A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Mikszáth-konferenciája

Előadók: Bárdos László, Bengi László, Császtvay Tünde, Eisemann György, Fábri Anna, Fráter Zoltán, Gintli Tibor, Hajdu Péter, Hermann Zoltán, Kányádi András, Margócsy István, Nyilasi Balázs, Praznovszky Mihály, S. Varga Pál, Szegedy-Maszák Mihály, Szilágyi Márton, T. Szabó Levente, Tarjányi Eszter
Október 8. csütörtök, 10 órától
 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Mikszáth-konferenciája
 
10.00 Megnyitó
10.05 Toldy-díj kutatói kategóriájának ünnepélyes átadása
10.20 A Móricz-konferenciakötet bemutatója
 
10.30 Szünet
 
Elnök: Fábri Anna
10.40 Szegedy-Maszák Mihály: Anekdota és/vagy történelem?
11.05 S. Varga Pál: A múltvesztés alakzatai (A Beszterce ostroma és más történetek)
11.30 Nyilasy Balázs: Milyen fákon teremnek a Mikszáth-regények?
 
11.55 Hozzászólások
 
12.10 — 13.30 Ebédszünet
 
Elnök: Szegedy-Maszák Mihály
13.30 Fábri Anna: Mikszáth közelről (A kortársak Mikszáthról)
13.55 Praznovszky Mihály: Az íróvá válás önmítoszai Mikszáthnál
14.20 Margócsy István: Mikszáth irodalomszemlélete
14.45 Hermann Zoltán: Aranykor (Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora I-II.)
 
15.10 Hozzászólások
 
15.25 Szünet
 
Elnök: Praznovszky Mihály
15.40 Tarjányi Eszter: Mikszáth Ruritániája (A populáris irodalom hazai előzménye)
16.05 Szilágyi Márton: A fiatal Mikszáth és a bűnügyi regény formaelvei
                                      (Az apám ismerősei)
16.30 Császtvay Tünde: Az átlátszó, szomorú város modern fényei
                                       (Mikszáth nagyváros-élménye)
16.55 Gintli Tibor: A communis opponio és a narrátori szólam viszonya
                                 Mikszáth epikájában
 
17.20 Hozzászólások
 
 
 
Október 9. péntek, 9 órától
Elnök: Eisemann György
09.00 Hajdu Péter: Kései novellák az agrárszocializmusról
09.25 T. Szabó Levente: Mikszáth és a couleur locale modernizációs ereje
                                        (A Mikszáth-próza egy szelete a 19. századi európai regionalista
                                         elbeszélés kontextusában)
09.55 Kányádi András: A végek dicsérete (Királytoposzok frivol szövegváltozatai
                                      Verhovinától Szelistyéig)
 
 
 
10.20 Hozzászólások
 
10.35 Szünet
 
Elnök: Hajdu Péter
11.00 Eisemann György: A politika retorizálása és esztétizálása Mikszáth Kálmán műveiben
11.25 Fráter Zoltán: Respect House! (A Tisztelt Ház szövege és a modernség)
11.50 Bárdos László: Fili
12.15 Bengi László: A birtoklás viszonylagosságának elbeszélései
                                  (Mikszáth Kálmán: A jó palócok)
 
 
12.40 Hozzászólások
 
12.55 Zárszó
 
Date: 
2015. October 8. 11.00