Könyvbemutató

Cseke Péter: A teljesség sóvárgása

A Nap Kiadó bemutatja Cseke Péter: A teljesség sóvárgása. Irodalomtörténeti tanulmányok című új kötetét.

Közreműködnek: Cseke Péter, Gróh Gáspár és Sebestyén Ilona

 

„Ebben a csak nemrég magunk mögött hagyott sokak számára rossz emlékű periódusban az is megesett, hogy némely irodalomtörténeti érdekű kéziratnak izgalmasabb »fiókregénye« keletkezett, mint akár maga az eredeti alkotás. Ami kétségtelenül összefügg az irodalom (és a sajtó) pártirányításának fölöttébb »eredményes« érvényesülésével.

Ennek előrevetítésével csupán azt szerettem volna jelezni, hogy egy-egy korszak irodalomtörténetét nemcsak a megjelent művek sora jellemzi, hanem a csonkítottan napvilágot látott vagy az íróasztalfiókban rekedt kéziratok kálváriája is. Az irodalomnak mint intézménynek a működéséről tehát csakis akkor alakíthatunk ki valóságos képet, ha számolunk a mindenkori hatalom illetéktelen az irodalom önmozgását fékező, belső autonómiáját sértő beavatkozásával is. Esetünkben: a pártállami diktatúrának az irodalmi tudatszférát a maga ideológiai törekvéseinek alárendelő szerepével; az irodalomkritika manipulálásával, az elő- és utócenzúra fenntartásával, a hatalmi hierarchia különböző szintjein alárendelt irányító szerepet vállalókban állandósult félelem által gerjesztett öncenzúra hatásával” – írja a Szerző a kötet „Irodalomirányítás”: 1947–1989 című írásában. És persze az öncenzúra miatt sok mű meg sem íródott, tehetnénk hozzá Domokos Mátyással.

Kisebbségi sorsban ezek a politikai megszorítások még élesebben jelentkeznek, bár Cseke Péter erre szinte sohasem hivatkozik… Mintha nem egy másik országban, kisebbségi sorsban történt volna mindez. Egy a nyelv, egy az irodalom, egy a diktatúra – és igen, igaza van!

 

Date: 
2019. January 30. 17.00