Nővilág #2 // Női szerepek és törekvések a reformkorban

Epeláz és polémia

„— Azt mondták, édes apám, hát azt mondták, — zokogta a kis fiu, — hogy szégyeljük magunkat, mert a mi édes anyánk irónő, és aki irónő, az nem lehet jó asszony, hogy ez az újságban van, szüleik olvasták; meg az is ott van, hogy az ilyen nem szeret senkit, még a gyermekeit sem! — senkit sem.”

(Szendrey Júlia: A „Pesti Napló" 61., 62. és 65-ik száma)

Az 1850-es években kialakult vita kifejezetten a női szerzők irodalmi és társadalmi helyzetéről szólt. Normatív kijelentések fogalmazódnak meg mind arról, hogy milyen tulajdonságai vannak a nemeknek, hogy ez mennyire teszi képessé vagy képtelenné őket az irodalmi alkotásra, valamint mik azok a műfajok, amelyek a női nemhez illőek. Mind a női szerzők kritikusai (Arany, Gyulai stb.), mind támogatói (Jókai stb.), azt az elvárást fogalmazták meg, hogy a nők a női szubjektumról adjanak hiteles képet. Hogyan értelmezhető ebben a kontextusban a Szendrey Júlia jelenség, aki úgy tűnik, tudatosan épített fel egy férfias szerzői imázst.

Házigazda: László Ferenc újságíró

Beszélgetőtársak: Gyimesi Emese történész, irodalomtörténész; Szécsi Noémi író

Közreműködik: Mészáros Blanka színművész

Belépőjegy: 500 Ft

A Nővilág - Női szerepek és törekvések a reformkorban programsorozatról

A legtöbben tisztában vannak azzal, hogy mit köszönhetünk Aranynak, Eötvösnek, Jókainak, Kossuthnak, Petőfinek, Széchenyinek és még lehetne sorolni a reformkor nagy férfi alakjait. De kik voltak azok a nők, akiknek legalább ennyi mindent köszönhetünk? Kik voltak azok a nők, akiknek az említett férfiakkal is néha meg kellett küzdenie az emancipációért?

Brunszvik Teréz, Karacs Teréz, Laborfalvi Róza, Szendrei Júlia, Takáts Éva, Teleki Blanka, Zichy Antónia és Karolina és még számos nő, akik szintén hozzájárultak a ma ismert társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedésünk alapjainak letételéhez.
 
A Petőfi-bicentenáriumra készülve jelen programsorozat keretében a reformkori nők helyzetével, küzdelmeivel, individualizációjával és emancipációjával kapcsolatban teszünk fel kérdéseket, melyekre hónapról hónapra egy-egy irodalmár és szakértő páros keresi a válaszokat.
 
A program Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére 2022 szeptemberében induló Petőfi200 bicentenáriumi emlékév keretében valósul meg.
Date: 
2022. April 25. 18.00
Location: 

PIM Szomszéd (1053 Budapest, Ferenczy István utca 26.)

Ticket purchase: