Felolvasószínház

Időpont
Nyugat 100
Thuróczy Katalin: Krízis
In memoriam Kaffka Margit és Lesznai Anna
Kaffka Margit – Györgyi Anna
Lesznai Anna – Bertalan Ágnes
Hatvany Lili – Juhász Réka
Bölöniné Itóka – Gráf Csilla
Bauer Hilda – Dobos Judit
 
Rendező: Szilágyi Tibor
 
Sorozatszerkesztő: Petrányi Ilona
 
Kaffka Margitot (1880–1918) és Lesznai Annát (1885–1966), a századforduló „asszony-írói” közül legmagasabb szinten alkotó művészeket, szoros barátság fűzte össze. Kaffka Állomások című, 1917-ben írt regényében – túl azon, hogy bemutatja a Nyugat köré tömörült írók, költők, képzőművészek, filozófusok bohém, az alkotás lázától hajtott életét – ezt a barátságot is érzékletesen ábrázolja, Lesznai pedig a Kezdetben volt a kert című, jóval később publikált művében ír erről.
Barátságukat fűszerezte némi féltékenység, hiszen 1918-ban Kaffka már híres író, Lesznait inkább mint képzőművészt ismerik (több Ady-verseskötet címlapját tervezte), noha jelentek meg versei, kisebb írásai is. Lesznai naplójában leírta, irigyli Kaffka irodalmi sikereit, Kaffka pedig a Lesznait körülvevő, a család körtvélyesi kastélyában gyakran összegyűlő művész-filozófus társaságról érezte úgy, nem fogadják be szegénysége miatt. Ennek ellenére – vagy tán éppen ezért – mély, csaknem érzéki barátság alakult ki köztük, amely később ugyan lazult, de Kaffka haláláig fönnmaradt.
Kaffka 1914-ben megy férjhez a nála sok évvel fiatalabb Bauer Ervinhez (Balázs Béla öccséhez), és attól kezdve az íráson kívül csak férje érdekli. Elmarad a „művész társadalom” eseményeiről, megpróbál minden tekintetben megfelelni orvos-biológus férje igényeinek – követi Temesvárra is, ahonnan 1918 nyarán váratlanul hazajön Budapestre. Kaffka halála után két hónappal Bauer újra megnősül, egyik orvos kolléganőjét veszi feleségül. Ebben a zaklatott időszakban Lesznai – akinek kapcsolata férjével, a neves politikus Jászi Oszkárral szintén
lazulóban – felkeresi Kaffkát. A darab asszonyi és művészi válságuk története.
 
Belépőjegy: 1 000 Ft
 
Jegyek vásárolhatók a múzeum pénztárában, valamint a Jegymester honlapján.