Művészet és pszichoanalízis

József Attila és a pszichoanalízis – Minikonferencia

Időpont
-

„az ösztön meg az ész” – Lélek, sors, költészet – József Attila és a pszichoanalízis

Minikonferencia

 

József Attila a magyar irodalmi modernség egyik legnagyobb költője és a magyarországi pszichoanalízis egyik leghíresebb páciense.

Modernség nem termelődik korszerű, a 19. századi gondolkodást túlhaladó emberkép nélkül. Az új emberkép egyik előállítója a freudi pszichoanalízis volt. A költő kapcsolata a mélylélektannal nem egyszerű eszmetörténeti kérdés, amely alakulhatott volna másképpen is, hanem szükségszerű szembenézés az emberi személyiségről való gondolkodás legújabb fejleményeivel.

A kérdés kutatásának szinte kalandregénybe illő korábbi fejezetei (a vizsgálódás tilalma, a freudi befolyás szóba hozásának merész, kockázatos alkalmai, a költő pszichoanalitikus vallomásainak hozzáférhetővé tétele a közönség számára és az ezzel szembeni vehemens fellépések, a mélylélektani megközelítések dömpingje stb.) után a kutatás nyugodtabb szakaszba érkezett. Jól láthatóvá váltak azok a területek, amelyek túlreprezentáltak, és azok is, amelyek homályban maradtak, s további intenzív kutatást igényelnek.

A konferencia egyszerre folytatva a korábbi kezdeményezéseket – például a költő terápiáinak mérlegre tételét, ezúttal gyakorló pszichoanalitikusok bevonásával – és új szempontokat érvényesítve – például a költői gyakorlatnak a freudi nyelvfelfogással történő szembesítése – teszi közzé a kutatások újabb eredményeit.

A konferencia – a Művészet és pszichoanalízis sorozat hagyományaihoz híven – nem csak a szakembereket szólítja meg, hanem az érdeklődő nagyközönség reflexióira is számot tart.

 

Program

16:00–16:10 Köszöntő

A mélylélektani érdeklődés szemléleti-gondolati következményei

Szekcióvezető: Takács Mónika irodalomtörténész

16:10–16:30: Tverdota György irodalomtörténész: A kezdet – József Attila találkozása a pszichoanalízissel

16:30–16:50: Bókay Antal irodalomtörténész: Prózai elméleti írások, pszichoanalitikus vonatkozások

16:50–17:10: Veres András irodalomtörténész: Múltidézés vagy múltteremtés

17:10–17:30 Hozzászólások, vita

17:30–18:00 szünet

 

A terápiától az alkotásig

Szekcióvezető: Bókay Antal irodalomtörténész

18:00–18:20 Danics Zoltán pszichiáter, pszichoanalitikus: Költő a díványon – József Attila és analitikusai

18:20–18:40 Sárközi Éva irodalomtörténész: Verstan és versírás – Keletkezéstörténet és értelmezések

18:40–19:00 Takács Mónika irodalomtörténész: K betűkkel szól keményen? „Nyelvi anyajegyek” a Klárisok című költeményben

19:00–19:20 Pénzes István pszichológus, pszichoanalitikus kandidátus: Költői képek és álomképek – az énkeresés rétegei

19:20–19:40 Hozzászólások, vita

19:40–19:50 Zárszó

 

Közreműködik: Őze Áron színművész

 

A Ferenczi Sándor Egyesület, a József Attila Társaság és a PIM közös konferenciája

 

 

Helyszín

PIM Szomszéd (1053 Budapest, Ferenczy István utca 26.)