„HATÁRINCIDENS”

A Petőfi Irodalmi Múzeum Szilágyi Domokos-konferenciája
PIM – 2015. október 1.
Elnök: Takács Miklós
9.00
Faragó Kornélia: Áramlások, határpozíciók, transzfer-jelenségek
A „jugoszláv kapcsolat” érvényességi körei
Boka László: Metafora, jelkép, devalváció, ellen-jelkép?
Hitek és értékpozíciók elvesztésének poétikai folyamatai és a fogadtatás
felületes sémáinak paradoxona
Balázs Imre József: Szilágyi Domokos művei az avantgárd és
neoavantgárd kontextusában
Molnár Eszter: Mágikus nyelvhasználat Szilágyi Domokos költészetében
 
Vita
10.40 kávészünet
 
Elnök: Bartal Mária
11.00
Pataky Adrienn: Szilágyi Domokos Négy szonettje
Vivaldi Négy évszakának tükrében
Szilágyi Zsófia Júlia: Szilágyi Domokos Derkovits-verse,
avagy Látta-e Szilágyi a bukaresti Derkovits-kiállítást?
Lapis József: Hagyomány, játék és érzékiség
Szilágyi Domokos gyerekverseiben
Borbély András: Az öregek lázadása
(Szilágyi Domokos – Plugor Sándor: Öregek könyve)
 
Vita
13.00 ebédszünet
 
Elnök: Boka László
14.00
Bertha Zoltán: Menyegző és Tengerparti lakodalom
(Nagy László és Szilágyi Domokos)
Bartal Mária: Csontzörej – a halott test reprezentációi
Szilágyi Domokos és Weöres Sándor néhány költeményében
Sárkány Tímea: Holokauszt, emlékezet, trauma Szilágyi Domokos
és Pilinszky János költészetében
Takács Miklós: Walt Whitman- és T. S. Eliot-hatások
Szilágyi Domokos munkásságában
 
Vita
15.40 szünet
 
Elnök: Szilágyi Zsófia Júlia
16.00
Pécsi Györgyi: Korszerűbb versnyelv és forma felé
Garabonciás kötet (1967)
Gerliczki András: Szerepformálás vagy szereptalálás?
A Garabonciás szövegvilágáról
Vincze Ferenc: Határsértő szerepek Szilágyi Domokos költészetében
 
Zárszó
Date: 
2015. October 1. 10.00