 6.

Heltai Nándor: VII. Gergely. = Petőfi Népe febr. 9. 5.

Hajdú Ráfis Gábor: Termékeny hűtlenség. = Népszabadság febr. 11. 7.

Tamás Ervin: VII. Gergely Kecskeméten. = Dél-Magyarország febr. 16. 5.

Kartal Zsuzsa: A démon természete. = Tükör febr. 20. 8. sz. 27.

[Tamás István] T. I.: VII. Gergely. = Magyar Ifjúság febr. 28. 6. sz. 39.

Pavlovics Miklós: Színházi világnap. = Petőfi Népe márc. 27. 5.

Cs. Nagy Ibolya: Színház az egész világ – = Hajdú-Bihari Napló ápr. 3. 5.

Nánay István: VII. Gergely kecskeméti feltámadása. = Színház máj., 5. sz. 12-16.

Tarján Tamás: Két Németh László bemutató. = Kritika máj., 5. sz. 26-27. [A VII. Gergely Kecskeméten, a Bethlen Kata Veszprémben]

Á. Szabó János: Történelem a színpadon. = Forrás máj. jún., 5-6. sz. 79-81.

Sándor Iván: Kérdések felelettel. = Film, Színház, Muzsika jún. 11. 24. sz. 14-15.

Földes Anna: Six plays – six passions. László Németh: VII. Gregory. = New Hungarian Quarterly 67. sz. 212-213.

Sziládi János: Történelmi drámák – mai vígjátékok. = Színház okt., 10. sz. 1-6.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Kaposvárott, márc. 1-én

 

HÍRLELÉS 1977.:

[Leskó László] L. L.: Szerettem az igazságot. A kecskeméti színház kaposvári bemutatója előtt. = Somogyi Néplap márc. 1. 5.

ISMERTETÉS 1977.:

Leskó László: Gergelyi igazság kérdőjellel. A kecskeméti színház Kaposváron. = Somogyi Néplap márc. 4. 5.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Budapesten, máj. 18-án

 

ISMERTETÉS 1977.:

A kecskeméti Katona József Színház szerdán nagy sikerrel mutatkozott be a budapesti Nemzeti Színházban. = Magyar Hírlap máj. 19. 6.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szekszárdon, jún. 16-án

 

ISMERTETÉS 1977.:

Csányi László: VII. Gergely. A kecskemétiek Szekszárdon. = Tolna Megyei Népújság jún. 19. 5.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szolnokon, jún. 28-án

 

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szeghalmon, szept. 28-án; Zalaegerszegen, okt. 24-én

 

ISMERTETÉS 1977.:

Török András: Egy nagy színész és egy nagy szerep találkozása. A kecskeméti színház Zalaegerszegen. = Zalai Hírlap okt. 25. 5.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szombathelyen, okt. 26-án

 

ISMERTETÉS 1977.:

[Kulcsár János] (Kulcsár): VII. Gergely. A kecskemétiek Szombathelyen. = Vas Népe okt. 27. 5.

 

1978

 

Tv-közvetítés a budapesti Nemzeti Színház előadásáról, felvételről, ápr. 20-án

 

1982

 

Rádióközvetítés a budapesti Nemzeti Színház előadásáról, felvételről, febr. 14-én

 

1985

 

Rádiószínház máj. 25-én

 

 

HORVÁTHNÉ MEGHAL. Televíziós film. Siklós Olga forgatókönyve alapján rendezte: Mihályfy Sándor.

 

1977

Tv-közvetítés júl. .21-én

HÍRLELÉS 1977.:

Németh László „Horváthné meghal” című novellájából tévéfilm készül. = Hétfői Hírek márc. 28. 13. sz. 4.

Körmendi Judit: Klasszikusok novellái. = Film, Színház, Muzsika ápr. 2. 14. sz. 26. [N. L.: Horváthné meghal, továbbá Gárdonyi és Móricz egy-egy novellája. Három fényképpel.]

Jánosi Antal: Horváthné meghal. = RTV Újság júl. 18-24. 29. sz. 3.

 

 

HUSZ JÁNOS. Dráma 4 felvonásban

 

1966

Rádiószínház dec. 4-én, ismétlés dec. 29-én

ISMERTETÉS 1966.:

N.: A hangszóró mellett. = Esti Hírlap dec. 5. 2.

(farkas): Husz János. = Heves Megyei Népújság dec. 6. 4.

Görgey Gábor: Husz János. = Magyar Nemzet dec. 6. 4.

Lukácsy András: Németh László: Husz János. = Népszabadság dec. 6. 7.

Barta András: Németh László: Husz János. = Film, Színház, Muzsika dec. 9. 49. sz. 23.

 

1976

 

Rádiószínház febr. 22-én

 

1980

 

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház márc. 28-án

HÍRLELÉS 1980.:

Illés Jenő: Nemzeti Színház – Husz János. = Pesti Műsor febr. 20-27. 8. sz. 93-95.

Morvay István: Kései ősbemutató. = Esti Hírlap márc. 21. 2.

[Illés Jenő] (illés): Bemutató előtt a Nemzeti Színházban. = Film, Színház, Muzsika márc. 22. 12. sz. 8-9.

Sinkovits Imre a Husz Jánosról. = Népszabadság márc. 23. 14.

[Sebes Erzsébet] (sebes): Husz János. = Pesti Műsor márc. 26-ápr. 2. 13. sz. 11.

ISMERTETÉS 1980.:

Bernáth László: Husz János. = Esti Hírlap márc. 29. 2.

Sándor Iván: A jégmező az áramlásban. = Film, Színház, Muzsika ápr. 12. 15. sz. 3-4.

Kőröspataki Kiss Sándor: Változatok az igazságszeretetre. = Új Tükör ápr. 13. 15. sz. 28.

Rajk András: Magyar ősbemutató és felújítás. = Népszava ápr. 13. 9.

Kriszt György: Husz János. = Pest Megyei Hírlap ápr. 15. 4.

Földes Anna: Németh László ősbemutató. = Nők Lapja ápr. 19. 16. sz. 10-11.

Mészáros Tamás: Győzzetek meg! = Magyar Hírlap ápr. 20. 8.

Koltai Tamás: Szent vagy eretnek? = Népszabadság ápr. 23. 7.; K. T.: Közjáték. Bp., 1986. Magvető. 7580.

[Tóth Sándor] (tóth): Németh László: Husz János. = Új Ember ápr. 27. 17. sz. 4.

Simon Gy. Ferenc: Németh László megtérése. = Képes Újság máj. 3. 18. sz. 15.

Szomory György: Háromszoros halál. = Pesti Műsor máj. 7-14. 19. sz. 13.

Simon Ferencné: A Husz János ősbemutatójáról. = Pesti Műsor máj. 28 jún. 4. 22. sz. 14. [Olvasólevél]

Mihályi Gábor: Hogy is volt? = Dolgozók Lapja jún. 29. 6.

Almási Miklós: Németh László: Husz János. = Kritika jún., 6. sz. 28.

Balogh Tibor: A szentség anakronizmusa. = Színház júl., 7. sz. 5-8.

Zay László: Husz János. = Theológiai Szemle júl.-aug., 4. sz. 255-256.

Bécsy Tamás: Színházi előadások Budapesten. = Jelenkor júl.-aug., 7-8. sz. 726-730.

Földes Anna: Husz János. = New Hungarian Quarterly 80. sz. 212-217.

ISMERTETÉS 1981.:

Ungár Júlia: Tudatosság, megformáltság, fegyelem. = Színház júl., 7. sz. 32-37.

Szomory György: Új IV. Henrik. = Pesti Műsor okt. 7-14. 40. sz. 13. [Beszélgetés Sinkovits Imrével szerepeiről]

 

 

IRGALOM. Regény.

 

1973

Tv-közvetítés okt. 19-én, 30-án ,25-én, 28-án, nov. 2-án, 1-én. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte: Hintsch György.

HÍRLELÉS 1972.:

[Gách Marianne] (g. m.): Németh László-mű a képernyőn. Irgalom. = Film, Színház, Muzsika jún. 3. 23. sz. 28-29. [Beszélgetés Hintsch Györggyel és Mensáros Lászlóval. Hat fényképpel.]

Elkészült az Irgalom és a Kiskirályok. Megelevenedett regénylapok. = Film, Színház, Muzsika aug. 19. 34. sz. 29. [Két forgatási fényképpel.]

HÍRLELÉS 1973.:

Deme Gábor: Irgalom. = RTV Újság okt. 15-21. 42. sz. 3.

ISMERTETÉS 197:3.:

Pályi András: Az Irgalom a képernyőn. = Magyar Hírlap okt. 23. 292. sz. 6. –

[Lőcsei Gabriella] (lőcsei): A Televízió műsoráról. Irgalom. = Magyar Nemzet okt. 24. 249. sz. 4.

[Szabó Endre] -sze-: Hit – a futni tudáshoz. = Csongrád Megyei Hírlap nov. 6. 260. sz. 4.

M. Szebeni Géza: A televízió előtt. = Népszava nov. 6. 101. sz. 5.

Jovánovics Miklós: Rendhagyó kritika egy szabályos tévésorozatról. = Népszabadság nov. 7. 271. sz. 16.

Lőcsei Gabriella: Irgalom. = Magyar Nemzet nov. 7. 261. sz. 12.

Bulla Károly: Az Irgalom-ról. = Film, Színház, Muzsika nov. 10. 45. sz. 27.

Hámos György: Az Irgalom hat részben. = Élet és Irodalom nov. 17. 46. sz. 13.

(Bulla Károly) B. K.: Széles Anna az Irgalomban. = Film, Színház, Muzsika dec. 8. 49. sz. 15.

Hintsch György: Két dedikáció között. = RTV Újság dec. 24-30. 52. sz. 5. [Az Iszony és az Irgalom filmrendezéséről.]

ISMERTETÉS 1974.:

Balássy László: Képernyő előtt. Németh László: Irgalom. = Vigilia jan., 1. sz. 69-70.

 

1987

 

Rádióközvetítés. Két részben. szept. 27-én, okt. 4-én. Rádióra alkalmazta és rendezte Vadász Ilona.

 

 

ISZONY. Regény.

 

1965

Filmbemutató nov. 10-én Pécsett a magyar játékfilmszemlén. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte: Hintsch György.

HÍRLELÉS 1965.:

Hintsch György: Az Iszony forgatása előtt. = Film, Színház, Muzsika jan. 1. 1. sz. 8.

Szalkai Sándor: Forgatják az Iszony-t. = Filmvilág júl., 7. sz. 25-27. [Három fényképpel.]

Iszony. = Képes Újság okt. 23. 43. sz. 8. [A regény filmváltozatáról. Fényképekkel.]

ISMERTETÉS 1965.:

Tegnap este ünnepélyesen megnyitották a magyar játékfilmszemlét. Az Iszony ősbemutatója. = Dunántúli Napló nov. 11. 266. sz. 1., 3. [N. L. fényképével.]

Vécsei Katalin: Film-ősbemutató Pécsett. Beszélgetés Németh Lászlóval az Iszony sikeréről. = Csongrád Megyei Hírlap nov. 14. 269. sz. 8. [Fényképekkel.]

Zay László: Iszony. Új magyar film. = Magyar Nemzet nov. 18. 272. sz. 4.

Iszony. A hét magyar filmjéről írja: Sándor Iván. = Film, Színház, Muzsika nov. 19. 47. sz. 8-9. [Három fényképpel.]

Koczkás Sándor: Iszony. = Magyar Ifjúság nov. 20. 47. sz. 6., nov. 27. 48. sz. 8.

B. E.: Iszony. – Magyar film – . = Hajdú-Bihari Napló nov. 21. 275. sz. 6.

Fenyő István: Iszony. Németh László regényének filmváltozata. = Népszabadság nov. 26. 279. sz. 9.

ISMERTETÉS 1966.:

Almási Miklós: Az Iszony és a lélektani realizmus. = Kritika jan., 1. sz. 47-49.

Rényi Péter: Az Iszony sikeres fogadtatása a Mar del Plata-i filmfesztiválon. = Népszabadság márc. 6. 55. sz. 8.

[Dalos László] D. L.: Mar del Platóban. Gombos Katalin fesztivál-élményeiről. = Film, Színház, Muzsika márc. 25. 12. sz. 21. [Az Iszonyról is beszél. Fényképpel.]

Az „Iszony” sikere a Filmfesztiválon. = Argentínai Magyar Újság 98. sz. máj. 11. 3. [Mar del Platan]

 

1978

 

Tv-közvetítés ápr. 4-én

 

1984

 

Rádióközvetítés nov. 18-án

 

 

JÓZSEF ÉS TESTVÉREI. Dráma 3 felvonásban

 

1974

Előadta a veszprémi Petőfi Színház együttese felolvasó színpad formájában októberben

 

 

KÍSÉRLETI DRAMATURGIA.

 

1972

Tv-közvetítés szept. 30-án. Részletek A két Bolyai, a Nagy család és a Csapda című drámából.

ISMERTETÉS 1972.:

Gáll István: Írók a képernyőn. = Film, Színház, Muzsika okt. 7. 41. sz. 26.

 

 

II. JÓZSEF. Dráma 5 felvonásban

 

1964

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház febr. 7-én

HÍRLELÉS 1964.:

Pongrácz Zsuzsa: Major Tamás: II. József. = Nők Lapja febr. l. 5. sz.

ISMERTETÉS 1964.:

Benedek András: Németh László II. Józsefe. = Pesti Műsor febr. 7-13. 6. sz. 6.

Dersi Tamás: II. József. = Esti Hírlap febr. 8. 2.

Rényi Péter: II. József. = Népszabadság febr. 9. 33. sz. 9.; R. P.: Vitában. Bp., 1967. Szépirodalmi. 317-324.

(Halász): Két megjegyzés a II. Józsefről. = Fényszóró febr. 12. 4.

Pethő Tibor: A két II. József 1964-ben. = Magyar Nemzet febr. 12. 35. sz. 4.

(detvay): Színházi életünk eseménye Németh László II. József drámája. = Szárnyaskerék febr. 13. 3.

A kalapos király nyilatkozik. = Esti Hírlap febr. 13. 2. [A Major Tamással készített tv-interjúról]

Demeter Imre: II. József. = Film, Színház, Muzsika febr. 14. 7. sz. 4-5.

Nagy Péter: Németh László II. Józseféről. = Élet és Irodalom febr. 15. 9. sz. 9.; N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., 1966. Szépirodalmi. 270-274.

- p -: II. József. = Hajó-Daru febr. 15. 3.

Színház. = Észak-Magyarország febr. 16. 4.

Szombathelyi Ervin: II. József. = Népszava febr. 18. 2.

- jécsai -: II. József. = Vörös Csillag febr. 19. 4.

Ezt láttuk … = Kisiparos febr. 20. 5.

Áment Andor: II. József. = Kazán febr. 24. 2.

Fenyő József: II. József. = Goldberger Textil márc. 2. 4.

Cserés Miklós: Németh László színdarabja a Nemzetiben. = Ország Világ márc. 11. 11. sz. 19.

H. J.: A két József császár. = Turbó márc. 18. 2.

Bernáth László: Nézőtéri jegyzetek. = Munka márc., 3. sz. 28-29.

Pándi Pál: Dráma és történelem. = Kritika márc., 3. sz. 3-9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 603-619.

Gaál József: II. József császár. = Vegyipari Dolgozó márc. 4.

Doromby Károly: Színházi krónika. = Vigilia ápr., 4. sz. 244-247.

 

Rádióközvetítés a Nemzeti Színházból, dec. 28-án

 

 

1965

 

Tv-közvetítés a Nemzeti Színházból, felvételről, júl. 20-án

 

1970

 

Rádiószínház szept. 1-jén

ISMERTETÉS 1970.:

Barta András: II. József. = Film, Színház, Muzsika szept. 19. 38. sz. 22.

Hegedűs Tibor: II. József. = Népszabadság szept. 22. 7.

 

1971

 

Rádióváltozat közvetítése jan. 25-én

 

1972

 

Rádióváltozat közvetítése aug. 10-én

 

1974

 

Rádióváltozat közvetítése máj. 23-án

 

1976

 

Rádiószínház ápr. 18-án

 

1985

 

Tv-változat közvetítése okt. I1-én

HÍRLELÉS 1985.:

Magyar klasszikusok műveiből új tévé-produkciók. = Magyar Hírlap ápr. 25. 6.

Befejeződött a II. József tévédráma forgatása. = Magyar Nemzet jún. 15. 6.

H. M.: Készülő tévéfilmek. = Vas Népe jún. 18. 5.

Kristóf Károly: II. József. = Füles szept. 27. 14.

Mezey Emőke: Németh László: II. József. = RTV Újság okt. 7-13. 40. sz. 3.

ISMERTETÉS 1985.:

[Bernáth László] (bernáth): Tv-notesz. = Esti Hírlap okt. 12. 2.

Pécsi István: Németh László remeklése. = Népújság [Heves] okt. 14. 4.

Csányi László: II. József. = Tolna Megyei Népújság okt. 15. 4.

Illés Lajos: II. József. = Népszava okt. 15. 6.

Leskó László: A kalapos király. = Somogyi Néplap okt. 15. 5.

Sulyok László: II. József. = Nógrád okt. 15. 4.

Vass Márta: A kalapos király emlékműve. = Békés Megyei Népújság okt. 15. 6.

Boda István: II. József. = Hajdú Bihari Napló okt. 16. 5.

[Holló Nándor] H. N.: II. József. = Petőfi Népe okt. 16. 4.

[Valkó Mihály] V. M.: II. József. = Szolnok Megyei Néplap okt. 16. 5.

Varga Lajos: Egy király kalapban. = Kisalföld okt. 16. 5.

Lőcsei Gabriella: II. József. = Magyar Nemzet okt. 18. 8.

Apáti Miklós: Tetőantenna. = Film, Színház, Muzsika okt. 19. 42. sz. 20.

Bencsik Gábor: Tévékockák. = Nők Lapja okt. 26. 43. sz. 23.

Tamás István: A történelem színpada. = Új Tükör okt. 27. 43. sz. 31.

Kuczka Péter: Tévéjátékok és dokumentumfilmek. = Kritika dec., 12. sz. 45-46.

ISMERTETÉS 1986.:

II. József = Fejér Megyei Hírlap jún. 20.

II. József. = Nógrád jún. 21.

II. József. = Dolgozók Lapja jún. 21.

II. József = Esti Hírlap jún. 23.

 

1986

 

Tv-változat közvetítése jún. 23-án

 

 

MATHIÁSZ-PANZIÓ. Dráma 4 felvonásban

 

1965

Bemutatta a budapesti Madách Kamaraszínház febr. 13-án

HÍRLELÉS 1965.:

Ruttkay Ottó: Yerma és Ágnes. = Pesti Műsor febr. 12-18. 7. sz. 8.

ISMERTETÉS 1965.:

Sándor Iván: Mathiász-panzió. = Film, Színház, Muzsika febr. 19. 8. sz. 8-9.

Dersi Tamás: Mathiász-panzió. = Esti Hírlap febr. 20. 2.

Györe Imre: Mathiász-panzió. = Magyar Nemzet febr. 20. 43. sz. 4.

(Rövid kritika a Mathiász-panzióról.] = Tükör febr. 23. 8. sz. 20.

Nagy Péter: Két bemutatóról. = Élet és Irodalom febr. 27. 9. sz. 9.; N. P.: Két évad – és ami megelőzte. Bp.. 1966. Szépirodalmi. 406-409.

Szombathelyi Ervin: Mathiász-panzió. = Népszava márc. 3. 52. sz. 2.

Gábor István: Mathiász-panzió. = Köznevelés márc. 12. 5. sz. 194.

- é -: Németh László: Mathiász-panzió. = Egyetemi Lapok márc. 13. 4.

Pándi Pál: Németh László: Mathiász-panzió. = Népszabadság márc. 13. 61. sz. 9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 589-593.

Keresztury Dezső: Mathiász-panzió. = The New Hungarian Quarterly 19. sz. 182-190.

 

Bemutatta a miskolci Nemzeti Színház febr. 13-án

 

 

Rádióközvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból, nov. 14-én

 

 

Tv-közvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból, nov. 28-án

 

 

 

 

1975

 

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház okt. 3-án

HÍRLELÉS 1975.:

A Mathiász-panzió készülő bemutatójáról. = Magyar Nemzet szept. 26. 6.

ISMERTETÉS 1975.:

Koncz István: Németh László: Mathiász-panzió. = Napló (Veszprém] okt. 5. 5.

Tamás István: Mathiász-panzió. = Népszabadság okt. 10. 7.

Illés Jenő: Veszprémi Petőfi Színház: Mathiász-panzió. = Film, Színház, Muzsika okt. 11. 41. sz. 4.

Major Ottó: Mathiász-panzió. = Tükör okt. 28. 43. sz. 13.; M. O.: Emelem és szenvedély. Bp., 1980. Szépirodalmi. 285-288.

ISMERTETÉS 1976.:

Márai Botond: A Mathiász-panzió gazdája. = Színház jan., 1. sz. 2122.

Pályi András: Németh Lászlói játékstílus. = Színház jan., 1. sz. 16-19.

Szűcs Miklós: A Mathiász-panzió Veszprémben. = Színház jan., 1. sz. 19-21.

ISMERTETÉS 1977.:

Dobos Ildikó: Ágnestől Bethlen Katáig. = Film, Színház, Muzsika ápr. 2. 14. sz. 8-9.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Ajkán, okt. 26-án

 

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, okt. 30-án

 

ISMERTETÉS 1975.:

Kulcsár János: Mathiász-panzió. = Vas Népe okt. 29. 5.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Dunaújvárosban, dec. 7-én

 

ISMERTETÉS 1975.:

[Kemény Dezső] (kd): Szociológia – drámai dialógusokban. = Fejér Megyei Hírlap dec. 10. 5.

 

 

 

1976

 

Tv-közvetítés a veszprémi előadásról, felvételről, ápr. 13-án

 

 

 

1982

 

Tv-film ápr. 16-án

HÍRLELÉS 1981.:

G. L: Mi újság a televízióban? = Népszava ápr. 9. 6.

Garai Tamás: 150 produkció után. = Hétfői Hírek ápr. 27. 4.

K. B.: Felvétel után, adás előtt. = Új Tükör júl. 12. 28. sz. 36-37.

HÍRLELÉS 1982.:

A Mathiász-panzió tv-változata a képernyőn. = Észak-Magyarország ápr. 16.; Dunántúli Napló ápr. 16.

ISMERTETÉS 1982.:

[Horpácsi Sándor] (horpácsi): Mathiász-panzió. = Déli Hírlap ápr. 19. 2.

Csáki Judit: Mathiász-panzió. = Népszava ápr. 20. 6.

(pécsi): Segítettek a színészek. = Népújság [Heves] ápr. 20. 4.

Seregi István: A képernyő előtt. = Kelet-Magyarország ápr. 20. 2.

Boda István: Mathiász-panzió. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 21. 5.

I. M.: Mathiászpanzió. = Szabad Föld ápr. 25. 16. sz. 13.

 

 

 

 

NAGY CSALÁD. Dráma I-II. részben; 4 ill. 3 felvonásban

 

 

1963

 

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház okt. 25-én. I. rész

HÍRLELÉS 1963.:

[Koncz István] (Koncz): Próba után – premier előtt. = Napló [Veszprém] okt. 25. 2.

A veszprémi Petőfi Színház bemutatta Németh László Nagy család c. drámáját. = Film, Színház, Muzsika okt. 25. 43. sz. 19.

ISMERTETÉS 1963.:

Koncz István: Nagy család. = Napló [Veszprém] okt. 27. 2.

Fencsik Flóra: Nagy család. = Esti Hírlap okt. 28. 2.

Demeter Imre: Nagy család. = Film, Színház, Muzsika nov. 1. 44. sz. 15-16.

Csák Gyula: Németh László Nagy család-ja Veszprémben. = Élet és Irodalom nov. 2. 44. sz. 8.

Szombathelyi Ervin: „Nagy család”. = Népszava nov. 3. 258. sz. 7.

Földes Anna: Színházi levél a Nagy családról. = Nők Lapja nov. 9. 45. sz. 8-9.

Sikere van a Nagy Család-nak – de nem mindenütt. = Napló [Veszprém] nov. 17. 2.

Pünkösti Árpád: Magunk szentélye. = Napló [Veszprém] nov. 21. 2.

Koncz István: A Nagy családról – a nagy családban. = Napló [Veszprém] nov. 30. 2. [Ankét a művészklubban]

Kiss Károly: Nagy család. = Magyar Nemzet dec. 17. 294. sz. 4.

ISMERTETÉS 1964.:

Koncz István: Család-ciklus a veszprémi színházban. = Életünk I. 151-157.

Szigeti Endre: Németh László szembenéz a bomló családdal. = Új Ember febr. 9. 6. sz. 3.

Pándi Pál: Jegyzetek a Nagy családról. = Népszabadság febr. 21. 43. sz. 9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 624-631.

Szánthó Dénes: Vidéki színház 1964. = Magyarország ápr. 26. 13. sz. 20.

Rényi Péter: Gondolatok a kommunista hősről. = Új Írás ápr., 4. sz. 481-487.; R. P.: Vitában. Bp., 1967. Szépirodalmi. 167-190.

Barabás Tamás: Körséta vidéki színházakban. = Népművelés jún., 6. sz. 26-27.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Várpalotán, Pápán, Ajkán és Balatonfüreden, nov. 15 és 20. között

 

ISMERTETÉS 1963.:

Pedagógus-ankétok Balatonfüreden és Pápán a Nagy család-ról. = Napló [Veszprém] dec. 1. 2.

 

 

 

1964

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Budapesten, jan. 13-19-ig

HÍRLELÉS 1963.:

[Sztankay József] (sztankay): A budapesti győzelem. = Napló [Veszprém] dec. 11. l.

ISMERTETÉS 1964.:

A Nagy családot játszották a veszprémiek a Bartók teremben. = Esti Hírlap jan. 17. 2.

Veszprémer Erfolg in Budapest. = Neue Zeitung máj. 8. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, jan. 30-án

 

HÍRLELÉS 1964.:

[Bertalan László] (Bertalan): Író, színház, közönség = Vas Népe jan. 24. 5.

ISMERTETÉS 1964.:

Vágvölgyi László: A Nagy Család. = Vas Népe febr. 2. 4.

A szombathelyi Ifjúsági Klubban a Nagy család-ot vitatják meg egy ankéton. = Vas Népe febr. 4. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, febr. 6-án

 

ISMERTETÉS 1964.:

A Nagy család második részét is bemutatják Szombathelyen: a veszprémi színház felolvasó-színház formájában. = Vas Népe febr. 8. 3.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Sopronban, febr. 15-én

 

HÍRLELÉS 1964.:

Radó Ferenc: Németh László: Nagy család. = Kisalföld febr. 15. 2.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Balatonfüreden, jún. 19-én

 

ISMERTETÉS 1964.:

Sz.: Füredi színházi napok. = Élet és Irodalom jún. 27. 26. sz. 9.

 

A veszprémi Petőfi 5zínház bemutatja a Nagy család II. részét okt. 23-án

 

HÍRLELÉS 1964.:

[Koncz István] (koncz): Premier előtt a Nagy család. = Napló [Veszprém] okt. 22. 4.

„Nagy család II.” = Film, Színház, Muzsika okt. 23. 43. sz. 20.

ISMERTETÉS 1964.:

Koncz István: Nagy család. = Napló [Veszprém] okt. 25. 5.

Demeter Imre: A Nagy család Veszprémben. = Film, Színház, Muzsika okt. 30. 44. sz. 15.

Illés Jenő: Levelek a színházból. = Magyar Ifjúság nov. 14. 46. sz. 6.

A Nagy család országos visszhangja. = Napló [Veszprém] nov. 14. 4.

Kép a Nagy Család előadásáról. = Tyeatr 11. sz. 104.

Illés Jenő: Színész és szerep. Kata – Spányik Éva. = Film, Színház, Muzsika dec. 18. 51. sz. 21.

Gábor István: Nagy család. = Magyar Nemzet dec. 31. 305. sz. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka a Nagy család II. részével Szombathelyen, nov. 14-én

 

HÍRLELÉS 1964.:

[Bertalan László] (Bertalan): Vendégünk a Veszprémi Petőfi Színház. = Vas Népe nov. 7. 4.

(pataki): Megérkezett = Vas Népe nov. 11. 8.

ISMERTETÉS 1964.:

A Nagy család. A veszprémi Petőfi Színház bemutató előadásáról kritika. = Vas Népe nov. 12. 2.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka a Nagy család II. részével Inotán, dec. 14-én

 

ISMERTETÉS 1964.:

Fencsik Flóra: A Nagy család Inotán. = Esti Hírlap dec. 15. 2.

 

 

 

1965

 

Az I-II. részt bemutatta a miskolci Nemzeti Színház márc. 12-13-án

HÍRLELÉS 1965.:

- párkány -: A Nagy család próbáján Miskolcon. = Észak-Magyarország márc. 10. 2.

ISMERTETÉS 1965.:

Sigér Imre: Nagy család. Kelet-Magyarország márc. 16. 5.

Kabdebó Lóránt: A kis család bomlása. = Észak-Magyarország márc. 21. 4.

[Csík István] Cs. I.: Vidéki színházi esték. = Film, Színház, Muzsika ápr. 23. 17. sz. 14.

Gyárfás Imre: Nagy család. = Napjaink ápr., 4. sz. 8.

 

 

 

1966

 

Bemutatta az egri Gárdonyi Géza Színház febr. 30-án

HÍRLELÉS 1966.:

[Márkusz László] (márkusz): Vallomások Németh László Nagy család c. drámájáról. = Heves Megyei Népújság febr. 25. 3.

ISMERTETÉS 1966.:

Bemutatták Németh László Nagy család c. drámáját. = Heves Megyei Népújság febr. 27. 3.

Ankét a Nagy családról. = Heves Megyei Népújság márc. 4. 3.

Gyurkó Géza: Nagy család. = Heves Megyei Népújság márc. 6. 3.

Nagy Zoltán: Németh László: Nagy család. = Napjaink ápr. 1. 4. sz. 10. [A miskolci és az egri előadásról]

 

 

 

1968

 

Bemutatta a budapesti József Attila Színház márc. 16-án

ISMERTETÉS 1968.:

Dersi Tamás: Nagy család. = Esti Hírlap márc. 20. 2.

Létay Vera: Erkölcsi igényesség és igényes erkölcstelenség. = Élet és Irodalom márc. 23. 12. sz. 8.

[Koltai Tamás] K. T.: A Nagy Család bemutatója a József Attila Színházban. = Népszabadság márc. 27. 7.

Kürti László: Elvek és érzelmek. = Film, Színház, Muzsika márc. 30. 13. sz. 4.

Dersi Tamás: Grosse Familie. = Budapester Rundschau ápr. 5. 14. sz. 7.

Szombathelyi Ervin: Nagy család. = Népszava ápr. 7. 7.

Gábor István: Színházi figyelő. = Köznevelés ápr. 26. 9. sz. 356.

F. R. K.: A nagy család. = Ifjúsági Magazin máj., 5. sz. 61.

Kántor Lajos: Nagy családok. = Korunk júl., 7. sz. 976-977.; K. L.: Szárny és gyökér. Kolozsvár-Napoca, 1979. Dacia 97-103.

ISMERTETÉS 1981.:

- kápé -: A huszonhatodik év a József Attila színházban. = Budapest ápr., 4. sz. 8-9. [Szemes Mariról és a Nagy családról]

 

Rádióközvetítés a budapesti József Attila Színházból nov. 3-án

 

 

 

 

1969

 

Tv-közvetítés a budapesti József Attila Színház előadásáról, felvételről, dec. 30-án

 

 

 

1976

 

Rádióközvetítés a budapesti József Attila Színházból, felvételről, jún. 10-én

 

 

 

1985

 

Bemutatta a budapesti Józsefvárosi Színház febr. 15-én

HÍRLELÉS 1985.:

(cserje): Nagy család = Pesti Műsor jan. 16. 3. sz. 78.

ISMERTETÉS 1985.:

Takács István: Németh László felújítás a Józsefvárosi Színházban. = Népszava febr. 25. 6.

Kapu Pál: Bemutató a Józsefvárosi Színházban. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 2. 5.

Barabás Tamás: A Nagy család a Józsefvárosban. = Új Tükör márc. 3. 9. sz. 28.

Morva István: Kis család, nagy család. = Esti Hírlap márc. 9. 2.

Bérczes László: A nagy család. = Film, Színház, Muzsika márc. 23. 12. sz. 4-5.

[Pálfy G. István] (pálfy): Nagy család. = Magyar Ifjúság máj. 17. 20. sz. 7.

lllés Jenő: Villanófényben. = Pesti Műsor máj. 29 jún. 5. 22. sz. 37.

Ézsiás Erzsébet: A Nagy család – húsz év után. = Színház jún., 6. sz. 24-25.

Illisz László: Németh László: Nagy család. = Kritika júl., 7. sz. 28.

Csáki Judit: A Józsefváros népszínháza … = Színház szept., 9. sz. 8-14.

 

Bemutatta a leningrádi Komisszarzsevszkaja Színház márc. 24-én

 

ISMERTETÉS 1985.:

Leningrádban sikerrel mutatták be a Nagy családot. = Dél-Magyarország márc. 25.; Kisalföld márc. 25.; Népszava márc. 25.; Tolna Megyei Népújság márc. 25.; Somogyi Néplap márc. 25.;

Magyar bemutató Leningrádban. = Magyar Ifjúság ápr. 12. 15. sz. 20.

 

A budapesti Józsefvárosi Népszínház vendégjátéka Cegléden máj. 3-án, Egerben máj. 8-án, Hódmezővásárhelyen máj. 15-én

 

HÍRLELÉS 1985.:

Mit kínál a Gárdonyi Géza Színház? = Népújság [Heves] ápr. 20. 4.

ISMERTETÉS 1985.:

Kapu Pál: Németh László: Nagy család. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 14. 5.

 

1986

 

A budapesti Józsefvárosi Népszínház vendégjátéka Gyöngyösön, márc. 12.

HÍRLELÉS 1986.:

A Nagy család a Gyöngyösi Mátra Művelődési Központban 1986. március 12-én. = Népújság [Heves] márc. 11. 2.

ISMERTETÉS 1986.:

G. Molnár Ferenc: Három a színház. = Népújság [Heves] márc. 19. 4.

 

A budapesti Józsefvárosi Népszínház vendégjátéka Pásztón szept. 19-én

 

ISMERTETÉS 1986.:

Németh László születésének 85. évfordulója alkalmából a Józsefvárosi Színház társulata Pásztón előadja a Nagy család-ot. = Magyar Nemzet, szept. 20. 6.

 

 

NÉGY PRÓFÉTA. Verses dráma 4 felvonásban

 

1974

Előadták a veszprémi Petőfi Színház művészei felolvasó színpad keretében, okt. 29- én

ISMERTETÉS 1974.:

B. E.: Felolvasó színpad. Németh László: Négy próféta. = Napló [Veszprém] okt. 31. 5.

 

 

PAPUCSHŐS. Dráma 4 felvonásban

 

1939

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház nov. 4-én

HÍRLELÉS 1939.:

„Papucshős” a Nemzetiben. = Az Est okt. 3. 7.

A Nemzeti Színház a közeljövőben bemutatja Németh László „Papucshős” c. négyfelvonásos társadalmi színművét. = Népszava okt. 11. 4.

Németh László drámája a Nemzeti Színház legközelebbi magyar újdonsága. = Magyar Nemzet okt. 11. 8.

Magyar bemutatók előkészületei a Nemzetiben … = Magyar Nemzet okt., 27. 8.

ISMERTETÉS 1939.:

Féja Géza: Papucshős. = Magyarország nov. 4. 251. sz. 6.

[Kárpáti Aurél] (-él): Papucshős. = Az Est nov. 4. 6.

Galamb Sándor: Németh László darabja a Nemzeti Színházban. = Magyar Nemzet nov. 5. 251. sz. 14.

Papp Jenő: Papucshős. = Új Magyarország nov. 5. 251. sz. 8.

Porzsolt Kálmán: Papucshős. = Pesti Hírlap nov. 5. 8.

[Pünkösti Andor] P. A.: Papucshős. = Az Újság nov. 5. 10.

[Révész Mihály] (Rm): Papucshős. = Népszava nov. 5. 228. sz. 6.

Boross Jenő: Színházi körút. = Nemzetőr nov. 6. 4.

Pünkösti Andor: Villámfények. = Magyar Színpad nov. 1-7. 209-305. sz. 1.

Harasztos Albert: Papucshős. = Film, Színház, Irodalom nov. 8-15. 45. sz. 1-2.

ifj. Ambrózy Ágoston: Szánalom … = Színházi Magazin nov. 11. 46. sz. 1-2.

Benedek Marcell: Papucshős. = Új Idők nov. 12. 46. sz. 610.

( - ): Nemzeti Színház: Papucshős. = Élet nov. 12. 46. sz. 723.

Keresztury Dezső: Színház. = Jelenkor nov. 15. 4. sz. 12.

Saád Béla: Színházi szemle. = Magyar Kultúra nov. 20. 22. sz. 205–206.

Ságody József: Beszéljünk őszintén. = Film, Színház, Irodalom nov. 22-29. 4.. sz. 2 3

Gombos Gyula: Németh László: Papucshős. = Magyar Élet dec. 12. sz. 14.

Hort Dezső: Németh László: Papucshős. = Korunk dec.. 12. sz. 1104.

Rédey Tivadar: Színház. = Napkelet, dec.. 12. sz. 423-426.

Schöpflin Aladár: Színházi bemutatók. = Nyugat dec., 12. sz. 297-298.; S. A.: Válogatott tanulmányok. Bp., 196 30-án . Szépirodalmi. 621-623.

Schöpflin Aladár: Színházi tükör. = Tükör dec., 12. sz. 830-831.

Szíra Béla: Papucshős. = Katolikus Szemle dec., 12. sz. 664-665.

ISMERTETÉS 1940.:

Színházi szemle. = Magyar Kultúrszemle jan., l. sz. 11.

Dedinszky Gizella: Németh László: Papucshős. = Magyar Női Szemle jan.-febr., 1-2. sz. 34.

Vajthó László: Magyar újdonságok színházaink műsorán. = Protestáns Szemle jún., 6. sz. 176-180.

Birkás Endre: Az elmúlt évad színházi mérlege. = Magyar Kultúrszemle júl., 7. sz. 168.

Bisztray Gyula: Színházi év akadályokkal. = Magyar Szemle júl., I. (155. ) sz. 42-53.

 

1966

 

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház szept. 9-én

HÍRLELÉS 1966.:

Megkezdődtek a Papucshős próbái. = Napló [Veszprém] júl. 9. 4.

Koncz István: Színházi bemutató előtt. = Napló [Veszprém] szept. 4. 4.

ISMERTETÉS 1966.:

Koncz István: Színházi jegyzet. = Napló [Veszprém] szept. 11. 4.

Geszti Pál: Papucshős. = Film, Színház, Muzsika szept. 16. 37. sz. 8.

Lukácsy András: Könyörület vagy gyávaság? = Élet és Irodalom szept. 17. 38. sz. 8.

Kritika a Papucshős bemutatójáról. = Tükör szept. 20. 38. sz. 18.

Tamás István: Papucshős. = Népszabadság okt. 5. 235. sz. 7.

Földes Anna: Németh László: Papucshős. = Nők Lapja nov. 12. 46. sz. 22-23.

Gábor István: Papucshős. = Köznevelés nov. 18. 22. sz. 831.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, okt. 15-én

 

HÍRLELÉS 1966.:

Színházi évadnyitás Szombathelyen. = Vas Népe okt. 14. 5.

ISMERTETÉS 1966.:

[Bertalan László] B. L.: Az értelem tragikomédiája. = Vas Népe okt. 23. 9.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Budapesten, okt. 20-23-ig

 

HÍRLELÉS 1966.:

A Papucshős Budapesten: 1966. október 20-21-22-23-án a Madách Színházban. = Film, Színház, Muzsika okt. 7. 40. sz. 22.

 

Tv-közvetítés dec. 13-án a budapesti Madách Színházból, felvételről.

 

 

1967

 

Rádióközvetítés aug. 30-án a veszprémi Petőfi Színházból

 

1969

 

Bemutatta a budapesti Madách Kamaraszínház okt. 24-én

HÍRLELÉS 1969.:

Körmendi Judit: A Papucshős újraéled. = Film, Színház, Muzsika szept. 20. 38. sz. 12-13.

Két magyar dráma a múltról. = Köznevelés okt. 23. 16. sz. 35.

ISMERTETÉS 1969.:

[Dalos László] (déel): Sebő, Kós város könyvtárnoka. = Film, Színház, Muzsika okt. 25. 43. sz. 14.

Papp Antal: Papucshős. = Magyar Hír lap okt. 26. 9.

Bor Ambrus: Papucshős. = Magyar Nemzet okt. 29. 4.

Dersi Tamás: Papucshős. = Esti Hírlap nov. 1. 2.

Színházi bemutatók. = Film, Színház, Muzsika nov. l. 44. sz. 8.

Szalontay Mihály: Papucshős. = Népszava nov. 2. 9.

Gyárfás Miklós: Papucs hős. = Tükör nov. 4. 44. sz. 18.

Mátrai-Betegh Béla: Dramen der Einsamkeit. László Németh „Pantoffelheld” in den Madách Kammerspielen. = Budapesten Rundschau nov. 9. 45. sz. 9.

[Antal Gábor] A. G.: Papucshős. = Ország, Világ nov. 12. 46. sz. 18.

Hantos, E.: „Der Pantoffelheld” … = Neueste Nachrichten nov. 14. 6.

[Pándi Pál] P. P.: Papucshős. = Népszabadság nov. 28. 7.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 585-588.

Székely Gabriella: Papucshős. = Magyar Ifjúság nov. 28. 48. sz. 13.

Majtényi Mihály: A színpad mint élettér. = Magyar Szó dec. 14. 343. sz. 10.

ISMERTETÉS 1970.:

Czímer József: The hasispecked husband. = The New Hungarian Quarterly 38. sz. 201-202.

Spiró György: Három arc Németh László Papucshőséből. = Színház jan., 1. sz. 32-34. [Pécsi Sándor, Psota Irén, Vass Éva]

 

A sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház vendégjátéka Budapesten, nov. 22- én

 

ISMERTETÉS 1969.:

„Ez történt még a héten” . = Film, Színház, Muzsika nov. 29. 48. sz. 18.

 

Bemutatta a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház dec. 6-án

 

HÍRLELÉS 1969.:

Kacsir Mária: Papucshős. Németh László drámája Sepsiszentgyörgyön. = Előre dec. 4. 2.

A Papucshős Sepsiszentgyörgyön. = Magyar Hírlap dec. 8. 6.

ISMERTETÉS 1969.:

Zsehránszky István: Kisvárosi idill vagy kisvárosi dráma? = Megyei Tükör nov. 29. 8.

Veress Dániel: A bírálat erkölcstana. = Megyei Tükör dec. 13. 7. [Válasz Zsehránszky Istvánnak a Papucshős kritikájára]

ISMERTETÉS 1970.:

Zsehránszky István: A kérdés nem ilyen egyszerű. = Megyei Tükör jan. 10. 8. [Viszontválasz Veress Dániel cikkére]

Kántor Lajos: Szentgyörgyi úttörés. = Utunk jan. 23. 4. sz. 11.

Spiró György: Három arc Németh László Papucshőséből. = Színház jan., l. sz. 32-34.

A Papucshős sepsiszentgyörgyi bemutatásáról. = Tükör márc. 10. 10. sz. 6.

Illés Jenő: Ünnepi órák – három színházban. = Igaz Szó márc., 3. sz. 367-372., [Németh Lászlóval Erdélyben]

Veress Dániel: Három dráma. = Új Élet márc., 6. sz. 15. [Az Erdélyben előadott Két Bolyai, Papucshős és Villámfénynél]

ISMERTETÉS 1981.:

Illés Jenő: Három színházi estről. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 25-30.

 

1970

 

Tv-közvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból, felvételről, máj. 12-én

ISMERTETÉS 1970.:

Lukácsy András: Tv-kritika. = Magyar Hírlap máj. 12. 9.

Seregi István: A tv-ben láttuk … = Keletmagyarország máj. 14. 8.

 

1971

 

Bemutatta a kolozsvári Állami Magyar Színház jan. 6-án

 

1973

 

Bemutatta a zólyomi Városi Színház márc. 20-án

 

1983

 

Tv-film közvetítése szept. 18-án

HÍRLELÉS 1983.:

Tévé-változat készül Ádám Ottó rendezésében Németh László Papucshős c. színművéből. = Somogyi Néplap ápr. 8.; Magyar Nemzet ápr. 14.; Hétfői Hírek ápr. 18.

A Papucshős tv-felvételei befejeződtek. = Új Tükör júl. 23. 6.

 

1987

 

Bemutatta a nagyváradi Területi Magyar Színház dec. 10-én

ISMERTETÉS 1987.:

(Ábrán): A Papucshős Váradon. = Film, Színház, Muzsika dec. 12. 50. sz. 4-5.

Varga Gábor: A könyvtárnok. = Utunk dec. 18. 51. sz. 7.

 

 

PETŐFI MEZŐBERÉNYBEN. Jelenet 1 felvonásban

 

1954

Rádióközvetítés júl. 29-én

ISMERTETÉS 1954.:

Sebestyén György: Petőfi Mezőberényben. = Magyar Nemzet aug. 8. 7.

Kárpáti Aurél: Petőfi Mezőberényben. = Magyar Rádió aug. 9-15. 32. sz. 8-9.

Bóka László: „Jelszó Petőfi.” = Szabad Nép dec. 19. 353.sz. 5.

Illyés Gyula: Petőfi Mezőberényben. = Szabad Nép dec. 28. 361. sz. 3.; I. Gy.: Ingyen lakoma. 1. Bp. 1964. Szépirodalmi. 276-282; I. Gy.: Iránytűvel. 1. Bp. 1975. Szépirodalmi. 438-446. [Hozzászólás Bóka László támadó cikkéhez]

[Bertalan Lajos] B. L.: Petőfi Mezőberényben. = Győr-Sopron Megyei Hírlap dec. 30. 3.

ISMERTETÉS 1955.:

Horváth Márton: A „Petőfi Mezőberényben” vitához. = Szabad Nép jan. 1. 1. sz. 4.

Gellért Oszkár: Egyéni képzelet, vérmérséklet, ízlés. = Esti Budapest jan. 8. Irodalmi melléklet 2.

ISMERTETÉS 1986.:

Párkány László: Petőfi Mezőberényben. Egy darab hányattatásai. = RTV Újság ápr. 14-20. 15. sz. 4. [Bozó László rendező dokumentumműsora elé]

(Kósa): Egy rendező naplójából. = Magyar Ifjúság máj. 2. 18. sz. 6-7.

 

1966

 

Bemutatta a budapesti Irodalmi Színpad márc. 26-án

ISMERTETÉS 1966.:

Az Irodalmi Színpad szombaton este mutatta be a Petőfi Mezőberényben c. egyfelvonásost. = Hétfői Hírek márc. 28. 13. sz. 6.

Illés Jenő: Reneszánsz komédia – magyar egyfelvonásosok. = Film, Színház, Muzsika ápr. 1. 13. sz. 21.

Gábor István: Petőfi Mezőberényben. = Magyar Nemzet ápr. 20. 4.

Gábor István: Két magyar dráma az Irodalmi Színpadon. = Magyar Nemzet ápr. 29. 4.

Kéry László: Petőfi Mezőberényben. = Élet és Irodalom ápr. 30. 18. sz.

9.; K. L.: Shakespeare, Brecht és a többiek. Bp., 1968. Magvető. 333-337.

 

1969

 

Tv-közvetítés júl. 18-án

HÍRLELÉS 1969.:

A Petőfi Mezőberényben-ből tv-film készül. = Esti Hírlap máj. 10. 2.

M. A.: A végső elhatározás. = Film, Színház, Muzsika júl. 12. 28. sz. 28.

ISMERTETÉS 1969.:

(bársony): Televíziós élmény: Petőfi Mezőberényben. = Esti Hírlap júl. 19. 2.

[Annus József] A. J.: Petőfit láttuk. = Csongrád Megyei Hírlap júl. 22. 5.

Lehotay Horváth György: Petőfi Mezőberényben. = Tükör júl. 22. 29. sz. 30.

Vilcsek Anna: Petőfi Mezőberényben. = Magyar Nemzet júl. 23. 4.

Iglódi István: Petőfi Mezőberényben. = Élet és Irodalom júl. 26. 30. sz. 6.

ISMERTETÉS 1972.:

Tordy Géza: „Mai szemmel, mai szívvel.” = Film, Színház, Muzsika dec. 30. 53. sz. 10-11. [Vallomás a film főszerepéről]

ISMERTETÉS 1981.:

[Valkó Mihály] V. M.: Petőfi. = Szolnok Megyei Néplap jan. 21. 5.

 

1973

 

Rádióváltozat júl. 22-én

 

1976

 

Rádiószínház márc. 15-én

 

1977

 

A Színművészeti Főiskola hallgatóinak vizsgaelőadása az Ódry Színpadon, máj. 28-án

ISMERTETÉS 1977.:

László Ilona: Miénk a hatalom az emberszív felett. = Képes Újság jún. 4. 23. sz. 15.

[Vértessy Péter] V. P.: Petőfi Mezőberényben. Vizsgaelőadás az Ódry Színpadon. = Magyar Nemzet jún. 25. 4.

 

 

PUSZTULÓ MAGYAROK. Vígjáték 3 felvonásban

 

1978

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház febr. 24-én

HÍRLELÉS 1978.:

Horváthy György (h. gy.): Németh László és Csurka István vígjátékát próbálják a Petőfi Színházban. = Napló [Veszprém] febr. 15. 5.

Horváthy György: Az előítélet szatírája. = Napló [Veszprém] febr. 23. 5.

H. É.: Ezen a héten … = Film, Színház, Muzsika febr., 7. sz. 21. [A nyolcadik Németh László-darab készülő veszprémi bemutatójáról]

ISMERTETÉS 1978.:

Horváthy György: A valóság nem eleve rossz. = Napló [Veszprém] febr. 26. 5.

Szakolczay Lajos: Veszprém – Pusztuló magyarok. = Pesti Műsor márc. 1–8. 9. sz. 52-53.

Illés Jenő: Az arányvesztés kritikája. = Film, Színház, Muzsika márc. 4. 9. sz. 11.

[Zappe László] Z. L.: Németh László: Pusztuló magyarok. = Kritika máj., 5. sz. 27-28.

Szűcs Miklós: Három Németh László-bemutató. = Színház júl., 7. sz. 22-25.

 

SÁMSON. Verses dráma 3 felvonásban

 

1963

Rádiószínház ápr. 7-én

ISMERTETÉS 1963.:

Cserés Miklós: Mit rendezek a héten? = RTV Újság ápr. 1-7. 13. sz. 3.

Görgey Gábor: Sámson. = Magyar Nemzet ápr. 9. 82. sz. 4.

[Lukácsy András] L. A.: Németh László: Sámson. = Élet és Irodalom ápr. 13. 15. sz. 10.

Rádiókritika. = Film, Színház, Muzsika ápr. 19. 16. sz. 8.

 

Rádiószínház okt. 6-án

 

 

1964

 

Rádiószínház jún. 7-én

 

1965

 

Rádiószínház febr. 20-án

 

Előadták a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem diákjai okt. 27-én

 

ISMERTETÉS 1965.:

Dévényi Róbert: Egyetemi Színházi Esték Debrecenben. = Film, Színház, Muzsika nov. 5. 45. sz. 22.

 

1975

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház felolvasó színpada márc. 4-én

ISMERTETÉS 1975.:

Sámson. = Békés Megyei Népújság márc. 8. 6. [Képpel]

 

1976

 

Rádiószínház júl. 18-án

 

1983

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház Gyulai Várszínháza júl. 8-án

HÍRLELÉS 1983.:

Érdekes drámabemutatók a gyulai várban. = Délmagyarország jún. 1. 4.

ISMERTETÉS 1983.:

Ablonczy László: Megszólaltak a harsonák. = Film, Színház, Muzsika júl. 2. 27. sz. 2-4.

B. Gy.: Gyulai Várszínház: Sámson. = Pesti Műsor júl. 6.

Valachi Anna: Az árnyékbokszolás módozatai. = Magyar Hírlap júl. 6. 6.

Andódy Tibor: Németh László: Sámson. = Békés Megyei Népújság júl. 7. 6.

Deák Attila: Sámson. = Esti Hírlap júl. 7. 2.

Szekrényessy Júlia: Régi adósságok. = Élet és Irodalom júl. 8. 27. sz. 13.

Zappe László: A Sámson Gyulán. = Népszabadság júl. 8. 7.

Kiss Dénes: Sámson a Gyulai Várszínházban. = Népszava júl. 12. 6.

Cs. Nagy Ibolya: Sámson. = Film, Színház, Muzsika júl. 23. 30. sz. 5-6.

Vinkó József: Németh László ősbemutató. = Új Tükör júl. 24. 30. sz. 28.

Sass Ervin: Sámson. = Békés Megyei Népújság okt. 12. 6.

Ézsiás Erzsébet: A huszadik évad. = Színház okt. , 10. sz. 23-24.

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház okt. 7-én

 

ISMERTETÉS 1984.:

Deák Attila: Színház a Kőrösök völgyében. = Szabad Föld jan. 28.4. sz. 12-13.

Grezsa Ferenc: A Sámson Békéscsabán. = Tiszatáj jan., 1. sz. 81-83.

Deák Attila: A látszat és a valóság dramaturgiája. = Új Auróra 1. sz. 59-63.

 

A békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka Debrecenben, nov. 28-án

 

ISMERTETÉS 1983.:

Túri Gábor: Németh László: Sámson. = Hajdú-Bihari Napló dec. 1. 5.

 

Rádióközvetítés a Gyulai Várszínházból, felvételről, dec. 18-án

 

 

A békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka Hódmezővásárhelyen, dec. 29-én

 

HÍRLELÉS 1983.:

(-): Színházi előzetes. = Csongrád Megyei Hírlap nov. 27. 4.

Királyhegyi Ottilia: Németh László Sámsonja Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 2. 4.

 

1984

 

A békéscsabai Jókai Színház előadásai a Gyulai Várszínházban jún. 15-től

HÍRLELÉS 1984.:

Németh László Sámson-jávai kezd június 15-én a Gyulai Várszínházban a békéscsabai színház. = Magyar Hírlap jún. 14. 9.

Gyulai Várszínház: Sámson. = Új Tükör júl. 1. 27. sz. 43. [Képpel]

 

 

SÁMSON. Szokolay Sándor kétfelvonásos operája Németh László drámája nyomán

 

1973

Bemutatta a Magyar Állami Operaház okt. 26-án

HÍRLELÉS 1973.:

Gách Marianne: Szokolay Sándornál. = Film, Színház, Muzsika febr. 24. 8. sz. 10-11.

Bános Tibor: Sámson – ma. = Magyarország szept. 2. 35. sz. 27.

Szokolay-bemutató készül. = Magyar Hírlap; Népszabadság; Fejér Megyei Hírlap szept. 7.; Békés Megyei Népújság szept. 11.

Dalos László D. L.: Szöveg: Németh László. Szokolay bemutató az Operaházban. = Film, Színház, Muzsika szept. 22. 38. sz. 8-9.

Kristóf Károly: Új Szokolay-opera – készül a Sámson. = Esti Hírlap okt. 2. 2.

Majtényi Zoltán: Vallomás a Sámson-ról. = Néző okt. 4. [Beszélgetés Szokolay Sándorral]

Gábor István: Mindig a konfliktus érdekel. = Magyar Nemzet okt. 7. 12. [Szokolay Sándor a Sámsonról]

Október 26-án, Szokolay Sándor előadása közben rövid kapcsolás az Operaházba, a Sámson premierjére. = Dolgozók Lapja okt. 21. 4.

Az Operaház ma mutatja be a Sámsont. = Népszabadság okt. 26. 7. [Mikó András az új zenedrámáról]

ISMERTETÉS 1973.:

Várnai Péter: Sámson. = Magyar Hírlap okt. 26. 8.

Illés Jenő: Szokolay ősbemutató – Németh László drámája operaszínpadon. = Pesti Műsor okt. 26-nov. l. 33. sz. 2.

D. P.: „Sámson” Oper in Budapest uraufgeführt. = Süddeutsche Zeitung okt. 29.

-ka-: Sámson. = Hétfői Hírek okt. 29. 4.

Balassa Imre: Operaház: Sámson. = Tükör okt. 30. 44. sz. 12.

Bemutató után: Beszélgetés Szokolay Sándorral. = Ország, Világ okt. 31. 44. sz. 12-13.

Sträter, Lothar: Operals nationales Fest. = Weser Kurier nov. 1. 5.

Albert István: Sámson. = Film, Színház, Muzsika nov. 3. 44. sz. 3-5.

Gombos, L.: „Sámson” die Geburt eines neuen Musikdramas. = Neueste Nachrichten nov. 3. 2.

Kroó György: Sámson. = Élet és Irodalom nov. 3. 44. sz. 13.

Kovács János: Sámson. = Magyar Nemzet nov. 4. 11.

Rajk András: Sámson. = Népszava nov. 4. 8.

Klein, Rudolf: Musikfest in Budapest. = Neue Zürichet Zeitung nov. 5. 31.

Bruckner József: Szokolay Sámson-ja az Operában. = EGyT Híradó nov. 6.

A Sámson szövegkiejtéséről. = Film, Színház, Muzsika nov. 10. 45. sz. 30.

Brunner, Gerhard: Ungarns dritter Weg. = Stuttgarter Zeitung nov. 11.

Lózsy János: Sámson. = Népszabadság nov. 11. Vasárnapi melléklet 5.

Raáb, M.: Sándor Szokolay: Sámson. = Budapestet Rundschau nov. 12. 11.

Die Kraft ist wieder nachgewachsen. = Salzburger Nachrichten nov. 13.

Vág György: Sámson. = Képes Újság nov. 17. 11.

Brunner, Gerhard: Ein Blinder der Klarsieht. = Die Welt nov. 19. 271. sz. 14.

Zur Tragödie berufen. = Darmstädter Echo dec. 4.

Kritika a Sámson budapesti bemutatójáról. = Theatre Rundschau dec. 7.

Boros Attila: Sámson. = Néző dec., 2.

Klein, Rudolf: Neues aus Budapest. Die Uraufführung von Szokolay's „Samson”. = Opernwelt dec., 47.

Tóth Sándor: Szokolay Sándor: Sámson. = Vigilia dec., 12. sz. 856-858.

ISMERTETÉS 1974.:

Sass Sylvia: A nagy élmény. = Film, Színház, Muzsika jan. 12. 2. sz. 14-15.

Sandner, Wolfgang: Haariger Mythos. = Thüringer Allgemeine Zeitung jan. 26.

Juhász Előd: Szokolay Sándor: Sámson. = Kritika jan., 1. sz. 31.

Kertész Iván: Sámson. = Muzsika jan., 1. sz. 16-20.

Keszi Imre: Sámson vagy a hősi kompromisszum. = Új Írás jan., 1. sz. 119-121.

Briggs, John L.: Budapest. Szokolay's third Opers, Satuson: = Opera News márc. 2.

Kovács János: Nationaloper Budapest – Satuson von S. Szokolay. = Theater der Zeit márc., 3. sz. 51-52.

Kerényi, Mária: New Satuson opera. Premier of Szokolay's work. = Hungarian Review máj., 5. sz. 18-19.

 

Tv-film a Sámson-opera keletkezéséről, okt. 26-án, ismétlés nov. 23-án

 

HÍRLELÉS 1973.:

Kerényi Mária: A Sámson-film műhelyében. = RTV Újság okt. 22-28. 43. sz. 2.

ISMERTETÉS 1973.:

Jovánovics Miklós: Kulisszatitkok. = Népszabadság okt. 28. Vasárnapi melléklet 8.

 

1974

 

Rádióközvetítés febr. 10-én. Hangfelvétel az okt. 26-i előadásról

Bemutatta a Magyar Állami Operaház társulata a wiesbadeni Grosses Hausban, máj. 28-án

ISMERTETÉS 1974.:

Heroische Geschichte. = Wiesbadener Kurier máj. 30.

Gách Marianna: Forró siker Wiesbadenban. = Film, Színház, Muzsika jún. 8. 23. sz. 3-4.

 

Bemutatta a Magyar Állami Operaház Kölnben, jún. 12-én

 

ISMERTETÉS 1974.:

Szokolays neue Oper „Samson” . = Musica jún. 17.

 

1975

 

Bemutatta a Magyar Állami Operaház társulata a kelet-berlini Deutsche Staatsoperben, ápr. 12-én

ISMERTETÉS 1975.:

Budapester Staatsoper gastierte mit „Satuson” . = Neues Deutschland ápr. 14.

Expressive Opernkunst. = Der Morgen ápr. 17.

 

1976

 

Rádióközvetítés hanglemezről okt. 29-én

 

1979

 

Rádióközvetítés júl. 14-én hanglemezről

 

1981

 

Rádióközvetítés jún. 22-én hanglemezről

 

1983

 

Bemutatta a weimari Deutsches Nationaltheater operatársulata Weimarban, okt. 25-én

ISMERTETÉS 1983.:

Thiers, Renate: Musiktheater voller Spannung und Dichte. = Thüringer Tagblatt nov. 1.

Schönfelder, Gerd: Gleichnishaftes Spiel um die Verantwortung des Menschen. = Neues Deutschland nov. 12/13.

ISMERTETÉS 1984.:

Fritzsche, Dietmar: Wiedergewonnene Kraft. = Theater der Zeit jan., 1. sz. 34-35.

 

Rádióközvetítés dec. 21-én

 

 

1985

 

Bemutatta a linzi Landestheater operatársulata a wiesbadeni Grosses Hausban, máj. 10-én

ISMERTETÉS 1985.:

Beifall für moderne Freiheitsoper. = Oberösterreichisches Tagblatt máj. 13.

Ein kompaktes Stück. = Musiktheater máj. 13.

So packend ist moderne Oper. = Nachrichten máj. 13.

Illés Jenő: A Sámson sikeréről. Szokolay-bemutató Linzben. = Film, Színház, Muzsika jún. 29. 26. sz. 9.

A Sámson bemutatója Linzben. = Bühne jún.

 

 

SZÉCHENYI. Dráma 4 felvonásban

 

1957

Bemutatta a budapesti Madách Kamaraszínház máj. 14-én

HÍRLELÉS 1957.:

Németh László darabja a Madách Színház műsorterveiben. = Esti Hírlap jan. 17. 2.

Színre kerül Németh László két történelmi darabja. = Esti Hírlap márc. 3. 2.

Megkezdték Németh László új drámájának próbáit. = Esti Hírlap márc. 29. 2.

Környei Elek: Újra megszólal a csákány. = Fejér Megyei Hírlap máj. 5. 4.

Jovánovics Miklós: Németh László: Széchenyi. = Élet és Irodalom máj. 10. 5. sz. 7.

A Széchenyi bemutató előadása 1957. máj. 14-én a Madách Kamaraszínházban. = Pesti Műsor máj. 10-16. 14. sz. 11. [A darabot betiltották, júniusban már nem játszotta a színház.]

ISMERTETÉS 1957.:

Bemutatták Németh László Széchenyi-jét. = Népszabadság máj. 16. 4.

Nagy Péter: Széchenyi. = Esti Hírlap máj. 16. 112. sz. 2.

Új magyar író? = Film, Színház, Muzsika máj. 17. 1. sz. 19. [A színház plakátján a szerző neve: Németh Sándor]

[Bogáti Péter] (bogáti): Széchenyi. = Népakarat máj. 19. 115. sz. 4.

Földes Anna: Széchenyi István: Timár József. = Nők Lapja máj. 23. 17. sz. 9.

Bölöni György: Németh László: Széchenyi. = Élet és Irodalom máj. 24. 6. sz. 7.; B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 319-321.

Demeter Imre: Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika máj. 24. 2. sz. 8-9.

Kardos György: Vívódók. = Kisalföld máj. 30. 2. [A dráma műsorról történt levételének védelmében]

ISMERTETÉS 1958.:

Várady Imre: Németh László két történelmi drámája. = Katolikus Szemle 1. sz. 6-12.; 2. sz. 61-65.; 3. sz. 109-114.

ISMERTETÉS 1960.:

F. R. K.: A Széchenyiről. = Ifjúsági Magazin febr., 2. sz. 57.

 

1964

 

Bemutatták Dél-Amerikában

ISMERTETÉS 1964.:

[Kutasi Kovács Lajos] (K. K. L.): Németh László „Széchenyi”-je a „regősök” előadásában. = Délamerikai Magyar Hírlap szept. 6. 4.

 

1968

 

Bemutatta a budapesti Katona József Színház nov. 22-én

HÍRLELÉS 1968.:

(Nagy): Széchenyi. Próbán a Katona József Színházban. = Film, Színház, Muzsika okt. 12. 41. sz. 6.

[Fencsik Flóra] (f. f.): A döblingi papírsapkák. = Esti Hírlap nov. 14. 268. sz. 2. napján.

Ma este mutatja be … = Esti Hírlap nov. 22. 275. sz. 2.

ISMERTETÉS 1968.:

Bernáth László: Széchenyi. = Esti Hírlap nov. 23. 2.

Bodnár Sándor: Széchenyi. A rendező a drámáról, a bemutatóra készített műsorlapon.

V. L.: A hét írója: Németh László. = Magyar Hírlap nov. 23. 9.

Papp Antal: Széchenyi. = Magyar Hírlap nov. 24. 9.

Dersi Tamás: A „Széchenyi” második premierje elé. = Pesti Műsor nov. 22 28. 38. sz. 6.

Rajk András: Széchenyi. = Népszava nov. 29. 2.; R. A.: Kényelmetlen páholy. Bp., 1972. Szépirodalmi. 149-151.

Geszti Pál: Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika nov. 30. 48. sz. 4-5.

Létay Vera: A döblingi komédiás. = Élet és Irodalom nov. 30. 48. sz. 9.

-rácz-: Széchenyi. = Tükör dec. 3. 49. sz. 18.

Mátrai-Betegh Béla: Széchenyi in Döbling. = Budapester Rundschau dec. 6. 49. sz. 7.

Földes Anna: Az igazságszerető ember drámája. = Nők Lapja dec. 7. 49. sz. 22-23.

[Ungvári Tamás] U-i T-s: Széchenyi. = Magyar Nemzet dec. 7. 4.

Bodnár Sándor rendező a Széchenyi-ről. = Hétfői Hírek dec. 9. 4.

Pándi Pál: Széchenyi. = Népszabadság dec. 11. 7.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 594-598.

Szántó Erika: A színház sokfélesége. = Pedagógusok Lapja dec. 15. 23-24. sz. 9.

Gábor István: Színházi figyelő. = Köznevelés dec. 20. 24. sz. 955.

ISMERTETÉS 1969.:

Bessenyei Ferenc négy arca a Széchenyi-ben. = Színház jan., 1. sz. 12-13.

Fekete Sándor: Küzdelem a küldetéssel. Németh László Széchenyije a Katona József Színházban. = Kritika febr., 2. sz. 3-9.

Gerold László: Pesti színházi séta. = Magyar Szó ápr. 24. 10.

Benedek András: Egy kor foglalata és rövid krónikája. = Színház ápr., 4. sz. 43-46. [Bessenyei Ferenc három történelmi szerepben]

Illés Jenő: Budapesti levél a magyar drámáról. = Igaz Szó ápr., 4. sz. 522-527.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor máj., 5. sz. 474-479.

A Nemzeti Színházban a Széchenyi az ötvenedik előadáshoz érkezett. = Film, Színház, Muzsika jún. 14. 24. sz. 19. [Krónika)

Almási Miklós: A jelen bújócskája. = Kortárs jún., 6. sz. 1002-1005.

Lőrinczi László: Budapesti színpad. = Igaz Szó szept., 9. sz. 547-557.

Zmij, Danuta: A budapesti színházi szezon. = Nagyvilág okt., 10. sz. 1580-1583.

Demeter Imre: Vázlatok Timár Józsefről. = Film, Színház, Muzsika nov. 15. 46. sz. 24-25.; nov. 29. 48. sz. 24-25.

ISMERTETÉS 1975.:

Dersi Tamás: Beszélgetés Németh László színházáról. = Színház jún., 6. sz. 36-39. [Bodnár Sándorral és Bessenyei Ferenccel]

 

1970

 

Tv-közvetítés a budapesti Katona József Színházból, felvételről, júl. 30-án

ISMERTETÉS 1970.:

Németh László: Széchenyi. Tv-kritika. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 4. 4.

 

1973

 

Rádiószínház febr. 18-án

ISMERTETÉS 1973.:

Harminc év magyar drámái. Rádiókritika a Széchenyi-ről. = Magyar Nemzet febr. 20. 4.

Hary Márta: A rádió mellett. = Népszava febr. 21. 2.

Zöldi László: Széchenyi. = Hajdú-Bihari Napló febr. 21. 5.

Barta András: Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika febr. 24. 8. sz. 22.

 

1975

 

Rádiószínház jan. 20-án

 

Tv-film közvetítése jún. 21-én, ismétlés júl. 17-én

 

ISMERTETÉS 1975.:

[Bernáth László] -bel-: Tv-notesz. = Esti Hírlap jún. 23. 2.

Benedek Miklós: Németh László: Széchenyi. = Észak-Magyarország jún. 24. 4.

[Hámori Ottó] H. O.: Jegyzetek a hétről. = Film, Színház, Muzsika jún. 28. 26. sz. 25.

[Illés Jenő] i. j.: Széchenyi. = Tükör júl. 1. 26. sz. 27.

 

1976

 

Rádiószínház jan. 18-án

 

Bemutatta a budapesti Madách Színház szept. 23-án

 

HÍRLELÉS 1976.:

A Madách Színház Széchenyi-vel kezdi az új évadot. = Népszava aug. 8. 6.

B. Turán Róbert: Széchenyi nem emlékmű, hanem élő valóság. = Pesti Műsor szept. 23-29. 31. sz. 10.

ISMERTETÉS 1976.:

Morvay István: Széchenyi harmadszor. = Esti Hírlap szept. 24. 2.

[Ablonczy László] A. L.: Művek és történetek. = Film, Színház, Muzsika szept. 25. 39. sz. 18-19.

[Molnár Gál Péter] MGP: A színpadi hős. = Népszabadság okt. 1. 7.

Illés Jenő: Madách Színház – Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika okt. 2. 40. sz. 8-9.

Rajk András: Széchenyi. = Népszava okt. 3. 8.

Szombathelyi Ervin: Ember és szerep. = Magyar Hírlap okt. 5. 6.

Bátki Mihály: Széchenyi. = Ország Világ okt. 6. 40. sz. 20-21.

Jókai Anna: Kalandozások. = Film, Színház, Muzsika okt. 30. 44. sz. 10.

Mészáros Tamás: Széchenyi életlen portréja. = Új Tükör nov. 2. 44. sz. 28-29.

Rónaszegi Éva: Széchenyi. = Néző nov., 2.

Nagy Péter: Széchenyi. = Kritika nov., 11. sz. 19-20.; N. P.: Zsöllyére ítélve. Bp., 1981. Gondolat. 347-351.

ISMERTETÉS 1977.:

Hermann István: A filozofikus Széchenyi. = Színház jan., 1. sz. 4-6.; H. I.: A hitvitától a drámáig. Bp., 1986. Szépirodalmi. 315-321.

Bereczky, Erzsébet: Saisonbeginn in ungarischen Theatern. = Theater der Zeit 2.

ISMERTETÉS 1978.:

Koltai, Tamás: Introducing the Madách Theatre. = Hungarian Review 5. sz. 20-21.

 

1977

 

A budapesti Madách Színház vendégjátéka Kaposvárott, febr. 24-26-án

HÍRLELÉS 1977.:

[Leskó László] L. L.: Széchenyi Kaposváron. = Somogyi Néplap febr. 22. 5.

Leskó László: Katedrális metaforákból. = Somogyi Néplap febr. 26. 4.

ISMERTETÉS 1977.:

A Madách Színház a Széchenyivel vendégszerepel Kaposváron. = Magyar Nemzet márc. 17. 6.

 

A budapesti Madách Színház vendégszereplése Pécsett, máj. 3-4-én

 

ISMERTETÉS 1977.:

(w. e.): Németh László Széchenyi-je. = Dunántúli Napló máj. 5. 2.

 

A budapesti Madách Színház vendégszereplése Zalaegerszegen, máj. 26-27-én

 

HÍRLELÉS 1977.:

Mit ígér az MMK? = Zalai Hírlap febr. 17. 5.

ISMERTETÉS 1977.:

Török András T. A.: Széchenyi üzenete. = Zalai Hírlap máj. 28. 5.

 

A budapesti Madách Színház vendégszereplése Egerben, máj. 31-én

 

 

1978

 

Az osztrák rádió közvetítése Bécsből, ápr. 8-án

ISMERTETÉS 1978.:

Széchenyi az osztrák rádióban. = Film, Színház, Muzsika ápr. 15. 15. sz. 20.

 

1981

 

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház márc. 20-án

HÍRLELÉS 1981.:

Tamás István: A Németh László-hagyomány folytatása. = Napló [Veszprém] márc. 13. 5.

ISMERTETÉS 1981.:

Zappe László: Széchenyi. = Népszabadság márc. 27. 7.

Horváthy György: Széchenyi tragikus végnapjai. = Napló [Veszprém] márc. 28. 5.

Ézsiás Erzsébet: Széchenyi. = Új Tükör ápr. 5. 14. sz. 2.

Illés Jenő: Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika ápr. 11. 15. sz. 11.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, ápr. 1-jén

 

ISMERTETÉS 1981.:

[Szakály Éva] (szakály): Széchenyi. = Vas Népe ápr. 3. 4.

 

Tv-változat közvetítése ápr. 18-án

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Budapesten, jún. 19-én

HÍRLELÉS 1981.:

A veszprémi Petőfi Színház a Széchenyivel mutatkozik be a Pesti Színházban. = Magyar Nemzet máj. 27. 5.

Vidéki színházak vendégjátéka a fővárosban. = Film, Színház, Muzsika jún. 6. 23. sz. 20.

A Veszprémi Petőfi Színház 1981 június 17. és 20. között többek között a Széchenyit adja elő a Pesti Színházban. = Népszabadság jún. 16. 7.

ISMERTETÉS 1s81.:

Morvay István: Jó társulat, szép előadások. = Esti Hírlap júl. 2. 2.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Sopronban, jún. 27-29-ig

 

HÍRLELÉS 1981.:

Soproni ünnepi hetek június 26 július 19 között. = Petőfi Népe ápr. 16. 5.; Vas Népe; Magyar Nemzet ápr. 16.

A soproni ünnepi hetek keretében a veszprémi Petőfi Színház bemutatja a Széchenyit. = Film, Színház, Muzsika máj. 9. 19. sz. 20.

Veszprémi vendégjáték. A Petőfi Színház Sopronban. = Kisalföld jún. 21.; Esti Hírlap; Magyar Hírlap jún. 26.

ISMERTETÉS 1981.:

K. Gy.: Veszprémi vendégjáték Sopron 1981. jún. 27-29. = Pesti Műsor júl. 1-8. 27. sz. 32.

A soproni ünnepi hetek alkalmából a veszprémi Petőfi Színház három alkalommal adta elő a Széchenyit. = Film, Színház, Muzsika júl. 18. 29. sz. 20.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Balatonfüreden júliusban

 

HÍRLELÉS 1981.:

Százötven éves a Magyar Játékszín. A Széchenyit fogja előadni Balatonfüreden a veszprémi Petőfi Színház együttese. = Somogyi Néplap jún. 19.; Népújság [Heves] júl. 2.; Esti Hírlap júl. 13.

 

1987

 

Rádiójáték közvetítése febr. 8-án

 

 

SZÖRNYETEG. Dráma 4 felvonásban

 

1966

Bemutatta a budapesti Katona József Színház szept. 30-án

HÍRLELÉS 1966.:

A Szörnyeteg-et próbálja a Katona József Színház. = Pest Megyei Hírlap aug. 9. 4.

[Nagy Judit] N. J.: Évadnyitás előtt három budapesti színházban. = Film, Színház, Muzsika aug. 12. 32. sz. 12-13.

Fencsik Flóra: Szörnyeteg-e a Szörnyeteg? = Esti Hírlap szept. 5. 2.

Vágó Nelly a Szörnyeteg jelmeztervezője nyilatkozik. = Film, Színház, Muzsika szept. 9. 36. sz. 4-5.

Koncz István: A kiválóság boldogtalanjai. = Életünk III. 51-64.

ISMERTETÉS 1966.:

Mátrai-Betegh Béla: Szörnyeteg. = Magyar Nemzet okt. 2. 233. sz. 11.; M. – B. B.: Évadról évadra. Bp., 1984. Szépirodalmi. 106-110.

Ökrös László: Szörnyeteg. = Dél-Magyarország okt. 2. 4.

Hétvége. Vonzó szörnyeteg. = Hétfői Hírek okt. 3. 4.

Dersi Tamás: Szörnyeteg. = Esti Hírlap okt. 3. 2.

Major Tamás: Néhány szó a Szörnyeteg bemutatója elé. = Pesti Műsor szept. 30-okt. 6. 39. sz. 8.

Demeter Imre: Szörnyeteg. = Film, Színház, Muzsika okt. 7. 40. sz. 5-6.

Nagy Péter: Szörnyeteg. = Élet és Irodalom okt. 8. 41. sz. 8.; N. P.: Zsöllyére ítélve. Bp., 1981. Gondolat. 45-48.

Pándi Pál: Szörnyeteg. = Népszabadság okt. 8. 238. sz. 8.

Szombathelyi Ervin: Szörnyeteg. = Népszava okt. 11. 2.

Gábor István: Két Németh László dráma. = Köznevelés nov. 18. 22. sz. 881.

Vajda György Mihály: Németh László: Szörnyeteg. = Kritika nov., 11. sz. 51-53.

Almási Miklós: Újrateremtés vagy renoválás? = Kortárs dec., 12. sz. 2011-2015.

Doromby Károly: Színházi krónika. = Vigilia dec., 12. sz. 847-849.

ISMERTETÉS 1967.:

Máthé, Clara: Zwei Werke von László Németh auf den Budapester Bühnen. = Neueste Nachrichten febr. 10. 2.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor febr., 2. sz. 172-176.

Egri Viktor: Budapesti színházi jegyzetek. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 367-371.

Czímer József: Theatre Review: The Monster. = New Hungarian Quarterly Summer 26. sz. 215-220.

 

1967

 

A budapesti Katona József Színház vendégjátéka Balatonfüreden, jún. 23-án

ISMERTETÉS 1967.:

Koncz L: Németh László: Szörnyeteg. = Napló [Veszprém] jún. 27. 2.

 

Rádióközvetítés a Katona József Színházból, jún. 25-én

 

 

Tv-közvetítés a budapesti Katona József Színházból, felvételről, aug. 24-én

 

 

1975

 

Tv-változat közvetítése jan. 29-én

HÍRLELÉS 1975.:

Nagy Judit N. J.: Hintsch György a Szörnyetegről. = Film, Színház, Muzsika jan. 11. 2. sz. 28-29.

Deme Gábor: Németh László: Szörnyeteg. = RTV Újság jan. 27-febr. 2. 4. sz. 3.

ISMERTETÉS 1975.:

Lőcsei Gabriella: Szörnyeteg. = Magyar Nemzet febr. 5. 4.

Bulla Károly: Jegyzetek a hétről. = Film, Színház, Muzsika febr. 8. 6. sz. 25.

Barabás Tamás: Szelíd Szörnyeteg. = Tükör febr. 11. 6. sz. 26.

 

1988

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház okt. 28-án

 

 

UTOLSÓ KÍSÉRLET. Regénytetralógia.

 

1976

Rádióközvetítés okt. 12-én, 14-én, 15-én, 20-án, 21-én, 24-én. Rádióra alkalmazta Siklós Olga.

HÍRLELÉS 1976.:

Siklós Olga: Utolsó kísérlet. = RTV Újság okt. 11-17. 41. sz. 3.

ISMERTETÉS 1976.:

Lukácsy András: Rádiófigyelő. = Magyar Hírlap nov. 2. 259. sz. 6.

 

1981

 

Rádióközvetítés ápr. 17-én, júl. 2-án, 3-án, 6-án, 7-én, 8-án

ISMERTETÉS 1981.:

Siklós Olga: Egy regényadaptáció margójára. Tizedannyiban az egész. = RTV Újság jún. 29 júl. 5. 26. sz. 2.

 

UTAZÁS. Vígjáték 4 felvonásban

 

1962

Bemutatta a budapesti Katona József Színház máj. 11-én

HÍRLELÉS 1962.:

Németh László mai tárgyú szatíráját mutatják be májusban a Nemzeti Színházban. = Magyar Nemzet márc. 22. 5.

[Barabás Tamás] B. T.: Pillantás egy korszak műhelyébe. = Esti Hírlap ápr. 9. 2.

(-s): Utazás az Utazás körül. = Film, Színház, Muzsika máj. 4. 18. sz. 16-17.

Katona József Színház: Németh László: Utazás. = Film, Színház, Muzsika máj. 11. 19. sz. 4. [Somogyi Erzsi nyilatkozata]

ISMERTETÉS 1962.:

Pamlényi Ervin: Az Utazás. = Magyar Nemzet máj. 16. 112. sz. 4. Dersi Tamás: Az Utazás. = Esti Hírlap máj. 17. 2.

Szombathelyi Ervin: Az Utazás. = Népszava máj. 17. 113. sz. 2.

Illés Jenő: Az Utazás. = Film, Színház, Muzsika máj. 18. 20. sz. 9-11.

Bruckner József: Az Utazás. = Magyar Gyógyszerész máj. 19. 3.

Gábor István: Főhőse pedagógus … = Pedagógusok Lapja máj. 20. 10. sz. 5.

Komlós János: Az Utazás. = Népszabadság máj. 20. 116. sz. 9.

Sághy Magda: Az Utazás. = Rokka máj. 22. 4.

Mátrai-Betegh Béla: Az Utazás. = Ország Világ máj. 23. 20. sz. 4.

Gerendás Ferenc: Az Utazás. = Ikarus máj. 24. 4.

G. J.: Az Utazás. = Ganz-Mávag máj. 25. 4.

Héra Zoltán: Az Utazás. = Élet és Irodalom máj. 26. 21. sz. 11.

Garai Tamás: Színész és szerep. = Népszava jún. 3. 4. [Makláry Zoltánról, az Utazás főszereplőjéről]

Király István: Az Utazás. = Kortárs jún., 6. sz. 928-934.; K. I.: Irodalom és társadalom. Bp., 1976. Szépirodalmi. 356-366.

Vihar Németh László darabja: ”Az utazás” körül. A szellemi diktatúra újabb dokumentuma. = Új Európa jún., 2. sz. 12-15.

Molnár Gál Péter: Jegyzetek idei drámáinkról. = Népszabadság aug. 5. 7.

Fényi András: Németh László: Az Utazás. = Köznevelés aug. 21. 15-16. sz. 510.

Doromby Károly: Színházi krónika. = Vigilia aug., 8. sz. 498-499.

Hermann István: Színházi szemle. = Kortárs aug., 8. sz. 1254-1258.

Major Tamás: Modern művészet – mai színház. = Kortárs aug., 8. sz. 1228-1234. [Gondolatok az Utazás rendezése közben]

Keresztury Dezső: Theatre Review: The Journey. = The New Hungarian Quarterly 4. sz. 258-259.

ISMERTETÉS 1963.:

Vartl Emília: Utazás. = Christ und Welt 3. sz.

 

Bemutatta a szegedi Nemzeti Színház szept. 29-én

 

ISMERTETÉS 1962.:

Sz. Simon István: Az Utazás. = Dél-Magyarország okt. 2. 5.

Varga Ákos: Az Utazás. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 2. 4.

Osváth Béla: Az Utazás Szegeden. = Kortárs nov., 11. sz. 1734-1735.

Varga Ákos: Az Utazás. = Tiszatáj nov., 11. sz. 4-5.

 

Bemutatta a debreceni Csokonai Színház nov. 9-én

 

HÍRLELÉS 1962.:

Lengyel György: Az Utazás. = Hajdú-Bihari Napló nov. 7. 6. [Németh László vígjátékának rendezése közben]

ISMERTETÉS 1962.:

Földényi László: Az Utazás. = Hajdú-Bihari Napló nov. 18. 5.

Gál Béla: Az Utazás. = Kelet-Magyarország nov. 28. 2.

Tóth Béla: „Az utazás” . = Hajdú-Bihari Napló dec. 2. 5.

(v): Egy ankét margójára. = Hajdú-Bihari Napló dec. 7. 5. [Vita a debreceni egyetemen az Utazásról]

Kappéter István: Szubjektíven az Utazásról. = Hajdú-Bihari Napló dec. 16. 5.

Az Utazás. = Hajdú-Bihari Napló dec. 24. 8.

 

1969

 

Bemutatta a győri Kisfaludy Színház ápr. 11-én

ISMERTETÉS 1969.:

Rácz Jenő: Németh László: Utazás. = Kisalföld ápr. 13. 4.

[Illés Jenő] (i. j.): Győri Kisfaludy Színház: Az utazás. = Film, Színház, Muzsika máj. 3. 18. sz. 7.

 

1976

 

Rádiószínház ápr. 3-án

 

1977

 

Rádiószínház márc. 12-én

 

1979

 

Rádióváltozat közvetítése ápr. 20-án

 

1981

 

Rádiószínház okt. 30-án

 

 

VILLÁMFÉNYNÉL. Dráma 4 felvonásban

 

1938

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház Kamaraszínháza márc. 30-án

HÍRLELÉS 1937.:

Németh László a színpadon. = Híd [Bp.] nov. 9. 1. sz. 10.

HÍRLELÉS 1938.:

Villámfénynél. Szerző a darabjáról. = Színházi Élet márc. 26. 14. sz. 30.

Élő magyar problémák sorozata Németh László darabjában. = Az Est márc. 30. 6.

ISMERTETÉS 1938.:

Dömötör István: Villámfénynél. = Budapesti Hírlap márc. 31. 72. sz. 8.

Galamb Sándor: Villámfénynél. = Magyarság márc. 31. 11.

[Hajó Sándor] (H-ó): Villámfénynél. = Az Est márc. 31. 6.

Kárpáti Aurél: Villámfénynél. = Pesti Napló márc. 31. 13.; K. A.: Főpróba után. Bp., 1956. Magvető. 320-324.

Papp Jenő: Villámfénynél. = Új Magyarság márc. 31. 11.

Pünkösti Andor: Villámfénynél. = Az Újság márc. 31. 11.

Újhelyi József: Villámfénynél. = Függetlenség márc. 31. 6.

Várnai Dániel: Villámfénynél. = Népszava márc. 31. 72. sz. 4.

Kálmán Jenő: Az új szerző. = Színházi Élet ápr. 2. 15. sz. 14-16.

[Péczely József] P. J.: Villámfénynél. = Református Élet ápr. 2. 14. sz. 137.

Szabó Zoltán: Németh László a Nemzeti Kamara Színházban. = A Reggel ápr. 4. 11.

[Gombos Gyula] G. Gy.: Villámfénynél. = Magyar Út ápr. 7. 14. sz. 7.

Hámos György: Villámfénynél. = Új Idők virágvasárnap 15. sz. 531.

Molnár M. Lajos: Színházi szemle. = Magyar Kultúra ápr. 20. 8. sz. 252.

Possonyi László: Villámfénynél. = Vigilia ápr., 4. sz. 240-242.

Tarr György: Villámfénynél, vagy igazi Tolsztoja magyar ugaron. = Egyetemi Híradó ápr., 3. sz. 7.

Valkó László: Magyar szerzők a budapesti színpadokon. = Pásztortűz ápr., 4. sz. 241-242.

A. B.: Villámfénynél. = Pro Christo ápr.-máj., 8-9. sz. 12-13.

Keresztury Dezső: Színház. = Korunk Szava máj. 1. 9. sz. 294-295.

[Szíjgyártó László] Sz. G.: A Villámfénynél műsorról levételéről. = Magyar Út máj. 5. 18. sz. 2.

Gombos Gyula: Két darab – két világ. = Magyar Élet máj., 5. sz. 22-24. [Villámfénynél – Kék róka]

Kovách Aladár: Viharzó garabonciás. = Híd [Bp] máj., 6. sz. 9.

Rédey Tivadar: Villámfénynél. = Napkelet máj., 5. sz. 341-342.

Schöpflin Aladár: Bemutatók. = Nyugat máj., 5. sz. 394-395.; S. A.: Válogatott tanulmányok. Bp., 1967. Szépirodalmi. 618-620.

Schöpflin Aladár: Színházi tükör. = Tükör máj., 5. sz. 383-384.

Szira Béla: Villámfénynél. = Katolikus Szemle máj., 5. sz. 308-309.

Vajthó László: Színházi szemle. = Protestáns Szemle máj., 5. sz. 284-285.

Kéky Lajos: Jelentés a Vojnits juta lomról. = Akadémiai Értesítő jún.-dec., 150-163.

Bisztray Gyula: Színház és közönség. = Magyar Szemle júl., 3. sz. 287-296.; B. Gy.: Színházi esték. Bp. 1942. 202-217.

Színházi Szemle. Villámfénynél. Színjáték, írta Németh László. Rendező Németh Antal. = Magyar Kultúrszemle aug.-szept., 4. sz. 34.

A Villámfénynél felújítása a Kamara Színházban. = Magyar Nemzet szept. 8. 17.

A Villámfénynél új főszereplője. = Magyar Nemzet szept. 20. 13. [Petheő Attila helyett Táray Ferenc]

ISMERTETÉS 1940.:

[Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Év végi jegyzetek. = Magyar Élet jan., l. sz. 23-24. [A Vojnits-díjról]

[Galamb Sándor] G. S.: Németh László: Villámfénynél. Felújítás a Nemzetiben. = Magyar Nemzet nov. 7. 237. sz. 8.

ISMERTETÉS 1979.:

[Dalos László] D. L.: A harmadik Ágostonról. = Film, Színház, Muzsika okt. 27. 43. sz. 13.

ISMERTETÉS 1981.:

Losonci Miklós: Németh László és Timár József. = Délmagyarország okt. 25. 7.

ISMERTETÉS 1982.:

Győri György: Beszélgetés Kulcsár Adorján nyugalmazott magyartanárral a Villámfénynél első bemutatójáról. = Köznevelés febr. 19. 8. sz. 8-10.

 

1939

 

Bemutatta a soproni Thúróczy Színtársulat nov. 21-22-23-án

ISMERTETÉS 1939.:

rey: Villámfénynél. = Új Sopronvármegye nov. 22. 40. sz. 6.

Csaba József: Németh László és az ifjúság. = Új Sopronvármegye nov. 30. 47. sz. 5. [A Villámfénynél soproni bemutatója alkalmából]

 

1940

 

Rádiószínház jan. 7-én

ISMERTETÉS 1940.:

Sz-r.: A rádió bemutatta Németh László első darabját. = Magyar Út jan. 18. 3. sz. 2.

Pozsonyi úti presbiter levele: Tiltakozás a Villámfénynél rádióelőadása ellen. = Református Élet jan. 20. 3. sz. 8.

 

1942

 

Bemutatta a kolozsvári Magyar Nemzeti Színház jan. 21-én

HÍRLELÉS 1942.:

Heszke Béla: Villámfénynél. = Pásztortűz jan. 15. 1. sz. 46.

A Villámfénynél Kolozsvárott. = Új Magyarság jan. 20. 8.

Villámfénynél. = Ellenzék jan. 20. 3. [Azonos a Budapesti Nemzeti Színház Kamaraszínháza műsorkísérő füzetének szövegével]

ISMERTETÉS 1942.:

Szabó István: Villámfénynél. = Ellenzék jan. 22. 7.

Szabó István Sz. I.: Beszélgetés Tompa Miklóssal, a Villámfénynél rendezőjével. -= Ellenzék jan. 26. 2.

(kanyar): Németh László darabját játsszák Kolozsvárt. = Magyar Út febr. 12. 7. sz. 2.

 

1944

 

Bemutatta a pécsi Nemzeti Színház máj. 9-én

ISMERTETÉS 1944.:

K.: Villámfénynél. = Dunántúl máj. 10. 7.

Villámfénynél. = Magyarország máj . 13. 7.

 

1946

 

Bemutatta a Hódmezővásárhelyi Színjátszó Társaság jan. 17-én

ISMERTETÉS 1946.:

Németh László színdarabja a színházban. = Vásárhely Népe jan. 25. 3.

[Gracza János] G. J.: Színház. = Alföldi Újság jan. 27. 2.

Villámfénynél. = Vásárhely Népe jan. 27. 4.

ISMERTETÉS 1947.:

Osváth Béla: A Hódmezővásárhelyi Színház másfél éve. = Új Szántás márc., 3. sz. 154-158.

 

1955

 

Előadta a Magyar Színjátszó Társaság Sao Paulóban

ISMERTETÉS 1984.:

Kutasi Kovács Lajos: Volt egyszer egy színház. = Magyar Hírek jún. 23. 13. sz. 6.

 

1957

 

Rádióváltozat közvetítése máj. 6-án

HÍRLELÉS 1957.:

Villámfénynél. = Rádióújság máj. 6-12. 18. sz. 3.

ISMERTETÉS 1957.:

[Demeter Imre] (d. i.): A Villámfénynél rádióbemutatójáról. = Rádióújság máj. 20-26. 20. sz. 3.

 

1960

 

Rádiójáték közvetítése nov. 8-án

ISMERTETÉS 1960.:

Lukácsy András: Németh László: Villámfénynél. = Élet és Irodalom nov. 25. 48. sz. 10.

 

1964

 

Rádiószínház ápr. 12-én

 

Bemutatta a budapesti Katona József Színház okt. 9-én

 

HÍRLELÉS 1964.:

[… Sebes Erzsébet] (harangozó-sebes): Villámfénynél. = Esti Hírlap aug. 26. 2.

Osváth Béla: Az igazság kimondása. = Pesti Műsor okt. 9-15. 41. sz. 8.

ISMERTETÉS 1964.:

Györe Imre: Villámfénynél. = Magyar Nemzet okt. 16. 243. sz. 4.

Illés Jenő: Villámfénynél. = Film, Színház, Muzsika okt. 16. 42. sz. 6-7.

Nagy Péter: Két első drámáról. = Élet és Irodalom okt. 17. 42. sz. 9.; N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., 1966. Szépirodalmi. 358-362.

Sebes Erzsébet: Villámfénynél. = Pest Megyei Hírlap okt. 17. 4.

[Simon Gy. Ferenc] S. Gy. F.: Az igényesség drámája. = Magyar Ifjúság okt. 17. 42. sz. 6.

Fodor Lajos: Villámfénynél. = Esti Hírlap okt. 23. 2.

Földes Anna: Villámfénynél. = Nők Lapja okt. 24. 43. sz. 15.

Szombathelyi Ervin: Villámfénynél. = Népszava okt. 27. 2.

Illés Jenő: Színész és szerep. = Film, Színház, Muzsika okt. 30. 44. sz. 21. [Kállai Ferenc a Villámfénynél-ben]

-s-: Tetszett Sztankay István. = Esti Hírlap okt. 30. 2.

Pándi Pál: Németh László: Villámfénynél. = Népszabadság nov. 3. 258. sz. 8.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 581-585.

Gábor István: Villámfénynél. = Köznevelés nov. 20. 22. sz. 876.

Sólyom László: Villámfénynél. = Lobogó nov. 25. 48. sz. 11.

ISMERTETÉS 1965.:

Egri Viktor: Budapesti színházi esték. = Irodalmi Szemle jan., 1. sz. 59-63.

Doromby Károly: Színházi krónika. = Vigilia febr., 2. sz. 115-116.

Keresztury Dezső: Theatre review. Lit by the lightning. = The New Hungarian Quarterly Spring 2a5.

 

1965

 

A budapesti Katona József Színház vendégjátéka Tatabányán, okt. 4-én

HÍRLELÉS 1965.:

A Nemzeti Színház vendégjátéka Tatabányán. = Dolgozók Lapja szept. 30. 4.

ISMERTETÉS 1965.:

Gombkötő Gábor: Villámfénynél. = Dolgozók Lapja okt. fi. 4.

 

A budapesti Katona József Színház vendégjátéka Dunaújvárosban, okt. 10-én

 

HÍRLELÉS 1965.:

A Villámfénynél Dunaújvárosban. = Dunaújváros okt. 1. 5.

ISMERTETÉS 1965.:

(zsiday): A Villámfénynél sikere. = Dunaújváros okt. 12. 5.

 

 

 

1966

 

Tv-közvetítés a budapesti Katona József Színházból márc. 9-én. Megismételve máj. 31-én

 

 

 

1969

 

A budapesti Déryné Színház bemutató előadása Soltvadkerten, okt. I1-én, majd Faddon okt. 12-én

HÍRLELÉS 1969.:

A Déryné Színház új évadjának műsorán szerepel Németh László Villámfénynél c. színműve, Szécsi Ferenc rendezésében. = Film, Színház, Muzsika aug. 30. 35. sz. 19.

A Villámfénynél bemutatására készül a Déryné Színház. = Dolgozók Lapja okt. 7. 8.

Ma kettős premier Faddon. = Népújság [Tolna] okt. 12. 4.

ISMERTETÉS 1969.:

Méry Éva: Németh László Faddon. = Tolna Megyei Népújság okt. 14. 5.

Potoczky Júlia: Ez történt még a héten. = Film, Színház, Muzsika okt. 18. 42. sz. 18.

Veszprémi Miklós V. M.: Villámfénynél. = Népszabadság okt. 25. 7.

ISMERTETÉS 1970.:

Honti Katalin: Találkozás egy drámával. = Színház ápr., 4. sz. 15-16.

Bőgel József: Németh László bemutató a Déryné Színházban. = Kortárs máj., 5. sz. 834-836.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Tatabányán, okt. 13-án

 

ISMERTETÉS 1969.:

Horváth Erika: Villámfénynél. = Dolgozók Lapja okt. 19. 7.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Balassagyarmaton, okt. 16-án

 

ISMERTETÉS 1969.:

Németh László a színpadon. A Villámfénynél első előadása Balassagyarmaton. = Nógrád okt. 23. 4.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Kőszegen és több Vas megyei községben, okt. 20-28-ig

 

ISMERTETÉS 1969.:

A Déryné Színház a Villámfénynél-t bemutatta Kemenesmagasiban, Kenyeriben, Kőszegen, Őrimogyoróson, Szentgotthárdon, Vasváron. = Vas Népe okt. 29. 4.

 

A budapesti Déryné Szánház vendégjátéka Letenyén, nov. 18-án

 

ISMERTETÉS 1969.:

T. A.: Az igaz emberség próbája. Németh László bemutató Letenyén. = Zalai Hírlap nov. 20. 5.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Berhidán, dec. 25-én

 

HÍRLELÉS 1969.:

A Villámfénynél karácsonykor Berhidán. = Napló [Veszprém] dec. 23. 5.

 

 

 

1970

 

Bemutatta a temesvári Állami Magyar Színház jan. 8-án

ISMERTETÉS 1970.:

A Villámfénynél ősbemutatója Temesváron. = Népszabadság jan. 11. 7.

Ősbemutató: Németh László Villámfénynél Temesvárott. = Élő re jan. 13. 4.

Szőcs István: Villámfénynél. = Utunk jan. 23. 4. sz. 11.

Illés Jenő: Ünnepi órák három színházban. =, Igaz Szó márc., 3. sz. 367-372.

Veress Dániel: Három dráma. = Új Élet márc., 6. sz. 15.

Vendégünk Németh László. A Villámfénynél a ma fényében. = Igaz Szó márc., 3. sz.

Szekrényes László: Négyszemközt a rendezővel. Beszélgetés a Villámfénynél temesvári rendezőjével, Cseresnyés Gyulával. = Új Élet [Marosvásárhely] máj., 9. sz. 16.

ISMERTETÉS 1981.:

Illés Jenő: Három színházi estről. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 25-30.

ISMERTETÉS 1984.:

Kántor Lajos: Temesvár színháza. = Utunk okt. 5. 40. sz. 7.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Mosonszentmiklóson, febr. 2-án

 

ISMERTETÉS 1970.:

Csiszka Antal: Ankét éjfél körül. = Kisalföld febr. 4. 8.

 

A temesvári Állami Magyar Színház vendégjátéka Nagyváradon, febr. 28-án

 

 

 

 

1973

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház okt. 5-én

ISMERTETÉS 1973.:

Sass Ervin: Villámfénynél. Évadnyitás a Jókai Színházban. = Békés Megyei Népújság okt. 11. 4.

Szalontay Mihály: Villámfénynél. = Népszava nov. 30. 4.

ISMERTETÉS 1974.:

Nívódíjat kapott a Jókai Színház Villámfénynél-előadása. = Békés Megyei Népújság jan. 30. 4.

Szűcs Miklós: A magyar dráma jegyében. = Színház febr., 2. sz. 37-38.

 

A békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka Szentesen, novemberben

 

ISMERTETÉS 1973.:

Gáspár Mária: Villámfénynél. = Csongrád Megyei Hírlap nov. 4. 4.

 

A békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka Aradon és Dorobáncon, dec. 1720-án

 

 

 

 

1974

 

Bemutatta a szabadkai Népszínház márc. 27-én

HÍRLELÉS 1974.:

A Villámfénynél készülő szabadkai bemutatójáról. = Hétfői Hírek márc. 25. 6.

ISMERTETÉS 1974.:

[Molcer Mátyás] Mol.: Villámfénynél. = Magyar Szó márc. 27. 8.

Gerold László: Villámfénynél. = Magyar Szó márc. 31. 14.

A Villámfénynél szabadkai bemutatójáról. = Magyar Hírek ápr. 13. 6.

 

A szabadkai Népszínház vendégjátéka Zentán, jún. 7-én

 

ISMERTETÉS 1974.:

A Villámfénynél-t 1974. június 7-én mutatta be a Szabadkai Népszínház Zentán. = Magyar Szó jún. 10. 8.

 

 

 

1975

 

Rádiószínház dec. 5-én

 

 

 

1977

 

Bemutatta a szatmári Északi Színház júniusban

ISMERTETÉS 1977.:

Kántor Lajos: Németh László szövege. A Villámfénynél szatmári bemutatójáról. = Utunk jún. 29. 30. sz. 6.

Kacsir Márta: A Villámfénynél szatmári bemutatójáról. = A Hét aug. 26. 34. sz. 5.

 

 

 

1980

 

Bemutatta a debreceni Csokonai Színház okt. 17-én

HÍRLELÉS 1980.:

A debreceni Csokonai Színház a Hungária Kamaraszínházban. = Magyar Nemzet okt. 8. 6.

[Túri Gábor] T. G.: Villámfénynél. = Hajdú-Bihari Napló okt. 17. 4.

[Heltai Nándor] H. N.: A Villámfénynél és Tóth László. = Petőfi Népe febr. 20. 4.

ISMERTETÉS 1980.:

[Túri Gábor] T. G.: Németh László: Villámfénynél. = Hajdú-Bihari Napló okt. 26. 7.

Ablonczy László: Ezt láttuk a színházban. = Film, Színház, Muzsika nov. 8. 45. sz. 11-12.

Feldmár Terézia: Villám fénynél. = Új Tükör nov. 23. 47. sz. 3.

Szűcs József. Villámfénynél. = Pesti Műsor dec. 31-1981. jan. 7. 53. sz. 54.

ISMERTETÉS 1981.:

Mester Attila: Villámfénynél. = Kelet-Magyarország febr. 1. 9.

Szűcs Miklós: A debreceni Villámfénynél. = Kritika febr., 2. sz. 5-6.

Bakó Endre: Félidő a Csokonai Színházban. = Alföld márc., 3. sz. 94-96.

 

A debreceni Csokonai Színház vendégjátéka Nagyváradon, dec. 27-én

 

HÍRLELÉS 1980.:

Nagyváradon mutatja be a debreceni Csokonai Színház 1980. december 27-én a Villámfénynél-t. = Hajdú-Bihari Napló dec. 21. 5.

ISMERTETÉS 1980.:

A debreceni Csokonai Színház társulata két napra vendégszereplésre Nagyváradra utazott. = Magyar Hírlap dec. 29. 4.

 

 

 

1981

 

A debreceni Csokonai Színház vendégjátéka Nyíregyházán, januárban

 

 

 

1986

 

Tv-változat közvetítése ápr. 18-án

HÍRLELÉS 1986.:

Mezey Emőke: Villámfénynél. = RTV Újság ápr. 14-20. 15. sz. 13.

ISMERTETÉS 1986.:

(bársony): Tv-notesz. = Esti Hírlap ápr. 19. 2.

Akácz László: Villámfénynél. = Pest Megyei Hírlap ápr. 21. 5.

(b. p.): Változatok. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 22. 4.

Benedek Miklós: Villámfénynél. = Észak-Magyarország ápr. 22. 4.

Csányi László: Villámfénynél. = Tolna Megyei Népújság ápr. 22. 4.

Illés Lajos: Villámfénynél. = Népszava ápr. 22. 6.

Sulyok László: A harmincas évek. = Nógrád ápr. 22. 4.

Zappe László: A Villámfénynél a tv-ben. = Népszabadság ápr. 22. 7.

Boda István: Villámfénynél. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 23. 5.

Lőcsei Gabriella: Villámfénynél. = Magyar Nemzet ápr. 23. 4.

[Veszprémi Miklós] V. M.: Villámfénynél. = Szolnok Megyei Néplap ápr. 23. 5.

Berkes Erzsébet: Szemlátomást. = Film, Színház, Muzsika ápr. 26. 17. sz. 20.

I. M.: Pillérek. = Szabad Föld ápr. 26. 17. sz. 12.

Ablonczy László: Villámfénynél. = Magyar Ifjúság máj. 2. 18. sz. 6.

Tamás István: Németh-dráma: Villámfénynél. = Új Tükör máj. 4. 18. sz. 31.

 

A kecskeméti Katona József Színház bemutatója Baján, dec. 9-én

 

HÍRLELÉS 1986.:

A Villámfénynél Baján. = Petőfi Népe nov. 27. 4.

ISMERTETÉS 1986.:

A Villámfénynél-t bemutatták a kecskemétiek Baján. = Petőfi Népe dec. 17. 4.

 

 

 

1987

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház febr. 20-án

HÍRLELÉS 1987.:

F. Tóth Pál: A „megperzselt” író. = Petőfi Népe febr. 17. 4.

[Heltai Nándor] H. N.: A Villámfénynél és Tóth László. = Petőfi Népe febr. 4.

ISMERTETÉS 1987.:

Heltai Nándor: „Drámaíróvá is lettem” . = Petőfi Népe márc. 3. 4.

Ablonczy László: Kecskeméti jegyzetek. = Film, Színház, Muzsika márc. 21. 12. sz. 7.

Csizner Ildikó: Villámfénynél. = Új Tükör ápr. 12. 15. sz. 3.

[Csík István] Cs. I.: Az újjászülető üdvtan. = Színház máj., 5. sz. 23-28.

Tarján Tamás: Arany, ezüst, ólom. = Forrás jún., 6. sz. 91-93.

 

Tv-változat közvetítése jún. 16-án

 

ISMERTETÉS 1987.:

(fényi): Újdonságok a képernyőn. = Művészvilág júl.-aug., 7-8. sz. 9. [A veszprémi tv-találkozón a Villámfénynél közönségdíjat nyert.]

 

Rádiószínház okt. 18-án

 

 

Bemutatta a budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) okt. 24-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

(Kárpáti): Villámfénynél. = Pesti Műsor szept. 16-23. 37. sz. 77.

Mihalicza Tamás: Villámfénynél. = Pesti Műsor okt. 21-28. 42. sz. 5-6.

ISMERTETÉS 1987.:

(stuber): A körorvos krízise. = Vasárnapi Hírek okt. 25. 43. sz. 7.

Kállai Katalin: Virág a nézőtéren. = Esti Hírlap okt. 26. 2.

Illés Jenő: Villámfénynél. = Film, Színház, Muzsika okt. 31. 44. sz. 5-6.

Csizner Ildikó: Villámfénynél. = Új Tükör nov. 8. 45. sz. 3.

Pallagi Ferenc: Villámfénynél. = Népszava nov. 10. 6.

ISMERTETÉS 1988.:

Tarján Tamás: „Hajónk farán ott a lék.” = Színház jan., 1. sz. 25-27.

 

PERIODIKUMOKBAN ÉS GYŰJTEMÉNYES KÖTETEKBEN MEGJELENT ÍRÁSOK

 

1925

A Nyugat novella-pályázata. (A Vörösmarty Akadémia bírálóbizottságának jelentése). = Nyugat 23-24. sz. Karácsony. 485-489. [Horváthné meghal c. novellájával az első díjat nyerte.]

1929

vl.: A Bartha Miklós-Társaság Magyar Föld-estje 1929. febr. 27-én a Vigadóban. = Napkelet I. 469. [Nép és író c. tanulmányát olvasta fel.]

1930

[Hatvany Lajos] Gombossy Sándor: Levél egy Baumgarten-díjashoz. = Századunk máj., 5. sz. 278-284. [Fajvédő eszmékkel vádolja Németh Lászlót]

S. Szabó József: Helyreigazítás. = Protestáns Szemle máj., 5. sz. 344. [A Csokonai és a botanika c. íráshoz]

Kilenc író kapott az idén Baumgarten-díjat. = Az Est jan. 19. 15. sz. 7. [Többek között Németh László is]

1931

Féja Géza: A szellemeskedő kritikusok. = Előőrs febr. 22. 8. sz. 10. [Kárpáti Aurélról és Németh Lászlóról]

Féja Géza: Az „új klasszicizmus”. = Előőrs nov. 15. 46. sz. 4. (Németh László cikksorozatáról]

Az „új irodalom” ünnepe az Ady-Társaságban. = Debreceni Független Újság nov. 28. 271. sz. 4. [Nov. 29-én Németh László előadást tart Hogyan lettem én kritikus? címmel.]

Hatalmas sikert aratott az Ady-Társaság irodalmi estje. = Debreceni Független Újság dec. l. 273. sz. 5.

Mit jelent az Ady-Társaság ünnepélye? = Debreceni Független Újság nov. 29. 272. sz. 8.

1932

Féja Géza: Didergő levél. Kedves Németh László! = Előőrs jan. 17. 3. sz. 1-2.

Gulyás Pál: Németh László. = Protestáns Szemle jún., 6. sz. 375-388. [Klny. is]

Hevesi András: Az új Anthológia. = Nyugat máj., 9-10. sz. 580-582. [Többek között Németh László nemzedékelméletének bírálata]

1933

Kerecsényi Dezső: Az Arany-évforduló után. = Magyar Szemle márc., 249-255. [Többek között Németh László Arany-képéről]

Kodolányi János: Debrecen mint kultúrközpont. = Láthatár nov., 2. sz. 3.

Kodolányi János: Debreceni káté. = Szabadság nov. 12. 38. sz. 1-2. [Németh László Debreceni káté c. írásáról]

Nagy Tibor: Az elszakított Délvidék magyar irodalma és Szenteleky Kornél. = Új Vetés dec., 4. sz. 14-16. [Németh Lászlóról is]

Némedi Lajos: A magyar föld jajszava. = Új Vetés dec., 4. sz. 3-6. [Németh Lászlóról, Illyés Gyuláról]

-r -s-: A Tanu Debrecenben. (Németh László mai előadása elé.) = Debreceni Független Újság febr. 1. 26. sz. 4. [Febr. 1-jén a Déri Múzeumban]

A huszadik század vezérjelenségei. Németh László előadása a Győri Ifjúsági Egyesületben. = Győri Hírlap jan. 15. 12. sz. 5. [Jan. 14-én]

A huszadik század vezérjelenségei. Németh László előadása a Hétfői Körben. = Kecskeméti Lapok jan. 15. 12. sz. 1. [Jan. 16-án]

Megújul-e vagy elmerül a civilizáció? Németh László előadása napjaink problémáiról. = Kecskeméti Lapok jan. 18. 14. sz. 2. [Jan. 16-án]

Németh László. = Debreczen febr. 1. 26. sz. 8. [Az Ady-Társaság estjén szerepel]

Németh László előadása. = Győri Hírlap jan. 8. 6. sz. 6.; jan. 14. 11. sz. 5. [Jan. 14-én]

1934

Ballagi Ernő: Furcsa irodalmi harc a Budapesti Hírlapban. = Egyenlőség jún. 23. 29. sz. 4. [Németh László Ignotusról és Hatvany Lajosról írott cikkei nyomán kialakult sajtókampányról; az antiszemitizmus kérdéséről]

Hatvany Lajos: A szellem különítményesei. = Újság máj. 27. 118. sz. 27-28.

Hatvany Lajos: Nyílt levél Németh Lászlóhoz. = Századunk máj. jún., 4. sz. 179-182. [Németh László Ignotus és Hatvany Lajos elleni támadásairól]

Ignotus: Az idők mögül. = Magyar Hírlap máj. 13. 107. sz. 5-6. [Reakció Németh László Ember és szerep c. regényének a Kalangya 1934. 1. számbeli részletére.]

Ignotus Pál: A harmadik oldal. = Esti Kurír jún. 24. 141. sz. 4. [Németh László programjának bírálata]

Ignotus Pál: Ki hát a „filosemita”. = A Toll júl. 8. 5. sz. 174-184. [Vita Németh Lászlóval, Illyés Gyulával, Káldor Györggyel]

Ignotus Pál: Mint egyike a Shylockoknak. = A Toll nov. 15. 7. sz. 276-279. [A harmadik oldal zavaros eszmetáráról, Németh Lászlóról is]

Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz. = Debreceni Független Újság jún. 24. 141. sz. 6.

Kardos Pál: Zsidó válasz. = Válasz júl., 2. sz. 153-157. [Zsolt Bélával és Ignotus Pállal szemben megvédi Illyés Gyulát és Németh Lászlót az antiszemitizmus vádjától.]

Keszi Imre: Irodalmi agrárolló. = Magyarország ápr. 14. 83. sz. 7. [Levél a szerkesztőséghez a Sznobok és parasztok c. cikk kapcsán.]

[Molnár Erik] Jeszenszky Erik: Megjegyzés az előbbiekre. = Korunk febr., 2. sz. 156-160. [Kapcsolódik Németh László „Válasz nyílt levélre” c. cikkéhez.]

Mónus Illés: A magyarság útja. = Szocializmus nov., 8. sz. 337-343.; dec., 9. sz. 395-399.

Móricz Zsigmond: Lehet-e a parasztból író? = Magyarország márc. 30. 72. sz. 9. [Válasz a Sznobok és parasztok c. írásra.]

Muraközy Gyula: A „Válasz”. = Református Élet aug. 18. 34-35. sz. 259-260.

Németh Imre: Változatok a schófárkürtön. = Budapesti Hírlap jún. 10. 129. sz. 7-8. [Az Illyés Gyulát és Német Lászlót ért támadásokra]

Pap Károly: Válasz egy különítményes vallomására. = Magyarország jún. 20. 137. sz. 3. [Németh Lászlóval vitázva az antiszemitizmusról, a zsidó írók szerepéről]

Szekfű Gyula: Az ifjúság vezetői. = Budapesti Hírlap jún. 24. 141. sz. 3. [Németh Imre jún. 10-i cikke nyomán]

Szerb Antal: Az irodalmi elmélet új nemzedéke. = Válasz máj., l. sz. 72-73. [Németh László előadásáról, melyet az Irodalomtudományi Társaságban tartott.]

Újvári László: Narodnikok a magyar irodalomban. 1. = Korunk dec., 12. sz. 905-909. [A népi irányzatról, ezen belül Németh László szerepéről.]

v.s.: Németh László vagy egy írástudó, aki nem áruló. = Debreceni Független Újság márc. 2. 49. sz. 4. [Márc. 2-án az Ady-Társaság estjén szerepel.]

Zsolt Béla: A vita vége. = A Toll júl. 8. 5. sz. 172-174. [Az irodalmi zsidókérdésről]

A hónap szellemi élete. Június hó. = Napkelet júl. 1. 7. sz. 421-424. [Többek között Németh László Ady Endre c. tanulmányáról és a Tanu júniusi számáról]

A magyar őstehetségek problémái. (Illyés Gyula, Cs. Szabó László hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 5. 200. sz. 7. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Kerék Mihály, Féja Géza hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 6. 201. sz. 9. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Szerb Antal hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 8. 203. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Veres Péter hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 12. 205. sz. 4. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Makkai Sándor hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 14. 207. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Tamási Áron hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 16. 209. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Schütz Antal hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 20. 212. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Ottlik László hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 23. 215. sz. 11. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Szekfű Gyula hozzászólása) . = Budapesti Hírlap okt. 6. 226. sz. 5. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Litkey György, Pruzsinszky János és Tomori Viola hozzászólása). = Budapesti Hírlap okt. 14. 232. sz. 8. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A Magyar Rádió harmadik korszaka. = Budapesti Hírlap okt. 21. 238. sz. 14. [Németh László A magyar rádió feladatai c. tanulmányáról]

A tehetségek páncélinge. = Budapesti Hírlap aug. 29. 194. sz. 1. [Németh László Őstehetségek és fogalomzavar, A nép Eötvös-kollégiuma és a Rádió és népművelés c. írásairól.]

Debreceni Káté címen Németh László tizenkét pontba foglalta a magyarság helyzetét és tennivalóit. = Magyar Könyvbarátok Diáriuma 1-2. sz. 28.

Egy érdekes irodalmi pör. = Debreceni Független Újság jún. 23. 140. sz. 4. [Németh László és Ignotus Pál között]

Frenetikus sikere volt Németh László előadóestjének. = Debreceni Független Újság márc. 2. 50. sz. 7. [A márc. 2-i estről]

Hungarológiai Társaság alakításának tervét veti fel Németh László a Válasz első számában. = Magyar Könyvbarátok Diáriuma 5-6. sz. 132-133. [Egy Hungarológiai Társaság terve címmel]

Kalangya = Magyar Hírlap máj. 20. 113. sz. 6. [Németh László és Ignotus leveleinek közlése Az idők mögül c. Ignotus-cikk kapcsán]

Lelkesen ünnepelte a debreceni közönség Németh Lászlót az Ady-Társaság-ban. = Debreczen márc. 3. 50. sz. 8. [Márc. 2-án]

Németh László, a legújabb magyar irodalom vezéralakja lép fel pénteken az Ady-Társaságban. = Debreczeni Újság márc. l. 48. sz. 4. [Márc. 2-án]

Németh László dr. előadása a dunántúli magyarság pusztulásáról. = Kecskeméti Lapok márc. 9. 55. sz. 3.; márc. 10. 56. sz. 3.; márc. 11. 57. sz. 11. [Márc. 12-én a Hétfői Körben]

Németh László előadása a Hétfői Körben. = Kecskeméti Lapok márc. 13. 58. sz. 3. [Márc. 12-én]

Németh László és Debrecen. = Debreczeni Újság márc. 2. 49. sz. 3. [Márc. 2-i előadása kapcsán]

„Válasz” címen új irodalmi folyóirat indul… [Hír] = Népszava ápr. 18. 86. sz. 4. [Gulyás Pál, Fülep Lajos és Németh László szerkesztésében]

1935

Belohorszky Ferenc: A reformokról. = Szabolcsi Szemle jún., 6. sz. 209-210. [Németh Lászlónak a reformról alkotott nézetéről (Tanu 1935. 1. sz.) és visszavonultságának okairól]

Erdei Ferenc: Magyar gazdaságtudomány. 1. = Magyarságtudomány nov., 2. sz. 137-148. [Hozzászól Németh László A magyarságtudomány feladatai és az Egy Hungarológiai Társaság terve c. tanulmányaihoz.]

Fejtő Ferenc: Magyar narodnikik. = Szocializmus jan., l. sz. 10-14. [Németh László Lesz-e reform? c. cikkéről]

[Gáspár Jenő] G. J.: A rádió irodalompolitikája. = Koszorú ápr., 3. sz. 167-168. [Támadják Németh Lászlót, az osztályvezetőt.]

[Gáspár Jenő] (r. ő.): Halló, rádió, Budapest! = Koszorú jan., 2. sz. 107-108. [Támadják Németh Lászlót, az osztályvezetőt.]

[Gáspár Jenő] (ő.): Megszűnt zavarok az irodalmi hullámhosszon? = Koszorú jún. 4. sz. 236. [Németh László lemondott, Cs. Szabó László az utóda.]

Gyenes Rózsa: Beszélgetés Cs. Szabó Lászlóval, a Rádió új prózai szerkesztőjével. = Rádió Újság jún. 23. 26. sz. 6-7. [Németh Lászlóról is szól.]

[Hegedűs Ferenc] (h. f.): A Faludi Társaság vasárnapi estéje. = Vasvármegye márc. 12. 59. sz. 7. [Szombathelyen márc. 10-én Németh László Kell-e reform? címmel tartott előadást]

Horváth Elek: A Közművelődési Egyesület irodalmi estje. = Pápai Hírlap febr. 9. 6. sz. 2. [Németh László felolvasott és a Református Főiskolán is tartott előadást Pápán.]

[Jancsó Elemér] Dezséri György: Magyar kultúrkrónika: Szekfű Gyula. = Korunk júl.-aug., 7-8. sz. 523-527. [Németh Lászlóról is]

József Attila: „Új szellemi front”. = Szocializmus máj. 198-204. [A Zilahy Lajos által meghirdetett Új szellemi front tervének bírálata, valamint a csatlakozó írók, többek között Németh László Író és hatalom c. írásának elemzése]

(m. s.): A Frankenburg Irodalmi Kör nagysikerű irodalmi estje. = Soproni Hírlap ápr. 2. 75. sz. 2. [Márc. 30-án, Németh László is előadott.]

Makkai László: Virtuális nemzedék. = Hitel febr. 1. 3. sz. 1. [Németh Lászlóról is]

Mónus Illés: Válságról - válságra. = Szocializmus márc., 3. sz. 97-101. [A földbirtokreformról]

Nemes Lajos: „Minőségszocializmus” vagy szocializmus. = Gondolat jún., 5. sz. 321-330. [Németh László Tanu c. folyóiratában megjelent reformtervezetét bírálja.]

[Nemes Lajos] Máriássy Zoltán László: Neomisztikus megmozdulások Magyarországon. = Gondolat jan., 1. sz. 11-17. [Érdemes-e? c. írásáról]

Pongrácz Kálmán: Kelet és Nyugat az ifjúsági gondolatban. = Magyar Szemle dec., 331-341.

Pongrácz Kálmán: Reformmozgalom. = Erdélyi Fiatalok IV. negyed. Téli sz. 117-121. [A harmincas évek reformmozgalmáról, Németh László és Matolcsy Mátyás munkásságáról]

[Rónai Zoltán] Vándor Zoltán: Fasiszta bürokratizmus a társadalmi önkormányzat ellen. = Szocializmus aug., 8. sz. 337-342. [Németh László a fasizmusról és a szocializmusról]

Rónay György: Németh Lászlóról. = Fiatal Magyarság ápr., 4. sz. 78-79.

Sándor László: A dunai népek együttműködésének kérdése. = Korunk dec., 12. sz. 909-914. [Többek között Németh László Dunai Tudós Társaságáról és az 1933-as dunai közösség gondolatáról]

[Schöpflin Gyula] Nagypál István: A Választól a Tanuig. = Gondolat jún., 5. sz. 348-351.

[Schöpflin Gyula] Nagypál István: Lesz-e reform? = Gondolat febr., 2. sz. 89-93. [Németh László Lesz-e reform? c. cikkéről]

Újvári László: Narodnikok a magyar irodalomban. 2. = Korunk jan., 1. sz. 45-49.

A Debreceni Diéta és a „reformanarchia” . = Magyarország márc. 27. 70. sz. 2. [Németh László előadása a magyar ifjúság problémáiról]

A Faludi Társaság mai előadása. = Vasvármegye márc. 10. 58. sz. 20. [Németh László A reform címmel tartott előadást.]

A reform. = Kecskeméti Lapok febr. 17. 7. sz. 4. [Németh László előadása]

Fővárosi írók, Szilvási Margit, dr. Hernfeldné az Irodalmi Kör estélyén. = Sopronvármegye ápr. 2. 75. sz. 4. [Márc. 30-án a Frankenburg Körben Németh László is szerepelt.]

Három súlyos kritika az ifjúságról. = Magyarország febr. 17. 40. sz. 15. [Gunda Béla, Féja Géza és Németh László írásai a Magyar Útban]

Levélváltás. = Válasz jan., 1. sz. 15-20. [Németh László és Kerényi Károly levélváltása]

Németh László előadása a győri Széchenyi Társaságban. = Győri Hírlap febr. 5. 29. sz. 5. [Febr. 2-án, Németh László A reform címmel tartott előadást.]

Reform Magyarországon. Németh László és a körülötte csoportosult mozgalom. = Független Újság febr. 17. 6. sz. 2.

Reformmozgalmak Magyarországon. = Független Újság febr. 10. 5. sz. 3. [Bajcsy-Zsilinszky Endréről és Németh Lászlóról]

1936

Erdei Ferenc: Magyar gazdaságtudomány. 2. = Magyarságtudomány febr., l. sz. 143-154.

Féja Géza: A tékozló fiúk. = Magyar Írás máj., 5. sz. 71-76. [Szabó Dezsőről és Németh Lászlóról]

[Gáspár Jenő] G. J.: A rádió jubileumára. = Koszorú jan., 2. sz. 104-107. [Németh László hiába ment el, Cs. Szabó László ugyanott folytatta.]

Gogolák Lajos: Németh László: Ember és a mű. = Korunk Szava júl. 1-15. 13-14. sz. 253-254.

Reményi, Joseph: Recent Hungarian literature. = The Hungarian Quarterly 1. sz. 142-151. [Németh Lászlóról is]

Szekfű Gyula: Németh László vagy az ifjúság vezetése. = Magyar Szemle okt., 161-167.; Magyar Hírlap okt. 11. 233. sz. 26-27.

Tamássi György: Új magyar szellemiség felé? = Szocializmus febr., 2. sz. 69-72.

Veres Péter: Levél Németh Lászlóhoz. = Gondolat okt.-nov., 8. sz. 417-424.

A Katona József Társaság… = Kecskeméti Lapok márc. 15. 11. sz. 2. [Márc. 10-én Németh László Katona Józsefről tartott előadást.]

Berzsenyi útja. = Kecskeméti Lapok márc. 1. 9. sz. 4. [Németh László előadása febr. 24-én a Hétfői Körben]

Írók az írókról. = Magyar Nap nov. 25. 222. sz. 4. [Németh Andor Köd vagy sziget? és a Magyarság és Európa c. kötetéről szóló ismertetésről]

Két neves magyar író Kecskeméten. = Kecskemét márc. 9. 10. sz. l. [Márc. 10-én Móricz Zsigmond novellát, Németh László tanulmányt olvasott fel.)

1937

Cseresnyés Sándor: A jubiláló Gusti tanár beszél. = Független Újság jan. 1623. 3. sz. 3., 9. [A Magyarok Romániában c. útirajzról is megemlékezik]

Keszi Imre: Németh László és a zsidóság. = Libanon ápr.-máj., 2. sz. 41-48. [Klny. is.]

Veres Péter: Németh Lászlóhoz. = Magyar Nap márc. 28. 74. sz. 5. [Részlet a Gondolat c. folyóiratban közölt levélből.]

„Gyár és kert” . = Új Szellem jún. 1. 8. sz. 1. [A Kert-Magyarország felé c. írásáról.]

Matolcsy Mátyás 1937. nov. 3-án a Parlamentben felolvasta az írók deklarációját az írók perbefogása miatt. = Válasz dec., 775. [Németh László is aláírta.]

„Némuljon el hát a magyar irodalom? Süketítse meg lelkiismeretét?” A magyar írók deklarációja a „Viharsarok”-ról és „A néma forradalom”-ról. = Népszava nov. 4. 250. sz. 3-4. [Németh László is aláírta. Matolcsy Mátyás interpellációja]

1938

[Gábor Andor:] Cseléd ország. (Németh László romániai naplójából). = Új Hang [Moszkva] nov., 11. sz. 107.

Herceg János: Németh László. = Kalangya aug.-szept., 8-9. sz. 375-378.

Juhász Géza: Németh László regényei. = Protestáns Szemle 9-10. sz. 461-466.

Koczogh Ákos: Ortega és Németh László. = Híd [Bp.] jan.-febr., 3-4. sz. 6-7.

Komlós Aladár: Ladislaus Németh. = Pester Lloyd [Morgenblatt] ápr. 3. 75. sz. 17-18. [Németh László esszéiről]

Kósa János: Magyarságismeret, magyarságtudomány. = Katolikus Szemle nov., 11. sz. 641-647. [Németh Lászlóról is]

Marconnay Tibor: Németh László. = Magyarság nov. 15. 259. sz. 12.

Thurzó Gábor: „Szemben a korral”. Az új magyar esszé útjai. = Napkelet máj . 1. 5. sz. 296-300. [Németh Lászlóról is]

1939

Demény János: Ó és új szövetség. = Vigilia ápr., 4. sz. 279-284. [Németh László az európai kultúráról]

Demény János: Purgatóriumi utak. = Vigilia júl.-aug., 7-8. sz. 514-525. [Németh László protestáns hitéről]

Lengyel Balázs: „Nemzetiség és közértelmesség” . A „Magyarok Könyvtára” megindulásához. = Századunk 230-233. [Németh Lászlóról is]

Marék Antal: Németh László. = Napkelet szept., 9. sz. 257-261.

Németh János: Szellemi életünk helye a nemzet életében. Szabó Dezső, Erdélyi József, Németh László, Veres Péter. = Magyar Út márc. 18. 11. sz. 6-7.

Sándor István: Regény és szociográfia. = Katolikus Szemle szept., 8. sz. 533-540. [A Bűn c. regényről is]

Tamási Áron: Még csak egyet szólotta kakas. = Ellenzék dec. 17. 292. sz. 9. [Közös írói törekvéseikről a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatban.]

Herczeg Ferenc „Utolsó tánc” című színműve kapta a Vojnits-díjat. = Magyar Nemzet okt. 3. 225. sz. 8. [A VII. Gergely c. dráma is a javasoltak között volt.]

Móricz Zsigmond állt a fiatal népi írók élére. Mik a tervei, kik a munkatársai? = Nemzetőr dec. 18. 21. sz. 6. [A Kelet Népe átvételéről; Németh Lászlóról is]

***: Ady és a Magyar Szemle. = Magyar Szemle okt., 157-160. [Németh László Magyar Szemlét bíráló megjegyzéseiről]

1940

Bodor Tibor: Múltunk védelmében.= Magyar Út febr. 8. 6. sz. 3. [Németh László Kiforgatnak a múltunkból c. és Rónai Zoltán azonos című válasz cikkéről]

Darvas József: Kibékülni, de nem megalkudni. = Magyar Út 4. sz. 4. [Németh László Magyarok, kibékülni! c. írására]

[Darvas József] (-dj.-): Móricz Zsigmond nyilatkozata a Magyar Írók Első Népfőiskola Községéről. Németh László tette lehetővé az első tanfolyam megindítását. = Kis Újság [Esti] márc. 9. 56. sz. 4.

Demény János: Pax Hungarica. = Vigilia ápr., 4. sz. 180-185. [Németh László magyar szellemiségéről]

Dóczi István: Egy beszédes tett. = Fiatal Magyarság ápr. 25. 17. sz. 66. [A Népfőiskoláról, Németh László felajánlásáról]

Félegyházy József: Németh László támadása Szekfű Gyula ellen. = Magyar Kultúra ápr. 5. 7. sz. 116-118., ápr. 20. 8. sz. 132-134. [Németh László, Szekfű Gyula: Mi a magyar? c. cikksorozatáról]

Gál István: Középeurópa magyar szemmel. Magyarország szerepe Európa három nagy táj- és népegysége között. = Magyar Út jún. 20. 25. sz. 3. [Németh László véleményét is közli]

Gál István: Magyar folyóiratszemle. = Erdélyi Helikon márc., 3. sz. 180-185., ápr., 4. sz. 259-263., máj., 5. sz. 348-353., jún. júl., 6. sz. 426-434., aug.-szept., 7. sz. 502-511. [Németh László Szekfű Gyula Mi a magyar? c. cikksorozatáról és Sziget Erdélyben c. tanulmányáról]

K. Havas Géza: Ne politizálj - építs népfőiskolát! = Népszava márc. 30. 72. sz. 6. [Móricz Zsigmond és Németh László népfőiskola-tervéről]

Juhász Géza: Margó. = Fiatalok ápr., 3. sz. 2. [Vita Kalmár János Mi a célja? c. cikkével]

Kalmár János: Mi a célja? = Emericana 1939-40. febr., 6. sz. 94-95. [Támadja Németh László parasztkérdésben elfoglalt álláspontját és katolicizmus-ellenességét.]

Kunszery Gyula: „Magyarok, kibékülni!” = Jelenkor febr. 15. 4. sz. 4. [Németh László azonos c. írásáról]

Lakner, Clara: Ungarische Uraufführungen der nächsten Spielzeit. [Krit.] = Pester Lloyd (Morgenblatt) jún. 9. 129. sz. 10. [Németh László Báthoryak c. darabjáról]

László István: Móricz Zsigmond és Németh László Népfőiskolája. = Magyar Élet dec., 12. sz. 15.

Molter Károly: A magyar nép az új magyar regényben. = Erdélyi Helikon ápr., 4. sz. 201-211. [Többek közt Németh László népábrázolásáról]

Móricz Zsigmond: Törökvész. Magyar Írók Első Népfőiskola Községe. = Kelet Népe márc. 1. 5. sz. 1-2. [Többek között Németh László véleménye a népfőiskolákról]

(N. I.): „Írók lázadása”. = Nemzetőr márc. 11. 11. sz. 3. [Móricz Zsigmond és Németh László Népfőiskolájáról]

Nyisztor Zoltán: Újfajta hadüzenet a katolicizmusnak? = Magyar Kultúra febr. 20. 4. sz. 52-54.; márc. 5. 5. sz. 68-70. [Németh Lászlónak a katolicizmus elleni kirohanásáról]

Osváth Béla: Németh László és Móricz Zsigmond Vásárhelyen. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 13. 83. sz. 4.

Pál Antal: A nép Eötvös Kollégiuma. = Magyar Út aug. 29. 35. sz. 1-2. [Ismerteti Németh László nézetét is a népi kollégiumok szükségességéről]

Rédey Tivadar: Jelentés az 1940. évi Vojnits-jutalomról. Egy év drámatermése. = Akadémiai Értesítő 353-362. [Németh László Papucshős c. darabjáról is]

[Rónai Zoltán] Historicus: „Kiforgatnak a múltunkból”. = Jelenkor jan. 15. 2. sz. 7-8. [Németh László azonos c. írásáról]

Semetkay József: Önéletrajz regényben. = Magyar Szemle márc., 3. sz. 250-256. [Az önéletrajzi regényről általában, többek között Németh László Ember és szerep c. könyvéről is]

Semetkay József: Számonkérés. = Új Élet 1. sz. 25-34. [Németh László művészetéről is]

(sz.): Bensőséges, szép sikere volt a „Méhkas” irodalmi estjének. = Ellenzék dec. 13. 286. sz. 6. [Németh László szereplésével]

Sz. L.: Móricz Zsigmond és Németh László a Soproni Fiataloknál. = Új Sopronvármegye febr. 1. 25. sz. 2. [Beszámoló az estről. Németh László A haldokló kulák c. írását olvasta fel.]

[Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Évvégi jegyzetek. = Magyar Élet jan., l. sz. 23-24. [Többek között arról, hogy a VII. Gergely c. dráma nem kapta meg a Vojnits-díjat.]

Szőnyi Kálmán: Németh László szerepe és VII. Gergely. = Kalangya jan., l. sz. 28-30.

Tóth Béla: Irodalmunk új útjai. = Új Élet [Kassa] aug.-szept., 8-9. sz. 256-258.

[Walter Gyula] (W.): Írók a dobogón. = Ellenzék dec. 14. 287. sz. 4. [Németh László kolozsvári felolvasóestjéről]

A budapesti Árpád B. É. ankétja. = Nemzetőr febr. 5. 6. sz. 3. [Febr. 8.-án Németh László A magyar felsőbboktatás címmel tartott előadást.]

A hónap visszhangja. = Magyar Kultúrszemle febr., 2. sz. 32-33. [Németh Lászlóról a Mi a magyar? kapcsán]

A hónap visszhangja. = Magyar Kultúrszemle márc., 3. sz. 58. [Németh Lászlóról a Mi a magyar? kapcsán]

A Kazinczy Társaság irodalmi estje. = Felvidéki Újság febr. 26. 46. sz. 6. [Németh László felolvasta A haldokló kulák c. írását]

A Kazinczy Társaság vasárnapi irodalmi estje. = Felvidéki Újság febr. 24. 45. sz. 7. [Febr. 25-én Németh László Hűség és kultúra c. előadása. Kerényi Károly és Gulyás Pál szereplésével]

A MEFHOSZ irodalmi estje. = Magyar Nemzet dec. 13. 268. sz. 7., dec. 15. 270. sz. 19. [Dec. 15-én Németh László felolvasott.]

A Méhkas diákszövetkezet irodalmi estje… = Ifjú Erdély dec. 197. [Dec. 12-én Németh László is szerepelt.]

A Turul Szövetség országos mozgalmat indít a parasztság szellemi felemelkedéséért. A budapesti Árpád B. É. ankétja. = Nemzetőr febr. 5. 6. sz. 3. [Febr. 8-án Németh László A magyar felsőbboktatás címmel tart előadást.]

Április 7-én lesz az Aurora irodalmi estje. = Körösvidék márc. 27. 69. sz. 2. [Móricz Zsigmond és Németh László részvételével]

Az Aurora irodalmi estje. = Körösvidék ápr. 9. 80. sz. 3. [Móricz Zsigmond, Erdei Ferenc, Németh László szerepelt.]

Bácskay B. Béla hozzászólása [A költő és az új világ c. vitához.] = Egyedül Vagyunk szept., 9. sz. 21-26. [Németh Lászlóról, A minőség forradalmáról; Oláh György vitazárójával]

Debreceni Diétát rendez a Turul Szövetség debreceni kerülete. = Nemzetőr ápr. 1. 14. sz. 3. [Ápr. 5-7-én Németh László is előad.]

Fajkérdés. = Magyar Út jan. 6. 1. sz. 2. [Németh László Ágak és gyökerek c. cikkéről]

Franz Herczegs „Tilla” in der nächsten Saison im Kammertheater. [Hír] = Pester Lloyd (Morgenblatt) jún. 2. 123. sz. 10. [A bemutató tervei között szerepel Németh László Báthory-drámája.]

Köszöntjük Móricz Zsigmondot és Németh Lászlót. = Új Sopronvármegye jan. 31. 24. sz. 3.

Ma lesz Németh László előadói estje. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 13. 83. sz. 3. [A városháza nagytermében a Bethlen Gábor Gimnázium önképzőköre rendezésében]

Ma Tamási-est a városházán. = Népújság [Hódmezővásárhely] nov. 9. 255. sz. 5. [Németh Lászlóval együtt szerepelnek]

Móricz Zsigmond és Németh László a Soproni Fiatalok jan. 31-i estjének előadói. = Új Sopronvármegye jan. 30. 23. sz. 4.

Móricz Zsigmond és Németh László Békéscsabán. = Körösvidék márc. 23. 67. sz. 5. [Ápr. 7-én az Aurora-kör irodalmi estjén]

Móricz Zsigmond és Németh László Vásárhelyen. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 11. 81. sz. 4. [Ápr. 13-án]

Móricz Zsigmond vasárnap este előadást tart Békéscsabán. = Körösvidék ápr. 4. 76. sz. 3. [Ápr. 7-én Németh Lászlóval együtt]

Nagy érdeklődés előzi meg a Méhkas mai irodalmi estjét. = Ellenzék dec. 12. 285. sz. 7. [Németh László Kisebbségből-kisebbségbe c. előadása]

Nagy közönség, új eszmék az Árpád B. E. felsőoktatási kongresszusán. = Nemzetőr febr. 12. 7. sz. 2. [Németh László és Zilahy Lajos febr. 8-i előadásáról]

Nem beszédben… = Magyar Út márc. 7. 10. sz. 1. [Németh László Móricz Zsigmondnak írott levelével a Népfőiskola ügyében]

Németh László és Tamási Áron Vásárhelyen. = Vásárhelyi Ifjúság nov. 10. l. 1617.

Németh László Vásárhelyen. = Vásárhelyi Reggeli Újság ápr. 13. 83. sz. 2. [Németh László bemutatása és fontosabb művei]

Népfőiskola. = Kelet Népe máj. 15. 10. sz. 23. [Móricz Zsigmond, Németh László, Féja Géza tanácskoztak a kultuszminisztériummal és a fővárossal]

Népfőiskola a Rózsadombon. = Független Magyarország márc. 11. 11. sz. 5. [Németh László felajánlotta a házát erre a célra.]

Népfőiskolának ajánlotta fel villáját Németh László. = Egyedül Vagyunk márc., 3. sz. 40-41.

Pálóczi Horváth Lajos levele Németh Lászlóhoz. = Kelet Népe máj. l. 9. sz. 16. [Népfőiskolai felajánlást tesz]

Szombaton lesz a Petőfi Önképzőkör irodalmi estje. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 12. 82. sz. [Ápr. 13-án Németh László és Móricz Zsigmond részvételével]

Tamási Áront és Németh Lászlót négyszázan hallgatták meg Vásárhelyen. = Népújság [Hódmezővásárhely] nov. 12. 257. sz. 2.

1941

[Fábián István] Fi-án: A magyar írók népfőiskola-községe. = Fiatal Magyarság ápr. 17. 16. sz. 64-65. [Németh László szerepéről a népfőiskola megszervezésében]

Fiala Ferenc: Válasz Németh Lászlónak. = Magyarság Útja febr. 14. 7. sz. 5. [Németh László Egyesületközi Együttműködésbeli előadása kapcsán]

G. E.: A Janus Pannonius Társaság ünnepi ülése… = Pécsi Napló okt. 19. 238. sz. 4. [Németh László Széchenyiről tartott előadást.]

Gombos Gyula (g.): Magyar radikalizmus, vagy írói álhősiesség. = Magyar Út jan. 9. 2. sz. 2. [Nagy Tibor „Magyar radikalizmus” - avagy álhősiesség? c. cikkére.]

Gombos Gyula: Németh László. = G. Gy.: Álom az országról. Bp., Bolyai Akadémia. 69-73.

Gombos Gyula: Van-e magyar politikai eszme? Az Egyesületközi Együttműködés vitája. = Magyar Út márc. 6. 10. sz. 6. [Németh László előadásáról]

[Hartyányi István] H. I.: Néhány szó a „kritikátlan kritikáról”. = Magyar Út jan. 16. 3. sz. 2. [Németh Lászlót támadták a Híd c. folyóiratba írt színikritikáiért.]

Juhász Géza: Közönség helyett közösség. (Erdélyi József, Kodolányi János, Németh László.) = Tiszántúl okt. 5. 199. sz. 5.

Kiss Ferenc: Válasz egy kritikátlan kritikára. = Új Magyarság jan. 12. 9. sz. 13. [Németh László A Nemzeti stílusáról c. írására.]

Kodolányi János: Kelet és Nyugat határán. Kelet népe. = Sorsunk júl.-szept., 3. sz. 163-178. [Németh László ideológiájáról is]

Kolozsvári Grandpierre Emil: Esszéíró nemzedék. = Pásztortűz jan., 1. sz. 9-19. [Illyés Gyula, Szerb Antal, Németh László, Cs. Szabó László; szövegközléssel]

[Kunszery Gyula] K. Gy.: Az EKE valóban magasszínvonalú estet rendezett… = Jelenkor júl. l. 13. sz. 3. [Németh László felolvasta a Debreceni Káté c. írását]

Losonczy Géza: A színház és a munkásosztály. = Népszava júl. 6. 151. sz. 6. [Németh László A magyar drámáért c. cikkére reflektál.]

Lovass Gyula: Irodalomtudományunk új feladatai. = Magyar Kultúra jún. 5. 11. sz. 183-185. [Németh László bírálata]

Lukács György: Prológ vagy epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. = Új Hang [Moszkva] febr., 2. sz. 13-30. [Németh László ideológiájáról.]

[Móricz Zsigmond] m. zs.: Pápai Képzőtársaság. = Kelet Népe dec. 15. 23. sz. 25-26. [A százéves jubileumon Németh László is előadott az önképzőkörökről]

Nagy Tibor: Lelkiismeretünk „bérenc”-ségében. = Jelenkor febr. 1. 3. sz. 89. [Válasz Gombos Gyula Magyar radikalizmus, vagy írói álhősiesség c. cikkére.]

Nagy Tibor: „Magyar radikalizmus” - avagy álhősiesség? = Jelenkor jan. 1. l. sz. 6. [Németh László azonos c. írásáról.]

Pálóczi Horváth Lajos: Elkésett kritikák. Írómészárlás klikkek szerint. = Magyar Élet jún., 6. sz. 12-15. [A Németh Lászlót ért politikai támadásokról]

Rácz György: Németh László. = Szegedi Híd dec., 5.

Cs. Szabó László: Mérleg. = Nyugat júl. 1. 7. sz. 475-489. [Németh László szerepe a korabeli irodalomban]

Székely Gyula: Németh László az új kálvinista énekeskönyvről. = Keresztény Magvető 2. sz. 95-98. [A református énekeskönyv c. előadás ismertetése.]

Szenczi Mihály: Új utakon a magyar kritika? = Magyar Kultúra márc. 20. 6. sz. 86-87. [Németh László és követőinek szubjektív kritikájáról]

Trombitás Dezső: Vallás és hit. Jegyzetek egy Németh László-tanulmányhoz. = Protestáns Szemle ápr., 4. sz. 124-130. [A minőség forradalma második részéről, a Vallások c. tanulmányról]

Vajtai István: Alkalmi szemlélődés íróink népszemlélete körül. = Magyar Kultúra ápr. 20. 8. sz. 135-137., máj. 5. 9. sz. 152-154.

[Várnai Dániel] (v. d.): Elszámolás. = Népszava jan. 12. 9. sz. 7. [Komlós Aladár tanulmányáról (melyben Farkas Gyula Az asszimiláció kora c. könyvét bírálja) és Németh László asszimilációfelfogásáról]

(- -): Németh László: A legérdekesebb magyar. = Társadalomtudomány nov.-dec., 5. sz. 586-587.

Febr. 6-án Németh László „Van-e magyar politikai eszme?” címmel előadást tartott az EKE-ben. = Magyarság Útja febr. 7. 6. sz. 3.

Viharok a Híd kritikái körül. = Híd jún. 15. 30. sz. 20. [Németh László kritikáira több levél érkezett.]

1942

Alföldy Ákos: Levél a szerkesztőhöz a Németh László-ügyben. = Magyar Út febr. 26. 9. sz. 4. [A Cseresnyés kapcsán]

B. A.: Levelek Németh László címére. = Népszava máj. 10. 105. sz. 9. [Németh Lászlónak a bőrmunkások Bánk bán-előadásáról írt cikkével kapcsolatban]

Csaba Rezső: Új magyar építőművészeti szemlélet felé. = Magyar Út febr. 12. 7. sz. 4. [Németh Lászlót is idézi]

Fazekas László: Beszélgetés Németh Lászlóról. = Ifjú Erdély márc., 3. sz. 4 0-41.

Féja Géza: Szakadás és egybeforrás. = Magyarország (Esti) júl. 9. 153. sz. 3. [A Németh László és Bibó Lajos elleni támadásról]

[Jordáky Lajos] Erdély Lajos: A megromlott megrontók. = Népszava ápr. 19. 88. sz. 13. [Gombos Gyula Álomországról c. művének bírálata kapcsán Szabó Dezső és Németh László eszméinek hatásáról is]

Juhász Géza: Die Studien László Némeths. = Pester Lloyd (Abendblatt) szept. 19. 212. sz. 6.

[Juhász Géza] J. G.: Írói napok Debrecenben. = Magyar Út aug. 27. 31. sz. 5. [A Nyári Egyetem irodalmi pályadíját odaítélő bizottságnak Németh László is tagja.]

Juhász Géza: Mit adott Balatonszárszó? = Tiszántúl júl. 8. 152. sz. 1.

Juhász Géza: Németh László tanítása: Irodalmunk legjava mindig népi volt. (A „Készülődés” és „A másik mester” alkalmából.) = Tiszántúl jan. 11. 8. sz. 7.

Juhász Géza: Nép és középosztály. Mély magyarok, híg magyarok. = Tiszántúl ápr. 5. 77. sz. 9. [Németh László tanulmányáról]

Kanyar József: T. Lehner és Gogolák cégnek. Magyar Nemzet. = Fiatalok jan., l. sz. 5. [A Németh László és a Kodolányi János elleni támadásról]

Karácsony Sándor: Hozzászólás a „Cseresnyés” ankéthoz. = Tiszántúl febr. 8. 31. sz. 7-8.

Kiss Jenő: Szekták a magyar irodalomban. = Hitel máj., 2. sz. 93-99. [A Kisebbségben c. tanulmányról is]

Kiss Sándor: Nemzedékformálók. = Szegedi Híd jún., 6. [Németh László emberségéről]

Kodolányi János: Csendes órák. = K. J.: Csendes órák. Bp., Turul 201-256. [Többek között Németh Lászlóról]

Kodolányi János: Esti beszélgetés. = Magyar Élet júl., 7. sz. 4-7. [Méltatja Németh László kritikai szellemét]

Kodolányi János: Esti beszélgetés. = Magyar Élet szept., 9. sz. 2-6. [Németh László méltatása]

Kovács Endre: A kor és bírálója. Németh László, a kritikus. = Sorsunk nov.-dec., 8. sz. 607-615. [Havas László Németh Lászlót ábrázoló metszetével]

Kovács Endre: A népi írók és az ifjúság nagy találkozója Balatonszárszón. = Tiszántúl júl. 2. 147. sz. 4. [Németh László Érték és igazság az irodalomban és a történetírásban c. előadást tartott.]

Kovács Endre: Németh László kritikai szerepe. = Protestáns Szemle szept., 9. sz. 273-277.

Kovács Endre: Szemtől-szemben az új magyar népi irodalommal. A népi megújhodás jegyében folyik a balatoni írókonferencia. = Érsekújvár és Vidéke júl. 4. 27. sz. 10. [Németh László Érték és igazság az irodalomban és a történetírásban c. előadásáról]

Kovács György: Van harmadik út. = Magyar Út jan. 29. 5. sz. 5. [Oláh György Czukoréktól Cseresnyésig c. cikkére]

E. Kovács Kálmán: Németh László. = Kis Újság febr. 15. 37. sz. 8.

Kulcsár Ernő: Magyar szövetkezeti ideológiát. = Magyar Út okt. 29. 40. sz. 5-6. [Németh László és Erdei Ferenc szövetkezeti ideológiájáról]

[Lelkes István] Lölkös István: A kritika nehézségei. = Magyar Nemzet ápr. 8. 78. sz. 9. [A kritikus Németh Lászlóról]

[Lendvai István] Nomád: Nomád levele a „népi” hosszúnapról. = Magyar Nemzet aug. 8. 179. sz. 4. [A Móricz Zsigmond Rózsa Sándor c. regényét ért bírálatokról. Németh Lászlót is támadja.]

[Lendvai István] Nomád: Nomád levele egy ajándékról. = Magyar Nemzet febr. 6. 29. sz. 4. [A Cseresnyés c. dráma jogának a hódmezővásárhelyi tanyai internátusra való átruházásról]

[Lendvai István] Nomád: Nomád levele „mélymagyarok”-ról. = Magyar Nemzet jan. 11. 8. sz. 4.

Oláh György: Czukoréktól Cseresnyésig. = Egyedül Vagyunk 2. sz. 1.

Parajdi Incze Lajos: Németh László, a magyar vigyázó. = Ellenzék jan. 17. 13. sz. 7.

Rédey Tivadar: Jelentés az 1942. évi Vojnits-jutalomról. Egy év magyar dráma termése. = Akadémiai Értesítő jún.-dec., 243-252. [Többek között a Cseresnyés c. drámát is értékeli]

Sőtér István: Az utolsó kísérlet. Németh László regényciklusa. = Magyar Csillag márc. l. 3. sz. 157-160. [Kocsik szeptemberben, Alsóvárosi búcsú, Szerdai fogadónap, A másik mester]

Sőtér István: Németh László tanulmányai. = Magyar Csillag nov. 15. 12. sz. 344-350. [Készülődés, A minőség forradalma, Kisebbségben]

Szabó László: Felhívás a vitéz Horváth István irodalmi és tudományos nagydíj megteremtésére. = Új Európa dec., 628-637. [Többek között Németh Lászlót is javasolja a tanácsba.

[Szíj Gábor] (szíj): A Vojnits-díjról és a mellőzött Cseresnyés-ről. = Magyar Út nov. 5. 41. sz. 2.

Szilády Zoltán: Joó Tibor szerencséje. = Magyar Út márc. 12. 11. sz. 2. [A Németh László és Karácsony Sándor elleni támadásról]

Veres Péter: Németh László. = Sorsunk ápr.-máj., 3. sz. 182-190.

A népi irodalom elleni hajszának… = Független Magyarország aug. 3. 31. sz. 4. (Németh László Móricz Zsigmond s a betyárok c. cikkéről]

A neves olasz kiadóvállalat… = Nemzetőr jan. 23. 4. sz. 5. [A Gyász c. regény kiadását tervezi.]

Az Egyesületközi Együttműködés (ÉKÉ) beadványa a Sajtókamara elnökségéhez. = Magyar Élet jún., 6. sz. 15-16. [Említi a Németh Lászlót ért támadásokat.]

Az egyetemi ifjúság márciusi estje. = Szegedi Napló márc. 15. 61. sz. 8. (Németh László A magyar szellem három parancsa és Az értelmiségi ember hivatásáról c. előadásaival vett részt.]

Cseresnyés Mihály válaszol Németh Lászlónak. = Független Magyarország jan. 26. 4. sz. 5. [Lehotay Árpád a Cseresnyésről]

Él az örök magyar szellem! = Magyar Élet jún., 6. sz. l., 5-8. [Az Egyesületközi Együttműködés ünnepi estjén felolvasták Németh László Széchenyi halála c. írását]

Gondolatok a szárszói népi konferenciáról. = Református Diákmozgalom aug., 12. sz. 5-6. [Németh László előadásáról is]

Ha nem tudnánk… = Magyar Út máj. 28. 22. sz. 2. [A Népszava támadásáról Németh László és Kodolányi János ellen]

Hályogos irodalomszemlélet. Jóízű szemelvények a „Kongreganista Vezető” című körlevélből. = Magyar Út ápr. 23. 17. sz. 3. [Többek között Németh Lászlót is idézik]

Meghajlás helyett - vádaskodás! = Új Magyarság jan. 23. 18. sz. 8. [Németh László Meghajlás helyett c. írásáról]

Megjelent Németh László Cseresnyése. = Tiszántúl máj. 17. 111. sz. 6.

Nagy sikere volt az Ady Társaság könyvnapi estjének. = Tiszántúl máj. 31. 122. sz. 4. [Németh László is részt vett]

Németh Antal válaszol Németh László vádjaira a Cseresnyés-ügyben. = Független Magyarország febr. 16. 7. sz. 5.

Németh László… = Fiatal Magyarság okt. 29. 44. sz. 176. [Újra indítja a Tanut]

Németh László a könyvnapon két művel szerepel. = Nemzetőr máj. 22. 21. sz. 5. [Széchenyi és Kisebbségben]

Németh László az egyetemi ifjúság márciusi estjén. = Délmagyarország márc. 15. 61. sz. 8.

Németh László előadásai a szegedi egyetemi ifjúságnak. = Tiszántúl márc. 17. 62. sz. 5. [Két előadást tartott A magyar szellem háborúja és Az értelmiség önérzete címmel]

Németh László és Balla Péter Szegeden. = Szegedi Napló márc. 14. 60. sz. 6.

Németh László és Karácsony Sándor a debreceni könyvnapon. A debreceni Ady Társaság ünnepélye a Déri-múzeumban. = Tiszántúl máj. 30. 121. sz. 4.

Németh László március 14-én Szegeden … = Nemzetőr márc. 13. 11. sz. 5. (14-én Szegeden, 15-én a pesti Vigadóban beszél a márciusi ünnepen.]

Németh László Szegeden. = Tiszántúl márc. 12. 58. sz. 5. [Az egyetemi ifjúság estjén 14-én]

Németh László új darabjának szerzői joga a vásárhelyi tanyai internátusé. = Délmagyarország febr. 4. 27. sz. 6.

1943

Balogh László: Németh László, a tanulmányíró. = Termés Tél. 99-108. [A Készülődés, A minőség forradalma, a Kisebbségben és a Széchenyi c. kötetekről]

[Bözödi György] (B. Gy.): Harminc magyar író és négyszáz munkás vett részt a balatonszárszói találkozón. = Székely Szó szept. 3. 5. [Németh László előadásáról is]

(e. t.): A politikus kertész. = Népszava júl. 11. 154. sz. 15. [Németh László társadalom-szemléletének bírálata]

[Erdei Ferenc]: [Vitazáró beszéd a szárszói konferencián]. = Szárszó. Bp., Magyar Élet 79-82.

Ferdinánd István: Németh László útján. = Nyugati Őrszem ápr., 14-15.

Ficzay Dénes: Szabó Dezső - Németh László. = Ifjú Erdély febr., 2. sz. 24-25. [Fényképpel]

f-s: A munkásértelmiség problémája. = Népszava febr. 10. 32. sz. 5. [Németh László Népi író c. tanulmányáról]

G. Z.: Akiknek már nem kell az ölelés. = Egyedül Vagyunk dec. 3. 25. sz. 3. [Németh Lászlóról és Kodolányi Jánosról]

Hartyányi István: Hosszú vagy rövid ifjúság? = Magyar Út febr. 11. 6. sz. 1-2. [Németh László Tartsd magad c. cikkére]

Ijjas Antal: A népiség a mai magyar szépirodalomban. = Vigilia júl., 271275.; aug., 294-301. [A magyar népiség Németh László tanulmányaiban]

Illyés Gyula: Németh László Debrecenben. = Magyar Csillag máj. 15. 10. sz. 613-614.; Fiatal Magyarság máj. 27. 21. sz. 4.

Jócsik Lajos: Szárszó, 1943. = Sorsunk okt., 10. sz. 792-793. [Németh László előadásáról is]

Juhász Géza: A minőség forradalma. = J. G.: Népi írók. Bp., Magyar Élet. 69-77.

Katona Jenő: A népiesség alkonya. = Magyar Nemzet dec. 19. 287. sz. 7-8.

Kondor Imre: A Tanu írója. = Magyar Út jan. 28. 4. sz. 5-6.

Kondor Imre: Németh László. = Pro Christo febr., 2. sz. 7-8.; márc., 3. sz. 7-8 .

Kovács Imre: Ifjúsági Parlament a Balaton partján. = Híd [Bp.] okt. 1. 19. sz. 9-11. [Németh László előadásáról is; fényképekkel]

Kovács Imre: Irodalom és politika. = Magyar Nemzet máj. 30. 122. sz. 7. [A Bocskay-kertbe vonult Németh Lászlóról]

Kristó Nagy István: Az értelmiségi ifjúság szervezkedéséről. = Szegedi Híd ápr., 1-2. [Németh László Tartsd magad c. cikkéről]

László István: Népművelés. = Sorsunk aug., 8. sz. 630-633. [Móricz Zsigmond és Németh László népfőiskolájáról]

Marosán György: Nyílt levél Nagy István íróhoz. = Népszava febr. 7. 30. sz. 13. [Nagy István Németh László szocializmusa c. cikkéhez kapcsolódik]

Nagy István: Ami kiderült egy népi konferencián. = Mérték. Bp., Munkásírók kiadása. 43-54. [A balatonszárszói konferenciáról]

[Nagy István]: [Hozzászólás Németh László előadásához]. = Szárszó. Bp., Magyar Élet. 57-60.

Nagy István: Németh László szocializmusa. = Népszava jan. 17. 13. sz. 7. [Németh László Egy kis szociológia c. cikkének bírálata]

Nagy Tibor: A debreceni egyetem… = Jelenkor jan. 15. 2. sz. 4. [Németh László pályázatát támadó cikk]

Nagy Tibor: Nem tetszik a… = Jelenkor febr. 15. 4. sz. 3. [Németh László debreceni professzorságáról]

Pálfi István: Egy napihír margójára. - Németh László Debrecen határában népfőiskolát alapít. = Fiatal Magyarság jún. 3. 22. sz. 3-4.

Pálóczi Horváth Lajos: Tojástánc a szocializmus körül. = Magyar Élet nov. 11. sz. 2-5. [Németh László szocialista nézeteiről]

-si.: A balatonszárszói megbeszélések. = Ifjú Erdély szept. 140.

Szász Károly - Eckhardt Sándor: Jelentés a Kőrössy Flóra-jutalom odaítéléséről. = Akadémiai Értesítő jan.-máj., 70-73. [A Kisebbségben c. tanulmányt elmarasztalja.]

„Szentesi”: Tudós debreceni professzortól… = Magyar Élet febr., 2. sz. 17. [Németh László debreceni professzorságáról]

[Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Miért nem fogadta meg Tüdős Klára Németh László tanácsát? = Magyar Út dec. 30. 52. sz. 6. [Tüdős Klára Fény és árnyék c. filmjéről]

[Veres Péter]: [Hozzászólás Németh László előadásához]. = Szárszó. Bp., Magyar Élet 55-57.

A „Cseresnyés” szerzője népfőiskolát akar létesíteni. = Fiatal Magyarság máj. 20. 20. sz. 2.

A Jelenkor támadása Németh László ellen a debreceni egyetem magyar tanszékének ügyében. = Magyar Út jan. 21. 3. sz. 2.

A Ref. Kör fiataljainak nagysikerű Németh László-estje. = Nagyvárad máj. 17. 110. sz. 5.

Bemutatják Helsinkiben a Bánk bánt. = Magyar Út okt. 21. 39-42. sz. 2. [A Villámfénynél c. drámát is tervezik.]

Egy nagynevű írónk, színpadi hősét követve, elvonul a világtól. Németh László tanyát vett Debrecen mellett, ott alapít népfőiskolát. = Egyedül Vagyunk máj. 7. 10. sz. 13.

Egyik „népi” folyóirat lapjain újra megszólalt Németh László. = Jelenkor nov. l. 21. sz. 3-4.

„El az örök magyar szellem!” = Fiatal Magyarság máj. 20. 20. sz. 3. [Az Egyesületközi Együttműködés irodalmi estje május 31-én az Operában, Németh László is előad]

Gulyás Pál elmondja, mi hozta Németh Lászlót a Bocskay-kertbe. = Debreczen máj. 23. 116. sz. 5. [Interjú]

Varsányi Zsolt ponyva-peréről. = Magyar Út jan. 21. 3. sz. 2. [Melyben Németh László szakértő]

Irodalmi-est. = Debreczen jún. 5. 126. sz. 4. [Németh László Gulyás Pálról beszélt a Déri Múzeumban a könyvnapon.]

Izgalmas irodalmi per … = Magyar Út jan. 14. 2. sz. 3. [A Juhász Géza-Harsányi Zsolt-ponyvaperről, melyben Németh Lászlót szakértőnek kérték fel.]

Kerecsényi Dezső lett a debreceni egyetemen a magyar irodalomtörténeti tanszék tanára, melyet Németh László is megpályázott. = Magyar Út szept. 2. 34-35. sz. 2.

Kétféle ifjúság. = Reggeli Magyarország febr. 7. 30. sz. 5. [Németh László Tartsd magad c. cikkéről]

Kézfogás helyett, avagy a csatlakozás illemtana. = Népszava nov. 17. 260. sz. 5. [A szocializmushoz csatlakozni akaró írók, többek között Németh László és Kodolányi János bírálata]

Kik tartják időszerűnek a magyar sorskérdéseket és kik hallgatnak róluk? = Székely Szó szept. 30. 7. [A Termés körkérdései. Németh László is válaszolt.]

Marosán György sütőmunkás írja … = Jelenkor márc. 1. 5. sz. 3. [Németh Lászlóról és Nagy Istvánról]

Németh László a Református Kör fiataljainak előadásán. = Nagyvárad máj. 6. 101. sz. 5. [Máj. 15-i előadásáról]

Németh László … megpályázta … a debreceni egyetem irodalmi tanszékét … = Független Magyarország máj. 17. 20. sz. 4.

Németh László nyugdíjba ment. = Független Magyarország máj. 3. 18. sz. 4.

Németh László ügyében írja Illyés Gyula… = Magyar Út máj. 27. 21. sz. 8.

Ponyvaíró-e Harsányi Zsolt? = Magyar Út jan. 28. 4. sz. 1-2. [A perben Németh László felkért szakértő]

Szabó Dezső kapta a Magyar Irodalompártoló Társaság tízezerpengős nagydíját. = Magyar Nemzet dec. 14. 282. sz. 7. [Németh László is díjazott]

Szombaton este 7 órakor tartja előadását Németh László a Ref. Kultúrpalota dísztermében. = Nagyvárad máj. 14. 108. sz. 4. [Nagyváradi beszéd]

1944

Bellér Béla: A „harmincévesek” Közép-Európája. = Új Élet febr., 2. sz. 40-42. [Németh László Közép-Európa koncepciójáról is]

Diósy Kornél: Ady-teológia? = Magyar Kultúra okt. 20. 20. sz. 92-94. [Többek között A minőség forradalma c. kötetről]

Fábián István: Die ungarische Essay-Literatur der Gegenwart. = Ungarn 73-79. [Németh Lászlóról és a Tanuról is]

Gombos Gyula: Nyilatkozat. = Magyar Út márc. 23. 12. sz. 2. [Az Amiről csak hatszáz ember tud c. cikket visszavonja.]

-i -s: Mai jegyzetek. = Magyar Kultúrszemle febr. 15. 26. [A hónap Ady-irodalmát ismerteti, többek közt Németh László Ady ünnepére c. tanulmányát is.]

Kákonyi István: A putritól az ONCSA-házig. = Népünk máj., 4. sz. 23-25. [Veres Péter és Németh László faluterveivel vitázik]

Katona Jenő: A népiesség alkonya. = Jelenkor febr. 1. 3. sz. 1-2.

Kristó Nagy István: Magyarság hibáiról … = Magyar Múzsa 15. sz. 366-369. [Kisebbségeinkről, Németh László és Karácsony Sándor elméletről]

Szende Aladár: Szárszó: peripatétikus iskola vagy politikai propagandatábor? = Magyar Élet febr., 2. sz. 28-29. [A harmadik oldalról]

Vatai László: Üdvösség és reformáció. Németh László. = Magyar Élet szept., 9. sz. 1-7.

Amiről csak hatszáz ember tud. Mit mondott és hogy viselkedett Kovács Imre a szárszói konferencián? = Magyar Út febr. 17. 7. sz. 5. [Kovács Imre Ifjúsági Parlament a Balaton partján c. cikkére]

Bizonyos álmélkodással olvassuk … = Jelenkor márc. 1. 5. sz. 3. [A népies ill. népieskedő írókról, köztük Németh Lászlóról]

Kovács Imre válasza a „Nemzeti Újságnak” . = Magyar Nemzet febr. 27. 47. sz. 11. [Németh László szárszói beszédéről; válasz a Mi volt a vihart keltő nyári Szárszó-szátyárkodás? c. írásra]

Mi történt a szárszói konferencián? = Egyedül Vagyunk jan. 28. 2. sz. 78.; Szárszó 1943. Bp., 1983. Kossuth. 379-384. [Németh Lászlónak a marxistákkal való kapcsolatáról is]

Mi volt a vihart keltő nyári Szárszó-szátyárkodás? = Nemzeti Újság febr. 25. 45. sz. 7. [Németh László marxistaellenes felszólalása]

Mit mondott a „harmadik oldal” Balatonszárszón? = Magyar Út febr. 17. 7. sz. 3-4. [Kodolányi János, Németh László, Féja Géza, Szabédi László, Gombos Gyula felszólalásai]

Színházi Figyelő. = Népünk febr., 1. sz. 27-28. [Németh László színházi kritikáiról]

1945

Horváth Zoltán: Tiszta vizet a pohárba! = Népszava dec. 8. 245. sz. 1-2. [Az írók szerepléséről, igazoltatásáról, többek között Németh Lászlóról]

Lukács György: Prológ vagy, epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. = L. Gy.: Írástudók felelőssége. Bp., Szikra. 124-144.

Veres Péter: Németh László: Magyarok Romániában. = V. P.: A válság éveiből. Bp., Sarló. 167-176.

Németh László az ismert magyar író … = Vásárhely Népe aug. 30. 2. [Hódmezővásárhelyi letelepedési szándékáról]

1946

Bíró Tibor: Intés Zsolt Bélának. = Független Ifjúság márc. 28. 10. sz. 2 [Zsolt Béla Veres Péter és Németh László elleni támadásáról]

Faragó László: Epilogos. = F. L.: Írástudók árulása - írástudók helytállása. Bp., Népszava. 107-115. [Többek között Németh Lászlóról is]

[Gaál Gábor] G. G.: Újra megindult a Válasz. = Utunk nov. 23. 12. sz. 5. [Németh Lászlóról is]

[Gogolák Lajos] Árgus: Németh László visszatér … = Haladás aug. 15. 31. sz. 10. [Visszatér az irodalmi életbe]

Király István: Németh László. = Valóság okt., 10. sz. 7-18.

Kósa János: Magyar állami írók … = Haladás jún. 19. 23. sz. 5. [Németh László, Kodolányi János, Sinka István, Féja Géza ]

Lukács György: A magyar irodalom egysége. = Forum szept., 1. sz. 1-16. [Németh László harmadik út-elméletéről]

Lukács György: Népi írók a mérlegen. Bp., Szikra. 3-27. [Előadás 1946. márc. 2-án az MKP Politikai Akadémiáján]

Rónai Mihály András: Búcsú Zelk Zoltántól. = Haladás ápr. 20. 14. sz. 8. [A Németh László új szezonja elé c. cikke kapcsán kialakult vitához]

Rónai Mihály András: Egy cinkosság felmondása. Válasz a „Szabad Szó”-nak és a „Szabadság”-nak. = Haladás ápr. 11. 13. sz. 6. [A Németh László új szezonja elé c. cikkének visszhangjáról]

Rónai Mihály András: Németh László új szezonja elé. = Haladás márc. 21. 10. sz. 6.

Szalay János: Gyorsabban a rehabilitációval! = Alföldi Újság júl. 18. 2. [Bóka László Németh László elleni támadásáról]

Zelk Zoltán: Hozzászólás. = Szabadság márc. 29. 72. sz. 2. [Rónai Mihály András Németh László új szezonja elé c. cikkére]

Az ítélkező költő. = Esti Szabad Szó márc. 27. 67. sz. 3. [Rónai Mihály András Németh László új szezonja elé c. cikkére]

Illyés Gyula érdekes nyilatkozata a debreceni írókongresszusról. = Esti Szabad Szó júl. 6. 146. sz. 3. [Németh Lászlóról is. Lukács György bejelentette, hogy Major Tamás darabot kért Németh Lászlótól.]

Németh László és az értelmiségi ifjúság. = Ifjúság ápr. 21. 15. sz. 2.

Nincs haladás… = Független Ifjúság Húsvét. 13. sz. 2. [A Haladásban Rónai Mihály András támadja Németh Lászlót.]

Taníthat-e az író? = Vásárhelyi Független Ujság aug. 27. 4.

1947

Bibó István: Összeesküvés és köztársasági évforduló. = Válasz febr., 2. sz. 176-183. [A harmadik utas ideológia politikai következményeiről és a Kisebbségben c. írásban kifejtett nézetekről]

Bóka László: A megdicsőült író. = Haladás jan. 30. 5. sz. 5.

Dénes Béla: Antiszemitizmus a magyar irodalomban. = Új Élet máj. 8. 19. sz. 10. [A népi írók viszonya a zsidósághoz, megemlíti Németh Lászlót is]

Erdei Ferenc: Az összeesküvők politikája és a harmadik út ideológiája. = Forum 2. sz. 93-104. [Németh László ideológiáját felhasználta a jobboldal]

Fábián István: Európa-szemléletünk alakulása. = Sorsunk febr., 2. sz. 91-99. [Illyés Gyuláról és Németh Lászlóról]

Faludy György: Az elsikkasztott történelem. = Népszava okt. 26. 245. sz. 13. [Többek között Németh László történelemszemléletéről; vita Sőtér Istvánnal]

Gulyás Pál: Mély magyarság. = Puszták Népe márc., 1. sz. 29-34. [Németh László magyarságtudatáról]

Gyárfás Miklós: Vidéki kultúrnap. = Haladás okt. 23. 43. sz. 15. [Hódmezővásárhelyről ír. Németh Lászlót is említi.]

Horváth Márton: Illyés és Zsolt. = Szabad Nép ápr. 13. 83. sz. 6.167-171. [Zsolt Béla Illyés Gyula és Németh László ellen írt cikkéről, a két író politikai megítélése]

Kardos Pál: A debreceni Ady Társaság húszéves története. (1927-1947). = Vándortűz nov., 6. sz. 92-104. [Németh László kapcsolata a társasággal]

Lukács György: Népi írók mérlegen. = L. Gy.: Irodalom és demokrácia. Bp., Szikra. 86-110.

[Moldvay Győző] (m. gy.): Németh László beszélt a leánygimnázium ballagásán. = Vásárhelyi Független Újság máj. 13. 2.

Révai József: Az összeesküvés tanulságai. = Társadalmi Szemle márc., 3. sz. 161-168. [Előadás febr. 19-én a Zeneművészeti Főiskola nagytermében, a „harmadik utas” ideológia politikai következményeiről]

Révai József: Harmadik út? = Szabad Nép dec. 14. 285. sz. 1.

Sípos Gyula: A bajtársi egyesületektől az összeesküvésig. = Valóság márc., 3. sz. 161-170. [A harmadik utas ideológia politikai következményeiről]

Sőtér István: Testvértelen nemzedék. = Magyarok okt., 10. sz. 669-676.

Szende Aladár: Németh László színházáról. = Diárium 39. [A Széchenyi, az Erzsébet-nap és a Pusztuló magyarok c. drámáiról]

Várnai Dániel: Tiszteletteljes, őszinte hozzászólás az irodalmi egység újra fölvetett kérdéséhez. = Népszava okt. 12. 233. sz. 7. [Németh László irodalmi tevékenységének bírálata]

Veres Péter: Öreg nép-e a magyar? = V. P.: Húsz év. Bp., Misztótfalusi. 236-250. [Németh László Magyarok Romániában c. írása kapcsán]

Zsolt Béla: Bort csak szőlőből… = Haladás jan. 30. 5. sz. 1. [Veres Péter és Németh László nézeteiről]

Zsolt Béla: Érdekes találkozó. = Haladás ápr. 10. 15. sz. 1-2. [Illyés Gyula, Németh László, Révai József és Lukács György beszélgetése]

Zsolt Béla: Nem játék… = Haladás ápr. 17. 16. sz. 1. [Válasz Horváth Mártonnak a népi írókról szóló írására]

Az összeesküvők… = Szabad Szó jan. 30. 25. sz. 3. [A Kis Újságnak az összeesküvőkről és Németh Lászlóról írt cikkéről]

Debrecenben megnyílt a második téli parasztegyetem. = Szabad Szó jan. 9. 6. sz. 4. [Németh László is előadó]

Érdekes találkozás… = Szabad Szó márc. 28. 72. sz. 3. [Illyés Gyula, Németh László, Révai József és Lukács György megbeszélése]

Ez is harcmodor… = Szabad Szó febr. 1. 27. sz. 4. [A Kis Újságnak az összeesküvés kapcsán Németh Lászlót emlegető írásairól]

Meglepő a Kis Újság hangja a Szabad Szó munkatársának. = Kis Újság jan. 31. 25. sz. 2. [Az összeesküvőkről és Németh Lászlóról]

Mélymagyar… = Szabad Szó jan. 25. 21. sz. 2. [A Németh Lászlóval kapcsolatos vitákhoz]

Mélymagyar és hígmagyar. = Kis Újság jan. 30. 24. sz. 5. [Az összeesküvőkről és Németh László történelem szemléletéről]

Nem tagadjuk,… = Kis Újság ápr. 15. 85. sz. 2. [Illyés Gyula, Lukács György, Révai József, Németh László találkozójáról]

Németh László szelleme … = Népszava jan. 24. 19. sz. 3. [Németh László ideológiájának politikai következményei]

Révai József és Németh László találkozása. = Vásárhely Népe ápr. 1. 74. sz. 2. [Révai József, Illyés Gyula, Lukács György és Németh László találkozott.]

1948

Hegedűs Géza: Népi irodalom, urbánus irodalom. = Magyarok febr., 2. sz. 107-111. [Németh László és a német szellemtörténeti irányzat kapcsolatáról is]

Kanyar József: Berzsenyi-emlékünnep Kaposváron és Niklán. = Válasz máj.-jún., 5-6. sz. 457. [Az 1948. máj. 8-i ünnepi ülésen Németh László Berzsenyi Dánielről adott elő]

Keszi Imre: A sziget ostroma. = K. L: A sziget ostroma. Bp., Dante. 11-24. [Többek között Németh László romantikus antikapitalizmusáról]

Király István: Berzsenyi ürügyén. = Forum júl., 7. sz. 566-568. [Németh Lászlónak a Berzsenyi Társaságban elhangzott beszédével kapcsolatban]

Komlós Aladár: József Attila és kritikusai. = Magyarok jan., 1. sz. 2-12. [Németh László kritikájáról is]

Lukács György: A népi irodalom múltja és jelene. = Valóság febr., 2. sz. 88-102.; L. Gy.: Új magyar kultúráért. Bp., Szikra. 107-126. [Többek között az Iszony c. regény bírálata]

[Simonka György] S. Gy.: Tündöklő gondolatok, ragyogó mondatok Németh László tanulmányából… = Független Újság [Hódmezővásárhely] nov. 28. 3. [Az Összefoglaló a nyolcadikban c. tanulmányról]

Vajda Endre: Németh László. = Irodalmi Diáknaptár 1948. Bp., Magyar Művészeti Tanács 80-81.

A Berzsenyi Társaság díszülése. = Somogyi Hírek máj. 11. 106. sz. 2. [Máj. 8-án. Németh László Berzsenyi tanulmányát olvasta fel.]

Hódmezővásárhelyen megalakult a Munkás Kultúrszövetség. = Vásárhely Népe ápr. 10. 4. [Németh László az intéző bizottság tagja]

1949

Dénes Magda: Az új magyar pedagógia útján. = Magyar Pedagógia dec. 87-93. [Támadja Illyés Gyulát, Karácsony Sándort, Németh Lászlót.]

Lukács György: Népi írók a mérlegen. = L. Gy.: Irodalom és demokrácia. Bp., Szikra. 86-110.

1950

Horváth Márton: A „Válasz” köre. = H. M.: Lobogónk: Petőfi. Bp., Szikra. 156-166. [Németh László szerepéről is]

Horváth Márton: Illyés és Zsolt. = H. M.: Lobogónk: Petőfi. Bp., Szikra. 167-171.

Horváth Márton: Magyar irodalom - szovjet irodalom. = Csillag márc., 1-13. [Beszéd az MDP Politikai Akadémiáján többek között Németh Lászlóról mint ellenséges íróról]

Reményi, Joseph: László Németh, hungarian writer and reformer. = The Personalist okt., 4. sz. 380-389.

1952

Enczi Endre: Min dolgoznak a magyar írók? = Irodalmi Újság júl. 17. 15. sz. 2. [Németh László a Hória és Kloska c. művén]

Kiosztották az 1952. évi irodalmi és művészeti díjakat. = Magyar Nemzet ápr. 4. 80. sz. 7. [Németh László József Attila-díjat kapott a Karenina Anna fordításáért.]

Vita a műfordítás kérdéseiről. Németh László előadása. = Irodalmi Újság máj. 8. 10. sz. 2. [Ápr. 24-én az Írószövetségben]

1954

Juhász Géza: A népi írók. = Építünk 4. sz. 75-89. [Az Irodalomtörténeti Társaságban nov. 15-én elhangzott előadás szövege; többek között Németh Lászlóról]

1955

Albert Gábor: A Galileiről. = Dunántúl nov., 11. sz. 77-84.

Hermann István: Egy nemzedék önleszámolása. Németh László Galileijét olvasva. = Csillag nov., 11. sz. 2314-2321.

Kiss Gyula: Németh László tíz éve. = Széphalom márc., 1. sz. 95-98.

Veres Péter: Németh László: Galilei. = V. P.: Közös gondjainkról. Bp., Magvető. 52-55.

1956

Németh László „Égető Észter” c. regénye… = Irodalmi Újság szept. 22. 38. sz. 10.

Új vezetőséget választott az Írószövetség. = Művelt Nép szept. 23. 39. sz. l. [Németh László az elnökség tagja]

1957

Dersi Tamás: Hódmezővásárhely gimnáziumának ajándékozta Németh László a Kossuth-díj pénzösszegét. = Esti Hírlap ápr. 3. 78. sz. 2.

Forgács László: Eszmetörténet és történelem. Megjegyzések Németh László Égető Észteréről. = Társadalmi Szemle aug.-szept., 4-5. sz. 72-87.

Gellért Oszkár: A dogmatizmus ellen. = Népszabadság márc. 31. 77. sz. 12. [A Galilei c. drámáról]

Gellért Oszkár: Csak termékeny vita lehet a kivezető út… = Élet és Irodalom aug. 16. 12. sz. 3. [Az írók szerepéről; példákkal Németh László drámaírásáról és drámáiról]

Gellért Oszkár: Nyílt levél a hallgatag magyar írókhoz. = Népszabadság jan. 31. 26. sz. 6: [Találkozásukról a Galilei bemutatóján, 1956. okt. 20-án]

Illés Béla: Néhány megjegyzés könyvkiadóink terveihez. = Népszabadság jan. 29. 24. sz. 4. [Többek között Németh László tanulmányairól]

Kállai Gyula: Válasz az értelmiség néhány kérdésére. = Népszabadság okt. 6. 236. sz. 5-6. [A Magyar Szocialista Munkáspárt viszonya Németh Lászlóhoz 1956 után]

Kardos György: Vívódók. = Kisalföld máj. 30. 124. sz. 2. [A Széchenyi-drámának a műsorról való levételéről]

Kerényi Grácia: O dramach historycznych László Németha. = Zycie Literackie (Krakow) 15. sz.

Kis Tamás: Kortárs. Új irodalmi folyóiratunk első számáról. = Élet és Irodalom szept. 27. 15. sz. 2. [Németh László Magyar műhely c. tanulmányáról is]

Kutasi Kovács Lajos: Könyvtől - könyvig. = Délamerikai Magyar Hírlap jún. 16. 7. [Németh Lászlóról is]

Kutasi Kovács Lajos: Olvasás közben. = Délamerikai Magyar Hírlap márc. 17. 7., márc. 24. 7. [Németh László A minőség forradalma c. könyvéről]

Lékay Ottó: Németh László. = A Könyvtáros júl., 2. sz. 135-136.; Könyvbarát júl.,2. sz. 23-24.

Márton László: Ismét Mezőberényben? - Gondolatok Németh László történelmi drámáiról. = Irodalmi Újság jún. 1. 2. sz. 7.

Pándi Pál: Petőfi és Arany. Adalékok egy irodalmi párhuzam történetéhez. = Élet és Irodalom okt. 25. 17. sz. 4-5. [Németh László Petőfi- és Arany-értelmezéséről is]

Pesti G. László: Írók szövetsége, ahol az irodalom kérdései réges-rég háttérbe szorultak. = Népszabadság febr. 3. 29. sz. 12-13. [Németh László a forradalomról]

Sós Endre: Három kis vázlat három szerzőről. = Pesti Műsor máj. 10. 14. sz. 10. [Németh László, Kodolányi János, Hubay Miklós]

Szabó György: Helyünk a világban. = Élet és Irodalom dec. 13. 24. sz. 3, [Gondolatok Németh László Magyar műhely c. tanulmányával kapcsa latban]

Togliatti, Palmiro: „Irodalmi Újság A magyarországi események dokumentumai. = Nemzetközi Szemle máj., 5. sz. 28-40. [Németh László Emelkedő nemzet c. írásáról]

1957. évi irodalmi Kossuth-díjasok. = Élet és Irodalom márc. 15., 1. sz. 1. [Németh László fényképével]

Németh László… = Magyar Hírlap [New York] aug. 18. 54. sz. 5.

Palmiro Togliatti cikke az Irodalmi Újságról és az írók szerepéről a magyarországi eseményekben. = Népszabadság ápr. 14. 88. sz. 8-9., ápr. 16. 89. sz. 4-5. [Az Emelkedő nemzet c. cikk bírálata]

Ünnepélyesen kiosztották az idei Kossuth-díjakat. = Népakarat [Népszava] márc. 15. 62. sz. 1-2. [Németh László az Égető Eszter és a Galilei c. műveiért]

Vita az „Égető Eszter”-ről a TIT vásárhelyi estjén. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 28. 73. sz. 4.

1958

Bellyei László: Irodalmunk nemzetközi rangjáról. = Jelenkor 1. sz. 90-94. [A népi írókról, többek között Németh Lászlóról]

Csányi László: Németh László és a magyar irracionalizmus. = Tolna Megyei Népújság aug. 31. 205. sz. 4., szept. 7. 211. sz. 4.

Diószegi András: A „népi” írók nacionalizmusáról. = Kortárs szept., 9. sz. 373-383. [Németh Lászlóról is]

Diószegi András: Két világ határán. Egy költőnemzedék problémái. = Kortárs máj., 5. sz. 754-767. [Polemizál Németh László Magyar műhely c. tanulmányával]

Gellért Oszkár: A Nyugat novellapályázata. = G. O.: Egy író élete. 1. Bp., Bibliotheca. 492-495. [Az 1925-ös pályázatról, amelyen a Horváthné meghal c. novellával Németh László első díjat nyert.]

Horváth Zsigmond: A „népiek” irodalomszemléletének néhány problémájáról. = Kortárs aug., 8. sz. 252-255. [Németh Lászlóról is]

Kerékgyártó Elemér: Érvek és indulatok. Hozzászólás a „népi” írók vitájához. = Élet és Irodalom szept. 12. 37. sz. 5., szept. 19. 38. sz. 3. [Németh Lászlóról is]

Kiss Lajos: Mai irodalmunk néhány kérdéséről. = Tiszatáj jan., 1. sz. 1-2. Németh László műhelyelméletének bírálata]

Klaniczay Tibor: A XX. századi népiességről. = Népszabadság szept. 16. 219. sz. 4. [Bírálja Németh Lászlót önkéntes visszavonulásáért]

Koczkás Sándor: Valóság vagy utópia. Strófák a „Műhely”-ről s a kétféle közérzetről. = Kortárs júl., 7. sz. 118-124. [Vita Németh László Magyar műhely c. tanulmányával]

Kovács Imre: A népi irodalom hőskora. = Új Látóhatár szept.-dec., 2-3. sz. 81-98. [Megemlíti Németh Lászlót is]

Kutasi Kovács Lajos: Mély magyarság - jobb magyarság. = Délamerikai Magyar Hírlap jan. 12. 7. [Németh Lászlóról]

Márkus László: Történész-vita a népiesek történetfelfogásának főbb kérdéseiről. = Magyar Tudomány okt., 10. sz. 439-441. [Németh László történetfelfogásáról is, valamint a történetírásra gyakorolt hatásáról]

Molnár Erik: Irracionalizmus és ösztönösség. = Magyar Tudomány 10. sz. 409-411.; Kortárs okt., 10. sz. 569-571. [Németh László és Veres Péter világnézetének fontosabb vonásairól]

K. Nagy Magda: Sziget vagy tenger? = Kortárs szept., 9. sz. 384-391. [Hozzászól a népi írókkal kapcsolatos vitához; Németh Lászlóról is]

Pamlényi Ervin: Történelmünk kérdései - „népi” megvilágításban. = Magyar Nemzet szept. 23. 224. sz. 5. [Németh László történetfelfogásáról]

Seres József: Népi írók, parasztság, értelmiség. = Kortárs dec., 12. sz. 887-894. [Néhány gondolat Németh Lászlóról is]

Sőtér István: Irodalomtudományunk feladatai a népi írók vitájában. = Magyar Tudomány aug.-szept., 8-9. sz. 297-304. [Németh László ideológiájáról is]

Cs. Szabó László: Azért is irodalom. = Katolikus Szemle [Róma] 3. sz. 115-119. [Többek között a magyarság szerepéről Kelet és Nyugat között Németh Lászlónál]

Szabolcsi Gábor: A „magyar műhely” és a történelem parancsa. = Tiszatáj febr., 2. sz. 1. [Németh László koncepciójának bírálata]

[Szabolcsi Miklós] Sz. M.: Az Irodalomtörténeti Intézet vitája a „népi” írók kérdéséről. = Magyar Tudomány okt., 10. sz. 436-438. [Németh Lászlóról is]

Vámos Ferenc: Magyar műhely - Bartók modell. = Kortárs szept., 9. sz. 392-401. [Németh László Magyar műhely c. tanulmányáról]

A „népi” írókról. Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő kulturális elméleti munkaközösségek állásfoglalása. = Társadalmi Szemle jún., 6. sz. 38-69.; Kortárs júl., 7. sz. 3-26.

Történészvita a „népi” írókról. = Századok 5-6. sz. 732-757. [A marxizmussal való szembenállásáról]

1959

Barna László: Levél Németh Lászlóhoz. = Népszabadság okt. 29. 254. sz. 9.

Hopp Lajos: Németh László és a „régi magyarság.” = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 287-306. [A régi magyar irodalomról vallott nézeteiről. Klny. is]

Kiss Andor: Mezőszilastól - Moszkváig. (Németh László a Szovjetunióban.) = Fejér Megyei Hírlap okt. 28. 253. sz. 4.

Móricz Zsigmond: Lehet-e parasztból író? = M. Zs.: Irodalomról, művészetről. 1924-1942. Bp., Szépirodalmi. 302-305. [Válasz a Sznobok és parasztok c. írásra.]

Stil, André: Lazlo Németh en U. R. S. S. = L'Humanité okt. 31. 304. sz. 2.

Szabó Zoltán: Szárszó. = Új Látóhatár jan.-febr., 1. sz. 9-15. [Az 1943-as konferenciáról, Németh László beszédéről]

Szauder József: Németh László Berzsenyijéről. = Irodalomtörténet 1-4. sz. 212-214.

* * *: Mérleg és kitekintés. = Kortárs ápr., 4. sz. 598-606. [A népi írókkal kapcsolatos vita záró írása; Németh Lászlóról is]

1960

Gerskovics, Alekszej: A magyar irodalom Moszkvában. = Nagyvilág jan., 1. sz. 113-114. [Műveinek orosz kiadásáról és moszkvai útjáról]

Kiss Lajos: Mai irodalmunk néhány kérdéséről. = K. L.: Élet és esztétika. Szeged, 7-19. [Németh Lászlóról is.]

Kovács Imre: Németh László megkövetése. = Új Látóhatár márc.-ápr., 2. sz. 117-119. [Németh László politikai koncepciójáról]

Sőtér István: Németh László, a tanulmányíró. = Irodalomtörténeti Közlemények 3. sz. 342-357.

Szabolcsi Gábor: A „magyar műhely” és a történelem parancsa. = Sz. G.: Író és valóság. Szeged, Tiszatáj. 129-140.

Szabolcsi Gábor: Kritika és közvélemény. = Tiszatáj dec., 12. sz. 1-2. [Németh László Dürrenmatt-kritikájáról.]

Darvas József és Németh László új drámája, klasszikus színművek a Nemzeti és a Katona József Színház programján. Major Tamás nyilatkozata a jövő évad műsortervéről. = Népszabadság júl. 20. 171. sz. 9. [A két Bolyai c. drámáról]

Irgalom címmel írt regényt Németh László. = Élet és Irodalom jan. 22. 4. sz. 11.

Németh László… = Tájékoztató okt. 4. [Az Irgalom c. regény megjelenéséről]

Tolsztoj az Egyetemi Színpadon. Németh László Kossuth-díjas író ünnepi beszédét mondja. = Ország Világ nov. 30. 48. sz. 5. [Fényképpel]

Tolsztoj emlékestet tartottak… = Film, Színház, Muzsika nov. 25. 48. sz. 3. [Az Egyetemi Színpadon halála 50. évfordulóján. Németh László szereplésével. Fényképpel]

Új műveken dolgoznak a magyar írók. = Magyar Nemzet jún. 26. 151. sz. 7. [Németh László Bolyai Jánosról ír 15 képből álló drámát.]

1961

Benedek András: Németh László, a drámaíró. = Pesti Műsor ápr. 14-20. 15. sz. 9.

Környei Elek: A két Bolyai és a két Eötvös. = Magyar Nemzet máj. 10. 109. sz. 7. [A két Bolyai c. dráma kapcsán]

Mód Aladár: A harmadik út és Németh László útja. = Valóság máj., 5. sz. 16-34.

Ruffy Péter: Bolyai János dédunokájánál. Egy pécsi délután. = Magyar Nemzet máj . 17. 115. sz. 5. [A két Bolyai c. dráma előadásáról is]

[Szabolcsi Miklós] Sz. M.: Németh László hatvan éves. = Élet és Irodalom ápr. 21. 16. sz. 2. [Ferenczy Béni rajzával]

Kitüntetések. = Népszabadság ápr. 18. 92. sz. 10. [Németh Lászlót 60. születésnapján a Munka Érdemrenddel tüntették ki.]

1962

Bohuniczky Szefi: A fiatal Németh László és környezete. = Jelenkor jún., 6. sz. 714-727.

Császtvai István: Németh László pedagógiai nézetei. = Pedagógiai Szemle 2. sz. 121-130.

Debreczeni Ferenc: Az összegezés kísérlete. (Németh László Égető Eszter regényéről.) 1. = Magyar Műhely nov.-dec., 3. sz. 31-40.

Géher István: Kísérletek egy kísérleti dramaturgiával. = Irodalomtörténet 3-4. sz. 430-438. [A két Bolyai c. drámáról]

Gellért Oszkár: A 25 éves Nyugat ünnepe. = G. O.: Egy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 245-254. [Az 1932. jan. 10-i ünnepségről és Németh László szerepléséről is]

Gellért Oszkár: „Kisebbségben.” = G. O.: Égy író élete 2. k. Bp., Gondolat. 576-579. [Babits Mihály Pajzzsal és dárdával és a Ki a magyar c. kritikáiról, melyeket Németh László Kisebbségben c. tanulmányáról írt.]

Gellért Oszkár: Németh László tanulmányai az új nemzedékről. = G. O.: Égy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 229-238.

Gellért Oszkár: Vita az új nemzedékről. = G. O.: Égy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 269-270. [Hevesi András Németh László polémiájáról]

Gellért Oszkár: Vita Németh Lászlóval. = G. O.: Égy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 357-359. [A vitát Pap Károly Németh László és a Tanu c. cikke váltotta ki.]

Kerényi Magda: Belátás és őrültség. = Új Látóhatár jan.-febr., l. sz. 1-24. [Az Égető Észter c. regényről]

[Keresztury Dezső] K. D.: Theatre Review. = The New Hungarian Quarterly okt.-nov., 8. sz. 254-259. [A két Bolyai és Az Utazás c. drámáról]

Kósa Gábor: Aminek nem szabad még egyszer előfordulnia. = Új Írás jan., 1. sz. 56. [Körössényi János Németh László-riportjáról]

Cs. Szabó László: Az utazás. = Új Látóhatár júl.-aug., 4. sz. 320-326.

Szabó Zoltán: Utas és külvilág. = Új Látóhatár júl.-aug., 4. sz. 303-320. [Az Utazás c. drámáról]

[Tóth Pál, F.] T. P.: Bűvös szavak. = Petőfi Népe nov. 13. 265. sz. 5. [Németh László nem tudott elmenni Kecskemétre, egy írását küldte el.]

Az MSZMP KB kulturális elméleti munkaközösségének állásfoglalása a „népi” írókról. = Pártdokumentumok az ideológiai és kulturális munkáról. Bp., Kossuth. 61-110.

Katona József születésének 171. évfordulóján. = Petőfi Népe nov. 10. 263. sz. 5. [Nov. 10-én az Új Írás-esten Németh László is szerepelt.]

Magyar írók külföldön. Németh László. = Nagyvilág febr., 2. sz. 303. [Az Iszony német, finn, norvég, svéd, dán stb., a Galilei orosz, az Égető Észter bulgár és szerb valamint A minőség forradalma német kiadásáról]

1963

Bata Imre: A Válasz indulása. = Alföld nov., 11. sz. 59-67.; dec., 12. sz. 58-65.

Csák Gyula: Szellemsziget? Tűnődés Németh László Nagy családján. = Élet és Irodalom aug. 24. 34. sz. 8. [A Mai témák c. könyv kapcsán]

Debreczeni Ferenc: Az összegzés kísérlete. (Németh László Égető Észter c. regényéről.) 2. = Magyar Műhely 5. sz., júl-aug. 32-38.

Fáj Attila: Néhány szó minden leendő Galilei-drámához. = Irodalmi Újság nov. 15. 21. sz. 8. [Németh László Galilei-koncepciójának bírálata is]

Fenyő Miksa: Mi bajom van Németh Lászlóval? = Irodalmi Újság márt. 1. 5. sz. 5-6. [Németh László és a Nyugat]

Gondos Ernő: Újabb séta a szociográfia körül. = Tiszatáj nov., 11. sz. 6. [Kiss Ferenc A szociográfia lehetősége c. cikkére]

Illés Endre: Az impresszionista kritika. = Új Írás jún., 6. sz. 746-748. [Fenyő Miksa Mi bajom van Németh Lászlóval c. írására reflektál.]

Illés Jenő: „Mai” témák és örök problémák. = Kortárs okt., 10. sz. 1575-1580. [Németh László új drámáiról.]

Illyés Gyula: Németh Lászlóról a francia olvasónak. = Magyar Műhely júl.-aug., 5. sz. 23-31. [Előszó az Iszony c. regény francia kiadásához.]

M. Jászai Ilona: Egy pedagógus gondolatai Németh László Nagy család-járól. = Köznevelés szept. 27. 18. sz. 599-602.

Kardos László: A „kis család”-tól a „nagy család”-ig. (Németh László drámája.) = Napjaink júl. l. 7. sz. 11.

Kiss Ferenc: A szociográfia lehetősége. = Tiszatáj szept., 9. sz. 1-2. [Gondos Ernő A valóság vonzásában c. könyvéről; A Medve-utcai polgári c. írásáról is]

Kiss Ferenc: Még egy séta a szociográfia körül. = Tiszatáj dec., 12. sz. 3-4. [Gondos Ernő Újabb séta a szociográfia körül c. cikkére]

Koncz István: A „Nagy család” olvasása közben. = Napló [Veszprém] okt. 20. 246. sz. 6.

Osváth Béla: Új dramaturgia születik. = Élő dramaturgia. Bp., Magvető. 349-367. [Németh László történelmi drámáiról is]

Simon István: Az emberi jóság nagy tragédiája. Németh László Gandhi halála című drámájáról. = Kortárs júl., 7. sz. 1382-1386.

Szabó Ferenc: Séta a szociográfia körül. = Tiszatáj júl., 7. sz. 2-3. [Gondos Ernő A valóság vonzásában c. kötetéről, melyben részletek jelentek meg A Medve-utcai polgári c. műből]

Szathmáry Lajos: Néhány adalék a Cseresnyés Kollégium megalakulásának történetéhez. = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve 1962-1963. Hódmezővásárhely, 8-12.

Vargha Balázs: Tölcséri István. = Könyvtáros máj., 5. sz. 266-268. [Az Égető Eszter Macskásijáról]

1964

Abody Béla: A kísérletező olvasó jegyzetei. = Valóság 6. sz. 51-57. [Németh Lászlóról mint pedagógusról és mint orvosról.

Bata Imre: A Válasz indulása. = B. I.: Ívelő pályák. Bp., Szépirodalmi. 97-147. (Németh László szerepéről is]

[Faragó Vilmos] (faragó): Egy félig igaz mondat. = Élet és Irodalom márc. 7. 10. sz. 3. [Németh Lászlónak a balatonfüredi gimnázium avatásán elhangzott beszédéhez fűz megjegyzéseket.]

Garai Gábor: Egy szerkesztő a Levélíróhoz. = Kortárs márc., 3. sz. 434-435. [Németh Lászlónak a mai magyar irodalomról]

Gondos Ernő: További sétálgatás. = Tiszatáj jan., 1. sz. 4. [Kiss Ferenc Még egy séta a szociográfia körül c. cikkével vitázik]

Halasi Andor: Németh László: Széchenyi. = H. A.: A jövő felé. Bp., Szépirodalmi. 466-469.

Harkányi Vilmos: Búcsúvétel egy példaképtől. „A Minőség forradalmá”-tól a sajkodi szürkületig. [Cikk] = Cél (Buenos Aires] máj., 2. sz. 8-11. [A Sajkódi esték c. kötet kapcsán]

Illés Jenő: „Mai” témák és „örök” problémák. Németh László újabb drámáiról. = Mai dráma - mai dramaturgia. Bp., Szépirodalmi. 120-148.

Illyés Gyula: Az Iszony francia kiadásának előszava. = I. Gy.: Ingyen lakoma. 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 282-298.

Kovács Endre: A jó tanár. Jegyzetek Németh László pedagógiai írásairól. = Köznevelés szept. 18. 18. sz. 712-715.

Reményi, Joseph: László Németh, writer and reformer. = R., J.: Hungarian writers and literature. New Brunnswick-New Yersey, Rutgers University Press. 394-401.

Rényi Péter: Hatalom és erkölcs. = Új Írás aug., 8. sz. 993-1002. [A Gandhi halála c. színműről]

Simon István: Az emberi jóság nagy tragédiája. (Németh László: Gandhi halála c. drámájáról.) = S. L: A virágfa árnyékában. Tanulmányok, kritikák. 1953-1963. Bp., Szépirodalmi. 87-98.

Szabó Sándor: A gondolkodó színház. = Életünk I. 145-151. [A Nagy család c. drámáról]

Szabó Zoltán: A minőségért forrongó ember. = Ádám, hol vagy? Oslo-Bécs Útitárs. 50-76.

Tóth Dezső: Hatalom; erkölcs; osztályharc. = Kritika ápr., 4. sz. 3-13. [Németh László Gandhi halála c. drámájáról is]

Váci Mihály: Mit kell tenni? = Kortárs márc., 3. sz. 436-437. [Németh Lászlónak a 2. számban közölt levelére]

Varga János: Az áruló. Megjegyzések Németh László Görgey-drámájához. = Történelmi Szemle 3-4. sz. 596-614.

1965

[Antal Gábor] A. G.: Jegyzet egy drámáról. = Ország, Világ dec. 4. 49. sz. 24. [A Széchenyi c. drámájáról]

Béládi Miklós: Németh László. = Kritika máj., 5. sz. 26-39.

Bori Imre: A kísérletező ember, avagy a munka öröméért. = B. I.: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum. 216-232.

Bori Imre: Sajkod Robinson-szigetén. = B. L: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum. 183-191.

Bori Imre: Változatok a Bolyai-témára. = B. L: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum. 192-215.

Héra Zoltán: Németh László új iránydrámája. Az utazás. = H. Z.: Irodalmi tudósítások. Bp., Szépirodalmi. 154-159.

Hubay Miklós: Az emberi tett hitelessége a modern színpadon. = Látóhatár júl.-aug., 4. sz. 732-743. [Németh László Villámfénynél c. darabjáról is]

Illés Endre: Egy régi katedra. = I. E.: Gellérthegyi éjszakák. Bp., Szépirodalmi. 416-421. [Fenyő Miksa Mi bajom van Németh Lászlóval? c. cikke kapcsán.]

Juhász, Paul: Ungarn kontra Budapest. Németh und Lukács, Antipoden balkanischen Geistes. = Die Welt okt. 9. 235. sz.

Kátay Antal: Próféták - otthon. = Fejér Megyei Hírlap dec. 29. 299. sz. 7. [A mezőszilasi ünnepségről. Fényképpel]

Koczkás Sándor: Németh László és az „emelkedő” műfaj. = Új Írás dec., 12. sz. 118-123.

Kuczka Péter: Németh László Mezőszilason. = Tükör jan. 5. 1. sz. 14-15. [Az Iszony filmesítése kapcsán. Fényképekkel]

Major Nándor: A kritikáról. = Híd máj., 5. sz. 569-612. [Németh Lászlóról is]

Nagy Péter: Égető Eszter. = N. P.: Rosta. Bp., Szépirodalmi. 161-182.

Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelő útja. (Németh László és az 56 utáni kiegyezés.) = Eszmék nyomában. München, Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 153-187.

Osváth Béla: A dramaturg levele a rendezőhöz. = O. B.: Türelmetlen dramaturgia. Bp., Szépirodalmi. 349-360. [Szomory Dezső II. József császár és Németh László II. József c. drámájáról]

Osváth Béla: Az új magyar dráma két évtizede. = Kritika jún., 6. sz. 7-18. [Többek közt Németh László drámáit is megemlíti]

Osváth Béla: Németh László dramaturgiája. = O. B.: Türelmetlen dramaturgia. Bp., Szépirodalmi. 137-155.

Pénzes Balduin: Németh László és Veres Péter a bibliáról. = Új Ember júl. 25. 30. sz. 2. [Németh László: Kis nép, nagy lélek.]

Vekerdi László: Romantikus orvostudomány. = Kortárs máj., 5. sz. 791-797. [Németh László Levelek a hipertóniáról c. írásáról is]

Kodály Zoltán és Németh László átvette a Herder-díjat. = Magyar Nemzet máj. 1. 102. sz. 5.

Kodályt Zoltánt és Németh Lászlót Herder-díjjal tüntették ki. = Népszabadság máj. 1. 102. sz. 8.

Nagyhírű vendégeink. = Petőfi Népe dec. 5. 287. sz. 7. [A TIT és a kecskeméti városi tanács által patronált szabadegyetem keretében nov. 25-én Németh László is szerepelt. Fényképpel]

Negyvenéves írói jubileumán ünnepelték a kecskemétiek Németh Lászlót. = Petőfi Népe nov. 28. 281. sz. 4.

Németh László köszöntése. Ünnepség Mezőszilason, a Kossuth-díjas író pályakezdésének negyvenedik évfordulóján. = Fejér Megyei Hírlap dec. 14. 294. sz. 1. [Két fényképpel]

1966

Béládi, Miklós: László Németh. = Hungarian Survey 1. sz. 108-124.; Motjudü o Vengrü 1. sz. 124-126.; Nouvelles Études Hongroises l.sz. 132-149.; Studien zur ungarischen Wirtschaft Politik und Kultur l. sz. 132-150.

Benedek Marcell: Németh László: Iszony. = B. M.: Hajnaltól alkonyatig. Bp., Gondolat. 315-322.

Bori Imre: Németh László évfordulója. = Magyar Szó szept. 18. 256. sz. 15.

Cseres Tibor: Köszöntő. Németh László 65 éves. = Élet és Irodalom ápr. 23. 17. sz. 6.

Csulák Mihály: Meditáció egy mulasztás ürügyén. Jegyzetek Németh László pedagógiai nézeteiről. = Köznevelés szept. 23. 18. sz. 697-701.

Fenyő István: B. Nagy László: A teremtés kezdetén: = Új Írás nov., 11. sz. 121-123.

Földes, Anna: Love thy neighbour better. = The New Hungarian Quarterly 21. sz. Spring. 171-176. [Németh Lászlóról]

Kiss Gyula: Ceruzarajz Németh Lászlóról. = Napjaink ápr. 1. 4. sz. 8.

Koncz István: A kiválóság boldogtalanjai. = Életünk III. 51-64. [Németh László Villámfénynél, Papucshős, Győzelem, Szörnyeteg c. drámáiról.]

Kristó Nagy István: Németh László negyven éve. = Kortárs júl., 7. sz. 1097-1103.

Matos Lajos: A magas vérnyomás rejtélye. = Természettudományi Közlöny febr., 2. sz. 57-62. [Németh László Levelek a hipertóniáról c. írásáról is]

B. Nagy László: Egy katarzis története. (Kísérlet Németh Lászlóról.) = B. Nagy László: A teremtés kezdetén. Bp., Szépirodalmi. 197-267.

Nagy Péter: A két Bolyai. = N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., Szépirodalmi. 159-163.

Nagy Péter: Két magyar bemutató. = N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., Szépirodalmi. 406-409. [Németh László: Mathiász-panzió, Illés Endre: Az idegen]

Pomogáts Béla: Gulyás Pál irodalmi elvei. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 601-606. [Németh Lászlóval való barátságáról is]

Sebestyen, György: Die schuldbewusste Tugend. = Christ und Welt márc. 4. 20. [Németh Lászlóról]

Simon István: Magyar írók Bécsben. = Tükör dec. 20. 51. sz. 19. [A Kortárs irodalmi estről, melyen Németh László is részt vesz.]

Simon István: Németh László kettős jubileuma. = Kortárs júl. 7. sz. 1090-1091. [Negyven éve író, hatvanöt éves]

Sőtér István: Németh László társadalmi drámái. = S. I.: Tisztuló tükrök. Bp., Gondolat. 368-384.

Szirmai Károly: Emlékezés a Kalangyára. = Új Látóhatár jan.-febr., 1. sz. 70-82.

Török Elemér: Németh Lászlónál. = Hét dec. 11. 50. sz. 13. [Sajkodon. Fényképekkel)

Köszöntjük Németh Lászlót. = Petőfi Népe ápr. 24. 96. sz. 12. [65. születésnapján]

Megemlékezés Németh László 40 éves írói jubileumáról. = Napjaink febr. 1. 2. sz. 2.

Németh László műveinek külföldi visszhangja. (Hölvényi György fordítása és összeállítása.) = Kortárs júl., 7. sz. 1092-1096.

Németh László szerzői estje. = Esti Hírlap febr. 24. 46. sz. 2. [Febr. 23-án a Kossuth Klubban]

1967

Diószegi András: Vita a nacionalizmusról. = D. A.: Megmozdult világban. Bp., Szépirodalmi. 311-328. [A népi írókról, Németh Lászlóról is]

Egri Viktor: Budapesti színházi jegyzetek. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 367-371. [A Csapda c. drámáról is]

Kovács Sándor: Őszi magyar könyvhetek. Németh László és Illyés Gyula Szigetváron. = Dunántúli Napló okt. 15. 244. 11.

Mária Béla: Az író és betegsége. = Kortárs ápr., 4. sz. 643-647. [Németh László Levelek a hypertóniáról c. művéről is]

Matos Lajos: Németh László orvosi tanulmányairól. = Orvosi Hetilap jan. 15. 3. sz. 124-127.

Mód Aladár: A harmadik út és Németh László útja. = M. A.: Sors és felelősség. Bp., Magvető. 18-53.

Mód Aladár: A „Sajkódi esték”-ről. = M. A.: Sors és felelősség. Bp., Magvető. 76-101

Mód Aladár: Sors és felelősség. = M. A.: Sors és felelősség. Bp., Magvető. 54-75. [A két Bolyai c. dráma példáján]

Rényi Péter: Hatalom és erkölcs. = R. P.: Vitában. Bp., Szépirodalmi. 123-146. [A Gandhi halála c. drámáról.]

Sándor Iván: Németh László, a drámaíró. = Kortárs jan., l. sz. 137-142.

Sieroszewski, Andrzej: Utopie László Németha. = Kultura szept. 24. 39. sz. 3.,5.

Tertinszky Edit: Németh László kultúrpolitikai szerepe a Magyar Rádióban. = Tiszatáj jan., 1. sz. 79-85.

Tolvaj Bertalan: Németh László: = Új Ifjúság máj. 30. 22. sz. 5.

A bécsi Kortárs-est sajtóvisszhangjából. = Kortárs febr., 2. sz. 335-336. (1966. dec. elején. Darvas József, Déry Tibor, Juhász Ferenc, Németh László, Simon István részvételével]

1968

Bimbó Mihály: A „harmadik út” és a magyar társadalom haladásának kérdései. = Alföld máj., 5. sz. 53-61., jún., 6. sz. 51-59.

F. J.: Egy különös irodalomóra a Bethlen Gimnáziumban. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 11. 239. sz. 2. [Németh László tartotta.]

Féja Géza: A magyar irodalom jövője. = Irodalmi Szemle 9. sz. 819-827. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról.]

Fenyő István: B. Nagy László: A teremtés kezdetén. = F. I.: Két évtized. Bp., Magvető. 324-329.

Földes Anna: Németh László kariatidái, Iszony, Égető Észter, Irgalom. = F. A.: Húsz év-húsz regény. Bp., Szépirodalmi. 97-143.

Gömöri György: Husz János alakja az újabb magyar irodalomban. = Új Látóhatár szept.-okt., 5. sz. 405-415. [Háy Gyula, Németh László, Sántha Ferenc drámáiban]

Illés Endre: Galilei. Németh László drámája. = I. E.: Írók, színészek, dilettánsok. Bp., Magvető. 496-498.

Illyés Gyula: A magyar irodalom jövője. = Irodalmi Szemle 7. sz. 636-639. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról.]

Kaposvári Gyula: Irodalmi Kurír - 1932. = Jászkunság febr., 1. sz. 44-48. [Németh László 1932. ápr. 27-én kelt, a folyóirattal kapcsolatos levelének közlésével]

Kéry László: Néhány magyar darab. = K. L.: Shakespeare, Brecht és a többiek. Bp., Magvető. 333-337. [Többek között a Petőfi Mezőberényben c. drámáról is]

Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás a valóság körül. = Kritika júl., 7. sz. 10-26. [Többek között a Szörnyeteg c. színműről is.]

Koncz István: A pedagógus utópiái - Németh László: Cseresnyés, Mathiász-panzió, Nagy család című drámáiról. = Veszprém megyei Művelődésügyi Szemle 1. sz. 103-116.

Nemes Anna: Megmentett gondolatok. Teljes Németh László-sorozat készül. = Esti Hírlap aug. 13. 190. sz. 2. [Interjú Kristó Nagy Istvánnal, a sorozat szerkesztőjével)

Pomogáts Béla: A népi irodalomszemlélet kérdéséhez. = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 173-193.

Sipka Sándor: Újabb vizsgálódások Németh László idéző mondatai körül. = Magyar Nyelvőr jan.-márc., 1. sz. 40-49.

Székelyhídi Ágoston: Tévelygés a valóság körül. Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás a valóság körül c. esszéjéről. = Napjaink szept. 1. 9. sz. 10-11.

Veress Dániel: Műhely, modell, mű. Németh László regényeinek romániai megjelenése alkalmából. = Korunk jan., 1. sz. 76-87. [Fényképpel]

A Batsányi-díjat Németh László, a Kisfaludy-díjat Horvai István kapta. Művészeti díjak átadása a megyei tanácson. = Napló [Veszprém] dec. 29. 304. sz. l. [A cikken belül Németh Lászlónak az átvételkor elmondott beszédével]

Németh László szovjet kitüntetése. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 2. 52. sz. 2. [A megbecsülés jele kitüntetést kapta.]

Németh Lászlónak átadták a „Megbecsülés jele” szovjet kitüntetést. = Népszabadság ápr. 19. 91. sz. 8.

1969

[Arany Lajos] A. L.: Németh László műveinek kiadása ügyében. = Hajdú-Bihari Napló dec. 4. 281. sz. 5.

Béládi Miklós: Fejezetek a felszabadulás utáni magyar próza történetéből. = Kritika jan., l. sz. 8-22.; Élő irodalom. Bp., Akadémiai. 381-446. [Az utóbbi kötetben Vázlatok a mai magyar regényről címmel jelent meg; említi Németh László regényeit is]

Bori Imre: Az Emberi színjáték. Németh László. = B. I.: A szecessziótól a dadáig. Újvidék, Forum. 199-203. [Expresszionista hatás Németh László regényében]

Czine Mihály: Németh László. = Jelenkor júl.-aug., 7-8. sz. 639-643.

Dersi Tamás: A lázadó kritikus. Németh László színi bírálatairól. = Színház 10. sz. 27-32. [A 40-es években, Zilahy Lajos Híd c. folyóiratában]

Faragó Vilmos: Sorsirodalom. Vita Németh Lászlóval. = F. V.: Perben - harag nélkül. Bp., Szépirodalmi. 409-412.

Gombocz János: A tanulói aktivitás problematikája Németh László pedagógiai gondolataiban. = Tudományos Közlemények, Testnevelési Főiskola III. 92-105.

Hegyi Béla: Nyárvégi látogatás Sajkodon és Vásárhelyen. = Új Ember okt. 5. 40. sz. 3.

Hermann István: Az önelszámolás dramaturgiája. Németh László. = H. I.: Szent Iván éjjelén. Bp., Szépirodalmi. 270-319.

Hermann István: Magyar dráma. 1953-56. = Élő irodalom. Bp., Akadémiai. 219-255. [Németh László Galilei c. drámájáról is]

Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás a valóság körül. = K. G. E.: Utazás a valóság körül. Bp., Magvető. 615-624.

Kóródy Tibor: Nem vagyunk egyedül. Két válasz a szellemi Magyarországról. = Délamerikai Magyar Újság márc. 15. 93. sz. 3-4. [Illyés Gyula 1969. febr. 12-én és Németh László 1969. febr. 15-én kelt levelének szövegközlésével és hasonmásával]

Kristó Nagy István: Németh László életműve. = Könyvtájékoztató 6. sz. 8. [Németh László összes műveinek sorozatáról]

[Molnár Erik] Jeszenszky Erik: Megjegyzés az előbbiekre. = M. E.: Válogatott tanulmányok. Bp., Akadémiai. 111-114. [Válasz Németh László Válasz nyílt levélre c. írására]

Osváth Béla: Az új magyar dráma két évtizede. = Élő irodalom. Bp., Akadémiai. 49-69. [Németh László drámáiról is]

Pethő Bertalan: Lét és iszony. Megkésett jegyzetek Németh László regényéről. = Kortárs júl., 7. sz. 1118-1132. [Az Iszonyról]

Pomogáts Béla: Valóság és egyéniség az ötvenes évek közepének prózájában. = Élő irodalom Bp., Akadémiai. 193-217. [Németh László Égető Észter c. regényéről is]

Siklós Olga: A drámaíró Németh László. = Kritika jún., 6. sz. 12-22.

Somlyó György: A szép- és nem-szépirodalomról. = Új Írás jún., 6. sz. 80-89., júl., 7. sz. 105-111. [Németh László irodalomszemléletéről]

Széles Klára: Stílussajátosságok Németh Lászlónál. (Az Iszony című regény alapján.) = Irodalmi és Nyelvi Közlemények 91-110.

Szombathelyi Ervin: Sajkodi délután. = Magyar Hírlap jún. 22. 170. sz. 9. [Látogatás Németh Lászlónál.]

[Tóth László] T. L.: Egy nyilatkozat margójára. = Népszabadság aug. 2. 178. sz. 7. [Az Élet és Irodalom júl. 18-i számában megjelent nyilatkozatról]

Tüskés Tibor: Németh Lászlóról. Összes műveinek kiadása alkalmából. = Könyvtáros szept., 9. sz. 547-552. [Két fényképpel]

Veress Dániel: Németh László színpada. = Utunk szept. 12. 37. sz. 5-7., szept. 19. 38. sz. 5-7. [Részletek egy nagyobb tanulmányból ]

Zimonyi Zoltán: A drámaíró Németh László pályakezdése. A Németh-művek genezise. = Palócföld 2. sz. 43-51., 4. sz. 57-59. [Az 1936-42 között írt drámákról]

Batsányi-díjat kapott Németh László. = Szabad Föld jan. 12. 2. sz. 9.

1970

Benedek András: Vívódó lelkek. Németh László dramaturgiája. = Színház ápr., 4. sz. 29-33.

Bori Imre: Németh László köszöntése. = Magyar Szó nov. 21. 321. sz. 9. [Németh László újvidéki látogatása alkalmából]

Buzura, Augustin: Felfedezések. = Korunk jún., 6. sz. 876-879. [Kedvenc magyar íróiról nyilatkozik, többek között Németh Lászlóról és az Iszony c. regényről. Ford.: Kántor Erzsébet.]

[Fehér Ferenc] F. F.: Művelődési életünk pirosbetűs napjai. = Magyar Szó nov. 26. 326. sz. 9. [Újvidéken 24-én szerzői estje volt, 25-én a Forum kiadónál tett látogatást. Fényképpel]

Féja Géza: A magyar irodalom jövője. = F. G.: Lázadó alkonyat. Bp., Szépirodalmi. 410-430. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról.]

Harsányi Zoltán: Németh László. Az intellektuális prózastílus. = H. Z.: Stíluselemzés. 2. köt. Bp., Tankönyvk. 128-151.

Hellenbart, Gyula: László Németh - ein konservativer Revolutionar. = Die Welt der Bücher Hamburg. 4/4. 211-215.

Illés Lajos: Németh Lászlóról. = Ha én most lennék fiatal. Bp., Kozmosz. 229-233.

Lukács György: Népi írók a mérlegen. = L. Gy.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp., Gondolat. 353-374.

Lukács György: Prológ vagy epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. = L. Gy.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp., Gondolat. 229-246.

-mi-: Németh László Nagyváradon. = Fáklya [Nagyvárad] febr. 25. 45. sz. 2. (A két Bolyai, a Papucshős és a Villámfénynél c. drámák erdélyi előadásakor]

B. Nagy László: Németh László pályája 1945 után. = Kortárs jan., 1. sz. 36-49.

M. Pásztor József: Irodalmi folyóirat Szolnokon 1932-ben. = Magyar Könyvszemle okt.-dec., 4. sz. 315-328. [Az Irodalmi Kurír c. folyóiratról, Németh László 1932. ápr. 27-én kelt levelének közlésével]

Siklós Olga: Illyés Gyula és Németh László szerepe a szocialista drámában. = S. O.: A magyar drámairodalom útja. 1845-1957. Bp., Magvető. 426-480.

Simon Emil: Németh László Mezőszilason. = Film, Színház, Muzsika szept. 12. 37. sz. 28. [Három fényképpel]

Simon István: Németh László kettős jubileuma. = S. L: Gyalogútról a világba. Bp., Magvető. 157-160. [Negyven éve író, hatvanöt éves.]

Sipka Sándor-Grezsa Ferenc: Hódmezővásárhely az irodalomban. (III.) = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. 3-66. [Németh Lászlóról is]

Sükösd Mihály: Az esszéíró tanulsága. Németh Lászlóról. = Valóság máj., 5. sz. 32-37.

Szabó Imre: Németh László: Négy próféta. = Délamerikai Magyar Újság febr. 28. 141. sz. 5. [Hibaigazítás uo. márc. 14. 143. sz. 7.]

Szalontay Mihály: Jegyzetek az életműsorozatról. Németh László munkái. = Népszava febr. 21. 44. sz. 8.

Szíjártó István: Szabálytalan jegyzetek Németh Lászlóról. = Somogy jún., 1. sz. 127-128. [Az életműsorozatról]

Vajda Gábor: Németh László háború előtti regényei. = Új Symposion jan., 57. sz. 7-12., márc., 59. sz. 19-22.

Varga József: Németh László: A kísérletező ember. = V. J.: Adytól máig. Bp., Szépirodalmi. 214-221.

Veress Dániel: Téli utazás - Pillanatfelvételek. = Igaz Szó márc., 3. sz. 360-367. [Németh László erdélyi útjáról]

A szovjet írószövetség díszoklevele magyar íróknak. = Magyar Nemzet máj. 12. 109. sz. 4. [Németh Lászlónak is]

Az Újvidéki Rádió M-stúdiójában „Villámfénynél”-megjelöléssel 24-én volt Németh László szerzői estje. = Magyar Szó nov. 26. 326. sz. 16. [Czine Mihály mondott bevezetőt, Agárdi Gábor, Berek Kati, Bessenyei Ferenc, Kállai Ferenc, Szemes Mari szerepelt.]

Magyar írók, költők, műfordítók, irodalmárok szovjet kitüntetése. = Népszabadság máj. 12. 109. sz. 7. [A Szovjet Írószövetség díszoklevelével tüntették ki.]

1971

Abody Béla: Az esszéista. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4. [A 70 éves Németh Lászlóról]

[Akácz László] A. L.: Németh László köszöntése Hódmezővásárhelyen. = Esti Hírlap ápr. 22. 94. sz. 2.

Albert Pál: A francia recepció. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 264-268. [Németh László francia nyelvre lefordított műveiről.]

Bamba Tibor: Németh László köszöntése. = Ref. Lapja máj. 2. 18. sz. 1. [70. születésnapján]

Bodnár György: A 70 éves Németh László köszöntése. = Nagyvilág ápr., 4. sz. 632-634.

Borbándi Gyula: A pódiumon. Két emlék. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 245-251. [Németh László hetven éves.]

Bori Imre: A hetvenéves Németh László. = Magyar Szó ápr. 17. 105. sz. 9.

Bori Imre: Németh László és a jugoszláviai magyar irodalom. A Németh László-levelek elé - kommentárként. = Híd jún., 6. sz. 647-674. [Szirmai Károlyhoz írott harmincnégy levél 1932. jan. 27. - 1939. jún. 11.]

Bozóky Éva: Németh László 70 éves. = Könyvtáros ápr., 4. sz. 233-234. [Fényképpel]

Czine Mihály: Németh László köszöntése. = Népszava ápr. 18. 91. sz. 8. [70. születésnapján]

Cseres Tibor: Németh László 65 éves. = Cs. T.: Hol a kódex? Bp., Magvető. 375-378.

Dersi Tamás: A lázadó kritikus. = D. T.: Thália magyarul tanul. Bp., Magvető. 186-202.

Dömötör János: Két kiállítás margójára. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 6. 105. sz. 5. [A Bethlen Gábor Gimnáziumban és a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskolában irodalmi kiállítás nyílt Németh László 70. születésnapja tiszteletére.]

Erdei Ferenc: Németh László hetvenéves. = Irodalomtörténet 1. sz. 130-145.; Magyar Hírek jún. 26. 13. sz. 4-5., júl. 10. 14. sz. 4-5., júl. 24. 15. sz. 4-5.

E. Fehér Pál: Őszinte szövetséget. Néhány megjegyzés az újabb Németh László-irodalomhoz. = Népszabadság máj. 23. Vasárnapi mell. 7.

-gh-: László Németh 70. = Daily News, Neueste Nachrichten ápr. 18. 91. sz. 7.

Gombos Gyula: Tanítás a minőségre. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 131-151. [Németh Lászlóról, jubileumára]

[Halász Miklós] H. M.: Íróportré - sikerrel. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 17. 245. sz. 12. [Czine Mihály Németh Lászlóról szóló előadásáról a szegedi Bartók Művelődési Központban.]

Haldimann, Eva: László Németh. = Neue Zürcher Zeitung márc. 14. 121. sz. 49-50.

Hanák Tibor: Mennyiség - minőség. (Németh László filozófiai írásairól.) = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 183-190.

Hellenbart Gyula: Egy Ady-verssor nyomán. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 191-203. [Ady Endre A szétszóródás előtt c. versének „S még a Templomot se építettük föl” sora Németh László értelmezése szerint]

Héra Zoltán: Németh László 70 éves. = Népszabadság ápr. 18. 91. sz. Vasárnapi melléklet 8.

Illés Endre: Németh László köszöntése. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4.

Illés Jenő: A drámaíró. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4-5. [A 70 éves Németh Lászlóról]

Illés Jenő: Három színtér. = Magyar Hírlap ápr. 18. 107. sz. 10-11. [Sajkod, Szilas, Veszprém]

Illyés Gyula: Adottság és lehetőség. = I. Gy.: Hajszálgyökerek. Bp., Szépirodalmi. 353-360. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról.]

Illyés Gyula: Németh László. = Képes Ifjúság ápr. 21. 1210. sz. 3-4. [Részlet egy hosszabb tanulmányból]

Illyés Gyula: Németh Lászlóról. = Egyetemi Lapok febr. 8. 2. sz. 5. [Az Egyetemi Színpadon rendezett Németh László szerzői esten elhangzott beszéd szövege.]

Kerényi [Károly], Karl: On László Németh in 1971. = Books from Hungary szept.-dec., 4. sz. 6-8. [Három fényképpel]

Kerényi [Károly], Karl: Über László Németh 1971. = Bücher aus Ungarn szept.-dec., 4. sz. 6-8.

Kerényi [Károly], Karl: Vom Nutzen des Essaysten. Zu László Némeths 70. Geburtstag. = Die Tat ápr. 24. 95. sz. 33-34. [70. születésnapjáról.]

Kerényi Magda: Németh László hetvenedik születésnapjára. = Katolikus Szemle 1. sz. 70-75.

Kocsis Rózsa: Németh László drámaszemlélete. (Társadalmi drámáinak tükrében.) = Kortárs ápr., 4. sz. 592-599.

Kovács Imre: Találkozásaim Németh Lászlóval. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 230-238. [Németh László jubileumára]

Kőháti Zsolt: Jegyzetek a novellaíró Németh László stílusáról. = Magyar Nyelvőr 1. sz. 45-51.

Lőkös István: Németh László Miroslav Krlezáról. = Magyar Képes Újság máj. l. 2. sz. 11:

Mész Lászlóné: A két Bolyai-ról. = M. L.: Tanári kézikönyv a magyar irodalom tanításához a középiskolák IV. osztálya számára. Bp., Tankönyvkiadó. 270-276.

Moldvay Győző: A hetvenéves Németh László. = Népújság [Heves] ápr. 20. 92. sz. 4. [Fényképpel]

Molnár József: Az iskolaorvos vallomása. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 252-258. [A Medve-utcai polgári]

Monoszlóy Dezső: Ünnep és élmény. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 239-240. [Németh László jubileumára]

B. Nagy László: Németh László indulása. = Új Írás ápr., 4. sz. 103-117.

Pap Károlyné: Mulatságos vacsora. = P. K.: Fények és fénytörések. Bp., Magvető. 65-70. [Visszaemlékezés egyik közös vacsorájukra]

Pap Károlyné: Németh Lászlóékhoz költözünk. = P. K.: Fények és fénytörések. Bp., Magvető. 71-74.

Papp Rezső: Veres Péter emlékest egy üzemi művelődési otthonban. = Magyar Hírek jan. 15. 1. sz. 8. [Vácott. Németh László is szerepelt. Fényképpel]

Papp Zoltán: Hetven év. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11. [Németh Lászlóról]

Pašiaková, Jaroslava: Németh László. = Irodalmi Szemle 4. sz. 308-312.

Peéry Rezső: A nevelő. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 241-244.

Péter László: Németh László hetvenéves. = Délmagyarország ápr. 17. 90. sz. 4.

Pomogáts Béla: A regényíró. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4.

Rácz Lajos: Egy tanítvány emlékeiből. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11. [Sebők Dezsőné Szomor Mária Németh Lászlóról]

Rákos Péter: A fiatal Németh László. = Irodalmi Szemle 4. sz. 304-307.

Rákos Péter: Az író és a mű. = R. P.: Tények és kérdőjelek. Bratislava, Madách. 265-277. [Utószó a Bűn c. regény cseh nyelvű kiadásához]

Rákos Péter: Néhány megjegyzés Németh László életművéhez. = R. P.: Tények és kérdőjelek. Bratislava, Madách. 278-287.

Sándor Iván: Köszönet az útravalóért. Németh László hetvenéves. = Film, Színház, Muzsika ápr. 17. 16. sz. 7. [Fényképekkel]

Schöffler, Heinz: Vermittler, Anflarer und Lehrer. László Németh und sein Werk. Zum siebzigsten Geburtstag des ungarischen Schriftstellers. = Frankfurter Allgemeine Zeitung ápr. 17. 89. sz.

Simon István: Németh László hetvenéves. = Kortárs ápr., 4. sz. 583.

Sipka Sándor: Németh László vásárhelyi évei. Az író 70. születésnapja tiszteletére rendezett kiállítástól. = Köznevelés jún. 4. 11. sz. 11-13.

Szabó Ferenc: Németh László, avagy a „céltalan üdvösség”. Széljegyzetek a „vallásos nevelésről” szóló tanulmányhoz. = Katolikus Szemle 4. sz. 372-375.

Cs. Szabó László: A mintadiák. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 105-130. [Németh László hetvenéves]

Szabó Zoltán: Collage. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 97-103. [Németh László jubileumára.]

Szalontay Mihály: Jegyzetek egy életműsorozatról. Németh László munkái. = Szép Szó. Bp., Táncsics. 476-482.

Szeghalmi Elemér: Látások és meglátások Németh László esszéiben. = Sz. E.: Freskó és pasztell. Bp., Ecclesia. 109-113.

Szekér Endre: Németh László 70 éves. Köszöntés. = Petőfi Népe ápr. 18. 91. sz. 7. [Fényképekkel]

Szente Imre: Család, nemzet, nagy család. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 212-224.

K. Szoboszlay Ágnes: A tulajdonnevek Németh László drámáiban. = Magyar Nyelvjárások. XVII. 173-181.

Szőcs István: Németh László 70 éves. = Utunk ápr. 30. 18. sz. 2.

Tamás Attila: A Galilei helye Németh László írói életművében. = Irodalomtörténet 1. sz. 104-129.

Tardos Tibor: Németh László köszöntése. = Irodalmi Újság jún. 15. 6. sz. 3. [70. születésnapján]

Tóth, János: László Németh. Das Portrat. = Budapester Rundschau ápr. 26. 17. sz. 6. [70 éve született. Ferenczy Béni grafikájával]

Tőzsér Árpád (t.): Németh László hetvenéves. = Irodalmi Szemle 4. sz. 304.

Varga Zoltán: Periszkóp. (Portyázó jegyzetek.) = Híd máj., 5. sz. 615-627. [Az Emberi színjáték c. regényről]

Veress Dániel: A minőségi ember. Németh László hetvenéves. = Igaz Szó 5. sz. 762-763.

Veress Dániel: Németh László, az esszéíró. = A Hét 16.6.; Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 153-172.; V. D.: Vándorúton. Esszék, portrék, tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 38-63.

Zimonyi Zoltán: Németh László 70 éves. = Napjaink ápr., 4. sz. 4.

Zsigmond Endre: A német és az angol recepció. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 259-263. [Németh László műveiről]

A fény felé. A 70 éves Németh László köszöntése. = Film, Színház, Muzsika ápr. 10. 15. sz. 31.

A hetvenéves Németh László kitüntetése. = Magyar Nemzet ápr. 18. 91. sz. 11.

Az író kitüntetése. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11.

Köszöntjük a hetvenéves Németh Lászlót. = Képes Ifjúság ápr. 21. 1210. sz. 1-2.

Köszöntjük a 70 éves Németh Lászlót. = Köznevelés ápr. 2. 7. sz. 12.

Küldöttség Németh Lászlónál. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 20. 92. sz. 5. [Hódmezővásárhelyről 70. születésnapján]

Németh László 70 éves. = Szabad Föld ápr. 18. 16. sz. 9. [Fényképpel]

Németh László kitüntetése. = Magyar Hírlap ápr. 18: 107. sz. 10. [70. születésnapján]

Németh László köszöntése. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11. [70. születésnapján]

Németh László köszöntése. = Pesti Műsor ápr. 16. sz. 13.

Németh László-ünnepség Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 22. 94. sz. 5. [Fényképpel]

1972

Bata Imre: Nyelvbölcseleti fragmentumok Németh Lászlónál. = Forrás máj.-jún., 3. sz. 42-47.

Grezsa Ferenc: Kétszázötven évei a vásárhelyi gimnázium. = Tiszatáj szept., 9. sz. 65-75. [Németh László cikkeinek, beszédeinek és a tanári megbízása c. dokumentumnak szövegközlésével]

Cs. Gyímesi Éva: Közönséges vagy mesterséges? = Utunk jún. 9. 23. sz. 8. [Németh László nyelvezetéről]

Hegyeshalmi László: Az igazságkeresés útján. Németh László, a művész és a gondolkodó. = Főpróba. Bp., Színház- és Filmművészeti Főiskola. 102-124.

Illés Endre: Galilei. = I. E.: Árnyékrajzok. Bp., Magvető. 196-199.

Imolya Imre: Karádi tanár úr. (1885-1946) = Köznevelés márc. 17. 6. sz. 16-17. [Karádi Györgyről, Németh László hódmezővásárhelyi tanárkollégájáról, az Utazás c. dráma tanáralakjának modelljéről]

Kemps, Susanne: „Büffelschwermut” … László Némeths Werk. = Überlieferung und Auftrag. Wiesbaden, 472-481.

Kovács János: Szabadtéri színpad Mezőszilason Németh László drámáival. = Magyar Nemzet máj. 14. 112. sz. 14.

Kovács Kálmán: Németh László: Gyász. = Studia Litteraria. 10. Debrecen, 49-60.

Kristó Nagy István: A vásárhelyi gimnázium mint a népi gondolat műhelye. = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. Hódmezővásárhely, 131-136

Kronstein Gábor: Hős vagy áruló? Illyés Gyula és Németh László változatai a Görgey-témára. = Irodalomtörténet 4. sz. 903-924. (Illyés Gyula: Fáklyaláng, Németh László: Az áruló]

Monoszlóy Dezső: Németh László írói egyénisége. = Katolikus Szemle 4. sz. 368-372.

Osváth Béla: Németh László dramaturgiája. = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. Hódmezővásárhely, 194-196.

Pándi Pál: Dráma és történelem. (Jegyzetek a „történelmi” drámáról és Németh László II. Józseféről.) = P.P.: Kritikus ponton. Bp., Szépirodalmi. 603-619.

Sanders, Ivan: László Németh. The philosopher-author. = S., I.: Western influences on twentieth-century Hungarian prose-fiction literature, with emphasis on the Works of Dezső Kosztolányi, Frigyes Karinthy, László Németh and Tibor Déry. New York University. 96-132.

Sträter, Lothar: László Németh: Lehrer seiner Nation. = Frankfurter Hefte 27. sz. 363-370.

Sükösd Mihály: Németh László esszéírása. = S. M.: Küzdelem az epikával. Bp., Magvető. 169-213.

Varsányi Péter: „E kísérletre a pedagógiatörténete is joggal tarthat igényt…” = Köznevelés febr. 18. 4. sz. 18-20. [Felügyelői feljegyzések Németh László hódmezővásárhelyi óráiról]

Vati Papp Ferenc: „…legerősebb és legállandóbb emlékeim a szilasiak…” = A Tanító máj., 5. sz. 24-30. [13 fényképpel]

1973

Abody Béla: Németh László. (A kísérletező olvasó jegyzetei. - Kiadott tanulmányok. - Cédulák egy életműről.) = A. B.: Félidő. Bp., Szépirodalmi. 49-71.

Bata Imre: Nyelvbölcseleti fragmentumok Németh Lászlónál. = B. I.: Képek és vonulatok. Bp., Magvető. 360-378.

Bori Imre: Németh László és a jugoszláviai magyar irodalom. = B. Í.: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Újvidék, 127-141. [Németh László harmincnégy levele Szirmai Károlyhoz 1932. jan. 27. - 1939. jún. 11. között.]

[Bulla Károly] B. K.: Németh László drámája Colbert-ről. Korrajz és vallomás. = Film, Színház, Muzsika jún. 23. 25. sz. 10-11.

Forgács László: Eszmetörténet és történelem. (Megjegyzések Németh László Égető Eszteréről.) = F. L.: A mindenséggel mérd magad. Bp., Magvető. 319-344.

Havas Gábor-Ohati Nagy László-Sebestyén László: A 43-as szárszói találkozó előzményeihez. = Valóság aug., 8. sz. 43-55.

Hintsch György: Két dedikáció között. = MRT Újság dec. 24-30. 52. sz. 5. [Az Iszonyt, majd az Irgalom c. regényt dedikálta neki Németh László]

Hintsch György: Találkozások Németh Lászlóval. =Könyvvilág okt., 10. sz. 15.

Jordáky Lajos: Németh László. = J. L.: Irodalom és világnézet. Bukarest, Kriterion. 159-189.; J. L.: A szocialista irodalom útján. Bp., Magvető. 485-527.

Kabdebó Lóránt: Az életmű összefoglalása. Németh László: Irgalom. = Napjaink márc., 3. sz. 9.

Kocsis Rózsa: Az intellektuális dráma realista iránya: Németh drámaszemlélete. = K. R.: Igen és nem. A magyar avantgard színjáték története. Bp., Magvető. 49-59.

Korga Györgyné: Németh László stílusáról. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely, 19-25.

Láng István: Hozzászólás Korga Györgyné előadásához. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely, 67-68.

Róna László: Az élet drámája. Gondolatok Németh László Colbertjéről. = Új Ember ápr. 29. 17. sz. 3.

K. Szoboszlay Ágnes: Hozzászólás Korga Györgyné előadásához. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely 76-77.

Tamás Attila: A Galilei helye Németh László írói életművében. = T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp., Szépirodalmi. 119-151.

Zöldi László: A két Görgey. = Hajdú-Bihari Napló jún. 1. 126. sz. 5. [Illyés Gyula és Németh László Görgey drámájáról]

Az MSZMP KB kulturális elméleti munkaközösségének állásfoglalása a „népi írókról.” = A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai. 1956-1962. Bp., Kossuth. 2 L0-235.

1974

Bata Imre: A Sámson. Németh László fölszabadulása. = Új Aurora 2. sz. 51-59.

Béládi Miklós: A magyar regény új útjai. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi. 656-706. [Többek között Németh László regényeiről is]

Béládi Miklós: Az önüdvözülés mítosza. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi. 137-153. [Az Emberi színjáték c. regényről]

Béládi Miklós: Németh László. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi. 154-210.

Fábián Zoltán: Magyar tagoló vers és dodekafónia. = Új Aurora 2. sz. 47-50. [A Sámson versritmikájáról]

E. Fehér Pál: Kulturális jegyzetek. Orosz kritikus Németh Lászlóról. = Népszabadság jún. 25. 146. sz. 7. [Vlagyimir Laksin]

Fülöp László: Lélekrajz és létértelmezés. (Jegyzetek az Iszonyról.) = Studia Litteraria. 12. Debrecen, KLTE. 97-117.

Héra Zoltán: A Norma ellen. = H. Z.: A költemény felé. Bp., Szépirodalmi. 298-301. (Németh László Magam helyett c. kötetéről]

Héra Zoltán: Egy önvallomás. = Népszabadság febr. 10. 34. sz. Vasárnapi mell. 5. [A Tiszatájban közölt naplórészletről]

Hermann István: Gandhi gondolatvilága Németh László gondolatvilága tükrében. = Színház máj., 5. sz. 5-7.

Hídvégi J[enő]: Un écrivain-médecin contemporain hongrois: László Németh. = Therapia Hungarica 3. sz. 151-154.

Lackó Miklós: A népi mozgalom az 1930-as évek magyar válságában. = Történelmi Szemle 4. sz. 543-551. [Németh Lászlóról is]

B. Nagy László: Mítosz és önüdvözülés. (Németh László indulása és az Emberi színjátéka) = Literatura 1. sz. 79-91.

Németh László: A két Németh László. = Egészségügyi Dolgozó nov. 1. 11. sz. 4. [Egy névrokon orvos emlékezése]

Szabó Zoltán: Hungarica varietas. = Új Látóhatár jún. 20. 2. sz. 89-112. [Többek között az Új Látóhatár 1971. áprilisi, Németh Lászlót köszöntő számáról]

Szirmai Endre: Újabb adalékok a Kalangya történetéhez. = Üzenet jan., 1. sz. 20-23. [Németh László és a Kalangya kapcsolatáról; Németh Lászlóné három 1939. júl. 10-én, aug. 21-én és okt. 18-án kelt, Szirmai Károlynak szóló levelének közlésével]

Tóth Endre: Egy régi vita verses dokumentumai. = Hajdú-Bihari Napló márt. 31. 76. sz. 11. [Gulyás Pálról és Németh Lászlóról]

Varga István: Németh László és a könyv. = Hevesi Szemle jún., 2. sz. 5-7.

Vargha Balázs: Irodalmi városképek. Németh László változatai a Budapest témára. = Budapest okt., 10. sz. 22-23., nov., 11. sz. 22-23., dec., 12. sz. 22-23.

Az a karácsonyom… Beszélgetés Illyés Gyulával. (Riporter: Vértessy Sándor.] = Élet és Irodalom dec. 21. 51. sz. 1-2. [Az 1944-es, Németh Lászlóékkal töltött karácsonyról]

Előadó: Németh László. = Köznevelés jún. 28. 26. sz. 25. [Közzétette: Földesi Ferenc. Dokumentumokkal]

1975

Annus József: Németh László halálára. = Délmagyarország márc. 5. 54. sz. 5.

Bajor Nagy Ernő: Búcsú Németh Lászlótól. = Szabad Föld márc. 16. 11. sz. 10.

Bányai János: Németh László - a kritika dicsérete. = Üzenet ápr., 4. sz. 235-238.

Béládi Miklós: Búcsúsorok Németh Lászlóról. = Alföld máj., 5. sz. 3-8.

Béládi Miklós: Németh László egyetemessége. = Nagyvilág jún., 6. sz. 948-949.

Borbándi Gyula: Németh László példája. = Új Látóhatár ápr. 30. 2. sz. 171-172.

Bori Imre: Németh László. (1901-1975) = Magyar Szó márc. 5. 62. sz. 12.

Bozóky Éva: Németh László halálára. = Könyvtáros máj., 5. sz. 289-290.

Czine Mihály: Templomot épített. Búcsú Németh Lászlótól. = Jelenkor ápr.-máj., 4-5. sz. 476-478.

Csengődy László: Németh László. = Evangélikus Élet márc. 16. 11. sz. 3.

Csoóri Sándor: Temetek, az én temetőmbe. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 5. [Németh László halálára]

Dangulov, Szava: Az áldozatos munka embere. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 147-150. [Németh Lászlóról. Ford.: S. Nyirő József]

Déry Tibor: A hiány. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 5.; Látóhatár 4. sz. 109-111. [Németh László halálára]

Duba Gyula: Németh László. (1901-1975) = Irodalmi Szemle 3. sz. 282.

Elbert János: Németh László fordítói műhelyéről. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 150-156.

[Fencsik Flóra] f. f.: Búcsú Németh Lászlótól. = Esti Hírlap márc. 4. 53. sz. 2.

Gerold László: Németh László a színikritikus. = Magyar Szó márc. 15. 13.

Gombos Gyula: Németh László. = G. Gy.: A történelem balján. New Brunswick, Sirály. 52-55.

Gombos Gyula: Németh László: Széchenyi. = G. Gy.: A történelem balján. New Brunswick, Sirály. 68-74.

Grezsa Ferenc: Egy gondolat története. Németh László és a népoktatás. = Forrás dec., 12. sz. 27-32. [Öt 1940-1941-ben kelt, Szathmáry Lajosnak címzett levelének közlésével]

[Grezsa Ferenc] G. F.: Németh László. (1901-1975). = Tiszatáj ápr., 4. sz. 95-96.

Grezsa Ferenc: Németh László és a magyar irodalomtörténet tanítása. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 675-680.

Grezsa Ferenc: Németh László Vásárhelyen. = Kortárs nov., 11. sz. 1810-1818. [Dokumentumokkal]

Haldimann, Eva: Die Sache nach dem irdischen Seelenheil. Zum Tod Schriftstellers László Németh. = Neue Zürcher Zeitung márc. 6. 54. sz. 33.

Harmat Pál: A kísérletező ember halálára. Németh László. (1901-1975). = Orvosegyetem márc. 17. 5. sz. 3. [Fényképpel]

Harsányi Zoltán: Németh László. Az intellektuális prózastílus. = Stíluselemzések. (Prózai művek stílusa). Bp., Tankönyvkiadó. 198-211.

Hegedűs András: Németh László pedagógiai nézeteiről. Művelődési koncepciója. = Oktatás és Nevelés [Újvidék] 3. sz. 99-105.

[Heltai Nándor] H. N.: Elhunyt Németh László. = Petőfi Népe márc. 4. 53. sz. 8.

Héra Zoltán: A forrásoknál. = Népszabadság szept. 6. 209. sz. 6. [A két Bolyai c. drámáról]

Illés Endre: A reformátor. = Élet és Irodalom márc. 15. 11. sz. 15.; Látóhatár 4. sz. 102-106.; [A temetési búcsúztató]

Illyés Gyula: A ravatalnál. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 4.; Látóhatár 4. sz. 107-109. [A Németh László temetésén elhangzott beszéd szövege]

Illyés Gyula: Az Iszony francia kiadásának előszava. = I. Gy.: Iránytűvel. 1. Bp., Szépirodalmi. 446-461.

Illyés Gyula: Németh Lászlóról- szerzői estjén az Egyetemi Színpadon = I. Gy.: Iránytűvel. 1. Bp., Szépirodalmi. 462-468.

Kabdebó Lóránt: Az utolsó művek kortársaként. = Napjaink ápr., 4. sz. 4. [Búcsú Németh Lászlótól]

Kabdebó Lóránt: Egy regény több szemmel. (Beszámoló egy elképzelt polémiáról). = Borsodi Szemle 1. sz. 62-78. [Az Emberi színjáték c. regényről]

Katona Piroska: Emlékeim Németh Lászlóról. = Forrás dec., 12. sz. 40-42.

Kazimír Károly: Tervek. = K. K.: Világirodalom a Körszínházban. Bp., Szépirodalmi. 184-192. [A Gandhi halála c. színműről]

Kerényi, Magda: Zum Tode von Laszlo Németh. = Die Tat márc. 15. 63. sz. 35. [Fényképpel]

Keresztury Dezső: Árnyékán átlépve. Németh László ravatalánál. = Magyar Nemzet márc. 8. 57. sz. 5.

Kiss Dénes: „Az igazi hősök érzékenyek is” . Beszélgetés Király Istvánnal a Szovjet Irodalomról. = Népszava júl. 13. 163. sz. 9. [Németh Lászlóról is]

Kiss Ferenc: Németh László és az orosz irodalom. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 140-146.

Kiss Tamás: Utolsó látogatások. Németh László emlékének. = Alföld máj., 5. sz. 10-12. [Fényképekkel]

Korda Ágnes: Film készül az Égető Eszterből. = Esti Hírlap máj. 23. 141. sz. 6. [Interjú Hintsch Györggyel]

Kristó Nagy István: Németh László halálára. = Könyvjelző 2. sz. 13. [Fényképpel]

Lőrinczi László: Az erkölcsi harc értelme. Németh László halálára. = A Hét márc. 21. 12. sz. 7.

Mátyás Sándor: Németh László a vásárhelyi gimnáziumban. (1945-1948). = Csongrád Megyei Hírlap márc. 23. 70. sz. 9.

Molnár István: Németh László lengyelül. = Alföld máj., 5. sz. 13-14.

Mónus Imre: Egy tanítvány emlékezése. = Könyvtáros máj., 5. sz. 291-292.

N. Sz.: Meghalt Németh László. = Magyar Élet [Toronto] márc. 29. 13. sz. 13.

Nagy Péter: Utolsó szembenézés. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 4-5.

Nyilasy Balázs: Fonalak Németh Lászlótól. = Alföld máj., 5. sz. 8-9.

Rácz Győző: Németh László. (1901-1975). = Korunk márc., 3. sz. 208-210.

Romsics Ignác: Németh László levelei Tóth Lászlóhoz. = Forrás dec., 12. sz. 33-39. [8 levél az 1932-1939 közötti időszakból]

[Rónay György] (r. gy.): Egy levelesládából. = Vigilia aug., 8. sz. 547-550. [Németh László levele Raffaelli Rafaela irgalmas nővérhez (Sajkod, 1968. jún. 10.)]

Rónay László: Németh László nagy kísérlete. = Literatura 1. sz. 81-90.; R. L.: Hűséges sáfárok. Bp., Szépirodalmi. 57-76. [Az Egy iskolaorvos naplójából c. írásról.]

Rónay László: Németh László tanítása. = Vigilia júl., 7. sz. 440-447.

Sarkadi László: Elképzelt interjú Németh Lászlóval. = Középfokú Szakoktatás ápr., 4. sz. 41-45. [Fényképpel]

Sieroszewski, Andzrej: Nysl inspirujaca. = Literatura na swiecie márc., 3. sz. 74-78.

Simon István: Németh László halálának hírére. = Népszabadság márc. 7. 56. sz. 7.; Látóhatár 4. sz. 111-113.

Sipka Sándor: Németh László - a vásárhelyi tanár. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 6. 55. sz. 5.

Sipka Sándor: Németh László Égető Esztere. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 13. 81. sz. 5.

Sőtér István: Németh László. 1901-1975. = Magyar Hírlap márc. 4. sz. 6.

Sükösd Mihály: Koszorú helyett. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 5. [Németh László halálára]

Sütő András: A szellem Odüsszeusza. Németh László halálára. = Igaz Szó ápr., 4. sz. 379-380.

Sz. M.: Németh László - rádióról. = RTV Újság márc. 17. 11. sz. 5.

Szabó Ferenc: Németh László, avagy „a céltalan üdvösség”. = Sz. F.: Párbeszéd a hitről. Tanulmányok és megemlékezések. Róma, Szerző. 224-229.

Szabó Zoltán: A la recherche. = Irodalmi Újság márc.-ápr., 3-4. sz. 7-10.

Szeghalmi Elemér: Németh László halálára. = Új Ember márc. 16. 11. sz. 3.

Szekér Endre: „Szerettem az igazságot”. Utam Németh Lászlóhoz. = Forrás dec., 12. sz. 23-26.

Szilágyi Ferenc: „A stílus magyar gazdagsága”. (Németh László 50 éves írói jubileumára.) = Magyar Nyelvőr 3. sz. 325-342., 4. sz. 445-458.

[Tamás Menyhért] T. M.: Elhunyt Németh László. = Népszava márc. 4. 53. sz. 5.

Torda, István: On the death of László Németh. = Hungarian Review júl., 7. sz. 14-15. [Fényképekkel]

Vajda Gábor: Németh László korszerűsége. = Új Symposion 119. sz. márc., 55-57.

Cs. Varga István: Ember- és valóságábrázolás Németh László regényeiben. = Hevesi Szemle 1. sz. 67-72.

Vati Papp Ferenc: Németh László. = Magyartanítás 4-5. sz. 230-235.

Vati Papp Ferenc: Németh László. (1901-1975}. = Köznevelés márc. 14. 11. sz. 5

Vati Papp Ferenc: Németh László. = Írók, képek. 2. köt. Bp., Tankönyvkiadó 219-230.

Veress Dániel: Az életmű birtokbavételéért. = Utunk jún. 13. 24. sz. 6. [Az életmű kiadásról]

Zimonyi Zoltán: Főhajtás a távolodónak. = Napjaink ápr., 4. sz. 4.

Zimonyi Zoltán: Németh László pályakezdése. (Félévszázados írói jubileumára.) = Forrás dec., 12. sz. 15-22.

Zlobin, Georgij: Egy este és egy félévszázad Németh Lászlóval. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 137-140. (Ford.: Wessely László]

Zsilka Tibor: A tematikai kontraszt és az esztétikai arány a szépprózában. (Németh László Irgalom című regénye alapján). = Magyar Nyelvőr 1. sz. 49-58.

Búcsú Németh Lászlótól. = Film, Színház, Muzsika márc. 8. 10. sz. 10-11. [Kállai Ferenc, Sinkovits Imre, Szokolay Sándor búcsúzik]

Búcsú Németh Lászlótól. = RTV Újság márc. 10-16. 10. sz. 6.

Elhunyt Németh László. = Esti Hírlap márc. 3. 52. sz. 8.

Eltemették Németh Lászlót. = Délmagyarország márc. 8. 57. sz. 5.; Magyar Nemzet márc. 8. 57. sz. 5.

In memoriam László Németh. = Budapester Rundschau márc. 17. 11. sz. 10.

Meghalt Németh László. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 4. 53. sz. 4.; Magyar Nemzet márc. 4. 53. sz. 4.

Nagy részvéttel kísérték utolsó útjára Németh Lászlót. = Népszabadság márc. 8. 57. sz. 7.

Németh László. = Tükör márc. 15. 10. sz. 18.

Németh László. (1901-1975). = Hét márc. 28. 13. sz. 15.

Németh László. (1901-1975). = Kritika márc., 3. sz. 2.; ápr., 4. sz. 2. [A címlapon Németh László fényképével]

Németh László. (1901-1975). = Nemzetőr ápr., 301. sz. 5.

Németh László. (1901-1975). = Népszabadság márc. 4. 53. sz. ?.

Németh László. = Ötágú Síp 1. sz. 1-2. [A Magyar Öregdiák Szövetség és a Magyar Református Egyház 1975. ápr. 19-i, Manville-ben tartott gyász istentiszteletének rendje]

Végső búcsú Németh Lászlótól. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 8. 57. sz. 6.; Magyar Hírlap márc. 8. 57. sz. 6.; Népszava márc. 8. 57. sz. 4.

1976

Alexa Károly: Tanúságtétel Vásárhelyen. = Népszabadság okt. 10. 240. sz. 9. (Tanítványok Németh Lászlóról a televízióban]

Bakos István: Németh Lászlóról. = Új Írás aug., 8. sz. 91-94. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]

Bányai Gábor: A kiválás genezise. (Németh Lászlóról). = Irodalomtörténet l. sz. 63-87.; Látóhatár aug., 78-83.

Bárdos Judit: Világmegváltás és emberformálás. Németh László pedagógiájáról. = Világosság aug.-szept., 8-9. sz. 562-566.

Bartha Lászlóné: Ceruzavonás Németh László portréjához. = Jászkunság 1-2. sz. 52-53.

Bata Imre: Németh László emlékezete. A drámaíró. = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 24-25.

Batári Gyula: Az „Iskola és Egészség” című folyóirat és Németh László. = Orvosi Hetilap nov. 28. 48. sz. 2930-2932.

Béládi Miklós: A kísérletező ember. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4.; Látóhatár aug., 72-75. [Németh Lászlóról 75. születésnapja alkalmából.)

Bicskey Károly: Megismerkedésem Németh Lászlóval. = Új Aurora 7. sz. 92-96.

Bíró Józsefné: Előszó és zárszó. = Új Írás aug., 8. az. 86-87. [A hódmezővásárhelyi 1976. jún. 2-án tartott Németh László-emléküléshez]

Bodnár György: Előszó az esszéíró nemzedék történetéhez. = B. Gy.: Törvénykeresők. Bp., Szépirodalmi. 178-187.

Bodnár György: Németh László egyetemessége. = Új Írás aug., 8. sz. 8790. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]

Cziglányi Zsolt: Mit mond nekem az Irgalom főhőse? = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 5.

Czímer József: Németh László drámaírása. = Jelenkor júl.-aug., 7-8. sz. 685-688.

Csűrös Miklós: Fejezetek Berzsenyi Dániel utókorából. (Németh László Berzsenyi-élménye.) = Somogy jan., 1. sz. 12-21.

Déry Tibor: Egy nap hordaléka. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 3. [Németh Lászlóról is.]

Domokos Mátyás: Németh László utolsó ítélete. Az Irgalomról. = Tiszatáj máj., 5. sz. 81-87.; Látóhatár aug., 120-123.

E. Fehér Pál: A kísérletező ember. = Népszabadság ápr. 18. 93. sz. 9.; Látóhatár aug., 74-78. [Németh László 75. születésnapjára]

Fodor András: Három találkozás. = Tiszatáj máj., 5. sz. 43-48. [Budán 1956. júl. 24-én; Sajkodon 1960. jún. 29-én és 1964. ápr. 16-án.]

Földesi Ferenc: A Németh László-jubileumra = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. 7-13.

Földesi Ferenc: Németh László pedagógiai öröksége. = Új Írás aug., 8. sz. 98-102. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]

Fülöp László: A regényíró személyessége. = Tiszatáj máj., 5. sz. 70-81.; Látóhatár aug., 106-111. [A 75. évfordulóra. Fényképekkel]

Grezsa Ferenc: A Németh László-i regény és az Égető Eszter. = Tiszatáj máj., 5. sz. 66-79.; Látóhatár aug., 114-120. [A 75. évfordulóra]

Grezsa Ferenc: Gaál Gábor és Németh László. = Tiszatáj nov., 11. sz. 75-79.; 50 éves a Korunk. Bp., 314-319.

Grezsa Ferenc: Németh László két ismeretlen tanulmánya. = Tiszatáj nov., 11. sz. 3-11.

Grezsa Ferenc: Németh László regény-formái és az Iszony. = Új Írás aug., 8. sz. 95-98. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]

Grezsa Ferenc: Németh László Vásárhelyen. = Tiszatáj máj., 5. sz. 61-65. [Négy versének szövegközlésével.]

Győrffy Sándor: Egy csónakban. Szárszó – 1943. = Új Tükör szept. 21. 38. sz. 20-21. [Németh László előadásáról; fényképpel]

Harsányi Zoltán: Németh László. Az intellektuális prózastílus. = Irodalmi alkotások elemzése. Bp., Szépirodalmi. 136-148.

Hegedűs András: Németh László. = H. A.: Magyar írók pedagógiai nézetei. Bp., Tankönyvkiadó. 389-469.

Hegedűs Lóránt: Németh László egyetlen nagy ügye. 1. rész. = Theológiai Szemle nov.-dec., 11-12. sz. 371-377.

Hermann István: Gandhi gondolatvilága Németh László gondolatvilága tükrében. = H. I.: Évadok tanúsága. Bp., Szépirodalmi. 253-258.

Hőnig Klára: Németh László és Pécs. = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 2.

Illés Endre: Az Éden-alapító. (Németh László koporsójánál.) = I. E.: A só íze. Bp., Magvető. 194-199.

Illés Endre: Egy vacsora emléke. (Németh László: Galilei). = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 11.; Látóhatár aug., 97-102.

Illyés Gyula: Összegezés. (Németh Lászlóról). = Jelenkor dec., 12. sz. 1059-1062.

Imre László: Gondolatok az Irgalom értelmezéséhez. = Tiszatáj máj., 5. sz. 87-91.; Látóhatár aug., 8. sz. 123-126. [A 75. évfordulóra]

Juhász, Ferenc: László Németh vor 75 Jahren geboren. = Budapester Rundschau ápr. 19. 16. sz. 10.

Juhász Ferenc: Németh László. = Új Írás ápr., 4. sz. 67.

Keresztury Dezső: Utazás közben. Németh Lászlóra emlékezve. = Tiszatáj máj., 5. sz. 40-43.

Király István: Berzsenyi ürügyén. = K. L: Irodalom és társadalom. Bp., Szépirodalmi. 353-355.

Király István: Németh László. = K. I.: Irodalom és társadalom, Bp., Szépirodalmi. 339-352.

Kiss Ferenc: Németh László és az orosz irodalom. = Tiszatáj máj., 5. sz. 99-106.; Látóhatár aug., 90-97.

Kiss Lajos: Németh László, századunk reneszánsz embere. = Kortárs dec., 12. sz. 1979-1984.

Kocsis Rózsa: Németh László utolsó drámája, a Colbert. = Új Írás jún., 6. sz. 107-110.

Kocsis Rózsa: „Szerettem az igazságot…” Németh László történelmi drámái. = Tiszatáj máj., 5. sz. 91-95.; Látóhatár aug., 8. sz. 102-106.

Kovács Kálmán: Németh László: Gyász = K. K.: Eszmék és irodalom. Bp., Szépirodalmi. 285-304.

E. Kovács Kálmán: Találkozások Németh Lászlóval. = Új Aurora 7. sz. 85-91.

Kovács Sándor: Németh László műveinek olvasottsága iskolánkban. = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 6.

Kőszegfalvi Ferenc: „Életem legtermékenyebb szakasza volt…” = Honismeret 5. sz. 18-20. [A hódmezővásárhelyi évek]

Kristó Nagy István: Az Égető Eszterről – negyedszázad után. = Kortárs ápr., 4. sz. 623-628.; Látóhatár aug., 111-114.; Inosztrannaja Lityeratúra 12. sz.

Makai Miklós: „Hozzá tartoztam…” Beszélgetés Németh Lászlónéval. = Reformátusok Lapja máj. 2. 18. sz. 1. [Interjú]

Moldvay Győző: Németh László Sírokban. = Népújság [Heves] ápr. 18. 93. sz. 5.

[Moldvay Győző] (moldvay): Sajkodi emlék. = Népújság [Heves] ápr. 8. 84. sz. 4. [Látogatás Sajkodon. Beszélgetés Németh Lászlónéval]

(m-y): TV-notesz. = Esti Hírlap okt. 7. 237. sz. 2. [A hódmezővásárhelyi évek c. Németh Lászlóról szóló televíziós műsorról]

Nagy Péter: Utolsó szembenézés. Búcsú Németh Lászlótól. = N. P.: Útjelző. Bp., Szépirodalmi. 130-134.

Nagy Péter: Világunk a világszínpadon. Jegyzetek a mai magyar drámáról. = Népszabadság febr. 8. 33. sz. 9. [A Galilei c. drámáról is]

Pályi András: A Németh László-i játékstílus. = Színház jan., 1. sz. 17-21.

Pasiaková, Jaroslava: A Tanu és közép-európai analógiái. = Forrás okt., 10. sz. 59-67.

Pasiaková, Jaroslava: Németh László, a humanizmus és a nemzetközi testvériség apostola. = Új Aurora 8. sz. 108-113.

Pomogáts Béla: A magyar vidék regénye. Németh László: Égető Eszter. = Életünk szept.-dec., 5-6. sz. 507-512.

Rácz Győző: Németh László. = R. Gy.: A lírától a metafizikáig. Bukarest, Kriterion. 240-243.

Rónay László: Németh László nagy kísérlete. = Látóhatár aug., 8. sz. 88-90. [Az Egy iskolaorvos naplójából c. írásról]

Sipka Sándor: Németh László emlékezete. A pedagógus. = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 27-28.

Sőtér István: Az újraolvasás naplóiból. (Németh László: tragikum vagy program?) = Kritika márc., 3. sz. 8-9.; Látóhatár máj., 5. sz. 167-175.

Szeghalmi Elemér: Séta Németh Lászlóval. = Új Ember aug. 15. 33. sz. 3. [A Városmajorban]

Szőcs István: 75 éve született Németh László. = Utunk máj. 11. 20. sz. 6.

Szőke Domonkos: Középosztály-bírálat és középosztály-ideál a 30-as évek első felében Szekfű Gyula és Németh László munkásságában. = Magyar Történeti Tanulmányok. 9. Debrecen, KLTE. 73-101.

Tóbiás Áron: Tehetség, tudás, tisztesség. Németh László életműsorozatáról. = Új Tükör nov. 14. 46. sz. 9.

Tordáné Hajabács Ilona: Németh László pedagógiai nézetei. = Magyar Pedagógia 4. sz. 381-396.

Tóth, János: László Németh vor 75 Jahren geboren. = Budapester Rundschau ápr. 19. 16. sz. 10.

Tüskés Tibor: Két emlék Németh Lászlóról. = Tiszatáj máj., 5. sz. 50-54. [Fényképpel]

Tüskés Tibor: Németh László katedrája. = Köznevelés ápr. 16. 16. sz. 10. [Németh László 75. születésnapjára]

Utasi Mária: Az eposzi teljességű társadalmi körkép regénye. = Üzenet dec., 12. sz. 681-688. [Az Égető Eszter c. regényről]

Cs. Varga István: Meg nem ért jubileum. 75 éve született Németh László. = Népújság [Heves] ápr. 18. 93. sz. 8.

Cs. Varga István: Németh László emlékezete. A kritikus. = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 25-27.

Varga Mihály: Találkozások Németh Lászlóval. = Petőfi Népe ápr. 18. 93. sz. 5.

Vati Papp Ferenc: Amit tettem értük, azt velük együtt tettem. Beszélgetés Szathmáry Lajossal. = Köznevelés márc. 5. 10. sz. 10-12. [Németh László pedagógus-modellje]

Vekerdi László: Németh László, a gondolkodó. = Tiszatáj máj., 5. sz. 96-99.; Látóhatár aug., 83-88.

Két levél. = Vigilia febr., 2. sz. 124-125. [Németh László 1970. ápr. 21-én kelt levele és Veres Péter levele Hajdú Péterhez]

Mit köszönhetek Németh Lászlónak? Az iskola volt tanulói írják. = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 7.

Németh László. = Magyar Nemzet ápr. 18. 93. sz. 4. [75 éves]

1977

Bakonyi István: Elidegenedés Németh László Gyász és Iszony című regényeiben. = Literatura 2. sz. 80-105.

Bata Imre: A vásárhelyi poéta. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 72-76. [Pákozdy Ferencről, aki modellje volt Hallgató Sándornak az Égető Eszter c. regényben]

Czine Mihály: Erdei Ferenc és az irodalom. = Forrás febr., 2. sz. 51-58. [Németh Lászlóval való viszonyáról is]

Domokos Mátyás: A „Sorskérdések” sorsa. A szerkesztő töprengései. = D. M.: Ugyanarról másképpen. Bp., Szépirodalmi. 375-400.

Domokos Mátyás: A tervhalmozó utolsó ítélete. Az Irgalomról. = D. M.: Ugyanarról másképpen. Bp., Szépirodalmi. 114-126.

Fábián Ernő: Az élet értelme. (Németh László gondolatvilága.) = Új Látóhatár máj. 15. 1-2. sz. 81-96.

Farkas Éva: A tömörség eszközei Németh László stílusában. = Acta Juvenum 2. sz. 143-148.

Frank, Katalin: Europáischer Ton – ungarische Akustik. László Németh. = F., K.: Die Aufnahme der ungarischen Literatur in der BRD 1945-1970. Bp., ELTE. 73-79.

Grezsa Ferenc: A Mathiász-panzió. Németh László első Vásárhelyt írott drámája. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 91-94.

Grezsa Ferenc: „Antropológiai lecke” Németh László Ady-élményéről. = Tiszatáj dec., 12. sz. 49-52.

Grezsa Ferenc: Gaál Gábor és Németh László. = 50 éves a Korunk. Bp, MTA Irodtud. Int. – PIM – NPI. 314-319.

Hegedűs Lóránt: Németh László egyetlen nagy ügye. 2. rész. = Theológiai Szemle jan.-febr., 1-2. sz. 32-41.

Hölvényi György: Németh László: Pamflet és kritika. = Kortárs nov., 11. sz. 1768-1770. [Németh László 1929. júl. 16-án kelt levelével Hartmann Jánoshoz]

Huszár Tibor: A Korunk és a magyar szellemi áramlatok. = Valóság márc., 3. sz. 27-47., ápr. 4. sz. 27-46. [Többek között Németh László véleménye a Korunkról]

Keresztury Dezső: Válasz Németh Lászlónak egy félbemaradt jelentésre. = Élet és Irodalom máj. 14. 20. sz. 3. [Németh László: Jelentés a miniszternek. = Tiszatáj 1977. ápr., 4. sz. 95-96]

Lőrincz Pálné: Visszaemlékezés a nevelői példaképre: Németh Lászlóra. = Csongrád Megyei Művelődésügyi Szemle. 1975-1976. XV. 169-179.

Mehela, I.[van] P.: Laszlo Nemet – romaniszt. = Individualniszt piszmennika i literaturnij procesz. Kijev, 61-124.

Molnár Gál Péter: Galilei. = M. G. P.: Emlékpróba. Bp., Szépirodalmi. 390-400.

Monostori Imre: Hit nélkül nem lehet élni. Németh László Sámson-drámájának értelmezéséhez. = Új Írás máj., 5. sz. 99-104.

Monostori Imre: Kertész Ágnes útja. (Portré Németh László: Irgalom című regényéről). = Magyartanítás ápr. jún., 2. sz. 63-66.

Monostori Imre: Vallás, idea, utópia és minőség kapcsolatának néhány sajátossága Németh László gondolatrendszerében. = Új Aurora 3. sz. 133-141.

Pesti János: A pedagógus Németh László. = Fejér Megyei Hírlap máj. 18. 115. sz. 5.

Pomogáts Béla: Németh László: Égető Eszter. = P. B.: Regénytükör. Bp., Kozmosz. 21-34.

Sobor Antal: A szilasi ház. = Fejér Megyei Hírlap okt. 16. 244. sz. 9. [Két fényképpel]

Szabad Olga: Brigádok olvasókönyve. = Békés Megyei Népújság febr. 26. 48. sz. 8. [Németh László Horváthné meghal c. novellájáról]

Szakolczay Lajos: A Gyász méltósága. = Új Tükör márc. 20. 12. sz. 27. [Dobos Ildikóról]

Szathmáry Lajos: Akit szerettek az istenek. = Pedagógussorsok, emlékek. Bp., Tankönyvkiadó. 161-225. [A szerző, akiről Németh László az Égető Eszter c. regény Szilágyi tanár urát mintázta, az 1931-1941-es hód mezővásárhelyi korszakra is emlékezik, többek között Németh Lászlóra.]

Szekér Endre: Németh László Călător European. = Steaua 4. sz. 52. [Ford.: Florica Perian]

Tóbiás, Áron: László Németh – auf Tonband. = Budapestet Rundschau márc. 21. 12. sz. 10.

Tüskés Tibor: Németh Lászlóról – négy tételben . = T. T.: Pannóniai változatok. Bp., Szépirodalmi. 297-316.

Utasi Mária: A klasszikus világidegenség regénye. Ember és emberiség viszonya Németh László Iszony című művében. = Üzenet szept., 9. sz. 523-527.

Cs. Varga István: Ady és Németh László. = Hevesi Szemle 1. sz. 50-54., 2. sz. 56-59.; Látóhatár ápr., 150-151.

Vekerdi László: A Bolyai-dráma és a Bolyai drámák. = Film, Színház, Muzsika jan. 15. 3. sz. 12-14.

Levél Németh Lászlótól. Közli: Andrássy Lajos. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 6. 31. sz. 7. [A levél kelte: 1966. okt. 18.]

1978

Bakonyi István: Akiknek tartozunk. Amerigo Tot, Németh László. = Fejér Megyei Hírlap szept. 13. 216. sz. 5.

Balla Tamara: Lev Tolsztoj és Németh László. = Kelet-Magyarország szept. 3. 208. sz. 6.

Csányi László: Homloka égöve alatt. Kísérő szöveg Fodor András verséhez. = Forrás nov., 11. sz. 82-86. [Fodor András: Homloka égöve alatt. Németh László emlékére]

Csoóri Sándor: Temetek, az én temetőmbe. = Cs. S.: Nomád napló. Bp., Magvető. 343-346. [Németh László halálára.]

Déry Tibor: A hiány. = D. T.: Botladozás. 1. köt. Bp., Szépirodalmi. 729731.

Déry Tibor: Németh Lászlóról. = D. T.: Botladozás. 1. köt. Bp., Szépirodalmi. 734-737.

Erdei Ferenc: Németh László hetven éves. = E. F.: Művekkel élő társadalom. Bp., Akadémiai. 59-61.

Erdei Ferenc: Sajkódi esték. = E. F.: Művekkel élő társadalom. Bp., Akadémiai. 103-110.

(f. g.): Németh László az aszkézisről. = Új Ember jún. 18. 25. sz. 2. [A Tiszatáj májusi számában megjelent szövegközlés kapcsán]

Fáj Attila: Kerényi Károly hatása a hazai és a nyugati magyar írókra. = Katolikus Szemle 1. sz. 26-47. [Ferdinandy Mihály, Gulyás Pál, Kerényi Grácia, Németh László, Szentkuthy Miklós, Szerb Antal]

Fenyő István: Tolsztoj és Németh László. = Napjaink szept., 9. sz. 37.

Fűzi László: A gondolkodó alkata. (Németh László Szörnyeteg című drámájáról.) = Acta Juvenum. Sectio Litteraria. Tomus I. Acta Universitatis Szegediensis. Szeged, 39-60.

Gombos Gyula: Németh László. = Tanú [Toronto] márc., 1. sz. 1.,8., ápr., 2. sz. 1-2., máj., 3. sz. 3., júl.-aug., 4-5. sz., szept., 6. sz. 6-7.

Héra Zoltán: Magunkat utolérni. = Népszabadság dec. 3. 285. sz. 11. [Az Új Írásban megjelent Sajkódi esték-részletekről]

Illés Endre: Galilei két halála. = I. E.: Ostya nélkül. Bp., Magvető. 383-390.

Illés Endre: Írók két háború közt. Németh László. = Új Tükör 13. sz. 14-15.

Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz. = K. L.: Hármaskönyv. Bp., Szépirodalmi. 205-210.

Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = Forrás nov., 11. sz. 75-82.

Kocsis Rózsa: Tolsztoj és Németh László szellemi rokonsága. = Kortárs júl., 7. sz. 1118-1122.; Acta Litteraria 3-4. sz. 241-250. [Oroszul]

Korzenszky Richárd: Szeretetről-gyűlöletről. Németh László „Irgalom” című regénye nyomán. = Teológia 2. sz. 109-113.

Kulcsár Szabó Ernő: A regényi fikció három modellje. (Iszony, G. A. úr X-ben, Iskola a határon). = Alföld febr., 2. sz. 41-51., márc., 3. sz. 56-64.

Laksin, Vlagyimir: Németh László: Puskin. = L., V.: A siker fiziológiája. Bp., Európa. 282-287. [Ford.: Földeák Iván.]

Marosi Péter: A minőség forradalma – tegnap és ma. Beszélgetés az Utunk szerkesztőségében. = Utunk 50. sz. 1-3. [Rácz Győzővel Németh László és József Attila ellentétéről]

Mehela, Ivan: Az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok kérdéséről. (Lev Tolsztoj és Németh László). = Szlavjanszkoje Lityeraturovegyenyije i Folklorisztyika 13. sz. 35-46.

Misley Pál: Ukrán szerző Németh Lászlóról. = Szovjet Irodalom 6. sz. 188-189.

Moldvay Győző: Ivan Mehela akadémiai díja. = Népújság [Heves] ápr. 22. 94. sz. 4. [Interjú. Németh Lászlóról is beszélnek]

Móricz Zsigmond: Lehet-e a parasztból író? = M. Zs.: Tanulmányok. 1. Bp., Szépirodalmi. 804-806. [Válasz a Sznobok és parasztok c. írásra]

Péter László: Németh László vásárhelyi idillje. = Élet és Irodalom ápr. 8. 14. sz. 2.

Péter László: Találkozások Németh Lászlóval. = Délmagyarország jan. l. 1. sz. 6. [Németh László Péter Lászlónak címzett 1945. szept. 15-én kelt levelezőlapjának közlésével)

Pomogáts Béla: Gulyás Pál költészetének első korszaka. = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 173-181. [Németh Lászlóval való kapcsolatáról is]

Salamon Konrád: A Márciusi Front debreceni előzményei. = Új Aurora 3. sz. 89-101. [A kezdeti, főleg Németh László körül szerveződő irodalmi csoportosulásokról is]

Siklós József: Írók – a reformációról. = Reformátusok Lapja 46. sz. 4. [Illyés Gyula, Nemeskürty István, Németh László]

Sőtér István: Ínasság vagy rokonság? Németh László és Tolsztoj. = Szovjet Irodalom 9. sz. 100-104.

Sőtér István: Tolsztoj Magyarországon. = Költő és próféta. Bp., Magvető. 526. [Németh László Tolsztoj inasaként c. tanulmányáról és fordításáról is]

Szilágyi Imre: Németh László morálfilozófiájáról. Az alkotó ember erkölcse. = Új Írás ápr., 4. sz. 70-90.

Teőke Géza: A történelem és a természettudományok határán. = Magyar Nemzet szept. 27. 228. sz. 8. [Németh László pedagógiájáról]

Cs. Varga István: Az önapoteózis legendája. Németh László: Emberi színjáték. = Literatura 1-2. sz. 26-37.

Cs. Varga István: Németh László Sírokban és Egerben. = Archívum 7. sz. 111-117.

Cs. Varga István: Németh László Tolsztoj-képéről. = Hevesi Szemle dec., 4. sz. 14-20.

Cs. Varga István: Tolsztoj és Németh László. = Alföld nov., 11. sz. 35-40.

Cs. Varga István: Ukrán tanulmánygyűjtemény. I. P. Mehela: A regényíró Németh László. = Alföld ápr., 4. sz. 91-93. [Individualnoszty piszmennyika i literaturnij procesz 1977. Naukova Dumka]

Vargha Kálmán: Dokumentumok Németh László és a Nemzeti Színház kapcsolatáról. (Németh László és Németh Antal levélváltásából. 1937-1942.}. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 689-717. [Németh László Németh Antalnak, 1937. jan. 22. – 1941. dec. 22. között írt 14 levelének, Németh Antal Németh Lászlónak, 1937. jan. 22. után – 1942. jan. 7. között írt 17 levelének, Zilahy Lajos és Németh Antal 1941. márciusi levélváltásának, Németh László egy Szabó Imrének címzett 1942. febr. 7-i levelének és egy megállapodásnak valamint 2, 1939-ből származó igazolásnak a szövegközlésével]

Beszélgetés a debreceni fiatalokról. Tóth Pál Péter interjúja Újhelyi Szilárddal. = Valóság dec., 12. sz. 61-68. [Részlet egy nagyobb interjúból, Németh Lászlóról is]

Németh László és Vajdaság. = Magyar Szó [Újvidék] júl. 8. 185. sz. 10. 2532.

„Óraadók királysága”. Közli: Grezsa Ferenc = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 32-34. [Németh László három levelével Teleki Gézának (Békés, 1945. szept. 1.); Király Rudolfnak (1945. szept. végén); Ortutay Gyulának (1948. dec. 2.) és Curriculum vitae-jével 1945. augusztusából.]

1979

Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság máj. 15. 111. sz. 7. [Vlagyimir Laksin A siker fiziológiája c. kötetének Németh László-tanulmányáról is]

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. = Valóság aug., 8. sz. 35-38.; Látóhatár okt., 101-108.

Bodosi György: Sajkodi délutánok Németh Lászlóéknál. = B. Gy.: Völgyvallatás. Bp., Magvető. 113-133. [Három fényképpel]

Bori Imre: Emlék az „óraadók királyságának” idejéből. = 7Nap márc. 16. 11. sz. 16. [A „drága jó nyolcadik” ajándéka c. írásról]

Borsos Miklós: Emlékezés Németh Lászlóra. = B. M.: A toronyból. Bp., Szépirodalmi. 74-82.

Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol Illyés Gyula. = Kortárs ápr., 4. sz. 61I-620. [Néhány gondolat Németh László prózastílusáról]

E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom nov. 3. 44. sz. 6-7. [Németh László Husz-drámájáról is]

E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom nov. 24. 47. sz. 6-7. [Hozzászólás Kis Pintér Imre nyilatkozatához. (Forrás 1979. nov., 11. sz. 70-76.)]

E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom dec. 15. 50. sz. 6-7. [Vas Istvánról és a Kisebbségben c. tanulmányról]

Gál István: A Babits-Németh László-viszony első fejezete. = Tiszatáj jún., 6. sz. 34-39. [Németh László Babits Mihálynak címzett, 1929. júl. 21.1932. között kelt tizennégy levelének közlésével]

Gáll Ernő: Németh László, Szekfű Gyula és Bibó István. = Korunk nov., 11. sz. 856-857.

Garai Gábor: Részletes önéletrajzom. = Új Írás febr., 2. sz. 107-116. [Barátságukról]

Grezsa Ferenc: Móricz Zsigmond és Németh László kapcsolatáról. = Tiszatáj júl., 7. sz. 10-14.

Grezsa Ferenc: Németh László, a kísérletező író-pedagógus. = Alföld nov., 11. sz. 48-51.

Grezsa Ferenc: Németh László, a vásárhelyi filozófiatanár. = Tiszatáj jún., 6. sz. 26-33. [Fényképpel]

Harmat Pál: A kísérletező ember halálára. Németh László. = Medikusszemmel. Bp., Medicina. 208-210.

Horváth Andor: A minőség útvesztője? = A Hét jan. 12. 2. sz. 2. [Hozzászól Rácz Győző A minőség forradalma tegnap és ma (Utunk 1978. 50. sz. 1-3 . ) c. interjújához]

Huszár Tibor: Magyarságtudomány, magyar gazdaságtudomány, marxizmus. Erdei Ferenc egy fiatalkori írása margójára. = Valóság febr., 2. sz. 1-21.

Illés Endre: A koporsójánál. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 2. köt. Bp., Magvető. 402-407.

Illés Endre: Galilei. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp., Magvető. 394-397.

Illés Endre: Galilei két halála. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp., Magvető. 397-402.

Jovánovics Miklós: Arckép záporral. = Népszabadság máj. 27. 122. sz. 12. [Sajkodi látogatás Németh Lászlónál Garai Gáborral]

Kardos Pál: A debreceni Ady Társaság húszéves története. (1927-1947.) = K. P.: Irodalmi tanulmányok. Bp., Gondolat. 287-322.

Kemény Géza: Németh László nyomdokain. = A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium. 1955-1979. Balatonfüred, 27-31.

Koczogh Ákos: Kései emlékezés Németh Lászlóra. = Népszava febr. 10. 34. sz. 6. [Sajkodi látogatásról]

Kocsis Rózsa: A magyar gondolati regény Németh László-i példája. = Új Írás júl., 7. sz. 63-69.

Kocsis Rózsa: Feltámadás és Irgalom. Tolsztoj és Németh László utolsó regénye. = Tiszatáj nov., 11. sz. 37-43.

Lackó Miklós: Egy szerep előtörténete. A fiatal Németh László és a húszas évek. = Új Írás febr., 2. sz. 3-19.

Madarász László: Németh László közelében. = Alföld jún., 6. sz. 48-51. [Németh László Madarász Lászlónak szóló 1949. júl. 25-én kelt levelének közlésével]

Makay Gusztáv: Magyar írók német lexikonban. = Élet és Irodalom márc. 24. 12. sz. 8. [A Franz Lennartz-szerkesztette Auslándische Dichter und Schriftstetter unserer Zeit. (Stuttgart 4. kiad.) c. kiadványból többek között a Németh Lászlóról írott szócikk magyar fordítását is közli]

Maller Sándor: Németh László és Sárospatak. = Irodalomtörténet 2. sz. 404-414. [Németh László Maller Sándornak szóló, Békésen, 1945. szept. 1-j én kelt levelének közlésével]

Orosz László: Tóth László és a magyar irodalom. = Forrás antológia. 1969-1979. Kecskemét, Forrás. 197-212. [Németh László és Tóth László kapcsolatáról is]

Ozsvath, Zsuzsanna: László Németh's revulsion: violence and freedom. = Canadian-American Review of Hungarian Studies 2. sz. 67-77. [Az Iszony c. regényről]

Rácz Győző: Ki jár a minőség útvesztőin? = Utunk jan. 26. 4. sz. 2-3. [Viszont válasz Horváth Andor hozzászólásához.]

Robotos Imre: A hiterkölcs drámája. Németh László és Kocsis István drámájáról. = Új Tükör júl. 15. 28. sz. 22-23. [Bethlen Kata]

Sándor György: Németh László görögségélménye. = Forrás nov., 11. sz. 55-62.

Sebestyén Sándor: Bajcsy-Zsilinszky Endre „nemzeti radikalizmusa” és Németh László „minőségszocializmusa”. = Információs Szemle 4. sz. 103-116.

Sieroszevszki, Andrzej: Problematyka polska w kregu wschodnioeuropejskich zainteresowan László Németha = Z dziejów polsko-wggierskich stosunków historycznych i literackich. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 197-210

Teőke Géza: Németh László diákbarátai. = Magyar Nemzet dec. 14. 5. [Németh László és a „Toldy-reál” kapcsolat]

Tolnai Gábor: „Legfeljebb annyit remélhetek…” Babits Mihállyal A vihar bemutatóján. = Kortárs ápr., 4. sz. 629-636. [Babits Mihály és Németh László konfliktusáról]

Utasi Mária: Az aszkétikus életidegenség regénye. Németh László Gyász című művéről. = Üzenet márc., 3. sz. 114-116.

Cs. Varga István: A sorsvállalás puskini példája. Németh László: Csapda. = Tiszatáj nov., 11. sz. 43-49.

Cs. Varga, István: Laszlo Németh a Tolsztom. = Slavica. 14. Debrecen, 83-97.

Cs. Varga István: Móricz Zsigmond és Németh László. = Alföld júl., 7. sz. 84-89.

1980

Antal Gábor: „Én és a többiek”. Hatvany Lajos kiadatlan levelezéséből. = Kritika aug., 8. sz. 7-18. [Németh László 1955. ápr. 2-án kelt levelének közlésével]

Bakonyi István: A társadalmi cselekvés lehetőségeinek ábrázolása Németh László Emberi színjátékában. = Literatura 3-4. sz. 466-478.

Bata Imre: A Válasz indulása. = Századok szelleme. Debrecen, Hajdú-Bihar megyei Tanács. 280-300.

Batta György: Most éppen Németh Lászlót fordítom. (Beszélgetés Karol Wlachovskyval). = Új Ifjúság okt. 28. 44. sz. 9. [A Galilei c. drámát]

Béládi Miklós: Egy korszak vége. = Alföld dec., 12. sz. 69-74. [Az Utolsó széttekintés c. kötetről]

Bencsik Gábor: Az emlékek folytonossága. = Nők Lapja nov. 1. 44. sz. 6-7. [A mezőszilasi Németh-házról. 3 fényképpel]

Benedek András: Kitérő Németh László cseh útján. = Irodalomtörténet 4. sz. 1051-1059. [Németh László 1952. máj. 24-én kelt Benedek Andrásnak címzett levelének, valamint Alois Jirasek Jan Huss és Jan Zizka c. drámáinak fordításával kapcsolatban írott lektori jelentésének szövegközlésével]

Bori Imre: Egy regény másodszor is a magyar irodalomban. = 7 Nap szept. 12. 37. sz. 5. [Németh László és Szentkuthy Miklós Prae c. regénye]

Borsos Miklós: Németh Lászlóról. = Alföld dec., 12. sz. 3-5.

Bréda Ferenc: Galilei. = B. F.: A létezéstől a lehetőségig. Bukarest, Kriterion. 29-86.

Czine Mihály: Ady és a kortársi irodalom. = Jelenkor okt., 10. sz. 899-905. [Németh László Ady Endréről]

Csoóri Sándor: A magyar apokalipszis. = Tiszatáj okt., 10. sz. 5-31. [Néhány mondatban ismerteti Németh Lászlónak a világháborúról alkotott véleményét]

Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz. = Alföld dec., 12. sz. 21-27.

Dékány Endre: Németh László teológiai kérdései. = Confessio aug., 3. sz. 89-94.

E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom ápr. 26. 17. sz. 6-7. [Cs. Varga István és Füzi László Németh László József Attila-képéről írott tanulmányáról.]

E. Fehér Pál viszontválasza. = Élet és Irodalom máj. 24. 21. sz. 2. [Cs. Varga István és Füzi László cikkére]

Fodor András: Három találkozás Németh Lászlóval. = F. A.: Futárposta. Bp., Szépirodalmi. 66-77. [Budán, 1956. júl. 24-én; Sajkodon, 1960. jún. 29-én és 1964. ápr. 16-án]

Földes Anna: Drámák betűrendben. = Színház nov., 11. sz. 44-47. [A Húsz dráma c. drámakötetről és a Galilei c. drámáról]

Fülöp László: Németh László realizmuselve. = Tiszatáj júl., 7. sz. 57-67.

Fűzi László: Németh László fiatalkori levelei. = Alföld dec., 12. sz. 75-92. [Oszoly Kálmánnak 1918. jún. 2.-1918. dec. 11. között kelt hét levelének és apjának szóló 1921. nov. 10-én kelt levelének közlésével, valamint a levelekben az Esti köd, Hajók, Esti árnyék, Álomgálya, Mese és egyéb verstervezetek szövegközlésével]

Gáll Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség”: adottság és vízió. = Alföld dec., 12. sz. 43-48.

Göncz Árpád: Születésnapi sorok Németh Lászlóhoz. = Élet és Irodalom ápr. 26. 17. sz. 7.

Grezsa Ferenc: A történelem vonzásában. (1938-1944). = Alföld dec., 12. sz. 28-35. [Németh Lászlóról]

Grezsa Ferenc: Az Iszony történeti jelentése. = Halász Előd hatvan éves. Szeged, 249-260.

Hanák Tibor: Mennyiség – minőség. (Németh László). = H. T.: A filozófia: kritika. Bécs, Integratio. 145-153.

Hegedűs Géza: Németh László. = H. G.: Arcképvázlatok. Száz magyar író. Bp., Móra. 344-348.

Huszár Tibor: Beszélgetés Bibó Istvánnal. = Valóság szept., 7. sz. 27-49. [A szárszói beszédről is]

Illés Jenő: Bessenyei Ferenc életregénye. 12. rész. A Pál utcától a Nemzeti Színházig: = Pesti Műsor szept. 24.-okt. 1. 39. sz. 14-15. [Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatáról is]

Illés Lajos: Németh László tanügyi álmai. = Kortárs febr., 2. sz. 264-268. [Németh László 1961-ben és 1970-ben kelt, Illés Lajosnak címzett levelinek közlésével.]

Józsa György Gábor: Legenda és valóság. A Galilei-ről. = Magyar Nemzet dec. 25. 302. sz. 19.

Kajári Gyula: Németh László. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 10. 147. sz. 6.

Kis Pintér Imre: Németh László és démonai. = Alföld dec., 12. sz. 36-42.

Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = „Akarom: tisztán lássatok.” Bp., Akadémiai. 165-173.

Kiss Tamás: Találkozások Németh Lászlóval. = Alföld dec., 12. sz. 93-104. [Fényképpel]

-koch-: Ungarische Bücher in Italien. = Neueste Nachrichten nov. 28. 233. sz. 7. [Beszélgetés az Iszony kiadójával]

Kocsis Rózsa: Németh László világképe és regényszemlélete a Gyászban. = Alföld dec., 12. sz. 57-64. [Fényképpel]

Kristó Nagy István: A Tanu tanújaként. Emlékek Németh Lászlóról. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 24. 6.-szept. 11. 4.-ig [16 folytatásban.]

Lackó Miklós: Németh László Babits Mihály vonzásában. = Új Írás jan., 1. sz. 42-53.

Lackó Miklós: Németh László és a Nyugat. = Új Írás aug., 8. sz. 98-110.

Lengyel András: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a „Magyarország” kapcsolata. (1935-1936). = Magyar Könyvszemle 4. sz. 370-376. [Németh László bírálata is]

Leskó László: A tanú – Németh Lászlót látta vendégül. = Somogyi Néplap szept. 7. 210. sz. 5. [Interjú Katona Piroska pedagógussal, Németh Lászlóról.]

Leskó László: Bohuniczky Szefi és az Iszony. = Dunatáj nov., 4. sz. 49-55.

[Lőcsei Gabriella] L. G.: Hangalbum Németh Lászlóról. = Magyar Nemzet jún. 10. 134. sz. 4.

Major Ottó: VII. Gergely. = M. O.: Értelem és szenvedély. Bp., Szépirodalmi. 216-219.

Melczer Tibor: …és közreadott cikke. = Élet és Irodalom jan. 19. 3. sz. 5. [Válasz Mészöly Dezső Németh László elfelejtett nyilatkozata c. cikkére]

Mészöly Dezső: Németh László elfelejtett nyilatkozata. = Élet és Irodalom jan. 19. 3.- sz. 5. [Németh László felszólalása a Magyar Írók Szövetsége Műfordítási Szakosztálya 1952. nov. 27-i ülésén William Shakespeare Rómeó és Júlia c. drámájának Mészöly Dezső által készített fordítása kapcsán]

Mészöly Dezső: Üvölteni szeretnék. = Élet és Irodalom jan. 26. 4. sz. 2. [Hibaigazítás a Mészöly Dezső Németh László elfelejtett nyilatkozata c. cikkéhez]

M. Pásztor József: Tanu. = M. P. J.: „Az író beleszól…” Bp., Kossuth. 338-343.

[Pintér Sándor] P. S.: Németh László és a gyorsírás. = Gyorsírók és Gépírók Lapja márc., 3. sz. 55.

Sándor Iván: A keresés etikája és a történelmi önismeret. Két Németh László dráma. = Új Írás máj ., 5. sz. 100-106. [Galilei, Az áruló]

Sándor Iván: Az üdvtan és a pályakezdő drámák. Németh László első drámái = Életünk nov., 11. sz. 968-977. [Részlet a Németh László üdvtana c könyvéből]

Sándor Iván: Túl a személyes sorson. (A Széchenyi-dráma). = Alföld dec., 12. sz. 65-68.

Sebestyén, György: Das Schuldbewusstsein der Tugend. = S., Gy.: Studien zur Literatur. Eisenstadt, Roetzer. 336-341.

Sieroszewski, Andrzej: László Németh et la littérature polonaise. = Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből. Bp., ELTE 113-120.

Simonyi Imre: Közben… = Magyar Ifjúság nov. 14. 46. sz. 20-21. [Vallomás írókról. Németh Lászlóról is]

Sőtér István: Az újraolvasás naplóiból. Németh László – tragikum vagy program? = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 263-284.

Sőtér István: Az utolsó kísérlet. Németh László regényciklusa. = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 235-241.

Sőtér István: Inasság vagy rokonság? Németh László és Tolsztoj. = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 252-262.

Sőtér István: Németh László tanulmányai. = S. L: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 242-251.

Szabédi László: A magyar ritmus formái. 6. Németh László . = Sz. L.: Enyém ez a történelem. Bp., Magvető. 645-649. [A Magyar ritmus c. tanulmányról]

Szabó Endre: Egy kapcsolat utóélete. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 25. 302. sz. 7. [Németh László és a hódmezővásárhelyi gimnázium. Interjú Földesi Ferenccel]

Szathmári István: Németh László és a stilisztika. = Magyar Nyelvőr ápr. jún., 2. sz. 175-178. [Elhangzott Gödön 1979. dec. 8-án az iskolaavatón.]

K. Szoboszlay Ágnes: A szóképek grammatikája Németh László nyelvében. = A magyar nyelv grammatikája. Bp., Akadémiai. 745-748.

Szőke Domonkos: Németh László vitája Szekfű Gyulával az ellenforradalmi rendszer lehetséges „reformjáról” 1934-36 között. = Magyar történeti tanulmányok. 13. Debrecen, KLTE. 57-73.

Szűk László: Akarom tisztán lássatok. = Somogy 4. sz. 89-91. [Vekerdi László cikkéhez szól hozzá]

Tüskés Tibor: A „javíthatatlan tanár”. = T. T.: Mérték és mű. Bp., Szépirodalmi. 50-57.

Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. = Népújság [Heves] dec. 14. 293. sz. 8.

Cs. Varga István: Németh László Dosztojevszkij-képéről. = Alföld dec., 12. sz. 49-56. [Fényképpel]

Cs. Varga István: „Sárospatak nekem nagyon megtetszett…” Németh László és Patak kapcsolatáról. = Napjaink dec., 12. sz. 24-26.

Cs. Varga István-Fűzi László: „Az életemmel forgó csillagkép csapott be”. (Németh László József Attila-képéről) = Forrás ápr., 4. sz. 65-72.

Cs. Varga István-Fűzi László: Összebékítés? = Élet és Irodalom máj. 24. 21. sz. 2. [Válasz E. Fehér Pál cikkére]

Vatai László: Homályból homályba. Tanulmány Németh László életrajzi könyvéről. = Krónika [Toronto] jan., 1. sz. 4-8., febr., 2. sz. 3-7.

Vati Papp Ferenc: Csak a pedagógusok közt maradtak igazi kollégáim. Visszatekintés Németh Lászlóra. = Köznevelés dec. 19. 42. sz. 24-25. [Vati Papp Ferencnek ill. a Köznevelés szerkesztőségének címzett, Sajkodon, 1967. márc. 30-án, 1967. ápr. 26-án kelt és dátum nélküli három levelének közlésével]

Vekerdi László: „Homályból homályba”. Öt éve halt meg Németh László. = Somogy 1. sz. 47-50.

Veress Dániel: A Papucshősről. = V. D.: Á színház vonzásában. Sepsiszentgyörgy, 20-22.

Veress Dániel: Kiteljesedő életmű. = Utunk szept. 19. 38. sz. 2. [Az életműsorozatról]

Veress Dániel: Németh László dramaturgiája. = V. D.: A színház vonzásában. Sepsiszentgyörgy, 18-20.

„A háborúnak vége”. Illyés Gyula válaszol Kabdebó Lórántnak. = Kortárs máj., 5. sz. 667-672. [Emlékezése az 1945 utáni évekre, többek között Németh Lászlóra]

Németh László egy levele Áprily Lajoshoz. Közli: Marosi Ildikó. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 2. sz. 219-220. [1929-ből]

Németh László korszerűsége. = Jelenkor márc., 3. sz. 267-277. [Béládi Miklós, Czine Mihály, Király István és Vekerdi László beszélgetése]

Vallomások Németh Lászlóról. Közli: Kristó Nagy István. = Alföld dec., 12. sz. 105-111. [Ivan Mehela, Andrzej Sieroszewski, Bay Zoltán vallomásai; Gabriel Marcel két levele Németh Lászlónak (1964. márc. 23. és K.n.); Kristó Nagy István : Házavató. (Szeptember 27-én a Bocskay-kerti Móricz Zsigmond-házban)]

1981

Ágostházi László: A mezőszilasi Németh-porta. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 115-129.

Albert Mária: Líránk spanyolul is tud. A Bűn után a Galilei is megjelenik Kubában. = Új Tükör nov. 22. 47. sz. 26.

Alföldy Jenő: A minőség igézetében. Nyolcvan éve született Németh László. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 10.

[Antal Gábor] A. G.: Égy pályakép váltásai. Min dolgozik Kristó Nagy István kritikus. = Magyar Nemzet aug. 2. 180. sz. 11. [Utalásokkal Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatára]

Bakonyi István: A hétköznapiság prózája. = Fejér Megyei Szemle 2. sz. 75-78. [Németh László: Horváthné meghal]

Bakonyi István: Jegyzetek Németh László pedagógiai gondolatairól Lányaim c. könyve alapján. = Ma és Holnap 1. sz. 85-89.

Bakonyi István: Németh László emléke. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 16. 89. sz. 13. [80 éve született]

Bakonyi István: Németh László erkölcsi eszméje és regényei. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 13.

Bakonyi István: Társadalmi bűnök és feloldó cselekvések. Németh László Bűn című regényéről. = Napjaink aug., 8. sz. 19-20.

Bálint Ibolya: Németh László emlékére. = Pest Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 4. [80 éve született]

Bata Imre: A pályakezdő Németh László. = Új Írás dec., 12. sz. 4-11. [3 fényképpel]

Béládi Miklós: Egy korszak vége. = Látóhatár máj., 5. sz. 162-168. [Az Alföld 1980. 12. számában megjelent tanulmány rövidített változata az Utolsó széttekintés c. kötetről]

Belohorszky Pál: A lélek kertésze. = Új Írás dec., 12. sz. 15-26. [Németh Lászlóról]

Berkes Erzsébet: Németh László koszorúihoz. = Magyar Nemzet ápr. 18. 91. sz. 4. [80 éve született]

Bertha Bulcsú: Távolodó asztalok. = Élet és Irodalom okt. 31. 44. sz. 1-2. [Többek között Németh László Updike-élményéről (1967.)]

Bessenyei Ferenc: Németh László hiányzik a színházakból. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 89-92.

T. Bíró Zoltán: A minőség próféciája. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 53-64.; Látóhatár máj., 5. sz. 170-178.

Bodosi György: Az ötödik évtized. (Megjegyzések Németh László utolsó termékeny évtizedéről). = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 53-64.

Borsos Miklós: Németh Lászlóról. [Részlet] = Látóhatár máj., 5. sz. 197-199.

Budai Balogh Sándor: Németh László boldog pillanata. = Új Tükör aug. 9. 32. sz. 45. [A Bocskay-kerti ünnepségről. Fényképpel]

Czímer József: Németh László drámaírása. = Cz. J.: Színház és irodalom. Bp., Szépirodalmi. 85-92.

Czine Mihály: Németh László. = Cz. M.: Nép és irodalom. 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 242-251.

Czine Mihály: Németh László eklézsiájában. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 42-53.; Látóhatár máj., 5. sz. 199-203.

Czine Mihály: Templomot épített. Búcsú Németh Lászlótól. = Cz. M.: Nép és irodalom. 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 266-268.

Cseke Péter: Balázs Ferenc az Erdélyi Fiatalok tükrében. Beszélgetés Debreczeni Lászlóval. = A Hét nov. 6. 7-8.

Cselényi László: A kísérletező ember. 80 éve született Németh László. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 360-365.

Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz. = Látóhatár máj., 5. sz. 157-161. [Részlet az Alföld 1980. 12. számából.]

Csorba Mária: „Másokat melegítő élet”. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 24. 70. sz. 5., márc. 25. 71. sz. 5., márc. 26. 72. sz. 5. [A hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola 50. évfordulója kapcsán Németh László pedagógusi tevékenységéről]

Dangulov, Szavva Artyemevics: Németh. = D., Sz. A.: Hudozsnyiki. Strihi k portretam. Moszkva, Szovjetszkij piszatyel. 226-230.

Dér Zoltán: Artemisz Ninivében. = Üzenet ápr., 4. sz. 161-169. [Homályból homályba c. könyvéről]

Dobossy László: Szent Husz János magyar tisztelői. = D. L.: Két haza között. Bp., Magvető. 276-309.

Fábián Ernő: A modell lehetőségei. = A Hét ápr. 17. 16. sz. 4. [Németh László reformeszméi.]

Fábián Ernő: Németh László levele a Népfőiskola alapításáról Móricz Zsigmondhoz. = Napjaink máj., 5. sz. 16. [1940. febr. 21.]

Farkas János: Tudomány, megértés, vallás. = Világosság okt., 10. sz. 616624. [Németh László nézeteiről a vallásos nevelés terén]

Fodor András: Németh Lászlóval, a zene jegyében. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 65-69.; Látóhatár máj., 5. sz. 203-205.

Földeák Iván: Tatjana Voronkina. = Új Tükör okt. 18. 42. sz. 19. [Beszélgetés az Égető Eszter fordítójával]

Füzi László: A szellem embere. (Magatartás és a szemlélet teljessége). = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 50-53. (Az Új enciklopédia c. tanulmányról]

Füzi László: „Emlékezetemben van a síremléke…” Németh Józsefről. = Napjaink máj., 5. sz. 4-6. [Németh László édesapjáról. Két fényképpel]

Gábor László: „A magnak meg kell halnia…” Kortársak Németh Lászlóról. = Népújság [Heves] ápr. 19. 92. sz. 8. [Németh László 80. évfordulójára]

Gábor László: A magyar Noé bárkája és az elvetélt utópia. Vázlat az Utolsó kísérletről. = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 56-58.

Gábor László: A reformtervektől az utópiáig. (Németh László értelmiségképének kialakulása). = Borsodi Művelődés márc., l. sz. 46-49.

Gáll Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség”: adottság és vízió. = Látóhatár máj., 5.sz. 178-184. [Az Alföld 1980. 12. számában megjelent tanulmány rövidített változata.]

ifj. Gazda István: Csak egy kultúránk van. III. Németh László és a természettudomány. = Fizikai Szemle márc., 3. sz. 104-109. [Egy rádióbeszélgetés szövege]

Gombos Gyula: Tanítás a minőségre. (Németh Lászlóról.) = G. Gy.: Igazmondók. New York, Püski. 95-123.

Grezsa Ferenc: Az életmű egysége. = Napjaink aug. 8. sz. 21-22. [Németh Lászlóról]

Grezsa Ferenc: Az Irgalom történeti rétegei. = Életünk ápr., 4. sz. 381-384.

Grezsa Ferenc: Író a háborúban. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 70-73.; Látóhatár máj., 5. sz. 215-219. [Csoóri Sándor A magyar apokalipszis c. cikke kapcsán Németh László háborús szemléletéről]

Grezsa Ferenc: Németh László Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 4. [A 80. évfordulón]

Grezsa Ferenc: Utószó helyett. = Alföld máj., 5. sz. 43-47. [A Harc a jólét ellen c. drámához]

-h-: Két osztrák pap Németh Lászlóról. = Új Ember máj. 24. 21. sz. 4.

Haldimann, Eva: Egykori iskolaorvosom. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 104-105.

Hamar Imre: „Németh László volt a nevelőm”. Határtalan öröm. = Napló [Veszprém] jan. 18. 15. sz. 5. [Interjú Návrády Hugóval]

Havas Ervin: Együtt változni korral és közönséggel. Beszélgetés Ádám Ottóval. = Népszabadság dec. 6. 286. sz. 15. [A Széchenyi c. dráma rendezéséről]

Hegedűs Géza: Németh László magánemlékezete. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 80-82.; Látóhatár máj., 5. sz. 205-206.

Hegyi Béla: Távolsági beszélgetések. Cs. Szabó László (London.) = Vigilia máj . 321-328. [Németh László személyiségéről és írói magatartásáról is]

Heltai Nándor: „A kecskeméti oltóág”. = Petőfi Népe ápr. 17. 90. sz. 5. [Emlékek Németh Lászlóról. Fényképpel]

Hornyik Miklós: Köszöntés. = H. M.: Szabálytalan napló. Novi Sad, Forum. 179-182

Hornyik Miklós: Magyar enciklopédia. Németh László: Kiadatlan tanulmányok. = H. M.: Szabálytalan napló. Novi Sad, Forum. 182-185.

Hölvényi György: Sajkodi magány, stószi csend. Németh László Fábry Zoltánnál. = Napjaink aug., 8. sz. 23.

Illés Jenő: Utazások Németh Lászlóval. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 17-25. [Mezőföldön, Erdélyben]

Illés Lajos: Németh László tanügyi álmai. = I. L.: Titkos fiók. Bp., Szépirodalmi. 5-18. [Németh László három, 1961-ben és 1970. április 16-án kelt, Illés Lajosnak címzett levelének közlésével]

Illyés Gyula: Két – sőt három – szomszédvár: Szilas, Cece, Ozora. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 7-12. [Németh Lászlóval való megismerkedéséről; fényképekkel]

Imre László: Az emberundortól a belátásig. Az áruló jelentésrétegei. = Életünk ápr., 4. sz. 370-375.

Jánosy István: A fészek tervező. Németh László halálára. = J. L: Az álmok kútja végtelen. Bp., Magvető. 288-290.

Józsa György Gábor: Közelmúltunk hagyományai. Beszélgetés Lackó Miklós történésszel. = Magyar Nemzet szept. 20. 221. sz. 9. [A Szerep és mű c. könyvéről]

Juhász Ferenc: Németh László. = Új Írás ápr., 4. sz. 67.

Kalmár Éva: Tokunaga Jaszumoto. = Új Tükör szept. 20. 38. sz. 11. [Japán fordító, Németh Lászlótól az Iszony c. regényt szeretné fordítani.]

Kanyar József: A Berzsenyi-kultusz történetéből. = Somogy jan.-febr., 1. sz. 53-64. [A Berzsenyi Társaság történetéről, tevékenységéről Németh László itt betöltött szerepéről valamint egy 1948. ápr. 27-én kelt Kanyar Józsefnek címzett levelének közlése]

Király István: Gondolatok a hódmezővásárhelyi Németh László emlékszobában. = Élet és Irodalom 20. sz. 6.

Kis Pintér Imre: Németh László és démonai. [Részlet] = Látóhatár máj., 5., sz. 210-213.

Kiss Károly: Csendes önismeret. Találkozások Németh Lászlóval. = Magyar Nemzet ápr. 19. 92. sz. 9. [A 80. évfordulóra]

Kiss Lajos: Németh László, a gondolkodó. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 17. 63-71. [Klny. is]

Kiss Tamás: Találkozások Németh Lászlóval. [Részlet] = Látóhatár máj., 5 sz. 206-208.

Kocsis L. Mihály: „Az egész magyar irodalom akarta…” = Magyar Ifjúság márc. 27. 13. sz. 39. [Németh Lászlóról jubileumára]

Kocsis Rózsa: Az Irgalom üzenete. = Új Írás dec., 12. sz. 27-37.

Kocsis Rózsa: Az Iszony vallomása. = Kortárs jún., 6. sz. 961-968.

Kocsis Rózsa: Égető Eszter „dallama”. = Életünk ápr., 4. sz. 376-380.

Kocsis Rózsa: Németh László és a „modern” történelmi dráma. = Napjaink máj., 5. sz. 12-14. [Fényképekkel]

Kocsis Rózsa: Németh László világképe és regényszemlélete a Gyászban. [Részlet] = Látóhatár máj., 5. sz. 213-215.

Kocsis Rózsa: Tanító és történelem. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 61-65. [Németh Lászlóról]

Kovács János: Szabadtéri színpad Mezőszilason Németh László drámáival. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 131-132.

Köntös László: A minőség vonzásában. = Ref. Lapja ápr. 19. 16. sz. 6. [Németh Lászlóról]

Kristó Nagy István: Küldjön egy képet! = Új Tükör szept. 13. 37. sz. 45. [Hozzászól Budai Balogh Sándor Németh László boldog pillanata c. írásához]

Kristó Nagy István: Németh László értékeléséhez. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 35-38.

Kronstein Gábor: Németh László ürügyén… = Pedagógusok Lapja ápr. 21. 8. sz. 3. [Szerdahelyi István interjújáról Mátrai Lászlóval]

Kulcsár Szabó Ernő: Értékelv és sorsazonosság. Németh László: Kocsik szeptemberben. = Kortárs jún., 6. sz. 950-960.

L.: A választott szülőhaza Németh Lászlóról. = Magyar Hírlap szept. 9. 211. sz. 6. [A Fejér Megyei Szemle Németh László-számáról]

Lackó Miklós: Egy szerep története. (A fiatal Németh László és a húszas évek; Babits Mihály vonzásában; Németh László és a Nyugat.) = L. M.: Szerep és mű. Bp., Gondolat. 157-247.

Lacza Tihamér: Németh László. (1901-1975) = Hét ápr. 25. 17. sz. 14. [80 éve született]

Leskó László: Az Iszony irodalmi előzménye. Németh László évfordulóján. = Somogyi Néplap ápr. 19. 92. sz. 7. (Bohuniczky Szefi Három év c. regénye]

Lévay Endre: Három találkozás. = Üzenet ápr., 4. sz. 170-173. [A 80 éves Németh Lászlóról]

Lőkös István: Kézfogás Krlezával. = Népújság [Heves] okt. 17. 244. sz. 2. [Németh Lászlóról és Miroslav Krlezáról]

m. a.: Németh László. = Hétfői Hírek ápr. 13. 15. sz. 2. [A 80. évfordulóra]

[Mátyás István] (mátyás): Könyvárverésre készülve. Kéziratok, utánnyomások. = Népszava okt. 30. 255. sz. 6. [Németh László Galilei c. drámájának a kézirata is árverésre kerül.]

Mekis János: Kísértet Szilason. = Fejér Megyei Szemle l. sz. 133-138. [A falu és Németh László viszonya]

Mekis János: Szilasi kétkedések. = Fejér Megyei Hírlap nov. 15. 268. sz. 9. [A szilasi házról fényképpel]

[Molnár Erik] Jeszeneszky Erik: Nyílt levél Németh Lászlóhoz, a „Tanu” szerkesztőjéhez. = Németh László válogatott művei. 2. k. Bp., Szépirodalmi. 1185-1187.

Monostori Imre: „Életem legfeketébb éve volt”. Németh László és az Új Szellemi Front. = Forrás szept., 9. sz. 82-92.

Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán – utoljára. = Új Forrás dec., 6. sz. 36-43. [Fényképekkel és levélidézetekkel]

Nagy Péter: Németh László nyolcvan éve. = Magyar Hírek máj. 16. 5.

Nagy Péter: Németh László nyolcvan éve. = Népszabadság ápr. 19. 92. sz. 13.; Látóhatár máj., 5. sz. 168-170.

Németh G. Béla: Németh Lászlóról – az Utolsó széttekintés alkalmán. = Kritika ápr., 4. sz. 11-13.

Németh S. Katalin: Két Bethlen Kata-dráma a XX. században. = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve. 1979. Bp., 657-666. [Németh László és Kocsis István színművei]

Nikolin Éva: Titok a kémcsőben. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 9. 107. sz. 4. [Németh Lászlóról]

Nikolin Éva: Tücsökzene. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 8. 106. sz. 4. [Németh Lászlóról és Szabó Lőrincről]

Pasiaková, Jaroslava: Németh László Tanuja néhány közép-európai analógia tükrében. = P., J.: Folyamatos múlt. Br.-Bp., Madách-Gondolat. 141-162.

Péter László: József Attila és Németh László. = Literatura 1-2. sz. 238-243 [Németh László 1928. márc. 31-én kelt levelével József Attilának]

Péter László: Németh László igazai. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 17. 90, sz. 4. (A 80. évfordulón]

Péter László: Tárkány Szücs Ernő hatvanéves. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 13. 240. sz. 4. [Az Égető Eszter egyik alakja]

Pétervári István: Levél a szabadtéri színpadról. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 132. [Mezőszilason]

Pethő Bertalan: Egy magyar paradigma a létről. Németh László Égető Eszter című regényéről. = Alföld máj., 5. sz. 50-63.

Pethő Bertalan: Megértés, önzés és belátás. Égető Eszter sorsfordulóján. = Somogy máj. jún., 3. sz. 36-39.

-r-a: Könyvaukció. = Magyar Nemzet nov. 6. 261. sz. 5. [Árverésen a Galilei c. dráma kézirata]

Raffai István: Útravaló Pápáról. Beszélgetés Szíj Béla művészettörténésszel. = Napló [Veszprém] ápr. 30. 100. sz. 5. [Németh Lászlóról is]

Répási Imre: Borsos Miklós Németh László-portréi. = Borsodi Művelődés márc., l. sz. 77-79. [Borsos Miklós A toronyból c. kötete kapcsán]

Rónay György: Németh László régi háza a Rózsadombon 1973 őszén, 1975 tavaszán. = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 10-11.

B. Sajti Emese: „Feszültség vibrált körülötte”. Beszélgetés dr. Lévay Sándorral, Németh László tanítványával. = Békés Megyei Népújság ápr. 18. 91. sz. 6. [Békéscsabai állatorvos]

Sándor Iván: A tanulmányíró a húszas- és harmincas évek fordulóján. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 43-52.

Sándor Iván: Sajkodi évek. Fejezet a Németh László üdvtana c. könyvből. = Jelenkor 4. sz. 329-338.; Látóhatár máj., 5. sz. 219-223.

N. Sándor László: Az emberi kapcsolatok ajándéka. = Magyar Hírlap febr. 20. 43. sz. 6. [Beszélgetés Tatjana Voronkinával többek között Németh László Puskin-tanulmányáról]

Simonyi Károly: A pedagógus Németh László. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 39-42.

Sinkovits Imre: Az első Németh László-szerep. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 73-76. [A VII. Gergely]

Sipka Sándor: Utam Németh Lászlóhoz. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 6. [A 80. évfordulóra]

Sobor Antal: A szilasi ház. = Ma és Holnap 1. sz. 79-83.

Sütő András: A szellem Odüsszeusza. (Németh László halálhírére) = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 15-16.; S. A.: Évek – hazajáró lelkek. Bukarest, Kriterion. 169-171.

Szállási Árpád: Németh László és a Nyugat. = Orvosi Hetilap jan. 25. 4. sz. 226-227.

Szegedy-Maszák Mihály: Arany életművének változó megítéléséről. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 561-580. [Többek között Németh Lászlóéról is]

Szekér Endre: Németh László: Európai utas. = Sz. É.: Érték és írás. Kecskemét, Forrás. 239-244.

Szekér Endre: Utam Németh Lászlóhoz. = Sz. É.: Érték és írás. Kecskemét, Forrás. 55-62.

Szeli István: Sajkodi metamorfózisok. = Sz. L: Történő történelem. Újvidék, Forum. 236-239.

Szerdahelyi István: Németh László útja a szocializmushoz. Beszélgetés Mátrai Lászlóval. = Kritika márc., 3. sz. 23-25.; Látóhatár máj., 5. sz. 208-209.

Szilárd Gabriella: „…a Sinai-hegy nekem sem adott külön tízparancsolatot.” Németh László Galilei című drámájáról. = Gyermekünk szept., 9. sz. 22-23. [Fényképpel]

Takács József: Németh László hite. Gondolatok a „pedagógus” íróról. = Napjaink jún., 6. sz. 35-36.

Tamás Attila: A „tóügy pionírja”. Németh László alakját idézve. = Új Forrás dec., 6. sz. 31-36. [Elhangzott a KLTE Németh László-emlékülésén.]

Tamás Menyhért: Nyolcvan éve született Németh László. = Népszava ápr. 18. 91. sz. 6.

Tárkány Szűcs Ernő: Németh László és Vásárhely. (Emlékek és jegyzetek) = Új Aurora 3. sz. 86-100.; Csongrád Megyei Hírlap ápr. 7. 4.-ápr. 15. 4.-ig 4 folytatásban. [Németh László Tárkány Szűcs Ernőnek szóló 1946-ban kelt levelének közlésével; Grezsa Ferenc könyve kapcsán 1979.]

Telegdi Imre: „Én, dr. Németh László, esküszöm a Mindentudó és Mindenható Istenre…” Látogatás Hódmezővásárhelyen a Németh László Emlékházban. = Református Egyház okt., 10. sz. 236.

Tóbiás Áron: Az utolsó beszélgetés. = Utunk szept. 11. 37. sz. 5-6. [Zsögödi Nagy Imre festőművésszel 1971-ben, Németh László-portréjáról is]

Tódor János: Fuldokló angyal. Németh László különös hőse. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 71-73. [Az Iszony Kárász Nellije]

Tüskés Tibor: Bartók és a népi írók. = Forrás márc., 3. sz. 26-39. [Németh László Bartók-tanulmányáról]

Vajda Gábor: Az élet mint cselekvő megismerés. Nyolcvan éve született Németh László. = Magyar Szó ápr. 25. 113. sz. 15.

Cs. Varga István: A magyar esszéírás csúcsán. Németh László és Halász Gábor. = Napjaink aug., 8. sz. 17-18.

Cs. Varga István: A nagyság férfi és női dimenziója. (Dráma és regény Németh László életművében) = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 53-56.

Cs. Varga István: „A szeretet bizonyos fokán az ember elmeorvos”. Dosztojevszkij-inspirációk Németh László Emberi színjáték című regényében. = Életünk ápr., 4. sz. 364-369.; Látóhatár máj., 5. sz. 226-228. [Fényképpel]

Cs. Varga István: „Egy darab vámbízott, szegény emberiség”. Dosztojevszkij és az Iszony. = Napjaink nov., 11. sz. 8-11.

Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. Egy kapcsolat útja a haragtól a megértésig. = Napjaink febr., 2. sz. 23.

Cs. Varga István: „Homloka égöve alatt”. Költők és írók vallomása Németh Lászlóról. = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 9-15. [Fodor András, Illyés Gyula, Veres Péter, Csoóri Sándor. Fényképpel]

Cs. Varga, István: László Németh: „Die Falle”. = Slavica 17. 137-139. [Csapda]

Cs. Varga István: Németh László és a bartóki modell. = Napjaink máj., 5. sz. 16-19.

Cs. Varga István: Németh László idézése. = Napló [Veszprém] szept. 26. 226. sz. 8-9. [A balatonfüredi emléktáblánál elhangzott beszéd szövege]

Cs. Varga István: Petőfin ihlett dramolett. Az Így élt Petőfi és a Petőfi Mezőberényben kapcsolatáról. = Napjaink márc., 3. sz. 19-21.

Cs. Varga István: Szociális bűntudat és értelmiségi létkonfliktus. (Németh László: Bűn) = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 54-60.

Cs. Varga István: Új zenei honalapítás. Németh László Bartókról. = Napjaink jan., 1. sz. 3-6.; Látóhatár jún., 177-179.

Varga, József: László Németh. = Daily News, Neueste Nachrichten ápr. 18-19.

Varga József: Németh László nyolcvanadik születésnapjára. = Magyar Hírlap ápr. 19. 92. sz. 8.

Vas István: Coriolanus. = V. L: Miért vijjog a saskeselyű? 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 424-461. [A Kisebbségben c. tanulmányról]

Vas István: Író és hatalom. = V. I.: Miért vijjog a saskeselyű. 1. köt. Bp., Szépirodalmi 454-476. [Az Új Szellemi iont időszakáról és Németh László szerepéről is]

Vekerdi László: Bartók – Németh László világában. = Forrás márc., 3. sz. 44-50.; Látóhatár jún., 175-177.

Vekerdi László: Sajkodi certosa. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 73-80.; Látóhatár máj ., 5. sz. 185-190.

Vekerdi László: „Viharokra emelt nyárderű…” Iszony-Égető Eszter-Irgalom trilógia. = Napjaink máj., 5. sz. 9-11.

Veress Dániel: „Szerettem az igazságot”. = Fejér Megyei Szemle l. sz. 77-88. [A VII. Gergelyről]

S. Virág Erzsébet: Mondatszerkesztési sajátosságok Németh László esszéiben. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 221-231.

Zimonyi Zoltán: „Igazságkereső és tanító elme volt”. 80 éve született Németh László. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 18. 91. sz. 5.; Szolnok Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 8.; Zalai Hírlap ápr. 19. 92. sz. 7.

Zimonyi Zoltán: Németh László ismeretlen drámája. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 13-15. [A Szépítő c. dráma közlése elé.]

Zimonyi Zoltán: Nyolcvan éve született Németh László. = Délmagyarország ápr. 18. 91. sz. 5.

„A háborúnak vége.” Keresztury Dezső válaszol Kabdebó Lórántnak. = Kortárs júl., 7. sz. 1027-1034. [Többek között Németh Lászlóról való emlékei is]

A megkerült mű… = Csongrád Megyei Hírlap márc. 21. 68. sz. 4.; Magyar Hírlap márc. 21. 68. sz. 6.; Délmagyarország márc. 21. 68. sz. 5. [Megkerült a Szépítő kézirata.]

A regényíró Németh Lászlóról. = Napló [Veszprém] jan. 16. 13. sz. 8. [Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban Bodnár György előadása jan. 19-én]

Az írók népfőiskolájáról. = Napjaink máj., 5. sz. 14. [Pedagógusi munkájáról]

Carl Burckhardt leveléből Kerényi Károlyhoz. Ford.: Keresztury Dezső. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 103-104. [Németh Lászlóról ír]

Németh László levelei Gulyás Pálhoz. Közli: Gulyás Klára. = Alföld okt., 10. sz. 61-67. [Hat levél 1939-1942-ből]

Németh László munkásságáról tart előadást az egri Megyei Művelődési Központban Vekerdi László 1981. ápr. 14-én. = Népújság [Heves] ápr. 14. 87. sz. 8.

Németh László relikviák Vásárhelynek. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 28. 74. sz. 4. [Németh Lászlóné adománya]

Németh László Utolsó széttekintés c. könyvéről kerekasztal beszélgetés a Kossuth Klubban. = Magyar Nemzet febr. 20. 43. sz. 4. [Február 23-án Bodnár György, Czine Mihály, Király István, és Béládi Miklós részvételével]

Nyolcvan éve született Németh László. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 5. [Illyés Gyula, Sütő András, Borsos Miklós, Bessenyei Ferenc, Sinkovits Imre, Simonyi Károly, Kis Pintér Imre, Sarkadi Imre emlékezése]

Találkozások Németh Lászlóval. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 83-90. [E. Kovács Kálmán, Kiss Gyula, Juhász József emlékei.]

1982

Agárdi Péter: A Felvilágosodás Fejtő Ferenc harmincas évekbeli irodalomszemléletében. = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 166-178. [Németh László Berzsenyi-tanulmányáról írott bírálatáról is]

Bakonyi István: A Németh László-i regényfolyamat két állomása. Emberi színjáték – Bűn. = Somogy szept.-okt., 5. sz. 39-42.

Bakonyi István: Egy egyszemélyes folyóirat emlékére. = Fejér Megyei Hírlap szept. 30. 229. sz. 5. [A Tanuról]

Bakonyi István: Egyén és külvilág viszonyának ábrázolása Németh László Égető Eszter c. regényében. = Literatura 1. sz. 132-138.

Bakonyi István: Mit üzen Égető Eszter a mai olvasónak? = Fejér Megyei Hírlap máj . 22. 9.

Bakonyi István: Németh László mezőföldi novellái. = Dunatáj nov., 4. sz. 41-44.

Bálint B. András: A Vigilia beszélgetése Király Istvánnal. = Vigilia aug., 8. sz. 576-582. [Németh László nemzet iránti felelősségérzetéről is]

Bata Imre: Németh László az irodalom hivatásáról. = Literatura 1. sz. 10-14.

Bata Imre: Népi írók, népi mozgalom. = Literatura 3-4. sz. 372-378. [Németh Lászlóról is]

Beke György: Barangolás közben. Házak. = Új Élet (Marosvásárhely] 14. sz. 12-13. [Németh László nagybányai szülőházáról; fényképpel]

Békési Imre: A mellérendelő kapcsolás konstrukcionális szerepe egy Németh László-esszében. = Magyar Nyelvőr jan.-márc., 1. sz. 88-100. [Németh László: Levél az Ibsen-tanulmányok írójához]

Béládi Miklós: A szövegtől- az értékelésig. Lackó Miklós: Szerep és mű. = Jelenkor febr., 2. sz. 175-177. [A kötetben szereplő Németh László-tanulmány értékelése is]

Béládi Miklós: Németh László világnézeti filozófiája. = Literatura 1. sz. 1519.

Benedek András: Író és dramaturg. Emlékek Németh Lászlóról. = Tiszatáj szept., 9. sz. 8-19.

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája = B. I. összegyűjtött munkái. 2. k. Bern, EPMSZ 383-387.

Bodnár György: Regényiség és retorika az Irgalomban. = Literatura 1. sz. 79-83.

Bori Imre: Németh László 1981. = Literatura l. sz. 3-9.

Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz. = Cs. S.: A félig bevallott élet. Bp., Magvető. 192-208.

Csőri István: Németh László levélváltása egy borsodi lelkésszel. = Confessio 2. sz. 91-93. [Németh László 1966-ból származó levelével]

Déry Tibor: 1976. április. = D. T.: Napok hordaléka. Bp., Szépirodalmi. 545-552. [Németh Lászlóra is emlékezik.]

Erdélyi K. Mihály: Németh László romániai útirajza. Különös tekintettel annak román sajtóvisszhangjára. = Literatura 1. sz. 49-53.

E. Fehér Pál: Az egység nem egyszerű dolog. = Népszabadság szept. 25. 225. sz. 15. [Németh László és Molnár Erik vitájáról]

E. Fehér Pál: Kulturális jegyzetek. Németh László körül. = Népszabadság jan. 22. 18. sz. 7.

Féja Géza: Levelek tükrében. = F. G.: Lapszélre. Bp., Szépirodalmi. 251258. [Féja Géza és Németh László kapcsolata Németh László 1935-40 között kelt leveleinek, levélrészleteinek tükrében]

Fenyő István: A Németh László-kép változásai. = Kritika nov., 11. sz. 23-25. [Fényképpel]

Földeák Iván: Gelu Páteanu. = Új Tükör máj. 16. 20. sz. 23. [Román műfordító, az Iszony fordítója]

Földeák Iván: Irodalmunk tallinni barátja. = Magyar Hírlap dec. 8. 288. sz. 6. [Interjú Edvin Hiedellel, az Iszony észt fordítójával]

Földeák Iván: Karol Wlachovsky. = Új Tükör nov. 14. 46. sz. 17. [A Galilei szlovák fordítója]

Füzi László: A minőség jegyében. (A Tanu kialakulása és programja.) = Forrás szept., 9. sz. 50-58.

Füzi László: A Tanu megjelenésének ötvenedik évfordulójára. = Petőfi Népe szept. 26. 226. sz. 5.

Gerhardt, Dietrich: Németh László: Iszony. = Profil 10. sz. 33-34.

Gerold László: A színikritikus Németh László. = Literatura 1. sz. 62-67.

Grezsa Ferenc: A Tanutói az „új Tanu”-ig. = Forrás szept., 9. sz. 77-79.

Grezsa Ferenc: Németh László Illyés-portréja. = Tiszatáj nov., 11. sz. 37-39.

Gyurácz Ferenc: Németh László és az utópisztikus gondolkodás. = ELTE Budaörsi Bölcsész Füzetek 1981-1982. 51-67.

Heltai Nándor: Egy tájhazafi. = Élet és Irodalom nov. 5. 45. sz. 4. [A Tanuról, Tóth Lászlóról, Németh Lászlóról]

Hornyik Miklós: Németh László metaforái. = Literatura 1. sz. 95-99.

Hornyik Miklós: Találkozás Németh Lászlóval. = H. M.: Beszélgetés írókkal. Újvidék, Forum. 131-163.

Hölvényi György: Németh László erkölcsi vállalkozása. = Vigilia szept., 9. sz. 663-667.

Illés Endre: Egy esszé margójára. = Népszabadság szept. 4. 207. sz. 13. (Németh László Korányi Sándor c. esszéjéről.]

Illés Jenő: Németh László estéje. = Maszk és toll. A Film, Színház, Muzsika különkiadása. 18. [Megjelent az Operaházban a Sámson és a Thália Színházban a Gandhi halála bemutatóján 1972-ben]

Illyés Gyula: Jegyzetek a hetvenes évekből. = Fejér Megyei Szemle 2. sz. 7-25. [Németh Lászlóval való viszonyáról]

Imre László: „A feladatok ma megint itt tolonganak körülöttünk”. Jegyzetek Németh László XIX. század-élményéről. = Tiszatáj febr., 2. sz. 74-79.

Király István: Eszmei problémák Németh László műveiben 1945 előtt. = Kortárs júl., 7. sz. 1138-1151., aug., 8. sz. 1291-1307.

Kis Pintér Imre: A Kisebbségben magyarságképéhez. = Literatura 1. sz. 3541.

Kiss Gy. Csaba: Németh László kelet-európai érdeklődésének első szakasza: A Tanu-évek Közép–Európa képe. = Literatura 1. sz. 42-48.

Kiss Ferenc: Kegyetlen kegyelmek. Mért vijjog a saskeselyű? = Tiszatáj márc., 3. sz. 51-60. [Vas István életrajzi kötetének elemzése, esetleg kiigazítása, többek között Németh Lászlóval kapcsolatban is.]

Kiss Tamás: A sorsvállalás történelmi modelljei. Németh László középkorélménye. = Tiszatáj febr., 2. sz. 68-74.

Kocsis Rózsa: Az Iszony és a világirodalom. = Tiszatáj febr., 2. sz. 50-55.

Kosáry Domokos: Történészek és irányzatok: = Magyar Nemzet máj. 15. 112. sz. 9. [Többek között Németh László történelemfelfogásáról]

Kristó Nagy István: Németh László gondolkodói rangja. = Könyvvilág ápr., 4. sz. 2.

Kulcsár Szabó Ernő: Modellképző epikai sajátságok az Utolsó kísérletben. = Literatura 1. sz. 74-78.

Lackó Miklós: Minőségszocializmus – modernség vagy korszerűség. A Tanu korai időszaka. = Új Írás júl., 7. sz. 61-72.

Lipták Gábor: Németh László. = L. G.: Nyitott kapu. Bp., Magvető. 275-291.

Máté J. György: Húszezer kötet. Beszélgetés Király Istvánnal a könyvtárakról, mesterekről, Adyról és Mikszáthról. = Népszabadság ápr. 10. 84. sz. 16. [Németh Lászlóról is]

Mészáros István: Kodály, Németh László és a reformpedagógia. = Magyar Pedagógia 4. sz. 307-322.

Molnár Edit: Németh László. = M. É.: Írók történetek, képek. Bp., Szépirodalmi. 103-109.

Molnár Géza: A nagyrealizmus mestere. Németh László: A Gyász. = M. G.: Arcok a fényben és eltűnőben. Bp., Szépirodalmi. 29-32.

Monostori Imre: Németh László „harmadik oldal” és „minőségszocializmus” elméletének baloldali fogadtatása (1933-1937). = Literatura 1. sz. 106131.

Monostori Imre: „Nem volt, aki helyettem megcsinálja”. A Tanu születése és első visszhangjai. = Forrás szept., 9. sz. 64-76.

Nagy András: „Én nem bízom a világot a történelemre”. Németh László történelmi drámáiról. = Irodalomtörténet l. sz. 20-42.

Odorics Ferenc: Erkölcs és utópia. A Tanu ötvenedik évfordulójára. = Napjaink aug., 8. sz. 34-35.

Olasz Sándor: Bethlen Katától az Iszonyig. = Irodalomtörténeti Közlemények 1. sz. 91-103.

Papp Gábor: Retus nélkül. = Népszabadság szept. 8. 210. sz. 6. [Radnóti Miklós naplójának Németh László vonatkozásairól]

Pomogáts Béla: Németh László és Gulyás Pál. = Literatura 1. sz. 84-89.

Pomogáts Béla: Németh László koszorúi. = Magyar Hírlap máj. 22. 118. sz. 9.

Rónay László: Adalékok Németh László életrajzához. = Literatura 1. sz. 100105.

Rónay László: Németh László nagy kísérlete. = R. L.: Szabálytalan arcképek. Bp., Szépirodalmi. 373-389. [Az Egy iskolaorvos naplójából c. írásról.]

Salamon Konrád: Németh László szocializmusképe és az 1930-as évek elejének szocializmusa. = Forrás szept., 9. sz. 80-85.

Szabó László: A minőségelv néhány eszmetörténeti vonatkozása Németh László háború előtti esszéiben. = Studium. 11. Debrecen, KLTE. 17-29.

Szathmáry Lajos: Emlékezés a pedagógus Németh Lászlóra. = Reformátusok Lapja 2. sz. 5.

Szegedy-Maszák Mihály: A tanulmányíró Németh László értékrendjéről. = Literatura 1. sz. 20-34.

Takáts Gyula: Fonyódi irodalmi adatok. = Somogy ápr., 4. sz. 40-51. [Többek között Németh László Takáts Gyulának szóló levelének közlésével (Debrecen, 1949. máj. 14.)]

Tamási Áron: Még csak egyet szólott a kakas. = T. A.: Jégtörő gondolatok. 2. k. Bp., Szépirodalmi. 137-140. (Közös írói törekvéseikről a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatban.]

Thomka Beáta: Németh László regénytípusai. = Literatura 1. sz. 68-73.

Utasi Csaba: Adalék Németh László két önéletrajzi esszéregényéhez. = Literatura 1. sz. 90-94.; U. Cs.: Vonulni ha illőn. Újvidék, Forum. 57-64. [Ember és szerep, Tanu-évek c. művekről; a kötetben Két retusált esszéregény címmel jelent meg a tanulmány]

Cs. Varga István: „A barát szóra Gulyás Pál nevével felelek”. Németh László és Gulyás Pál barátságáról. = Napjaink szept., 9. sz. 22-24.

Cs. Varga István: „A művészet akkor is varázslat, ha az ember realista”. Németh László realizmusáról. = Napjaink nov., 11. sz. 23-25.

Cs. Varga István: A Németh László-i „tejtestvériség”-gondolattól a Nagy László-i szellemi hídépítésig. = Forrás szept., 9. sz. 86-91.

Cs. Varga István: Az asszonyi sors két regénye. Anna Karenina és Iszony. = Tiszatáj febr., 2. sz. 56-67.

Cs. Varga István: Görögség – folklór – mítosz. Németh László Gyász című regényének három aspektusa. = Jelenkor szept., 9. sz. 820-826.

Cs. Varga István: Németh László „eszmekatedrálisa”: a Tanu. A Tanu félévszázados jubileumára. = Népújság [Heves] szept. 25. 225. sz. 9.

Vásárhelyi Miklós: Németh László publicisztikája a második világháború éveiben. = Literatura 1. sz. 54-61.

Vekerdi László: „A lélek csendje”. Pilinszky Németh László életében. = Napjaink jan., 1. sz. 9-11.

Vekerdi László: Tanu, Nemzedék, Szerep és ember. = Forrás szept., 9. sz. 58-63. [A Tanuról]

Vikár György: Freud hatása Magyarországon. = Magyar Nemzet jan. 4. 2. sz. 5. [Többek között Németh László drámáira]

Zöldi László: Egy szemtanú hiányzik. = Élet és Irodalom okt. 1. 40. sz. 9. [Tóth László, a Tanu nyomdásza]

Látogatóban Németh László sajkodi házában. = Nógrád aug. 24. 197. sz. 4.

1983

Antal Gábor: Összevetés – elrajzolásokkal. Egy tanulmány margójára. = Magyar Nemzet dec. 8. 289. sz. 4. [Csengey Dénes írásáról]

Bányai János: „A kritika félreértés.” = Hungarológiai Közlemények jún., 2. sz. 287-294. [Németh Lászlóról mint kritikusról]

Bárdos Éva: Magyar irodalom szlovák nyelven. Beszélgetés Karol Wlachovskyval. = Népszabadság okt. 19. 247. sz. 7. [Németh Lászlóról is]

Bárdos Judit: Németh László és az orosz-szovjet irodalom. = Magyar Nemzet ápr. 8. 82. sz. 5. [Konferencia Debrecenben]

Bárdos Judit: Németh László „harmadik útja”. = A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között. Bp., Kossuth. 199-222

Bata Imre: Magyar Delphoi. = Élet és Irodalom aug. 19. 33. sz. l. (A szárszói konferenciáról és Németh Lászlóról]

Beke György: „Irodalmi házak” Nagybányán. = Honismeret 3. sz. 38-39. [Németh László és Tersánszky Józsi Jenő szülőházánál; fényképpel]

Béládi Miklós: Az értelemalapító. = B. M.: Válaszutak. Bp., Szépirodalmi. 67-114.

Béládi Miklós: Esszé a Tanu-időkből. = Alföld jan., 1. sz. 30-36. [Az Érdemese? c. esszéről]

Béládi Miklós: Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágában. = Irodalomtörténeti Közlemények 1-3. sz. 291-300.

Borbély József: Küzdelmes élet volt a miénk, de ezt vállaltuk, így volt szép… Beszélgetés Németh László özvegyével. = A Nők Lapja Évkönyve 88-90. [Két fényképpel]

Sz. Császár Margit: Nem mi forgattuk a történelem kerekét. Beszélgetés Kontra György biológussal. = Alföld aug., 8. az. 34-38. [Emlékezés a szárszói találkozóra és többek között Németh Lászlóra]

Csengey Dénes: A hérosz és a groteszk hős. A drámaíró Németh László és Örkény István. = Valóság nov., 11. sz. 95-106.

Darvasi István: Nincs perújrafelvétel! = Magyar Hírlap aug. 17. 194. sz. 6. [Az 1943-as szárszói konferenciáról, a „harmadik oldal” újraértékelése]

Dér Zoltán: A gordiuszi csomó. Németh László életműve napirenden. = Üzenet máj., 5. sz. 254-260.

Domonkos László: Emlékek fogságában. = Délmagyarország jún. 7. 133. sz. 5. [Németh László tanítványai emlékeztek a rádióban.]

E. Fehér Pál: Szárszóról, 40 év múltán. = Népszabadság aug. 27. 202. sz. 15. [A szárszói beszédről is]

Fenyő István: Válasz Kocsis Rózsának. = Kritika febr., 2. sz. 33.

Ficsor Mihály: Ismeretlen tényezők. Akik a listát vezetik. Tervezett világsiker. = Magyarország ápr. 3. 14. sz. 26. [Németh László külföldi sikeréről]

Fodor András: Három találkozás Németh Lászlóval = F. A.: Szó, zene, kép. Bp., Magvető 46-57. [Budán, 1956. júl. 24-én; Sajkodon, 1960. jún. 29-én és 1964. ápr. 16-án.]

Fodor András: Németh Lászlóval a zene jegyében. = F. A.: Szó, zene, kép. Bp., Magvető 57-66.

Földeák Iván: Anna Rossová. = Új Tükör nov. 13. 46. sz. 17. [Németh László fordítója]

G. L: A templomépítő. = Magyar Hírlap [Buenos Aires] máj. 1. 372. sz. 5. [Németh Lászlóról]

Galgóczi Erzsébet: A műfordítás – iparművészet. Budapesti beszélgetés Anna Rossovával. = Élet és Irodalom máj. 27. 21. sz. 6. [Többek között Németh László fordítója]

Gáll Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség” adottság és vízió. = G. É.: A sajátosság méltósága. Bp., Magvető. 430-444.

Gergely András: Németh László vitája Szekfű Gyulával. = Valóság jan., 1. sz. 47-62.

Gerő János: Szárszó, 1943. = Népszava aug. 20. 197. sz. 8. [A szárszói beszédről is]

Grezsa Ferenc: A Németh-esszékötetek felszabadulás előtti alakváltozatai. = Forrás jún., 6. sz. 60-64. [A minőség forradalma, a Készülődés és a Kisebbségben c. kötetekről]

Grezsa Ferenc: Az „ellenállás-dráma” kifejlődése Németh László pályáján. = Juhász Gyula Tanárképző Főisk. tudományos közleményei. Tanulmányok a nyelvészet, irodalom, esztétika köréből. Szeged, 101-109.

Grezsa Ferenc: Babits contra Németh. = Tiszatáj nov., 11. sz. 43-46.

Grezsa Ferenc: Németh László portréja Széchenyiről. = Tiszatáj szept., 9. sz. 62-67.

Grezsa Ferenc: Németh László Szárszón. = Alföld aug., 8. sz. 38-45.

Grezsa Ferenc: Németh László Szekfű könyve. = Tiszatáj máj., 5. sz. 75-81.

Győrffy Sándor: A szárszói konferencia négy évtized távolából. = Forrás aug., 8. sz. 20-45. [Németh László nézeteiről is]

Havas Gábor: Szárszó '43. = Budapest nov., 11. sz. 18-19. [Németh László szárszói beszédjéről is. Fényképekkel]

Hermann István: Az új érték leértékelődése. Németh László: Bűn. = Veszélyes viszonyok. Bp., Szépirodalmi. 177-196.

Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva. = Kortárs nov., 11. sz. 1685-1700. [Az Iszony c. regényről.]

Jócsik Lajos: Szárszó, 1943. = Szárszó 1943. Bp., Kossuth. 361-363. [Németh László előadásából is.]

Kálmán Erzsébet: Tolsztoj inasaként. Németh László a szovjet irodalomról. = Napjaink nov., 11. sz. 18-19.

Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz. = K. L.: Harminchárom arc. Bp., Szépirodalmi. 423-427.

Kocsis Rózsa: Megjegyzések egy cikkhez. = Kritika febr., 2. sz. 33. [Fenyő István: A Németh László-kép változásai.]

Kovács Imre: Ifjúsági Parlament a Balaton partján. = Szárszó 1943. Bp., Kossuth. 363-368. [Németh László előadásáról is]

Kőszegfalvi Ferenc: Németh Lászlóról, Vöröss Istvánról és más vásárhelyiekről. = Magyar Nemzet szept. 24. 226. sz. 14.

Kulcsár Szabó Ernő: Küldetéses hős – új epikai rajzolatban. Németh László: Alsóvárosi búcsú. = Alföld jan., 1. sz. 51-60.

Lendvai Ildikó: Németh László a monográfiák tükrében. Politika és erkölcs, „Kelet” és „Nyugat” viszonyának kérdései Németh László életművében. = Irodalomtörténet 3. sz. 653-670. [Sándor Iván Németh László üdvtana, drámáinak, önvallomásainak tükrében és Kocsis Rózsa Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben c. kötetéről. Klny. is]

Lendvai L. Ferenc: Az 1943-as szárszói konferenciáról… = Világosság okt., 10. sz. 647-648. [A Szárszó-évforduló kapcsán íródott és Németh Lászlóról is szóló cikkekkel, tanulmányokkal vitázik]

Melis, Pálma: Ungarische Autoren im Ausland gelesen. = Daily News, Neueste Nachrichten júl. 9-10. 135. sz. 3. [Németh László regényeiről és drámáiról is]

Mészáros Sándor: Az önmegváltás reménytelensége. Németh László: Gyász. = Alföld jan., 1. sz. 45-50.

Mocsár Gábor: Búcsú a kerttől. = Tiszatáj máj., 5. sz. 55-63. [Németh Lászlóról, Bocskay-kertről is.]

Molnár István: Ott voltam Szárszón. = Új Tükör szept. 11. 37. sz. 11. [Emlékei Németh László előadásáról]

Monostori Imre: Egy esszé előzményei. Németh László Szekfű-bírálatáról. = Napjaink márc., 3. sz. 16-18. [Németh László: Szekfű Gyula. (1940.)]

Monostori Imre: Egy levél utóélete. = Dolgozók Lapja nov. 26. 279. sz. 7. [Németh László 1929. máj. 25-én kelt levele Török Sophie-nak]

Monostori Imre: „Szekfű Gyula és a magyarság sakkpartija”. Fejezetek a Németh-Szekfű vita történetéből. = Új Forrás ápr., 2. sz. 72-77.; jún., 3. sz. 61-69., aug., 4. sz. 67-77. [Németh László 1934. aug. 25. után kelt, Szekfű Gyulának szóló levelével]

Monostori Imre: Szempontok Németh László Szekfű-esszéjének elemzéséhez. = Műhely 5. sz. 32-46.

-n -a: Diákkorom óta vonzanak Németh László regényei… = Reformátusok Lapja nov. 5. 45. sz. 3.

Péter László: Találkozások Németh Lászlóval. = P. L.: Szegedi örökség. Bp., Szépirodalmi. 514-520. [Németh László Péter Lászlónak címzett, 1945. szept. 15-én kelt postai levelezőlapjának közlésével.]

Pintér István: Balatonszárszó. = Magyar Nemzet aug. 20. 197. sz. 7. [Az 1943-as konferenciáról, Németh László előadásáról is]

Pintér István: Szárszó, 1943. = Kritika júl., 7. sz. 9-10. [Németh Lászlóról is]

Pintér István: Szárszó, 1943. = Társadalmi Szemle júl., 7. sz. 90-98. [Németh László előadásáról is]

Ránki György: Igazolható-e Németh László próféciája. = Élet és Irodalom szept. 2. 35. sz. 3.

Salamon Konrád: Szárszó, 1943. = Forrás aug., 8. sz. 3-19. [Németh László előadásáról is]

Schmitt Hedvig: Németh László betegágya mellett. = Diakópia 1. sz. 64-69. [A Szerettem az igazságot, …kezdetű vers közlésével.]

Sebestyén László: Emlékezés a Szárszói Konferenciára. = Confessio 4. sz. 2131. [Németh László előadásának ismertetése]

Szántó Károly: Naplójegyzetek Szárszóról. = Magyar Nemzet szept. 6. 210. sz. 8. [Németh László előadásáról is]

Szathmáry Lajos: Vásárhelyi harangszó. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 16-tól márc. 22-ig 6 folytatásban. [Visszaemlékezés. Németh Lászlóra is]

Tüskés Tibor: „Nem menekülhetsz”. Illyés és a népi írók mozgalma. = Forrás aug., 8. sz. 66-71. [Többek között Németh Lászlónak a mozgalomban betöltött szerepéről]

Cs. Varga István: Az emberi értékkapcsolatok regénytragédiája. Németh László: Iszony. = Alföld jan., l. sz. 61-73.

Cs. Varga István: Németh László és az Első Péter. = Szovjet Irodalom jan., 1. sz. 138-141.

Cs. Varga István: Németh László: Irgalom. (Dosztojevszkij- és Tolsztoj-inspirációk.) = Új Forrás dec., 6. sz. 90-94.

Vincze István: Mezőszilas, „elveszett” házzal. = Szabad Föld ápr. 16. 16. sz. 12. [A Petőfi emlékkönyvtárról, amely Németh László fiatalkori műhelye volt.]

Zika Klára: Egy pálya emlékezete. = Magyar Nemzet aug. 3. 182. sz. 5. [Szathmáry Lajosról, akiről Németh László az Égető Eszter c. regényének Szilágyi tanárurát mintázta]

Zimonyi Zoltán: Németh László levelei Féja Gézához. = Forrás jan., 1. sz. 77-87. [Hét levél 1939-1944 között]

Dokumentumok Juhász Géza levelesládájából. [Közli]: Lévay Botond. = Kritika dec., 12. sz. 24-26. [Németh László levele Juhász Gézához. 1936. jún. 6.]

Foreign editions of Hungarian literature. = Daily News ápr. 14. 73. sz. 3. [Németh Lászlóról is]

„Németh László és az orosz-szovjet irodalom”. = Hajdú-Bihari Napló márc. 31. 76. sz. 5. [Konferencia volt márc. 29-én Debrecenben a KLTE orosz irodalom tanszékén.]

1984

[Bajor Nagy Ernő] B. N. E.: Csatlakozások és Németh-rajongók. = Szabad Föld júl. 14. 28. sz. 14.

Bajor Nagy Ernő: Kérdések – a gondolkodó Németh László. = Szabad Föld júl. 7. 27. sz. 12.

Bakonyi István: Az eszmealkotás előzménye. Németh László: Alsóvárosi búcsú. = Új Aurora 1. sz. 77-81.

Bakonyi István: Egy nagy kísérlet „bevezetése”. Németh László: Kocsik szeptemberben. = Új Aurora 3. sz. 90-95.

Bakonyi István: Németh László és a Mezőföld. = Fejér Megyei Könyvtáros dec., 2. sz. 42-44.

Bakonyi István: Szeretet, szenvedély, feloldódás a közösségben (Németh László: Irgalom). = Forrás aug., 8. sz. 35-39.

Barta János: Németh László debreceni katedrája. = Kortárs nov., 11. sz. 1798-1809.

Bata Imre: Ötven éve alapították a Választ. = Népszabadság ápr. 14. 88. sz. 15. [Németh László szerkesztői tevékenységéről is]

Békési Imre: Egy magyarázó konstrukciótípus Németh László esszéiben. Magyar Nyelvőr 4. sz. 463-470.

Bori Imre: A kísérletező ember, avagy a munka öröméért. = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Ujvidék, Forum. 427-438.

Bori Imre: Németh László. [1981.] = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Ujvidék, Forum. 439-444.

Bori Imre: Sajkod Robinson-szigetén. = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Újvidék, Forum. 403-409.

Bori Imre: Változatok a Bolyai témára. = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Újvidék, Forum. 410-426.

Csűrös Miklós: Németh László Berzsenyi-élménye. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp., Szépirodalmi. 388-400.

Dersi Tamás: A lázadó kritikus. = Esti Hírlap júl. 23. 172. sz. 2. [Németh Lászlóról]

Erényi Tibor: Haladó eszme és politika az ellenforradalmi Magyarországon. = Népszabadság júl. 26. 174. sz. 7. [Bárdos Judit Németh László „harmadik” útja c. tanulmányáról.]

Fábián Ernő: A modell lehetőségei. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, Kriterion 251-258. (Németh László reformeszméi]

Fábián Ernő: A példaadás erkölcse. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, Kriterion 258-264.

Fábián Ernő: Az igézet iskolája. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, Kriterion 233-251.

Fodor András: Németh László hangja. = Új Forrás máj., 5. sz. 81-82.

Földeák Iván: Jurij Guszev. = Új Tükör okt. 7. 41. sz. 17. [A Bűn c. regény fordításáról]

Földeák Iván: Szergej Zaligin. = Új Tükör nov. 4. 45. sz. 17. [A Bűn és a Gyász c. regényekről]

[Franka Tibor] (franka): Csinálni kell valamit. A háznak hű mása. = Magyar Hírlap ápr. 13. 87. sz. 7. [A mezőszilasi Németh-házról]

Füzi László: Feljegyzések a századforduló idejéből. Elöljáró szavak Németh József Naplójához. = Forrás júl., 7. sz. 66-73.

Grezsa Ferenc: A Bocskay-kerti triptichon. = Tiszatáj szept., 9. sz. 86-93. [Az 1942-1943-ban íródott Móricz Zsigmond portré, a Lányaim és a Magam helyett]

Grezsa Ferenc: Az Utolsó kísérlet záródarabjai. Németh László két kisregénytorzója. = Napjaink nov., 11. sz. 24-26. [A Szerdai fogadónap és A másik mester c. regényekről]

Grezsa Ferenc: Keresztury Dezső és Németh László kapcsolatáról. = Fejér Megyei Szemle 2. sz. 39-42. [Az Utolsó széttekintés és a Jelentésben megokolt tennivalók jegyzéke c. írások nyomtatásban még eddig meg nem jelent szövegrészleteinek közlésével]

Grezsa Ferenc: „Újszövetségi” modell. Németh László Bocskay-kerti írói programja. = Tiszatáj aug., 8. sz. 58-63.

Győrffy Sándor: Szárszó evangéliuma. = Confessio 4. sz. 8-10. [Németh László előadásáról]

Hubay Miklós: A béke-bolygónk reménye. Az együttélés igazsága. = Magyar Nemzet dec. 27. 253. sz. 9. [A tejtestvériségről]

Huszti Péter: Az író arca. = Film, Színház, Muzsika jún. 30. 26. sz. 12. [Emlékezés Németh Lászlóval való találkozásairól Az áruló c. színmű bemutatása kapcsán]

Illés Endre: Az Artemisz-álarc. = I. E.: Szerelmeim, évek múlva. Bp., Magvető. 37-45. [Az Iszony c. regényről.]

Illés Endre: Egy esszé margójára. (Németh László) = I. E.: Szerelmeim, évek múlva. Bp., Magvető. 46-52. [Korányi Sándorról]

Illés Endre: Orv rögtönzések. = Népszava jan. 7. 5. sz. 11. [Németh Lászlóról és a Kocsik szeptemberben c. regényről]

Juhász Gyula: A barbár korhullám. A magyar szellemi élet és a zsidókérdés a második világháború előtt és alatt. 1938-1944. = Új Írás júl., 7. sz. 68-92. [Németh Lászlóról is]

Karinthy Ferenc: Újra hazai vizeken. = Új Tükör nov. 18. 47. sz. 16-17.; nov. 25. 48. sz. 16-17. [Németh Lászlóra emlékezik 1969-es naplójának részletével]

(kemény): Gyász. = Fejér Megyei Hírlap jan. 4. 2. sz. 5. [A regényt újraolvasva]

Kereskényi Sándor: A moralista szépségeszménye. Erkölcs és esztétikum Németh László A minőség forradalma c. művében. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 66-84.

Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = K. F.: Interferenciák. Bp., Szépirodalmi. 73-86.

Kiss Ferenc: Németh László és az orosz irodalom. = K. F.: Interferenciák. Bp., Szépirodalmi. 58-72.

Kiss Ferenc: Új Németh László értelmezések. = K. F.: Fölrepülni rajban. Bp., Szépirodalmi. 335-344.

Kolozsvári Grandpierre Emil: A nőstény zseni. = K. G. E.: Eretnek esszék Bp., Magvető. 99-112.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Miért szörnyeteg a Szörnyeteg? = K. G. E.: Eretnek esszék. Bp., Magvető. 347-356.

Kőszegi Lajos: Tisztelettől övezve… Séták a magyar Parnasszuson. = Somogyi Néplap júl. 21. 170. sz. 7. [Déry Tiborról, Illyés Gyuláról, Németh Lászlóról]

Kulcsár Kálmán: A magyar szociológia történetszemlélete. Gondolatok a külső minta jelentőségéről. = Valóság máj., 5. sz. 1-21. [A külső minta követelése vagy a saját modell kimunkálása probléma – többek között Németh László elmélete is]

Kulcsár Szabó Ernő: Az epikai jelentésképzés változásai. Szempontok a Tanu utáni Németh László regényeinek újraértelmezéséhez. = Literatura 4. sz. 405-416.

Lendvai Ildikó: Egy kategória rétegei. (Németh László minőség-fogalma az individualizmus és antiindividualizmus vitájában.) = Magyar Filozófiai Szemle 3-4. sz. 414-430.

Lisztóczky László: „A mythosok határán”. Kerényi Károly és Gulyás Pál. = Literatura 4. sz. 434-470. [Németh László közvetítő szerepéről is a barátság kialakulásában]

Lőkös István: A délszláv irodalmak magyarországi recepciójának történelmi előzményeiről. = L. I.: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. Bp., Szépirodalmi. 470-491. [Többek között Németh László Krleza Adyról, Híd a Dráván, Most, Punte, Silta c. írásairól]

Major Ottó: Németh László. = M. O.: Egy nemzet férfikora. Bp., Szépirodalmi. 78-79.

Máriás József: Németh László és Nagybánya. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 45-65.

Marosi Péter: Pillanatfelvételek cédulázás közben. = Utunk márc. 16. 11. sz. 6. [Két emlék Németh Lászlóról]

Monostori Imre: A „Magyarság és Európa” helye Németh László publicisztikájában. = Literatura 4. sz. 430-453.

Monostori Imre: Egy elfelejtett Németh László-interjú margójára. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 727-732.

Monostori Imre: Higgadtan, kényes kérdésekről. Széljegyzetek Huszár Tibor Beszélgetések című interjúkötetéhez. = Napjaink júl., 7. sz. 22-23. [Németh László a népi-urbánus ellentétekben]

Monostori Imre: Hol is született Németh László? = Vas Népe dec. 9. 5.; Somogyi Néplap dec. 12. 291. sz. 8.

Monostori Imre: „Kéziratodat tovább küldtem Kecskemétre”. A Válasz születése Németh László Fülep Lajoshoz írt leveleiben. = Forrás máj., 5. sz. 81-87. [Kilenc levél 1934. febr. 2.-máj. 8.]

Monostori Imre: Utópia vagy perspektíva? Németh László „Értelmiségi társadalma”. = Napjaink febr., 2. sz. 6-9.

Mózes Attila: Németh László: Iszony. = Utunk febr. 3. 5. sz. 4.

Németh József: Napló. (1898-1911). 1-3. rész. [Sajtó alá rendezte a jegyzeteket írta: Füzi László.] = Forrás júl., 7. sz. 74-88.; aug., 8., 57-80.; szept., 9. 68-85.

Pomogáts Béla: Az élet kérdezett. = Forrás máj., 5. sz. 71-80. [A Válasz 50 év előtti megjelenéséről; Németh Lászlóról, a szerkesztőről]

Pomogáts Béla: Sándor Iván írói pályája. = Napjaink nov., 11. sz. 29-30. [Németh László üdvtana c. kötetéről is]

Sándor Iván: A muri másnapján. = Napló [Miskolc] jan., 6. sz. 3-5. [Németh Lászlóról]

Sándor Iván: A színész és a tények üzenetei. = Film, Színház, Muzsika jan. 7. 1. sz. 15. [A Görgey-szerep elemzése a Fáklyaláng és Az áruló c. drámákban]

Sándor Iván: Szembenézni a történelemmel. A Németh László-pör. = Kortárs okt., 10. sz. 1650-1661., nov., 11. sz. 1781-1797. [Részlet A Németh László-pör c. könyvéből]

Saskői Zoltán: Németh László és Tóth László barátsága. = Forrás nov., 11. sz. 82-84. [Németh László Tóth Lászlónak (Sátorkő, 1935. jún. 23.) és Tóth Lászlónénak (Sajkod, 1964. márc. 15.) írott levelének, egy táviratának (1935. jún. 19.) és két dedikációjának szövegközlésével]

Sz. M.: Olvasás közben. = Magyar Hírek máj. 12. 10. sz. 12-13. [A Szárszó 1943 c. könyvről, Németh László előadásáról is]

Szabó Zoltán: A tusakodó ember. (Németh Lászlóról.) = Sz. Z.: Ősök és társak. Bern, Az Európai Prot. Magyar Szabadegyetem. 207-240.

Szabó Zoltán: Hungarica varietas. (Korkép 1974-ből.) = Sz. Z.: Ősök és társak. Bern, Az Európai Prot. Magyar Szabadegyetem. 279-305. [Többek között az Új Látóhatár 1971. áprilisi Németh Lászlót köszöntő számáról.]

Szávai János: A naplóíró Németh László. = Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? Bp., Szépirodalmi. 37-44.

Szávai János: Az ideális és torz. Németh László önéletírásai. = Új Írás aug, 8. sz. 86-92. [Homályból homályba]

Tarbay Ede: Attenborough Gandhija. = Vigilia ápr., 4. sz. 294-297. [Összehasonlító elemzés Németh László Gandhi halála c. drámája és Richard Attenborough Gandhi c. filmje között.]

Cs. Varga István: Az eszmekatedrális koronázó regénye: Irgalom. = Literatura 4. sz. 417-429.

Cs. Varga István: Mélységével Muszorgszkijhoz hasonlítható. Németh László Gogol-képéről. = Napjaink ápr., 4. sz. 25-27.

Vargha Balázs: Németh László változatai a Budapest témára. = V. B.: „Altok Dunánk szélén, a pesti parton…” Bp., Tankönyvkiadó. 357-372.

Zimonyi, Zoltán: László Németh. = Literatur Ungarns 1945 bis 1980. Einzeldarstellungen. Berlin, Volk und Wissen. 88-100

A Válasz. Fejezetek egy folyóirat történetéből. = Kortárs okt., 10. sz. 1606-1614. [Lator László, Vas István, Keresztury Dezső, Sőtér István, Orosz László, Illyés Gyula emlékezése többek között Németh Lászlóra]

Emlékek Babits Mihályról. Keresztury Dezsővel beszélget Albert Zsuzsa. = Forrás febr., 2. sz. 60-70. [Németh Lászlóról is szó esik]

Kérdések a Válaszról. Szentkuthy Miklóssal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs nov., 11. sz. 1770-1780. [Németh Lászlóval való kapcsolatáról is]

Németh László, az író. = Csengő. Dolgozók Németh László Gimnáziumának folyóirata. Kecskemét, 3.

Németh László kiadatlan kézirataiból. Közli: Grezsa Ferenc. = Tiszatáj szept., 9. sz. 32-37. [Öt Németh László-írással.]

1985

Ablonczy László: Hitek és útvonalak. Beszélgetés Lendvay Ferenccel. = Tiszatáj aug., 8. sz. 115-128. [Németh László drámáinak rendezéséről is]

Aczél György: Az értől az érig. = Új Tükör nov. 10. 45. sz. 18-19. [Beszéd Ozorán okt. 31-én az általános iskola névadó ünnepén. 3 fényképpel]

Bakonyi István: A pedagógus Németh László. Az iskola nem „szatócsbolt”. = Fejér Megyei Hírlap nov. 6. 261. sz. 5.

Bakonyi István: Társadalombírálat 1937-ben. (Németh László: Kocsik szeptemberben) = Forrás júl., 7. sz. 75-83.

Bakonyi István: Tolsztoj-hatások Németh László Alsóvárosi búcsú című regényében. = Somogy márc.-ápr., 2. sz. 46-50.

Bata Imre: „Négy mondat”-ról röviden. = Élet és Irodalom nov. 15. 46. sz. 4. [Hozzászól Czine Mihály Négy mondatról – bővebben c. írásához.]

Bátonyi Gábor: A Duna-konföderáció gondolata a két világháború közti Magyarországon. = Alföld aug., 8. sz. 35-42. [Németh László koncepciójáról is]

Benedek András: Író és dramaturg. Emlékek Németh Lászlóról. (A két Bolyai, Utazás, Gandhi halála.) = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető. 84-109.

Benedek András: Mégis mozog. A Galilei története. = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető. 27-83.

Benedek András: Vívódó lelkek. Németh László dramaturgiája. = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető. 6-26.

Czine Mihály: Négy mondatról – bővebben. = Alföld nov., 11. sz. 39-50. [Válasz Faragó Vilmos Négy mondat c. glosszájára, a mezőszilasi Németh-ház könyvtárrá avatása kapcsán]

Czine Mihály: Németh László rendhagyó órája. = Új Forrás 6. sz. 36-42.

Csoóri Sándor: Németh László könyvei között. = Tiszatáj aug., 8. sz. 95-97. [Elhangzott a dorogi Németh László-kiállításon.]

Dobossy László: Szent Husz János magyar tisztelői. = D. L.: Előítéletek ellen. Bp., Magvető. 44-74.]

Faragó Vilmos: Négy mondat. = Élet és Irodalom febr. 15. 7. sz. 9. [Czine Mihály a Vita a kritikáról c. konferencián való felszólalásához szól hozzá.]

E. Fehér Pál: Németh László. = Népszabadság ápr. 6. 81. sz. 15.

Fekete Sándor: „Megtagadván, ami vétek…”. = Új Tükör aug. 4. 31. sz. 23. [Illyés Gyuláról, Németh Lászlóról]

Gergely Ferenc: Adalékok az 1943-as szárszói konferencia utóéletéhez. = Confessio 3. sz. 24-35.

Grezsa Ferenc: A Németh László-i regény kifejlődése. = Acta Historae Litterarum Hungaricarum. 22. Szeged, 49-59.

Heltai Nándor: Katona József és Németh László. = Petőfi Népe nov. 11. 264. sz. 5. [194 éve született Katona József]

Héra Zoltán: Kapcsolódások. Jegyzetek az irodalmi barátkozásról. = Népszabadság dec. 14. 293. sz. 15. [Illyés Gyula és Németh László]

Kálmán Mária: Női argonauták. Női szabadságharcosok a világirodalomban. = Világosság nov., 11. sz. 702-710. [Többek között Németh László női regényalakjairól]

Karig Sára: Gizella Sorsich. = Új Tükör nov. 10. 45. sz. 17. [A Gyász bolgár fordítója.]

Kerényi [Károly], Karl: Über László Németh, den Romanschriftsteller. = K K.: Wege und Weggenossen. München, Langen – Müller V. 425-431.

Kerényi [Károly], Karl: Vom Nutzen des Essayisten. = K., K.: Wege und Weggenossen. München, Langen – Müller V. 432-440.

Királyhegyi Ottília: Az órák „üvegharangja” alatt. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 23. 69. sz. 8. [A hódmezővásárhelyi évekről]

Kiss Gy. Csaba: „Tejtestvérek”. (Németh László Kelet-Európáról 1945 előtt). = Alföld aug., 8. sz. 25-34.

Kolozsvári Grandpierre Emil: A zárlatos magyar valóságérzék. = Új Tükör szent. 29. 39. sz. 14-15. [Válasz Domokos Mátyásnak a Mübirálat – kiszabott parcellán c. kritikájára, amelyet Kolozsvári Grandpierre Emil Eretnek esszék c. kötetéről írt (Kortárs 1985. aug., 8. sz. 152-156.)]

[Köntös László] (köntös): Egy teológiai doktorunk: Dékány Endre. Egy beszélgetés töredékei. = Reformátusok Lapja okt. 6. 40. sz. 6. [Németh László viszonya a valláshoz]

Kristó Nagy István: Németh László. = Ezer év. Bp., Hazafias Népfront. 468-472.

Kristó Nagy István: Németh László ötletei és jegyzetei az oktatásról. = Köznevelés máj . 3. 18. sz. 11. [Németh László A paraszti dolgozók iskolájának tanterve c. írásával együtt]

Kristó Nagy István: Sok száz szó és Szárszó. = Műhely 2. sz. 68-76. [Németh Lászlóról is]

Kulcsár Szabó Ernő: Személyiségkép és epikaiság. A poétikai módosulások természete Németh László 1945 utáni regényeiben. = Alföld jún., 6. sz. 43-53.

Mátyás Sándorné: Németh László Vásárhelyen. Adalék és kiegészítés. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 6. 81. sz. 8.

Mécs Miklós: Találkozás Németh Lászlóval. = Új Forrás 6. sz. 47-49.

Monostori Imre: A Magyarság és Európa korabeli fogadtatása. = Új Forrás dec., 6. sz. 52-58.

Monostori Imre: Németh László: A nagy szenvedés szent és megszentel. Németh László tizenhárom levele Fülep Lajoshoz. = Napjaink febr., 2. sz. 22-25. [Tizenhárom levél 1933. márc. 4. – 1939. jan. végéig]

Nagy Sándor: Válasz. = Népújság [Heves] febr. 9. 33. sz. 9. [A Válasz c. folyóiratról és Németh Lászlóról, mint szerkesztőről]

Németh G. Béla: Németh Lászlóról az Utolsó széttekintés alkalmán. = N. G. B.: Századutóról – századelőről. Bp., Magvető. 453-467.

Németh Judit: Előszó egy Németh László-töredékhez. = Új Forrás ápr., 2. sz. 36-38. [Az élettan története]

Odorics Ferenc: Egy elbeszéléstípus leírása. (Németh László novellái). = Studia Poetica 6. Szeged, 258-276.

Péntek Imre: Közelebb kerülni hozzá. Gondolatok a Németh László emlékülés elé. = Fejér Megyei Hírlap dec. 14. 293. sz. 8.

[Polner Zoltán] Pr. Z.: Németh László vonzásában. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 24. 95. sz. 4. [Sipka Sándor kéziratkötetéről. Németh Lászlóval való levelezése.]

Pomogáts Béla: Irodalmunk múltja a népi irodalomszemlélet mérlegén. = Új Aurora 3. sz. 75-86. [Németh Lászlónak a magyar kultúráról, irodalomról alkotott nézetéről is]

Sándor Iván: A remény: a reménytelenség felismerése. (Gondolatok Németh László kultúrmodellje kapcsán). = Tiszatáj okt., 10. sz. 40-46.

Sándor Iván: Helyesen gondolkozni: erkölcs. A Németh László-életmű margójára. = Életünk 3. sz. 258-267.

Sándor Iván: Regényíró, regényvilág. (Németh László próza-teljesítménye). = Forrás jún., 6. sz. 66-79. [Részlet A Németh László-pör c. könyvéből]

Szalontay Mihály: Németh László: Az utazás. = Népújság [Heves] márc. 9. 57. sz. 10.; Nógrád márc. 9. 57. sz. 9.; Somogyi Néplap márc. 16. 63. sz. 9.; Fejér Megyei Hírlap ápr. 13. 86. sz. 9.; Zalai Hírlap máj. 4. 103. sz. 8. [A dráma keletkezéséről]

Szedő László: A kereső ember. = Vigilia márc., 3. sz. 273-274. [Németh László naplóiról]

Tóth Bertalanné: Németh László: Galilei. (Részlet egy pedagógiai tanulmányból). = A miskolci Földes Ferenc Gimnázium 425 éve. (1560-1985). Miskolc, 177-180.

Cs. Varga István: Németh László, az orosz irodalom fordítója. = Fejér Megyei Hírlap dec. 14. 293. sz. 8.

Varga József: Negyven éve indult. A pályamódosító Németh László. = Magyar Hírlap dec. 11. 290. sz. 5.

Vatai László: Németh László – Homályból homályba. = V. L.: Átszínezett térkép. New York, Püski. 113-131.

Vértes László: Németh László, az orvos. (Halála 10. évfordulójára). = Orvosi Hetilap okt. 20. 2605-2607.

Zimonyi Zoltán: Féja Géza levele Németh Lászlónéhoz 1944 szeptemberében. = Forrás szept., 9. sz. 72-73.

Zimonyi Zoltán: Sorsok, sorsmetafórák. Németh László: Sámson. = Tiszatáj aug., 8. sz. 98-114.

Juhász Géza és a népi írók mozgalma. Németh László, Illyés Gyula, Szabó Pál és Kodolányi János levelei. Közli: Lévay Botond. = Alföld jen., 1. sz. 52-58. [Németh László 193? jún. 2-án kelt Juhász Gézának szóló levelének közlésével]

Kérdések a Válaszról. Sőtér Istvánnal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs nov., 11. sz. 119-129. [Németh Lászlóról is]

Kérdések a Válaszról. Vas Istvánnal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs jún., 6. sz. 87-101. [Németh Lászlóról is megemlékezik]

Németh László három cikkfogalmazványa és két naplótöredéke. (Kéziratok a vásárhelyi emlékház archívumában.) [Bev., közli:] Földesi Ferenc = Tiszatáj aug., 8. sz. 78-94.

Németh László kiadatlan írásaiból. [Közli:] Grezsa Ferenc. = Tiszatáj okt., 10. sz. 24-28.

Németh László levelei Basch Lóránthoz. Közli és bev.: Füzi László-Kőhegyi Mihály = Forrás márc., 3. sz. 80-87. [Tizenegy levél 1932., 1933., 1934., 1950., 1957. és 1959-bőt]

Németh László levelei Földessy Gyulához. Közli és bev.: Füzi László-Kőhegyi Mihály = Alföld nov., 11. sz. 59-74. [Harminchét levél 1927. dec. 24. = 1940. máj . 20. közötti időszakból]

Németh László levelei Illyés Gyulához. Közli: Grezsa Ferenc. = Tiszatáj aug., 8. sz. 3-77. [108 levél az 1931-1972 közötti időszakból Illyés Gyulának és feleségének címezve és az Illyés Gyulának. (70. születésnapjára) c. vers szövegközlése]

XIII. tokaji írótábor, október 14-18. Az értelmiség-tanácskozás vitájának ismertetése. = Napjaink jen., 1. sz. 6-15. [Előadásukban többen foglalkoznak Németh Lászlónak az értelmiségről alkotott nézeteivel]

1986

Alföldy Jenő: A minőség igézetében. Nyolcvan éve született Németh László. = A. J.: Visszhang. Bp., Szépirodalmi. 138-144.

Bakonyi István-Horváth Júlia: Németh László és Mezősziles. = Új Tükör jen. 26. 4. sz. 11. [Három fényképpel]

Balogh Ödön: Baj-e, ha a pedagógusnak „diákesze” van? Tűnődés Németh László tanításán. = Napló [Veszprém] jen. 30. 25. sz. 5.

Bán Magda: Két óra Inna Csurikovával. = Film, Színház, Muzsika szept. 13. 37. sz. 15-17. [Az Égető Eszter c. film főszereplője.]

Barta János: Különös levélváltás. = Kortárs jún., 6. sz. 140-141. [Németh László 1943. máj. 6-án kelt, a debreceni Tisza István Tudományegyetemnek címzett, egyetemi tanári kinevezésével kapcsolatos levelének közlésével]

Bata Imre: A „Németh László-pör” vitájához. = Élet és Irodalom ápr. 25. 17. sz. 5.

Bata Imre: Papírszínház? = Délsziget 4. sz. 10-12. [Németh László drámáiról. Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Bata Imre: Valami a Németh László-reneszánszról. = Népszabadság aug. 30. 204. sz. 15.

Bata Imre: Válasz Sükösd Mihálynak. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 2.

[Béládi Miklós]: Béládi Miklós hagyatékából. A Magyar Rádióban elhangzott kisesszék. = Új Aurora 3. sz. 49-60. [A Sajkódi esték és az Irgalom c. műveiről is]

Béládi Miklós: Búcsúsorok Németh Lászlóról. = B. M.: Értékváltozások. Bp., Szépirodalmi. 158-171.

Béládi Miklós: Ésszé a Tanú-időből. = B. M.: Értékváltozások. Bp., Szépirodalmi. 130-145. [Az Érdemes-e? c. esszéről.]

Béládi Miklós: Németh László emlékezete. = Délsziget 4. sz. 2-3. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Béládi Miklós: Németh László világnézeti filozófiája. = B. M.: Értékváltozások. Bp., Szépirodalmi. 146-157.

Berkes Erzsébet: Égy emlékmű kockakövei. Németh László 85. születésnapján. = Magyar Nemzet ápr. 19. 92. sz. 9.

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. = B. L: Válogatott tanulmányok. 3. k. Bp., Magvető. 375-384.

Bibó István: Összeesküvés és köztársasági évforduló. = B. L: Válogatott tanulmányok. 2. k. Bp., Magvető. 443=459. [A harmadik utas ideológia politikai következményeiről és a Kisebbségben c. írásban kifejtett nézetekről.]

Boldizsár Iván: Utazás a Regátban és Erdélyben 1935-ben. = Kortárs jún., 6. sz. 87-98., júl., 7. sz. 99-113. [Illyés Gyulával, Keresztury Dezsővel és Németh Lászlóval]

Bori Imre: Válaszok Gartner Éva kérdéseire. = Irodalomtörténet 2. sz. 483498. [Többek között Németh László rá gyakorolt hatásáról]

Czine Mihály: Az író szobránál. = Délsziget 4. sz. 20-22. [Tóth Valéria Németh László szobra a Berze Nagy János Gimnáziumban. Az 1976-os gyöngyösi konferencián elhangzott beszéd szövege]

Czine Mihály: Debrecen és századunk magyar irodalma. = Alföld dec., 12. sz. 59-71. [Németh Lászlóról is]

Cseres Tibor: Németh László hetvenöt éves. = Cs. T.: Perbeszédek és párbeszédek. Bp., Szépirodalmi. 314-318.

Csongár Álmos: Ezer nyelven. = Népszabadság aug. 23. 198. sz. 16. [Az NDK-ban megjelent regényekről. A cikk németül íródott Glavina Zsuzsa fordította.]

Csorba Tibor: Itt élünk, egy sorsközösségben. Németh László kultúrkörében. = Napjaink júl., 7. sz. 31-33. [Németh László Lengyelországban]

Dékány Endre: A református Németh László. = Confessio 2. sz. 76-79.

Dékány Endre: Kálvinizmus és kultúra. = Reformátusok Lapja okt. 12. 41. sz. 4. [Németh Lászlóról. Fényképpel]

Dékány Endre: Németh László és egyházunk. = Reformátusok Lapja dec. 21-28. 51-52. sz. 5.

Domonkos László: Tanúvallomás egy pörben. = Délmagyarország ápr. 22. 94. sz. 5. [Bozó Lászlónak az 1954-ben készített, Németh Lászlóról szóló műsora miatt megindított fegyelmi tárgyalásáról. ]

Fodor András: Előhang az 1986-os hatvani Németh László emléknapokhoz. = Délsziget 5. sz. 1-2.

Füzi László: A Tanu „előjátéka”. Németh László pályája 1930-1932 között. = Új Forrás 4. sz. 74-80.

Füzi László: Krleza és Németh László jegyében. Lőkös István: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. = Tiszatáj márc., 3. sz. 43-45.

Görömbei András: A Kelet Népe esztétikai törekvései. = Alföld márc., 3. sz. 28-33. [Németh Lászlóról is]

Grezsa Ferenc: „A művészet az én számomra dráma és legenda”. A Bercsényi utcai Németh-emléktábla avatóbeszéde. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 10. 109. sz. 7.; Napjaink szept., 9. sz. 36. [Elhangzott ápr. 17-én Hódmezővásárhelyen.]

Grezsa Ferenc: Katona József és Németh László. = Forrás máj., 5. sz. 12-17. [Elhangzott a Katona József Társaság ülésén Kecskeméten, 1985. nov. 11-én.]

Grezsa Ferenc: Magyarok Romániában. Fejezet Németh László és az erdélyi. irodalom kapcsolattörténetéből. = Délsziget 6. sz. 8-10.

Grezsa Ferenc: Szempontok az Iszony elemzéséhez. = Délsziget 4. sz. 7-9. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Harcos Ottó: Idén lenne 85 éves. Németh László. = Dunántúli Napló aug. 15. 224. sz. 3. [Fényképpel]

Harmat Pál: Németh László. = H. P.: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 180-184.

Hartyányi István: Emlékek Németh Lászlóról. = Confessio 2. sz. 79-86. [Németh László 5 levelének közlésével (1943. ápr. 18.; 1943. máj. 9. és K. n.). Fényképpel]

Heltai Nándor: Nyolcvanöt éve született Németh László. = Petőfi Népe ápr. 19. 92. sz. 4.

Héra Zoltán: A bizalmasság fokozatai. Jegyzetek egy esszéműfajról. = Népszabadság márc. 15. 63. sz. 16. [A naplóírásról, többek között Németh Lászlóról is]

Hermann István: Németh László filozófikus Széchenyije. = H. I.: A hitvitától a drámáig. Bp., Szépirodalmi. 315-321.

[Horpácsi Sándor] (horpácsi): Németh László időszerűsége. = Észak-Magyarország febr. 15. 39. sz. 4. [Zimonyi Zoltán előadása a miskolci TIT Kazinczy Klubban]

Hölvényi György: Németh László és Kerényi Károly. Németh László levelei Kerényi Károlyhoz. = Új Forrás dec., 6. sz. 36-52. [Huszonhét levél 1943. dec. 18. – 1970. dec. közötti időszakból]

Kabdebó Lóránt: Németh Lászlóról. Bevezető egy esthez, személyes vallomással. = Napjaink aug., 8. sz. 36.

Kádár Ferenc: Németh László tanítványa voltam. = Olvasó Nép 4. sz. 35-38.

Kádár Péter: Németh László öröksége. = Dolgozók Lapja ápr. 22. 94. sz. 4. [A 85. évfordulón]

Kántor Lajos: Magyarok Romániában. Egy 1935-ös útikönyv korabeli visszhangja. = Kritika jún., 6. sz. 23-28.

Király István: Németh László korszerűsége. = Palócföld 6. sz. 67-73.

Koltai Tamás: Szenvedélyes színház. Beszélgetés Major Tamással. = Kritika dec., 12. sz. 19-23. [Megemlékezik Németh Lászlóról is; fényképpel]

Kőszegi Lajos: „Az ember nem lehet a munka szökevénye”. Nyolcvanöt éve született Németh László. = Napló [Veszprém] máj . 31. 127. sz. 4-5.

[Kristó Nagy István] K. N. L: A Korunk jubileumára. = Dolgozók Lapja jún. 28. 151. sz. 9. [Németh László és a Korunk viszonyáról]

Kristó Nagy István: Pimaszság. = Élet és Irodalom máj. 16. 20. sz. 2. [A Juhász Géza – Harsányi Zsolt-perről s Németh Lászlóról]

Kronstein Gábor: A kérdező Németh László. = RTV Újság ápr. 14-20. 15. sz. 4.

Kulcsár Szabó Ernő: A példává emelt szerep regényei. A regényíró Németh László az Iszony fordulata után. = Tiszatáj márc., 3. sz. 51-64.

Madarász Imréné: Németh László Széchenyi c. drámájának mondatszerkezeti jellegzetességei. = Tanárképzés és Tudomány 426-436.

Marosi Péter: Irodalom és analízis. = Utunk ápr. 18. 16. sz. 4. [Előadás egy kolozsvári orvos szimpozionon Németh Lászlóról az orvosról és íróról]

G. Merva Mária: Olvashatatlan? = Élet és Irodalom okt. 17. 42. sz. 9. [A Németh László levelei Sárközi Györgyhöz… c. szövegközlés hibáiról]

[Moldvay Győző] (m. gy.): Égető Eszter útja. = Népújság [Heves] ápr. 12. 86. sz. 6. [Beszélgetés Németh Lászlónéval a regényről és Németh Lászlóról]

Moldvay Győző: Siroki nyár. = Délsziget 4. sz. 17-19. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Nagy Sándor: Irodalmi per a Horthy-korszak bírósága előtt. = Élet és Irodalom jún. 13. 24. sz. 2. [Megjegyzések Kristó Nagy István Pimaszság c. cikkéhez.]

Némethy Magda: Nevelés a minőségi életre Németh László munkáiban. = Nyugati Magyarság [Montreal] júl.-aug. 1., 5., szept. 5.

Nikolova, Ivanka: Magyar könyvek Bulgáriában. = Könyvvilág aug., 8. sz. 18. [Ford.: Juhász Georgi]

Pálfy G. István: Per. = Magyar Ifjúság ápr. 18. 16. sz. 7. [Gondolatok Németh László születésének nyolcvanötödik évfordulóján.]

Pándi Pál: Nem Berzsenyi ürügyén. = Népszabadság márc. 8. 57. sz. 13. [Németh Lászlóról]

Papp Gábor: Kortörténet Németh Lászlótól. = Népszabadság jún. 21. 145. sz. 13. [A Ha én miniszter lennék c. írása kapcsán]

Párkány László: Petőfi Mezőberényben. Egy darab hányattatásai. = RTV Újság ápr. 14-20. 15. sz. 4.

Petővári Ágnes: Az irodalomszolgálatában. Püski Sándor hetvenöt esztendős. = Napjaink júl., 7. sz. 33-35. [Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatáról, műveinek kiadásáról]

Pomogáts Béla: Magam helyett. Tompa László Németh László-estje elé. = Élet és Irodalom ápr. 25. 17. sz. 12. [Az Egyetemi Színpadon Németh László tiszteletére a 85. születésnapja alkalmából rendezett esten]

Porkoláb Tibor: „A jobbításnak ötvenkötetes vénykönyve”. (Közelítések Németh Lászlóhoz.) = Határ nov., 2. sz. 15-21.

Rádics Károly: A megőrző megőrzése. Németh László levelei Móricz Zsigmondhoz. = Forrás nov., 11. sz. 65-73. [Tíz levél 1931. nov. 16. – 1940. dec. 7. és K. n.]

Sándor Iván: Tengerszem a század térképén. = Tiszatáj márc., 3. sz. 46-50. [Németh László Vers vagy tanulmány? c. írásáról]

Schmitt Hedvig: Németh László betegágya mellett. = Olvasó Nép 4. sz. 38-44. [A Szerettem az igazságot c. vers közlésével.]

Sieroszewski, Andrzej: Magyarország és Közép-Európa Németh László gondolati rendszerében. = Literatura 1-2. sz. 222-228.

Sipka Sándor: Ülünk egy üvegharang alatt. Németh László pedagógiai elveiről. = Délsziget 4. sz. 13-16. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Sükösd Mihály: Levél a főszerkesztőhöz. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 2. [Viszontválasz Ungvári Tamás Az emlékmű. Németh László utókora c. cikkére]

Sükösd Mihály: Németh László körül. Vita Ungvári Tamással. = Élet és Irodalom ápr. 4. 14. sz. 5.

Széchenyi Ágnes: Válasz. = Élet és Irodalom okt. 24. 43. sz. 2. [G. Merva Mária Olvashatatlan? c. cikkére.]

Szíj Rezső: Németh László nyomában a Dunakanyarban. = Pest Megyei Hírlap júl. 30. 178. sz. 5.

Tasi József: „Magunkra ismerünk alakjaiban…”. Kabdebó Lóránt Németh László-esszéjéről. = Napjaink aug., 8. sz. 35.

Tóbiás Áron: A szilasbalhási kert jázminjai. = Háttér 18. 1986-1987. l. sz. 42-43. [Összeállítás, részben Németh László emlékeiből, Mezőszilasról; két fényképpel]

Tóthpál József: Németh László és a zene. = Kóta 9. sz. 1-3. [A címlapon Kodály Zoltán és Németh László fényképe]

Ungvári Tamás: A „Németh László pör” margójára. = Élet és Irodalom márc. 14. 11. sz. 5., 8. [Gondolatok Sándor István A Németh László pör c. kötete kapcsán]

Ungvári Tamás: Ama… nem. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 2. [Hibaigazítás saját, Az emlékmű c. cikkéhez.]

Ungvári Tamás: Az emlékmű. Németh László utókora. = Élet és Irodalom ápr. 11. 15. sz. 5., 8. [Viszontválasz Sükösd Mihály Németh László körül c. cikkére.]

Varga Imre: Vihar egy történelmi egyfelvonásos körül. Németh László: Petőfi Mezőberényben. = Alföld márc., 3. sz. 55-57. [Németh László Varga Imrének szóló 1954. okt. 12-én kelt levelének közlésével]

Cs. Varga István: A kritikus pályakezdése. (1925-1930). = Délsziget 4. sz. 46. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Varga József: Németh László és a nagyvilág. = Magyar Hírlap ápr. 18. 91. sz. 9. [Fényképpel]

Varga Lajos: Nyolcvanöt éve született Németh László. = Kisalföld ápr. 26. 98. sz. 8.

Vass Márta: Az óraadó Németh László. = Békés Megyei Népújság ápr. 10. 84. sz. 4. [A drága jó nyolcadik c. rádióműsorról]

Vértes J. Andor: Az emigráns. 85 éve született Németh László. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 5.

Vértes László: Az egészségnevelő Németh László. = Egészségnevelés 6. sz. 272-273.

Vujicsics [D.] Sztoján: Napról napra Krlezával. = Népszabadság dec. 24. 302. sz. 23. [Németh László és Krleza kapcsolatáról is.]

Az értékekről és az értékek anarchiájáról. Beszélgetés Vas Istvánnal. = Népszabadság dec. 24. 302. sz. 17. [Németh László műveiről és személyéről]

Az Irodalomtörténet kérdései Grezsa Ferenchez. = Irodalomtörténet 2. sz. 481-483. [Többek között Németh Lászlóval kapcsolatos kutatásairól]

Előadás Németh Lászlóról. = Petőfi Népe márc. 2. 69. sz. 12. [Király István a kecskeméti dolgozók gimnáziumának dísztermében]

Kérdések a Válaszról. Márkus Istvánnal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs aug., 8. sz. 106-125. [Németh Lászlóról is]

Lendvay Ferenccel, a kecskeméti Katona József Színház igazgatójával beszélget Füzi László. = Forrás dec., 12. sz. 59-64. [Németh László drámáinak rendezéséről]

Németh László levelei Áprily Lajoshoz. [Közli és bev.:] Füzi László-Kőhegyi Mihály. = Confessio 2. sz. 86-88. [Németh László két levelének közlésével (1929. ápr. 23.; 1930. dec. 20.)]

Németh László levelei Sárközi Györgyhöz (1936-1937) és Sárközi Györgynéhez (1945-1954). [Közli és bev.:] Széchenyi Ágnes = Mozgó Világ aug., 8. sz. 19-56.

1987

Bakonyi István: Az eszmekör felépítése. Németh László: Szerdai fogadónap = Tiszatáj 1-2. sz. 87-96.

Béládi Miklós: Németh László. = B. M.: Arcképvázlatok. Békéscsaba, Új Aurora füzetek. 34-39. [Az Irgalom c. regényről és a Sajkódi esték c. tanulmánykötetről]

Belohorszky Pál: A lélek kertésze. Németh Lászlóról. = B. P.: Égő rózsamáglya. Bp., Szépirodalmi. 358-383.

Bíró Zoltán: A minőség próféciája. Emlékezés Németh Lászlóra születésének 80. évfordulóján. = B. Z.: Vállalások és kételyek. Bp., Szépirodalmi. 113-141.

Csiky Ágnes Mária: Németh László – a magyar anti-Orwel. = Erővonalak a két világháború közti magyar szellemi életben. Zürich, SMIKK 99-112.

Csontos Sándor: A drámaíró Sarkadi. Beszélgetés Mészöly Dezsővel. = Színház dec., 12. sz. 25-27. [Többek között a Széchenyi c. dráma 1956-os bemutatójának körülményeiről, Sarkadi Imre Németh Lászlónak írott levélfogalmazványának közlésével]

Csoóri Sándor: Németh László könyvei között. = Cs. S.: Készülődés a számadásra. Bp., Magvető. 138-143.

Csúri Károly: Érdek- és értékellentétek világa. (Németh László: A kurátor ítélkezik.) = Cs. K.: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. Bp., Tankönyvkiadó. 114-148.

Dékány Endre: Nyelvünk örök kútfeje. Németh László a Bibliáról. = Reformátusok Lapja márc. 1. 9. sz. 4.

Dérczy Péter: Hagyomány és újítás Németh László Gyász című regényében. = Jelenkor ápr., 4. sz. 369-373.

Domokos Mátyás: A székesfehérvári Németh László-emlékülés elé. = D. M.: Átkelés, áttünés. Bp., Szépirodalmi. 30-33.

Farkas János László: Minőség, vállalkozás, reform. Németh László a Tat-kör vonzásában. = Világosság júl., 7. sz. 426-435.

Fülöp László: Lélekrajz és létértelmezés. Németh László: Iszony. = F. L.: Realizmus és korszerűség. XX. századi magyar regényírók. Bp., Tankönyvkiadó. 271-315.

Gergely Mihály: Hipertóniám története. = Napjaink jún., 6. sz. 5-6. [Németh László hipertóniájáról is]

Görömbei András: Történelmi jelenlét. (Vázlat Veres Péter pályájáról.) = Forrás dec., 12. sz. 46-52. [Németh László Emberék a nemzet alatt c. írásáról is]

Grezsa Ferenc: Erkölcs- és világnézetfogatom Németh László Tanujában. = Új Forrás jún., 3. sz. 63-66.

Grezsa Ferenc: Németh László enciklopédia-eszméje. = Forrás dec., 12. sz. 40-45.

Grezsa Ferenc: Németh László Kelet-Közép-Európája. = Délsziget 9. sz. 1-3.

Grezsa Ferenc: Németh László minőségeszméje. = Új Forrás 6. sz. 28-34.

Grezsa Ferenc: Történelmi gondolkodás Németh László pályáján. = Kortárs ápr., 4. sz. 96-104.

H. N.: A Villámfénynél és Tóth László. = Petőfi Népe febr. 20. 43. sz. 4. [Tóth László nyomtatta ki.]

Hajdú Demeter Dénes: „Apám, Németh László, a nemzetpedagógus”. = Reformátusok Lapja dec. 4. 49. sz. 4. [Németh Magda előadása]

Hellenbart, Gyula: Literatur. = Südosteuropa – Handbuch. V. Ungarn. Götting, Vandenhoeck und Ruprecht. 560-585. [Németh Lászlóról is]

Illés Lajos: Illés Endre krétarajza Németh Lászlóról. = Népszava aug. 18. 194. sz. 6. [Tv-kritika]

Kabdebó Lóránt: Németh László Miskolcon. = Észak-Magyarország máj. 30. 126. sz. 8. [Elhangzott az Irodalomtörténeti Társaságban. Fényképpel Németh Lászlóról és Fábry Zoltánról]

Kanyar József: Találkozásaim Németh Lászlóval. = Somogy máj. jún., 3. sz. 20-25. [Németh László Kanyar Józsefnek írott hat levelének ill. lapjának szövegközlésével (Békés, 1946. febr. 1. – Hódmezővásárhely 1948. ápr. 27.)]

Király István: A hetvenöt éves Szavva Dangulov köszöntése. = Nagyvilág febr., 2. sz. 276-279. [Németh Lászlóra is emlékezik]

Király István: Németh László korszerűsége. = K. I.: Kultúra és politika. Bp., Kossuth. 62-74.

M. Kiss Sándor: A szárszói beszéd és néhány összefüggése. = M. K. S.: A szárszói beszéd és a népi mozgalom néhány összefüggése. New York, Püski. 3-40.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Németh László és Trianon. = Életünk jún., 6. sz. 566-575.

Kulcsár Szabó Ernő: A személyiség mint létérték Németh László regényírásában. = Alföld nov., 11. sz. 38-50.

Kulcsár Szabó Ernő: Eszmény és másság. Az Iszony és értelmezhetőségének kérdései. = Kortárs ápr., 4. sz. 121-138.

László József: Arcképvázlatok Galyasi Miklósról. = Csongrád Megyei Hírlap júl. 11. 162. sz. 8. [Az Égető Eszter Gyenese]

Lukácsy András: Irodalmunk svájci embere. Beszélgetés Eva Haldimann-nal. = Magyar Hírlap dec. 22. 301. sz. 5. [Németh Lászlóval való megismerkedéséről is]

D. Magyari Imre: Én csúf tanárkorom. = Magyar Ifjúság márc. 27. 13. sz. 38-39. [Németh László pedagógiájáról]

D. Magyari Imre: Kecskeméti példa. (Lendvay Ferenc és Németh László szövetségéről.) = Magyar Ifjúság dec. 18. 51. sz. 30-31.

Medve Imola: Vásárhelyen érdemes tanítani. Negyven éve Németh László érettségiztetett. = Magyar Hírlap ápr. 9. 84. sz. 4.

Mészáros István: Németh László teóriája. = Magyar Nemzet aug. 27. 201. sz. mell. 3.

Monostori Imre: „Bíráltuk és kifogásoltuk – a bíráló rokoni szenvedelmével”. Búcsú a Tanutót. = Új Forrás ápr. 2. sz. 75-79.

Monostori Imre: Németh László Tanu-vállalkozása – kortörténeti metszetben. = Palócföld 5. sz. 52-58.

Monostori Imre: Vita egy útirajzban – s körülötte. („Magyarok Romániában”). = Új Forrás dec., 6. sz. 35-47.

Nagy Attila: Tűnődések Németh Lászlóról. = Film, Színház, Muzsika márc. 21. 12. sz. 26-27., márc. 28. 13. sz. 26-27.

Némethy, Magda: Education for quality of life in the Works of László Németh. = Hungarian Studies Review 2. sz. 21-32.

Papp Zoltán: A Márciusi Front vásárhelyi sejtje. [1-7.] = Csongrád Megyei Hírlap márc. 17. 64. sz. – márc. 24. 70. [Németh Lászlónak a mozgalomhoz fűződő kapcsolatáról is]

Porkoláb Tibor: Németh László pályakezdéséről. = Határ dec., 4. sz. 47-71.

Rákász Mihály: A „többkönyvűség” kevés a korszerű oktatás és nevelés megvalósításához. = Könyvtáros jan., 1. sz. 26-27.

Regős Rita: Apám, Németh László. = Közgazdaság nov. 19. 18. sz. 6. [Németh Magda tartott előadást a Támpont Stúdió és a Társadalomtudományi Klub közös rendezésében.]

Rónay László: Németh Lászlót lapozgatva. = Népszava okt. 19. 246. sz. 6.

Salamon István: Irodalmi ismeretközlés a Magyar Rádióban (1925-1945). = Nógrádi Művelődés 1. sz. 15-33. [Németh László 1934-1935-ös irodalmi osztály vezetői munkájáról és lemondó levelének közlésével]

Sándor Iván: Leperegnek a nyolcvanas évek. [1.] = Jelenkor nov., 11. sz. 1029-1036. [A népi-nemzeti irodalom sorsvállaló vonalának felvázolása kapcsán Németh Lászlóról is.]

Szabó Gábor: A Sámson születése. Békésiek Németh Lászlóról. = Békés Megyei Népújság máj. 30. 126. sz. 7.

Tamás István: Krétarajz Németh Lászlóról. = Új Tükör aug. 30. 35. sz. 31. [Az Illés Endre krétarajza Németh Lászlóról c. tévéműsorról]

Tasi József: Beszélgetés dr. Szathmáry Lajossal, életútjáról. = Új Forrás jún., 3. sz. 71-79. [Az Égető Eszter c. regényben Szilágyi tanár úr modellje.]

Tasi József: Hatvany Lajos és Németh László. Hatvany Lajos levelei margójára. = Új Forrás febr., 2. sz. 41-50.

F. Tóth Pál: A „megperzselt” író. = Petőfi Népe febr. 17. 40. sz. 4. [Németh Lászlóról és a Villámfénynél c. drámájáról]

Cs. Varga István: „A barát szóra Gulyás Pál nevével felelek”. Németh László és Gulyás Pál barátságáról. = Cs. V. L: Utak és távlatok. Miskolc, 137-149.

Cs. Varga István: A Németh László-i „tejtestvérek”-gondolattól a Nagy Lászlói szellemi hídépítésig. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 179-193.

Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. A hangtól a megértésig. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 150-155.

Cs. Varga István: „Itt alkotni, teremteni kell!” Németh László Széchenyi-képéről. = Népújság [Heves] febr. 21. 44. sz. 7.

Cs. Varga István: Németh László és Gulyás Pál barátságáról. = Cs. V. L: Utak és távlatok. Miskolc, 137-149.

Cs. Varga István: Németh László Sírokban és Egerben. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 125-136.

Cs. Varga István: „Sárospatak nekem nagyon megtetszett.” Németh László és Patak kapcsolatáról. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 112-124.

Cs. Varga István: Tapasztalat- és álomátadás. Lapszéli jegyzetek Németh László pedagógiájáról. = Magyar Ifjúság márc. 27. 13. sz. 30-31. [Fényképpel]

A népi mozgalom vonzáskörében. Lengyel Balázzsal beszélget Tasi József. = Kortárs ápr., 4. sz. 105-120. [Németh László Kisebbségben c. művéről is]

Egy barátság története. (Németh László levelei Veres Péterhez), [Közli]: Füzi László-Kőhegyi Mihály = Forrás dec., 12. sz. 53-73. [Tizenkét levél 1940. aug. 8. – 1967. dec. 16.]

Művek és műveletek az 1950-es évek magyar irodalmában. Kerekasztal-beszélgetés. Vezette: Szabó B. István. = Tiszatáj márc., 3. sz. 39-55. [Többek között Németh Lászlóról is szó esik]

1988

Bakonyi István: Németh László első monográfusa. = Fejér Megyei Hírlap máj 20. 119. sz. 5. [Vekerdi Lászlóról]

Bojtár Endre: Németh László kontra Márai? = Élet és Irodalom ápr. 15. 16. sz. 9. [Radnóti Sándor Az ambivalens műbírálat c. írásával kapcsolatban. (Medvetánc 1987. 2. sz. 265-292.)]

Csengey Dénes: A hérosz és a groteszk hős. (Németh László és Örkény István drámái.) = Cs. D.: A kétségbeesés méltósága. Bp., Magvető. 205-234.

Domokos Mátyás: Sajkodi Certosa. = Kortárs okt., 10. sz. 140-144.

Földesi Ferenc: Konferencia Németh Lászlóról. = Élet és Irodalom ápr. 22. 17. sz. 8. [A Németh László Társaság, a TIT, a MTA Irodalomtudományi Intézet rendezésében ápr. 8-án Hódmezővásárhelyen]

Fried István: A legenda. Kalapos király. = Magyarország júl. 29. 31. sz. 27. [Szomory Dezső és Németh László II. József c. színműveiről is]

Füzi László: Kultúra – civilizáció – világcivilizáció. A távlatosság jegyei Németh László gondolkodásában – 1945 után. = Forrás jún., 6. sz. 50-60.

Grezsa Ferenc: „A tanulmány volt az én honpolgári adóm…” A Tanu-író Németh László magyarságképéről. = Forrás aug., 8. sz. 77-83.

Grezsa Ferenc: Németh László Tanu-korszakának irodalomszemlélete. = Új Írás febr., 2. sz. 86-96.

Hellenbart Gyula: A szelíd mizantróp. Németh Ellának. = Új Látóhatár dec. 1. 4. sz. 445-461. [Az író Németh Lászlóról]

K. F.: Jeles vásárhelyiek. Kenéz Katalin Kristó Nagy Istvánné „Égető Eszter”. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 20. 302. sz. 5.

Király István: Németh László gondolatvilága. = Tiszatáj júl., 7. sz. 30-46., aug., 8. sz. 72-89.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Németh László és Trianon. = K. G. E.: A beton virágai. Bp., Magvető. 75-94.

Lakatos István: Egy el nem készült regény Hódmezővásárhelyről. Németh László regényvázlata. = Juss dec., 27-33.

(Lukács): Az első filmfőszerep. = Mozgó Képek márc., 3. sz. 26. [Drahota Andrea, az Iszony hősnőjének, Kárász Nellinek egyéniségéről]

Madarászné Marossy Ágnes: Németh László két történeti drámájának szókincséről. (Apáczai, Széchenyi) = Magyar Nyelvőr okt.-dec., 4. sz. 426-439.

Monostori Imre: A szociáldemokrata sajtó Németh László-képe a 30-as évek közepén. = Forrás márc., 3. sz. 53-64.

[Paál Mária] (paál): A „Cseresnyés”. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 14. 114. sz. 5. [A hódmezővásárhelyi kollégiumról]

Paál Mária: Találkozás Szathmáry tanár úrral. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 19. 250. sz. 4.

Pálfy G. István: Per. = P. G. L: Jó hazát teremteni. Bp., Magyar Ifjúság. 17-19. (Gondolatok Németh László születésének nyolcvanötödik évfordulóján]

[Papp Zoltán] P. Z.: Bibó, Németh, Sipka. Emlékek, levelek, gondolatok. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 25. 151. sz. 5.

Papp Zoltán: Férfibarátság. Adalékok Németh László és Mátyás Sándor kapcsolatához. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 8. 241. sz. 5.

Péter László: Németh László Sztálin-képe. = Délmagyarország febr. 13. 37. sz. 6.; Vas Népe márc. 4. 54. sz. 2-3.; Hajdú-Bihari Napló márc. 12. 61. sz. 9.

Petővári Ágnes: Misszió egy budai villa árán. A Válasz és a Fehér Holló Kiadó. = Napjaink nov., 11. sz. 32-33. [A kiadó és Németh László kapcsolata]

Pogány Sára: Egy könyvkiadó kálváriája. = Magyar Hírlap okt. 22. 253. sz. mell. 1. [Többek között Németh László és Püski Sándor viszonyának alakulásáról a szárszói találkozó után]

Pogány Sára: Szárszó. = Magyar Hírlap aug. 27. 205. sz. 4. [Erdei Ferenc és Németh László összeütközéséről]

Sándor András: A minőség forradalma és kritikus távlatok. = Új Forrás ápr., 2. sz. 47-60.

Sándor Iván: Helyreállítási törekvés 1.: a népi-nemzeti irodalom sorsvállalásának vonalán. = S. L: Leperegnek a nyolcvanas évek. A kilencvenes évek és Bibó hagyatéka. Bp., Magvető. 186-203.

Sándor Iván: Új művelődési modellt! (Gondolatok egy Németh László-esszé kapcsán). = Alföld okt., 10. sz. 44-49. [Ha én miniszter lennék]

Sz. L: Bezúzatott igazságok. = Ötlet okt. 6. 9. [Bezúzott és ki nem adott könyvekről, a Sorskérdések c. kötet várható megjelenéséről]

Szerdahelyi István: Egy interjú tanulságai – Fejtő Ferenc visszaemlékezéseinek margójára. = Kritika dec., 12. sz. 16-17. [L. Kritika dec., 12. sz. 11-16.]

Szűcs László: Szárszó öröksége. = Szabad Föld szept. 16. 38. sz. 11.

Umnyakova, Jelena: Németh László művei a Szovjetunióban. = Szovjet Irodalom 4. sz. 161-166. [Ford.: Thiery Henriette]

Varga Lajos Márton: Nádas Péter az irodalom politizálási lehetőségeiről. = Könyvvilág dec., 12. sz. 4.

Varsányi Péter: „…Laci bácsi ebben a titkárban engem írt meg”. Németh László Osváth Béláról = Juss szept., 73-74. [Németh László két Varsányi Péternek címzett, 1966. nov. 10. és 1967. jan. 23-án kelt levelének szövegközlésével és másolatával]

W. Zs.: A Németh László-kutatás bázisai. = Fejér Megyei Hírlap márc. 26. 73. sz. 8.

Kérdések a Válaszról. Fejtő Ferenccel beszélget Széchenyi Ágnes. = Kritika dec., 12. sz. 11-16. [Németh László magyarság koncepciójáról is]

Németh László levelei Sipka Sándornéhoz. = Délsziget 11. sz. 1-9.

Németh László minőségeszménye. = Népújság [Heves] máj. 3. 104. sz. 8. [Egerben máj. 5-én vitaestet rendeztek.]

Németh László-konferencia. = Népszabadság ápr. 7. 82. sz. 7. [Hódmezővásárhelyen]

Vélemények, viták, válaszok. = Új Tükör máj. 15. 20. sz. 45. [Németh László Sztálin: Les questions du léninisme c. írásával kapcsolatban]

2021

Németh László. (Összeállítás Németh László születésének 120. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2021/I. 116 p.

 

 

 

 

 

UTÓÉLET

 

Szépirodalom

1938

Gulyás Pál: Számadás. Németh Lászlónak. 1938. máj. 2. [Vers] = Kelet Népe nov., 11. sz. 330.

1941

Gulyás Pál: Debrecentől Budapestig és vissza. [Vers] = Kelet Népe aug. 15. 15. sz. 10-11.

Sértő Kálmán: El kell menni… Németh Lászlónak. [Vers] = Magyar Út jan. 23. 4. sz. 3.

Tompa László: Fehér csúcson. Németh Lászlónak. [Vers] = Híd dec. 23. 53. sz. 29.

1942

Zempléni Fodor József: Beszélni kell. Németh Lászlónak. [Vers] = Hajnalodik 7. sz. 195.

Gulyás Pál: A kis Kata sírkövére. Németh Lászlóéknak mély részvéttel. [Vers] = Híd [Bp.] nov. 15. 32. sz. 21.

Gulyás Pál: Cseresnyés. Németh Lászlónak. [Vers] = Új Élet aug., 5. sz. 154-155.

1943

Gulyás Pál: Bocskay-kerti képek. [Vers] = Forrás szept., 9. sz. 265.

Gulyás Pál: Professzor Németh Lászlónak. [Vers] = Magyar Élet szept., 9. sz. 5.

1944

Gulyás Pál: Szeress barátom… (Németh Lászlóhoz). [Vers] = Magyar Élet ápr., 4. sz. 13.

1947

Kálmán Jenő: Németh László elméletéhez. [Vers] = Haladás ápr. 10. 15. sz. 7.

1948

Pilinszky János: Utazás. Németh Lászlónak. [Vers] = Válasz 12. sz. 932-933.

1963

Gellért Oszkár: A helye ásít. Németh Lászlónak. [Vers] = Új Írás okt., 10. sz. 1192.

1970

Pilinszky János: Ama kései… Németh Lászlónak. [Vers] = P. J.: Nagyvárosi ikonok. Bp., Szépirodalmi. 69.

1971

Keszei István: Ing. (Németh László hetvenedik születésnapjára). [Vers] = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 104.

Sulyok Vince: Szembesülés. Németh Lászlónak. [Vers] = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 152.

Tóth István: Találkozás Németh Lászlóval. [Vers] = Utunk ápr. 30. 18. sz. 2.

1975

Fodor András: Homloka égöve alatt. Németh László emlékére. [Vers] = Forrás dec., 12. sz. 43-44. [Öt fényképpel]

Juhász Ferenc: Könnycsepp-rózsa Németh László szívére. [Vers] = Új Írás ápr., 4. sz. 4.

Páskándi Géza: Németh László. [Vers] = Kortárs ápr., 4. sz. 672.

1976

Fodor András: Homloka égöve alatt. Németh László emlékére. [Vers] = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 1.

Jánosy István: A fészek-tervező Németh László emlékére. [Vers] = Tiszatáj máj., 5. sz. 49.

Juhász Ferenc: Hitek, vállalások. A gyötrődő Németh László. [Vers] = Új Írás júl., 7. sz. 78-83.

1979

Koch Valéria: Portrévázlat Németh Lászlóról. [Vers] = Magyar Nemzet jún. 24. 116. sz. 12.

Tóth Erzsébet: Németh László. [Vers] = Madárúton. 45 fiatal költő. Bp., Kozmosz. 284.

Simonyi Imre: Vallomás az utolsó szó jogán. [Vers] = Élet és Irodalom nov. 3. 44. sz. 15.

1981

Bokros János: Szonett Németh László nevére. [Vers] = Képes Újság okt. 10. 41. sz. 12.

Gulyás Pál: Professzor Németh Lászlónak. [Vers] = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 10.

Illyés Gyula: Üdvösség vagy halál. Németh László nyolcvanadik évének ünnepén. [Vers] = Magyar Nemzet ápr. 19. 92. sz. 9.

Pilinszky János: Ama kései… Németh Lászlónak. [Vers] = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 11.

Simonyi Imre: Németh László. No1. No2. A temetésen. [Versek] = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 11.

Tompa László: Fehér csúcson. Németh Lászlónak. [Vers] = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 10.

1984

Simonyi Imre: A hazáról az utolsó szó jogán. [Vers] = Pest Megyei Hírlap máj. 26. 122. sz. 8.

Simonyi Imre: Magyar. Németh Lászlónak küldöm, Hódmezővásárhelyre. 1944-1946. [Vers] = Élet és Irodalom aug. 24. 34. sz. 15.

1987

Magyar József: Jászi Oszkár, Németh László, Bibó István olvasása közben. [Vers] = Somogy máj. jún., 3. sz. 57.

Pilinszky János: Ama kései… Németh Lászlónak. [Vers] = Pilinszky János összegyűjtött versei. Bp., Szépirodalmi. 38.

1988

Kovács Imre Attila: Fénykép Németh Lászlóról. [Vers] = Juss szept., 69.

 

 

Kultusz

 

1976

Emlékezés Németh Lászlóra. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 93. sz. 8.

Németh László. = Dunántúli Napló ápr. 18. 108. sz. 9. [Németh László 75. születésnapjára]

Németh Lászlóra emlékeztek Gyöngyösön. = Népújság [Heves] ápr. 18. 93. sz. 12.

Emlékünnepség Vásárhelyen Németh László 75. évfordulója alkalmából. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 24. 97. sz. 4.

Hódmezővásárhely. Németh László-könyvtár. = Magyar Hírlap jún. 3. 130. sz. 8.

Könyvtárnévadó ünnepség és emlékülés Vásárhelyen. = Délmagyarország jún. 3. 130. sz. 1., 7.; Csongrád Megyei Hírlap jún. 3. 130. sz. 1.

Németh Lászlóról nevezték el a hódmezővásárhelyi könyvtárat. = Népszabadság jún. 3. 130. sz. 9.

Egy ünnepség pillanatképeiből. Enyedi Zoltán fotóriportja. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 5. 132. sz. 5.

Németh Lászlóról. Részletek a Vásárhelyen tartott emlékülés előadásainak anyagából. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 6. 133. sz. 8.; Délmagyarország jún. 6. 133. sz. 7.

Németh Lászlóra emlékeztek Gyöngyösön. = Hevesi Szemle 2. sz. 64.

Németh László-emlékülés Hódmezővásárhelyen. = Új Írás aug., 8. sz. 86.

Katona Piroska: A tahi Németh László-emléktábla avatására. = Somogy 3. sz. 34-48.

Földessy Dénes: Emlékezés Németh Lászlóra. Emléktábla-leleplezés. = Dunántúli Napló nov. 23. 324. sz. 2. [Nov. 22-én Pécsett. Irodalmi pályázat eredményhirdetéssel]

Németh László-emléktábla Pécsett. = Népszava nov. 23. 277. sz. 5.

1978

Diákköri konferencia Németh László munkásságáról. = Népújság [Heves] ápr. 19. 91. sz. 4. [Egerben a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán ápr. 18.-án]

Pátzay Pál ajándéka Kapuvárnak. = Magyar Nemzet szept. 21. 223. sz. 4. [Tizenkét szobor, köztük Németh Lászlóé is]

1979

Németh László emlékére. Névadó Göd-felsőn. = Pest Megyei Hírlap dec. 9. 288. sz. 12. [Németh Lászlóról nevezték el az általános iskolát.]

1980

(Papp): Emlékezés az íróra. = Pest Megyei Hírlap szept. 4. 207. sz. 1. [Gödön 1979. dec. 8-án avatták fel a Németh László általános iskolát.]

Emlékezés Németh Lászlóra. = 7Nap szept. 19. 38. sz. 6. [Szept. 22-én Németh László-emlékest Szabadkán. Czine Mihály szereplésével.]

-sy: Egy darab ránk bízott emberiség. = Magyar Szó szept. 20. 260. sz. 8. [Szept. 22-én Szabadkán Németh László-emlékestet rendeznek.]

[Horpácsi Sándor] (horpácsi): Németh László és az orosz irodalom. = Déli Hírlap okt. 18. 245. sz. 2. [Cs. Varga István okt. 14-i miskolci előadásáról]

Hétfőn: Bata Imre előadása Veszprémben. = Napló [Veszprém] nov. 23. 275. sz. 8. [Szerettem az igazságot címmel Németh László írói munkásságáról nov. 23-án a TIT Batsányi Szabadegyetemén]

1981

Kiállítás és előadás Németh Lászlóról. = Napló [Veszprém] febr. 15. 39. sz. 8. [A TIT veszprémi szervezete rendezésében. Febr. 16-án Siklós Olga tartott előadást.]

Kultúrszerdák. Magyar irodalmi estek Rómában. = Magyar Hírlap febr. 21. 44. sz. 4. [A római olasz-magyar kulturális központban Sárközy Péter előadásai többek között Németh Lászlóról is]

Gulyás Márta: Irodalmi est. „Szerettem az igazságot”. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 13. 61. sz. 5. [Siklós Olga előadása Hódmezővásárhelyen Németh Lászlóról]

A népi írók és Németh László… = Csongrád Megyei Hírlap márc. 25. 71. sz. 8. [Hódmezővásárhelyen márc. 26-án Czine Mihály előadása, Bérci László fotókiállítása]

[Horváth István?] H. I.: A TIT irodalmi szabadegyetemének záróelőadása Németh Lászlóról. = Napló [Veszprém] márc. 25. 71. sz. 5.

Németh László-emlékház Vásárhelyen. = Népszabadság márc. 28. 74. sz. 9.

Németh László-napok Gödön. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 8. 82. sz. 5. [Ápr. 8-9-én]

Németh László-emlékest. = Déli Hírlap ápr. 9. 82. sz. 2. [Ápr. 13-án Miskolcon]

Vasvári G. Pál: Pest Megyei Pedagógus Napok '81. = Pest Megyei Hírlap ápr. 12. 86. sz. 4. [Ápr. 8-10-ig Gödön, Németh Lászlóról előadássorozat]

[Horpácsi Sándor] (horpácsi): Emlékezés Németh Lászlóra. = Déli Hírlap ápr. 14. 86. sz. 2. [Németh László-emlékest 13-án Miskolcon]

[Csutorás Annamária] (cs. a.): Németh László-est. = Észak-Magyarország ápr. 15. 88. sz. 4. [A miskolci Bartók-teremben Németh László 80. születésnapja tiszteletére.]

Emlékezés Németh Lászlóra. = Dolgozók Lapja ápr. 17. 90. sz. 8.; Fejér Megyei Hírlap ápr. 17. 90. sz. 8.; Népszabadság ápr. 17. 90. sz. 15.; Petőfi Népe ápr. 17. 90. sz. 8.

Koszorúzás. Emlékezés Németh Lászlóra. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 17. 90. sz. 4.; Magyar Hírlap ápr. 17. 90. sz. 15.; Népszava ápr. 17. 90. sz. 6.; Pest Megyei Hírlap ápr. 17. 90. sz. 4.

Németh László-emlékház. = Köznevelés ápr. 17. 16. sz. 32.

Németh László születésének 80. évfordulója. = Magyar Nemzet ápr. 17. 90. sz. 4.

Emlékezzünk. = Szabad Föld ápr. 19. 16. sz. 6. [Németh Lászlóra]

Németh László emlékezete. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 6.

Előadás Németh Lászlóról. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 29. 99. sz. 8. [Czine Mihály előadása ápr. 30-án a székesfehérvári TIT rendezésében.]

[Királyhegyi Ottília] -kir-: Németh László-emlékverseny. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 8. 106. sz. 5. [A hódmezővásárhelyi könyvtár vetélkedőjéről]

Németh László-ünnepség. Megnyitották a vásárhelyi emlékházat. Domborműavatás a Bethlen Gábor Gimnáziumban. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 12. 109. sz. 4.; Délmagyarország máj. 12. 109. sz. 3.; Magyar Hír lap máj. 12. 109. sz. 4.; Magyar Nemzet máj. 12. 109. sz. 4.; Petőfi Népe máj. 12. 109. sz: 8.; Pest Megyei Hírlap máj. 12. 109. sz. 4.

[Királyhegyi Ottília] -kir-: Németh László-emlékest. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 13. 110. sz. 4. [A debreceni Csokonai Színház máj. 11-i hódmezővásárhelyi előadásáról.]

Király István: Gondolatok a hódmezővásárhelyi Németh László-emlékszobában. = Élet és Irodalom máj. 16. 20. sz. 6.

Grezsa Ferenc: Németh László portréja előtt. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 17. 114. sz. 6. [A Bethlen Gábor Gimnáziumban Szervátiusz Tibor domborműve előtt]

Moldvay Győző: „Mint viharokra emelt nyárderű”. A vásárhelyi Németh László-emlékházban. = Népújság [Heves] máj. 17. 114. sz. 7.

Németh László-est Vácott. A teljesség szomja. = Esti Hírlap máj. 27. 122. sz. 2. [Máj. 30-án Czine Mihály és Tompa László szereplésével]

Emlékműsor. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 30. 125. sz. 8. [A teljesség szomja c. Németh László-estről]

Németh László-est Vácott. = Magyar Ifjúság jún. 12. 24. sz. 5. [Czine Mihály, Tóbiás Áron, Tompa László szereplésével, fotókiállítással]

Horváth Kálmán: A hódmezővásárhelyi Németh László-emlékház. = Népszabadság júl. 12. 162. sz. 11.

Szabó Endre: Németh László-emlékszoba Hódmezővásárhelyen. = Magyar Hírek aug. 8. 16. sz. 14-15.

Irodalmi helyek, emlékek. Németh László sajkodi házában. = Fejér Megyei Hírlap aug. 18. 193. sz. 5.; Nógrád aug. 24. 197. sz. 4. [Fényképes riport]

Németh László emléktáblája Balatonfüreden. = Napló [Veszprém] szept. 12. 214. sz. 1. [A gimnázium falán szept. 11-én avatták fel.]

[Czingráber János?] Cz. J.: Emléktáblaavatás. = Napló [Veszprém] szept. 18. 219. sz. 5. [A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium falán, szept. 11-én]

[Rác T. János] R. T. J.: Ma kezdődik a Fóti Ősz rendezvénysorozat. = Népszabadság szept. 20. 221. sz. 21. [24-én Németh Lászlóra emlékeznek.]

Fóti ősz. Németh László emlékére. = Pest Megyei Hírlap szept. 25. 225. sz. 4. [A 80. születésnapjára rendezett fóti fotókiállításról]

Németh László kiállítás. = Esti Hírlap szept. 28. 227. sz. 2. [A Budapesti Művelődési Központban]

Kőszegfalvi Ferenc: Németh László-emlékházat avattak Hódmezővásárhelyen. = Honismeret 5. sz. 53-54.

Tüskés Tibor: Németh László-emlékház Vásárhelyen. = Képes Újság okt. 3. 40. sz. 12-13. [Borsos Miklós Németh Lászlóról készült szobrának képével és egy Kádár Jánost, Illyés Gyulát, Illés Endrét és Németh Lászlót ábrázoló fényképpel]

Telegdi Imre: Látogatás Hódmezővásárhelyen a Németh László-emlékházban. = Ref. Egyház okt., 10. sz. 236.

[Menner Magdolna] (menner): Németh László pedagógiája. = Déli Hírlap nov. 11. 263. sz. 2. [Grezsa Ferenc előadása a miskolci Kazinczy-klubban]

Irodalmi est Németh Lászlóról. = Kisalföld nov. 15. 268. sz. 8. [Nov. 17-én Sopronban kiállítással. Czine Mihály, Tompa László és Petővári Gyula szereplésével]

Németh László emlékünnepséget tartanak ma Sopronban. = Esti Hírlap nov. 17. 269. sz. 12. [A Liszt Ferenc Művelődési Központban]

Németh László-emlékest. = Kisalföld nov. 18. 270. sz. 5. [Emlékkiállítás Sopronban nov. 17-én Czine Mihály és Tompa László szereplésével]

Németh László-emlékestet… = Magyar Nemzet nov. 18. 270. sz. 6. [Nov. 17-én Sopronban, fotókiállítással]

Németh László emlékkiállítás nyílik ma Zalaegerszegen, a városi művelődési központban. = Esti Hírlap nov. 23. 274. sz. 8.

Németh László-emlékkiállítás nyílik 1981. november 30-án Dorogon a Művelődési Központban. = Esti Hírlap nov. 30. 280. sz. 8.

Emlékkiállítás. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 1. 281. sz. 8. [Dorogon]

Németh László születésének 80. évfordulója alkalmából emlékkiállítást nyitottak meg Dorogon. = Népszabadság dec. 1. 281. sz. 8.

Németh László-emlékkiállítás Dorogon. = Dolgozók Lapja dec. 2. 282. sz. 8.

Németh László-dokumentumok. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 4. 284. sz. 5., dec. 6. 286. sz. 12. [Hódmezővásárhelyen a Porcelángyár kiállításán]

Németh László tiszteletére… = Magyar Nemzet dec. 11. 290. sz. 4. [Dec. 12-én Magam helyett címmel Tompa László estje az Egyetemi Színpadon]

E. Nagy Lajos: Németh László-emlékkiállítás Dorogon. = Magyar Nemzet dec. 15. 293. sz. 4.

Emléktábla avatása. = Magyar Hírlap dec. 16. 294. sz. 8. [A Szilágyi Erzsébet fasor 79-ben]

Németh László-emléktábla. = Esti Hírlap dec. 16. 294. sz. 2.

Németh László Kossuth-díjas író egykori lakóházán… = Népszabadság dec. 16. 294. sz. 8.

Emléktábla. = Esti Hírlap dec. 18. 296. sz. 12.

Emléktábla Németh László egykori lakóházán. = Magyar Hírlap dec. 19. 297. sz. 13.

Emléktábla-avatás. = Délmagyarország dec. 19. 297. sz. 8.

Leleplezték Németh László emléktábláját. = Népszabadság dec. 19. 297. sz. 7.; Népszava dec. 19. 297. sz. 5.

Németh László születésének 80. évfordulóján… = Magyar Nemzet dec. 19. 297. sz. 4.

Németh László-emléktáblát avattak. = Pest Megyei Hírlap dec. 19. 297. sz. 4.

Zika Klára: Egy este a „vasutas” városban. = Magyar Nemzet dec. 23. 300. sz. 9. [Tompa László: Magam helyett c. estjéről Dombóváron]

1982

Megemlékezés. = Hétfői Hírek ápr. 13. 15. sz. 6. [A gödi általános iskola és a váci Híradástechnikai Anyagok Gyára közös rendezésében emlékünnepség Németh László 81. születésnapján]

Németh László mellszobrát leplezték le… = Népszabadság máj. 21. 117. sz. 8. [Borsos Miklós szobra Hódmezővásárhelyen]

Németh László-emlékplakett adományozása. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 21. 117. sz. 4. [Borsos Miklós művét Czine Mihály, Dorogi Zsigmond, Kapu Pál és Kőszegfalvi Ferenc kapta.]

A hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtárban… = Magyar Nemzet máj. 22. 118. sz. 10.

Első ízben adták át pénteken Hódmezővásárhelyen a Németh László-emlékplakettet. = Népszabadság máj. 22. 118. sz. 20.

Németh László-emlékplakett. = Népszava máj. 22. 118. sz. 5.

Németh László-emlékszoba. = Csongrád Megyei Hírlap szept. 5. 208. sz. 4. [Hódmezővásárhelyen, két fényképpel]

Németh László nevét vette fel a dolgozók kecskeméti iskolája. = Petőfi Népe nov. 27. 280. sz. 8. [Nov. 26-án]

1983

Lajtai László: Németh László Hódmezővásárhelyen. = Munka febr., 2. sz. 35. [Kiállítás az Alföldi Porcelángyárban]

[Csató József] -csató j.-: Mezőszilasi körkép. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 2. 78. sz. 3. [Többek között a Németh László-emlékház felújításáról]

Fejér József: A Németh László-emlékplakett kitüntetettje Grezsa Ferenc irodalomtörténész. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 16. 141. sz. 5. [Borsos Miklós műve]

Kiss Pál: Németh László vásárhelyi emlékezete. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 19. 144. sz. 5. [Németh László-emlékház]

1984

A IV. Országon Portrébiennále anyagából. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 4. 29. sz. 6. [Szervátiusz Tibor Németh László portréjával]

„Németh László nyomában”. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 23. 119. sz. 5. [A szegedi pedagógusok Hódmezővásárhelyre látogattak.]

Káposztás János: „Üzenem: őrizzék a hitüket”. = Petőfi Népe máj. 10. 108. sz. 5. [Németh Lászlóné a Dolgozók Németh László Szakközépiskolájának és Gimnáziumának ballagásán. Fényképpel]

In memoriam Németh László. = Dunaújvárosi Hírlap nov. 13. 91. sz. 8.

Vértes J. Andor: „Házszentelő” Szilason. = Fejér Megyei Hírlap nov. 17. 270. sz. 1., 13.

Németh László klubkönyvtár nyílt Mezőszilason. = Magyar Nemzet nov. 17. 270. sz. 8. [Nov. 16-án]

Vaderna József: Szülőföldem. = Dolgozók Lapja nov. 20. 272. sz. 4. [A héten avatták fel Mezőszilason a Németh László-emlékházat.]

Könyvtár a Németh László-emlékházban. = Népszabadság nov. 20. 272. sz. 7.

Németh László „választott” szülőhelyén. Szilas volt a modell. = Dunaújvárosi Hírlap nov. 20. 93. sz. 1.

Boda István: Ház Mezőszilason. = Hajdú-Bihari Napló nov. 21. 273. sz. 5.

Megújult Németh László szülőháza. = Somogyi Néplap dec. 6. 286. sz. 8.

1985

Németh László-pályázat. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 18. 64. sz. 4. [A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár hirdette meg.]

Németh László-emlékülés. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 17. 89. sz. 5. [Ápr. 18-án Hódmezővásárhelyen]

[Királyhegyi Ottília] K. O.: Németh László-emlékülés. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 19. 91. sz. 4.; Délmagyarország ápr. 19. 91. sz. 8. [Ápr. 18-án Hódmezővásárhelyen]

Mészáros Gyula: Németh László-emléknap Mezőszilason. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 27. 98. sz. 4.

Grezsa Ferenc: Házavató Mezőszilason. = Új Forrás ápr., 2. sz. 43-47.

Bakonyi István: Kosztolányi Dezső és Németh László emlékére. = Fejér Megyei Hírlap máj. 7. 105. sz. 5. [Király István és Sándor Iván előadása Székesfehérváron.]

Németh László-emlékülés. = Fejér Megyei Hírlap dec. 16. 294. sz. 8. [Székesfehérváron a Vörösmarty-könyvtárban 16-án]

Németh László emlékülést tartottak… = Fejér Megyei Hírlap dec. 17. 295. sz. 5. [Székesfehérváron 16-án]

1986

Németh László születésének 85. évfordulójára emlékezik Tompa László Magam helyett c. műsorával az Egyetemi Színpadon. = Népszabadság febr. 17. 40. sz. 8. [Ápr.. 18-án]

Bakonyi István: Megalakult a Németh László társaság. = Fejér Megyei Hírlap febr. 21. 44. sz. 5.

Németh László emlékezete Hatvanban. = Népújság [Heves] márc. 22. 69. sz. 6. [Ápr. 14-17-én]

„Drága jó nyolcadik”. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 2. 77. sz. 5. [A rádió ápr. 6-i Németh László-emlékműsoráról]

Németh László emlékezete. = Vasárnapi Hírek ápr. 13. 15. sz. 6. [Ápr. 14-17-én Hatvanban]

Emléktábla-avatás a Bercsényi utcában. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 15. 88. sz. 5. [Hódmezővásárhelyen]

[Bálint Gyula] (bálint): Németh Lászlóra emlékeztek Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 3.

Trencsényi Imre: Németh László öröksége. = Népművelés jún., 6. sz. 1415. [Emlékünnepség a felsőgödi Németh László Általános Iskolában. Két fényképpel]

Nyerges Mária: Társkereső írók? = Magyar Hírlap júl. 31. 179. sz. 4.

1987

Németh László Társaság. = Magyar Hírlap jún. 27. 150. sz. 7.

[Görkei Jenő] G. J.: Németh László Társaság. = Élet és Irodalom júl. 10. 28. sz. 6.

Pálfy G. István: Minőség, hűség, belátás. = Magyar Ifjúság júl. 10. 28. sz. 7.

Malonyai Péter: Emlékhely Vésztőn. = Magyar Nemzet aug. 12. 189. sz. 5.

[Nagy Ágnes] N. Á.: Szoboravató ünnepség Vésztőn. = Békés Megyei Népújság aug. 19. 195. sz. 1., 3. [Fényképekkel]

Németh Lászlóra és Veres Péterre emlékeztek. Népi írók szoborparkja Vésztőn. = Népszabadság aug. 19. 195. sz. 9.

Népi írók szoborkertje. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 19. 195. sz. 4.; Dunántúli Napló aug. 19. 228. sz. 3.; Fejér Megyei Népújság aug. 19. 195. sz. 8.

Népi íróknak. Szobrok az emlékhelyen. = Szolnok Megyei Néplap aug. 19. 195. sz. 8.

Szoboravatás. = Magyar Hírlap aug. 19. 195. sz. 4.

Megalakult a Németh László Társaság. = Tiszatáj okt., 10. sz. 55-61. [Csizmadia Sándorné megnyitó beszédével és Király István elnöki székfoglaló beszédével]

1988

Mekis János: Válasz. = Fejér Megyei Hírlap febr. 6. 31. sz. 8. [A Németh László Társaságról]

Királyhegyi Ottília: Élő örökség. Németh László-konferencia Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 8. 83. sz. 4. [A Városháza dísztermében ápr. 7-én]

Bakonyi István: Németh László emlékére. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 20. 93. sz. 5. [Baráti Kör Mezőszilason. Konferencia Hódmezővásárhelyen]

Babitsnak, Németh Lászlónak várnia kell. Fővárosi szobortervek. = Magyar Hírlap aug. 2. 183. sz. 3.

Szoboravatás a népi írók vésztői emlékparkjában. = Népszabadság okt. 4. 237. sz. 9.

A Németh László Társaság Csornán… = Köznevelés dec. 2. 40. sz. 2. [Nov. 20-án Németh László pedagógiai öröksége címmel vándorgyűlést tartottak.]

Égető Eszter filmen. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 13. 296. sz. 4. [Dec. 16-án részleteket mutatnak be Hódmezővásárhelyen.]

1991

Tőrös Gábor: Németh László domborműves emléktábla (Nagybánya.)

2001

Németh László-centenáriumi rendezvények
A Németh László Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum centenáriumi konferenciája Németh László életművéről (Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001. március 29.)
Emléktábla avatás a sajkodi Németh László háznál (2001. április 22.)
Üzenet a XXI. századnak címmel rendezett ünnepi megemlékezés (Nagybánya, 2001. április 29.)

 

A szakirodalom Hartyányi István és Kovács Zoltán Németh László Bibliográfia című kötete alapján készült.

 

Fotók

Borítók

Szakértő

Ajánlott honlapok