A test mint elbeszélő médium – a test mint elbeszélések médiuma: korporális narratológa a befogadás és a kirekesztés vizsgálatában

Konferencia

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet (Corpus alienum kutatócsoport), az Universität Wien Institut für Finnougristik és a PIM konferenciája

A test szövegbeli megjelenésének vizsgálata túlzás nélkül tekinthető az utóbbi évtizedek egyik legnépszerűbb kutatási irányának: a cultural turn utáni irodalomkutatás különféle irányzatai éppúgy előszeretettel foglalkoztak e kérdéssel, mint a kritikai elméletek művelői. A jelen konferencia célja olyan elemzések bemutatása, melyek a testnek az elbeszélések megértésében játszott sokrétű szerepét az azonosulás és elutasítás, a befogadás és a kirekesztés dichotómiájának kontextusában vizsgálják. Konferenciánk a Transzfigurációk: korporális narratológia és idegenségkutatás a közép-európai kultúrakutatás megújításában c. egyéves magyar-osztrák együttműködési projekt zárórendezvénye.

9.30. megnyitó
10.00 - 12.00 (angol nyelvű szekció)
Anna BABKA: Narrating the Body Queer - Elfride Jelinek’s Play Krankheit oder Moderne Frauen
KÉRCHY Anna: “Nothing, She Thought, Had Ever Been So Interesting.” Psychonarration and the Embodied Cognition of Uncertainty in Girls’ Adventure Stories
Alexandra URAKOVA: “I Say to You That I Am Dead!”: The Body as a Narrative Force in Poe’s Fiction
SZAMOSI Barna: Ethnicized Diseases in the Narratives of Hungarian Geneticists
12.00 - 13.30 ebédszünet
13.30 - 15.30
FÖLDES Györgyi: Tehéntekintet az életfilozófia tükrében: a nő mint Másik Szabó Dezső szövegeiben
JABLONCZAY Tímea: “Mi a test?” Szem- és testtapasztalat narrativizációja Rudnóy Teréz Szabaduló asszonyok című regényében
BARANYAI Norbert: “Borzasztó súly van rárakva az ember testére”: A test elbeszélésének jelei és lehetséges jelentései Móricz Zsigmond Sárarany című regényében
RÁKAI Orsolya: Test, idegenség, modernitás: Kaffka Margit és a modernség női arca
15.30 - 16.00 kávészünet
16.00 - 18.00
CZÉKMÁNY Anna: A jelenlét kísértése - Blanchot
SCHEIN Gábor: Aposztrophé: a végesben a végtelent
WERNITZER Julianna: A test helye, a hely teste: Operációs műveletek narratívák mentén
DECZKI Sarolta: Kedves Ügynök
18.00 a konferencia zárása

Az előadások nyelve angol és magyar.

A konferencia az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával jött létre.

Date: 
2016. April 1. 09.30