Bálint Tibor

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Bálint Tibor (Kolozsvár, 1932. június 12. – Kolozsvár, 2002. január 28.)
József Attila-díjas író, műfordító. A Digitális Irodalmi Akadémia 2020. június 4-én posztumusz tagjává választotta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

Csendes utca. Novellák, karcolatok. (Bev.: Bajor Andor.) Bukarest. 1963. Irodalmi Kiadó, 153 p. (Forrás.)

Búcsú a rövidnadrágtól. RegényBukarest. 1964. Ifjúsági Kiadó, 171 p.

Cérnakáplár. Elbeszélések. (Ill.: Feszt László.) Bukarest. 1964. Ifjúsági Kiadó, 73 p. (Napsugár könyvek.)

Angyaljárás a lépcsőházban. Novellák, karcolatok. Bukarest. 1966. Irodalmi Kiadó, 188 p.

Fekete Péter. Elbeszélések. (Ill.: Surány Erzsébet.) Bukarest. 1967. Ifjúsági Kiadó, 53 p. (Napsugár könyvek.)

Önkéntes rózsák Sodomában. Kisregény. Bukarest. 1967. Irodalmi Kiadó, 108 p.

Zokogó majom. Egy élhetetlen család kálváriája. Regény. (Ill.: Deák Ferenc.) Bukarest. 1969. Irodalmi Kiadó, 588 p. = ua. 1970. = Budapest. 1975. Szépirodalmi Könyvkiadó, 651 p. = ua. 1975. = Budapest. 1981. Magvető Könyvkiadó, 603 p. = Kolozsvár. 1996. Erdélyi Híradó, 607 p. = Bukarest; Kolozsvár. 2001. Kriterion Könyvkiadó, 551 p. (Kriterion Kincses Könyvtár.)

Császár és kalaposinas. Novellák. Bukarest. 1971. Kriterion Könyvkiadó, 221 p.

Robot Robi kalandjai. (Ill.: Unipán Helga.) Bukarest. 1973. Ion Creangă Könyvkiadó, 87 p.

Nekem már fáj az utazás. Elbeszélések. Bukarest. 1973. Kriterion Könyvkiadó, 274 p.

Kenyér és gyertyaláng. Arcképek, vallomások, tanulmányok. Kolozsvár. 1975. Editura Dacia Könyvkiadó, 214 p.

Kifli utca zsemle szám. Karcolatok. Bukarest. 1978. Ion Creangă Könyvkiadó, 254 p. (Beszélő Tükör.)

Zarándoklás a panaszfalhoz. Párhuzamos életutak. Regény. Bukarest. 1978. Kriterion Könyvkiadó, 347 p. = Budapest. 1979. Magvető Könyvkiadó, 441 p. = Kolozsvár. 2007. Kriterion Könyvkiadó, 400 p.

Látomás mise után. Elbeszélések. Budapest. 1979. Magvető Könyvkiadó, 364 p.

Mennyei romok. Tárcák, karcolatok, novellák. Kolozsvár. 1979. Editura Dacia Könyvkiadó, 294 p.

Mese egy őrült kakaduról. Novellák. Bukarest. 1982. Kriterion Könyvkiadó, 258 p.

Én voltam a császár. Mesék, történetek. (Ill.: Árkossy István.) Bukarest; Budapest. 1984. Ion Creangă Könyvkiadó; Móra Kiadó, 106 p.

A háromszáz esztendős pacsirta. Elbeszélések. (Ill.: Soó Zöld Margit.) Bukarest. 1986. Ion Creangă Könyvkiadó, 126 p.

Családi ház kerttel. Elbeszélések. Kolozsvár. 1986. Editura Dacia Könyvkiadó, 214 p.

Nyargaló ihlet. Vallomások, karcolatok. Bukarest. 1988. Kriterion Könyvkiadó, 219 p.

Égi és földi kovártély. Novellák, karcolatok. Budapest. 1989. Magvető Könyvkiadó, 315 p.

Marci kalandjai. Történetek. Bukarest. 1990. Ion Creangă Könyvkiadó, 106 p.

Bábel toronyháza. Regény. Kolozsvár. 1996. Polis Könyvkiadó, 328 p.

Végtelen világbajnokság. Elbeszélések. (Ill.: Benedek Virág.) Budapest. 1999. Littera Nova BT, 46 p. (Sophie gyermekkönyvek.) = Csíkszereda. 2001. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 42 p.

Könyörgés kétségbeesés ellen. (Előszó: Fodor Sándor.) Csíkszereda. 2002. Neptun Impex, 223 p.

Sánta angyalok utcája. Drámai invokáció két részben. Kolozsvár. 2004. Kalota, 94 p.

Antal, a láthatatlan. (Szerk.: Sarány Tibor.) Csíkszereda. 2009. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 143 p. (Nagyapó mesefája.)

Kálmánka, te vagy a császár. Válogatás a szerző Napsugárban megjelent meséiből, történeteiből. (Vál., szerk.: Zsigmond Emese.) Kolozsvár. 2010. Napsugár Alapítvány, 143 p.

Kérdések könyve. Mese. (Ill.: Csillag István.) Csíkszereda. 2013. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 46 p. (Mesevonat.) 

Gyűjteményes kötetekben megjelent művek

Az utolsó sátoros szekér. In: Egy nap történelem. Riportok. Bukarest.  1962. Irodalmi Könyvkiadó, 173–179. p.

Hordozható kacagások. In: Szeresd az élőket. Hazai magyar elbeszélők. 1945–1970. (Vál., szerk., előszó: Kántor Lajos.) Kolozsvár. 1971. Dacia, 155–168. p.

Aki még a királynak is parancsol. In: Egyszer volt, hol nem volt. A legszebb mesék könyve. (Vál., előszó: Balogh Irma.) Bukarest.  1974. Előre Kiskönyvtára, 74-77. p. (Az Előre Kiskönyvtára)

A húslevesről. In: Kövi Pál: Erdélyi lakoma. Bukarest. 1981. Kriterion Könyvkiadó, 263-264 p. = Kövi Pál: Erdélyi lakoma. Budapest. 1986. Corvina, 209-211 p. = Kövi Pál: Erdélyi lakoma. Budapest. 1998. Ferenczy Könyv és Lapkiadó, 186-188 p. = Kövi Pál: Erdélyi lakoma. Budapest. 2005. Új Palatinus Könyvesház, 237-238 p.

Fodor Sándor népszerűsége. In: Legyünk humorunknál! Derűtől borúig. (Szerk.: Panek Zoltán, Farkas Árpád.) Marosvásárhely. 1982. Igaz Szó, 130 p.

Egyszer mindenkit szólítanak. In: Egyszer mindenkit szólítanak. Romániai magyar elbeszélők II. (Vál.: Nagy Pál.) Kolozsvár. 1984. Dacia, 154-163. p.

A keserű fohászkodás. In: Vándor idő balladája. Krónika ’89–90. (Szerk.: Kántor Lajos, Veress Zoltán.) Stockholm. 1991. Erdélyi Könyv Egylet, 92–99. p.

Hűvös idő, változó felhőzet. In: Kék álhalál. Mai erdélyi elbeszélők. (Szerk.: Kántor Lajos, Veress Zoltán.) Stockholm. 1993. Erdélyi Könyv Egylet, 16–24. p.

A te szemeid galambok a te fátylad mögött. In: Körkép, 1994. (Szerk.: Hegedős Mária.) Budapest. 1994. Magvető, 5–15. p.

A káldeus pap halála. In Erdélyi dekameron. 1996. Kortárs romániai magyar írók. (Szerk.: Majla Sándor.) Székelyudvarhely. 1996. Ablak Kiadó, 26-31. p.

Keletre néznek a birkák. In Erdélyi dekameron. 1997. Kortárs romániai magyar írók. (Szerk.: Majla Sándor.) Székelyudvarhely. 1997. Ablak Kiadó, 5-18. p.

A pecsétgyűrű. In.: Körkép 1999. Huszonhárom mai magyar író kisprózája. (Szerk.: Körmendy Zsuzsanna.) Budapest. 1999. Magvető, 5-18. p.

Nekem már fáj az utazás. In.: Magyar szárnyvonalak. Határon túli prózaírók antológiája. (Szerk., vál.: Filep Tamás Gusztáv et al.) 156-160. p.

Egy gyémántfej lehanyatlott. In.: Kulcsok Kolozsvárhoz. (Szerk.: Kántor Lajos, Kovács Kis György.) Szeged. 2000. Mozaik Kiadó, 215-216. p.

Kleopátra tűje. In.: Erdélyi Szép Szó 2001. (Szerk.: Fekete Vince.) Csíkszereda. 2001. Hargita Kiadóhivatal, 8-16. p.

Sánta angyalok utcája. In: Erdélyi magyar drámaírók 1918-2002. III. Caligula helytartója.  (Szerk.: Dávid Gyula.) Kolozsvár. 2003. Kalota Könyvkiadó, 141-228. p.

A sorskovács szerencséjéről. In.: Tanulmányok Szilágyi Istvánról. (Szerk.: Márkus Béla.) Debrecen. 2004.Kossuth Egyetemi Kiadó, 15-18. p.

Közreműködésével készült könyvek

Nagy Lajos: A lázadó ember. Regény. (Utószó: Bálint Tibor.) Bukarest. 1963. Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 688 p. (Kincses Könyvtár.)

Nagy Lajos: Szállás egy éjszakára. Elbeszélések, karcolatok. (Vál., előszó: Bálint Tibor.) Bukarest. 1985. Kriterion Könyvkiadó, 396 p. (Magyar Klasszikusok.)

Nagy Lajos: A menekülő ember. Regény. (Utószó: Bálint Tibor.) Bukarest. 1964. Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 688 p. (Kincses Könyvtár.) 540 p.

Ábrahám János: Részegnek minden nóta szép. Novellák. (Előszó: Bálint Tibor.) Bukarest. 1969. Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 173 p. (Forrás.)

Tar Károly: Köszönöm, jól vagyok. Kisregény. (Előszó: Bálint Tibor.) Bukarest. 1969. Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 122 p. (Forrás.)

Gelléri Andor Endre: Dal a női szívről. Novellák. (Vál., előszó: Bálint Tibor.) Bukarest. 1977. Kriterion Könyvkiadó, 280 p. (Magyar Klasszikusok.)

Asztalos István: Hurcolkodás. Novellák. (Vál., előszó: Bálint Tibor.) Bukarest. 1987. Kriterion Könyvkiadó, 287 p.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

lengyel

Lkajaca malpa. Czyli kalwaria niezyciowej rodziny. [Zokogó majom. Egy élhetetlen család kálváriája.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1973. PIW, 513 p. (Klub interesującej książki.)

német

Der schluchzende Affe. Der Leidensweg einer unbeholfenen Familie. [Zokogó majom. Egy élhetetlen család kálváriája.] (Ford.: Ursula Bedners.) Bukarest. 1979. Kriterion Könyvkiadó, 684 p.

román

Adio, pantaloni scurți! [Búcsú a rövidnadrágtól.] (Ford.: Gelu Păteanu.) Bukarest. 1968. Editura Tineretului, 160 p.

Trandafirii Sodomei. [Önkéntes rózsák Sodomában.] (Ford.: Paul Drumaru.) Bukarest. 1967. Editura pentru Literatură, 112 p.

Năzdrăvăniile Roboț​elului Robi. [Robot Robi kalandjai.] (Ford.: Erika Petrua; Ill.: Unipán Helga.) Bukarest. 1973. Editura Ion Creangă, 87 p.

Pelerinaj la Zidul plîngerii. Destine paralele. [Zarándoklás a panaszfalhoz. Párhuzamos életutak.] (Ford.: Francisc Grünberg.) Regény. Bukarest. 1981. Kriterion Könyvkiadó, 368 p. (Biblioteca Kriterion.)

Cîinii după gratii!. [Nagyon szépen köszönjük!] [Válogatás a szerző Császár és kalaposinas és Nekem már fáj az utazás c. köteteiből.] (Ford.: Veronica Bârlădeanu; előszó: Aurel Dragoș Munteanu.) Bukarest. 1978. Kriterion Könyvkiadó, 159 p.

Maimuț​a plîngăreaț​ă. [Zokogó majom.] (Ford.: Paul Drumaru.) Bukarest. 1972. Kriterion Könyvkiadó, 593 p.

 

A szakirodalmat összeállította Demeter Zsuzsa.

 

Szakirodalom

Önálló kötetek

Bertha Zoltán: Bálint Tibor. Budapest. 1990. Akadémiai Kiadó, 175 p. (Kortársaink)

Vallomás repedt tükör előtt. Bálint Tibor emlékezete. (Szerk.: Bálint Júlia, Demény Péter.) Kolozsvár. 2007. Polis, 347 p.

Más térben. Bálint Tibor, 1932–2002. (Szerk.: Egyed Emese.) Kolozsvár. 2012. Komp-Press – Bálint Tibor Baráti Társaság, 232 p.

 

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

 

Csendes utca

Szőcs István: A romantikus győzelme. Korunk, 1963. máj. 683–685 p.

Veress Zoltán: Líra versben és prózában. Igaz Szó, 1963. jún. 933–935. p.

Nagy Pál: Jelentős jelentkezés. Előre, 1963. szept. 25. 2. p.

Szilágyi Júlia: Több szeretetet, több szigort! Utunk, 1963. szept. 27. 2, 9. p.

Veress Dániel: Csendes utca. Új Élet, 1963/9. 19. p.

Beke Albert: Bálint Tibor: Csendes utca. Alföld, 1964/1. 90–91. p.

Cselle Miklós: Bálint Tibor: Csendes utca. Szatmári Hírlap, 1968. márc. 23. 3. p.

 

Búcsú a rövidnadrágtól

Gálfalvi György: A részletek varázsa. Utunk, 1964. szept. 11. 2. p.

Téka. Bálint Tibor: Búcsú a rövidnadrágtól. Korunk, 1964/11. 1608. p.

Salamon László: Egy kisregény hitvallása. Igazság, 1964.

Gagyi László: Bálint Tibor: Búcsú a rövidnadrágtól. Igaz Szó, 1965/3. 468–470. p.

Csille Miklós: Bálint Tibor. Szatmári Hírlap, 1968. márc. 23. 3. p.

Fodor Sándor: Könyv – új köntösben. Gelu Pateanu BT-regényének fordításáról. Utunk, 1968. ápr. 19. 6. p.

 

Angyaljárás a lépcsőházban

Bodor Pál: Az angyal és az író. Igazság, 1966. szept. 7.

Páskándi Géza: A légy nagyságú hintó. Utunk, 1966. szept. 23. 2. p.

(g. l.): Új könyvek. Angyaljárás a lépcsőházban. Igaz Szó, 1966/10. 631. p.

Réz Pál: Atomfej zokog. Élet és Irodalom, 1966/47. 4. p.

Szente Ferenc: Böngésző. Munka, 1967/2. 26. p.

Láng Gusztáv: Világtalan éleslátás. (Jegyzetek Bálint Tibor novelláiról.) Korunk, 1967/2. 284–288. p.

K. Jakab Antal: Karcolatok lábujjhegyen. Igaz Szó, 1967/3. 439–442. p.

Bálint Tibor: Angyaljárás a lépcsőházban. Vasárnapi könyvespolc. Magyar Nemzet, 1967. júl. 16. 13. p.

 

Önkéntes rózsák Sodomában

K. Jakab Antal: A próféta és a prófécia. [A Korunkban megjelent Önkéntes rózsák Szodomában című szövegről.] Utunk, 1967. okt. 3. 2. p.

Kántor Lajos: Kövek. Korunk, 1967/10. 1449–1451. p.

(V. D.) [Veress Dániel]: Könyvek között. Igaz Szó, 1968/1. 151–152. p.

Bálint Tibor: Önkéntes rózsák Szodomában. Téka. Korunk, 1968./2. 287. p.

Kovács János: Valóság és látomás. Könyvek. Előre, 1968. márc. 7. 2. p.

Kicsi Antal: Önkéntes Rózsák Sodomában. Hargita, 1968. ápr. 9. 2. p.

Bálint Tibor: Önkéntes rózsák Szodomában. Vasárnapi könyvespolc. Magyar Nemzet, 1968. ápr. 14. 13 p.

Csille Miklós: Bálint Tibor: Önkéntes rózsák Szodomában. Szatmári Hírlap, 1968. március 23. 3. p.

Baróti Pál: Romantikaigény és expresszivitás. Fórum. Utunk, 1968. feb. 02. 6. p.

 

Zokogó majom. Egy élhetetlen család kálváriája

Hornyák József: Noé bárkája. (A Zokogó majom születéséről.) Utunk, 1968. máj. 24. 6. p.

Szilágyi István: Esemény. Utunk, 1969. szept. 12. 1. p.

K. Á. [Katona Ádám]: Irodalmi esemény. Igazság, 1969. okt. 19.

Bálint Tibor: Zokogó majom. Téka. Korunk, 1969/11. 1730. p.

Kovács János: Sánta angyalok töretlen világa. Jegyzetek Bálint Tibor Zokogó majom című regényéről. Igaz Szó, 1969/12. 1016. p.

Kántor Lajos: A regény éve. Irodalmi Szemle, 1970/2. 171–173. p.

Tóth Béla: Három új magyar regény Romániából. Alföld, 1970/3. 92–95. p.

Ilia Mihály: Három magyar regény Romániából. Bálint Tibor: Zokogó majom. Tiszatáj, 1970/5. 479–480. p.

Sándor András: Két erdélyi regény. (Bálint Tibor: Zokogó majom; Szilágyi István: Üllő, dobszó, harang.) Új Írás, 1970/7. 122–125. p.

Pomogáts Béla: Bálint Tibor: Zokogó majom. Kritika, 1970/7. 51–53 p.

Szakolczay Lajos: Bálint Tibor: Zokogó majom. Forrás, 1971/1. 87–88. p.

Bata Imre: Bálint Tibor: Zokogó majom. Könyvszemle. Kortárs, 1971/1. 152–154. p.

Illyés Elemér: Négy erdélyi prózaíró. [Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér, Bálint Tibor: Zokogó majom; Szilágyi István: Üllő, dobszó, harang; Puszta János: Illés szekerén.] Új Látóhatár, 1971/5. 539–546. p.

Féja Géza: Törzsek és hajtások. Kortárs, 1971/6. 949–950. p.

Eugen Barbu: A Zokogó majomról. [A Zokogó majom román fordításának előszava.] (Ford.: Tábori Béla.) Utunk, 1972. ápr. 21. 8. p.

Szalay Károly: Zokogó majom. Egy élhetetlen család életregénye. Magyar Hírlap, 1976. aug. 20. 10. p.

Gálfalvi Zsolt: Az emberség igénye. Forduló-rovat. A Hét, 1989. márc. 16. 5. p.

Láng Zsolt: Formákon múlik az élet. Forduló-rovat. A Hét, 1989. márc. 16. 5. p.

Szávai Géza: Háttérrajz. Forduló-rovat. A Hét, 1989. márc. 16. 5. p.

Kisgyörgy Réka: Zokog-e a Zokogó majom? (Elhangzott a kötet negyedik kiadásának bemutatóján.) Helikon, 1996/23. 15. p.

 

Császár és kalaposinas

Markó Béla: Császár és kalaposinas. Új könyvek. Utunk, 1970. júl. 23. 4. p.

Csiki László: Változatosság és egyenetlenség. (Császár és kalaposinas) Igaz Szó, 1971. aug. 01. 267–269. p.

Kántor Lajos: A gondolatnak azon a felén. Utunk, 1971. okt. 01. 2. p.

Imre László: Bálint Tibor: Császár és kalaposinas. Kortárs, 1972/ 2. 317. p.

Pomogáts Béla: Bálint Tibor: Császár és kalaposinas. Alföld, 1972/6. 73–74. p.

Pomogáts Béla: Bálint Tibor: Császár és kalaposinas. Alföld, 1971/6. 73–74. p.

Bálint Tibor: Császár és kalaposinas. Téka. Korunk, 1971/8. 1261. p.

 

Nekem már fáj az utazás

Bálint Tibor: Nekem már fáj az utazás. Az író vallomása. Könyvről könyvre. Új Élet, 1974/1. 17. p.

Varga Lajos Márton: Nekem már fáj az utazás. Bálint Tibor könyvéről. Népszava, 1974. aug. 08. 4. p.

Cseri Péter: Bálint Tibor: Nekem már fáj az utazás. Hétvége melléklet. Magyar Hírlap, 1974. aug. 31. IV. p.

Szakolczay Lajos: Bálint Tibor: Nekem már fáj az utazás. Elbeszélések. Tiszatáj, 1974/8. 92–94. p. = Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak. Tanulmányok. Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 233–237. p.

Kántor Lajos: „Profi” novellák. Utunk, 1974. máj. 03. 3. p.

Mózes Attila: Öregek könyve. Teljességigény és epikai hitelesség. Igaz Szó, 1974/10. 300–305. p.

Kardos József: Bálint Tibor: Nekem már fáj az utazás. Elbeszélések. Kortárs, 1974/11. 1837. p.

Bányai Gábor: Jelképek kispadján. Új Írás, 1975/1. 97–98. p.

Rácz-Székely Győző: Az öregek könyve. Forrás, 1975/3. 90–91. p.

 

Kenyér és gyertyaláng

Lászlóffy Aladár: Arcok a papíron. Igaz Szó, 1975/10. 340–341. p.

Szőcs Géza: Költőiség és pontosság. Korunk, 1975/11. 887–889. p.

Balogh Ernő: Bálint Tibor: Kenyér és gyertyaláng. Tiszatáj, 1975/12. 83–85. p.

Szávai Géza: Képek a káka csomóján. A Hét, 1975/29. 6. p.

Láng Gusztáv: Az olvasás mámora. Utunk, 1975. aug. 29. 1–2. p.

Németh Sándor: Kenyér és gyertyaláng. Bálint Tibor könyvéről. Népszava, 1976. jan. 03. 7. p.

Pomogáts Béla: Bálint Tibor: Kenyér és gyertyaláng. Irodalomtörténet, 1977/2. 540–542. p.

 

Kifli utca, zsemle szám

Csire Gabriella: Karcolatok a Kövespad utcai gyermekekről. Romániai Magyar Szó – Előre, 1979. jan. 12. 2. p.

 

Zarándoklás a panaszfalhoz

Bogdán László: Zarándoklás a panaszfalhoz. Háromszék, 1978. dec. 27. 2–3. p.

Szőcs István: Sokágú regény. Romániai Magyar Szó – Előre, 1979. jan. 24. 2. p.

Szőcs István: Műérték és „használati” érték. Veretességtől az ellenveretességig. Művelődés, 1979/3. 29–31. p.

Kovács János: Visszafogott végletesség. Igaz Szó, 1979/5. 438–440. p.

Marosi Péter: Jelenések apokrif könyve Bálint Tibor szerint. Utunk, 1979. feb. 05. 2. p.

Czakó Gábor: Zarándoklás a panaszfalhoz. Bálint Tibor könyve. Új Tükör, 1979/21. 3. p.

Ács Margit: Bibliai fejezetek a huszadik század közepéről. Tiszatáj, 1979/6. 69–73. p.

Kroó András: Párhuzamos életutak. Népszabadság, 1979. aug. 10. 7. p.

Benedek Mihály: „Az életnek könyvei”. Új Írás, 1979/9. 114–116. p.

Czére Béla: Zarándoklás a panaszfalhoz. Bálint Tibor regénye. Magyar Nemzet, 1979. okt. 12. 4. p.

Olasz Sándor: Zarándoklás a panaszfalhoz; Látomás mise után. Bálint Tibor két könyvéről. Népszava, 1979. nov. 17. 7. p.

Laczkó András: Bálint Tibor két könyve. [Zarándoklás a panaszfalhoz; Látomás mise után.] Forrás, 1979/12. 83–85. p.

Laczkó András: Átszenvedett történelem. Bálint Tibor: Zarándoklás a panaszfalhoz. Napjaink, 1980/1. 29–30 p.

Magyari Lajos: Változó kommandó. Megyei Tükör, 1980. aug. 09. 2. p.

Angyalosi Gergely: Bálint Tibor: Zarándoklás a panaszfalhoz. Kortárs, 1980/5. 826–828. p.

Kántor Lajos: Harangláb vagy katedrális? Korunk, 1980/10. 778–780. p.

 

Látomás mise után

Gyertyán Ervin: A részvét novellái. Népszabadság, 1979. júl. 08. 7. p.

Olasz Sándor: Zarándoklás a panaszfalhoz; Látomás mise után. Bálint Tibor két könyvéről. Népszava, 1979. nov. 17. 7. p.

Laczkó András: Bálint Tibor két könyve. [Zarándoklás a panaszfalhoz; Látomás mise után.] Forrás, 1979/12. 83–85. p.

Márkus Béla: A látomás kényszerzubbonya. Bálint Tibor: Látomás mise után. Tiszatáj, 1980/1. 74–77. p.

Dérczy Péter: Tragikum és tudatosság. Új Írás, 1980/8. 114–117. p.

 

Mennyei romok

(hadházi): Tárcák, karcolatok, elbeszélések. Könyvespolc. Megyei Tükör, 1979. nov. 10. 2–3. p.

Kroó András: Romok, lakatok, dobozok. [Bálint Tibor, Lászlóffy Aladár és Varró Ilona novellái.] Népszabadság, 1980. júl. 23. 7. p.

Vásárhelyi Géza: Mit rejteget tárcájában az író? Novellát, csattanósat? Korunk, 1980/11. 857–859. p.

 

Mese egy őrült kakaduról

A. N. M.: Mese egy őrült kakaduról. A Hét, 1982. dec. 24. 5. p.

 

Családi ház kerttel

Kozma Mária: Gondok társbérlője. A Hét, 1987. máj. 07. 6. p.

Éltető József: Miről szól Bálint Tibor? Fórum. Igaz Szó, 1987/7. 71–73. p.

Kiss Zsuzsanna: „Lyukas szívű” hősök, romos családi házak. Korunk, 1987/11. 927–930. p.

Cs. Gyimesi Éva: Változatok az esendőségre. Utunk, 1987. máj. 29. 2. p.

 

A háromszáz esztendős pacsirta

Reinhart Erzsébet: Az élet titkai felé. Igaz Szó, 1987/9. 283–283. p.

 

Nyargaló ihlet

Indig Ottó: B. T. Nyargaló ihlet. Fáklya, 1989. jan. 10.

Antal József: B. T. Nyargaló ihlet c. könyvéről. Igazság, 1989. jan. 12.

(hadházi): Változatos könyvtermés. Könyvespolc rovat. Megyei Tükör, 1989. feb. 04. 3. p.

Szőcs István: Elnyargalt ihlet. A Hét, 1989. feb. 09. 6–7. p.

Gémváry János: Megnyergelt ihlet. A Hét, 1989. márc. 23. 9. p.

Jakabffy Tamás: Csutalkoljunk szárnyas paripákat. Igaz Szó, 1989. júl. 01. 71–74. p.

 

Égi és földi kovártély

E. S.: Polcravaló. A gyarlóság megfogalmazása. Hajdú-Bihari Napló, 1989. júl. 05. 5. p.

Rónay László: Tűnődések. Változatok a tehetetlenségre. Népszava, 1989. júl. 15. 8. p.

Csányi László: Mikor lesz végre boldog az ember? Új Írás, 1990/4. 110–112. p.

 

Bábel toronyháza

Bertha Zoltán: Bábel toronyháza. Tiszatáj, 1996/12. 85–91. p.

Fodor Sándor: Írói tanúságtétel. Helikon, 1996/19. 4. p.

Bogdán László: Tőrbot. A Hét, 1996/31–33. 6. p.

Bogdán László: Tőrbot 14. Olvasónapló. A Hét, 1996/41. 6. p.

Bogdán László: A Kárpátok Géniusza, avagy a lélek ellenállása. Háromszék, 1996. jún. 22. 4. p.

Kisgyörgy Réka: Egy hely – felülnézetből.  Romániai Magyar Szó, 1997. jan. 25. 4. p.

Cseresnyés Dóra: „Miért múlik el minden, ami szép?” Magyar Napló, 1997/5–6. 62–63. p.

Kabai Melinda: Düledező toronyház szomorú látványa. Látó, 1997/10. 101–104. p.

Palkó Mária: Bábel toronyháza. Elmélkedések egy krónikáról. Helikon, 1998/7. 16–17. p.

Barcsay Andrea: Bibliai motívumok mint a kontinuitás eszközei Bálint Tibor Bábel toronyháza című regényében. Helikon, 2002/5. 5–7. p.

 

Végtelen világbajnokság

P. Z.: Végtelen világbajnokság. Napi Magyarország, 2000. feb. 23. 12. p.

 

A szakirodalmat összeállította Demeter Zsuzsa.

 

 

 

Borítók