Határ Győző

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Határ Győző  (Gyoma, 1914. november 13. – London, 2006. november 27.)

Kossuth-díjas író, költő, műfordító, filozófus. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

*

1914. november 13-án született Gyomán. Eredeti neve: Hack Viktor. 1946-ban magyarosított. Műveit már Határ Győző néven publikálta.

Apja, Hack Vilmos a gyomai Kner nyomda papírszakértője volt, az I. világháborúban megrokkant; így a családot a későbbiekben az anya, Túri Mária Margit tartotta el. 1920-ban költöztek Budapestre.

A Markó utcai Főreálban érettségizik (1933), majd a budapesti Műegyetem Építészmérnöki Karán szerez diplomát (1938). Univerzális tehetség lévén, tanulmányai közben a Zeneakadémiára is jár, ahol – többek között – Kodály Zoltánt hallgatja. Mint szigorló mérnök, két éven át dolgozik Hajós Alfréd mellett, majd végzése után négy esztendeig a Közmunkatanácsnál áll alkalmazásban, Borbíró Virgil irodájában. Már írja első regényeit, anélkül, hogy publikálásukra reménye lenne.

1943-ban részt vesz egy államellenes szervezkedésben; május 1-jén összeesküvés vádjával letartóztatják, műveit bűnjelként lefoglalják. A Haditörvényszék felségárulásért halálra ítéli; majd ezt – többszöri, hosszan tartó fellebbezés után – 12, végül 5 évre mérséklik. Sátoraljaújhelyi raboskodása idején átéli az 1944. március 22-i fegyházlázadást; ezt követően büntetőszázadba sorolják be, de 1944 késő őszén sikerül megszöknie. Budapesten a Wallenberg-házban talál állást és menedéket. Itt éri meg a nyilas-uralom végét.

1945 és 1947 között a budapesti UNRRA-missziónál építészként dolgozik. Annak megszüntetése után fordításból, különböző „négermunkákból”, festményei értékesítéséből tartja fenn magát. Az Újhold körével és a Szentendrei Iskola művészeivel áll szorosabb kapcsolatban. Eközben folyamatosan írja új s újabb műveit, noha megjelenésre továbbra sincs esélye.

1950 januárjában határátlépést kísérel meg: a trieszti UNRRA-misszióhoz akar eljutni. Miután elfogják, két és fél évet tölt különböző börtönökben és munkatáborokban (a szegedi Csillagban, majd a budapesti Gyűjtőben; innen a miskolci Egyetemváros építkezésére viszik a rabokat, majd Sátoraljaújhely, Hejőcsaba, Márianosztra következik. Innen szabadul 1952 nyarán). Egy tervezőirodában helyezkedik el; később az Írószövetség Fordítói Szakosztálya segítségével műfordítóként függetleníti magát.

1956 tavaszán ismeri meg leendő feleségét, Prágai Piroskát, akivel 1956 decemberében elhagyja az országot. Londonban telepszenek le.

Határ Győző a BBC Magyar Osztályának munkatársa lesz (1957–1976); nyugdíjazását követően a Szabad Európa Rádiónak dolgozik. Emellett 1960 és 1985 között mint az angol külügyminisztérium hivatalos tutora, angol diplomaták magyar nyelvi felkészítését és a magyar kultúrába való bevezetését végzi feleségével együtt, aki – felelősségteljes tisztviselői munkája mellett – férje műveinek angolra fordításán is dolgozik.

1967 márciusában költöznek dél-londoni végleges otthonukba, ahol emigráns, majd később hazai barátaikat is sűrűn vendégül látják. Gyakran szerveznek irodalmi esteket, amelyeken Prágai Piroska a művek tolmácsolásában, előadóművészként közreműködik. Szoros kapcsolatot tartanak fenn az emigráció különböző irodalmi köreivel (a Párizsi Magyar Műhellyel, a londoni Szepsi Csombor, valamint a hollandiai Mikes Kelemen Körrel, a müncheni Új Látóhatárral stb.) 1970-ben az Amerikában élő Makkai Ádám többhetes előadókörutat szervez Határ Győző számára; Clevelandben a város díszpolgárává választják. 1978-ban újra körutat tesz; mintegy félszáz előadóestet tart a magyarlakta településeken. Ez a két körút teremti meg a bázist saját könyvkiadása számára. A következő évtizedben szinte évente jelennek meg művei.

Lassanként kiépülnek hazai kapcsolatai is. 1988 áprilisában Kabdebó Lóránt irodalomtörténész kérdéseire válaszolva londoni otthonában magnóra mondja életútját. 1989 őszén látogat haza első ízben hivatalosan. 75. születésnapja alkalmából a Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Ékesített Csillagrendjével tüntetik ki. Műveit azóta folyamatosan kiadják itthon is. 1990-től haláláig szinte minden könyvhétre hazajön, szerzői esteket tart, dedikál. 1991. március 11-én Kossuth-díjat kap. 1993-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választja. 1994-ben szülővárosa, Gyomaendrőd díszpolgárává avatja. Ugyanez évben a Miskolci Egyetem díszdoktori címet adományoz neki. 1994. június 16-án megkapja az angol királynő engedélyét az érdemrendek viseléséhez. 1998-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának rektorától átveszi arany- és gyémántdiplomáját.

Tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának. 2005 őszén a Magyar Írószövetség Elnökségének örökös tagjává választották.

Az 1989–90-es fordulat óta rendszeresen publikált hazai folyóiratokban. Többször lépett fel vidéki városokban, sőt Kassán és Pozsonyban szervezett előadóesteken is. Neve fokozatosan ismertté vált a szélesebb közönség előtt; kialakult hazai olvasótábora. Könyvei sorra megjelentek különböző hazai kiadóknál; haláláig hatalmas szellemi frissességgel dolgozott, figyelemmel kísérte mind a politikai, mind az irodalmi élet jelenségeit. Naprakész publicisztikával állást foglalt vitás kérdésekben (pl. az Írószövetség bonyolult küzdelmeiben), s tanácsaival, véleménye nyilvánításával hozzájárult a művészeti élet anomáliáinak tisztázó rendezéséhez. 90. születésnapját az Írószövetség szép rendezvénnyel ünnepelte; a 2005-ös könyvhéten több új kötetét dedikálta, könyvbemutatóin részt vett.

Felesége, Prágai Piroska súlyos betegsége miatt egyre ritkábban járt haza, de londoni „fellegvárából” még mindig minden jelentősebb hazai művészeti eseményre elevenen reagált.

2006. november 13-án – Határ Győző 92. születésnapján – Károly főherceg ünnepi fogadást rendezett az 1956-os magyar emigránsok tiszteletére; a műsort a Londoni Magyar Kulturális Központ igazgatónője, Bogyay Katalin szervezte. Az est „vezérszónoka” Határ Győző volt (ekkor még úgy tűnt: ereje teljében). A befogadó ország nevében Lady Solti – a Londonban élt magyar karmester, Solti György özvegye – tartott ünnepi beszédet.

November 17-én meghalt Prágai Piroska (aki már hónapok óta intézetben feküdt, alig-alig tudva magáról); férje tíz nap múltán, november 27-én követte őt. A londoni St. George’s kórházban hunyt el. Közös nyughelyük – végső kívánságuknak megfelelően – hazai földben van; kívánsága az volt, hogy Hongriuscule – s szellemi hagyatékuk – örököse a magyar állam legyen.

Temetése – Piroskájával együtt – 2007. január 23-án du. 3-kor volt a Farkasréti temetőben.

Fontosabb díjak, elismerések:

1989 – a Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Ékesített Csillagrendje

1991 – Kossuth-díj

1994 – A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje

1996 – a Salvatore Quasimodo Költői Verseny Nagydíja

2001 – Márai Sándor-díj

2004 – Pro Cultura Hungarica

 

Az életrajzot G. Komoróczy Emőke írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Ragyogó szívvel, remete daccal. (Versek.) Bp. 1945. Vajna és Bokor, 95 p. [A kötet Hack Viktor névvel jelent meg.]

Heliáne. (Regény.) Bp. 1948. Magyar Téka, 460 p.; 2. kiadás: [Reprint.] Bp. 1991. Magvető, 432 p.

Liturgikon. (Versek.) Bp. 1948. Antiqua Nyomda, 119 p. [Bibliofil kiadásban is.]

Bábel tornya. („A nagy Etemenanki.”) (Asszír eredetiből ford.: Helen Farnell, Samuel Rawlinson, Morros Yastrow, regényes formába [átdolg.]: H. Gy.) Stockholm. 1966. Stockholmi Magyar Intézet, 183 p.

Pantarbesz. (Bölcseleti tanulmány.) München. 1966. Aurora, 94 p. (Aurora Kiskönyvek.)

Hajszálhíd. Versek versben rímek rigmusok költemények három évtized terméséből. (Weöres Sándor útrabocsátójával.) [A szerző jegyzeteivel.] München. 1970. Aurora, 592 p. (Aurora könyvek.) [Megjelent bibliofil változatban is.]

Sírónevető. (Drámák, 1–2. köt.) [A szerző jegyzeteivel és utószavával.] München. 1972. Aurora, 383 + 613 p. (Aurora könyvek.) [Megjelent bibliofil kiadásban is.]

Az Őrző Könyve. („Egregor.”) „Regényes elmélkedések” és „Üzenet a jövőből”. Őfelsége a császár legkegyelmesebb Engedelmével és Tulajdonában – az Udvari Könyvtár kézirattárából. A hiányzó részeket kiegészítette és ó-alánról új-hunra fordította H. Gy. [A kiadó utószavával.] München. 1974. Aurora, 349 p. (Aurora Könyvek.); 2. kiadás: Szombathely. 1992. Életünk, 337 + [7] p. (Életünk Könyvek. A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.)

Golghelóghi. Rémrettentő Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes Csudaságos Históriája Ki Gézengúznak töredelmes volt, Jámbornak elvetemült Herék hergelték hurították Gazok gurultában gurították Törpének királyok nagyolták – óriásnak nép kicsinyelte Mint lett magán-csimpaszkodó Utolsó Szalmaszál és tőn akkoron-és olyan Penetencét, mikoron minek ereje – kihullott-utolsó-fogaiglan – elvásik Lőn megdicsőülése Gyalázatra és nagy Fénylésben sanyaró Újjászületése Magnus Ludus Passionalis Képek Ötvene ez Nagy Érzékeny Titokjáték PROLOGUSÁTÓL Kezdetre EPILOGUSÁVAL Kimenetelig. [Drámaciklus.] [A szerző utószavával és jegyzeteivel.] London. 1976. Aurora, 1026 p. (Aurora Ezotéria.) [A szerző neve csak a borítón olvasható.]; 2. kiadás: London. 1978. Aurora, 1026 p.; 3. kiadás: London. 1989. Aurora, 819 p. [13] t. (Aurora Ezotéria.); 4. kiadás: (1–2. köt.) [A szerző utószavával és jegyzeteivel.] Szombathely. 1989. Életünk, 435 + [4.], 439–819 p. (Életünk Könyvek.) [A szerző neve csak a borítón olvasható.]; 5. kiadás: Bp. 2005. Argumentum, 900 p.

Intra muros. Tanulmány a véleményről, a hitről – a meggyőződésről. Ellenvetéseit glosszáriumba gyűjtötte és aporematikus kiegészítéseivel ellátta Vincent Geoffry James Hatar, junior. London. 1978. Aurora, 326 p. (Aurora Ezotéria 2.); 2. kiadás: [A szerző utószavával.] Bp. 1991. Pannon Könyvkiadó, 232 p.

Özön közöny. Elmélkedés az elmélkedésről, mint önmaga tárgyáról, az ismeretről, mint szemléleti formáról. London. 1980. Aurora, VI, 538 p. (Aurora Ezotéria 3.); 2. kiadás: [A szerző utószavával.] London. 1993. Aurora, V, 466 p. (Aurora Ezotéria 3.); 3. kiadás: [Bev.: Földényi F. László.] Békéscsaba. 1997. Tevan, VI, 11–473. p.

A rákóra ideje. London. 1982. Aurora, 279 p. (Aurora Ezotéria 4.) [Gerinccím: Szélhárfa I.]

Pepito és Pepita. (Regény.) [A szerző előszavával.] London. 1983–1984. Aurora, 200 p.; 2. kiadás: 2. kiadás: [A szerző utószavával.] Bp. 1986. Szépirodalmi Kvk., 245 p.; 3. kiadás: Bp. 2002. EPL.

Félreugrók, megtántorodók. London. 1983. Aurora, 347 p. (Aurora Ezotéria 5.) [Gerinccím: Szélhárfa II.]

Antisumma. London. 1983. Aurora, 299 p. (Aurora Ezotéria 6.) [Gerinccím: Szélhárfa III.]

Anibel. (Regénytrilógia.) [A szerző utószavával.] London. 1984. Aurora, 476 p.; 2. kiadás: Bp. 1988. Szépirodalmi Kvk., 610 p.

Éjszaka minden megnő. (Archie Dumbarton.) (Abszktrakt regény.) [A szerző utószavával.] London. 1984. Aurora, 176 p. (Aurora Regénytár); 2. kiadás: Bp. 1986. Magvető, 244 p.

Köpönyeg sors. Iulianosz Ifjúsága. Lélekrajzi regény a Nagyságos Elköltözöttek Lelkei éteri beszélgetéséből kiszűrte a Megváltó és Halhatatlan Isteneknek odafenn és tinéktek itt alant elébocsátja epitomátora H. Gy. London. 1985. Aurora, 621 p. (Aurora Könyvek.); (1–2. köt.) Szombathely. 1997. Életünk–Faludi Ferenc Alapítvány, 253, 257–619. p. (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.) (Életünk Könyvek.)

Lélekharangjáték. Messzegurult álmok odalett fülcsengése összecsáklyázott élet-uszadékok a folyamközépről veszett szélfúvásban veszendő évek sallangja-cafrangja bátorságos erőmerítés halálnak eltréfálásában elhajtott jószág találomra-keresgélése tolvajfosztó orgazdálkodás marhavásárterén gazdájuktól elbitangolt ritornellók kínkereszt-rímek – kiművelt galamátyok makámeák és mekegemmák versbeszéd és költeményes kiolvasóka tallózás a líra torkolatvidékén: Lélekharangjáték. London. 1986. Aurora, 679 p. (Aurora könyvek.)

Angelika kertje. (Mesék, nosztalgiák; 1. kötet.) London. 1987. Aurora, 568 p. [Borítócím: Angelika kertje és egyéb elbeszélések. A kötetjelzés csak a gerincen olvasható és ezen a címen második kötet nem jelent meg.]

A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések. (2. kötet.) London. 1987. Aurora, 556 p. [Ezen a címen első kötet nem jelent meg.]

Az ég csarnokai. London. 1987. Aurora, 170 p. (Aurora Ezotéria 7.)

Görgőszínpad. A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium… egybeválogatója és magyar versekre forgatója… H. Gy. [Misztériumok és a függelékben versfordítások a szerző bevezetőjével és kiegészítésével.] Bp. 1988. Szent István Társulat, 303 p.

Medvedorombolás. A Tuskólábú versbefoglalt kóborjárásai a kórságos nyavalyák és a halálközelítés Morbid Mappáján. (Versek.) London. 1988. Aurora, 175 p.

Bojszintó. (Versek.) (Szerk.: Szakolczay Lajos.) Bp. 1989. [k.n.], 43 p.

Boldogságról szenvedésről. (Versek.) Békéscsaba. 1989. Békéscsabai Megyei Könyvtár, [40] p. (Poesis Hungarica.)

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA avagy a Hajnali Novellák. (1–2. kötet.) [A szerző két előszavával, egy utószavával és két levél hasonmásával.] London. 1989. Aurora, 347 p. (Aurora Regénytár 269.)

A fontos ember. (Regény.) London. 1989. Aurora, 196 p. (Aurora Regénytár); 2. kiadás: Szeged. 1989. JATE Kiadó, 196 p.; 3. kiadás: Bp. 2003. Serdián, 313 p.

Eumolposz avagy A hazudozás zsoltára. (Regény.) London. 1990. Aurora, 165 p. (Aurora Regénytár.)

Légy minaret! London. 1990. Aurora, 196 p. (Aurora Regénytár.) [Gerinccím: Rólunk szól a történet I.]

A költészet kiskátéja. London. 1990. Aurora, 265 p. (Aurora Könyvek.) [Gerinccím: Rólunk szól a történet II.]

Az ige igézetében. London. 1990. Aurora, 279 p. (Aurora Regénytár.) [Gerinccím: Rólunk szól a történet III.]

A léleknek rengése. (Válogatott versek 1933–1988.) (Vál., szerk.: Parancs János.) Bp. 1990. Orpheusz Kiadó, 437 p. (Orpheusz Könyvek.)

Halálfej. Gajdok – klapanciák rigmarolárék átokformulák és bökversek remegő-rímek – hullakamra-áthalások aritmiák – halállátó nyelvgyök-remegések és Példatár a vénkor esdekléseiből. (Versek.) London. 1991. Aurora, 252 p.

Irodalomtörténet. (Kritikák, a BBC és a Szabad Európa Rádióban elhangzott könyvismertetések anyagából, vál. és szerk.: Lakatos István.) Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó, 559 p.

Filozófiai zárlatok. (Epigrammata Profana.) [Szabó Zoltán: Fogódzó. (Bevezetés H. Gy. bölcseletébe.)] London. 1992. Aurora, XIII, 224 p., [1] t. fol. (Aurora Ezotéria 8.)

Mangún és más hang-, mese-, és színpadi játékok. [Az előszót írta: Csiky Ágnes Mária.] London. 1992. Aurora, VII, 315 p. (Aurora Könyvek)

Üvegkoporsó. Ódon versek. Édes-mindnyájunk felejtőkéjéből előhalászta HGy (Győző bácsi). London. 1992. Aurora, 200 p. (Aurora Könyvek.) [A szerző neve csak a borítón és a gerincen szerepel teljes formában.]

Életút I. [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] Szombathely. 1993. Életünk, 254 p. (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.) [A kötet alcíme a borítón: Oly jó követni emberélet!]

Életút II. [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] Szombathely. 1994. Életünk, 484 p. (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.) [A kötet alcíme a borítón: Minden hajó hazám.]

A fülem mögött. (Karcolatok.) London. 1994. Aurora, 267 p. (Aurora Ezotéria.)

Életút III. Partra vetett bálna. [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] Szombathely. 1995. Életünk, 476 p. (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.)

Léptékváltás. (Három filozófiai tanulmány.) Bp. 1995. Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó, 126 p.

Álomjáró emberiség. (Karcolatok.) London. 1996. Aurora, 304 p. (Aurora Ezoteria.)

Bábel tornya. (A szerző válogatása életművéből.) Bp. 1996. Trikolor–Intermix Kiadó, 343 p. (Örökségünk.)

Medaillon Madonna. (Költeményes könyv.) Bp. 1997. Széphalom Könyvműhely, 277 p.

A Fény Megistenülése. (Fejezetek a filozófia abszurd drámájából. Referátum.) Bp. 1998. Terebess Kiadó, 142 + [2] p.

„H. Gy. levelesládája.” (Válogatott versek, szerk., ut.: H. Gy.) Bp. 1998. Unikornis, 354 p. (A magyar költészet kincsestára.)

Emlékkönyv H. Gy. 85. születésnapjára. (Szerk. Kabdebó Lóránt, a bibliográfiát összeáll.: Buda Attila.) Miskolc. 1999. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 120 p.

Keleti kulisszák. (Színjátékok.) Bp. 1999. Terebess, 149 p.

Szélhárfa. A rákóra ideje. Félreugrók – megtántorodók. Antisumma. (Szerk.: Somogyi Gréta.) Bp. 2000. Argumentum.

A Karkasszban. (Versek.) Bp. 2000. Littera Nova, 666 p.

Szentföld a Föld. Bp. 2000. Kortárs, 270 p.

Darályvilág Buzdugániában. Miskolc. 2001. Felsőmagyarország Kiadó.

Antibarbarorum libri. Bölcseleti írások 1–2. köt. (Sajtó alá rend.: Somogyi Gréta, Tóth Magdolna.) Bp. 2001. Argumentum.

Drámák. (Szerk.: Somogyi Gréta, Tóth Magdolna, utószó: Margócsy Klára.) Bp. 2002. Argumentum, 1465 p.

Tururu és Türürü. Bp. 2002. Littera Nova, 100 p.

Vitézlő Tururu nyaktörő kalandjai és szivárványos széphistóriája, melyben merészségén boldogságot nyer. Bp. 2003. Littera Nova, 112 p.

Alapigazságaink (Nagardzsuna). Bp. 2003. Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó.

Haza a magasföldszinten […]. Bp. 2004. Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó.

Merengő éjszakák. Bp. 2004. Littera Nova.

Üveggolyó. (Versek.) Bp. 2004. Széphalom Könyvműhely, 303 p.

A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések. Bp. 2005. Argumentum, 1208 p.

Határ-breviárium. (Összeáll.: Szente Imre.) Bp. 2005. Serdián.

Plasztikzacskó. (Versek.) Bp. 2006. Széphalom Könyvműhely, 264 p.

2984. (Esszénapló.) Bp. 2007. Magyar Napló Kiadó, 300 p.

Télikék. Az utolsó évek versei. Bp. 2010. Széphalom Könyvműhely, 296 p.

Könyvei idegen nyelven

Pépito et Pépita. (Trad.: Pierre Grosz.) Paris. 1963. Julliard, 272 p. (Les Lettres Nouvelles 36.)

Anibel. (Roman, trad.: J[eanne] Faure–Cousin, M. L. Kassai.] Paris. 1969. Denoël, 240 p. (Les lettres nouvelles.)

Archie Dumbarton. (Une histoire criminelle.) (Roman, trad.: Jeanne Faure–Cousin, Georges Kassai [György].) Paris. 1977. Denoël, 204 p. (Les lettres nouvelles.)

The Right to Sanity. A Victor Hatar reader. (Ford. Cushing, George F.) Bp. 1999. Corvina, 400 p.

Alapigazságaink (Nagardzsuna). Műhelyforgácsok egy bölcseleti aforisztikából. Bp. 2003. Szabad Föld.

Műfordítás-kötetek

Blok, Alekszandr Alekszandrovics: Vasúton. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1947. 471 p.

Nyekraszov, Nyikolaj Alekszejevics: A próféta. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1947. 471 p.

Panfjorov, F[jodor]. I[vanovics].: Harc a békéért. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1949. Révai Könyvkiadó Nemzeti Váll., 311 p.; 2. kiadás: Bp. 1949. Révai Könyvkiadó Nemzeti Váll., 311 p.

Solohov, [Mihail Alekszandrovics]: Akik a hazáért harcoltak. (Részletek, ford.: H. Gy.) Bp. 1949. Honvédelmi Minisztérium Politikai Főcsoportfőnökség, 64 p. (A Néphadsereg Kiskönyvtára.) [Címlap nélküli füzet.]; = Bp. 1950 k., Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom Politikai Osztály, 64 p. (Határőrizeti Kiskönyvtár.) [Címlap nélküli füzet.]

Pratolini, Vasco: Szegény szerelmesek krónikája. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1955. Új Magyar Könyvkiadó, 334 p. [Megjelent a csehszlovák–magyar könyvkiadási egyezmény keretében is.]; 2. kiadás: 1–2. köt. [Ut.: Gellért Gábor.] Bp. 1956. Szépirodalmi Kvk., 246 + 283 p. (Olcsó Könyvtár.); 3. kiadás: Bp. 1979. Kossuth, 454 p. (Új Világ.)

Feuchtwanger, Lion: Rókák a szőlőben. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1956. Új Magyar Könyvkiadó, 808 p.; 2. kiadás: Bp. 1958. Európa, 771 p. [Megjelent a csehszlovák–magyar könyvkiadási egyezmény keretében is.]

Katajev, Valentyin: Hajrá! (Ford.: H. Gy.) Bp. 1956. Új Magyar Könyvkiadó, 319 p. (Szovjet írók válogatott művei.) [Megjelent a román–magyar könyvkiadási egyezmény keretében is.]; 2. kiadás: Bp. 1972. Európa, 452 p.

Sterne, Laurence: Tristam Shandy úr élete és gondolatai. (Ford.: H. Gy.) [Előszó: Szentkuthy Miklós, jegyzetek: Kemény Ferenc.] Bp. 1956. Új Magyar Könyvkiadó, 641 p. (A világirodalom klasszikusai.); 2. kiadás: [Ut.: Kiss Zsuzsa.] Bp. 1989. Európa, 715 p. (A világirodalom gyöngyszemei.) [Megjelent a csehszlovák–magyar könyvkiadási egyezmény keretében is.]

Cervi, Aicide: Hét fiam volt. (Tolmácsolta: Renato Nicolai, előszó: Piero Calamandei.) [Ford.: H. Gy.] Bp. 1957. Móra, 162 p. + mell. [A fordító nevére való utalás csak az OSZK katalóguscéduláján olvasható.]

Heym, Stefan: Keresztesvitézek. (Ford.: H. Gy.) Bp. 1957. Zrínyi, 885 p. [Tatár Győző néven.]

Sterne, Laurence: Érzelmes utazás Francia-, és Olaszországban. ([Kazinczy Ferenc fordításának felhasználásával] ford.: H. Gy.) [Ut.: Kéry László.] Bp. 1957. Európa, 265 p.; 2. kiadás: Bp. 1997. Édesvíz Kiadó, 204 p.

 

A bibliográfiát összeállította Buda Attila.

 

Szakirodalom

Kézikönyvek, bibliográfiák

Határ Győző = A magyar irodalom bibliográfiája 1945–1949. (Öáll.: Kozocsa Sándor.) Bp., 1945, Közoktatásügyi Kiadó. 99. p.

Határ Győző = A magyar irodalom bibliográfiája 1956–1957. (Öáll.: Kozocsa Sándor.) Bp., 1961, Gondolat. 520. p.

Határ Győző = Magyar irodalmi lexikon. (Főszerk.: Benedek Marcell, 1–3. köt.) Bp., 1963–1965, Akadémiai. 1/442. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1976. (Szerk.: Lichtmann Tamás, Németh S. Katalin.) Bp., 1979, OSZK. 217. p.

Határ (Hack) Győző = Prominent Hungarians. (Ed.: Márton Fekete [Sárközi Mátyás].) London, 1979, Szepsi Csombor Literary Circle. 180. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1977. (Szerk.: Németh S. Katalin.) Bp., 1980, OSZK. 182. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1978. (Szerk.: Lichtmann Tamás.) Bp., 1982, OSZK. 219. p.

Határ Győző = Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945–1981. Bp., 1982, Gondolat. 609. p.

Határ Győző = A magyar irodalom története. IV. A határon túli magyar irodalom. (Szerk.: Béládi Miklós.) Bp., 1982, Akadémiai. 407–410. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1979. (Szerk.: Németh S. Katalin.) Bp., 1983, OSZK. 229. p.

Határ (Hack) Győző = Prominent Hungarians. (Ed.: Márton Fekete [Sárközi Mátyás].) London, 1985, Szepsi Csombor Literary Circle. 211. p.

Határ, dit Victor. = La Grande Larousse. Paris, 1985. 5168. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1980. (Szerk.: Lichtmann Tamás, 1–2. köt.) Bp., 1986, OSZK. 1/281. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1981. (Szerk.: Németh S. Katalin, Velich Sándorné.) Bp., 1986, OSZK. 245. p.

Határ Győző = Béládi Miklós–Pomogáts Béla–Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. Bp., 1986, Gondolat. 182–195, 306. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1983. (Szerk.: Varga Katalin.) Bp., 1988, OSZK. 208. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971–1975. (Szerk.: Pajkossy György, 1–2. köt.) Bp., 1989, OSZK. 1/530–531. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1982. (Szerk.: Velich Sándorné.) Bp., 1989, OSZK. 291. p.

Határ Győző = Kortárs magyar írók kislexikona 1959–1988. (Szerk.: Fazakas István.) Bp., [1989], Magvető. 167–168. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1984. (Szerk.: Dobó Katalin.) Bp., 1990, OSZK. 211. p.

Határ Győző = Magyar Ki Kicsoda 1990. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp., 1990], Textoft–Láng Kiadó. 228. p.

Határ Győző = A magyar emigráns irodalom lexikona. (Öáll.: Nagy Csaba, 1–2. köt.) Bp., 1990–1992, MTA Irodalomtud. Int.–PIM. 2/35–36. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1985. (Szerk.: Záhony Éva.) Bp., 1991, OSZK. 205. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1986. (Szerk.: Dobó Katalin.) Bp., 1991, OSZK. 235. p.

Határ Győző = Botka Ferenc: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1945–1970. Bp., 1991, Akadémiai. 163. p.

Határ Győző = Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 1992. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp., 1991], Biográf Kiadó. 360–361. p.

Határ Győző = Magyar Larousse. (1–3. köt.) Bp., 1991–1994, Akadémiai. 2/63–64. p.

Határ Győző = Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp., 1992, Hitel Kft. 150–151. p.

Határ Győző = Encyclopaedia Hungarica. (Főszerk.: Bagossy László, 1–3. köt.) [Calgary], 1992–1996, Hungarian Ethnic Lexicon Foundation. 1/705. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1987. (Szerk.: Velich Sándorné, Záhony Éva.) Bp., 1993. OSZK. 278–279. p.

Határ Győző = Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története, 1945–1991. Bp., 1993, Argumentum. 113. p.

Határ Győző = Magyar írók élete és munkái. (Megindította: id. Szinnyei József. Írta és összeállította: Gulyás Pál. Sajtó alá rendezte: Viczián János.) XII. Haader György–Házyné. Bp., 1993, Argumentum–MTAK. 755. hasáb.

Határ Győző = Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 1994. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp., 1993], Biográf Kiadó. 391. p.

Határ Győző = Contemporary World Writer’s Encyclopedie. Detroit, London, Washington, 1993, St. James Press. 233–235. p.

Határ Győző = Középiskolai irodalmi lexikon. (Szerk.: Kelecsényi László Zoltán.) [Bp., 1994, Corvina.] 94. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1988. (Szerk.: Dobó Katalin.) Bp., 1994, OSZK. 322. p.

Határ Győző = Officina egyetemes lexikon. (Főszerk.: Markó László.) [Bp., 1994], Officina Nova. 368. p.

K[appanyos]. A[ndrás].: Határ Győző. = Új magyar irodalmi lexikon. (Főszerk.: Péter László, 1–3. köt.) Bp., 1994, Akadémiai. 1/770–771. p.

Határ Győző = Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 1996. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp., 1995], Biográf Kiadó. 406. p.

Határ Győző = Ki kicsoda a magyar irodalomban? (Vál., szerk., írta: Gremsperger László, Gyeskó Ágnes.) Bp., 1996, Könyvkuckó. 125–126. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1966–1970. (Szerk.: Pajkossy György, 1–2. köt.) Bp., 1996, OSZK–Argumentum. 1/444–445. p.

Rugási Gyula: Határ Győző. = „Szabaduljunk meg az utókortól.” (Huszonegy Békés megyében született, innen eltávozott és ide érkezett szépíró szöveggyűjteménye, szerk.: Csobai László, Kántor Zsolt.) [Békéscsaba], 1996, Békés Megyei Könyvtár. 23–24. p.

Határ Győző = Magyar és Nemzetközi Ki kicsoda 1998. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp.], 1997, Biográf Kiadó. 429. p.

Kabdebó Lóránt: Próza az 1930-as években. [Határ Győzőről is.] = Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. (Főszerk.: Sipos Lajos.) [Bp., 1997], Dunakanyar 2000. 348–349. p.

Széchenyi Ágnes: Határ Győző (1914–). = 7 x 7 híres mai magyar regény. [Bp., 1997], Móra. 34–35. p.

Határ Győző. = A magyar irodalom évkönyve 1997. (Szerk.: Buda Attila.) Bp., 1997, Széphalom Könyvműhely. 165. p. [Az előző kötetekben is.]

H[aldimann]. E[va].: Victor (Győző) Határ. [Golgheloghi.] = Kindlers Neues Literatur Lexikon. (Hrsg.: Walter Jens.) [München, 1998, Kindlers Verlag.] 544–545. p.

Határ Győző = Kortárs magyar írók 1945–1997. Bibliográfia és fotótár. (Szerk.: F. Almási Éva, 1. köt.: A–J.) [Bp.], 1998. Enciklopédia Kiadó. 301–302. p.

Buda Attila: Határ Győző bibliográfia. = Emlékkönyv Határ Győző 85. születésnapjára. (Szerk.: Kabdebó Lóránt.) Miskolc, 1999, [Miskolci Egyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék]. 60–120. p.

Általános szakirodalom

Gyárfás Miklós: [Heliáne.] = Haladás 1948. 21. sz. 5. p.

Király István: Három regény – három kórtünet. [A Heliáne-ről is.] = Csillag 1948. 5/54–55. p.

K[ristó]. Nagy István: Határ Győző: Heliáne. = Puszták Népe 1948. 3/223. p.

Zsadányi Oszkár: Az első magyar absztrakt regény. [Heliáne.] = Művelt Nép 1948. 5/8. p.

Altorjai Zoltán: Dogmatikus vallástalanság. [Hozzászólás Katona János olvasói leveléhez.] = Irodalmi Ujság, 1960. június 15. (12.) 10. p.

Katona János: Dogmatikus vallástalanság? [Olvasói levél Határ György vallással kapcsolatos felfogásáról.] = Irodalmi Ujság, 1960. március 15. (6.) 8. p.

Szalontai Imre: Dogmatikus vallástalanság, mégegyszer. [Hozzászólás Katona János olvasói leveléhez.] = Irodalmi Ujság, 1960. április 15. (8.) 10. p.

Bosquet, Alain: Le rococo de Victor Hatar. [Pépito et Pépita.] = Le Monde, 1963. szeptember 7.

Victor Hatar disciple de Rabelais. [Pépito et Pépita.] = Figaro Littéraire, 1963. június 27.

Albert Pál: Hárfás a Kínok Oszlopán. [Pepito és Pepita.] = Irodalmi Ujság, 1964. február 15. (4.) 10. p.

Siklós István: Határ Győző Pepita és Pepitó című könyvéről. = Nemzetőr, 1964. 1/5. p.

Gömöri György: Az Eliot nekrológhoz. [Olvasói levél.] = Irodalmi Ujság, 1965. február 15. (4.) 8. p.

K. S.: [Az Eliot-nekrológhoz. Olvasói levél.] = Irodalmi Ujság, 1965. február 15. (4.) 8. p.

M[árton]. L[ászló].: Három könyv. [A Pepito és Pepitáról is.] = Magyar Műhely, 1966. 16–17/121–123. p.

Gömöri György: Értekezés a világot rejtő semmiről. [Pantarbesz.] = Új Látóhatár, 1967. 169–171. p.

Karátson Endre: Bűvészet és orákulum. [Bábel tornya.] = Új Látóhatár, 1967. 279–283. p.

kr.: Bölcsek köve. [Pantarbesz.] = Nemzetőr, 1967. 7/6. p.

kr.: Szótorony. [Bábel tornya.] = Nemzetőr, 1967. 11/8. p.

Papp Tibor: A toronyépítés tudománya. [Bábel tornya és Pantarbesz.] = Magyar Műhely, 1967. 18/52–55. p.

Várady Imre: Új könyvek között. [A Bábel tornyáról is.] = Katolikus Szemle, 1967. 187–188. p.

Várady Imre: Új könyvek között. [A Pantarbeszről is.] = Katolikus Szemle, 1967. 90–91. p.

Albert Pál: [Az Anibel-ről.] = L’ Intransigeant, Paris–Normandie–Rouen, 1969. december 26.

Bori Imre: Határ Győző kísérlete. = – –.: A szürrealizmus ideje. Újvidék, 1970, Forum. 284–293. p.

Clancier, G. E.: L’universe de Victor Hatar. [Anibel.] = La Quinzaine Littèraire Paris, 1970. 4/16–31. p.

Határ Győző amerikai előadókörútja. = Nemzetőr, 1970. 10/11. p.

Kabdebó Tamás: Költészet a századdal haladóknak. [Határ Győzőről is.] = Irodalmi Ujság, 1971. szeptember 15–október 15. (9–10.) 11–12. p.

kr.: Határ Győző: Hajszálhíd I–III. = Nemzetőr, 1971. 4/6. p.

Lőkkös Antal: „Nyelvnélküli titkok” keresése. [Hajszálhíd.] = Katolikus Szemle, 1971. 380–382. p.

Fehér Pál, E.: Kulturális jegyzetek: Az arányokról.[Reagálás Pomogáts Béla Forrás-beli írására Határ Győzőről.] = Népszabadság, 1972. augusztus 15.

Gömöri György: Beszélgetés Határ Győzővel. = Híd, 1972. 1/43–61. p.

Gömöri György: Győző Határ. Hajszálhíd. = Books Abroad, 1972/4.

Monoszlóy Dezső: Határ Győző költészete. [Hajszálhíd.] = Új Látóhatár, 1972. 68–71. p.

Pomogáts Béla: Egy nyugaton élő magyar költőről. [Hajszálhíd.] = Forrás, 1972. 4/84–86. p.

Sanders, Ivan: Győző Határ: Sírónevető. = Books Abroad, 1973/1.

Csernohorszky Vilmos: Hozzászólás Katona Pál Határ Győzőhöz intézett nyílt leveléhez. = Irodalmi Ujság, 1974. május–július (5–7.) 7. p.

Gömöri György: A lehetőségek színháza. [Sírónevető.] = Irodalmi Ujság, 1974. március–április (3–4.) 13. p.

Halász Péter: Olykor valaha valaki… [Hozzászólás az Intra muros c. íráshoz.] = Irodalmi Ujság, 1974. március–április (3–4.) 2. p.

Katona Pál: Ultra Vires. (Nyílt levél Határ Győzőhöz.) = Irodalmi Ujság, 1974. március–április (3–4.) 2. p.

Lőkkös Antal: Magyar avantgarde drámák. [Sírónevető.] = Katolikus Szemle, 1974. 81–85. p.

Sanders Iván: Rendhagyó drámák. [Sírónevető.] = Új Látóhatár, 1974. 299–301. p.

Gömöri György: Bevezetés a Határológiába. [Hatvanadik születésnapja alkalmából.] = Új Látóhatár, 1975. 51–56. p.

Halász Péter: Az Őrző. [Az Őrző Könyve.] = Új Látóhatár, 1975. 355–360. p.

Kabdebó Tamás: Ebéd a mesternél. [Interjú.] = Nemzetőr, 1975. 9/5. p.

Varga Zoltán: Periszkóp. Határ Győző drámáiról vitatkozó elismeréssel. = Híd, 1975. 9/941–954. p.

Gömöri György: Tradition and Innovation in the Literature of the Hungarian Diaspora. [Határ Győzőről is.] = Books Abroad, 1976/1.

Peéry Rezső: Búcsú magyar módra. [Hozzászólás az Új Látóhatár 1975. évfolyamában megjelent, Istenhozzád emigráció című íráshoz.] = Új Látóhatár, 1976. 424–430. p.

Sanders Iván: Nem szégyen régiesen újat mondani. (Levél Határ Győzőnek.) = Új Látóhatár, 1976. 430–432. p.

Csiky Ágnes Mária: Totális színház. [Golghelóghi.] = Irodalmi Ujság, 1977. március–április (3–4.) 7–8. p.

Gömöri György: Golgheloghi. = World Literature Today, 1977. 3/474. p.

Ha[ldimann].: Dichter in der Emigration. = Neue Zürcher Zeitung, 1977. december 17–18. 58. p.

Ferdinandy György: Tabun innen, tabun túl. [Az Archie Dumbarton című kötetről is.] = Új Látóhatár, 1978. 247–249. p.

Hanák Tibor: A Mindenség Könyve. [Golghelóghi.] = Új Látóhatár, 1978. 369–374. p.

[Határ Győző amerikai körútja.] = Nemzetőr, 1978. december–1979. január, 10. p.

Müller Endre: „Golghelóghi Rémrettentő Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes Csudaságos Históriája.” = Nemzetőr, 1977. december–1978. január, 6. p.

Csernohorszky Vilmos: A Nyugat újabb alkonya. (Határ Győző: Intra muros. Aurora Ezotéria sorozat: Az ideológia-hiány apoteózisa, avagy az agnosztikus anti-ideológia tankönyve.) = Nemzetőr, 1979. június 15. 5–6. p.; 1979. 7–8/5. p.

Csiky Ágnes Mária: Krizeológia Haladóknak. [Intra muros.] = Irodalmi Ujság, 1979. május–június (5–6.) 14. p.

Hanák Tibor: A mindenség könyve. [Golghelóghi.] = Új Látóhatár, 1978. [1979]. 369–374. p.

Hanák Tibor: Vonulástan. [Golghelóghi.] = – –.: A filozófia: kritika. Bécs, 1980, [Integratio.] 203–313. p.

Ribánszky László: Vallási és politikai tabuk ellen. [Intra muros.] = Új Látóhatár, 1980. 120–124. p.

Béládi Miklós: Jegyzet négy költőről. [Határ Győzőről is.] = Alföld, 1981. 8/29–30. p.

Kabdebó Tamás: „Gondolkodóknak való.” [Özön közöny.] = Nemzetőr, 1981. április 15. 6. p.

Mezei András: Beszélgetés Határ Győzővel arról, hogy mitől magyar a magyar író és hogy kiket szeret a haza. = Műhely, 1981. 3/26–30. p.

Rónay László: Határ Győző, avagy egy magatartás végső konzekvenciái. = Műhely, 1981, 2/84–85. p.

Vadnay Zsuzsa: A száműzött író hivatása. = Saáry Éva–Vadnay Zsuzsa: Érdekes emberek. (Nyugati magyar portrék.) Zürich, 1981, Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör. 60–62. p.

Hanák Tibor: Indifferentia universalis. [Özön közöny.] = Új Látóhatár, 1982. 92–97. p.

Román J. István: [Özön közöny.] = Szivárvány, 1982. január (6.) 110–115. p.

Szakolczay Lajos: Közelítés 77 pontban Határ Győző Golghelóghijához. = Magyar Műhely, 1982. 64–65/34–40. p.

Szegedy–Maszák Mihály: „The Wanderer’s Song.”[A Vándorévek c. antológiáról és Határ Győző költészetéről.] = World Literature Today, 1982/2

Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat. [Özön közöny.] = – –.: A nélkülözhetetlen bírálat. Bécs, 1983, Kerekes Nyomda. 263–269. p.

Kabdebó Tamás: Humanista ima a süket világmindenségben. [Szélhárfa.] = Nemzetőr, 1983. december–1984. január. 6. p.

Borbándi Gyula: Határ Győző köszöntése. [Születésének hetvenedik évfordulója alkalmából.] = Új Látóhatár, 1984. 425–426. p.

Csiky Ágnes Mária: Az óriáspillangó és hárfása. [Pepito és Pepita.] = Nemzetőr, 1984. március 15. 5–6. p.

Erdődy Edit: Látomás a múltról és a jövőről. (Határ Győző prózai és drámai műveiről.) = Műhely, 1984. 6/5–11. p.

Gömöri György: Győző Határ: Pepito és Pepita. = World Literature Today, 1984. 3/446. p.

Gömöri György: Pepito és Pepita. = Bécsi Napló, 1984. 5–6/10. p.

Gömöri György: Hetvenes Határ. = Irodalmi Ujság, 1984. 4/20. p.

Hanák Tibor: Határ Győző hetven éves. = Bécsi Napló, 1984. 11–12/5. p.

Hanák Tibor: Határtalanságok. [Szélhárfa I–III.] = Irodalmi Ujság, 1984. 3/19. p.

Kabdebó Tamás: A hetvenkedő katona. [Anibel.] = Nemzetőr, 1984. október 15. 5–6. p.

Kenyeres Zoltán: Határ Győző hetvenéves. = Élet és Irodalom, 1984. november 9. (45.) 7. p.

kr.: Elméleti határ. [Szélhárfa I–III.] = Bécsi Napló, 1984. 3–4/10. p.

Lőkkös Antal: Határ Győző hetven éves. (Ad tabulam gratulatorium.) = Katolikus Szemle, 1984. 3/280–282. p.

Lőkkös Antal: MagamÓd(r)a. [A hetvenéves Határ Győző köszöntése.] = Új Látóhatár, 1984. 437. p.

Ribánszky László: Imígyen szóla Határ Győző. [Szélhárfa I–III.] = Új Látóhatár, 1984. 242–246. p.

Rónay László: Nyugati magyar írók. Határ Győző. = Vigilia 1984. 196–200. p.

Sárközi Mátyás: Egy szerelem története. [Anibel.] = Új Látóhatár, 1984. 432–436. p.

Szakolczay Lajos: Határ Győző tükörszobája. = Vigilia, 1984. 844. p.

Szakolczay Lajos: Közelítés 77 pontban Határ Győző Golghelóghijához. = – –.: Dunának, Oltnak. (Tanulmányok.) Bp., 1984, Szépirodalmi. 431–439. p.

Szántó Péter: Szavafogyottan a kész munka előtt. (Londoni beszélgetés Határ Győzővel.) = Élet és Irodalom, 1984. október 26. (43.) 7. p.

[A hetvenéves H.Gy. köszöntése.] = Bécsi Napló, 1984. 6/5. p.

Csiky Ágnes Mária: Egy self-made megváltó víziói. [Éjszaka minden megnő.] = Új Látóhatár, 1985. 262–264. p.

Ferdinandy György: Nyugati szemmel. [Pepito és Pepita.] = Szivárvány, 1985. január (15.) 192–193. p.

Gömöri György: Határ Győző köszöntése. (Az író hetvenedik születésnapja alkalmából.) = Életünk, 1985. 1146–1148. p.

Kabdebó Tamás: Kakukk. [Éjszaka minden megnő.] Nemzetőr, 1985. 7–8/25. p.

Kaslik Péter: A szavak érvényesek. Szélhárfa I., II., III. (Gondolatok Határ György hármaskönyvéről.) = Szivárvány, 1985. július (17.) 56–66. p.

Máté Imre: A 70 éves Határ Győző. = Nemzetőr, 1985. március 15. 5. p.

Sárközi Mátyás: Határ Győző prózájáról. = Bécsi Napló, 1985. 5–6/ 9. p.

Csiky Ágnes Mária: A túlélés magasiskolája. [Köpönyeg sors.] = Új Látóhatár, 1986. 549–552. p.

Csuhai István: A részletek helyett. [Az Őrző Könyve.] = Harmadkor, 1986. 25–38. p.

Csuhai István: Határ Győző: Pepito és Pepita. = Jelenkor, 1986. 1146–1148. p.

Csuhai István: Határ Győző. = Szegedi Egyetemi Lapok, 1986. 1/5. p.

Erdődy Edit: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Vigilia, 1986. 956–958. p.

Földényi F. László: A szavak túlpartján. [Pepito és Pepita.] = Élet és Irodalom, 1986. október 3. (40.) 10. p.

Gách Mariann: „Az álom az én munkatársam.” (Interjú) = Film, Színház, Muzsika, 1986. 49/10–11. p.

Kabdebó Lóránt: [Pepito és Pepita.] = Magyar Nemzet, 1986. október 6. 7. p.

Kabdebó Tamás: Akiért a harang szól. [Lélekharangjáték.] = Nemzetőr, 1986. december–1987. január. 6. p.

Lőkkös Antal: Játék a lélekharanggal. [Lélekharangjáték.] = Katolikus Szemle, 1986. 4/389–392. p.

Pomogáts Béla: [Pepito és Pepita.] = Új Tükör, 1986. 47/2. p.

Szakolczay Lajos: Szerelem az Óriáspillangó fogságában. [Pepito és Pepita.] = Könyvvilág, 1986. 11/13. p.

Apáti Miklós: A Patkánykirály. = Film Színház Muzsika, 1987. január 24. 4. p.

Balázs Ádám: Határ Győző Nyíregyházán. [Patkánykirály.] = Magyar Hírek, 1987. március 23. (6.) 18. p.

Beck András: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Alföld, 1987. 5/83–85. p.

Berkes Erzsébet: A világ legdrágább feketéje. [Patkánykirály.] = Magyar Nemzet, 1987. március 30. 4. p.

Csiky Ágnes Mária: Játék a véggel és a végtelennel. [Lélekharangjáték.] = Új Látóhatár, 1987. 248–251. p.

Csuhai István: A szeretet apológiája. [Éjszaka minden megnő.] = Jelenkor, 1987. 1038–1040. p.

Domokos Mátyás: Műbírálatok – kiszabott parcellán. [A Pepito és Pepitáról is.] = Kortárs, 1987. 2/138–141. p.

H[aldimann].: Polyphonie des Exils. [Köpönyeg sors.] = Neue Zürcher Zeitung, 1987. február 2. 23. p.

Hanák Tibor: Időgépen. [Az Angelika kertje és A szép Palásthyné álmában közösül c. kötetekről.] = Bécsi Napló, 1987. 11–12/12. p.

Gömöri György: Győző Határ: Köpönyeg sors. = World Literature Today, 1987. 1/133. p.

Gömöri György: Szecessziós elemek Határ Győző színdarabjaiban. = Új Látóhatár, 1987. 464–469. p.

Kabdebó Lóránt: Köpönyeg-sors. (Határ Győző Julianosz-regénye.) = Jelenkor, 1987. 1041–1046. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. = Újhold-Évkönyv, 1987/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes.) Bp., [1987], Magvető. 267–283. p.

Kabdebó Tamás: Dekameron. (Határ Győző: Elbeszélések. 2. köt.) = Nemzetőr, 1987. november 15. 6. p.

Kabdebó Tamás: Határ kozmoszai – a kozmosz határai. [Köpönyeg sors.] = Irodalmi Ujság, 1987. 3/20–21. p.

Károlyi Csaba: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Életünk, 1987. 796–797. p.

Mózsi Ferenc: Homo hipoteticus – Határissimus. = Szivárvány, 1987. (21.) 121–126. p.

Nagy Attila Kristóf: Negatív mítosz. [Éjszaka minden megnő.] = Egyetemi Lapok, 1987. február 16. 7. p.

Pomogáts Béla: Egy író hazatér. [Pepito és Pepita.] = Magyar Hírlap, 1987. január 9. 9. p.

Pomogáts Béla: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Kortárs, 1987. 7/154–156. p.

Pomogáts Béla: Határ Győző két regénye. [Pepito és Petita; Éjszaka minden megnő.] = Nyelvünk és Kultúránk, 1987. 67/104–107. p.

Pomogáts Béla: A Hungarian Writer on an Island in London. = Hungarian Book Review, 1987/2.

Szakolczai Lajos: Szerelem és halál a pincén. Határ György nyíregyházi honfoglalása. [Patkánykirály.] = Színház, 1987. 11/15. p.

Szántó Judit: Határ Győző: Patkánykirály. = Kritika, 1987. 3/41–42. p.

Szász Imre: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Új Tükör, 1987. szeptember 13. 23. p.

T. J.: [A Patkánykirályról.] = Szegedi Egyetemi Lapok, 1987. 13/4. p.

Tüskés Tibor: Határ Győző: Pepito és Pepita. = Somogy, 1987. 1/100–102. p.

Vajda Endre: Szatírikus apoteózis a nagy szenvedélyről. [Pepito és Pepita.] = Új Írás, 1987. 6/102–104. p.

Vajda Endre: [Éjszaka minden megnő.] = Magyar Nemzet, 1987. január 12. 6. p.

Ács Margit: A magára gömbölyödő sün. [Reflexiók Határ Győzőnek A nemzeti hamistudatról szóló írására.] = Újhold-Évkönyv, 1988/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatárs: Balassa Péter.) Bp., [1988], Magvető. 429–439. p.

Balassa Péter: Összehasonlító sérelemtudomány. [Reflexiók Határ Győzőnek A nemzeti hamistudatról szóló írására.] = Újhold-Évkönyv, 1988/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatárs: Balassa Péter.) Bp., [1988], Magvető. 440–450. p.

Csibra István: Határ Győző: Pepito és Pepita; Éjszaka minden megnő. = Kritika, 1988. 2/33–34. p.

Csuhai István: Egy ismeretlen ismerős. (Utóirat az Eumolposzhoz.) = Jelenkor 1988. 1140–1142. p.

E.[va]. H[aldimann].: Győző Határ: Angelika kertje, A szép Palásthyné. = Neue Zürcher Zeitung, 1988. február 1.

Horkay–Hörcher Ferenc: Oxfordi napló. = Egyetemi Lapok 1988. 1/8. p.

Kabdebó Lóránt: Egy elfeledett regény. [Héliáne.] = Vigilia 1988. 372–375. p.

Kabdebó Lóránt: [Anibel.] = Magyar Hírlap, 1988. december 16. 9. p.

Kondász Katalin: Beteljesületlen szerelem. [Anibel.] = Harmadkor, 1988. (9.) 88–90. p.

Kovács Tibor: [Éjszaka minden megnő.] = Hét, 1988. 32/9. p.

Mezei András: Mitől magyar a magyar író és kiket szeret a haza? Beszélgetés Határ Győzővel. = Jelen, múlt, jövő. Műhelybeszélgetések. (Szerk.: Horváth Lilla.) Győr, 1988, Győr-Sopron Megyei Tanács. 197–204. p.

Piszár Ágnes: Regény mint allegória. [Éjszaka minden megnő.] = Híd, 1988. 1/121–123. p.

Rónay László: A Vigilia beszélgetése Határ Győzővel. = Vigilia, 1988. 378–384. p.

Vargha Balázs: Prosperáló Prospero. [A szép Palásthyné, Angelika kertje.] = Élet és Irodalom, 1988. március 25. (13.) 10. p.

Zalán Tibor: Lelkek perzsavására. [Anibel.] = Könyvvilág, 1988. 12/15. p.

Csányi László: Az élet rögtönzései. [Anibel.] = Új Írás, 1989. 6/121–123. p.

Csiky Ágnes Mária: Egyszemélyes forradalom. (A 75 éves Határ Győző.) = Irodalmi Ujság, 1989. 4/6. p.

Csiky Ágnes Mária: Expedíció egy föltérképezetlen területen. (A nyugati magyar dráma.) [Határ Győzőről is.] = Új Látóhatár, 1989. 314–330. p.í

Csuhai István: Ami látható és ami láthatatlan: Határ Győzőről. (Életrajzi vázlat.) = Életünk, 1989. 963–968. p.

Erdődy Edit: Egy istennő hazatér. [Anibel.] = Jelenkor, 1989. 1093–1096. p.

Földényi F. László: Határ Győző könyve. [Özön közöny.] = Jelenkor, 1989. 1025–1028. p.

F. S.: „…attól félek, hogy nem a férgese hullik…” [Interjú.] = Szegedi Egyetem, 1989. október 15. 5. p.

E[va]. Ha[ldimann].: Morbide Landkarte. = Neue Zürcher Zeitung, 1989. január 30.

Hanák Tibor: A diszharmónia művészete. [Angelika kertje, A szép Palásthyné.] = Új Látóhatár, 1989. 1/104–109. p.

Hegyi Béla: Határ Győző. (London.) [Interjú.] = – –.: Távolsági beszélgetések. Bp., [1989], Szépirodalmi. 147–241. p.

Hegyi Béla: Távolsági beszélgetés Határ Győzővel. [Interjú.] = Alföld, 1989. 11/61–70. p.

Jánosy István: Határ Győző: Köpönyeg sors – Julianosz ifjúsága. = Életünk, 1989. 969–975. p.

Kabdebó Lóránt: Elveszett otthonok. [Interjú.] = Jelenkor, 1989. 1029–1044. p.

Kabdebó Lóránt: A hazatérő köszöntése. = Magyar Nemzet, 1989. 267. sz. 7. p.

Kabdebó Tamás: Obulussal a szájában dörömböl a mackó. [Medvedorombolás.] = Nemzetőr, 1989. június 15. 6. p.

Kabdebó Tamás: Obulussal a szájában dörömböl a mackó. [Medvedorombolás.] = Új Látóhatár, 1989. 2/259–261. p.

Kabdebó Tamás: Egységes világkép. [Görgőszínpad.] = Katolikus Szemle, 1989. 4/340–342. p.

Kappanyos András: Határ Győző: Anibel. = Népszabadság, 1989. április 2. 9. p.

Károlyi Csaba: Határ Győző: Anibel. = Életünk, 1989. 975–977. p.

Koltai Ágnes: Thália és az Antikrisztus. [Görgőszínpad.] = Élet és Irodalom, 1989. március 31. (13.) 11. p.

Lengyel Balázs: Határ. = Magyar Napló, 1989. 10/ 6–7. p.

Lőkkös Antal: Múló évek árnyai és bölcsessége. [Medvedorombolás.] = Katolikus Szemle, 1989. 1/89–91. p.

Máté J. György: Az Istenanya és a Pásztor. [Anibel.] = Élet és Irodalom, 1989. március 3. (9.) 11. p.

Mészáros Sándor: Üres ég alatt. (Határ Győző regényei itthon.) = Alföld, 1989. 11/73–77. p.

Mohácsi János: Határ Győző: Görgőszínpad. = Vigilia, 1989. 3/234–235. p.

Oláh János: Arckép, hátérrel. = Életünk, 1989. 962. p.

Ránki Júlia: Budapesti találkozás Határ Győzővel. [Interjú.] = Magyarok, 1989. 8/35–46. p.

Rugási Gyula: Attisz, a pásztor. [Anibel.] = Kortárs, 1989. 5/150–154. p.

Rugási Gyula: Ezoterikus író. (Hamvas Béla, Szentkuthy Miklós, Határ Győző.) = Jelenkor, 1989. 1045–1059. p.

Sárközi Mátyás: Határ Győző köszöntése. = Bécsi Napló, 1989. 11–12/9. p.

Szakolczay Lajos: Határ Győző magnetofonkazetta-színháza. = Forrás, 1989. 7/153–155. p.

Szitányi György: Csodák Országa Hátsó–Eurázia. = Magyar Nemzet, 1989. április 10. 8. p.

Bálint Bea: Buddhával azonos vágányokon. Verset írni vásott rossz szokás. [Interjú.] = Képes 7. 1990. 40/36–37. p.

Csűrös Miklós: Görgőszínpad. = Somogy, 1990. 1/106–107. p.

Farkas Zsolt: I wanna be a yee. [A fontos ember.] = Magyar Napló, 1990. április 11. 4/11. p.

Gömöri György: Határ Győző hetvenéves. = – –.: Nyugatról nézve. (Tanulmányok) Bp., 1990, Szépirodalmi. 149–153. p.

Gömöri György: A lehetőségek színháza. [Sírónevető.] = – –.: Nyugatról nézve. (Tanulmányok) Bp., 1990, Szépirodalmi. 142–148. p.

Göncz Árpád: Világdráma. (Határ Győző: Golgheloghi.) = Kortárs, 1990. 12/140–142. p.

Gönczi Tamás: Golghelóghi avagy a nagy fénylésben sanyarú ujjászületés. = Életünk, 1990. 1116–1120. p.

Horváth Tamás: Irodalmi arkangyal vagy ördög. [Interjú.] = Magyar Nemzet, 1990. január 7. (6.) 7. p.

Iszlai Zoltán: Szenvedélvezet. [A fontos ember.] = Élet és Irodalom, 1990. április 13. (15.) 11. p.

Kabdebó Lóránt: Gyomáról és a Knerekről. [Interjú.] = Magyar Grafika, 1990. 6/34–38. p.

Kabdebó Tamás: Határ Győző 75. = Nemzetőr, 1990. 4/5. p.

Komoróczy Emőke, G.: Az „Időtlen madár”. (Határ Győző a „modern Apokalipszis” megörökítője.) = Stádium, 1990. 4/6–16. p.

Komoróczy Emőke, G.: A XX. század apokaliptikus víziója. [Golghelóghi.] = Életünk, 1990. 1111–1115. p.

Kulcsár Szabó Ernő: „Tűzre a csillagtérképeket…” [A léleknek rengése.] = Kortárs, 1990. 7/153–160. p.

Lengyel Balázs: Határ. = – –.: Visszatérés. Pécs, [1990], Jelenkor Kiadó. 45–51. p.

Margócsy Klára: Az értékek Határ Győző Golghelóghi c. drámájában. = Irodalomtörténeti Közlemények 1990. 1/91–101. p.

Margócsy Klára: Határ Győző: Golghelóghi. = Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis, Tom. 12/E. Irodalomtudományi Közlemények 1990. 91–101. p.

Mikola Gyöngyi: Magyar sarlatánok. [A fontos ember.] = Jelenkor, 1990. 466–468. p.

Román Győző: Pár lépés a határ. (Békés beszélgetések Békésben.) = Romániai Magyar Szó, 1990. augusztus 11. 2. p.

Rónay László: Magán-irodalom történet. [Rólunk szól a történet.] = Magyar Napló, 1990. 22. sz. 10 p.

Rugási Gyula: Határ Győző: Az ég csarnokai. = Holmi, 1990. 1/98–105. p.

Szakolczay Lajos: A szabadon szólás szörnyetege. (Határ Győző költészetéről.) = Kortárs, 1990. 7/143–152. p.

Szepesi Attila: „A Földet is körülérő szentolvasó.” [Rólunk szól a történet.] = Hitel, 1990. augusztus 8. (16.) 57–58. p.

Vargha Balázs: A magyar Rushdi. [A léleknek rengése.] = Élet és Irodalom, 1990. június 29. (26.) 11. p.

Welch, Frances: Rebel with Applause. [Interjú.] = Evening Standard (London), 1990. 1/10. p.

Domokos Mátyás: Az első szabad zsibvásár nosztalgiája. = – –.: Varázstükrök között. (Esszék, tanulmányok, kritikák.) Bp., 1991, Szépirodalmi. 202–208. p.

Gömöri György: Határ Győző: A léleknek rengése. = Alföld, 1991. 3/71–74. p.

Göncz Árpád: Világdráma. [Golghelóghi.] = – –.: Gyaluforgács. (Esszék, jegyzetek, interjúk.) Bp., 1991, Pesti Szalon. 231–233. p.

Kabdebó Tamás: Hadüzenet a halandóságnak. [Bojszintó, Halálfej.] = Nermzetőr, 1991. 5/6. p.

Komoróczy Emőke, G.: A léleknek rengése. (Határ Győző válogatott verseiről.) = Délsziget, 1991. 20/5–10. p.

Kristó Nagy István: Határ: a határtalan. [Heliáne.] = Könyvvilág, 1991. 5/8. p.

Páll Géza: [Halálfej.] = Magyarország, 1991. május 25.

Pomogáts Béla: Anyanyelv-szigeten, Határ Győzőről. = – –.: Noé bárkája. Bp., 1991, Széphalom Könyvműhely. 161–164. p.

Sándor L. István: Nyugatról nézve. [Interjú.] = Magyar Napló, 1991. 6/10–11. p.

Sárközi Mátyás: Halálfej. (Határ Győző új verseskötete.) = Bécsi Napló, 1991. 5–6/12. p.

Szakolczay Lajos: „A létezés titkáért létezünk.” [A léleknek rengése.] = Magyar Napló, 1991. május 3. (1.) 31–32. p.

Szakolczay Lajos: A költészet koldusbotján – Európába. (Határ Győző életművéről.) = Új Forrás, 1991. 4/72–78. p.

Szepesi Attila: „Kápás-asztrológus óarany talárban.” [Halálfej.] = Hitel, 1991. május 15. (10.) 58–59. p.

Szőcs Zoltán: Mai magyar múzsa. = Szivárvány, 1991. 35/163–164. p.

Bán Zoltán András: Könyvmoly. A Volga menti lovas és az elefántcsonttorony. [Szerb Antal és Határ Győző irodalomtörténeteiről.] = Holmi, 1992. 1029–1034. p.

Gömöri György: Határ-tudomány, Határ-eset. [Irodalomtörténet.] = Szivárvány, 1992. (37.) 146–147. p.

Kabdebó Lóránt: A protean master: Victor Határ. = The New Hungarian Quarterly, 1992. 33–42. p.

Kenyeres Zoltán: (Első megjegyzés.) – (Második megjegyzés.) – (Harmadik megjegyzés.) [Irodalomtörténet.] = Vigilia, 1992. 473–474., 475., 477. p.

Kg-: A szellemiség maximuma. [Irodalomtörténet.] = Könyvvilág, 1992. 2/3. p.

Komoróczy Emőke, G.: „A trágyával töltött lány.”[Heliáne.] = Műhely, 1992. 1/61–63. p.

Kovács Sándor Iván: Határ és a határtalan. [Irodalomtörténet.] = Magyar Hírlap, 1992. február 10. 13. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Szöveg és világmodell. A hangsúlyozott elbeszéltség formái az 1960/70-es évek magyar epikájában. [Határ Győzőről is.] = Literatura, 1992. 2/185–199. p.

Margócsy Klára: Határ Győző drámáiról. (A művek cirkuszi jellegéről.) = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1992. 3/295–306. p.

Margócsy Klára: Határ Győző Golghelóghi c. drámaciklusáról. = Pedagógiai Műhely. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet.) 1992. 5/83–88. p.

Margócsy Klára: Határ Győző színpadi látomásainak világában a szerző Sírónevető című kötete alapján. = Nyíregyházi főiskolai tanulmányok. 1992. 1–25. p.

Margócsy Klára: „Kegyes szép játék kerekedék!”(550.) (A Golghelóghi karneváli, cirkuszi jellegéről.) = Acta Acad. Paed. Nyíregyháziensis, Irodtud. Közl. 1992. 125–137. p.

Márkus Béla: A tárgyszeretet szörnyetege avagy Határ Győző irodalomtörténete. = Alföld, 1992. 6/60–67. p.

Marx József: Ex libris. [Irodalomtörténet.] = Élet és Irodalom, 1992. március 27. (13.) 11. p.

Pomogáts Béla: Könyvszemle az éteren. [Irodalomtörténet.] = Magyar Napló, 1992. május 15. (10.) 37–38. p.

Rugási Gyula: XX. századi freskó. (Határ Győző írói életműve 1956-ig, I–II.) = Jelenkor, 1992. 61–72., 153–162. p.

Schein Gábor: Határ Győző: Intra muros. = Vigilia, 1992. 317. p.

Schein Gábor: Határ Győző: Az Őrző Könyve. = Vigilia, 1992. 713. p.

Szekér Endre: Eszmék az irodalomról. [Irodalomtörténet.] = Forrás, 1992. 6/94–96. p.

Szepesi Attila: Mikroszkóp és melódia. [Filozófiai zárlatok.] = Hitel, 1992. január 22. (2.) 62–63. p.

Szirák Péter: A túlzás poétikája. [Heliane.] = Alföld, 1992. 1/71–75. p.

Tóbiás Áron: Budapesti beszélgetés Határ Győzővel. = Magyar Nemzet, 1992. december 5. 11. p.

Zelei Miklós: Mi van? Mi lesz? [Interjú.] = Szeged, 1992. 5/7. p.

Dömötör Adrienne: Elefántok embersége. [Az Elefántcsorda előadásáról.] = Criticai Lapok, 1993. április 13. (4.) 13. p.

Jánosy István: Pogányság – kereszténység. [Köpönyeg sors.] = – – .: Arcok, lelkek, álmok, versek. Bp., 1993, Magyar Írókamara. 32–45. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. = Holnap, 1993. 2/18–22. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. = – –.: Sorsfordító pillanatok. Miskolc, 1993, Felsőmagyarország Kiadó. 175–206. p.

Károlyi Amy: Késői beszámoló. (Határ Győző egyfelvonásos színművéről a Várszínházban.) [Elefántcsorda.] = Élet és Irodalom, 1993. május 21. (20.) 12. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Őstörténetünk visszatér hozzánk, de egy sokszorta magasabb fokon.” [Az Őrző könyve.] = Életünk, 1993. 662–666. p.

Komoróczy Emőke, G.: Mindannyiónkban második természetté vált az „intra muros” pszichózis. [Intra muros.] = Árgus, 1993. 3–4/57–60. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Határ Győző. [Mint epikus.] = – –.: A magyar irodalom története 1945–1991. Bp., 1993, Argumentum Kiadó. 129. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Határ Győző. [Mint költő.] = – –.: A magyar irodalom története 1945–1991. Bp., 1993, Argumentum Kiadó. 84–85. p.

Margócsy Klára: Egy művelt olvasó élménybeszámolói. [Irodalomtörténet.] = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1993. 2/183–185

Németh G. Béla: Visszatérés a filozófiához. [Özön Közöny.] = Kortárs, 1993. 11/100–102. p.

Papp Gábor Zsigmond: Hazatalál-e a nyugati magyar irodalom? (Riport Faludy Györggyel, Határ Győzővel és Pomogáts Bélával.) = Európai Utas, 1993. 3/36–38. p.

Rónay László: Az örökifjú Határ Győző. = Somogy, 1993. 4/7–11. p.

Rugási Gyula: Extra Muros. (Határ Győző filozófiai írásai.) = Jelenkor, 1993. 2/127–146. p.

Szegedy–Maszák Mihály: A hontalanság irodalma. (Határ Győzőről.) = Kortárs, 1993. 11/103–108. p.

Tóbiás Áron: A viccelődés nem irodalmi érték. (Budapesti beszélgetés Határ Győzővel.) = Magyar Nemzet, 1993. október 9. 19. p.

Tüskés Tibor: Határ Győző „irodalomtörténete”. = Tiszatáj, 1993. 1/89–91. p.

Wirth Imre: Ex libris. [Az Őrző Könyvéről is.] = Élet és Irodalom, 1993. június 4. (22.) 15. p.

Bohár András: /K/özön-/K/özöny. Széljegyzetek Határ Győző filozófiai munkásságáról. = Holnap, 1994. 4–5/147–158. p.

Domokos Mátyás: A 80 éves Határ Győző köszöntése. = Új Magyarország, 1994. november 12.

Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván: „Én nem tudok semmit, a nyelv tud mindent.” [Interjú.] = Tiszatáj, 1994. 1/10–14. p.

Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván: „Én nem tudok semmit, a nyelv tud mindent.” [Interjú.] = De azért itthon is maradni… Bp., 1994, Tárogató Kiadó. 7–14. p.

Görömbei András: Margócsy Klára Határ Győző drámái című kandidátusi értekezéséről. = Irodalomtörténet, 1994. 1–2/253–258. p.

Határ Győző nyolcvankodása. = Nemzetőr, 1994. 11/7. p.

Határ Győző tiszteletbeli doktorrá avatásának indokolása. = Irodalomismeret, 1994. 2–3/6. p.

Jász Attila: Az eretnek apát kételyei. [Özön Közöny.] = Műhely, 1994. 5/45–47. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. = Irodalomtörténet, 1994. 1–2/195–229. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző regényei és Közép-Európa. = A modern regény Kelet-Közép-Európában. Szeged, 1994, [JATE Szláv Filológiai Tsz.–Gradus ad Parnassum.] 112–124. p.

Kabdebó Tamás: Az élet az ábrándozás megrontója. [Eumolposz.] = Alföld, 1994. 12/80–81. p.

Komoróczy Emőke, G.: Felvonásvég a világszínpadon. (Vezérlő kalauz Határ Győző bölcseleti munkáihoz.) [Bp., 1994], Stádium Könyvkiadó. 173 p.

Komoróczy Emőke, G.: A gondolkodás és a kételkedés ikerfogalmak. [Filozófiai zárlatok.] = Műhely, 1994. 5/41–45. p.

Komoróczy Emőke, G.: A „határológia” elméleti megalapozása. [Özön közöny.] = Életünk, 1994. 659–666. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Nem hiszek abban, amit én hiszek – azért vagyok filozófus.” [A fülem mögött.] = Árgus, 1993. 4/79–85. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Ő mindig volt, mindig itt volt, s olyan eset nem volt, hogy ő ne lett volna.”[A fontos ember.] = Műhely, 1994. 5/48–49. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Szélhárfák vagyunk a dombtetőn /…/ felcsendülünk, ha a felszél belénk kap – s messzecsengőn kicsendülünk, ha leszáll a szélcsend…” = Holnap, 1994. 4–5/159–171. p.

Kormos István levele Határ Győzőnek. = Műhely, 1994. 5/38–39. p.

Kovács Sándor Iván: Határ és a határtalan. (Határ Győző: „Irodalomtörténet”) = – –: Ferenchegyi esték. Bp., 1994, Magyar Írószövetség, Belvárosi Könyvkiadó. 53–55. p.

Lőcsei Gabriella: „Minden sorsfordulat készen talál.” (Határ Győző a megkésett kötetekről, a pesti irodalmi életről és az önsajnálatról.) = Magyar Nemzet, 1994. június 18. 19. p.

Margócsy Klára: Az értékek Határ Győző Golghelóghi című drámájában. = Hungarológia 1994. 5/195–200. p.

Margócsy Klára: Határ Győző drámáiról. = Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. (Szerk.: Szabó B. István.) Bp., 1994, ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet. 273–280. p.

Margócsy Klára: Határ Győző drámáinak dramaturgiájáról.(„Kegyes goromba játék.”) = Irodalomtörténet 1994. 1–2/239–252. p.

Margócsy Klára: Határ Győző Golghelóghijáról. = Holnap, 1994. 4–5/172–179. p.

Mózsi Ferenc: Nincs összhangban. = Szivárvány, 1994. dec. 48. p.

Perecz László: Hátrafelé–sandítás. [Az Életút második kötetéről.] = Népszabadság, 1994. október 31. 22. p.

Perecz László: A szólásszabadság szörnyetege. (Határ Győző nyolcvanéves.) = Népszabadság, 1994. november 12. 14. p.

Pomogáts Béla: Határ Győző két regénye. [Pepito és Pepita, Archie Dumbarton.] = – –.:Nyugati égbolt. Bp., 1994, Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó. 36–39. p.

Pomogáts Béla: Opponensi vélemény Margócsy Klára Határ Győző drámái című kandidátusi disszertációjáról. = Irodalomtörténet, 1994. 1–2/259–262. p.

Rónay László: Határ Győző füle mögött. = Élet és Irodalom, 1994. február 25. (8.) 15. p.

Sárközi Mátyás: Határ Győző 80 éves. = Ahogy tetszik, 1994. november 12.

Széchenyi Ágnes: Irodalmunk nagy „kívülállója” – „belülről”. [Az Életút három kötetéről.] = Magyar Hírlap, 1994. április 13.

Szekér Endre: A magyar nyelv kincsestárnoka. [Üvegkoporsó.] = Üzenet, 1994. 11/827–828. p.

Szőllősy Klára: Határ Győző – nekrológ, 1956. február. (Jegyzetek egy majdan megírandó esszéhez.) = Irodalomtörténet, 1994. 1–2/230–238. p.

Taxner–Tóth Ernő: Határ-út.: [Az Életút három kötetéről.] = Magyar Nemzet, 1994. október 2.

Bikácsy Gergely: A Főgarabonciárius, avagy Sors-Isten-Barom krónikása. [Életút.] = Holmi, 1995. 1463–1472. p.

Carrol, Tim: Az Elefántcsorda Angliában. [A riportot készítette: Bérczes László.] = Kortárs, 1995. 3/81–85. p.

Erdődy Edit: Határ Győző: Életút I–II–III. = Életünk, 1995. 1173–1176. p.

Fried István: Határ Győző antikvitása. = Szivárvány, 1995. 19–27. p.

Haldimann, Eva: Zwischen allen Stühlen. = Europäische Rundschau, Wien, 1995. 1/115–120. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. (Életrajzi részlet egy tanulmányból.) = Délmagyarország, 1995. Június 17. [Melléklet.]

Kenyeres Zoltán: [Irodalomtörténet.] = – –.: Irodalom, történet, írás. Bp., 1995, Anonymus Kiadó. 259–262. p.

Komoróczy Emőke, G.: Határ Győző: Bábel tornya. = Életünk, 1995. 1039–1046. p.

Lengyel Balázs: Három Határ, sőt több. = Életünk, 1995. 203–210. p.

Loy, Sandra: Elephant Heard. [Az Elefántcsorda előadásáról.] = Herald Express (Exeter), 1995. február 2.

News in the Studio. (On Victor Hatar’s „Elephant Heard”.) = Express & Echo (Exeter), 1995. február 3.

Panek Sándor: Bolond világ, forgadozz csak! (Beszélgetés Határ Győző íróval.) = Délmagyarország, 1995. június 17. [Melléklet.]

Perecz László: Az idő koldusa. [Az Életút harmadik kötetéről.] = Népszabadság, 1995. július 7. 15. p.

Pomogáts Béla: Az emigráns költő konfliktusai. (Határ Győző Kandallónál.) = Életünk, 1995. 211–213. p.

Pomogáts Béla: Határ Győző: Kandallónál. (Elemzés.) = Száz nagyon fontos vers. (Versek és versmagyarázatok.) Bp., [1995], Lord Kiadó. 383–387. p.

Scott, Juliette: Audience Cracks up after Disturbing Play. [Az Elefántcsorda előadásáról.] = Express & Echo (Exeter), 1995. február 6.

Szitányi György: „…önészlelékeny bioszférákban…” [Léptékváltás.] = Élet és Irodalom, 1995. június 2. 14. p.

Tarapcsák Ilona: Határ Győző életútja. = Észak-Magyarország, 1995. június 17. 6. p.

Tarapcsák Ilona: Határgyász-versek. 1. = Szivárvány, 1995. 3/122–128. p.

Tüskés Tibor: Hét határon túl. = Lyukasóra, 1995. 4/29–30. p.

Albert Pál: Mint Lorenzo Lotto Pesaróban. [Életút I–III.] = Kortárs, 1996. 1/79–93. p.

Bohár András: /K/özön-/K/özöny. (Széljegyzetek Határ Győző filozófiai munkásságáról.) = Új Holnap, 1996. 3/65–78. p.

Bori Imre: Családregény emlékezés-álarcban. [Az Életút három kötetéről.] = Híd, 1996. 1/82–84. p.

Csiky Ágnes Mária: Egy self-made megváltó víziói. [Éjszaka minden megnő.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 94–98. p.

Csiky Ágnes Mária: Egyszemélyes forradalom. (A 75 éves Határ Győző.) = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 110–113. p.

Csiky Ágnes Mária: Játék a véggel és a végtelennel. [Lélekharangjáték.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 105–109. p.

Csiky Ágnes Mária: Krizeológia haladóknak. [Intra muros.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 87–90. p.

Csiky Ágnes Mária: Az óriáspillangó és hárfása. [Pepito és Pepita.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 91–93. p.

Csiky Ágnes Mária: Totális színház. [Golgheloghi.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 79–86. p.

Csiky Ágnes Mária: A túlélés magasiskolája. [Köpönyeg sors.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 99–104. p.

Gömöri, Georges: Conception historique et structure dans les pièces de Witold Gombrowicz et Gyözö Határ. (Trad.: Lajos Nyéki.) = Littérature et Émigration. Paris, 1996, Institut d’études slaves. 193–202. p.

Gömöri György: Határ György életutazása. [Az Életút három kötetéről.] = World Literature Today, 1996/3.

Kabdebó Lóránt: A modern magyar próza másik modellje. [Ti. az egyik Szentkuthy Miklós.] = – –.: Vers és próza. Bp., 1996, Argumentum. 241–286. p.

Kiss Zoltán: Léptékváltás. = Somogy, 1996. 1/92–93. p.

Niedzielsky Katalin: Hazája a filozófia. (Itthonai találkozás egy fakó szigetlakóval.) = Békés Megyei Hírlap, 1996. október 19–20. 8. p.

Pályi András: A szufi misztika aktualitása. [Léptékváltás.] = Irodalmi Szemle, 1996. 4/89–91. p.

Panek Sándor: Az élet virágba avagy árnyékba borulása. (Határ Győző a lét elviselhető súlyáról.) = Délmagyarország (Szeged), 1996. október 22. 10. p.

Perecz László: Termeszhangyavár. [Álomjáró emberiség.] = Népszabadság, 1996. május 23. 15. p.

Tarapcsák Ilona: Határgyász-versek. 2. = Szivárvány, 1996. 125–130. p.

Varga Lajos Márton: Nem tudok elszakadni Pesttől. (Határ Győző Kossuth-díjas író arról, hogy mit kapott és mit remélt a várostól.) = Népszabadság, 1996. március 19. [Budapest melléklet.] 32. p.

[Dorogi Katalin]: Éjszaka minden megnő. (Elemzés) = 7 x 7 híres mai magyar regény. [Bp., 1997], Móra. 36–44. p.

Kabdebó Lóránt: Mibe harap a posztmodern kelgyó? [Határ Győzőről is.] = Tiszatáj, 1997. 2/65–73. p.

Ferch Magda: Özön közöny ellen. (Határ Győző versről, filozófiáról meg a végső szónak hitt újdántiságokról.) = Magyar Nemzet, 1997. augusztus 1. 10. p.

Goretity József: Mi történik akkor, ha egy átlagos világpolgár elfoglalja a Hazáját, a Földet? [Éjszaka minden megnő.] = Új Holnap, 1997. 5/57–61. p.

Györgyey Klára: A dudujkai brigádvezető visszaemlékezései a rozmárbajszú „Határtalan” rabról. = – –.: Szerelmetes szurkapiszkák. Bp., 1997, Széphalom Könyvműhely. 15–24. p.

Kántor Zsolt: Kvantumgravitáció. [Interjú.] = Bárka, 1997. 1/27–31. p.

Kelemen Zoltán: Prospero protestál. [Álomjáró emberiség.] = Tiszatáj, 1997. 2/87–90. p.

Kemény István: Kísérlet. (Bánni a klasszikusokkal.) [Medaillon Madonna.] = Élet és Irodalom, 1997. június 6. 15. p.

Ferch Magda: Tébláb kalandozás a múltba és a jövőbe. (Határ Győző iskolakerüléseiről, a kiadói és terjesztői maffiákról, meg a bölcselet állapotáról.) = Magyar Nemzet, 1998. szeptember 12. 17. p.

Hajós József: A Határ-olvasás hatásaiból. (Széljegyzetek az Özön közönyhöz.) = Helikon (Kolozsvár), 1998. november 10. 4–5. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Ábrándozás az élet megmentője.” [Eumolposz.] = Somogy, 1998. 6/579–585. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Mindig szem előtt vagyok. Kegyelemnek hosszúra engedett pórázán.” [Köpönyeg sors.] = Kortárs, 1998. 2/103–108. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Már csak ő vezetget, magamban nem bízom…” [Medaillon Madonna.] = Műhely, 1998. 1/78–81. p.

Lengyel Balázs: Három Határ, sőt több. = – –.: Két sorsforduló. Bp., 1998, Balassi Kiadó. 216–224. p.

Pályi András: A költészet feltámadása. (Határ Győző válogatott versei.) [„H. Gy. levelesládája”] = Népszabadság, 1998. szeptember 7. 6. p.

Rugási Gyula: Via Victoris. (Lezáró megjegyzések Határ Győző életművéhez.) = Alföld, 1998. 8/65–84. p.

Sárközi Mátyás: Szufiták fényében. [A Fény Megistenülése.] = Élet és Irodalom, 1998. szeptember 4. 12. p.

Zsille Gábor: „Mintha mindig is itthon éltem volna…” [Interjú.] = Könyvhét, 1998. október 8. 5. p.

Huoranszki Ferenc: Újabb esélylatolgatás. = Holmi, 1999/1. 137–142. p.

Szekér Endre: Határ Győző varázsos hajszálhídjai. = Forrás, 1999/11. 24–28. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Rajongtam a járatlan utakért, érettük volt, hogy a járt utat következetesen elhagytam.” Határ Győző: Életút. I–III. = Életünk,. 1999/10. 891–904. p.

Rugási Gyula: XX. századi freskó. Határ Győző életművéről. Bp., 2000, Széphalom Kvműhely. 161 p.

Komoróczy Emőke, G.: „Írni annyi, mint nem visszarettenni attól, ami nyugtalanító.” Határ Győző: Csodák országa Hátsó-Eurázia avagy Hajnali novellák. = Somogy, 2000/1. 31–37. p.

Rugási Gyula: A pergula hűvösében. Határ Győző életműve – 1956 után. = Kortárs, 2000/1. 49–76. p.

Kelemen Zoltán: Profán filozófiatörténet. = Tiszatáj, 2000/5. 78–88. p.

Komoróczy Emőke, G.: Anima-imágók Határ Győző Anibel című regényében. = Somogy, 2000/6. 610–617. p.

Komoróczy Emőke, G.: A vénkor esdekléseiből. Határ Győző öregkori lírája. = Műhely/Győr, 2000/6. 63–67. p.

Kabdebó Tamás: Próteusz antipassiója. Esszé egy szinesztetikus szövegkönyvről, Határ Győző Golghelóghijáról. = Kortárs, 2001/4. 89–100. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Semmiről nem hallgathatunk, ami bennünk gondolódik.” Határ Győző: Szentföld a Föld. = Életünk, 2001/5. 473–480. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Bízom dolgom az időre.” Határ Győző életműve. [Bp.], 2003, Stádium Kiadó. 466 p.

Komoróczy Emőke, G.: „A szenvedés íjára felfeszítve: húrod messzebbre hord.” Határ Győző: A Karkasszban. = Tiszatáj, 2001. 7/89–99. p.

Czigány Lóránt: Hetet, havat. [Határ Győző: Alapigazságok, melyek minden alapot nélkülöznek.] = Kortárs, 2003. 2/105–108. p.

Rodek Ilona: Buddha tévedésének ünnepe. Beszélgetés a hitről Határ Győző költő-filozófussal. = Lyukasóra, 2003. 6/26–29. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Mulat a világ, mulat…” Határ Győző: Szalamandrák, A ravatal, Libegő. = Árgus, 2003. 5/77–83. p.

Komoróczy Emőke, G.: Darályok és derglyék. Határ Győző: Darályvilág Buzdugániában. = Életünk, 2003. 5/478–480. p.

Komoróczy Emőke, G.: Határ Győző életművének kiteljesedése az emigrációban. = Somogy, 2003. 2/160–174. p.

Bodor Béla: Ex libris. Határ Győző: Üveggolyó. = Élet és Irodalom, 2004. szeptember 24. 21. p.

Gömöri György: Történelemszemlélet és struktúra. Witold Gombrowicz és Határ Győző darabjaiban. = Életünk, 2004. 10/888–894. p.

Mekis D. János: És szól. [Határ Győző versének elemzése.] = Kalligram, 2004. 2/5–7. p.

Orbán Péter: Határ Győző bölcseletéről. = Magyar Napló, 2004. 2/18–26. p.

Rónay László: Örömszerző költők. G. Komoróczy Emőke: Határ Győző életműve. = Vigilia, 2004. 4/317–318. p.

Sneé Péter: Tiszta ésszel zsigerekből. Határ Győző alapigazságairól. = Lyukasóra, 2004. 5/33–34. p.

Tarján Tamás: A trónfosztó trónra száll. Határ Győző és a detronizáció politikája – avagy: Vakablak világossága. = Tiszatáj, 2004. 11/102–107. p.

Wutka Tamás: A Gondolkodó. Határ Győző: Alapigazságaink. = Lyukasóra, 2004. 6/32–34. p.

Kabdebó Tamás: Tallózás egy határtalan birodalom füveskertjében. Határ Győző: Alapigazságok. = Új Horizont, 2004. 4/116–119. p.

Göncz Árpád: „Minden hajó hazám.” Születésnapi levél Határ Győzőnek. = Új Horizont, 2005. 1/33. p.

 

A szakirodalmat összeállította Buda Attila.

 

Festmény

Fotók

Borítók

Kéziratok