Balassa Péter

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Balassa Péter (Budapest, 1947. június 3. – Budapest, 2003. június 30.)

József Attila-díjas esztéta, irodalomtörténész, kritikus. A Digitális Irodalmi Akadémia 2020. december 14-én posztumusz tagjává választotta.

 
1947. június 3-án született Budapesten, 2003. június 30-án, életének 57. évében hunyt el. Esztéta, irodalomkritikus, habilitált egyetemi tanár (ELTE Esztétika Tanszék). Tizenegy könyve jelent meg: két monográfia (Flaubert: Érzelmek iskolája című regényéről 1982-ben, angolul 1999-ben, ill. Nádas Péterről, 1997-ben), hét tanulmány- és esszékötet (A színeváltozás, 1982; Észjárások és formák, 1985, 1990, 1999; A látvány és a szavak, 1987; A másik színház, 1989;  Majdnem és talán, 1995; A bolgár kalauz, 1996; Koldustorta, 1998), két publicisztikai kötet (Hiába: valóság, 1989; Szabadban, 1993) és egy naplóesszé (Halálnapló, 1993).
Tanulmányai, esszéi, cikkei a mai és a régebbi magyar és európai próza, epika, a színház, a film, illetve az esztétika témaköreiben több, mint harminc éve rendszeresen jelennek meg magyar irodalmi folyóiratokban. Két tucat publikációja látott napvilágot német, francia, angol, orosz, lengyel, szerb és román nyelven. Előadásokat tartott a hazai tudományos konferenciák mellett a párizsi, a leuveni, a pozsonyi, a kolozsvári és az újvidéki egyetemeken. Részt vett a Vigília (1989–1991), az Újhold-Évkönyv (1986–1991) és a Jelenkor (1988–1997) szerkesztésében, 1993-tól egyik szerkesztője a Pannonhalmi Szemlének.
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Nádas Péter-szakértője volt 1999-től.
 

Fontosabb díjak, elismerések:

 

1981 – Aszú-díj (a Mozgó Világ nívódíja)

1988 – Bölöni György-jutalom

1988 – Örley István-díj

1988 – az Év Könyve-jutalom

1989 – József Attila-díj

1990 – IRAT-nívódíj (az Írók Szakszervezete - IRAT Alapítvány díja)

1993 – Déry Tibor-jutalom

1994 – Kosztolányi Dezső-díj (Soros)

1995 – Üveggolyó-díj (Írók Boltja)

1995 – Kosztolányi Dezső-díj

1998 – Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1999 – Alföld-díj

1999 – Pro Literatura Díj

2002 – Nemes Nagy Ágnes-díj

 
 

Bibliográfia

Életműsorozat

Halálnapló. Esszék. 2. bőv. kiad. (Szerk.: Czeglédi András.) Budapest., 2004. Új Palatinus Könyvesház Kft., 413 p. (Balassa Péter művei 1.)

Végtelen beszélgetés. Interjúk. (Szerk.: Korányi Margit.) Budapest. 2004. Új Palatinus Könyvesház Kft., 591 p. (Balassa Péter művei 2.)

Segédigék. Esterházy Péter prózájáról. Tanulmány. (Szerk.: Tóth-Barbalics István.) Budapest. 2005. Balassi, 174 p. (Balassa Péter művei 3.)

Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz. Tanulmányok. (Szerk.: Szarka Judit.) Budapest. 2007. Balassi, 210 p. (Balassa Péter művei 4.)

Mindnyájan benne vagyunk. Nádas Péter művei. Monográfia. (Előszó: Vári György.) Budapest. 2007. Balassi, 545 p. (Balassa Péter művei 5.)

Átkelés I. Mi tanulható az Újholdtól? Esszék, tanulmányok. (Szerk.: Vári György, utószó: Thomka Beáta.) Budapest. 2009. Balassi, 259 p. (Balassa Péter művei 6.)

Átkelés II. Lélekkertészet. Tanulmányok. (Szerk.: Vári György, utószó: Takáts József.) Budapest. 2009. Balassi, 383 p. (Balassa Péter művei 7.)

Önálló kötetek

A színeváltozás. Esszék. Budapest. 1982. Szépirodalmi, 437 p.

Észjárások és formák. Elemzések és kritikák újabb prózánkról 1978–1984. Budapest. 1985. Tankönyvkiadói Vállalat, 321 p. (Műelemzések kiskönyvtára.) = Budapest. 1990. Tankönyvkiadói Vállalat, 321 p. (Műelemzések kiskönyvtára.) = Budapest. 1998. Korona Nova Kiadó, 220 p. (Műértelmezések.)

A látvány és a szavak. Esszék, tanulmányok 1981–1986. Budapest. 1987. Magvető, 243 p.

A másik színház. Esszék. Szépirodalmi, Budapest. 1989. Szépirodalmi, 310 p.

Hiába: valóság. Civilpróza. Esszék. Pécs, 1989. Jelenkor, 271 p.

Szabadban. Esszék. Budapest. 1993. Liget Műhely Alapítvány, 364 p. (Liget könyvek.)

Halálnapló. Elbeszélések. Pécs, 1993. Jelenkor, 334 p. (Élő irodalom sorozat.)

Majdnem és talán. Tanulmányok. Budapest. 1995. T-Twins–MTAK Lukács Archívum, 285 p. (Alternatívák.)

A bolgár kalauz. Tanulmányok, esszék. Budapest. 1996. Pesti Szalon, 294 p.

Nádas Péter. Monográfia. Pozsony, 1997. Kalligram, 541 p. (Tegnap és ma.)

Koldustorta. Tizenegy írás. Budapest. 1998. Magyar Írószövetség–Belvárosi, 94 p. (Bibliotheca Hungarica.)

Törésfolyamatok. Esszék, tanulmányok. Debrecen, 2001. Csokonai, 131 p. (Alföld könyvek.)

Az egyszerűség útjai, sötétben. Esszék. (Vál., szerk. és utószó: Benda József.) Budapest. 2006. Vigilia, 170 p. (Vigilia esszék.)

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

The transfiguration of the novel. [A regény átváltozása és az Érzelmek iskolája.] Monográfia. [Gustave Flaubert.] (Ford.: H. Paul Olchváry.) Budapest. 1999. Akadémia, 164 p. (Studies in modern philology 14.)

Borítók