Ratkó József Emlékülés

Ratkó Józsefre, a magyar irodalom József Attilához, Németh Lászlóhoz vagy Illyés Gyulához mérhető alkotójára emlékezünk.
 
Ratkó József a magyar irodalom József Attilához, Németh Lászlóhoz vagy Illyés Gyulához mérhető alkotója volt. Saját magát „proletár származású értelmiségi parasztköltő”-nek nevezte. Művészi pályája a Rákosi- és a Kádár-éra évtizedeire, illetve a rendszerváltozás időszakára esik. Az egyén és a magyar társadalom alapvető sorskérdéseinek és szociális problémáinak különleges hangú feldolgozása révén Ratkót a magyar népi gondolat kései, utolsó nemzedékéhez köthetjük. Nagykállói népművelői tevékenysége a vidéki magyar közélet legismertebb kulturális szereplői közé emelte. Élete alkonyán a líra és próza felől a dráma mint a közönség nevelésére legalkalmasabb, legközösségibb műnem felé fordult, megtanult görögül, és újrafordította az Antigonét.

Nehéz fölmérni is azt az űrt, amely Ratkó és tágabban a népi gondolat máig termékeny üzenetű alkotóinak elhallgatásából a magyar közéletben és a művelt irodalmi vagy egyetemi körökben egyaránt uralkodik. Rendezvényünk fő célja, hogy rangos fővárosi publicitást teremtsünk Ratkó frissen befejeződött életműkiadásának és művészi világának. Rendezvényünkön neves irodalomtörténészek és művészek beszélgetnek Ratkó József örökségéről, munkássága művészi és közéleti értékéről, a kiváló Eötvös-kollégista irodalomtörténész, Gy. Szabó András szaval, a Hangraforgó együttes zenél, a fogadás hangulatáról pedig az egyesület hölgytagjai által készített hidegtálak és az Isó család mencshelyi birtokáról származó kiváló balatonfölvidéki borok, nemkülönben pedig Deák Zsigmond zenekara gondoskodik. Sajtónyilvános rendezvényünkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 
PROGRAM
16:00
Köszöntők (díszterem; E. Csorba Csilla – PIM főigazgató, Arató György – Mika Sándor Egyesület elnök)
 
16:15–17:45
Kerekasztal-beszélgetés (moderál: Babosi László, a Ratkó-életműkiadás szerkesztője. Résztvevők: Ágh István költő, a Hetek költői csoportjának tagja, Bedő György könyvkiadó, Buda Ferenc költő, a Hetek költői csoportjának tagja, Serfőző Simon költő, a Hetek költői csoportjának tagja, Jánosi Zoltán irodalomtörténész, Kósa Ferenc filmrendező, Nagy Gábor irodalomtörténész). Téma: Ratkó József életműkiadása, különös tekintettel eddig jószerével ismeretlen prózaírói munkásságára (Ratkó József összes művei. Bp., 2003–2014. Kairosz Kiadó. Szerk.: Babosi  László), Ratkó József magyarságszolgálata, 1956 Ratkó műveiben, a Hetek költői csoportja és a Kádár-kori irodalmi közélet, nyelvi és klasszikus eszmények Ratkó műveiben, Ratkó Lakiteleken, a rendszerváltozás előkészítésében vitt szerepe
 
17:45–18:00 Kávészünet
 
18:00–18:45
Válogatás Ratkó József műveiből: Gy. Szabó András előadóművész és a Hangraforgó együttes (Sipos Bea és Faggyas László) előadásában
 
18:45–20:30 Fogadás az erkélyes teremben
 
 
Ratkó József életrajza (forrás: www.ratkojozsef.hu)
Ratkó József 1936. augusztus 9-én született Budapesten. Iskoláit Pesterzsébeten kezdte, majd vidéken lelencgyerekként folytatta. Élt Vámosmikolán, Sándorfalván, Budaörsön, Miskolcon, Parasznyán, Erdőbényén, Hajdúhadházon, Tiszadobon, Nyíregyházán. Dolgozott állami gazdaságban, borpincészetben, illetve segédmunkásként az Építéstudományi Intézetben. A Szegedi Tudományegyetemen magyar-olasz szakon tanult (1956-1958). 1955-től közölték verseit a folyóiratok (Alföld, Új Írás, Napjaink, Tiszatáj, Élet és Irodalom, Kortárs, Szabolcs Szatmár Népe). Első verseskötetének címe: Félelem nélkül.

Önéletrajza 1966-ban jelent meg. Nyíregyházán újságíróként dolgozott, majd a nagykállói Krúdy Gyula Járási Könyvtár igazgatója lett. Az ének megmarad (Hetek) versantológia költői közösségéhez tartozott. Segítsd a királyt című színpadi művét, verses drámáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be 1985-ben. Rövid betegség után 1989-ben hunyt el Debrecenben.

Ratkó József szellemi és művészi teljesítményének emlékére a nagykállói középiskola Ratkó József Irodalmi Napokat, 2001 óta pedig ennek keretében Országos Ratkó József Vers- és Prózamondó Versenyt rendez a Magyar Versmondók Egyesülete és tagszervezete, az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület szakmai segítségével. 1993-ban Ratkó József díjat alapított a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány. Személyére és költészetére a Magyar Versmondók Egyesületének tagjai emlékeztek 2006-ban, születésének 70. évfordulóján. Testvéröccse, Dr. Ratkó István matematikus, rendszeresen szervez előadóesteket a tiszteletére, ahol maga is előad verseiből.

Ratkó József édesapjának testvére, a »ratkó-gyerekek« névadója, Ratkó Anna 1949 és 1953 között népjóléti, majd egészségügyi miniszter volt. A költő róla szóló gyilkos gúnyú versének címe: Nagynéném, a miniszterasszony.
 
 
 
Date: 
2015. May 15. 17.00