Színművek I.

 

 

 

 

Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása

Vidám játék négy felvonásban


Szereplő személyek
GEDEON
ANNA
SIMEON, majd SIMEON-SZENT PÉTER
PRESBITER, majd PRESBITER-ZOROBÁBEL
KÁNTOR, majd KÁNTOR-DURUMÓ
BAKTER, majd égi BAKTER és RIKKANCS
VIZESLEPEDŐS
VIZESLEPEDŐSNÉ
PISTA
CILIKE
I. ASSZONY
II. ASSZONY
III. ASSZONY
IV. ASSZONY
REGINA
I. LÁNY
II. LÁNY
Sodomabeli lányok
HÁNI
CENCI
DUDI
BÉBI
FÁNI
Református, katolikus, ortodox, unitárius, szombatos és zsidó pap
Falusi férfiak, nők, zenészek, betlehemesek, angyalok, ördögök

 

Első felvonás

Fölmegy a függöny, zene szól, többször is belenyerít egy ló. Falusi néptanács székházában vagyunk, az elnöki irodában. Elnöki szék, kurblis telefon, a falon hatalmas betűkkel írt névsor: a nappali és éjjeli telefonszolgálatos falusiak listája. Négy asszony – a későbbi női kar – sürgölődik; kettő sikál, a harmadik ablakot fényesít, a negyedik, aki öreg már, paszulyt válogat. Épp az elnöki asztalon. A zene megszűnik. Csönd. Dolgoznak. Kintről – nyilván a szemközti iskolából – a kántortanító hangja hallatszik.

 

KÁNTOR HANGJA

Figyelem! Egy, kettő, kész!

 

Gyermekek énekelnek.

 

 
A nagyvezérnek lába kelt
 
előttünk tág teret…

 

KÁNTOR HANGJA

Nem jó! Elölről! Egy, kettő, kész!

 

    A nagyvezérnek lába kelt
    előttünk tág teret,
    fölöttünk többé győzelmet
    kulák már nem vehet! Fölöttünk…

 

KÁNTOR HANGJA

Állj! Melyik mondott burzsujt? Megmondtam: nem burzsuj, hanem kulák. Nálunk csak kulákok vannak. Egy, kettő, kész! Te mért bámulsz ki az ablakon? Csukjátok be az ablakot!

 

Csönd.

 

I. ASSZONY

Szép dal. A nagyvezérnek lába kelt…

II. ASSZONY

Azt mondják, ezt a Gedeon tiszteletére fogják az iskolások énekelni.

III. ASSZONY

Nem érdemli meg. Ez a mai Gedeon nem érdemli meg.

I. ASSZONY

A régi Gedeon megérdemelte volna. Csendes szavú, templomjáró, úrvacsorás ember volt.

II. ASSZONY

És mi lett belőle!

III. ASSZONY

Nem érdemli meg bizony, hogy a hivatali ablakát, padlóját, önkéntes munkával, kötelező módon fényesítsük.

I. ASSZONY

Emlékeztek még rá? Két malacért vette Simeon báró úrtól azt a hegedűt. Annak a lakodalmán húzta a nótát, akit most éppenséggel börtönbe akar juttatni. Egy ló… egy állat miatt ekkora embertelenséget!

II. ASSZONY

Ilyen kicsi faluban ilyen nagyhangú embert!

III. ASSZONY

Nem akarom Gedeont védelmezni, de nagyhangú, mert kiabálók közé keveredett. A tartomány ordibál a rajonnak, a rajon Gedeonnak, Gedeon a népnek.

I. ASSZONY

Hát a nép? A nép kinek ordibáljon?

II. ASSZONY

Miféle nép? Mit beszélsz te itten? Mutatja, hogy körben a szomszédos irodákban bárki meghallhatja.

I. ASSZONY

Igen, hát a fehérnép? A fehérnép kinek ordibáljon?

II. ASSZONY

Az urának. Az anyósának. Nnna!

III. ASSZONY

Lám, ez a szegény ember is, Vizeslepedős, csak lóügyben kiabált…

I. ASSZONY

Énekelt is. Tiltott éneket énekelt.

II. ASSZONY

Na még csak az hiányzott neki! S melyiket fújta?

I. ASSZONY

Honnan tudjam én azt? Ha tudnám, se tudom. Azt fújta, amit nem szabad. Amelyikben az a kérdés van.

II. ASSZONY

Miféle kérdés?

I. ASSZONY

Inti, hogy ezt most nem lehet megismételni.

II. ASSZONY

Értem már. Szóval az volt.

III. ASSZONY

Mondjátok meg, ha tudjátok! Miféle kérdés?

I. ASSZONY

Ezek a mi régi nótáink tele vannak mindenféle szamár kérdéssel. Azt mondja, hogy csillagos ég, merre van a… Merre sirat engem az édesanyám? Merre van a kisangyalom? Hová lett a tojó tyúkom? Mért van az ég beborulva? Merre húznak a fellegek? Megy a legény az úton, énekelget, az elnök meg az őrmester azt gondolja, hogy a sok kérdés mind neki szól.

II. ASSZONY

Azért nem kellene annyit kérdezősködni. Itt az új nóta: a nagyvezérnek lába kelt, és kész!

I. ASSZONY

Nem úgy van az, hallod-e! A nagyvezérnek lába kelt előttünk… mit is, atyaisten?

II. ASSZONY

Úgy emlékszem, valami tágat… tág… tág… megvan! Tág teret! Énekli. A nagyvezérnek lába kelt előttünk tág teret… A többi is énekli, miközben odakint Bakter elkezd kiabálni.

BAKTER

Tókos Gedeon elvtársunk újabb rendelete! Minden ember megértse! Holnap tizenkilenc órakor, de legkésőbb húsz órakor népgyűlés, megtárgyaltatik az aratási kampány. Pléhzenekarral nyittatik az aratási kampány… Lelepleződnek a szabotálók és a szekértolók!

I. ASSZONY

Ez is kiabál. Világgá kerget bennünket az ünnepeivel.

II. ASSZONY

Hallgass! Majd rád fogják, hogy szabotálod itt a lelkesedést.

I. ASSZONY

Én? Azt se tudom, hová legyek az örömtől. Énekel és táncol. A nagyvezérnek lába kelt… A nagyvezérnek lába kelt…

BAKTER

Be. Adjon isten!

I. ASSZONY

…fölöttünk többé győzelmet kulák már nem vehet…

BAKTER

Azt mondtam, hogy adjon isten!

I. ASSZONY

Adjon. Van neki honnan.

BAKTER

Te kinek mutogatod itt a kiváncsikodat? Kuplerájban képzeled magad?

I. ASSZONY

Hát… csak az örömtől…

BAKTER

Ne hazudj! Jól tudjuk mi, hogy mennyit ér az örömötök.

I. ASSZONY

Akkor sírhatunk?

BAKTER

Amennyit akartok. Minden temetésen. Ki volt az éjjel a telefonszolgálatos?

II. ASSZONY

Béni Mihály.

III. ASSZONY

Nem jöhetett. Bakó Marcit kérte meg, hogy helyettesítse.

BAKTER

Hol van Bakó Marci?

III. ASSZONY

Kimarjult a lába.

BAKTER

Nem a lábát kérdeztem! Ő maga hol van?

III. ASSZONY

Kórházban. Maga helyett a fiát küldte. Lajost!

BAKTER

Melyik most már közöttetek Lajos? Ki az istent nézzek itt Lajosnak?

IV. ASSZONY

Én vagyok.

BAKTER

Lajos?

IV. ASSZONY

Lajos helyett a telefonszolgálatos. Lajos jön majd az uram helyett Kisasszony napján. Most én helyettesítem.

BAKTER

A nagynyavalya látott ilyen rendet! Ha kontroll jön ide, az is megbolondul. Aztán csodálkoztok, hogy az elnök elvtársunk ideges, kiabál és szankcionál! Tirátok még a názáreti Jézusnak is kiabálnia kellene. Mind süketek vagytok. Nem értitek…

I. ASSZONY

Mit nem értünk?

BAKTER

Semmit. És főleg az idők szavát nem értitek.

I. ASSZONY

Ó!

BAKTER

A IV. asszonyhoz. És maga, hallja, miért válogat paszulyt az elnök elvtársunk asztalán? Miért nem a telefont figyeli?

IV. ASSZONY

Mit mondott?

I. ASSZONY

Miért válogat paszulyt az elnök elvtársunk asztalán?

IV. ASSZONY

Mit válogassak? Azt a szép szemedet, Bakter? A csipásat?

BAKTER

Hált! Miért nem a telefont figyeli?

IV. ASSZONY

Figyelem, de jól tudod, hogy gyenge a hallásom. A többiek segítenek.

BAKTER

Több fül többet hall! Hát akkor az egész társulástól kérdem: szólt-e a telefon, és jött-e utasítás?

IV. ASSZONY

Szólt-e, Sári?

I. ASSZONY

Mikor én figyeltem, nem szólt.

BAKTER

És amikor a többi figyelte?

II. ASSZONY

Akkor sem szólt, mert el van romolva.

BAKTER

Hűűű, az ántiját! A kagylót felragadja. Ez is süket. S mindjárt jön Gedeon elvtárs. Na most mit csinálunk, ha az éjjel jött valami fontos direktíva? Itt állunk süketen? Ki felel ezért? Ki lesz a vétkes?

I. ASSZONY

Arra jöjjön már direktíva, hogy a ló azé az emberé volt!

II. ASSZONY

Az övé volt! Az elnöknek azt el kell ismerni!

BAKTER

Ne lázongjatok! És maga ne válogasson paszulyt, megmondtam! Nyakig vagyunk az osztályharcban, s a süket lelkem fuszulykát válogat.

IV. ASSZONY

Az övé volt, az övé volt!

BAKTER

Mi volt az övé?

IV. ASSZONY

A lónak a csikója. Az volt az övé.

BAKTER

Maga csak ne politizáljon! Aki süket, ne ártsa magát a politikába!

IV. ASSZONY

Jól mondod. A ló az övé volt.

GEDEON

Be.

BAKTER

Hált!

GEDEON

Nagyon csendesen, nyugodtan. Tehát ló és paszuly. A ló az övé, a ló nem az övé. Csakhogy ezt én döntöm el, nem az anarchia. Az asztalomon pedig újra paszulyt látok. Még ma kihirdeted, Marci: ha valamely szolgálatos még egyszer paszulyt mer válogatni, vagy mint a múltkor is: hivatalos szolgálat közben kukoricát morzsolni merészel a tanácsirodában: büntető bizottság elé állítom. Megértettük?

BAKTER

Teljes egészében.

GEDEON

Maga is hallotta?

IV. ASSZONY

A csikónak csengő volt a nyakán.

GEDEON

Egy ilyen icipici csengő!

IV. ASSZONY

Micsoda?

GEDEON

Ordítja. Icipici! Tudja maga, mi az: icipici?

IV. ASSZONY

Hogyne, hogyne. Icipici.

GEDEON

Na látja.

IV. ASSZONY

Mit lássak?

GEDEON

A különbséget.

IV. ASSZONY

Az ici és pici között?

GEDEON

Miközöttünk, jó asszony! A maguk fejében icipici csengők szólnak. Az enyimben a nagyharangok!

IV. ASSZONY

Ó, istenem!

GEDEON

Nagyharangok! Maguk semmiségekkel szamárkodnak itten, miközben azt se tudom, hová legyek a nagy dolgok között. Mi nagy dolgokkal küszködünk itt, éjjel és nappal! Nincs idő a maguk csengettyűivel bíbelődni! Jól figyeljen! Hallgasson ide! Nyissa ki a fülét a többiek nevében is. Nincs i-dő!

IV. ASSZONY

Hát mi van?

GEDEON

Mondd meg neki, Bakter!

BAKTER

Tudod, mi van? Seggbe rúgás – lesz, ha ezt a lóügyet, a csengettyűvel együtt abba nem hagyjátok! Látván, hogy Gedeon mély gondokba merült. Eredjetek hazafelé! Kifelé! Te is, te is! Hazafelé, kifelé! Az elnök elvtársnak kihallgatási napja van. És harangok szólnak a fejében. Az asszonyok el.

GEDEON

Hallod-e, Bakter! Rémhíreket azért nem terjesztünk.

BAKTER

Igenis! Bocsánatot kérek.

 

Csönd.

 

GEDEON

Mi van odakint?

BAKTER

Valóságos nagyvásár. A kihallgatási napra való tekintettel.

GEDEON

Állunk elébe. Más egyéb?

BAKTER

Kényszerlakhelyéről a méltóságos úr látogatóba jött.

GEDEON

Tudom.

BAKTER

A lányát is hozta. Szállásadójuk a kántor.

GEDEON

Madarat tolláról… Más egyéb?

BAKTER

Titokzatos autót láttam a felszegen.

GEDEON

És miért titokzatos?

BAKTER

Elvtársak ültek benne.

GEDEON

Ki mások ülhettek volna? Kulákok tán és klerikális reakciósok? Az autókban és a rugós szekereken elvtársak ülnek.

BAKTER

Csakhogy ezek különleges elvtársak voltak.

GEDEON

Mely értelemben?

BAKTER

Ezek szimatolni jöttek.

GEDEON

Milyen irányba?

BAKTER

Múlt.

GEDEON

Miféle múlt? A kinti zsivajra. Csend legyen odakint! Milyen múlt?

BAKTER

Elnöki.

GEDEON

Beszélj világosabban. Úgy, ahogy tanítottalak.

BAKTER

Tókos Gedeon elnök elvtársunk régi dolgai felől érdeklődtek, s éppen Vizeslepedősnél. Hogy igaz-e, hogy régente nagy templomos volt, a felesége ma is az, hogy presbiter is volt, hogy Simeon méltóságos úrral baráti kapcsolatot tartott, hegedűt is kapott tőle ajándékba…

GEDEON

Ordítva. Micsodát?

BAKTER

Csak mutatja ijedtében, hogy hegedűt.

GEDEON

Te tudod, hogy azt két malacért vettem?

BAKTER

Meg is esküszöm rá. De Vizeslepedős… azt hiszem, ő tette a névtelen följelentést.

GEDEON

Ő is… mások is… mindahány, akinek nem tetszik, hogy rendet tartok itten. A keserves ántikrisztusát! Ezért szólnak a fejemben a nagyharangok.

BAKTER

Azok fogják eltemetni az elnök elvtárs minden ellenségét.

GEDEON

Ha netán erre jönnének az elvtársak: egy demizson bort hozol, Marci.

BAKTER

Megértettem. És mondtak még valamit. Az aztán…

GEDEON

Csend legyen odakint! Mondd! Kibírom.

BAKTER

Hát, hogy a faluban gyűjtést indítottak volna…

GEDEON

Mondd!

BAKTER

…ez már súlyosabb ügy…

GEDEON

Mondd!

BAKTER

Élelmiszert gyűjtöttek a kisajátított földbirtokosoknak és… azt el is vitte valaki Vásárhelyre… a kényszerlakhelyükre… És az illető…

GEDEON

Éppen én voltam, ugyebár? Ha rágalom, legyen vastag, a kutyakrisztusát! Tehát ki volt az?

BAKTER

Talán Pista lett volna.

GEDEON

Pista, Pista! Melyik Pista?

BAKTER

Tókos Pista.

GEDEON

Tehát az én fiam.

BAKTER

Tehát… úgy néz ki.

GEDEON

Úgy néz ki. Hát ezek meg vannak veszve! Nincsenek megveszve? Én és az egész famíliám: a földesúri osztálynak barátja, hegedűs cimborája, a klerikális reakció hordozója, a kényszerlakhelyes bárók élelmiszer-szállítója, tyúkszemvágója… Kacag fulladásig. Hát nem gyönyörűséges ez, Bakter? Én hozom a rajoni szervek dicsérő oklevelét, majdnem hogy elsők lettünk minden tekintetben, te hozod a friss híreket az én gyanús mivoltomról… remélem, terjeszteni fogod, majd esetleg kidobolod…

BAKTER

Én inkább megfulladok!

GEDEON

Visszaverted legalább a rágalmakat?

BAKTER

Én a szájba verést mindenkinek megígértem.

GEDEON

Megkapják. Kezdődik a kihallgatás! Befelé velük!

BAKTER

Ajtót nyitva. Vizeslepedős! Hárman esnek be az ajtón.

VIZESLEPEDŐS

Adjon isten!

BAKTER

Hééé! A mindenségit!

GEDEON

Csak egyenként!

BAKTER

Hányan estetek bé? Csak Vizeslepedős maradhat!

VIZESLEPEDŐS

A feleségemmel jöttem, és mi ketten egyek vagyunk!

BAKTER

Egy személynek ketten maradhatnak?

GEDEON

A többi várjon!

BAKTER

Kántor úr, tessék kifáradni.

KÁNTOR

Én is a lóügyben…

BAKTER

Elnök elvtárs! A kántor úr is lóügyben esett bé!

GEDEON

Kántor úr ne ártsa magát lóügybe! Kántor úr mártsa magát az Isten dolgába!

BAKTER

Kifelé taszigálja. Isten dolgába!

KÁNTOR

Köszönöm a jó tanácsot. Ki.

VIZESLEPEDŐS

Adjon isten!

GEDEON

Ne adjon.

VIZESLEPEDŐS

Szabadság, elvtársak!

GEDEON

Így már más. A büntetés nem marad el.

VIZESLEPEDŐS

Úgy állok előtted, Gedeon – Tókos elvtárs –, mint az oltár előtt. Kérlek, bocsáss meg nekem. A ló az enyém volt.

VIZESLEPEDŐSNÉ

A mienk!

GEDEON

Nem!

VIZESLEPEDŐSNÉ

Csikó korában apám nevelte, azután hozományként nekem adta, s vélem együtt az uramra szállott. A lakodalmunkon a tornácon hegedültél…

GEDEON

Hogy hol hegedültem, azzal ne foglalkozz. A lovat be kellett volna jelenteni.

VIZESLEPEDŐS

Tizenkétszer jöttem el hozzátok céduláért, hogy a lovat eladhassam, különben bevitetik a közösbe. Mindig azt mondtad: ha nincs nyilvántartásban – a ló nem létezik. Pedig neve van. Pompásnak hívják.

GEDEON

Pompásnak!

VIZESLEPEDŐS

Te még presbiter voltál, s az én lovamat már Pompásnak hívták!

GEDEON

A lényegről pofázz! Lehetséges, hogy tizenkétszer jöttél passzust kérni. De tizenharmadszor gyalázatos módon megtámadtál engem.

VIZESLEPEDŐSNÉ

Hogy mert volna…

VIZESLEPEDŐS

Nem támadtalak meg. Csak pofon vágtalak. Nem találtam meg az igazamat, elveszítettem a fejemet, és…

GEDEON

Kezet emeltél rám. Érted? Rám. Énrám!

VIZESLEPEDŐSNÉ

Orvosi igazolást hozunk, hogy nagyon dühös volt az uram…

GEDEON

Bolonddá nyilváníttatnád, ugyebár?! Pusmogunk a rendszer ellen, reakciós nézeteket vallunk, a lovunkat úgy kereszteljük, hogy a nép az elnökön röhögjön, majd azután megtámadjuk a választott fórumot – és amikor a dologért számot kell adni: kérem, én nem vagyok normális, én elmebajos vagyok. Holott én jól tudom: azért merészeltél megtámadni, mert nagyon is normális vagy!

VIZESLEPEDŐSNÉ

Éppen csak annyi időre borult el az agya…

GEDEON

Ne komédiázzatok, a beborult csillagát! Tudod, ugye, hogy többféle pofon létezik.

VIZESLEPEDŐS

Van erősebb, van gyengébb…

GEDEON

Van jóindulatú pofon, rosszindulatú pofon, részeg állapotban elkövetett, valamint önvédelemből származó pofon…

VIZESLEPEDŐSNÉ

Az uram jóindulatúlag…

VIZESLEPEDŐS

Nem rossz akaratból…

GEDEON

Én beszélek itt! Azt mondtam: önvédelemből származó pofon, de hát ez egyik sem volt. Másmilyen volt!

VIZESLEPEDŐSNÉ

Akkor mondja! Tessék már megmondani, milyen volt, hogy tudjuk legalább.

GEDEON

Megmondom, de köszönet nincs benne. Politikai pofon. Mert ő ilyet húzott le nekem. Politikait.

VIZESLEPEDŐSNÉ

Jézusom! Politikai…

VIZESLEPEDŐS

Becsületatyaúristenemre… Itt vakuljak meg, ha politikai szándékkal, bár tudom, hogy te mindent annak veszel…

GEDEON

Úgy van, bizony. Még a danolást is!

VIZESLEPEDŐSNÉ

Még a gyermekcsinálást is! Kívánom az ilyet a kedves feleségednek!

GEDEON

A reakciós danolást is beleszámítva az eredmény…

VIZESLEPEDŐS

Én akkor nem is énekeltem! Az én szándékom…

GEDEON

A szándék nem érdekel! Az eredmény: nyolc hónap.

VIZESLEPEDŐSNÉ

Miféle nyolc hónap?

GEDEON

A dutyiban! A tömlöcben!

VIZESLEPEDŐS

Mivelhogy az igazamért síkra szálltam?

GEDEON

Támadás volt, s az én orcám: hivatalos orca.

VIZESLEPEDŐSNÉ

Szűzmáriám! Már ez is! Még ez is!

VIZESLEPEDŐS

Szolgáljon mentségemre…

GEDEON

Semmi! Az én orcám hivatalos orca. Nem magánarc, nem egyéni, nem civil arc, nem olyan pofa, mint a tiéd vagy a másiké s a harmadiké… Nagy ám a különbség!

VIZESLEPEDŐS

Dühös voltam, nem tudtam különbséget tenni.

VIZESLEPEDŐSNÉ

Olyannak nézte a képedet, mintha sajátja lett volna.

GEDEON

Akkor miért nem saját magát pofozta föl?

VIZESLEPEDŐS

Mert a ló az enyém volt!

 

A tömeg hangja odakintről: „A ló az övé volt!”

 

GEDEON

Bakter! Azok ott kinn lázongók vagy honpolgárok?

BAKTER

Csend legyen ott! Lázongók vagy mi az isten?

GEDEON

Az atyaistenig fölmehetsz, ott is azt mondják: az én orcám hivatali.

VIZESLEPEDŐSNÉ

Hát az emberi képeddel mi lett, hogy örökkön…

VIZESLEPEDŐS

Asszony, ne tegezd őt, nem rokonod.

GEDEON

Nyolc hónap a rokonnak is! Az én orcám hivatali.

VIZESLEPEDŐSNÉ

És ha azt mondom: az anyád térde – az is hivatali?

VIZESLEPEDŐS

Az anyja térdét se emlegesd!

GEDEON

Nyolc hónap és százötven lej.

VIZESLEPEDŐS

Miféle…?

GEDEON

Az anyám térde miatt. Hivatalos közeg inzultálása – hatszáznyolcas törvény, hetes paragrafus. Rátok húzom én a vizes lepedőt, a szakramentumát! A tömegzajra. És rátok is odakint!

BAKTER

És rátok is odakint!

GEDEON

Mert akármerre nézek, mindenütt van kire ráhúzni a vizes lepedőt! Az én orcám hivatali!

NŐI KAR

Kintről.

 

    Az orcája hivatali,
    Tekintélye karhatalmi,
    Bölcsességét, agyalágyát,
    Anyjának térde kalácsát
    Paragrafus védelmezi,
    A ló az övé volt!

 

GEDEON

Bakter!

BAKTER

Jelen!

GEDEON

A lázongókat elhallgattatni! Miközben Bakter kirohanva kiabál: „Csend legyen, hívom az őrmestert! A lázongókat le fogjuk tartóztatni!” Jól tudom, honnan fúj a szél, te Vizeslepedős! Kivel tárgyaltál ma reggel, és ki biztatta föl a sok népet ellenem.

VIZESLEPEDŐS

Ravaszul. Becsületatyaúristenemre…

GEDEON

És eldicsekedtél nekik azzal, hogy milyen nótával jegyzőkönyveltettünk téged?

VIZESLEPEDŐSNÉ

Mondják meg nekünk, hogy mit énekelt? Nincs is hangja!

GEDEON

Őtőle kérdezd! Ő jobban tudja!

VIZESLEPEDŐS

Nem tudom!

GEDEON

Jól tudod! Amelyikben ez a reakciós kérdés van! Hol vagytok, székelyek?

VIZESLEPEDŐS

Ááááá! Én ezt még álmomban sem kérdem. Mert tudom, hol vannak! Ez a nóta nem az enyém! Csak a ló volt az enyém!

VIZESLEPEDŐSNÉ

Két tanúnk van rá, hogy nem énekelte! Tessék behívatni a presbitert és a kántor urat.

GEDEON

Bakter! Kántor, Presbiter jöjjön be!

 

Kántor, Presbiter be.

 

KÁNTOR–PRESBITER

Adjon isten!

GEDEON

Ne adjon! A mi köszönésünk: szabadság, elvtársak!

KÁNTOR

Azt is adjon az isten!

GEDEON

Kántor, Presbiter, még csak a pap hiányzik innen. Kész a klerikális reakció! Hát akkor halljuk. Milyen ügyben?

PRESBITER

Ló.

GEDEON

Tovább?

KÁNTOR

Ló.

VIZESLEPEDŐSNÉ

Ők mind a ketten…

GEDEON

Veletek végeztem! A lóügyet letárgyaltuk. Az eredmény nyolc hónap. Más egyéb?

PRESBITER

Az ének.

GEDEON

Mi a helyzet az énekkel?

PRESBITER

Az énekkel az a helyzet, hogy nem énekelte. Ő nem!

GEDEON

Ő nem. És más sem? Kántor úr?

KÁNTOR

Jól tetszik tudni, hogy én mit énekelek. Fel barátim, drága Jézus… és a többi. De kérdéseket, hogy ki merre van… semmi esetre sem!

GEDEON

Akkor én kérdezek: Vizeslepedős, mondd meg nekem: kivel írattad az ellenem szóló följelentéseket? A kántor úrral? Állj! Mert amennyi kulákkérvény ide bejutott, mind a kántor úr keze írása volt!

VIZESLEPEDŐS

Becsületatyaúristenemre…

KÁNTOR

Én? Egyedül Presbiternek segítettem annak idején…

GEDEON

Jegyezzétek meg: a dologról pontos tudomásom van, és az elvtársak odafönt azt nekem megmutatják…

VIZESLEPEDŐSNÉ

Hát már ezt is a nyakunkba sózzák?!

GEDEON

Ne bőgj! A második kérdésem: Simeon méltóságos urat ugye fölszámoltuk, kényszerlakhelyre vitettük, és rendszerünk ellenségeként tartatik számon. Melyikőtök ivott vele tegnap a büfében? Hallgattok, ugye?

VIZESLEPEDŐS

Én nem ittam.

GEDEON

Azt is tudjuk. De a másik kettőt is tudjuk. Számon van tartva, hogy kik vegyültek a méltóságos úrral.

PRESBITER

Mi nem vegyültünk.

KÁNTOR

Csak két vegyest ittunk. Viszont az a helyzet, hogy mások is vegyülnek.

GEDEON

Tudjuk, jól tudjuk! Mindennek utánanézünk. Presbiter, a múltkor is azt állítottad ellenséges szándékkal, hogy minekünk, akik a falut vezetjük, nincs semmi tudásunk. Ám legyen. Ezzel szemben azonban mindenről tudomásunk van. A tudásnál csak egy fontosabb: a tudomás.

PRESBITER

Tudomásul vettem.

KÁNTOR

Vettük.

GEDEON

Csak azért mondom. Mindennapi kötelességetek, hogy ne pofázzatok.

PRESBITER

Nem pofázunk.

GEDEON

És olyan ügyben, ami nem tartozik rátok, ne vaszkalódjatok.

KÁNTOR

Nem vaszkalódunk.

GEDEON

Harmadik kérdésem: mit keres itt a báró úr?

VIZESLEPEDŐS

Azt mondta nekem, hogy a lóügyben ő is tanúskodni akar. Az én csikómnak az anyja, a lipicai kanca a méltóságos úré volt, és amikor a feleségem hozományaként…

GEDEON

Ne magyarázz! Más célja van az utazásának!

KÁNTOR

Elnök úr… Gedeon elvtárs! Én megmondom. Háztűznézőbe jött, mert hogy a lánya… tetszik tudni…

GEDEON

A lánya keressen magának másutt – földesúri pereputtyot, akár herceget is, de itt a mi falunkban semmi keresnivalójuk! Különben is: esküvői mulatságra engedélyt nem adok, letelepedési engedélyt pedig egyáltalán. Ezt mondjátok meg neki. S meg ne lássam a büfében, mert ott emberek vannak, s a tömeg aztán fertőződik. Végeztem! Bakter!

BAKTER

Jelen! Be.

GEDEON

Aratási kampány végéig a büfét bezáratjuk!

BAKTER

Éppen ideje volt. Rettentően iszik a nép.

GEDEON

Jöhetnek a következők!

VIZESLEPEDŐS

De hát elnök elvtárs…

GEDEON

Te vedd úgy, hogy máris le vagy tartóztatva. Ha meglógnál, nyakadon az országos körözés!

VIZESLEPEDŐSNÉ

Sírva. Hát ember vagy te, hogy tönkreteszel egy családot? Ó, fennvaló Jóisten… Ember vagy te?

GEDEON

Nem vagyok ember! Emberséges vagyok. Mert nyolc hónap a minimum. De jöhet még a maximum is!

KÁNTOR–PRESBITER

Énekel. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened…

BAKTER

Hát ezek be vannak rúgva.

GEDEON

Szankcionálva leszel, Bakter! Hogy merted őket beengedni?

BAKTER

Képmutatók! Hűséget és józanságot képmutatnak!

VIZESLEPEDŐS

Nem baj, Gedeon! Forog a kerék a talpán, múlnak az évek sok változásban…

GEDEON

Aztán majd a börtönben írhatod ellenem az újabb följelentő leveleket.

VIZESLEPEDŐS

Elegendő lesz, amit eddig írtam. S aztán tárgyalunk még!

GEDEON

Szóval mégiscsak te voltál! Te vagy itt a rágalmazó! Választott fórumot megrágalmazni… tudod, mit jelent az pluszban?

VIZESLEPEDŐS

Forog a kerék a talpán…

GEDEON

És el fogják azt hinni neked? Azt gondolod, hülyék odafönt?

 

A nyíló ajtón begyúródik a tömeg.

 

TÖMEG

Tanúskodni jöttünk!

Az ember ártatlan!

Ártatlanok a vizeslepedősök!

Én is vizes, te is vizes, mindenki vizeslepedős!

A ló az övé volt!

GEDEON

Bakter!

BAKTER

Mindennapi kötelességetek, hogy csendben legyetek, emberek!

TÖMEG

Kisember vét? Már gazember!

Nagyember vét! Ő is ember.

Ami szabad Gedeonnak,

Tiltott lépés a kántornak!

GEDEON

Elég legyen! Karhatalom is létezik!

BAKTER

Dobol. Minden ember megértse: karhatalom is létezik!

TÖMEG

Volt egyszer egy hegedűs!

Hegedűjét összetörte,

hátunkon a nyirettyűje!

A hátamon hegedülnek,

Fát is vágnak s megehültek!

Növeld a beszolgáltatást!

Lórúgás! Lórúgás!

Anyósomat eltemettük!

A deszkát kölcsönbe vettük!

Én is vizes, te is vizes,

megkaptuk a vizeslepedőt!

Szorítsd, Isten, a markodat!

A kecskét nem kell bejelenteni!

Kecskére magyar!

Hallgatni arany, pofázni nyolc hónap!

Kilenc hónapra születik a gyermek!

És az adófizető!

Áristomba velünk!

GEDEON

Oda is kerültök! Mindjárást oda kerültök!

TÖMEG

Az én fiam börtönőr!

Az én öcsém fegyházőr!

Keresztapám főfoglár!

Ismeretség útján jutunk a börtönbe!

BAKTER

Csend, emberek! Mindennapi kötelességetek…

GEDEON

Kit engedtél ide, Bakter? Nem látod, hogy ezek mind be vannak rúgva?

BAKTER

De hát egyiken se látszik!

GEDEON

Nem látszik, de hallatszik. Nem hallod, miket mondanak? A méltóságos úr leitatta őket! Simeon úr támasztotta ezt az irdatlan pofázást! Hívd az őrmestert! Szondát hozzon! Szondáztatni fogunk! Alkoholpróba, a szakramentumát!

BAKTER

Mindenki helyt marad! Jövök a karhatalommal!

 

Csönd.

 

EGY HANG

Itt egyedül a kántor ha ivott és netán a presbiter!

BAKTER

Az majd kiderül! El.

GEDEON

Csak rendre beszéljetek. Kinek mi a problémája?

TÖMEG

Lemeszeltem a budimat! Előkelő vagyok!

Mit ettek a prédikátorok?

Sáskát, mézet ettek!

Dobol, dobol a bakter!

Aki kulák, ne pofázzon!

Hivatalos az orcája,

Libeg-lobog a gatyája!

GEDEON

Majd gatyába rázlak én benneteket! Folyton kurbliz a telefonon, eredménytelenül.

TÖMEG

Anyósomat eltemettük, a deszkát kölcsönbe vettük!

GEDEON

Az anyósod a te bajod! Nincs decka!

TÖMEG

Szerencsés vagy? Minimum!

Balszerencsés? Maximum!

A börtönben javítják a kosztot!

Minimum és maximum között nyújtózkodjatok, emberek!

Mikor oltjuk a tyúkokat?

GEDEON

Végre egy értelmes kérdés! Megválaszolom!

TÖMEG

Lisztet a papnak! Lisztet a papnak!

Úrvacsora-kenyérnek valója sincsen! Lisztet a papnak!

GEDEON

S még mit nem?

TÖMEG

Benedek voltam – szájtáti lettem!

Lovasgazda voltam – szekértoló lettem!

A Sionnak hegyén, Úristen! Leégett az asztag!

Legyen a ló is jogi személyiség!

GEDEON

Holnap cukrot osztunk. Anarchisták semmit se kapnak!

TÖMEG

Hogy szaporodik a kulák? Nemzés útján vagy kinevezés által?

Hárman voltunk, azok is középparasztok!

Százan vannak immár! Száz kulák!

GEDEON

Majd százat a seggetekre!

TÖMEG

Egyöntetűleg. Ó, jaj a vizes lepedősök!

 

Gedeon fiókjából kivesz egy revolvert, a levegőbe lő. Csönd. Bakter jön, mindenkinek a kezébe alkoholszondát ad.

 

BAKTER

Ezt fújjad, míg megzöldül. Gedeonhoz. Az őrmester is jön a káplárral azonnal!

GEDEON

Addig csak fújjátok!

BAKTER

Leülni! A földön helyet foglalni! Aki zöld lesz, helyben jegyzőkönyveltetik.

 

A nyitott ajtón át hallatszik, hogy két katona jön ijesztően dobbanó léptekkel. Az emberek fújják a szondákat. Csend.

 

GEDEON

Hát így jobb most már, emberek? A szép szó nem használ nektek. Saját érdeketekben harangok szólnak az ember fejében, és így viselkedtek. Ide jösztök ilyen szörnyűséges elmebéli rendetlenségben. Hát én ezt erősen sajnálom. Szívemből sajnálom.

 

Megszólal a telefon.

 

Halló! Végre megszólalt! Igen, elvtárs! Itt voltam! Itt vagyok, itt leszek! Feldolgoztam! Kidoboltattam! Megvitattuk! Jól megy! Jól halad! Lelkes! Csak természetes, hogy teljes erőnkből! Vagy haladunk, vagy miazisten!

 

 

Függöny.

 

 

Második felvonás

 

Első kép

Szín: Gedeon lakása. Anna, a felesége, templomi éneket dúdolva asztalt terít. Távolról az istentisztelet utolsó orgonaakkordjai hallszanak. A nyitott ablakon át Vizeslepedősné siránkozó hangja hallszik.

 

VIZESLEPEDŐSNÉ

Jaj, édes uram! Egyetlen pofonért meg egy nótáért úgy visznek, mint az apagyilkost! Én édes Istenem, én édes Istenem!

ANNA

Gedeonnak, ha lehet, bocsásd meg, Istenem. Gondold meg, Uram, őt is szorítják a rajoni elvtársak. Idehaza nagy ember, az első ember, de ott fenn: az utolsó. Ostorvég. Uram, ha nem csattan, leváltják. Istenem, fogadd el tőlem az ő nevében is a bűnbánatunkat. És bocsásd meg, hogy nem mehettem ma úrvacsorát venni. Itt vannak a rajoni elvtársak. Az írásos falvédő előtt. Hitben élünk, nem látásban, hiszünk a feltámadásban. A falvédőt leszedi, elteszi. Ne bámulják ezt is a küldöttek. Kopogás. Tessék! Tessék!

KÁNTOR

Kezét csókolom, kedves Anna!

ANNA

Jaj, kántor úr!

KÁNTOR

Rosszkor jöttem?

ANNA

Ó, nem! Ó, igen. A rajoni vezetők minden pillanatban…

KÁNTOR

Nem kompromittálok itt csak néhány pillanatig. Hoztam a dolgot, úgy, ahogy kérte. Tiszteletes úr az úrvacsorakenyérért s a borért köszönetét küldi – az Isten nevében is.

ANNA

Ó!

KÁNTOR

Röstelli, hogy kölcsön kellett kérnie, de tetszik tudni: az egyházi laposra sikerült. Rossz a liszt.

ANNA

Csak az uram meg ne tudja. Adok mindig szívesen, csak ő meg ne tudja, mert azt mondja: egy likból meleget s hideget fúni nem lehet. Vagy lehet?

KÁNTOR

Lehet is, nem is.

ANNA

Szép volt, ugye, az úrvacsoraosztás?

KÁNTOR

Nagyon jól sikerült. A körülményekhez képest fenomenális volt. Itt a megígért, megszentelt szelet…

ANNA

Ó, nagyon köszönöm. De pap nélkül érvényes?

KÁNTOR

Ha bor van, a papot is pótolja.

ANNA

Az asztalon levő üvegből töltve. Egy csöppet, csak egy csöppet…

KÁNTOR

Tölt magának. Én is az ő gyermeke vagyok.

ANNA

Isten áldása legyen mirajtunk. Megeszi a falat kenyeret.

KÁNTOR

Most és mindörökké. Megissza. Ámen. Újratölt, megissza. Ámen.

ANNA

Mondja meg a tiszteletes úrnak: imádkozzék az uramért. Sokat bánkódom, kántor úr, a lelki üdvössége miatt. Tudom, nem tehet mást, azért kap állami fizetést, hogy materialista legyen. Ezért kell nekem duplán normát teljesíteni, mert helyette is imádkozom. Egyházi adót sem fizethetünk, mert az kitudódik, de kenyérrel, borral mindig segíthetek…

KÁNTOR

Köszönöm az anyaszentegyház nevében. Tölt és iszik. Kesely lábú lovát legelteti kötőféken…

ANNA

Jaj, nehogy jönnének, és itt találják… hogy kesely lábazik itt…

KÁNTOR

És ha jönnek? Miért ne férhetnénk meg egy fedél alatt?

ANNA

Tetszik tudni: az uram nem vegyülhet.

KÁNTOR

Nem vegyülhet. Itt van ő is, itt vagyok én is, itt lehetnének a rajoniak is… Miért férhetett meg Noé bárkájában annyiféle állat?

 

Csengő szól.

 

ANNA

Köszönöm az úrvacsorát, menjen már, bizony isten az uram jött. Ne itt… A másik ajtón, a konyhán keresztül…

KÁNTOR

Mert ott galamb volt, kánya volt, bárány volt, farkas volt… Csókolom a kezét… Kesely lábú lovát legelteti kötőféken… Anna kedves! A legfontosabbat…

ANNA

Az újabb csengetésre. A kesely lábú istenlovát!

KÁNTOR

A legfontosabbat elfelejtettem. Kutya van-e?

ANNA

Kutya! Miféle kutya?

KÁNTOR

Rendes kutya. Kutyabőrben.

ANNA

Kutya. Kutyabőrben. Kántor úr, maga berúgott az úrvacsorától. Miket beszél, maga kutyabőrű?

KÁNTOR

Tessenek felkészülni a legnagyobb eseményre.

ANNA

Mifélére? Ugassa ki már, míg nem jön az uram! Mifélére?

KÁNTOR

Egy olyanra. Kutyabőrösre…

ANNA

Megnyúzzák tán a kutyákat?

KÁNTOR

Kutyát? Míg ember van? Ez egy másmilyen esemény.

ANNA

Kutya legyek, ha értem.

KÁNTOR

Odafönt a rajonnál a káderosztálynak leesik az álla.

ANNA

Az álla.

KÁNTOR

Állati nagy esemény lesz. A többit Pista fiától kérdezze.

ANNA

Pista… Újabb csengetés. No menjen, menjen! Jézus kiontott vére megártott magának.

KÁNTOR

Az áldott orvos közeleg! Jézus, Jézus, Jézus! El.

ANNA

Jézusom! Káderosztály, kutyabőr. Meg kell háborodni. Kopogás. Tessék!

SIMEON

Szabad? Bejöhetek, Anna?

ANNA

Tessék, tessék! A meglepetéstől nem bír szóhoz jutni.

SIMEON

Rosszul van, drága?

ANNA

Áldott Isten! Méltóságos Simeon uram! Megdöglik a kutyánk… vagyis a macskánk. Már teljesen meg vagyok zavarodva. Ilyenkor nem a kutya, hanem a macska szokott megdögleni. Attól, hogy ilyen kedves vendég… Mert kutyadöglés ugyebár…

SIMEON

Döglés nélkül, Anna…

ANNA

Azt mondanám: tessék helyet foglalni. De csak mondanám. Minden percben jöhet az uram a rajoni elvtársakkal, és tetszik tudni: az osztályharcot érvényesítik.

SIMEON

Az osztályharc széjjelszór – a temető és a szerelem összehoz bennünket.

ANNA

A temető?

SIMEON

A temető.

ANNA

Ó, igen! Most már ezt sem értem. Szintén úrvacsorázni tetszett?

SIMEON

Szívesen tettem volna. Gyönyörű székem azóta is üres a templomban, de hát az tüntetésszámba megy, ha én oda beviszem a lelkem.

ANNA

Szégyen és gyalázat.

SIMEON

Gedeon az őrmesterrel amúgy is igazoltatott, s énmiattam a büfét bezáratta.

ANNA

Mert isznak az emberek, és a köményes kihozza belőlük az ellenvélekedést. Már majdnem, hogy felkeltek, megostromolták a tanácsirodát, személyesen az uramat.

SIMEON

Ó, ne mondja!

ANNA

Úgy bizony. De hogy tetszett mondani? A temető és a szerelem?

SIMEON

Igen, a temető. Megvan még?

ANNA

A temető?

SIMEON

A kriptakulcs.

ANNA

Kriptakulcs. Káderosztály, kutyabőr, kriptakulcs. Milyen nap van ma?

SIMEON

Örömteli.

ANNA

Örömteli. Hát persze. Alacsonyan repülnek a kutyabőrök…

SIMEON

Micsodák?

ANNA

A madarak.

SIMEON

Azok igen. Szóval, emlékszik még, Anna? Amikor a tragédia bekövetkezett, és bennünket elhurcoltak… A béresbírónál hagytam a kriptakulcsot, hogy magának átadja megőrzés végett. Átadta?

ANNA

Várjunk csak. Egy ilyen cifra fülű…

SIMEON

Cifra fülű…

ANNA

Átadta, persze. Minden halottak napján gyertyát állítok a kedves őseinek. De ne tessék senkinek mondani.

SIMEON

Isten őrizzen!

ANNA

Mikor a kulcsot átvettük, az uram nem volt ebben az állásban.

SIMEON

Újabb és újabb helyzetek adódnak. Az ember az újabb helyzetben nem vállalhatja, amit az előzőben vállalt. Tudom én azt.

ANNA

Pedig hajlama szerint az én uram nem rossz ember. A hajlammal szemben viszont ott a kötelesség. Angyalok viaskodnak benne is.

SIMEON

Angyalok? Ja, persze! De úgy hallom, a jobbik angyal kiszállott belőle.

ANNA

Dehogy, dehogy! Jobban tudom én azt! Mindkettő benne van.

SIMEON

S míg azok birkóznak, a börtönöket megtölti… vizes lepedősökkel.

ANNA

Búsulok is én emiatt.

SIMEON

Ettől eltekintve mit mond Gedeon? A világ merre halad?

ANNA

Előre. Folyvást csak előre. Csengetés. Jaj!

SIMEON

Akkor vigyázzon a kriptakulcsra. Halottak napján, ha nem jöhetnék, állítson két szál gyertyát…

ANNA

Hármat is. A gyertya olcsó. Csengetés. Nem kéne itt lássák. Nem szeretnék kellemetlenséget…

SIMEON

Már megyek is.

ANNA

Hát a szerelem? Azt is említeni tetszett.

SIMEON

Azt most már csak kutyafuttában. Az a jobbik angyal, amelyik kiszökött Gedeonból, a fiukba költözött. Pistába. Láttam.

ANNA

A kiszökött angyalt? Amelyik azután beszökött? A fiamba?

SIMEON

Kettejükbe. Vagyis a fiukba meg a lányomba. Cilikébe. A béke és a szerelem angyala. Ilyenformán ők most egybekelnek.

ANNA

Egybe. Az angyal beszökött kettőbe, és ők most már egybe…

SIMEON

Egybe.

ANNA

Szédül. Egy kis vizet…

SIMEON

Csak köszönöm. Isten áldja. Arra a biedermeier székre vigyázzanak. Az is az enyém volt. Isten áldja.

ANNA

Isten lova! Uram, bocsásd meg! Mit küldesz még? Káderosztály, kutyabőr, kriptakulcs és szökevény angyalok.

 

Pista és Cilike jön játékos ünnepélyességgel. Cilike karján virágcsokor.

 

PISTA

Az arcán látom, édesanyám, hogy az eseményünkre fel van már készülve. Méltóságos apósomra, menendő előkészítette már…

ANNA

Futtában. Kutyafuttában. Káderosztály, kutyabőr, kriptakulcs…

PISTA

Nem kriptakulcs. Egybekelés. Cilikével.

ANNA

Miből akartok megélni?

CILIKE

Répások vagyunk. Én is répás, Pista is répás. Répainspektor, répainspektorné… A répa hozott össze bennünket.

ANNA

A cukorrépa.

PISTA

Adja reánk az áldását.

ANNA

Istenem… az a cukorrépa…

CILIKE

Áldást kérünk most, nem répát.

ANNA

Adnám, gyermekem, de kibillent az eszem. Tótágast áll bennem a világ.

CILIKE

Üljön le, míg helyre billen.

PISTA

Mondjon már egy áment, édesanyám!

ANNA

Olyan álmot látok, amit régen álmodni se mertem. Az én fiam báró szentmarjay Szentmarjay Simeon veje. Ezerholdas birtok…

CILIKE

Csak hétszáz…

ANNA

Tornyos kastély, négylovas hintó – volt a hozomány, és ha mindez nincs is: elképzelni sem utolsó vigasztalás.

CILIKE

Eddig jó.

ANNA

Egyikőtök fölemelkedik, a másik leereszkedik, és ahol a szerelemben találkoztok, ott lenne tán a világ megnyugovása.

CILIKE

Okosabb a papnál.

PISTA

Jól választottam hát, anyám?

ANNA

Jól hagytad magad kiválasztani. Ennek örülnöm kellene, mégis sírni fogok.

CILIKE

Síróké a mennyeknek országa.

ANNA

A betlehemi példát látom tibennetek, midőn a gyermek Jézust szamárháton menekítették Heródes haragja elől.

PISTA

Az áment mondja már, drága jó anyám!

ANNA

Azonképpen kerüljétek ti is Gedeon rettentő haragját. Téged megnyúz, fiam, és ráadásul megüti a guta. Mikor a káderosztálynak odafönt leesik az álla, apád is kipotyog az állásából. Erősen ragaszkodtok egymáshoz?

PISTA

Nincs rá szó.

CILIKE

Ezer holddal, tornyos kastéllyal, négylovas hintóval is egyedül Pistához mennék feleségül.

ANNA

Egy frászt.

PISTA

Ne aggódjék, anyám. Nem apám nősül.

ANNA

Elvégeztetett az ő karrierje. Azt várjátok meg legalább, hogy megkapja a kitüntetését. Mert attól magasabb a nyugdíj.

CILIKE

A várakozás minekünk gyötrelem.

PISTA

Lesz vagy nem lesz ámen?

ANNA

Apád megmondta: a házasság is politika.

PISTA

Nem vagyok én Ferenc Jóska. Se boldog Ausztria.

ANNA

Ausztria. Ma mindenki bolondokat beszél.

PISTA

Ámen? Vagy nem ámen?

ANNA

Ámen, de várjatok még.

PISTA

Meddig? Meddig? Meddig? Csengetés. Nekünk sürgős.

ANNA

Sír a kicsi báró? A kicsi félbáró? Tűnjetek el, jön apátok.

CILIKE

Ó, atyánk!

ANNA

Menjetek, menjetek, várjatok, és hátha megfordul a világ.

PISTA

Sohanapján.

CILIKE

Addig rengeteg gyermeket csinálunk.

GEDEON

Hangja kintről. Hát ezt érdemeltem én? A szentséges szakramentumát!

ANNA

Tűnjetek el. A konyhán keresztül! Villámlik az öreg, nem házasodunk!

PISTA

De ha elébe állok, és azt mondom én is: a szakramentumát!?

CILIKE

Gyere, Pista, futamodjunk! Aztán majd később…

PISTA

Megyünk és jövünk a kész tényekkel. Mindketten el.

ANNA

Nézz le, Isten az égből!

GEDEON

Be. A szentséges szakramentumát!

ANNA

Mi lelt? Kitört rajtad megint az osztályharc?

GEDEON

Vége.

ANNA

Minek vége? Mi történt? Szólj már! Megnémultál?

GEDEON

Egy székbe roskad. Gedeon elvtárs nagyon rendes elvtárs. Hibája, hogy ébertelen elvtárs… Szájtáti… Kisebb-nagyobb foltok a múltjában… Hegedű… hegedű…

ANNA

Hegedű.

GEDEON

Hegedűvásárlás a méltóságos úrtól… Följelentés! Vizeslepedős följelentései…

ANNA

Egy kis vizet… Bort ittatok vagy pálinkát? Megkaptad a kitüntetést?

GEDEON

Aki fenn van: gomb a tornyon. Az messzire látszik! Annak példát kell mutatni! Családilag is! Gedeon elvtárs nagyon rendes elvtárs! Csakhogy az oldalbordája…

ANNA

Bordája!

GEDEON

A felesége nagytemplomos! Imádságos! Pappal, kántorral cimborál! Klerikális reakciós! Tűrhetetlen! Megengedhetetlen! Ezt jól megcsináltad!

ANNA

Én?

GEDEON

Te is! Pista fiam is! Hol van Pista?

ANNA

Elment gyermeket csinálni. Na! Már én is megzavarodtam. Mi bajod Pistával?

GEDEON

Gedeon elvtárs becsületes elvtárs. De baj van a fiával. Őt is lefigyelték a följelentések alapján. Osztályidegen megnyilvánulások… Mit kellene tudnom a fiamról? Mi van vele?

ANNA

Semmi különöset. Boldog Ausztria.

GEDEON

Hogy? Anna, a szentséges szakramentumát! Te ma megint templomoztál! Olyankor lódul meg az eszed. Ausztria? Nem Izrael? Boldog Jeruzsálem? te boldogtalan asszony! Ebben a faluban a kutyaugatást is én szabályoztam! Egyedül a családom csúszott ki az ellenőrzésem alól. Megnyomorítottatok! Nem érted? Tönkretettetek!

ANNA

Hát nem nyögöd ki már?

GEDEON

Leváltottak.

ANNA

Atyaságos Ferenc Jóska… Szűzmáriám! Mit csináltak?

GEDEON

Mondom! Nyisd ki már azt a klerikális két füledet: leváltottak!

ANNA

Az elnökségről?

GEDEON

Nem is a sintérségről!

ANNA

Nem jól mondtál valamit?

GEDEON

Mindent úgy mondtam, hirdettem, ahogy kellett.

ANNA

És amit mondtál, klappolt azzal, amit mondani szerettél volna?

GEDEON

Te vagy megokosodtál, vagy meghibbantál az ijedelemtől. Nem érted, amit magyarázok?

ANNA

Értem. Előszedi a feliratos falvédőt, régi helyére akasztja. Hitben élünk, nem látásában, hiszünk a feltámadásban, a viszontlátásban.

GEDEON

Ámen s ne szamárkodj!

ANNA

Hiszek a feltámadásodban.

GEDEON

Te maradsz a bizonytalan feltámadással, én az abszolút biztos seggbe rúgással. Ezt érdemlettem azért, hogy mindig megálltam a helyem, hogy sem éjjelem, se nappalom nem volt, és minden kampányt levezettem, embert, állatot, jó és rossz vélekedést, mindent összeírtam, számba vettem, fölterjesztettem, a falunak bikát vásároltam, és amennyi reakciós volt, arra mind én húztam rá a vizeslepedőt, én – Tókos Gedeon! Nem az angyali seregek! Pedig máshoz lett volna kedvem. Hegedülni szerettem volna világéletemben.

ANNA

Akkor szerettelek meg, mikor az ablakom alatt olyan szépen hegedültél. Istenem, még most is hallom. Hegedűszó.

GEDEON

Rég volt.

ANNA

…lehajtanám bús fejemet hattyúfehér, fehér hattyú kebledre…

GEDEON

Lehajtanám bús fejemet… Úgy váltottak le, hogy megdicsértek. Ezért vagyok teljesen megzavarodva. De én panaszt emelek a tartománynál. Miért dicsértek meg, ha leváltottak. És miért váltottak le, ha megdicsértek? Nem véletlen, hogy éppen engem dicsértek meg, ám az véletlen, hogy éppen engem váltottak le. A szentséges szakramentumát. Telefonál. A rajoni néptanácsot kérem. Igen. Halló, itt Tókos Gedeon beszél. Tókos! Hogyhogy melyik? Tókos Gedeon. Nézd, a jóanyját, fél órája rúgtak seggbe, s már nem tudja, ki vagyok. Halló, Puskás elvtárs? Szervusz! Igen. Szóval értesültél. Puskás elvtárs, vizsgálatot kérek! Én a családomért önkritikát gyakorolok, szét is verek, ne félj, itt közöttük, de más egyebekben jöjjön a felülvizsgálat. Tudom, ki támadott! Az a rengeteg politikai vizeslepedős! Igen, akik Doberdót sírják vissza, és aztán írják a névtelen följelentéseket. A káderosztály ne dolgozzék ilyen patkányokkal. Én nem rágalmazom a káderosztályt, csak a rágalmazókat rágalmazom. Mert én vagyok a megrágalmazott. Kijösztök? Akkor napfényre kerül az igazság. Leteszi a kagylót. A szakramentumát! Puskás Anti kiszáll a helyszínre. A falvédőre. Ezt a klerikális micsodát miért raktad vissza? Kinek és minek?

ANNA

Visszaköltöztettem az Istent, a mi Atyánkat, a falra, ahonnan leszedted, amikor a rajoni elvtársakkal ribizlibort ittatok.

GEDEON

Leszedni! Nem hiszünk a feltámadásban. Egyedül az enyémben esetleg. Csak jönne Puskás Anti.

ANNA

Minden reménységünk Puskás Anti.

GEDEON

Erről jut eszembe. Hol az Antidühring?

ANNA

Milyen anti? Miféle düring?

GEDEON

A szemináriumi könyvem, asszony! Abból majd kioktatlak egy cseppet. Hogy miért nem szabad azt a falvédőt oda kirakni. Te is, a fiad is: tanulni fogtok, a szakramentumát!

 

A színpadi fény kialszik, miközben ének szól.

 

 
A nagyvezérnek lába kelt
 
előttünk tág teret,
 
fölöttünk többé győzelmet
 
kulák már nem vehet.
 

Második kép

Szín: ugyanaz, mint az előzőben. Idő: néhány héttel később. Pista egyedül van a színen. Gitárt penget, miközben a Gedeontól reá kiszabott szemináriumi szöveggel birkózik. A kertre nyíló ablak nyitva van.

 

PISTA

A szegényparasztságra támaszkodva erősítsd a szövetségedet a középparasztsággal, de harcolj szüntelen a kulákság ellen. Ha jelszavunk dialektikus egységét bárhol is megbontod, kudarcot aratsz… Kudarcot…

CILIKE

Miközben menyasszonyi öltözékben mászik befelé az ablakon. Szép volt! Hogy volt?

PISTA

Te hová mész?

CILIKE

Én a paphoz. Nem jössz velem?

PISTA

Ölbe kapja. A világ végére is. Csak dőljön el…

CILIKE

Mi dőljön el?

PISTA

Apámnak a sorsa.

CILIKE

Kidobták. Eldőlt. Huppantsál már le valahová. Szédülök!

PISTA

Magasan vagy?

CILIKE

A menyasszonyi állapotomtól szédülök.

PISTA

Én is idelent. Csak én egészen más állapotban.

CILIKE

A földre huppanva. Te? És milyen az?

PISTA

Buridán szamarának a helyzete.

CILIKE

Buridán? Buridán…

PISTA

Jobbról is széna, balról is széna… mégis étlen halt a szerencsétlen… Nem tudta, merre nyúljon… Ölelés.

CILIKE

Te tudod, látom. A kezére üt. Buridán felvilágosult szamara!

PISTA

Az a baj, hogy jobbról az apám, balról… ez a mi ügyünk. Apámnak kivizsgálást és rehabilitációt ígértek. Ha megbocsátanak neki, azt jelenti, hogy a kettőnk dolgát, ezt a mi tévelygésünket is elnézik. Ha apámhoz méltóan gondolkozunk, persze! Például azt kérdezi majd tőlem a káderes: mit tudsz te, fiam, az irányvonalunkról? Akkor én azt mondom: a szegényparasztságra támaszkodva és szövetségben a középparaszttal, küzdünk szüntelen a kulákság ellen! Kitől tanultad ezt, fiam? Apámnak élő példája mutatja! Én mindjárt megveszek melletted.

CILIKE

Nyughass! Anyádat is levizsgáztatják?

PISTA

Az Antidühringből. Ha jön a káderes, a templomozás, úrvacsoravétel felől érdeklődik, anyámnak ezt kell mondania: Ne vicceljen velem, Puskás elvtárs! Olvassa. A Biblia egész teremtés- és özönvízhistóriája egy ópogány vallási mondakörből származik, mely a zsidóknak…

CILIKE

Atyaisten!

PISTA

…a zsidóknak a babiloniakkal, káldeusokkal és asszírokkal közös vallási mondaköre volt satöbbi. Ki is gyúlok itt melletted, olyan forró vagy.

CILIKE

Atyaisten és Buridán szamara! Hová nyúlkálsz?

PISTA

Én ezt már nem bírom sokáig…

CILIKE

Akkor gyerünk a paphoz!

PISTA

Most még nem lehetséges!

CILIKE

Akkor szerelem dolgában étlen halsz, Buridán szamara.

PISTA, CILIKE

Énekel.

 

    Ide kapna, oda kapna
    Buridán szamara!
    Jobbra lépne, balra lépne
    Buridán szamara!
    Itt a széna, ott az abrak,
    Buridán szamara!
    Mégis étlen, szomjan pusztul
    Buridán szamara!

 

ANNA

Jön. …a zsidóknak a babiloniakkal, káldeusokkal és asszírokkal közös vallási mondaköre… Jön apátok! Meglátjátok mindjárt Buridán szamarát… Tűnjetek el!

 

Pista, Cili énekelve kimenekül.

 

ANNA

Szegény Gedeonomat a káderesek táncoltatják, ti meg a Buridán szamarát szánjátok… Gedeon be. Mit intéztél?

GEDEON

Semmit.

ANNA

És akkor mit csinálunk?

GEDEON

Visszatromfolok nekik. Ezen már nem segít csak az ellentámadás. Jól ismerem az elvtársakat. Egyetlen kiút van: ha meghökkentem őket.

ANNA

Mit csinálsz?

GEDEON

Hökkentés! Hökkentés! A fejüket felkapják, az álluk leesik, amikor ott találnak engem.

ANNA

Hol?

GEDEON

Az ellentáborban.

ANNA

Boldogan. Ó! De hisz nincs is ellentábor!

GEDEON

Nincs? Hát majd lesz! Én leszek az. Még várok egy keveset, és ha nem tesznek igazságot… ajajaj! Mi lesz itt!

ANNA

Az istenért! Az ne legyen!

GEDEON

Mi ne legyen?

ANNA

Akármi, de ajajaj ne legyen.

GEDEON

Még várok egy keveset…

ANNA

És aztán?

GEDEON

És aztán kezdhetik elölről a harcot, hogy megnyerjenek engem…

ANNA

Az istenért! Mit akarsz tenni?

GEDEON

A parasztságot meg kell nyerni, fiam. Ennek okából először is lemondok.

ANNA

De hiszen már leváltottak!

GEDEON

Az nem számít. Vagyis ez a baj. Hogy elszoktunk a lemondástól. Márpedig: minél több lesz a lemondás, annál kevesebb a leváltás. A leváltások ellen csak lemondással lehet tiltakozni.

ANNA

Ezt ki mondta? Sztálin elvtárs?

GEDEON

Én mondom, asszony! Én és Joszif Visszarionovics! Először is lemondok tehát. A folytatástól pedig isten őrizze meg őket! Tudod mit…?

ANNA

Ki ne mondd, Gedeon! Meghallja valaki! Nyitva az ablak, a fülébe jut valakinek. Suttogva. Mit akarsz?

GEDEON

Kifizetem az egyházi adómat. Visszamenőleg is!

ANNA

Úrvacsorát is veszel?

GEDEON

Úrvacsorát, a meleg máléját! Kellett nekik egységbontás? Hát legyen! Mint a szép híves patakra a szarvas kí…

 

Csengetnek.

 

ANNA

Itt a káderes!

GEDEON

Állok elejébe! Leszedted azt a falvédőt?

ANNA

Hozom a bort és a harapnivalót! Gyorsan ki.

 

Vizeslepedős jön, nyomában a női karral.

 

NŐI KAR

Nyögök, sóhajtok, zokogok!

Sírtam, sírok, sírni fogok!

Mely nehéz, kedvesem,

Hogy tőled elesem, édesem!

GEDEON

Az édesanyátok… Hát te nem vagy a tömlöcben?

VIZESLEPEDŐS

Csak a vizsgálati fogságot ültem le. A ló az enyém volt!

NŐI KAR

Nyögök, sóhajtok, zokogok!

Tőled, Gedeon, elválok!

GEDEON

Hogy nyögnétek ti a föld alatt! A ló a tiéd volt, a pofon az enyém volt, a börtön a tiéd volt, az elnökség enyém volt! Így élünk és osztozkodunk az élet javain.

VIZESLEPEDŐS

Gedeon ábrázatát simogatja. Még mindig hivatali? Nem magánarc, nem egyéni, nem civil arc: protokolláris…

GEDEON

Egy protokolláris seggbe rúgást kapsz te mindjárt tőlem!

NŐI KAR

Sírtam, sírok, sírni fogok,

Tőled mégis elfordulok!

Nyögök, sóhajtok, zokogok!

GEDEON

Zokogjanak a nyűvek a csontotokon!

VIZESLEPEDŐS

Pompás pofa, nem egyéni!

GEDEON

Jegyezd meg, hogy átmeneti!

VILESLEPEDŐS

Mint az öszvér! Átmenet a ló és a szamár között! Ebihal!

GEDEON

Leszamarazol? Ebihalazol? Megint politizálsz?

VIZESLEPEDŐS

Vigyázzatok, jó emberek! A legyintés, a szellentés, ebihalas kijelentés nem komikum: politikum!

NŐI KAR

Mily nehéz, kedvesem,

Hogy tőled elesem, édesem!

GEDEON

Essen belétek a bikaistálló! Bakter! Őrmester! Mindannyiótokat becsukatlak!

ANNA

Jön boroskorsóval, poharakkal. Egy poharacska kü-kü-kü-küllőit, elvtársak! mi ez itt, Gedeon?

GEDEON

Azt gondolják, meghaltam! És kezdik már az anarchiát! Ki velük!

ANNA

Ki veletek!

VIZESLEPEDŐS

Az asszonyokkal kifelé menet. Nyögök, sóhajtok, zokogok!

ANNA

Ki a házamból, te börtöntöltelék! Gedeonhoz. Mi volt ez?

GEDEON

Elsirattak engem! De még feltámadok! Megszólalnak még az én fejemnél az aranytrombiták!

ANNA

Már megszólaltak. Hívatnak a néptanácshoz.

GEDEON

Oda nem. Akit egyszer leváltottak, arra nincs fegyelem. Szabad polgár vagyok.

ANNA

Azonnal menj föl. Tévedés volt.

GEDEON

Micsoda? Miféle tévedés?

ANNA

A leváltás.

GEDEON

Az nem lehetséges.

ANNA

Izé mondta. A párttitkár.

GEDEON

Akkor lehetséges. De nem lehetséges. De mégis lehetséges. Tiszta inget kérek. Már sejtettem, hogy valami tévedés. Nagyon jól dolgoztam, fáradoztam. Erőt, egészséget nem kíméltem… Más negatívumot nem emlegettek… Csak veled s a fiammal… De hát felelős vagyok én a szamárságaitokért? A ló nem volt az övé. Tiszta zsebkendőt! A siratóasszonyokkal pedig majd ügyesen elszámolunk. Kiderítjük, ki volt itt a bujtogató elem. Hol a kalapom?

ANNA

Ha újra felkerülsz, Gedeon, lehetőleg türtőztesd magad.

GEDEON

Azt a klerikális orrodat ne üsd a politikába! Kifelé menet énekel. Nem azé a madár, aki utána jár…

 

Pista, Cilike, Kántor, Presbiter, Simeon jön, énekelnek.

 

 
„Feljebb emeljetek, feljebb…”

 

ANNA

Édes Jézusom! Jól éneklitek! Méltóságos uram, jól tetszenek énekelni. Gedeonomat éppen most emelik feljebb. Porba sújtották, és most újra fölemelik.

 

A társaság csak énekel. Csengő szól hosszan.

 

GEDEON

Be, kezében a leszaggatott kapucsengő, mellén kitüntetés. Áll némán, Anna kivirágzott orcával indul elébe. Slussz! Összeesik.

ANNA

Istenematyámkifentvagyazégben! Elájult az örömtől. Édes uram, Gedeon! Tudsz még beszélni?

GEDEON

A kitüntetésre mutatva. Ezt adták. Mert elfelejtették. Tavalyi.

ANNA

És a többi?

GEDEON

A többi tévedés volt. A dicséret tévedés volt… A tévedés is tévedés volt! Memorandum… újabb memorandum következik.

ANNA

Istenem! Ha a párt megbocsát neki, nagy a te hatalmad.

 

Ének:

 
„Feljebb emeljetek, feljebb…”

 

 

 

Függöny.

 

Harmadik felvonás

Egyetlen helyiségbe zsúfolt vegyesbolt. Oldalt raktár. Amikor a függöny fölmegy, Anna árut rakosgat. Ami ott van, biciklitől a szódaporig, maga a tökéletes káosz.

 

KÁNTOR

Be. Kezét csókolom, kedves Anna.

ANNA

Csókolja… ne csókolja… Mit parancsol, kántor úr?

KÁNTOR

Kaphatnék egy deci rumot? S aztán mondok valamit. Fontosat és örömtelit.

ANNA

Nekem már nehezen. A múltkorit sem fizette ki.

KÁNTOR

Lemondok magánál a kántori járandóságomról. A két decit vasárnap leénekelem.

ANNA

Ez lenne hát az örömhír? Az örömteli?

KÁNTOR

Az más. De kérdéssel kezdem. Gedeon bátyám megenyhült már a fiatalok iránt?

ANNA

Még mindig nem mertük megmondani neki.

KÁNTOR

Kímélik az idegeit?

ANNA

Harangok szólnak a fejében.

KÁNTOR

Katolikusok?

ANNA

Vészharangok.

KÁNTOR

Én úgy is megmondanám neki: az új rokonság pártpolitikai szempontból nem a legelőkelőbb, Cilike viszont ahhoz a másikhoz képest, akinek Pista régebben udvarolt… Ajaj! Az először is – most már megmondhatom – olyan rusnya volt –, a ló nem ette meg a kockacukrot a markából. Másodszor…

ANNA

Gedeont akkor is kímélni kell! Igen nagyot esett.

KÁNTOR

A mi szemünkben megnőtt – mióta kisebb lett.

ANNA

Az egészsége és az üdvössége miatt aggódom, kántor úr.

KÁNTOR

Fölösleges. Más ember, ha potentát, csak halála előtt tér meg az Istenhez. Gedeon elvtársunk mindjárt a leváltás után kifizette az egyházi adóját.

ANNA

Ezzel csak fenyegetőzött. Azután meggondolta magát. Álmában rángatózik a jobb lába. Vajon mitől lehet?

KÁNTOR

A megszokott rugdosódás. Csiklandozni kell.

ANNA

A talpát vagy a fejét?

KÁNTOR

A fejével is rugdosódik?

ANNA

Csak a lábbal. A fejét elvesztette.

KÁNTOR

Megkerül. Rossz fej nem vész el. Még egy féldecit, Anna, a karácsonyi ünnepek kontójára.

ANNA

Kántor úr, dicsérje hitelbe az Istent, és bökje ki már a jó hírét!

KÁNTOR

Ha nem iszom rá, nem is merem elmondani.

ANNA

Akkor bátorodjék. Tölt.

KÁNTOR

Kibabrálunk a káderosztállyal. Cilikét örökbe fogadom, a nevemre íratom, a méltóságos úr kilép a játékból, én leszek az apatárs, szerencsétlen, földhözragadt flótás…

ANNA

Nem jó, nem jó. Kitudódik. Meg aztán: kántor úr is reakció.

KÁNTOR

Én?

ANNA

Klerikális reakció.

 

Pista jön Cilikével. Énekelnek.

 

PISTA–CILIKE

 

    Ide kapna, oda kapna
    Buridán szamara!

 

ANNA

Nem kapkodunk! Reménykedünk!

PISTA–CILIKE

 

    Fülét-farkát elereszti
    Buridán szamara!

 

ANNA

Majd én a füle-farkára lépek!

KÁNTOR

Tölt magának. Éljen Buridán!

PISTA–CILIKE

 

    Itt a széna, ott az abrak,
    Buridán szamara!
    Mégis étlen, szomjan pusztul
    Buridán szamara!

 

ANNA

Jön apátok!

GEDEON

Hangja kintről. U, ü, vé, dupla vé, ipszilon…

ANNA

A raktáron át pucoljatok!

KÁNTOR

Gyerekek, nem jó az elgondolásunk!

PISTA

Miért nem jó?

KÁNTOR

Klerikális.

PISTA

Azt a klerikális szűzmáriáját! Meddig szamárkodjam én itten?

CILIKE

Hát én meddig menyasszonykodjam? Megtaplósodom!

ANNA

Mit csinálsz te?

PISTA

Gyerünk! Rohannak kifelé.

KÁNTOR

Gedeon elvtársunk!

GEDEON

Be, áruval a karján. Pé, er, esz, té… Té mint! Té mint!

ANNA

Halljunk oda! Taplós menyasszony!

GEDEON

Azt nem árusítunk!

KÁNTOR

Most ment el.

GEDEON

Az eszed.

ANNA

Taplósapka!

GEDEON

Okos vagy. U, ü, vé, dupla vé, ipszilon, zé, zsé!

ANNA

Úristen!

KÁNTOR

Szónokol.

GEDEON

U, mint uborkamag, ü, üveges pálinka, vé, vég vászon, dupla vé, vécépapír, ipszilon…

ANNA

Vécépapír ipszilonnal…

GEDEON

A, á, bé, cé, csé, dé, dzsem! A dohány mellé kerül a dzsem! Derelye, dohány, dzsem, iksz, ipszilon. Mit árusítunk ipszilonnal! Téged kérdezlek!

ANNA

Ipszilonos istenem!

KÁNTOR

Itókát! S nekem is egy felet!

GEDEON

E, ef, gé, gyé, há! Hol a há? Téged kérdezlek, asszony? Olyan árunak, ami hával kezdődik, hol a helye? Ennek például!

KÁNTOR

A harisnyatartónak.

ANNA

Harisnya?

GEDEON

A kántor úr már érti, miről van szó.

KÁNTOR

Ábécé sorrendben kell az árut elhelyezni.

GEDEON

Érted már, Anna? Egy boltban, akár egy országban: rendnek kell lennie. Különben megbolondulunk.

ANNA

Meg, meg.

GEDEON

De vigyázz, mert kategorizálunk!

ANNA

Nem árusítunk?

GEDEON

Kategorizálunk!

KÁNTOR

Miként a társadalomban!

GEDEON

A kántor úr mindent ért. Rendet csinálunk, akár a politikában. Például azt mondtuk: kulákság. Ezen belül ábécé sorrendben: Albert, Alajos, Bálint, Benedek satöbbi. Középparasztság és ezen belül: Antal, Barabás, Gergő satöbbi. Mármost ugyanígy: italféleségek és ezen belül: á mint ánizs, bé mint bor, s mint sör satöbbi.

ANNA

Sör nincs.

GEDEON

Sör nincs, de es betű van, te boldogtalan asszony, és akkor: ha sör lenne, a helye ott lenne, miként a harisnyatartónak a há betűnél.

KÁNTOR

S a rumnak a rö betűnél. K mint kántor felet kér.

ANNA

Ká mint kántor négy felet is kapott há mint hitelbe. A továbbiakban ef mint francot a bélibe!

GEDEON

Most az egyszer megérdemli.

ANNA

Keceinétől a harisnyatartókat mért hoztad vissza?

GEDEON

Kifizette? A négy lányának négy párat vásárolt hozomra. Hát milliomos káder vagyok én? Leszedtem az egész famíliáról. Rendet csinálok én, a bugyigós Máriáját!

KÁNTOR

Gedeon elvtársunk vegye elő a régi szervezői tehetségét…

GEDEON

Eddig ment, ahogy ment. Mától kezdve elvek szerint árusítunk.

KÁNTOR

Mit ér a bolt, ha elvek nincsenek?

ANNA

Már annyi az elvünk, hogy nem tudjuk, hová legyünk!

GEDEON

Lesz itt még, elvtárs, tapasztalatcsere, főhajtás és elismerés, meg cöccögés, rajoni és tartományi csodálkozás. Akkor aztán megtudják, kit veszítettek a tévedésükkel!

KÁNTOR

Gedeon bátyám! Én a rehabilitációban olyan biztos vagyok, mint a feltámadásban.

ANNA

Majd ha trombitálnak!

GEDEON

Te most ne trombitázz, hanem eredj, vedd át az új árut, és jól nyisd ki a szemed. Nekem, ha bicikli, forogjon, ha kockacukor, édes legyen, ha bors, nekem csípős legyen, ha melltartó, ne legyen harisnyatartó, és fordítva is: ami harisnyatartó, az ne legyen nadrágtartó…

KÁNTOR

Hanem hózentróger.

GEDEON

Anna! Azt a kabátot a hátadról vesd le, mert leltári!

ANNA

Kántor úr a húsvéti adagját is megitta már! El.

KÁNTOR

Nagy boldogság nekünk, hogy végre ember került ide a pult mögé. Az örök nagy kérdés: hivatalt a férfiúnak, vagy férfiút a hivatalnak? – eldőlt immár. Ide férfiút adott az Isten… a káderosztály. Erre megihatnánk egy féldecit.

GEDEON

O, ő, pé, er, rum. Tény és való, hogy ez is bizalmi állás. Különben az elődöm nem került volna maga is börtönbe.

KÁNTOR

A bizalom börtönnel jár.

GEDEON

Hogy? Igen. Tölt, isznak. Megmondták világosan: jól tettem, hogy Vizeslepedőst a pofon miatt törvényre adtam. Aki hivatalos orcát merészel bántani: minden hivatalos orcát sért egyúttal. Ezzel szemben a hegedűvásárlást, mármint hogy épp a méltóságos úrtól vettem, nem lett volna szabad letagadnom. Pedig csak megfeledkeztem róla. Az is helyes volt, hogy a tiltott nóta miatt a nyomorultat megbüntettem, de ugyanakkor nem lett volna szabad szájtátinak lenni a családom dolgában… Mert Vizeslepedős ezt ellenem kihasználta. Sokirányú tehát az ellentét. De győz mindig a pozitívum!

KÁNTOR

Nagy ember – nagy mondás. Iszik. Menj le a te Uradnak örömére.

PRESBITER

Jön becsípve. Elnök elvtárs, drága barátom, rettentően szomjas vagyok, egy libafröccsöt szédületes gyorsasággal!

KÁNTOR

Hé, Presbiter! Én is megiszom veled egy preckeltet.

PRESBITER

Preckeltet az Isten szolgájának szédületes gyorsasággal!

GEDEON

Szédületes! Ide hallgass, Presbiter! Engem leváltottak, és bizalmi próbán vagyok. Úgy legyen.

PRESBITER

Ámen!

GEDEON

Befejeztem a kampányokat, az akciókat és a kultúrforradalmat. Énnekem eddig messziről kalapot emeltek, soron kívül beretvált a borbély, megfordultam magasabb helyeken, sőt újságírókkal is beszélgettem, nyilatkoztam…

KÁNTOR

Megnyilatkozott!

PRESBITER

Mint az égő csipkebokor.

KÁNTOR

És akkor hangot hallék!

GEDEON

Nem voltam akárki, és nem leszek akármi. Még reád húzhatom a vizeslepedőt!

PRESBITER

A nyelvezete megmaradt! Azt nem váltották le! Itt nyugszik Tókos, nem elnök már, de a nyelve még jár!

KÁNTOR

Ne adj isten, Presbiter, hogy rehabilitálják.

GEDEON

Ne pofátlankodj, mert eljöhet még az idő…

PRESBITER

Felraknál megint a kuláklistára?!

GEDEON

Tudományos alapon tettem!

KÁNTOR

Tudományos materialista-gedeonista…

GEDEON

Nono!

PRESBITER

Tanulmányozzátok a gedeonizmust! Akinek kóréból van az árnyékszéke: még nem kizsákmányoló, de ha fenyődeckából s a fedele hullámlemez: társadalmi helyzete már nem világos. Hol a helye tehát? Kuláklistán. S én a marha fejemmel a budimat még ki is meszeltem, hogy messzire lássék!

GEDEON

Egyéb is volt, nemcsak a budi!

KÁNTOR

Géptulajdonos is voltál.

PRESBITER

Gép?

KÁNTOR

Nyírógép…

GEDEON

És főleg a zavaros helyzete. Mert ha világos lett volna, nem lett volna zavaros!

KÁNTOR

Világos.

PRESBITER

Nem világos.

GEDEON

De világos. Az világos, amit mondok. Ha valami zavaros, nem lehet világos.

KÁNTOR

Nagy ember – nagy mondás.

PRESBITER

Egy világos helyzet megítéléséhez nem kell ész.

GEDEON

Világos.

PRESBITER

Egy világos helyzet magától beszél. Az ész oda kell, barátom, ahol a helyzet nem beszél magától.

GEDEON

Világos.

PRESBITER

Csakhogy ész is kell ám!

GEDEON

A fejemet ne kommentáld.

KÁNTOR

Mert hiába világos, ha adva van egy festett budi s a nyírógép…

PRESBITER

Kelletik hozzá pirinyó bölcsesség!

GEDEON

Az én fejemet ne kommentáld. Azt fennebb ítélik meg.

KÁNTOR

Dicsérd, sátánfejű, mert nem ad hitelbe.

PRESBITER

Én fizetek! Három libafröccsöt szédületes gyorsasággal!

GEDEON

Visszautasítom a rendelést, a hangot és a személyedet!

KÁNTOR

Fátylat a múltra! Legyünk jó cimborák!

GEDEON

Az én fejemet ne kommentálja.

PRESBITER

Fejes voltál. A fejedet kommentálom!

GEDEON

Kiutasítalak a szövetkezetemből!

 

Az ajtó előtt muzsikaszó. „Ha még egyszer, ha még egyszer…”

 

ANNA

Be, rémülten. Itt vannak!

GEDEON

A rajoni elvtársak? A tartományiak?

ANNA

A káderosztály jött neked éjjeli zenét adni!

GEDEON

Anna! Már te is? Zavard el őket! De várj! A zenét hallgatva. Lehajtanám bús fejemet fehér hattyú, hattyúfehér… Emlékszel, Anna? Ezt énekeltük, amikor engem beiktattak… Azt a hétszentséges…

ANNA

Rosszul vagy, Gedeon?

GEDEON

A szívem szakad meg. És a presbiter csúfolkodik velem. Hát ezt érdemlettem én? Hogy bárki csúfolkodjék velem? Nem sírtam az anyám temetésén. És most kihull a könnyem… Hát meddig lehet így élni?

PRESBITER

Ha erősen megbántottalak, bocsáss meg nekem.

KÁNTOR

Bocsáss meg neki, és adj valamit hitelbe.

GEDEON

Ha még egyszer… ha még egyszer… Anna! Meg kell a szívnek szakadni!

ANNA

A rossz időnek örvendezni kell, Gedeon. Mert arra csak jobb jöhet! Fogadd szépen a vendégeidet!

 

Pista, Simeon a zenészekkel be.

 

KÁNTOR

Preckeltet az új vendégnek!

PISTA

Édesapám! Itt vagyok a méltóságos úrral!

ANNA

Megdöglik a macskánk!

SIMEON

Szervusztok, barátaim! A szenvedés szerteszór, és a kóceráj és a szerelem összegyűjt bennünket!

ANNA

Ó, már kezdik! Gedeon, ugye nem szólnak már a harangok a fejedben?

GEDEON

Kóceráj! Szerelem! Isten hozta, méltóságos uram!

PISTA

Buridán szamara döntött. Fontos közléssel jöttünk…

SIMEON

Pista fiam és jómagam…

PISTA

Jómagam és báró szentmarjai Szentmarjay Simeon apámuram!

GEDEON

Apámuram… Annához. Anna, te vele csináltad. Őméltósága veled méltóztatott…?

SIMEON

Ezt rögvest megmagyarázzuk.

ANNA

Ó, ne tessék most semmit magyarázni. Az uram fejében szólnak a harangok.

PISTA

Ünnepélyesen bejelentjük…

ANNA

Semmit! Tessenek itt jól érezni magukat, szegény uramat kíméljék a bejelentésektől. Elég volt neki a följelentés. Pista fiam! Méltóztassatok énekelni.

GEDEON

Hadd mondják, Anna! Minden rosszra fel vagyok készülve!

ANNA

Gedeon fiam! Hozd be a demizsont a borral… Az nem leltári. A raktárban a ládán… Dé mint demizson!

GEDEON

Máris hozom! Ki.

KÁNTOR

Egyfolytában létezik az Isten.

ANNA

Pista fiam! Méltóságos uram! A bakter híreli, hogy minden pillanatban jöhet a káderes.

SIMEON

A káderes! Az a mordályos képű! Veszi a kalapját.

KÁNTOR–PRESBITER

Tessék csak nyugodtan maradni!

PISTA

Engem se isten, se káderes…

ANNA

A mai nap nem alkalmas házassági bejelentésekre! Tudod jól, fiam, hogy apád az osztályellenséget menyasszony formájában sem állhatja.

SIMEON

A finnyás ebadta!

PISTA

De már előkészítettük!

ANNA

Mondjatok egyebet… bármit! S aztán majd ha rehabilitálják…

PISTA

Maradjak tehát Buridán szamara! Hogy a tűz vesse fel!

GEDEON

Be. Dé mint demizson megkerült. Halljam a bejelentést!

PISTA

A méltóságos úrral együtt azt akartuk mondani, hogy a ló…

SIMEON

A ló?

PISTA

A ló!

GEDEON

Szóval a ló!

SIMEON

Melyik ló?

PISTA

A pofonos ló nem volt az övé. Vizeslepedős lova nem származik a méltóságos úrtól. A méltóságos úr ezt bárhol tanúsítja.

SIMEON

Az osztályharc szerteszór, a ló egybegyűjt bennünket.

PISTA

A hegedű pedig, az átkozott hegedű, amiért Vizeslepedős apámat följelentette… tessék megmondani, hogy volt a hegedűvel.

SIMEON

Kérem szépen… Sajnálattal hallom, hogy Gedeon megítélésében rossz pont a hegedű. Márpedig én írásban tanúsíthatom, hogy azt nem barátságból, hanem adósság fejében adtam Gedeonnak. Emlékezetes esemény volt, hogy valamely mágnásbálon Adél bátyám Gedeon megboldogult apjának hegedűjét a kontrás hasán széjjelverte. Gedeon tehát nem vádolható azzal, hogy családunk szekértolója lett volna!

KÁNTOR–PRESBITER

Éljen! Most lássuk a káderes pofáját!

PISTA

Most lássuk!

ANNA

Az igazság napja földerül!

GEDEON

Szívből örülök a fordulatnak. Tusst reá, zenészek! Elvtársak! A vendégeim vagytok! Tetszenek lenni. Anna! Záróra! Hagymát, szalonnát otthonról.

ANNA

Hagymát, szalonnát! Az igazság napja földerül! El.

 

A zenészek halkan játszanak.

 

PRESBITER

Gedeon a legrendesebb káder az egész tartományban.

KÁNTOR

Sose lesz többet ilyen elnökünk!

PISTA

Az én apám rendes ember! Csak a harangok ne szólnának a fejében.

SIMEON

Szíve van, uram! És nincs is meg a régi állása. Szíve van!

GEDEON

Zenészek! Húzzátok el a méltóságos úr nótáját!

SIMEON

El van már az húzva, kérem!

KÁNTOR

Mint a régi mágnásbálokon! Úgy tessék vezényelni most is a népzenész elvtársakat!

SIMEON

Ez nem mágnásbál, hanem elvtársi összejövetel.

PRESBITER

Tessék szíves lenni kézbe venni a hegedűt! A Gedeonét!

SIMEON

Ezt a hangot szeretem, Presbiter! Emberi hang… Mindazok után… A hegedűvel a kezében. Ácsi! A Gedeon öcsém tiszteletére. Nem loptam én életemben, csak egy lovat Debrecenben!

GEDEON

Nem! A lovat ne tessék emlegetni.

SIMEON

Akkor azt, hogy…

GEDEON

Ha még egyszer, ha még egyszer…

 

Mind énekelnek. Simeon végig hegedül.

 

GEDEON

Igyatok, fiúk!

KÁNTOR

Emlékszik, Gedeon bátyám?

GEDEON

Mindenre emlékszem.

KÁNTOR

Amikor Nagyszebenben…

PRESBITER

Akkor én is ott voltam.

PISTA

Elveszem a falu legszebb lányát. A rajonét!

KÁNTOR

Bibliát kerestem szegény édesanyámnak.

SIMEON

Az élet szerteszór, a Biblia egybegyűjt bennünket!

PRESBITER

Amikor Gedeonnal…

KÁNTOR

Ott találkoztunk Gedeon bátyámmal a Bruckhentál utcában.

PRESBITER

Úgy van! Bruckhentál…

PISTA

Buridán szamara! Kivel eltöltöttem sok számos éjszakát…

KÁNTOR

És kezet fogtam ott Gedeon bátyámmal.

PRESBITER

A Bruckhentál utcában.

KÁNTOR

Emlékszik, Gedeon bátyám? Kezet fogtunk, azt kérdezte: hogy van, Kántor úr? Emberileg kérdezte! Emberi hangon, érted-e?

PRESBITER

Én is ott voltam, Gedeon!

PISTA

Apámuram! Elveszem a rajon legszebb lányát!

PRESBITER

Én is ott voltam, Gedeon!

KÁNTOR

Te a szénapiacon maradtál.

PRESBITER

Nem a szénapiacon!

PISTA

Apámuram!

GEDEON

Hallod-e, fiam! Összetévesztesz bennünket!

SIMEON

Most kettőt lát. Csak ennyi!

GEDEON

Félre jár a nyelved, fiam! Lehajtanám bús fejemet…

KÁNTOR

Mondom Gedeon bátyámnak, hogy nem kapok Bibliát…

PRESBITER

És meghallgatott. Emberileg…

KÁNTOR

A templomból kilopták az anyám zsoltáros könyvét.

SIMEON

Az élet szerteszór, a lopás egybegyűjt bennünket!

PISTA

Meddig szamárkodjam én itt, méltóságos apámuram?

PRESBITER

A Bibliát már megvetted volt, amikor Gedeonnal találkoztunk.

KÁNTOR

Azt csak azután vettem a sánta fiákerestől. A harangozónak a sógorától.

PRESBITER

Hát én is ott voltam.

KÁNTOR

És kezet fogott velem.

PRESBITER

A fiákeres?

KÁNTOR

Francot! Gedeon!

GEDEON

Hattyúfehér, fehér hattyú kebledre!

PISTA

Mert az álom nyugodalom…

SIMEON

A szerelem szívfájdalom. Pistához. Ne búsulj! Megoldódik. Fiam! Az én népem! Gedeon öcsém! Atyámfiai! Csönd. A kutyafáját!

GEDEON

Bocsásson meg, hogy leigazoltattam.

SIMEON

Ezt mindenkinek meg kell szokni. Az élet szerteszór, az igazoltatás egybegyűjt bennünket. És ennek ellenére néhanapján föltesszük a kérdést: Énekli. Hol vagytok, székelyek…

GEDEON

Jaj, ezt az egyet ne… Bármi egyebet, csak azt ne!

KÁNTOR

Ajajaj! Tiltott nóta!

GEDEON

De hát miazisten! Ki parancsol itten? Simeonnal együtt énekli. Hol vagytok, székelyek? Erdélyt bíztam rátok! Erős kopogás, majd döngetés az ajtón.

PRESBITER

Ez a milícia!

GEDEON

Ijedten. Záróra! Orádenkidere!

 

Ahányan vannak, annyifelé próbálnak elbújni.

 

PRESBITER

Méltóságos uram! Ide a pult mögé!

KÁNTOR

A raktárba! Raktárba!

PISTA

Vágom kupán, akárki legyen.

GEDEON

Nem vágod! Tűnj el!

PISTA

Én sehová!

SIMEON

Szégyen és gyalázat! Most mi lesz?

GEDEON

Nem énekeltünk semmit! Mindannyian tanúk vagyunk.

SIMEON

Szégyen és gyalázat.

 

Mind elbújnak Pista és Gedeon kivételével.

 

PISTA

Vágom kupán, akárki legyen.

GEDEON

Fogd be a szád! Súgva. Hátha éppen a káderes. Nyitom már! Kiazisten?

BAKTER

Én vagyok. Marci!

GEDEON

Marci. A nagynyavalya törjön ki. Hol vagytok, székelyek?

SIMEON

Itt vagyunk a kócerájban!

PISTA

Elé lehet bújni. Tessenek elébújni.

GEDEON

Ajtót nyitva Bakternak. Csak a bakter. Jó barátunk!

SIMEON

Az élet szerteszór, a bakter megijeszt bennünket.

KÁNTOR

Most aztán mehetünk tanúskodni.

PRESBITER

Csakhogy ezt a bakter is énekelte!

BAKTER

Én? Én csak kopogtattam! Elnöki parancs még Gedeon idejéből, hogy ahol ezt a nótát hallom, oda behatoljak.

GEDEON

Nóta. Milyen nóta?

BAKTER

Hát ez. Vagyis az.

GEDEON

Akkor lám, bizonyítsad. Énekeld.

BAKTER

Nekem nincs hallásom.

GEDEON

Akkor nem is hallottál semmit. Szervusz, bakter!

SIMEON

Áldott legyen a bakter süketsége! Mert számon tartatik a zaj és a vigalom, a belépő és a kilépő, a lepcses és a hallgatag. A számonkérés egybegyűjt bennünket.

BAKTER

Ez a baj. A számonkérés. Tőlem számon kérik azt, amit hallottam.

PISTA

Maga nem hallott semmit, hallja!

PRESBITER

Ültünk a raktárban.

KÁNTOR

Zsoltárokat énekeltünk.

BAKTER

Én mást hallottam.

GEDEON

Jegyzőkönyvelhetjük. Mutasd be, hogy mit hallottál.

SIMEON

Egy jegyzőkönyv összegyűjt bennünket. Halljuk!

BAKTER

Hát az volt, hogy… Némajáték. Csak, tátog és hadonászik az égre.

GEDEON

Áááá! Csakhogy ez egészen más volt, bakter! Tudod, melyik volt ez? Amit te most itt előadtál? Ez volt. Int a zenészeknek. Nem loptam én életemben… Mind éneklik és koccintanak.

BAKTER

Lehetséges, hogy ez volt.

GEDEON

Mert azt a másikat én tiltottam be rendeletileg. Erre kell neked emlékezni, bakter! No, hirdess csak ki valamit az én időmből! Ácsi!

BAKTER

Minden ember tudomásul vegye! Tókos Gedeon rendelkezése! Aki reakciós dalokat énekel: jegyzőkönyveltetik, minden vigalomtól eltiltatik!

SIMEON

Tusst rá! Hatalmas volt!

GEDEON

Mást!

BAKTER

Mindenki megértse! Holnap tizenhét órakor, de legkésőbb húsz órakor népgyűlés. Megtárgyaltatik a bikavásárlás. Mindenki, aki a marhaállomány helyzetét nem jelenti – szankcionáltatik!

SIMEON

Fenomenális!

BAKTER

Bikahasználat tehenenként egy munkanap – önkéntesen kötelező… valamint özvegyasszonyok, rokkantak kedvezményben részesülnek. Utána kultúrműsor. Tókos Gedeon!

PRESBITER

Tusst reá!

SIMEON

Pompás ember a mi Gedeonunk!

PISTA

Az én apám rendes ember! Csak én vagyok Buridán szamara.

SIMEON

Nem loptam én életemben.

 

Mind éneklik. Odakint tömegzaj. Anna rohan be.

 

ANNA

Gedeon, kinyitni! A boltot muszáj kinyitani! A két szememmel láttam a káderest! Puskás Antit!

GEDEON

Akkor nem jó most ez a mi helyzetünk.

SIMEON

Megjavítjuk, mert elmegyünk. Zenészek! A kántor úrhoz!

KÁNTOR

Itt mulatni nem lehet.

SIMEON

Itt csak ijedezni lehet.

GEDEON

Köszönjük a látogatást!

 

Simeon, Kántor, Presbiter, Pista, Bakter énekelve s a zenészek kíséretével a raktáron át távozik.

 

GEDEON

Ha Puskás Anti jön, megnézheti a mintaegységünket. Mit akar ez a sok nép?

ANNA

Kezet akarnak neked csókolni.

GEDEON

Megkezdjük az elárusítást, Anna! Ne bömböljetek! Csak az ablakon át szolgálunk ki. Annához. Ha jönne Puskás elvtárs, ne zavarják a vásárlók.

HANG

Élesztőt!

GEDEON

Van élesztő?

ANNA

Nincs papír, amibe csomagoljuk.

GEDEON

Nincs élesztő!

HANG

Paszulykonzerv!

GEDEON

Em, en, eny, o, pé… paszuly… francot! I, lyé, konzerv!

ANNA

Csak paszulyért!

GEDEON

Hozzál paszulyt és kapsz paszulyt!

HANG

Gedeon, te nagy szervező! Utalj ki nekem egy fél deci sligovicát!

ANNA

Pé, er, esz, té…

GEDEON

Túlhaladtad! O, pé, er, es… sligovica! Gyere később, petróleumos a kezem!

HANG

A nagy vezérnek lába kelt… Gyertyát kérek! Gyertyát!

GEDEON

Melyik csúfolkodik, a meleg máléját! Nincs gyertya. Menjetek a pápához Rómába!

HANG

Kalapot! Kalapot akarok venni!

ANNA

Á, bé, cé, dé…

GEDEON

Így holnapig se találod meg. Ká, mint kalap! Milyen színűt?

HANG

Negyvenhatost!

GEDEON

Hányas számút?

HANG

Mustárzöldet!

GEDEON

Anna, mustárzöldet!

ANNA

Á, bé, cé, dé… nincs is kalap!

GEDEON

Nincs kalap, csak bundasapka!

HANG

Dugd a keresztanyád…

GEDEON

Melyik az? Melyik emlegeti a keresztanyámat? Anna, jegyezd meg a provokálókat!

HANGOK

Petróleumot!

GEDEON

Petróleumot csak holnap! Petróleumos a kezem!

HANGOK

Rézgálicot, bugyigót, cukrot, sót, ásót, biciklit…

GEDEON

Bugyigót, biciklit! És még mit nem? A kapitalizmusba képzelitek magatokat. Egyszerre csak egy beszéljen!

HANGOK

Borítékos sorsjegyet, Gedeon! Lozimpliket!

GEDEON

I, jé, ká, el… Anna! Szakíts le neki egy lozimpliket!

ANNA

Micsa pliket?

GEDEON

Sorsjegyet, a Dumnyezóját! Mikor tanulsz meg románul?

ANNA

Jövő csütörtökön! A borítékos sorsjegyet felszakítja. Nekistigetor!

GEDEON

Nem nyert semmit!

ANNA

Melyiké volt! Hat lejt kérek!

HANGOK

Szivarat, szoknyát, gumicsizmát, kék lábast, cirokseprűt!

GEDEON

Ne gyúrkodjatok! Az ajtót ne rángassátok! Nincs kiszolgálás, csak az ablakoknál. Az ajtót szabadon kell hagyjuk! Rajoni elvtársak jöhetnek! Hééé! Válasszatok magatoknak csoportfelelősöket! Azok beszéljenek! Végeztem, nincs időm tömlöcbe kerülni! Ne ordibáljatok! Mindjárt lefúvatom az egész kereskedelmet! Anna fiam, ez így nem megy. Ha nem szervezem meg a dolgot, mindjárt megbolondulunk! Szoknyát az ablakon ne adj ki! Itt próbálják fel a szemem előtt!

ANNA

Engedd be őket!

GEDEON

Hol az istenbe, mert az ajtón jöhet a káderes!

ANNA

A kémény likán!

GEDEON

Aki szoknyát akar, jöjjön be! Hármasával, hármas csoportokban és minél gyorsabban, az ajtó más célra van lefoglalva!

LÁNYOK

Akik bezúdultak. Piros szoknyát, kéket, babosat!

I. LÁNY

Nekem szoknyát és bugyigót!

GEDEON

Á, bé, bugyigó! Hányas bugyigó?

I. LÁNY

Olyan, hogy feszüljön.

GEDEON

Feszüljön, feszüljön! Honnan tudjam, hányas farod van? Káptalan vagyok én? Csend legyen ott! Tessék, próbáld fel! A többihez. No, halljam!

LÁNYOK

Piros szoknyát, kéket, babosat.

II. LÁNY

Anyámnak is, nekem is bugyigót! Az enyém nagyobbacska legyen!

GEDEON

Nem válogatunk! Anyád kihúzza jövő hétig, nem szeles az idő! Neked kell a nagyobbacska? Ekkorát nem gyártanak egész Európában! Húzódjatok félre! Gyors próba, fizetés, pucolás! Aki nem tudja a méreteit, mehet haza, nem tárgyalunk! Kisebbecske, nagyobbacska, miféle méret ez? Akinek nincs aprópénze, menjen váltani! Ez itt nem váltó bank! Halljátok, lányok! Vagy vetkőztök, vagy öltöztök, nekem itt az időt s a bugyigót ne húzzátok!

HANG

Fél kiló paprikát, Anna!

GEDEON

Anna! Nem hallod, hogy a sógorod kiabál?

ANNA

Nem látod, hogy az árut keresem? Ef, gé, há, mit kértél jó ember?

GEDEON

Hol az istenbe van a paprika? Hol a paprika? A fiók kiborul. És ez mi volt?

ANNA

Szódapor!

GEDEON

A szódaporosok mehetnek haza. Kifogyott. Törülközik. Mindjárt betörik az ajtót! Tartsunk fegyelmet, emberek! Áru van bőven, a tervet túl fogjuk teljesíteni! Száraz laska nincs! Sört a következő negyedévben! Megbolondultak ezek? Ennyi ember és mind vásárolni akar! Egyelőre csak az állapotos asszonyokat szolgálom ki! Kik az állapotosok? Tartsák föl a kezüket! Angyal, Bébi, Cenci, Dudi, Fáni, Franci! Ne dülleszd a hasad, Háni! Nem hiszem el.

ASSZONY

Nem hiszi, mert nem maga plánifikálta?

GEDEON

Te csak kurválkodol, de nem szaporítsz!

ASSZONY

Köténye alól a kispárnát kihúzza, Gedeon fejéhez veri. Majd én beperelem magát becsületsértésért! Maga lapos tökű!

GEDEON

Hijjnye! Számlázok és aztán majd számolunk.

HANGOK

Konzervet!

ANNA

Hozzatok tyúkot és kaptok csirkekonzervet! Olaj? Em, en, olaj. Nincs olaj, csak hajolajban!

GEDEON

Tökmagot rágjatok, abban rengeteg az olaj!

 

Ablaküveg-csörömpölés.

 

ANNA

Kitörték az ablakot!

GEDEON

Betörték, asszony!

ANNA

Nem mindegy az?

GEDEON

Jegyzőkönyvelni kell! A bugyipróba fel van függesztve. Záróra! Záróra!

ANNA

Orádenkidere!

GEDEON

Asszonyok, lányok, mik vagytok! Az árut mindenki leadja!

I. LÁNY

Én már felhúztam!

GEDEON

Lehúzod! Ki mit felvett, leteszi, leveti, lehúzza, nincs időm számlázni!

ANNA

Orádenkidere!

 

A vásárló nők visibálnak: „Kezdjem elölről a válogatást?” „Nem húzom én az istennek se!” „Az embert lekurvázza, s az árut visszaveszi?” „Pauker Annának fogom jelenteni!”

 

GEDEON

Tedd le az árut és ne politizálj! Kék szoknya, babos szoknya! Mehetsz! Te is mehetsz! Ilka, megállsz! Hol az áru?

ASSZONY

Itt van rajtam!

GEDEON

Ledobod!

ASSZONY

Nem dobom! Fizetem!

GEDEON

Nem számlázok, a szakramentumát! Elkapja az asszony nadrágját. Nézzünk oda! Nézzünk oda! Anna!

ASSZONY

Visibál. Szakítsa! Szakítsa! Aztán maga fogja megfizetni!

GEDEON

Anna elé vezeti. Anna! Nézd meg, Anna! Azt mondja, hogy saját bugyigója! Itt a leltári szám rajta! Anna! Nézz ide, s ne mondd, hogy rossz helyre nyúlkálok!

ANNA

Ereszd el, Gedeon!

GEDEON

Már hogy ereszteném? Fejemhez veri a párnát! Ő akar beperelni engem! Én vagyok a lapos tökű, és ő lopja az árut! Levetni!

ASSZONY

Csak az az egy van rajtam!

GEDEON

A szakramentumát! Anna, most mit csinálunk? Írd fel! Konfekcia, Braila, técsémé, hatszáznyolc! Mehetsz!

ANNA

Técsémé hatszáznyolc!

ASSZONY

Magát beperelni sem érdemes! Bolondnak nincs törvénye!

 

Kürtszó, majd csend. Vásárlók mind el.

 

GEDEON

A káderes!

 

Belép Vizeslepedős a Bakterral.

 

VIZESLEPEDŐS

Mi történik itten?

GEDEON

Árusítás. Mi közöd hozzá?

VIZESLEPEDŐS

Bakter, itt voltatok?

BAKTER

Itt ehelyt.

VIZESLEPEDŐS

És mit énekeltetek?

BAKTER

Hát… nem loptam… nem loptunk lovat Debrecenben…

VIZESLEPEDŐS

Nenene! Azt a másikat mondd! A reakciósat!

BAKTER

Én nem énekeltem!

VIZESLEPEDŐS

Hanem ki énekelte?

GEDEON

Mi közöd hozzá, te névtelen följelentő? Takarodj innen!

VIZESLEPEDŐS

Énekeltél, vagy sem?

GEDEON

Énekeltem, de semmi közöd hozzá! Neked is záróra, hordd el magad innen!

VIZESLEPEDŐS

Jegyzőkönyvelés végett majd jövök az őrmesterrel!

ANNA

Rúgd ki, Gedeon!

BAKTER

Ne, ne!

GEDEON

A kifelé menő Vizeslepedős után. Állj meg, te gazember! Nem elég, hogy évek óta áskálódol a káderosztálynál? Nem volt elég a följelentésekből? Nem volt elég?

VIZESLEPEDŐS

Hangja. Ne bolondulj, Gedeon, mert szétverem a pofádat!

GEDEON

Adok én neked újabb följelentést!

 

Csend.

 

ANNA

Mért jelentettél föl bennünket, Marci?

BAKTER

Becsületúristenemre… Ő hallotta meg. Épp itt ment el az ablak előtt a rajoni káderessel.

ANNA

Jézusom, szűzanyám!

GEDEON

Jön. Ennek is a hátán van a füle. Csak úgy érti a szót, ha odasuppant neki az ember.

ANNA

Felpofoztad, Gedeon?

GEDEON

Fel én.

ANNA

Jól tetted, Gedeon!

BAKTER

Rosszul tette! Az orcája nem egyéni! Hivatali.

GEDEON

Hogyhogy?

BAKTER

Reggel óta ő az elnök. Az elnökünk.

ANNA

És te mért nem szóltál?

BAKTER

Megtiltotta! Szigorúan megtiltotta!

ANNA

Miatyánk, ki vagy a mennyekben. Sírva. Legalább te szólhattál volna. Mert ahány szolgád itt a földön, mind képmutató… Mindig csak az erősnek cinkosa…

GEDEON

Mennyi a mai bevételünk, Anna?

ANNA

Nyolc hónap, Gedeon. Ó mit fogok én csinálni nélküled, Gedeon?

GEDEON

A meleg máléját! Ez a hét is jól kezdődik. Ne sírj, asszony! Az ember oda megy, ahová delegálják!

 

 

Függöny.

 

 

Negyedik felvonás

 

Első kép

Szín: Gedeon házának eleje, majd a lakás belseje. Harangszó. Idő: nyolc hónappal az előző felvonás után. Gedeon jön batyuval a hátán. Megáll, nézelődik, majd benyitna házának ajtaján, amely zárva van. Dörömböl. Távolabbról iskolás gyermekek énekelnek: „A nagyvezérnek lába kelt előttünk tág teret stb.”

 

GEDEON

Anna! Annuskám! Pista fiam! Hééé! Kihaltatok? Annuskám, a süket szűzmáriádat! Anna! Annuska!

 

Simeon jön, a közben elcsendesült Gedeont észre sem véve az ablakot kezdi kocogtatni.

 

SIMEON

Tókosné, hallja! Tókosné! A kriptakulcsot hamar! A kulcsért jöttem, Anna!

GEDEON

Nincsenek itthon.

SIMEON

Ugyancsak Tókosnét? Ördög és pokol, Gedeon. Meg sem ismerem! Honnan jön maga, Gedeon, hogy meg sem ismerem?

GEDEON

Én a tömlöcből.

SIMEON

Mennyi volt?

GEDEON

Nyolc hónap – Tirgu-Mureş.

SIMEON

Én is onnan jövök. Hogy nem láttuk egymást? Maga mivel jött?

GEDEON

Amnesztiával s Ludasról szekérrel.

SIMEON

A haját is levágták.

GEDEON

Melegünk volt, méltóságos uram. És tudja, hogy van ott?

SIMEON

Ne mondja, ne mondja, nem politizálok.

GEDEON

Az ügyemről semmi vélekedése?

SIMEON

Roppantul sajnálom, de abszolúte semmi. Ahhoz sem szóltam hozzá, mikor én kerültem a csatornához, nemhogy a más ügyét akármilyen formában is kommentálnám. Vizeslepedős engem is be akart záratni.

GEDEON

A tiltott nótát méltóságos uram kezdte. Azzal a kérdéssel.

SIMEON

Szerencsétlen kérdés volt. És ez a baj, hogy maga ráduplázott.

GEDEON

Hogyne dupláztam volna! Tessék visszaemlékezni. Én álltam jobbról, ön balról, mellettünk Pista fiam és a presbiter. Én a kántortól akartam valamit kérdezni, és mivel sehol se láttam, azt kérdeztem: hol vagytok, székelyek?

SIMEON

Végül is nem ezért került a lerbe.

GEDEON

Tudom. A pofonért. De szíveskedjék elismerni, hogy minden baj az ön kérdésével kezdődött. Mert ha az nincs, én rá nem duplázok. – Vizeslepedős nem hallja meg, és nem jön arra, és ha nem jön arra, engem nem háborít fel, s a pofon is elmarad. És bár kezdetben egészen más dalokat énekeltünk, ön teljesen váratlanul megkérdezte: hol vagytok, székelyek? Pedig mind ott voltunk.

SIMEON

Tanultam belőle, Gedeon. Már én ezután nemhogy a székelyek, de még az időjárás felől sem érdeklődöm meggondolatlanul. De nekem a kulcs kell!

GEDEON

Milyen kulcs?

SIMEON

A kriptakulcs.

GEDEON

Mi végett olyan sürgősen?

SIMEON

Keresztanyámat hoztam.

GEDEON

A kriptát megmutatni?

SIMEON

Már nem láthatja szegény.

GEDEON

Nem lát?

SIMEON

Meghalt.

GEDEON

Ó! Már megijedtem, hogy megvakult.

SIMEON

Neki harangoznak.

GEDEON

Én meg azt gondoltam, hogy csak az én fejemben szólnak. Isten nyugtassa meg.

SIMEON

Köszönöm. Adja hamar a kulcsot!

GEDEON

Nem tudunk bemenni!

SIMEON

Akkor betörjük, a kutyafáját!

 

Anna jön.

 

GEDEON

Jön már! Anna! Annuska!

SIMEON

Hála istennek!

ANNA

Gedeon! Édes uram, Gedeon! Megálmodtam! Megálmodtam! Főztem neked paszulylevest!

GEDEON

Add a kulcsot hamar a méltóságos úrnak!

ANNA

Milyen kulcsot?

SIMEON

Várnak engem a kulccsal! Anna drága! A kriptakulcsot kérem!

ANNA

Csak enni adok az uramnak. Belépnek a házba.

GEDEON

Megehültem!

SIMEON

Most kell! Azonnal! Olyasvalami a temetés az ember életében, amit halogatni lehet? Segítsen, Gedeon, az isten szerelmére!

GEDEON

Segítek.

ANNA

Csak tudnám, hogy hol van. Egyél, Gedeon.

SIMEON

Hát nem érti, Anna? A gyászmenet közeledik!

ANNA

Csak tudnám, hogy hol van.

GEDEON

Akkor én megszervezem a kutatást.

ANNA

Te ne szervezkedj! Jó, hogy hazajöttél.

SIMEON

Keresztanyám is hazajött, nem érti? Én az eseményre számítottam, azért érdeklődtem már tavaly is: megvan a kulcs, Anna? Megvolt! Melyik szegen lógott? Gondolkozzunk! Na egyék most, uram!

ANNA

Csak tudnám! Csak tudnám!

GEDEON

Semmi pánik, méltóságos uram! A kulcs itt van valahol, csak föl kell kutatni. Na mármost: ezt a szobát szektorokra osztjuk. Hárman vagyunk, két szektor egy felelős.

SIMEON

Ne szektorozzunk, uram! Közeleg a menet, múlik az idő…

GEDEON

Az idő múlását is megszervezzük! Megbízottaink tíz percenként jelentik, hol tart a gyászmenet, a döntő pillanatban pedig ott leszünk a kulccsal. Lovas futárok, mint a vetési kampányban…

SIMEON

Ne futkározzon, uram, ez temetés, nem vetési kampány.

ANNA

Csak tudnám! Csak tudnám!

GEDEON

Két óra múlt három perccel. Megkezdtük! Anna, az ágy alatt keresd! Az ablakon kikiált. Hé te gyermek! Te vagy a kicsi Vizeslepedős? Szólj, mikor a gyászolók a temetőhöz érnek! Öt lejt kapsz a méltóságos úrtól. Simeonhoz. Megfelel az összeg?

SIMEON

Követelem a kulcsomat! Ne marháskodjék!

GEDEON

Akkor nem szervezek semmit. Vesse fel az egész temetést az anarchia!

SIMEON

Keresztanyámat is anarchiába kergeti. A falu nem volt elég neki! Könyörgök, Gedeon! Anna! Erőltesse kicsit a fejét!

ANNA

Azt csinálom! Azt csinálom!

GEDEON

Mozgás legyen, különben nem vállalok felelősséget!

ANNA

Nincs, nincs az átkozott!

SIMEON

Azt mondja, hogy átkozott.

GEDEON

A tálas mögött, méltóságos uram! A tálas tetején is!

ANNA

Ott már kerestem.

SIMEON

Tálas előtt, tálas mögött s a tetején! Itt áll az ember minden tragédiának a legtetején, és kotorászik nevetséges módon a tálas tetején. Itt olyan rend van, Gedeon, akár a maga fejében! Ide kerüljek én apatársnak! Ide kerüljön a lányom, a szerencsétlen…

GEDEON

Miről tetszik beszélni?

ANNA

Méltóságos uram, ezt hagyjuk a végére! Essünk át a temetésen.

SIMEON

Essünk át! Kulcs nélkül hogy essünk át?

ANNA

Itt lógott a szegen, a nyavalya törje ki.

SIMEON

Mikor, Anna? Mikor?

ANNA

Most négy esztendeje!

SIMEON

Négy esztendeje!

GEDEON

Akkor én már elnök voltam!

SIMEON

Micsoda szégyen és botrány. Az ember a keresztanyját elveszíti, s a kriptakulcsot nem találja. Mindent elveszítünk, és semmit se találunk.

GEDEON

Anna, a padláson keresd a szerszámos ládában!

ANNA

Úgy van! Ott kell lennie! Ki.

SIMEON

Mit csinálok én most? Azt mondják meg!

GEDEON

Ha elveszett is a kulcs: a fejünket őrizzük meg.

SIMEON

A fejünket – a fejetlenségben.

GEDEON

Minden csak rajtunk múlik. Én mindig azt mondtam: minden csak rajtunk múlik. Nem a külső tényezőkön.

SIMEON

Szemináriumot tartunk vagy temetünk, a kutyakrisztusát! Már én is káromkodom.

GEDEON

Méltóságos uram…

SIMEON

Vegye tudomásul…

GEDEON

Tessék ide…

SIMEON

Semmi tessék… Semmi lássék… Ide hozatom az elhunytat, letétetem a koporsót a háza közepébe, és ha meglesz a kulcs, ha nem lesz meg a kulcs, a maguk baja!

GEDEON

Én az elhunytat bármikor szívesen látom, de jobb lenne mégis…

GYERMEK

Gedeon bácsi!

SIMEON

A guta fog mindjárt megütni!

GEDEON

Itt a lovas futár. Mondjad, mi van?

GYERMEK

A gyászmenet bekanyarodott a temetőbe! Az egyik koszorú elveszett.

GEDEON

Az egyik koszorú elveszett.

SIMEON

Összesen egy volt! Keressétek a koszorút!

GEDEON

Azt a hétszentségit! Más elgondolásom is van! Előterjesztem.

SIMEON

Én pedig azt az elgondolásomat terjesztem elő, Gedeon, hogy maga egy nagy barom, az oldalbordája pedig egy… egy kocaborda!

GEDEON

Pardon! Én úgy is bánhatnék önnel, ahogy az újság írja: éberen és kombattívan. Nem teszem. Én az ön kulcsát keresem.

SIMEON

Ha! A harangozást is abbahagyták. Üzenjen a harangozónak, hogy kezdje elölről, órabért fizetek neki!

GEDEON

A harangozó most csak szivarszünetet tart. Tehát azt mondom: kovácsmester, feszítővas, betörés a sírba…

SIMEON

Betörés útján! Ó, tempores…!

GYERMEK

Gedeon bácsi, megkezdődött a prédikáció!

SIMEON

Már búcsúztatják. Meg se hallgathatom, hogyan vélekedik a pap a keresztanyámról.

PRESBITER

Be. Méltóságos uram! Né, Gedeon!

GEDEON

Amnesztia.

PRESBITER

A kulcsot kérjük, a pap nem bírja tovább a ceremóniát! Nem tudja nyújtani.

GEDEON

Nyújtsa! Nem szakad! Temetés van ott, vagy laskatészta?

SIMEON

Énekeljetek, Presbiter! Énekeljetek!

PRESBITER

Már mindent elfújtunk.

SIMEON

A zsoltáros könyvéből. Legyen meg az Úr tetszése, úgyis csak egy költözés ez.

PRESBITER

Volt!

GEDEON

Anna! A meleg málédat!

SIMEON

Itt marad hát, ami föld volt, bezárja a sötét sírbolt.

PRESBITER

Volt. De hogy zárja be, ha nincsen kinyitva?

SIMEON

Szörnyű halál, ím köztünk áll.

PRESBITER

Hangoztattuk.

SIMEON

Megdöbbent kebellel állunk.

PRESBITER

Úgy is álltunk.

SIMEON

Térj pihenni, fáradt vándor… Gyarló testünk porrá lészen, sírva jöttünk a világra… Az élet csak füst és pára… És még mi az isten?

PRESBITER

Mit csináljunk egyebet? Nincs semmi ötletünk.

GEDEON

Szomorkodjatok, a hétszentségit! Ne várjatok minden semmiségre felsőbb utasítást!

SIMEON

Ó, tempores! Semmiség! Matildom, bocsásd meg nekem, hogy mások ilyen hülyék. Presbiter, szaladj a kovács után! Jöjjön a szerszámaival!

PRESBITER

Nincs szerszámja!

SIMEON

Hogyhogy nincs szerszámja.

PRESBITER

Minden szerszámját elásta, mert Gedeon kuláklistára vette!

SIMEON

Hallatlan! Újra megszólalnak a harangok. Vége a szivarszünetnek. És most mi lesz? Mi lesz, Gedeon?

GEDEON

Ha nem jutunk be a kriptába, elvisszük másfelé. Garantálom, fedél nélkül nem marad a méltóságos asszony.

SIMEON

Szaladj már, Presbiter, találjatok ki valamit.

PRESBITER

Szaladok, de nincs szövegünk! El.

SIMEON

Dünnyögjetek, ha nincs szöveg! Égbekiáltó! Matildom, bocsáss meg.

GEDEON

Folytassuk, méltóságos uram! Azt a ládát még kiborítani. S én ezt a szekrényt… Anna! A meleg málédat!

 

Míg Simeon a ládában turkál, Gedeon a szekrényajtót nyitja. Lenge ruházatban Cilike esik ki rajta. Gedeon visszatuszkolja, az ajtót rázárja.

 

SIMEON

Ó, tempores!

GEDEON

Dumnyezós szűzmária! Mi van itt. Mi volt itt?

SIMEON

Hát ez reménytelen. A szekrényben megnézte?

GEDEON

Ne ne ne! Ami ott van, nem ránk tartozik. Fehér… fehérnemű…

ANNA

Be. Megvan! Megvan!

SIMEON

Végre! De hol van?

ANNA

Most jutott eszembe. Elvitték az iskolások… pionírok…

SIMEON

Iskolások… Pionírok…

ANNA

Ócskavasgyűjtéskor!

SIMEON

Az én szeretteim… lakásának kulcsát… iskolások, pionírok… ócskavasgyűjtéskor… Erre már nincs szó. Matildom!

ANNA

Hátha ott van még…

GEDEON

Abból már rég ágyút öntöttek. Minek kellett azt idehozni, méltóságos uram?! Folyton példát mutató házba!

SIMEON

Minek, minek! Ne mondják, hogy az őseimmel tartok gyanús kapcsolatot! Minek! Ostoba kérdések! Veszi az esernyőjét és kifelé menet. Micsoda pogányság és tatárkodás örökkévaló dolgokkal! Gedeon, tudja, mit mondok én magának? Hát azt mondom. El. Matildunk, szegény Matildom!

GEDEON

Ez így rendben volna, de mi lesz a másikkal?

ANNA

Milyen másikkal?

GEDEON

Tudod te jól. Aki a szekrényben van.

ANNA

Mindenki elment már, Gedeon. Szegény fáradt fejed. Harangok szólnak benne. Láttál valamit a szekrényben? Nyolc hónap. Nem csodálom.

GEDEON

Az ott nem nyolchónapos. Valamivel többet mutat.

ANNA

Többet. A fejedet ugye nem ütötték? Ott…

GEDEON

Én látom a valót, mégis én vagyok a félnótás ugyebár. No gyere. Kopog a szekrény ajtaján. Szabad?

CILIKE

Nem szabad!

ANNA

Szentisten! Kísértet!

GEDEON

Az lehetséges, de fehérnép.

CILIKE

Gedeon bácsi, tessék a szobából kimenni.

GEDEON

Hallod?

ANNA

Hogy került oda?

GEDEON

Tőlem kérded?

CILIKE

Férfiak jelenlétében nem tudok kimenni!

GEDEON

Hallj oda! Az ágyba be tud feküdni, a szekrényből már nem képes kibújni. Felrántja a szekrényajtót. He? Cilike Gedeon nyakába ugrik.

CILIKE

Drága jó Gedeon bácsi!

ANNA

Nem kísértet!

GEDEON

Nem. De mi az isten?

ANNA

Cilike!

GEDEON

Cilike.

ANNA

A méltóságos úr leánya!

GEDEON

Azt én értem. Csakhogy a szekrényben még nem találkoztunk.

CILIKE

A gutaütés ugye nem kerülgeti?

GEDEON

De éppenhogy kerülget. Hová dobjam, asszony? Mit csináltál a házamból, Anna? A meleg málédat!

ANNA

Tedd le szépen.

GEDEON

Az ablakon dobom ki!

CILIKE

Nem oda való vagyok én! Jaj, Gedeon bácsi!

ANNA

Lepedővel szaladgál utánuk. Ne bolondulj, Gedeon! Ne menjen el az eszed, Gedeon!

GEDEON

Miután Cilike leugrott a nyakából s az ágyra csombolyodott. Magyarázatot kérek! Kisasszony hogy kerül a házba, a házból az ágyba, ágyból a szekrénybe, a szekrényből a nyakamba? Ezt halljam!

ANNA

Most jött rád a kihallgatás?

CILIKE

Ennyi mindenre most nem tudok válaszolni.

GEDEON

Vetkőzni tud. Beszélni nem. Ilyet még nem láttam.

CILIKE

Melegünk volt, jó ember! Melegünk volt! Aztán ide hajtott a libido.

GEDEON

Libido? Az kicsoda? Micsoda?

CILIKE

Hát a forróság.

GEDEON

Forróság? Tűz lángja!

ANNA

Gedeon, ne guvaszd a szemed!

GEDEON

Ne guvaszd! Az ember megtér a börtönből, senki sem várja, Simeon úr veri az ablakot, a kriptakulcsot elviszik az ágyúgyárba, ebéd közben temetést szervezek, a szekrényből csóré nők másznak a nyakamba, itt libidóznak, s még én guvasztom a szemem! Hát hogy az isten lovába ne guvasztanám?

ANNA

Vegyük tudomásul, ami van, és ne csodálkozzunk.

GEDEON

Magácskát ki ültette oda a szekrénybe?

CILIKE

Pista.

GEDEON

Miféle Pista?

CILIKE

Tókos. Az öreg Tókosnak a kicsi tokja.

GEDEON

Á! És mi végett?

CILIKE

Megbeszélés.

GEDEON

Megbeszélés. Értekezlet. Milyen ügyben?

ANNA

Répa…

GEDEON

Ne répázz! Halljam.

CILIKE

Hát, immáron századszor megbeszéltük az esküvőt.

GEDEON

Kinek az esküvőjét?

ANNA

A tiedet, ejsze.

GEDEON

Tehát az én fiam azt mondta kegyednek: tessék befáradni, le az áncungot, kezdődik a megbeszélés, munkaülés, ha nem tévedek, épp a különféléknél tartottak. A libidónál. Úri helyen így hívják a kurválkodást ugyebár, ugyebár!

ANNA

Te ne jegyzőkönyvelj most!

GEDEON

Hált! És Pista hol van? A kéményben?

CILIKE

Elment két tanút keresni.

GEDEON

Tanúkat. Ehhez a szekrényaktivitáshoz?

CILIKE

Az egybekelésünkhöz.

GEDEON

Egybe… és magácskát itthagyta.

CILIKE

Azt mondta, nyugodtan ülhetek itt. A bácsi a börtönben van.

GEDEON

A bácsi börtönben. És itt a hacacáré!

ANNA

Hacacáré? Rabság és tűzveszély!

CILIKE

Rabok vagyunk és tűzkárosultak.

GEDEON

Mi a szösz?

ANNA

Temiattad a kezük meg van kötve, és nem kelhetnek egybe.

GEDEON

És a tűz?

ANNA

Veti fel őket a szerelemtől.

CILIKE

Lánggal ég a szerelem…

GEDEON

Lánggal! Hát akkor keljenek egybe!

ANNA

Engedélyezed?

CILIKE

És nem üti meg a guta?

GEDEON

Meghökkentjük őket, a szakramentumát! Keljenek egybe.

 

Pista be.

 

PISTA

Cilike, megvan a két tanú, csak most temetésre mentek.

ANNA

Pista, fiam! Pista! Apád leülte a nyolc hónapot, és beleegyezett.

PISTA

Ölelkezve. Apám! Áldott legyen a tömlöc! Az eszét meghozta!

GEDEON

Megvolt! Megvolt azelőtt is!

CILIKE

Énekel. Nem hal étlen, nem hal szomjan Buridán szamara!

ANNA

Báró szentmarjai Szentmarjay Tókos Istvánné. Jó hosszú nevük lesz! Megvan a kulcs!

GEDEON

Hosszú név, rövid ész. Menjünk a temetésre. Simeon úr megbántódik.

ANNA

Itt a kulcs! A kulcs a szekrényben!

PISTA

Igyekezzünk Matild keresztmamához!

GEDEON

Anna! A zsoltáros könyvet! És a fekete kalapomat.

ANNA

Hol az a könyv? Istenem, de nagy napunk van!

PISTA

Áldott legyen a nyolc hónap! Cilike, gyorsabban!

GEDEON

Menjen csak le a temetés, jön rá mindjárt a hökkentés! Zsoltárt kértem, asszony! Nem látod, hogy ez az Antidühring?

ANNA

Az ántiját! Úgy is jó lesz! A fedele mind a kettőnek fekete! Indulás!

GEDEON

Elvtársak! A kettőszáz tizenegyediket. Énekelve indulnak. Menj el a te nyugalmadba, boldog lélek, követünk. Hogy a kívánt nyugalomban részt vehessünk, sietünk…

 

Második kép

Szín: a temető. Díszes kripta, kopott felirattal: Báró szentmarjay Szentmarjay Simeon családi sírboltja. Feltámadunk! A temetés lezajlott, a gyászolók elmentek torozni. Gedeon és Simeon maradt hátra a kripta előtt egy padon ülve. A temetési szokás szerint az elhunyt emlékére fölhajtanak egy-egy pohárkával.

 

GEDEON

Hát akkor isten nyugosztalja, méltóságos uram.

SIMEON

Mármint…

GEDEON

Őt, a méltóságos keresztmamát.

SIMEON

Úgy igen. Ne haragudjon, hogy a kulcs miatt lemarháztam.

GEDEON

Legyen neki könnyű a cement és a malter.

SIMEON

Legyen.

GEDEON

Mit tetszett szívni?

SIMEON

Nácionált?

GEDEON

Akkor egyek vagyunk a demokráciában. Hol tetszik dolgozni jelenleg?

SIMEON

Kavicshordás. Télécsémécsépécsé.

GEDEON

A bütykeiről gondoltam.

SIMEON

Bütykök?

GEDEON

Mind a két kezére ki tetszettek nőni.

SIMEON

Nem panaszkodom. Nem ajánlatos.

GEDEON

Hogy fulladnának meg a nevük napján.

SIMEON

Fulladjanak. Kicsodák?

GEDEON

A névtelen följelentők. A vizeslepedősök.

SIMEON

Ijedten körülnézve. Szervusz, apatárs.

GEDEON

Isten nyugosztalja.

SIMEON

Az már volt. Szervusz még nem volt.

GEDEON

Hát legyen?

SIMEON

Szervusz, apatárs!

GEDEON

Hökkentés, elvtársak! A káderosztálynak az állát szeretném most látni. Szervusz, apatárs! Ölelkezés.

SIMEON

Ajándékom is van ez alkalomra.

GEDEON

Baráti kézfogás?

SIMEON

Kripta. Kripta.

GEDEON

Kripta.

SIMEON

Engem már a Télécsémépécsé fog amúgy is eltemetni. Apatársam, reád hagyom a kriptámat. És a helyemet is benne. Semmi egyebem nincsen. S a lányomnak gyenge a hozománya.

GEDEON

Hogy én odaköltözzem a fejedelmi csontok közé? Ez igen! Ez még nagyobb hökkentés lenne, az anyjuk csipogóját!

SIMEON

A feltámadásnál maga Szent Péter is el fog csodálkozni. Csak el ne tűnjön megint a kulcs.

GEDEON

Hát nem mondom… Nyugodt hely, csendes hely. Éppen olyan, mint egy malacfiaztató.

SIMEON

Malac? No vedd csak számba.

GEDEON

Rendbe kellene majd tenni. A vakolat málladozik, az ablaka betörve… Egy kicsit homályos, huzatos. Nincs itt huzat?

SIMEON

Csak nem fog az téged zavarni!

GEDEON

Nem engem, apatárs! A látogatóimat. Világítás van, évforduló, koszorúzás. Náthásodjanak meg, akik ápolják az emlékemet?

SIMEON

Lesz időd renováltatni. Mikorra számítasz…?

GEDEON

Nem tudom, hogy alakul még a helyzetem. Bár csak egyetlen vágyam maradt még: visszatromfolni a káderosztálynak.

SIMEON

Elfogadod tehát?

GEDEON

Nem tudom, mivel viszonozhatnám.

SIMEON

Ugyan!

GEDEON

Ismeretség útján jó sírhelyet tudnék szerezni neked Vásárhelyen. Príma, keletre néző… színmagyar környezet. Bolyaiak, Telekiek… Höhő!

SIMEON

Kérlek, ne politizálj! Jön az anyatárs. Koccintanak. Használd egészséggel.

 

Anna jön.

 

GEDEON

Jó, hogy jössz, Annuskám! Hallgasd csak, mik vagyunk, mik lettünk.

ANNA

Már megint!

SIMEON

Gedeon apatárs! Édes, egyetlen anyatárs!

ANNA

Ó! Tessék szíves lenni még egyszer mondani.

SIMEON

Létrehoztuk az apa- és anyatársulást.

ANNA

Méltóságos apatárs! Káderosztály, kriptakulcs és Buridán szamara… Az örömtől minden tótágast áll a fejemben. A kántornál várnak a torozók! Finom főtt hús paradicsomszósszal.

SIMEON

Ha sokan vannak, oda nem mehetek! Ilyen helyen besúgók is vannak.

ANNA

Jézusom!

GEDEON

Annál jobb! Hírét viszik legalább az én kriptámnak, Anna. Úgy nézz rá, hogy a mienk, vagyis az enyém, mert csak egy üres hely van benne.

ANNA

Azt mondod: a tied? Örök használatra?

SIMEON

A feltámadásig.

ANNA

És énvelem mi lesz? Nem megegyeztünk, hogy ha meghalunk, hol válogatjuk meg a helyünk?

GEDEON

Te is itt leszel valahol… a közelemben.

ANNA

Szereztél volna nekem is egy helyet. Jól fog esni neked, hogy ott heverészel jó fedél alatt, fejedelmek között, méltóságos asszony mellett, én meg kint fagyoskodom a szilvafák alatt?

SIMEON

Ne búsulj, anyatárs. A temetés szerteszór, a feltámadás egybegyűjt bennünket.

ANNA

Figyelmeztetlek, Gedeon: a feltámadásnál oda fognak sorolni a bárók közé, s akkor én nélküled maradok, mert elsőkből lesznek az utolsók, és megfordítva.

GEDEON

A feltámadás után is velem szándékozol…? Én azt mondottam, holtomiglan, holtodiglan, de nem, hogy azután is.

SIMEON

Ne legyünk oly mohók, anyatárs!

ANNA

Nem hagyom, nem hagyhatom őt magára sem itt, sem oda túl, sem a pokolban, sem a mennyországban, mert nélkülem nem boldogul. Egyik slamasztikából a másikba keveredik, és ha gyűlésbe kell menni, nem találja a fekete kalapját…

GEDEON

A mennyországban fehér kalapot fogok hordani!

SIMEON

Ne sírj, anyatárs! A feltámadás egybegyűjt bennünket.

ANNA

Hogyne sírnék, méltóságos apatárs! Minek milyen az eleje, olyan a vége is.

GEDEON

A vége csak jobb lehet!

ANNA

Galibára galiba jön, én már semmi jót nem várok a feltámadástól. Ó, drága jó Istenem, én édes Jézusom…

GEDEON

Ne bőgj, asszony! Nem haltam meg!

SIMEON

Ó, szent ragaszkodás!

ANNA

…hagytad volna meg őt hegedűsnek, és ne keverted volna politikába…

GEDEON

Anna! A szakramentumát!

SIMEON

Csillapodj, anyatárs!

 

Kürtszó. Bakter jön.

 

GEDEON

Te hogy merészelsz beletrombitálni a mi bánatunkba?

BAKTER

Hívat az őrmester, Gedeon.

ANNA

Ne hívassa senki! Ő sem hívat senkit!

SIMEON

Lónak fara mögött, őrmesternek lába előtt ne lábatlankodjunk! Én elmentem. Itt a kulcs, Gedeon. A kulcsok hatalma. A milícia… isten áldjon benneteket! Gyorsan el.

BAKTER

Az őrmester azt mondta…

GEDEON

Mondd, hogy jött az idő, reám lépett, és megsemmisültem.

BAKTER

Nem az idő, hanem a leltári bizottság. Óriási lett a hiány a kis kócerájban.

GEDEON

Anna! Ezt nem mondtad!

ANNA

Mikor mondtam volna? Kieresztettek a börtönből, megetted a fuszulykalevest, nem találtuk a kulcsot, megszervezted a kutatást, elhatároztuk az esküvőt, eltemettük a méltóságos asszonyt, átvetted a kriptát… mikor mondhattam volna?

GEDEON

Pénztári hiány. Akkor az egészen más. Akkor azt kell mondanom, Anna: szervusztok. Tíz-tizennégy hónap múlva látjuk egymást. Készítsd elé a szolgálatos nadrágot s vagy két túrós lepényt a zsebembe.

ANNA

Sírva. Mivel viszitek?

BAKTER

Dubával. Mint a múltkor is.

GEDEON

Mint a múltkor is. Jelenleg is. Meg a jövőben is. Egy kicsit sok nekem ez a jövés-menés. Egy élet kevés ahhoz, hogy megszokja az ember. A harangok szólnak megint a fejemben. Mondd meg az őrmesternek, hogy fütyülök a felszólításra. Itt keressen engem az örök életben. A házamba bé nem engedek senkit, mert nézd, Bakter: nálam a kulcsok hatalma. A revolvert előszedve. És lövök is, ha kell. Belép a kriptába, magára zárja a vasajtót.

ANNA

Gedeon! Gedeon! Egyetlen édes uram, el ne pusztítsad magad! Gyere ki, Gedeon! A börtönben is emberek vannak, de a halálban csak por és hamu leszünk. Ott nincs remény, és nincsen szabadulás. Nincs amnesztia. Ó, Gedeon, hallgass meg engem a te nagy ijedelmedben!

GEDEON

Mindenkinek boldog feltámadást! Énekel. Megyek síromba, nyugodalomba.

ANNA

Ne menj sírodba! Menj inkább a tömlöcbe, Gedeon! Vagy akkor haljunk meg együtt, ha már neked élni nem érdemes! Ugye, Marci, nem tesz kárt magában?

BAKTER

Tartsad szóval, hogy a bánatára ne legyen ideje. Jövünk a fölmentő sereggel! Gyorsan el, miközben trombitál.

ANNA

Édes egyetlen uram, Gedeon! Bocsáss meg nekem, ha vétettem ellened, és engedj be magad mellé. Édes uram, ne tégy kárt magadban, mert bizony isten kikaparom a szemedet! Ó, miért is kellett nekem azt az átkozott kulcsot megtalálni? Hallasz engem, Gedeon? Mit csinálsz ott bent, Gedeon?

GEDEON

Gyertyát gyújtottam.

 

A kriptából harangszó hallik.

 

ANNA

Jézusom! Harangoznak a fejében. A kicsi harang és a nagyharang is szól! Jég ellen szól! Jégverés van a fejében! Vagy halottnak szól tán? Ó, nem, nem! Hó hull. Ígéretes adventi harangszó! Békesség lesz tán a fejedben és a lelkedben, Gedeon. Hallgatlak, Gedeon, és virrasztok melletted…

 

A fény lassan kialszik. Gyors színváltás.

 

Harmadik kép

Mennyei zene. Gedeon száll a mennyországba. Csillagok gyúlnak ki, felhők váltanak színeket. Szárnyas angyal jön Gedeon elébe, átnyújt neki egy hegedűt, miközben énekli: „Alleluja, alleluja, feltámadt az ember fia!” Angyalok serege. Ismerős arcok: a néptanács székházában és vásárlás közben láttuk őket. A mennyei sereg énekel, Gedeon hegedül. A forgószínpad lehetőségei szerint Gedeon szeme előtt elvonul a menny és a szomszédos pokol látványa: az allelujázó tömeg után Szent Péter kapuja, egy szekrényből kilépve Pista és Cilike vonul esküvőre, majd azután a Sodoma-bömbölde táncoló lányokkal, kanördögökkel, a szövetkezetben látott zenészekkel. Hatalmas kondérban főzik Vizeslepedőst.

 

GEDEON

Anna, ó Anna! Ha látnád, mit látok, Anna! Meglátja a Baktert, hóna alatt újságköteggel. Hé, Bakter!

BAKTER

Megjelent, megjelent a Mennyei Lobogó! Kecefalván is megtörtént a feltámadás! Az istentelenség újabb térvesztése! Tókos Gedeon kifizette az egyházi adóját! Szenzációs hírekkel – a Mennyei Lobogó! Friss a Mennyei Lobogó, Kecefalván ünnepélyes körülmények között megtörtént a feltámadás! Ezen gyönyörű tájakon az ősi szokás szerint… Egy személyt agyontapostak. Máskor nem fog gyurakodni. Szenzációs események Kecefalván. Miként lett egy elvtársból apatárs! Tókos Gedeon sutba vetette az Antidühringet!

GEDEON

Mindent tudnak, a szakramentumát!

BAKTER

Karácsonyi munkavállalások! Szorgos előkészületek!

 

Megszólalnak az aranytrombiták, majd csönd.

 

EGY HANG

Hallgassátok az Urat! Az Úr szól hozzátok!

AZ ÚR HANGJA

Híveim! Mennyei seregek! Fogadjátok keresztényi szeretettel a tékozló fiút, Tókos Gedeont, kebelünkbe megtért gyermekünket! Kezdő még az örök életben, vegyétek őt gondjaitokba. Péter fiam, szedjétek ki a fejéből a harangokat, és borítsátok el őt nyugalommal! Végeztem, és ha baj van, Csíkországban keressetek!

 

Trombitaszó, majd csönd.

 

GEDEON

Fél térdre ereszkedve. Köszönöm, Atyám, hogy magad mellé válogattál engem. Egyedül te tudod elválasztani a rosszat a jótól, a férges gyümölcsöt az éptől, az ártatlant a börtöntölteléktől. Fejét rázogatva. Köszönöm, hogy a harangok nem szólnak már a fejemben, és hányatott földi vándorlásom után a te örök nyugalmaddal borítasz el engem. Csak azt mondanád el még, Uram, hogy mi lesz itt az új megbízatásom? Oda megyek, ahová küldesz, mindent elvállalok.

SIMEON-SZENT PÉTER

Intésére a tömeg kivonul. Először is tisztázzuk: honnan jön kigyelmed?

GEDEON

Én a feltámadási ünnepségről.

SIMEON-SZENT PÉTER

Ki küldte ide?

GEDEON

Engem a csoportfelelős. Ide vagyok repartizálva.

SIMEON-SZENT PÉTER

Nem megmondták maguknak, hogy ha feltámadnak is, elsejéig ne zavarják a központot?

GEDEON

De méltóságos uram… Apatárs!

SIMEON-SZENT PÉTER

Szent Péter vagyok!

GEDEON

Bocsánat. Péter atyám, hideg van! Hideg van!

SIMEON-SZENT PÉTER

Akkor dideregjenek! Hogy mert idejönni papírok nélkül?

GEDEON

Hát az Úr mit mondott az imént?

SIMEON-SZENT PÉTER

Az Úr tudja a magáét, mi tudjuk a magunkét!

GEDEON

Engem a kriptából egyenest ide irányítottak!

SIMEON-SZENT PÉTER

Azt akárki mondhatja. A papírokból majd kiderül, ha jön a káderesünk. Puskás Anti hol van, a keserves nemjóját!

EGY HANG

Úton van a feltámadási jegyzőkönyvekkel!

GEDEON

Itt is ő van, Péter atyám?

SIMEON-SZENT PÉTER

Az Úr memóriája itt is a káderes. No, halljam: hol támadt fel, melyik világrészen?

GEDEON

Kiskece.

SIMEON-SZENT PÉTER

Aha, Kiskece. És nem volt egyszer magának valami lóügye? Ló!

GEDEON

Lovam sose volt. Lóügyem igen. A dolog úgy kezdődött, hogy volt ott nálunk egy Vizeslepedős. A ló nem volt az övé, ezzel szemben tiltott nótát énekelt. Én megbüntettem, ő megpofozott engem, akkor engem leváltottak, őt előléptették, az apatársam pedig azt kérdezte: hol vagytok, székelyek? – a dolgot Vizeslepedős politikailag félremagyarázta, visszakapta tőlem a pofont, leültem öntudatosan a nyolc hónapot, mire Vizeslepedős nyakamba sózta a leltári hiányt, és a dolgot félremagyarázva…

SIMEON-SZENT PÉTER

A félremagyarázatok az Urat nem érdeklik, tehát bennünket sem! Itt a papír beszél, s a feltámadott hallgat. Odalent nem mondták?

GEDEON

A hangszórókon hirdettek valamit, de tetszik tudni, nagy volt a tülekedés. Mindenki fel akart támadni.

SIMEON-SZENT PÉTER

Oda kellett volna figyelni, az árgyélusát! Kinek beszélünk mi, ha maguk nem figyelnek oda! Ennivalót hozott?

GEDEON

Két túrós lepényem volt, megettem az úton.

SIMEON-SZENT PÉTER

Éhezni fog, nem tehetek róla. Az ünnepek alatt nincs kantin.

GEDEON

Meg nem halok, ha egyszer fel vagyok támadva. Kinek lehet itt érdeke engem éhen dögleszteni, hogy azután nagy fáradozással újból feltámasszon?

SIMEON-SZENT PÉTER

Hogy kinek az érdeke a maguk döglesztése, nyuvasztása? Megmondhatnám, de nyugdíj előtt állok, nem foglalkozom az üggyel. Felesége?

GEDEON

Még él, sajnos. Nem lehet itt velem.

SIMEON-SZENT PÉTER

Az baj, mert itt más fehérnéppel nem lehet helytelenkedni.

GEDEON

Én?

SIMEON-SZENT PÉTER

No, húzódjék oda a padra, és kezdje el az örök életet. Ha megjön a feltámadási jegyzőkönyv, döntünk az ügyében.

GEDEON

Szárnyakat hol lehet rendelni?

SIMEON-SZENT PÉTER

Rendelni? Azok nőnek. Nem rendelhetők.

GEDEON

Hát akkor, amíg nőnek, nem beszélhetnék az édesanyámmal?

SIMEON-SZENT PÉTER

Hol az édesanyja?

GEDEON

Gondolom, itt a mennyországban, mivel nagyon jó asszony volt.

SIMEON-SZENT PÉTER

Hányas kantonament?

GEDEON

Nem tudom. Levelet nem küldött.

SIMEON-SZENT PÉTER

És én honnan tudjam annyi vénasszony között? Majd felkutatjuk. Hogy hívták?

GEDEON

Regina.

SIMEON-SZENT PÉTER

Ismertető jegye?

GEDEON

Hát… volt egy szemölcs itt a bal füle tájékán, de ennél feltűnőbb, hogy erősen hitt bennem.

SIMEON-SZENT PÉTER

Minden anya hisz a hülye gyerekében.

GEDEON

Tetszik tudni… Suttyó legényke koromban kicsi kórémuzsikát készítettem, hát az ugyebár nem szól, csak nyiszorog, a jelzése csupán valaminek. Az ígérete… Anyám lehajolt hozzám, úgy hallgatott engem, és azt mondta: nagy művész leszel, kicsi Gedeon. A jelben ő meghallotta az igazi dallamot.

SIMEON-SZENT PÉTER

És erről ismerjük föl a sokaságban?

GEDEON

Ó, a hit messziről látszik. Mint a fehér torony, olyan a hit.

SIMEON-SZENT PÉTER

Valóban szépen muzsikált itt. Hogy hívják?

GEDEON

Tókos. Tókos Gedeon.

SIMEON-SZENT PÉTER

Tókos. Itt van Mozart, Beethoven, még Dankó Pista is, de Tókosról nem értesültünk. Trombitaszóra. Ne trombitáljatok annyit! Mindjárt szétmegy a fejem. Csak karácsony ne jönne! Minden esztendőben ugyanaz a kalamajka. A berohanó Presbiter-Zorobábelhez. Mi van, Zorobábel? Mondjad!

PRESBITER-ZOROBÁBEL

Sürgős, Péter atyám, jelentem alássan! Téves besorolás folytán Tókos Gedeon nevezetű egyén került a mennyországba.

SIMEON-SZENT PÉTER

Sejtettem, a szakramentumát!

GEDEON

Az nem lehetséges, Presbiter!

PRESBITER-ZOROBÁBEL

Nem presbiter, Zorobábel.

GEDEON

De hát nem együtt…?

PRESBITER-ZOROBÁBEL

De igen. Együtt…

GEDEON

Hát akkor nem ismerjük egymást?

PRESBITER-ZOROBÁBEL

Nem.

SIMEON-SZENT PÉTER

A jelentés beszél, a feltámadott nem pofázik! Mondjad, Zorobábel!

PRESBITER-ZOROBÁBEL

Névtelen jelzések történtek arról, hogy Tókos esetében teljességgel üti egymást a helyzet és állítás. A helyzete hatalmi volt – állítása, hogy megaláztatott és üldözésnek volt kitéve. Másik állítása, hogy feleségén kívül más asszonyt nem ismert – helyzete viszont kimondottan a latroké, mivel idegen ágyból, vagyis koporsóból kelt ki báró szentmarjai Szentmarjay Simeon Matild nevű keresztanyja mellől. Itt a papír.

GEDEON

Az nem úgy volt!

SIMEON-SZENT PÉTER

Hált!

PRESBITER-ZOROBÁBEL

A feltámadás színhelyén még tart a flekkenezés. A sírok tele voltak névtelen följelentésekkel. Pohárköszöntőjében az Úr számtalan székelyt elítélt. Az istennek sem akartak fölkelni!

SIMEON-SZENT PÉTER

A súly a nyakukba! Ki fog helyettük fölkelni? A káderesünk hol van?

PRESBITER-ZOROBÁBEL

Úton van, jelentem alássan. Csíkban volt az Úrral találkozása.

SIMEON-SZENT PÉTER

Zorobábel, térj utadra! Zorobábel gyorsan el, miközben Gedeonnak odasúgja.

PRESBITER-ZOROBÁBEL

A káderes rólad tárgyalt az Úrral.

GEDEON

Akkor nézhetem magam.

SIMEON-SZENT PÉTER

Szóval így. Durumó! Durumó!

KÁNTOR-DURUMÓ

Futva jön. Jelen! Jelen!

SIMEON-SZENT PÉTER

Nézd meg magadnak ezt a befurakodottat!

KÁNTOR-DURUMÓ

Visszahajigáljuk Kiskecére?

GEDEON

Ne tegyétek, atyámfiai! Nyolc hónap vár reám, és ez a minimum!

SIMEON-SZENT PÉTER

Ne hajigáljuk. Mi fogjuk büntetni. Gedeonhoz. Maga miért tagadta el a múltját? Azt gondolja, művészettel, hegedüléssel el lehet ezt palástolni?

KÁNTOR-DURUMÓ

Palástolunk, bátyám?

GEDEON

Már én hogy tagadtam és palástoltam volna?

SIMEON-SZENT PÉTER

Ne köntörfalazzon, a szakramentumát! Hogy hívják a feleségét?

GEDEON

Tókos Anna, született Szomorú.

KÁNTOR-DURUMÓ

Húzza ki magát, ha kérdik!

SIMEON-SZENT PÉTER

És ne hazudjon, a szomorúságos jóreggelit! Né mit mond a papír: magát báró Vígh Matild mellől emelték ki feltámadáskor az embereink!

KÁNTOR-DURUMÓ

Félrelépett, hallja! Félrefeküdt!

GEDEON

Tévedés, elvtársak!

SIMEON-SZENT PÉTER

Ez itt nem elvtársi mennyország!

GEDEON

Bocsánat, Péter atya. És Durumó testvér. Nem úgy volt.

SIMEON-SZENT PÉTER

Hanem hogy volt?

KÁNTOR-DURUMÓ

Bátran ki vele!

GEDEON

Én csak úgy kerültem oda, hogy a méltóságos apatársam nálam hagyta volt a kriptakulcsot. Azt kerestük, de nem találtuk. Én a kutatást megszerveztem, és ilyenformán a szekrény is sorra került. Abból először Cilike ugrott a nyakamba, de végül ugyanonnan a kulcs is előkerült…

SIMEON-SZENT PÉTER

Megállás! Mit magyaráz kend?

GEDEON

Én az életemet, halálomat…

KÁNTOR-DURUMÓ

Minden filozófusok legnagyobbika!

SIMEON-SZENT PÉTER

Végeztünk. A papír beszél, s maga hallgat. Ha egyszer a papír azt mondja, hogy báró, akkor a papír nem téved. Jegyezze meg, hogy első volt és utolsó lesz, mert úgy írják elő a dokumentumok. Míg élt, a papok nem dolgozták föl magukat?

GEDEON

Nemigen járhattam templomba.

SIMEON-SZENT PÉTER

Paphiány? Vagy ateizmus?

GEDEON

Káderosztály.

KÁNTOR-DURUMÓ

Péter atyám, az én szektoromba vele!

SIMEON-SZENT PÉTER

A pokolba vele! Semmi keresnivalója közöttünk!

GEDEON

Engem a pokolba? Azért fizettem ki az egyházi adómat? Azért hökkentettem meg a rajoni és tartományi elvtársakat?

SIMEON-SZENT PÉTER

Indulás, Durumó. Ha jön az Úr Csíkból, ezt a gyanús alakot ne lássa itten.

KÁNTOR-DURUMÓ

Átviszem először a Sodomába. Ismerje meg ott a kínok kínját! Hehe…

SIMEON-SZENT PÉTER

Törje csak ki a forró nyavalya! Kutyaharapást szőrével büntetjük!

GEDEON

Tiltakozom! Tiltakozom! Óvást emelek! Én odalent még a kulákokat sem kínoztam! A középparasztokat is csak kukoricán térdepeltettem, de javukra tettem, hogy belépjenek önkéntesen a termelőszövetkezetbe! Tiltakozom!

KÁNTOR-DURUMÓ

Őrség! A latorkínzó kamrába vele!

 

Égi csendőrök jönnek, Gedeont leütik, megkötözik, a szájába rongyot gyúrnak, és cipelik át a pokolba.

 

GEDEON

Kiszedi a szájából a rongyot. Mindenkit följelentek! Személyes kihallgatást kérek az Atyaistentől! Az Öregistenhez fordulok memorandummal!

KÁNTOR-DURUMÓ

Pofa be!

GEDEON

Majd az Atyaisten! Visszadugja szájába a rongyot.

 

Színváltás. Felirat: Sodoma-bömbölde. Zenészek, asztaloknál a szövetkezeti boltból ismerős büntetett személyek. Ábécésorrendben táncoló lányok, zenészek.

 

KÁNTOR-DURUMÓ

Angyal, Bébi, Cenci, Dudi! Újabb gerjeszteni valót hoztam. Készüljetek! Háni! Két deci kevertet! Gedeont feloldják, főhelyre ültetik.

GEDEON

Nofene! Hát ez mi fene?

KÁNTOR-DURUMÓ

Koccintva. Szervusz, Gedeon bátyám!

GEDEON

Isten éltessen!

KÁNTOR-DURUMÓ

A lányokról le kell majd szedni a harisnyatartót.

GEDEON

Ilyen megbízást többet nem vállalok!

KÁNTOR-DURUMÓ

Háni! Tortúra-kezdés! Zenekar!

HÁNI

Angyal, Bébi, Cenci, Dudi, Fáni, Franci, Háni, Juli, Kati, Lizi, Manci, Náni, Örzse, Panni, Trézsi, Vica, Zsuzsa – Sodoma legszebb lányai!

 

Kántor-Durumó mindvégig dirigálja a zenés, táncos ceremóniát.

 

GEDEON

Ezek a csóréhasúak mit akarnak itten?

KÁNTOR-DURUMÓ

Hogy válogass közöttük. Bé mint Bébi, Cé mint Cenci!

GEDEON

Válogassa ki őket a káderosztály!

HÁNI

    Olyanok itt a leányok,
    Mint a jó szelíd bárányok,
    Nyírni hagyják magukat,
    Árulják a gyapjukat.

 

GEDEON

Durumó komám! Ez oda kellett volna Kiskecébe, mikor lemaradtunk a gyapjúbeadási tervvel!

KÁNTOR-DURUMÓ

Itt majd kinevezünk fő-fő juhnyírónak! Háni!

HÁNI

Angyal, Bébi, Cenci, Dudi stb.

CENCI

Gedeonhoz dörgölőzve.

 

    Cenci okos egy kis állat,
    Édes nála a szolgálat.

 

GEDEON

Ha te ha!

KÁNTOR-DURUMÓ

Dudi!

DUDI

    Dudi melle dudorodik,
    Csöcsi fara domborodik.

GEDEON

Azt a meleg máléját!

KÁNTOR-DURUMÓ

Bébi!

BÉBI

    Bébi bibirkálni szeret,
    Néha talál is egeret.

GEDEON

Egérfogója van! Az egeres mindenit!

KÁNTOR-DURUMÓ

Fáni, Háni! Csintalanabbul! Már gerjed az öreg! Égnek a fülei!

FÁNI–HÁNI

    Fáni a szép eszemadta
    Kópé, mint a Góré Panna,
    Kövér, csaknem megpattan,
    Három putton fara van!

GEDEON

Háromputtonyos, az anyja csipogóját!

KÁNTOR-DURUMÓ

Háni-Fáni, melegebben! Eredményesebben! Vezényel. Angyal, Bébi, Cenci, Dudi… Gedeon! A választás kötelező!

GEDEON

Választási kampány ez, jó ember? Túl sok a jelölt.

HÁNI

    Hánival jó volna hálni,
    Mert ő meg szokta szolgálni.

GEDEON

Hallj oda, miket beszél. Így tanított a jó édesanyád?

KÁNTOR-DURUMÓ

Nem ússzuk meg szárazon, Gedeonka!

GEDEON

Mondd, hogy ne tréfáljanak velem!

KÁNTOR-DURUMÓ

Tüzet-lelket belé, lányok!

HÁNI

Gedeon ölébe telepszik.

 

    Manci macskamód cselekszik,
    Náni néni már vénecske,
    Többet tud, mint hat menyecske!

 

GEDEON

Durumó! Ez megharagszik, ha lehajigálom innen? Menjen, kisasszony, mert jön a feleségem!

HÁNI

    Sári sárga, mert kiváncsi,
    Többször kíván, ugye bácsi?

KÁNTOR-DURUMÓ

Most ragadd meg!

GEDEON

Mit ragadjak?

KÁNTOR-DURUMÓ

Az alkalmat! Az ölében ül az alkalom, és nem ragadja meg. Ez aztán a politikus!

HÁNI

Többször kíván, ugye bácsi?

GEDEON

Kívánja magát a pokol! Kergetőzés, ábécénóta. Mit akar tőlem, drága? Nézz oda, nézz oda! Tönkreteszik itt a doszáromat! Durumó, ezek ördögök, nem fehérnépek! Egy öregasszony láttán. Né, már itt az anyjuk is! Durumó, a jóreggelit, én valamelyiket mindjárt farba rúgom!

KÁNTOR-DURUMÓ

Állj meg, Gedeon!

GEDEON

Állj meg te, mert téged nem kergetnek a kurvák! Bizony isten farba rúgom, akárhány puttonyos legyen is!

KÁNTOR-DURUMÓ

Ragadd meg már, mondottam, ember!

GEDEON

Ragadjak! Mit ragadjak?

KÁNTOR-DURUMÓ

Hát a kíváncsikját!

GEDEON

Én a kíváncsikját! Hánit méregetve. De hát… kötelező?

KÁNTOR-DURUMÓ

Másként az ügyed nem rendeződik.

GEDEON

És ha megragadom, rendeződik?

KÁNTOR-DURUMÓ

A Vizeslepedős helyét elfoglalod.

GEDEON

Akkor ez tehát egy újabb feladat.

KÁNTOR-DURUMÓ

Rendkívüli.

GEDEON

És aztán ő hagyja magát?

KÁNTOR-DURUMÓ

Próbáld meg.

GEDEON

Azt a hétszentséges szakramentumát. Aztán még csodálkoznak a fehérnépek, hogy a pokolba kerülnek. Ám én a feladatok elől soha meg nem hátráltam. Gyer ide, rózsám! Felkapja Hánit. Minden kampányt levezettem, embert, állatot, jó és rossz vélekedést, mindent összeírtam, számbavettem, falunak bikát vásároltam, gázlámpát vettem, hát akkor éppen most hátrálnék meg, a meleg máléját? Leteszi Hánit. No de mégsem! Álljunk meg és gondolkozzunk. Talán mégsem helyes.

KÁNTOR-DURUMÓ

A feladat nem meggondolandó, hanem végrehajtandó!

GEDEON

Ez a feneség. Felkapja Fánit. Azt a csipogóját! Amennyi reakciós volt, arra mind én húztam rá a vizeslepedőt, én, Tókos Gedeon, nem az angyali seregek! Úgy váltottak le, hogy megdicsértek. Miért váltottak le, ha egyszer megdicsértek? Ide nézzetek, elvtársak! Hát az vagyok én, akinek a följelentők bemázoltak? Látván, hogy Durumó a földön fetrengve kacag s ugyanúgy a lányok is. Mi a röhincsélni való az én feladatomon?

KÁNTOR-DURUMÓ

Csak annyi… csupán csak annyi, hogy ezeknek… ezeknek itt nincsen…

GEDEON

Mi nincsen?

KÁNTOR-DURUMÓ

Nincsen kíváncsikjuk.

GEDEON

Akkor minek a feladat?

KÁNTOR-DURUMÓ

Hogy legyen, amit elvállalni.

GEDEON

Én mindent vállalok, de nekem sincs kedvem.

HÁNI

Mennyit mutat a kedve, bácsi? A kedvének mánusa!

GEDEON

Fél hatot, lelkem! Fél hatot.

 

Ének: „Fél hat az óra, fut a pap a tóra…”

 

KÁNTOR-DURUMÓ

Állj! Lebuktunk a kecefalvival. Nem működik a libidója.

SIMEON-SZENT PÉTER

Jön a mennyek kulcsával. Gedeon! Gedeon! Fel vagy mentve a vád alól.

GEDEON

Nem vagyok utolsó?

SIMEON-SZENT PÉTER

Első vagy az elsők között, és egyben újjászülettél a feltámadás törvénye szerint. Palástot terít rá s a fejére babérkoszorút. Mindnyájan tenéked hódolunk. Tudod, ki rendelte?

GEDEON

A rajon. A tartomány.

SIMEON-SZENT PÉTER

Ugyan! A mi Atyánk, a Fennvaló, azazhogy most a lent való, mert Csíkból üzente.

KÁNTOR-DURUMÓ

Csíkszentdomokosról, mert ott szokott megszállni.

GEDEON

Hökkenti tehát az Úr az elvtársakat.

SIMEON-SZENT PÉTER

Az Úr nem hökkent. Az Úr csodásan működik. Magához vette Puskást, a káderest, az pedig mindent bevallott neki terólad. Névtelen följelentők áldozata voltál, az Úr pedig ki nem állhatja a névtelen följelentőket.

GEDEON

Jól teszi bizony. A kondérba Vizeslepedőssel!

SIMEON-SZENT PÉTER

A dolog javát pedig köszönd a feleségednek. Nehéz körülmények között is megőrizte a falvédőt, és szüntelen imádkozott az üdvösségedért.

GEDEON

Ó, Annuskám, drága feleségem! Nem vettelek magam mellé a kriptába! Hogyan tudom én ezt most már levezekelni?! Ó, Annácskám, aranyabroncsom, aki megtartottál engem Isten kegyelmének hordójában!

SIMEON-SZENT PÉTER

Férfiatlan módon ne keseregj! Engem az Úr nyugdíjba rendelt. Utasítás, hogy a mennyek kapujában te vedd át a helyemet.

GEDEON

Hogy én legyek Szent Péter?

SIMEON-SZENT PÉTER

Szent Gedeon.

GEDEON

Nem is Pompás, nem is Tókos! Szent Gedeon!

KÁNTOR-DURUMÓ

Szent Gedeon elvtárs!

 

Éljenzés. A Sodoma-bömbölde közönsége énekel: „az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.” Közben színváltás, vissza a mennyországba. Szárnyas sereg fogadja Gedeont. „Alleluja, alleluja!” Keringődallamra: „alleluja-ja ja-ja-ja!”

 

SIMEON-SZENT PÉTER

Strauss úr! A keringőt abbahagyni! Szankcionálni fogom, a szakramentumát! Csönd. Átadom neked a kulcsot, Gedeon! A kulccsal együtt a kulcs hatalmát. Nyisd és zárd vele gyarló elménket, légy bejáratos örökkön-örökké a feltámadottakat kormányzó bölcsesség tárházába! Alleluja keringődallamra.

GEDEON

Híveim, égi seregek! A kulcsok hatalmát nehéz körülmények között is átveszem. Karácsony estjének küszöbén gyertyahiánnyal küszködünk, imádságban, gyónásban és háládatban az Úr által előirányzott terveket nem teljesítettük, a helyzet katasztrofális, ám annál biztatóbbak a kilátásaink! A jövőben csakis munkával fogunk ünnepelni! Éljenzés, jelszó: „Dolgozunk és táncolunk, Gedeonnal haladunk!” Őszintén… őszintén meg kell mondanom, hogy szerény személyemben csak közvetítő vagyok! Megbízatásom, hogy én közvetítsem nektek mindazt, amit elgondolok! Éljenzés, jelszó: „Éljen mindaz, amit Gedeon elgondol!”

KÁNTOR-DURUMÓ

Énekelve. A nagyvezérnek lába kelt…

GEDEON

Sürgős teendőinkre való tekintettel most csak röviden szólok küzdelmeink kalamajkasorozatáról. Kié volt tehát a ló? Ez volt a kérdés. Ki-ki úgy válaszolt rá, ahogy legszentebb meggyőződése diktálta. Lemeszeltem a budimat, előkelő vagyok, mondották egyesek, és ez egyfajta vélekedés. Anyósomat eltemettük, a deszkát kölcsönbe vettük – és ez másfajta vélekedés. Ismét mások úgy vélekedtek, hogy a börtönben javítják a kosztot, és meg kell mondanunk nyíltan: helyes észrevétel. Egy ilyen egységet magam is meglátogattam, és lelkesen jöttem el onnan. Ez nem jelenti viszont, hogy csökkentjük a küzdelmet a tévelygők ellen, akik szerint hallgatni arany – pofázni nyolc hónap. Erre jóindulatúlag is azt mondom: hamis általánosítás, mert hallgatni valóban mindenkor arany, de pofázni? Nem mindig nyolc hónap! Van, amikor tizennyolc, sőt huszonnyolc hónap is, a pofázás mennyisége és minősége szerint. Nem mindegy például ezt kérdezni: hol vagytok, székelyek? – vagy hátsó bejárati gondolkodással azt válaszolni, hogy itt vagyunk a kócerájban. Híveim, égi seregek! Az elmondottakat összegezve bátran kijelenthetjük: a ló nem volt az övé. Éljenzés, halleluja.

KÁNTOR-DURUMÓ

Javasolom! Előterjesztem! Határozzunk helyben és egyöntetűleg: azután és mindenkor az első szó és az utolsó szó is az övé! Szent Gedeoné! Éljenzés: „Övé, az első és utolsó szó!”

GEDEON

Köszönöm a bizalmat! Kiegészítéssel! Ami közbül van, az is az enyém! Látván, hogy a szárnyai még nem nőttek ki. A szárnyaimat kérem! Tanácstalanság. Péter! Ide a szárnyakkal!

SIMEON-SZENT PÉTER

De hát… Én legalább fél normával szeretnék még itt röpködni…

GEDEON

A szárnyak a funkcióval járnak!

SIMEON-SZENT PÉTER

Nem úgy kaptam! Az istennek sem adom!

GEDEON

Őrmester!

SIMEON-SZENT PÉTER

Ne ne ne ne! Kezdi levetni szárnyait. Ha azt mondod, hogy leltári… De tessék vigyázni. A bal oldali kissé félrehúz. Valahányszor Csíkszentdomokosra akartam szállni, mindig Verebesen kötöttem ki.

GEDEON

Péter fejére suhint a szárnyakkal. Mert a direkciót rosszul vetted, nyavalyás! Én majd Verebesnek indulok, és úgy jutok Szentdomokosra! Boldog ország boldogtalanjai! Hoppmester!

 

Bakter irányításával az angyalok két megbízottja fölszárnyazza Gedeont.

 

GEDEON

Feljebb! Feljebb! Ne a hónom alá! A szakramentumát! Ének: „Följebb emeljetek, följebb a bűn gyászos éjiből…”

 

Anna jön, mögötte Pista és Cilike három gyerekkel, esküvői öltözetben.

 

ANNA

Gedeon! Gedeon! Gyere haza, megfőtt a fuszulyka!

GEDEON

Most nem fuszulykázunk, asszony! Újabb, nagy esemény lettem!

PISTA–CILIKE

    Itt a széna, ott az abrak,
    Buridán szamara!
    Mégis étlen-szomjan pusztul
    Buridán szamara!

 

ANNA

Esküvőre megyünk, Gedeon!

GEDEON

Országomat nem hagyhatom. Nagy esemény lettem, és újabb események előtt állunk!

ANNA

Mi hasonlóképpen! Jön a negyedik unoka! A gyerekek nem igazodnak a káderosztályhoz!

GEDEON

De te igen az uradhoz. Itt maradsz. Pista fiam, kezdjétek el az esküvőt, aztán majd jövünk! Anna fiam! Szent Gedeonné lettél. Munkával ünnepeljük.

 

Pista, Cilike s a gyerekek énekelve elvonulnak.

 

Híveim, égi seregek! Hütes feleségem. Tókos Szent Gedeonné, született Szomorú Anna mindenben osztozni fog velem a mennyei felelősség viselésének idején!

ANNA

Odakozmál a paszuly.

GEDEON

Odakozmál a mennyország, ha nem teremtek rendet. Megkezdjük a munka és ünneplés alkotó napjait! A terepre le valamennyi begyűjtési felelőssel! Imádság és hálabegyűjtési tervünket túl fogjuk teljesíteni! Hasonlóképpen a feltámadottak erkölcsi átnevelését. Egységbontó plébánost, aki parázna volt, javulatlan meg ne lássak és fenyőpálinkát fogyasztó apostolt sem a Sodoma-bömböldében! Különben is mától kezdve nincs többé magánlélek és magángondolkodás! Az agybirtokosokat fölszámoljuk, minden nagyobb lélekegység és kiterjedtebb gondolkodás állami tulajdonba megy át. Köztulajdonban a lélek művelése rentábilisabb, a gondolkodás fegyelmezettebb lesz. Vége az anarchiának! Emeljük poharunk a megreformált mennyországra!

 

Éljenzés, dal: „Alleluja-ja-ja-ja-ja!” Telefoncsörgés. Kántor-Durumó a kagylót hozza Gedeonnak.

 

Halló. Nem Szent Péter. Szent Gedeon. Igen. Hát nem megmondták, tisztelendő atyám, hogy nálunk is karácsonyeste van? Nem fogadunk senkit! Délután a díszítéssel voltunk elfoglalva! Nincs hivatal, minden felelős tényező elment kántálni és begyűjteni. Igen, az Öreg is. Csíkba, Afrikába, honnan tudjam én azt? Nincs elég gyertya? Osszák el ügyesen, hogy mindenkinek jusson. Szóljon a pápának, és ne zavarják minden semmiséggel a központot. A kagylót visszaadja Durumónak. Hülye kanonok.

ANNA

Hogy beszélsz Isten szolgájával?

GEDEON

Papokat még nem irányítottam. Szabad? Lassú tangóba kezd Annával. Az a baj, te Anna, hogy minekünk vezetőknek, mindent menet közben kell megtanulni.

 

Telefonok szólalnak meg rendre. Bakter, Durumó, Szent Péter és Zorobábel egy-egy telefonkagylóval közelíti meg Gedeont.

 

GEDEON

Az első kagylóba. Halló! Nem Szent Péter! Szent Gedeon! Non kápiszko! Nincs gyertya! Zabáljatok kevesebb makarónit! A másik kagylóba. Halló! Nem párlévu! Úgy ahogy mondod: gyertya niápá! Üdvözletem Napóleonnak! A harmadik kagylóba. Halló! Für dajcslandnak sincsen! Nix! Nix! A sörpocakját tudja növeszteni. A negyedik kagylót kézbe véve. Halló! Zenészek! Halkabban!

SIMEON-SZENT PÉTER

Mozart úr, nem hallja?

GEDEON

Nyet! Nye gávárit, testvér! Nincs gyertya. Annához. Megnyerik a világháborút, és nincs gyertyájuk. Aztán lesz gyertyájuk, és nem lesz gyufájuk. Hé, zenészek! Valami kecefalvit halljak! Csárdást húznak. Az égi sereg is táncol, Gedeontól tisztes távolban. No, most egy legényest! Pihenj, Annuskám!

 

Gedeon egymagában legényest táncol. Az égi sereg csodálja. Gedeon maga mellé inti Baktert, Durumót, Szent Pétert és Zorobábelt. Ők is járják. Gedeon hamarább abbahagyja, leül az asztalhoz Anna mellé, aktákat ír alá. Az imádság és gyónásbegyűjtők jönnek táncolva, zsákkal a hátukon.

 

GEDEON

A begyűjtők. Nézd, mit kollektált az Öreg! Imádságban a tervet túlteljesítjük. Vigyétek a raktárakba! A gyónást külön a hatosba! Terítsétek el ügyesen és népek szerint, halljátok-e? Össze ne keverjétek, mert aztán az Isten maga sem bír majd eligazodni.

 

A begyűjtők kivonulnak.

 

Csend legyen! Péter!

SIMEON-SZENT PÉTER

Jelen!

GEDEON

Láttad a begyűjtést?

SIMEON-SZENT PÉTER

Láttam.

GEDEON

Tehát nincs az a terv, amit ne lehetne teljesíteni. A dicsőítéstervünket az Úr tiszteletére, a következő trimeszterben megduplázzuk.

SIMEON-SZENT PÉTER

Lehetetlen, uram. Az emberek ki vannak merülve. Be vannak rekedve.

GEDEON

Be vannak rekedve? Hajolj meg egy cseppet. Úgy. Ülepen rúgja, hogy Péter hasra esik. Nincsenek berekedve.

SIMEON-SZENT PÉTER

Én csak félnormás vagyok, uram.

GEDEON

Én is csak fél lábbal rúgtalak.

SIMEON-SZENT PÉTER

Én ezzel a seggbe rúgással az Istenig megyek.

GEDEON

Mondd, hogy visszapofázásért kaptad.

SIMEON-SZENT PÉTER

Én sem előre, sem vissza nem pofáztam. Én csak vélekedtem! Majd az Isten. Akinek kedvence voltam. Az Isten… Gyorsan el.

ANNA

Már megint rugdosódol, Gedeon!

GEDEON

Az irányításhoz tartozik, asszony. Óhajt-e még valaki visszapofázni?

 

Durumó vezényletével az égi sereg énekelni kezd: „A nagyvezérnek lába kelt…”

 

BAKTER

Interurbán! Betlehem! Gedeon atyám! Betlehem! Csönd.

GEDEON

Halló, itt én vagyok. Jóska? Szervusz, Jóska! Megszületett? Anna! Megvan a gyerek!

ANNA

A betlehemi gyermek! Ó, Istenem!

GEDEON

Mondd hamar, fiú vagy leány? Fiú! Fiú! hő be hatalmas öröme lesz az Úrnak! Ő most nincs helyben. Csíkba ment kántálásra mozgósítani. Azonnal értesítem! Nincsen szállásotok? Istállóban! Ajaj, meg ne fázzatok! Igen, a tömjén és a mirrha már ki van utalva! Bakter, hírül adni Kecefalván is: a fiú megszületett. Dal kezdődik: „Az Isten fia, ki ma született jászolban, jászolban…” Durumó! Durumó! Szedd a farkod, és indulj Csíkszentdomokosra jelentéssel az Úrhoz!

KÁNTOR-DURUMÓ

És ha nincs ott?

GEDEON

Ha nincs ott, akkor Madarason vagy Verebesen. A plébánosnál szokott megszállni. Halló, Jóska! Heródestől őrizkedjetek! Dá, dá, vorbim! A keresztelőn aztán iszunk egyet! Leteszi a kagylót. Hijjnye! Most jön a vastagja. Anna, perecet sütöttél? Aprópénzt is készíts elé! Jönnek a betlehemesek. Tölcsért ragadva. Halló, szelídek és lelki szegények serege! A kántálók Mozartnál jelentkezzenek! Strauss úr, leállítani a tánczenét, a szakramentumát! Összevissza ne röpködjön itt senki, mert a szárnyakat mindjárt bevonatom! Agitátorok a tanácsirodában gyülekeznek! Kürtszó. Jövök! Jövök! Megyek! A harangok kezdenek szólni a fejemben.

 

Betlehemesek jönnek. Betlehemes dallam. Az égi sereg leborul a betlehemes ládikó előtt.

 

ANNA

Tedd le a tölcsért, Gedeon, és ne kiabálj. Nézd itt a gyermek a jászolban, és mellette fázódik a szent szülepár. Pálmafát is látok, Gedeon, és nagy-nagy fényességet. Regina jön, egy szál gyertyával a kezében.

GEDEON

Édesanyám!

REGINA

Gedeon arcát babrálva. Te lennél az, fiam? Te voltál kicsi Gedeonka?

GEDEON

Az vagyok, édesanyám. A kied fia vagyok.

REGINA

Akkor vedd el a lelkemet. A gyertyát átadja.

GEDEON

Miért venném el a lelkét, anyám?

REGINA

Mert parancsba adtad, hogy a lelkünket mind bészolgáltassuk.

GEDEON

Ez édesanyámra nem vonatkozik.

REGINA

Mit kezdenék én egymagam vele? Egyik lélek a másik lélek nélkül az értelmét veszíti. Társak nélkül kialszik az árva lélek. Vedd el tőlem is, fiam, ha már mindent begyűjtesz az emberektől. Ennek a zsebkendőnek a csücskében egy csipetnyi maradék álmom is van, még odalentről hoztam: ezt is beszolgáltatom neked, fiam.

GEDEON

Nem magamnak, anyám! Az Úrnak hordok egybe mindent, ami kedves neki.

REGINA

A lelkétől megfosztott ember és az álomtalan pusztaság nem lehet kedves az Úrnak, és a betlehemi gyermeknek sem, aki ott nyugszik a jászolban. Őt vártuk valamennyien, hogy elhozza nekünk a szeretet hatalmát, megváltásként a hatalom szeretetében. Őt vártuk, a szelídség királyát, akinek áldozatáért könnyeket hullatunk majd a Golgotán, de úgy tetszik, édes fiam, hogy későn jött: telebömbölted már a mennyeknek országát is. Ordibálásaidtól nem nőhetnek a gyerekek. De még a fűszál sem nő körötted, az is tele van ijedelemmel.

GEDEON

Ó, édesanyám!

REGINA

Ismerős a megszólításod, de nem tudom bizisten: anyád vagyok-e, és fiam vagy-é te nekem? Mutasd a szíved tájékát.

GEDEON

A szívemet?

REGINA

Azt ha felnyitnád, se látnék bele. Ember embernek csak a szíve tájékáig juthat. Az anyajegyedet szeretném látni.

GEDEON

Hát volt? Édesanyám a születésemkor megjegyzett engem?

REGINA

Borsószemnyi piros csillagot hagytam a szíved fölött, amikor eljöttem. De nézd, nincs sehol az a csillagocska. Az emberi megértés nagy csillaghullásában mit tettél magaddal, fiam?

GEDEON

Nem én tettem, anyám. Engem tettek oda az emberek útjába. Tilalomfának. Hogy rossz útra ne tévedjenek. Hogy boldogságra kötelezzem őket.

REGINA

Hogy bottal és korbáccsal kergesd őket a Paradicsomba. Innen néztelek, fiam. De te nem néztél föl az égre.

GEDEON

Parancsba volt adva, hogy az eget más nézi helyettünk. A rajon… a tartomány és azon túl is: a felsőbbség. Bocsásson meg nekem, anyám, és tartsa meg a lelkét. És ha van még könnye, sirasson meg engem, mert újból tömlöcbe kerülök. Minden pillanatban jöhet értem az őrmester.

REGINA

Itt, ahol vagyunk, nincs könnyhullatás, fiam.

GEDEON

Lemegyek a földre, s hozok föl, anyám. Hozok, mert ott sok van.

REGINA

Azt hiszem, késő már. Az Úr haragja közeleg. Sötétség, égzengés, Péter jön sántálva.

SIMEON-SZENT PÉTER

Ott van, Uram, aki megrugdosott engem, de vigyázz, Uram, hogy célozol, nehogy az anyját találd el.

REGINA–ANNA

Jaj istenem! Kegyelem! Kegyelem!

 

Villámlás, az égnek moraja, majd a kriptában pisztolylövés és nagy csönd. Harangok szólalnak meg. A sötétségben Anna sikolya hallatszik, majd gyors színváltás közben a siratozása.

 

ANNA

Jaj, Gedeon, Gedeon! Hát ezt mért csináltad? Nem volt elég neked a sors és Isten keze? A sajátodat is magadra emelted! Jaj, Gedeon, Gedeon!

 

Amikor a fény újra kigyúl, a temetőben vagyunk a kripta előtt, Gedeon koporsójánál. Gyászban a falu, élen a presbiterekkel. A koporsó fejénél Anna várakozik a tömeggel együtt a papokra. Mellette Pista, Cilike, Kántor, Presbiter, Simeon stb.

 

ANNA

Ó, Gedeon, Gedeon, de meghökkentettél! Meghökkentettél engem és mindannyiunkat, Gedeon, de kiváltképp az elvtársakat. Hogy is tudtál ilyen szigorú végrendeletet hátrahagyni, Gedeon? Hét papot kértél, csak hatot találtunk, Gedeon! Megbocsáss, Gedeon, csak hat papot tudtam összeverbuválni, Gedeon!

 

Sorra jönnek a papok, s eleinte külön-külön mondják szövegüket.

 

REFORMÁTUS PAP

Halál, hol a te fullánkod? Mert elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Halál, hol a te fullánkod?

KATOLIKUS PAP

Ministránsokkal. Requiescant in pace, ámen. Requiescant in pace, ámen.

ORTODOX PAP

Doamne milueşte-ne… Doamne milueşte-l pe robul tau Gedeon, ámin. Doamne milueşte-ne, şi iartă-ne pacatele noastre, ámin.

UNITÁRIUS PAP

Mert egy az Isten, és egyetlen az élet, amelyet elhagytál, Gedeon! Mert egy az Isten, de számtalan a halálveszedelem, amely terád leselkedett, Pompás Gedeon!

SZOMBATOS PRÉDIKÁTOR

Nem voltál szombatos, de szombati napon haltál meg, Gedeon. Mégis ez lett a te pihenő napod. Nem voltál szombatos, mégis szombaton haltál meg, Gedeon…

ZSIDÓ PAP

Héberül. Ábrahám, Izsák és Izráel népének Atyja, vedd magadhoz lelkét a fényes egekbe. Bocsásd meg az ő vétkeit, Adonáj! Hozzád fohászkodunk e tévelygő bárány üdvéért, Adonáj!

 

Mindezt a papok együtt is mondják, a világot meghökkentő Gedeon búcsúztatásának hatszólamú kórusaként, miközben végig harangok szólnak és Anna siratozása hallik. Messziről gyermeki énekfoszlány is elvegyül a papok ceremóniájába: „A nagy vezérnek lába kelt…”

 

 

Lassú függöny.

 

 

 

Egy lócsiszár virágvasárnapja

Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyomán


Szereplők
KOLHAAS MIHÁLY
LISBETH
NAGELSCHMIDT
HERSE
MÁRIA
TRONKAI VENCEL BÁRÓ
GÜNTHER BÁRÓ
MÜLLER FERENC
KALLHEIM
HINZ
KUNZ
ZAUNER
EIBENMEYER
TISZTTARTÓ
VÁMOS
VÁRNAGY
ANTÓNIA NŐVÉR
LUTHER MÁRTON
HENRIK
MANN
VÁRKATONA
Poroszlók, jobbágyok, polgárok

Történik a XVI. század első felében
Volt egyszer hol nem volt a baj
Fekete lován szállt a baj
Kolhaasenbrückben
Egy lócsiszárra
Kolhaas Mihályra rontott a baj
Váratlan gyorsan jön a baj
Jó ménlován száguld a baj
Ó mert váratlan
Bejelentetlen
Fekete lován száguld a baj
De lassan múlik el a baj
Lovon jött gyalog távozik
Ó lassan múlik
A porban kúszik
Nehezen távozik el a baj
De eljön a vigasztalás
Ki nem adta föl a reményt
Jó Kolhaas Mihály
Kardos angyalként
Földnek mélyibe űzi a bajt
Az igazság napja földerül
Ha van ki bátran s emberül
Harcoljon érte
Tűzzel és vassal
Mint Kolhaas Mihály az arkangyal
 

Első felvonás

Kolhaas Mihály lakása Kolhaasenbrückben. Ajtó, ablak nyitva, mint amikor egy rossz éjszaka után jobb napot kezdenek az emberek; vagy ha nehéz tél után kitavaszodott; vagy ha már eltemették a házból a halottat; vagy ha már – valamilyen oknál fogva – bízni lehet a külvilágban. Lutheránus istentisztelet hangjai: ének, orgonaszó. Mária, megosztván a házi munkát az istentisztelettel, időnként maga is átveszi a dallamot; áhítattal s halkan énekel, imádkozik. Kis idő múlva a városka főterén zaj keletkezik: kutyaugatás, kiáltások: „Fogjátok meg! Megkötözni! Megbotozni! A belét kitaposni! Günther úr, nem látom!” Föltehetőleg Günther úr hangja: „Szájtáti banda! Ostoba, bugris parasztja!” Ezzel a kiabálók tovarobognak. Mária olyannyira csak az Istennel társalog, a hangokat meg sem hallotta. Igyekszik a templomi énekhez igazodni. A város terére nyíló ajtóban ziláltan, futástól kifulladtan megjelenik Nagelschmidt. Egy pillanatig tűnődik, belépjen-e; Mária háttal áll vagy ül; újabb lábdobajra Nagelschmidt gyors macskaléptekkel beoson, a mosdófülke függönye mögé rejtőzik. A templomi ének felerősödik, Mária is hangosabban énekel. Az ajtóban, korbáccsal a kezében, egy zsoldos várkatona áll meg, majd belép; kellő tisztelettel megvárja, míg Mária befejezi az éneket.

 

VÁRKATONA

Hol van Nagelschmidt?

MÁRIA

Nagelschmidt?

VÁRKATONA

Ide kellett beszaladnia.

MÁRIA

Nem láttam. De miért kellett volna ide szaladnia?

VÁRKATONA

Mert a ház urának, jámbor életű gazdádnak már nem szolgája, hanem kebelbarátja.

MÁRIA

Vitéz úr téved…

VÁRKATONA

A vitéz úr tévedhet, gazdája, Günther báró nem. A báró úr megmondta, hogy ez a lótolvaj…

MÁRIA

Lócsiszár…

VÁRKATONA

…lótolvaj. Ez a lótolvaj Münzer Tamás embere. Amikor a felkelés volt, két igáslovát lopta el a báró úrnak. A báró úr jobbágyai tanúsítják…

MÁRIA

Günther úr jobbágyait fölakasztották.

VÁRKATONA

Igen, ott tanúsították az akasztófa alatt: az igáslovakat Nagelschmidt lopta el Münzernek.

MÁRIA

Münzert lefejezték.

VÁRKATONA

Láttam. Magam is ott voltam, amikor Mülhausenben Münzert lefejezték. Ott álltam Günther báró úr oldalán, egészen közelről láttam, amikor ennek az Ántikrisztusnak a feje porba hullott és elgurult, és Münzer úgy kapdosott utána, mintha éppenséggel saját koponyáját akarta volna közibénk vagdosni. Nevet.

MÁRIA

Istenem, miért mondod ezt nekem?

VÁRKATONA

Azért mondom, mert Günther báró úr azt mondja, hogy Nagelschmidt az Ántikrisztusnak volt pártfogója, ellopta az igáslovainkat, és most egy tisztességes lócsiszárnak a kebelbarátja.

MÁRIA

Gazdám, Kolhaas Mihály úr nem barátkozik lótolvajokkal. Isten és ember előtt tanúsítom, hogy nem rokonszenvezett a jobbágyfelkelőkkel és Münzer Tamással sem. Kolhaas úr a törvényes rend híve, és soha senkit másra nem intett, csak türelemre. Nálánál csak Krisztus urunk volt szelídebb és béketűrőbb, ezt gazdád is jól tudja, hiszen régi vásárlója, akár a tronkai Vencel báró úr. Kolhaas Mihály úr egyedül doktor Luther Márton főtisztelendő úr szavaira hallgat, és mindig a pártjára állott, valahányszor az a Münzer kitámadta, és Alamuszi komának, Hájfejűnek, sőt Szamárhúsnak nevezte.

VÁRKATONA

És Nagelschmidt?

MÁRIA

Kérlek, hagyj engem békében. Mindjárt hazaérkezik Kolhaas úr, és amilyen galamblelkületű, még egy pohár borral is megkínál – a pimaszságodért. Aki megdob téged kővel, dobd vissza kenyérrel, ez az én jó uram: ha meg akarod ismerni, a Bibliát olvasd. Ha pedig a Bibliát óhajtanád megismerni: Kolhaas Mihály életére vess egyetlen pillantást. Ő a megtestesült tízparancsolat és annak betartása egy személyben.

VÁRKATONA

Akkor megyek. Dajka létedre nagyon megokosodtál…

MÁRIA

Csak épp annyira, hogy ostoba rágalmaidat Kolhaas úr házában ne tűrjem.

VÁRKATONA

Egy kupa bort…

MÁRIA

Gazdád adjon, akivel a levágott fejekben gyönyörködtök. És most, ha el nem kotródsz – megátkozlak.

VÁRKATONA

Ijedten. Csak nem vagy boszorkány?

MÁRIA

Mennyei Atyám, aki fent vagy az égben…

VÁRKATONA

Mária száját betapasztva. Hallgass! Vagy elhallgattatlak… Könyörgöm…

MÁRIA

Hogy kiszabadítja magát a várkatona szorításából. Csak annyit kérek: a szelídség és a türelem verjen meg téged…

VÁRKATONA

De csak ennyi… de csak ennyi… Elszalad.

 

Túl sok volt a bizalomból: ajtót, ablakot becsukni. Mária ezután hátrasiet a konyhába. Nagelschmidt eléjön a függöny mögül, leül az asztalhoz. Mária bort hoz, elébe teszi. Nagelschmidt tölteni akar magának.

 

MÁRIA

Ez a Kolhaas úr pohara. Tulajdonképpen a bort is neki hoztam. Még egy poharat tesz az asztalra. Nagelschmidt tölt, iszik. Mária nézi. Tehát mégis itt vagy.

NAGELSCHMIDT

Ühüm. Iszik.

MÁRIA

És mi történik veled, ha egyszer az ajtó nem lesz nyitva? Hogy Nagelschmidt az ablakra vet pillantást. És az ablak sem. Újabb körülnézelődésre. A kémény lika sem. A kulcs lika sem.

NAGELSCHMIDT

A szíved nyitva marad.

MÁRIA

A szívem. Okosabb lenne, ha tisztáznád Günther báró úrral a vitás ügyeidet.

NAGELSCHMIDT

Nem azt teszem folytonosan? Valahol csak meglát, elordítja magát: fogjátok meg a lótolvajt! Erre én horpaszon vágom a várnagyot, te pedig…

MÁRIA

…én pedig azt mondom: egész Kolhaasenbrück tudja már, hová szoktál menekülni. Arra sem ügyelsz, hogy a csizmád ki ne lássék a függöny alól. Arra sem gondolsz, hogy a viselkedéseddel Kolhaas úr jó hírének ártasz. Gyakran látnak benneteket együtt. Valahol véletlenül összetévesztenek…

NAGELSCHMIDT

Kettőnket? A bűnt és az erényt? A törvénytisztelőt és a törvénytiprót? Messzire bűzlik rólam a jobbágyindulat, kiabálta múltkor is Günther úr. Pedig már az apám is lócsiszár volt.

MÁRIA

Sajnos, az igazat mondja. Kolhaas úr a közeledben mind lehet virágvasárnap illatú…

NAGELSCHMIDT

Lisbeth tekintetes asszony szavait használod. Ő mondja Mihály természetéről, hogy virágvasárnap illatú. Annak a tetvesnek is szóról szóra Lisbeth asszonyt visszhangoztad.

MÁRIA

Nem szégyellem, hogy Lisbeth asszonynak lehetek visszhangja. Mert ő viszont a Krisztus urunké…

NAGELSCHMIDT

Hát én?

MÁRIA

Te?

NAGELSCHMIDT

Amikor azt mondom: a fejedelmek a kardnak, vagyis a közhatalomnak nem urai, hanem szolgái. Nem szabadna tehát azt tenniök, ami éppen jólesik nekik – amikor ezt mondom: kinek a visszhangja vagyok, Mária?

MÁRIA

Amikor ezt mondod: saját porba hulló fejednek vagy a visszhangja. A csigolyád hangja a hóhérkötél hurkában, fiacskám.

NAGELSCHMIDT

És ha nem a magam nevében, hanem Isten parancsolata szerint mondom… Közben belép Kolhaas Mihály, hóna alatt egy hintalóval. Mosolyogva hallgatja a szónokló Nagelschmidtet. …ha így mondom: a kard hatalma az egész közösségé, nem egyetlen emberé, Dániel hét, Jelenések könyve hat, és ha nem igazságos valamely ítélet, a keresztények közösségének azt meg kell tagadnia, Mózes negyedik, per tizenhét… s ha nyúznak és kopasztanak mindent, mi csak él, Mikeás három…

KOLHAAS

…ha nyúznak és kopasztanak, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, Máté hét… kedves barátom, Nagelschmidt.

NAGELSCHMIDT

Isten hozott, Mihály! Összeölelkeznek.

KOLHAAS

Már megint bújtogatsz. Máriát akarod zendülésre bírni?

MÁRIA

No hiszen…

KOLHAAS

Megvagytok mindannyian egészségben?

MÁRIA

Istennek hála, jól vagyunk, uram. Lisbeth asszony a gyermekkel a templomban, a szolgák a ménesben… és minden rendben van. És…

KOLHAAS

Herse fiad…

MÁRIA

Igen, uram. Az egyetlen fiam…

KOLHAAS

Meg kell érkeznie. Tronka felé irányítottam a két feketével. Tegnap indultak Lipcséből, én meg Drezda felé jöttem.

NAGELSCHMIDT

A feketéket nem adtad el?

KOLHAAS

Harminc aranyforinton alul nem adhatom őket. Milyen az a két ló, barátom?

NAGELSCHMIDT

Negyvenet is megér…

KOLHAAS

Nem is lovak azok, hanem vattába csomagolt ébenfa szobrok. Lipcsében csodálatos csengőket vettem a nyakukba.

MÁRIA

Fogadni mernék, uram, hogy a fiam kérésére vetted a csengőket.

KOLHAAS

Kérése nélkül – a régi óhajára. Egy lány után nem sóhajtozik annyit a szerelmese, mint fiad a szép hangú csengettyűk után.

MÁRIA

Amikor még pápisták voltunk, gyermekkorában sokat ministrált a szentem. Azt mondja: csengős lóval olyan az utazás, akár az istentisztelet.

NAGELSCHMIDT

Ő meg lovakkal ministrál. Gratias agamus Domino Deo nostro… Nevet.

MÁRIA

Istentelenje! Kolhaashoz. Kegyelmes uram, tégy valamit ennek az embernek az érdekében. Szemünk, szemed láttára ballag a pokolba vagy legalábbis az akasztófára.

KOLHAAS

Mit tett már megint?

MÁRIA

Nem hallod, mily mosdatlanul szól szentséges dolgokról? A tetteit nem ítélhetem meg, példának okáért a várnagyot megint kupán verte, de szavainak fültanúja vagyok, hallottad magad is, amikor beléptél. A fennálló hatalmat hergeli velük – saját maga ellen és ellenünk is, hiszen a házadnak barátja. Ne légy oly elnéző vele szemben, könyörgöm! Az elnézés bűn… Az elnéző jóság is bűn… Ki.

NAGELSCHMIDT

Bűn!

KOLHAAS

Könnyedén fogod föl. Ide hallgass, Karl: a fölkelés lezajlott, a holtakat Isten nyugosztalja. Áldd a sorsod, hogy rólad szólva nem kell azt mondanunk: Isten nyugosztalja. Doktor Luther főtisztelendő úrnak köszönd az életed; hogy velem együtt rá hallgattál és nem Münzer Tamásra.

NAGELSCHMIDT

Az ördögre hallgattam.

KOLHAAS

Ha így nevezed a józan észt, a bajok békés megoldását…

NAGELSCHMIDT

…elkenését.

KOLHAAS

Tűzcsóva helyett a tárgyalást, emberölés helyett a szeretet erejét, törvénytiprás helyett az igazság törvényes érvényesítését, akkor mindez együttvéve legyen az ördög. Az ördögöd mentett meg.

NAGELSCHMIDT

És doktor Luther mindig ezt hirdette? Aprítsátok, fojtsátok, szúrjátok és vágjátok őket, nyíltan és titokban, ahol csak éritek… mert nincs ártalmasabb és ördögibb valami a lázadó embernél. Agyon kell mindet verni, mint a veszett kutyát; ha nem ütöd agyon, ő ver főbe téged s egy egész országot. Itt nem lehet szó sem türelemről, sem irgalomról; a pallosnak és a haragnak idejét éljük, nem a kegyelem idejét. Aki a felsőbbségért ontja vérét, Isten előtt az az igazi vértanú… aki pedig a parasztok oldalán pusztul el, örökkön égni fog a fekete pokolban. Ki mondta ezt? Nem doktor Luther mondta?

KOLHAAS

Tudom. Akkor fordultál el tőle. A kétségbeesettség mondatta vele.

NAGELSCHMIDT

Szép kis aggodalom. Üssétek, vágjátok, döfjétek, fojtsátok őket a szeretet parancsa szerint, tizenharmadik levél a rómabeliekhez, abrakot, málhát és vesszőt a szamárnak, a parasztba zabszalma való. Mint a veszett kutyákat, fojtsátok meg őket, válogatás nélkül, mert ha ártatlan akadna köztük, azt Isten, amiként Lóttal, Jeremiással tette volt, amúgy is megmenti. Hát én Lót vagyok és Jeremiás. Engem megmentett. Mert azon kívül, hogy elloptam Günther úr két lovát a fölkelőknek, egyebet semmit sem tettem. Csak mérlegeltem és bizonytalankodtam.

KOLHAAS

Kitartasz a rögeszméd mellett, hogy balga módon elszalasztottad az akasztófádat? A kerékbetörésedet? A tüzes vasat a bordáid közül?

NAGELSCHMIDT

Édes öcsém, nagybátyám a földben. Ha idejében viszem a lovakat, még elmenekülhettek volna.

KOLHAAS

Békében is maradhattak volna. A fölkelést leverték. A fölkelőknek tehát nem volt igazuk.

NAGELSCHMIDT

Az igazság mindig a győzteseké, természetesen.

KOLHAAS

Milyen igazság az, amely saját hordozóit akasztófára juttatja? Felelőtlen! Legalábbis koraszülött. Miféle józan ész, mifajta bölcsesség az, mely a koraszülött igazságot életre valónak tekinti? Mit szólnál ahhoz a Természethez, amely a galambot arra bolondítaná, hogy februári hóba rakja tojásait; a szarvastehenet, hogy csattogó fagyban borjaddzék? Nem azt mondanád, hogy megbolondult a Természet?

NAGELSCHMIDT

A forradalom nem népszokás, hogy dátumokhoz igazodjék.

KOLHAAS

Saját erejéhez igazodjék. Luther doktor a kilencvenöt pontját hamarabb is kifüggeszthette volna Wittenbergában. Bűnbocsátó cédulával 1517 előtt is kereskedtek. Wesel a pápát már száz évvel előbb is bíborba öltözött majomnak titulálta, reformáció mégsem lett a szitkozódásából. A nagy búcsúnak kellett eljönnie, s Tetzel disznóságainak Szászországban. Az alkalomnak! A lehetőségnek. És nem bukott el, mert idejében szólott. Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; aki felnyitja száját, romlása az annak. Emlékezz Salamon példabeszédére.

NAGELSCHMIDT

A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Ez is tőle való.

KOLHAAS

Mégis, hogy gondolta Münzer, hogy a világot minden második napon föl lehet forgatni? Vajon nem arra kellett volna gondolnia, hogy először Luther győzelmét kell megszilárdítani? A parasztokat Luther sohasem vetette meg; a Bibliát kinek fordította le nemzeti nyelvünkre, ha nem a parasztoknak? Amikor ellenük fordult is: az érdekeiket védte, a mi reformált hitünket. Ha Luther – Münzerrel szemben – nem nyeri el a felsőbbség támogatását, a felsőbbség a pápa hadaira kényszerül, s a mi nemzeti ügyünk végleg elveszett. Akkor te most a pápisták börtönében ülnél.

NAGELSCHMIDT

Azok szabadok, akik börtönben ülnek. Mert megtették, amit meg kellett tenniök. Mi vagyunk rabok, Mihály: a rossz lelkiismeret rabjai. Amikor öcsémet tüzes fogókkal vallatták, engem emlegetett, hogy hóhérai megismerik majd az én bosszúmat. Pedig semmire sem vagyok képes. Se pénzem, se fegyveres hadam; egy-egy úri kopót, várnagyot itt-amott ha szájba verhetek…

KOLHAAS

Meg kell nyugodnod, Karl. Lisbeth!

 

Lisbeth jön Henrikkel, aki nyolcéves lehet.

 

LISBETH

Mihály!

HENRIK

Édesapám!

KOLHAAS

Kedveseim! Lám, mennyit nőttél, Henrik!

HENRIK

Mit hoztál nekem a vásárból?

KOLHAAS

Mindjárt… Ha behunyod a szemed.

LISBETH

A templomban is folyton azt kérdezte: mit hozott édesapám a vásárból? No, hunyd le a szemed.

KOLHAAS

Behozza az előszobában hagyott falovacskát, Henriket ráülteti. Nyargalás!

LISBETH

Hipp-hopp, nem messze van ide Berlin…

HENRIK

Aprítsátok, fojtsátok, szúrjátok…

LISBETH

Henrik szájára tapasztva kezét. Ezt nem. Nem aprítjuk.

KOLHAAS

Nem vágjuk.

LISBETH

Ez a Nagelschmidt bácsi meséje. Csak nincs lova hozzá…

KOLHAAS

Nincsen lova hozzá…

NAGELSCHMIDT

Nincs. Majd lesz. Indul.

LISBETH

Maradj még, Karl. Ebédelj velünk.

NAGELSCHMIDT

Abból megint csak vita lesz. Máriától már megkaptam a porciómat. Nevet.

LISBETH

Vasárnap lévén, a vitát nem engedélyezem. Ma csöndesek lesztek.

KOLHAAS

Ígérem…

NAGELSCHMIDT

Én is.

KOLHAAS

Ezt neked hoztam, Lisbeth.

 

Ezüstláncon függő szelencét akaszt Lisbeth nyakába.

 

LISBETH

Amulett! Ezüst amulett! Köszönöm. Hogy kell ezt kinyitni? Benne lakik a szerencse. Nem tudom kinyitni.

KOLHAAS

Várj, megmutatom… De találd ki, mi van benne.

LISBETH

Nem a szerencse?

KOLHAAS

Az is. De láthatólag…

LISBETH

Láthatólag mi van benne?

KOLHAAS

Sereg. Az én seregem.

NAGELSCHMIDT

A fegyveres?

KOLHAAS

Az angyali. Kinyitja, nézi. Az én egyszemélyes angyali seregem.

NAGELSCHMIDT

Akkor azzal nem sokra megyünk.

KOLHAAS

Csakis vele megyünk valamire. Tűnődve. Isten után csak ővele. Lisbeth felé fordítja a szelencét.

 

Lisbeth szótlanul nézi, miközben a konyhából Mária hangja.

 

MÁRIA

Nagelschmidt, egy lovas katona!

 

Nagelschmidt indulatosan lép ki, utána kíváncsian a gyerek.

 

LISBETH

Hosszú csend után. Ki festett meg engem ilyen szépen?

KOLHAAS

Drezdai mester. Tetszik?

LISBETH

Szép. Szebb nálamnál.

KOLHAAS

Az igazinak csak halvány lenyomata.

LISBETH

Hogy csinálta? Sosem látott engem.

KOLHAAS

Nem elég, ha én látlak?

LISBETH

Nekem igen. A mesternek kevés.

KOLHAAS

Lediktáltam neki a vonásaidat. Tollba… azazhogy ecsetbe mondtam.

LISBETH

Ne hamiskodj. Szőke, huszonhat éves. Általánosságok.

KOLHAAS

Ó, nem azt mondtam. Hanem azt mondtam: Lisbeth… a szemei galambok az ő fátyla mögött…

LISBETH

Nem is hordok fátylat…

KOLHAAS

Az ő szemei, mint a vízfolyás mellett való galambok…

LISBETH

Egész galambdúcra való galamb…

KOLHAAS

Egyéb is, mondtam én. Az ő szemei, mint a hesbonbeli halastók a soknépű kapunál. Haja, mint a kecskéknek nyája, melyek a Gileádról szállanak alá. Az ő fogai hasonlók a juhoknak nyájához, melyek feljönnek a fürdőből, és meddő azok között nincsen. A feje, a feje formája pedig a Kármelhez hasonló, arca úgy láttatik, mint a hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, csak meg ne szomorodjék; akkor rettenetes, mint egy zászlós tábor… Nevetnek.

LISBETH

Megjátszott kacérsággal. És tovább? Nyaka, válla, termete?

KOLHAAS

Azután így szóltam: oh, mely szépek az ő lépései a sarukban, oh, fejedelem leánya! A te csípőd hajlásai olyanok, mint a kösöntyűk…

LISBETH

Mármint a mesteré vagy a Szulamité?

KOLHAAS

A te két kebled, mint két őzike, a vadkecskének kettős fiai… és a te termeted hasonló a pálmafához…

LISBETH

Nagyot ugrottál ám, és valamit kifelejtettél…

KOLHAAS

És a te ínyed, mint a legjobb bor, melyet szerelmesem kedvére szürcsöl, mely szóra nyitja az alvók ajkait…

LISBETH

A kihagyásokért Salamon király most kérdőre vonna…

KOLHAAS

Mint a karmazsin cérna, a te ajkaid, és a te beszéded kedves, mint a pomagránátnak darabja…

LISBETH

Már megint ugrottál… A te köldököd…

KOLHAAS

A te köldököd, mint a kerekded csésze… a te hasad, mint a gabonaasztag, liliomokkal körülkerítve…

LISBETH

Vigyázz, a folytatás inkább reád illik: a te orrod hasonló a Libánus tornyához, mely néz Damaszkusz felé… Ezt fogom mondani, ha egyszer rólad én rendelek képet. Az én szerelmesem fehér és piros, tízezer közül is kitetszik.

KOLHAAS

Az ő feje…

LISBETH

…mint a választott, drága, megtisztított arany, fodor haja fekete, mint a hollónak… Az ő orcája hasonlatos a drága füveknek táblájához, melyek illatos plántákat nevelnek… Hogy van tovább?

KOLHAAS

A mindkettőnknek szóló: tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai…

LISBETH

Fuss, én szerelmesem, és légy hasonló a vadkecskéhez vagy a szarvasnak fiához, a drága füveknek hegyein… fuss, Mihályom, és nézd meg, mi lett Nagelschmidttel.

KOLHAAS

Futok.

 

Nevetnek sokáig, Kolhaas kibontakozik Lisbeth karjából, s indulna kifelé. E pillanatban éktelen dörömbölés, kiabálás kezdődik odakint. Verik az ajtót, ablakot. Először Mária rohan be ijedten a gyerekkel, majd Nagelschmidt valami fustéllyal.

 

MÁRIA

Jaj, istenem! Kolhaas úr, a poroszlók.

HENRIK

Édesapám, a poroszlók. Üsd, vágd őket…

KOLHAAS

Nem ütjük, nem vágjuk. Mária, vidd ki a gyermeket.

MÁRIA

Gyere, szentem. Gyere, imádkozzunk.

LISBETH

Nyisd ki már. Betörik.

NAGELSCHMIDT

Majd én a disznóormányukat…

KOLHAAS

Mit akarnak ezek? Kinyitja az ajtót.

NAGELSCHMIDT

Mellen ragadva a vámost, aki mögött két fegyveres katona áll. Hogy merészelsz… Tisztességes ember házába hogy merészelsz így betörni, te lator!

VÁMOS

A tronkai Vencel báró… Vedd le rólam a kezed…

KOLHAAS

Nagelschmidt!

LISBETH

Karl!

VÁMOS

A tronkai Vencel báró megbízottja vagyok. Vedd a kezed!

NAGELSCHMIDT

A pofazacskóddal együtt, te hörcsögábrázatú!

VÁMOS

A katona lőni fog…

KOLHAAS

Nagelschmidt!

LISBETH

Karl, csöndesedj.

KOLHAAS

A megbízott úr parancsoljon befáradni.

VÁMOS

Látod, mi a tisztességes hangnem?

NAGELSCHMIDT

És a dörömbölés?

VÁMOS

Lehetséges, hogy én hörcsögábrázatú vagyok?

NAGELSCHMIDT

Határozottan.

VÁMOS

De te afféle Münzer-képűnek látszol, ami nem divatos… A Münzer-pofa… Dózsa-pofa…

NAGELSCHMIDT

Hagyd a holtakat, te pondró!

VÁMOS

…az ilyen viselet nem ajánlatos.

NAGELSCHMIDT

Köszönöm az elismerést. Egy cickánytól…

KOLHAAS

Nagelschmidt!…

NAGELSCHMIDT

Befejeztem. Egy görénytől ez igazán szép dolog.

VÁMOS

Kolhaas úrhoz van szerencsém?

KOLHAAS

Állok rendelkezésére.

VÁMOS

Mint mondottam ennek… Nagelschmidt felé bök. a tronkai Vencel báró úrnak vagyok új vámosa. Bocsásson meg a türelmetlenségért.

KOLHAAS

Oka lehetett rá.

VÁMOS

Sürgős a megbízatásom.

KOLHAAS

Mi légyen az?

VÁMOS

A passzus.

KOLHAAS

Miféle passzus?

NAGELSCHMIDT

Amelyik épp a tenyeremben viszket.

VÁMOS

Kolhaas úr, kérem. Ha neki folyton viszket a tenyere, én nem tudok beszélni.

NAGELSCHMIDT

Nemcsak a tenyerem: a lábam is viszket.

VÁMOS

No tessék…

KOLHAAS

A vámos úrnak megbízatása van, hadd teljesítse. Tehát, miféle passzus?

VÁMOS

A lovakra nézve… Bizonyos Herse nevű szolgája van ott az úrnak.

KOLHAAS

Hol ott?

VÁMOS

A tronkai várban. Feltartóztatva. Lipcséből jött két fekete lóval. Csengős lovakkal.

KOLHAAS

Úgy van.

VÁMOS

Nincs passzusa.

KOLHAAS

Ki kéri?

VÁMOS

Vencel báró úr. Ő kapta újabban ezt a földesúri kiváltságot.

 

Lisbeth közben egy ládikából papírokat keres elé, odanyújtja Kolhaasnak.

 

KOLHAAS

Erről szó esett már a múlt hónapban is. A drezdai jegyzőség azt mondja: törvényeink alapján Tronkenburg várura senki fiától, aki becsületes kereskedő, passzust meg nem követelhet.

VÁMOS

Ez valóban így van.

KOLHAAS

Tehát?

VÁMOS

Szolgálaton kívüli meggyőződésem alapján magam is azt mondom: nem követelhet. Apám is lócsiszár.

NAGELSCHMIDT

Az apja is. Az anyját…

VÁMOS

Sajnos, szolgálatban vagyok. A vélekedésem is szolgálati. Ha nincs passzus: a két fekete a sorompón túl marad, és lefoglaltatik.

LISBETH

Jogtalanság. Nem tehetik.

KOLHAAS

Csillapodj, drágám. A vámos úr nem tehet róla…

VÁMOS

Sajnos.

NAGELSCHMIDT

Sajnos. Még sajnál is téged. Csupa sajnálatból töri be az ajtót. Szolgálati meggyőződésből. A könnyező hóhér istenit! Istenem, mikor akasztod föl már a könnyező hóhérokat! Becsületes hóhérokat küldjél reánk, Uram…

KOLHAAS

Az Úr nevét hiába fel ne vedd.

NAGELSCHMIDT

Akkor áldj meg, Istenem, a Kolhaas nyugalmával.

VÁMOS

Tetszik látni, milyen hebehurgya? A passzust kérem, tekintetes uram, vagy pedig a megváltását, készpénz, ötven garas. Különben a lovak ott maradnak. A gyönyörű lovak.

KOLHAAS

De én ezt nem hagyom annyiban…

NAGELSCHMIDT

Végre!

LISBETH

Itt a pénz. Eresszék szabadon azt a szegény szolgát. Egy hete, hogy úton van.

VÁMOS

Az a baj, asszonyom, hogy a szolga is ilyen Münzer-indulatú. Ököllel rontott neki a fegyveres őrnek.

LISBETH

Csak nem bántalmazták?

KOLHAAS

Siessen, uram, a pénzével! Eresszék el azt a szegény Hersét. Ezt a húsz garast adja oda neki, kifogyhatott már az élelemből. A lovakat először ide hozza. Látni akarom őket.

VÁMOS

Megmondom, uram. Isten maradjon e házzal.

NAGELSCHMIDT

No, mert veletek megy.

VÁMOS

Tetszik látni? Megint kezdi.

KOLHAAS

Isten áldja.

NAGELSCHMIDT

Isten? A csizmám! Az ülepét a nyomorultnak! Ott, ahol a szolgálati meggyőződése székel.

VÁMOS

A rúgás elől ügyesen kiugrik az ajtón. A viszontrúgásra! El.

NAGELSCHMIDT

Lótetű! Nézd, futtában jön meg a bátorsága.

LISBETH

Nyughass, Karl. Manapság nincs mit kezdeni a bátorsággal. Kimegy a konyhába.

KOLHAAS

Hosszú hallgatás után. Valóban. Nincs mit kezdeni a bátorsággal…

NAGELSCHMIDT

A bátorság természete, hogy mindig talál magának pofont érdemlő vámos-ábrázatot. Akármerre fordul az ember: csupa tenyérbe mászó, pofátlan pofa vigyorog rá. S mindahány a törvényt emlegeti.

KOLHAAS

Ők emlegetik: mi érvényesítjük. A te vérködös pillantásaidban épp a jogaink fordulnak ellenünk.

NAGELSCHMIDT

Jogaink?

KOLHAAS

Jogaink! Szavait az a drezdai főjegyző talán az ujjából szopta? A választófejedelem, jól tudod: a törvényes rend híve. Nem tudod, mert…

NAGELSCHMIDT

…mert egyik kezével törvényt szab, a másik lábával fölrúgja. Fenéken billenti minden nap, minden órában és minden pillanatban. Az a híres törvényhozó kéz: szolgakéz. A császár érdekeit s a rugdosó lábakat szolgálja. A tronkai bitangokat.

KOLHAAS

A tronkai Vencel még nem a kormánytanács, nem a birodalmi gyűlés. A választófejedelem a nyugalmat akarja…

NAGELSCHMIDT

Nyugalmat!

KOLHAAS

Legyen vége már a sok erdőtűznek. Münzer is fölfoghatta volna. Ötvenezer akasztófát vívott ki magának. Édes öcséd lelke a mennyekben. Kit váltott meg vele?

NAGELSCHMIDT

Önmagát.

KOLHAAS

Krisztus váltott meg valamennyiünket.

NAGELSCHMIDT

Nem egyenlő módon.

KOLHAAS

Egyenlőséget kiabáltál. A házadat tették földdel egyenlővé. Persze, most azt akarnád: csatlakozzék mindenki a sérelmedhez. Önző vagy, Karl, az emberek kifulladtak már a hitvitában, felkelésben, a halottak eltakarításában. Élni akarnak: dolgozni, gyermeket nevelni, vásárokra járni; annyi csődület után megszusszanni, fegyver helyett kaput… ablakrácsot kovácsolni. Egyetlen karácsonyt bár békében megülni. Nézd, alig reformáltuk meg a hitünket, máris újabb reformátorok támadnak, libertinusok és újrakeresztelkedők, hát mifajta békesség lesz ebből?

NAGELSCHMIDT

Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre, hanem hogy fegyvert…

KOLHAAS

Igen. Krisztus mondotta. De Nagelschmidt ne tévessze össze magát Isten fiával. Tedd helyére szablyádat; mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök. Ezt is ő mondotta. Megkérhetlek valamire? Kíméld meg, ha lehet, a házam becsületét. Oldalba vered a poroszlót: természetes, hogy hozzánk menekülsz. Félre ne érts: úgy gyere, mint saját otthonodba. De minden szájon vert poroszló azt mondja a fölöttesének: Kolhaas Mihály barátja tette. Téged üldöznek, s rajtam bosszulják meg maguk; és a lovaimon. Múltkor a csillagos pejnek a fülét égette meg valamelyik. Günther bárót fölbosszantottad, az meg Vencelnek barátja.

NAGELSCHMIDT

Tehát a passzuspénzt is miattam fizetted…

KOLHAAS

Nem tudhatom…

NAGELSCHMIDT

Akkor én fizetem a büntetést. Itt az ötven garas.

KOLHAAS

Nem akartalak megbántani.

NAGELSCHMIDT

Nem akartalak megkárosítani.

KOLHAAS

Karl, az Istenre kérlek: ne forgasd ki a szavaim értelmét. A kettőnk érdekében, Lisbeth és a fiam nyugalmáért szóltam. Miért bántasz engem azzal, hogy a nyomorúságos ötven garasomat féltem?

NAGELSCHMIDT

Az ötvengarasos nyugalmadat félted.

KOLHAAS

Ennyire taksálod az elveimet.

NAGELSCHMIDT

Ennyire taksálták a tronkai…

KOLHAAS

Kitörve. Elég! Most már elég legyen, Karl! Ha másutt nem: a kettőnk viszonyában vess véget a törvénysértésnek! Vess véget a jogtiprásnak!

NAGELSCHMIDT

Nevetve. Én?! Nagelschmidt, a jogtipró, a törvénysértő.

KOLHAAS

Törvényes jogom, hogy meg ne sérts a becsületemben! Istentől nyert jogom, hogy megóvjam veled szemben is a családom nyugalmát. Egyedülvalónak tekintesz engem? Azt gondolod: halottak élnek itt velem? Kísértetek?

NAGELSCHMIDT

Istenem! Meghoztad a hangját!

KOLHAAS

Legyen száz életed, vesd kockára mind a százat minden pillanatban; de vedd tudomásul, Lisbethnek s annak az ártatlan gyermeknek egyetlen élete van; Isten előtt tartozom érettük felelősséggel. Avagy rád bízta őket az Úristen?

NAGELSCHMIDT

Arkangyali szózat!

KOLHAAS

Ha neked ez ötvengarasos becsület…

NAGELSCHMIDT

Nyugalmat mondtam!

KOLHAAS

Egyre megy! Ha ötvengarasos: ám legyen. A tied hány garasos? Hány lélek sorsát hordozod? Hány reád szoruló teremtménynek a bilincsét? A bőrödet mindennap vásárra viheted; szabad vagy – a felelőtlenségben. A falnak rohanásban!

NAGELSCHMIDT

S még miben?

KOLHAAS

Hogy felkoncoltasd magad! Hogy bitóra húzasd magad! Hogy kerékbe töresd magad! De csak magad! Ne játssz a mások életével. Az a bitang Münzer-képűnek nevezett. Münzer-indulatú vagy, ez a baj! Puszta indulattal semmit megnyerni nem lehet.

NAGELSCHMIDT

Imádsággal sem!

KOLHAAS

Imádsággal sem. A bosszúszomjaddal sem. Aprítsátok, szúrjátok, vágjátok! Így mondod másnak is, akár a fiamnak! A tudatlannak! Aprítsátok, szúrjátok! Így a te Münzered, hadd rohanjon és rohadjon a nép – vesztébe, a felelőtlen ígéretek paradicsomába. Mert ugye, megveti az ötvengarasos nyugalmat. Mert ugye, jobb szereti, ha karóba húzzák, és beleit a kerítéseken kiteregeti a túlerő! A túlerő, Nagelschmidt! A lebecsült ellenfél és az ostobaság. Hozzá ne nyúlj az ellenségedhez, míg nem vagy biztos benne, hogy fejét veheted! Mikori ez a figyelmeztetés? Kinek szól, ha nem az ostobáknak, a hadi tudományokban és számtanban megbukott kalandoroknak: a hiszékenység vámszedőinek.

NAGELSCHMIDT

Így szeretlek! Fennebb azt a hangot!

KOLHAAS

Ne gúnyolódj! Árvák és özvegyek tízezrei siratják az elesett hiszékenyeket. Jegyezd meg, Nagelschmidt: aki felkelést szít és nem viszi azt győzelemre: tömeggyilkos.

NAGELSCHMIDT

Ezúttal ő is magából kikelve. Hazudsz! Lisbeth lép be.

KOLHAAS

Én hazudok? Erre csak karddal válaszolhatok… Ki innen! Ki a házamból!

LISBETH

Mihály! Mi történik? Karl, az Isten szerelmére…

NAGELSCHMIDT

Elment a szépesze.

LISBETH

Sohasem lesz vége már ennek a vitának! Mit vártok a tronkai Vencel bárótól, ha egymást így eszitek? Mihály, kedvesem, térj magadhoz. Ilyen vérbe borultan még sohasem láttalak. Egy pohár vizet… Csillapítót… El.

NAGELSCHMIDT

Bocsáss meg, Mihály.

KOLHAAS

Tudod jól, Karl: Münzert bírálom, de nem vádolom. Ámbár sír a lelkem. Hisz magad is láttad, Lipcse felé menet s még inkább Frankenhausen környékén, a legyilkolt parasztok kisírt szemű maradékait. Mondják, hogy a csatatéren még manapság is tömegével bolyonganak az asszonyok, a gyermekek…

 

Lisbeth bejön egy pohár vízzel, szó nélkül Kolhaas elé teszi.

 

KOLHAAS

…sírva gyűjtögetik az elesettek apró emlékeit… Jól tudod, hiszen öcséd is ott volt. Emlékszel még Melanchton beszámolójára? A szegény emberek pedig csak álltak ott és énekeltek. Kérünk téged, oh, Szentlélek! Mintha megőrültek volna, se nem védekeztek, se nem menekültek. A hercegi seregek nyolcezerből hatezret kaszaboltak le. Münzer azt mondta nekik: csak ne féljenek, ő majd minden golyót felfog, Isten úgy ígérte. Pedig senkinek az Isten ilyen ígéretet nem tett.

NAGELSCHMIDT

Csak mozdulattal jelzi, hogy Melanchton nem az igazat mondta, majd. S akkor mi a teendő?

KOLHAAS

A törvény útja, a Törvény Szentsége. Ragaszkodjunk, Karl, a meghirdetett törvényekhez: az is elegendő kihágásnak.

 

Távoli kutyaugatás, majd csengő hallatszik: vánszorgó léptek ütemére szól két kis csengő. Kolhaas és Lisbeth az ablakhoz siet. Nagelschmidt magába roskadtan ülve marad.

 

LISBETH

Herse! Megérkezett…

KOLHAAS

A vattába csomagolt ébenfa paripáimmal. Megnézzük a lovakat, Karl?

LISBETH

Mária! Itt a fiad, Mária!

 

Herse belép, félig agyonverten, kezében a lovak csengője.

 

LISBETH

Szentséges istenem! Mária!

MÁRIA

Berobban. Herse! Hát teveled mi van, fiam? Megnémultál? Megnémultál vagy berúgtál?

NAGELSCHMIDT

Mind a kettő…

LISBETH

Csupa sár! Csupa kék folt.

KOLHAAS

A lovak hol vannak? Hol hagytad a lovakat?

MÁRIA

Mintha disznók közül keveredtél volna elő… Szólj, mi történt veled? Vessem le rólad a kabátot… Ülj ide le, te szerencsétlen. Dülingél… Ne tessék rá haragudni, tekintetes uram. Tetszik őt ismerni… Nem szokott ez ilyesmit művelni… Herse… Herse fiam!

KOLHAAS

Hol vannak a lovak? Reád bíztam a lovakat. Miért szedted le róluk a csengőt?

LISBETH

Egy kis teát igyál, fiam!

MÁRIA

Francot a bélibe. Miért nem válaszolsz a tekintetes úrnak? Hol itattak le, te isten átka? Tekintetes uram, ne tessék rá haragudni. Tetszik tudni, hogy önszorgalmúlag sohasem iszik. Herse fejét dörzsöli. Csupa egy kokas az egész feje, tekintetes asszony. Honnan ez a rengeteg kokas a fejeden, te fiam? Italtól nem lehet. Mondd, leestél a lóról?

KOLHAAS

Nézz ki, Karl. Nincsenek a lovak az udvaron?

NAGELSCHMIDT

Ha le nem csúsztak a torkán, valahol megvannak. El.

LISBETH

Fektessük le. Vizes borogatást reá, Mária.

MÁRIA

No gyere, fiam. Ekkora szégyent az árva fejünkre…

KOLHAAS

A lovakat hol hagytad, Herse?

MÁRIA

Holnap megmondja, tekintetes uram. Nagyon szűkszavú lett. Csak nem süketültél meg? Herse fülébe. Hol hagytad a lovakat? A lovakat! Mi történt? Válaszolj a tekintetes úrnak.

HERSE

El-pá-hol-tak.

MÁRIA

Elpáholtak. Nem némultál meg. Csak lógatod a fejedet. Arcát paskolja, majd hirtelen haraggal arcul üti. Térj magadhoz! Boldogságos Szűzanyám! Tekintetes uram… Tekintetes asszony…Tessék idenézni! Vér folyik a szájából… A tüdejéből… Édes fiam!

KOLHAAS

Hívom az orvost. Lisbeth… vigyázzatok… mozdulatlanul feküdjék…

MÁRIA

Herse fiam… Édes gyermekem…

 

 

Függöny

 

Második felvonás

 

Első kép

Szín: ugyanaz, mint az első felvonásban. Lisbeth útra készül. Henrik a hintalován. Nyári nap. Az ajtó nyitva.

 

HENRIK

Aprítsátok! Aprítsátok!

LISBETH

Nem aprítunk.

HENRIK

Fojtsátok!

LISBETH

Nem fojtogatunk.

HENRIK

Fojtsátok! Szúrjátok!

LISBETH

Hányszor mondjam, Henrik? Hagyd abba már a fojtogatást! Szállj ki a nyeregből, eredj uzsonnázni.

HENRIK

Édesanyám! Hová mész?

LISBETH

Elmegyek, de visszajövök nemsokára.

HENRIK

Nemsokára? Honnan?

LISBETH

Csak innen a közelből. Hazahozom édesapádnak a lovait.

HENRIK

Édesapa nem tudja hazahozni?

LISBETH

Neki más dolga van.

HENRIK

Nekem mit hozol?

LISBETH

Amit kértél. Csengőt a lovad nyakába. Eredj, kicsi fiam, uzsonnázni.

HENRIK

Vigyél engem is, édesanyám…

LISBETH

Hová vigyelek? Hová szeretnél te menni?

HENRIK

Sehová, sehová! Csak magaddal vigyél.

LISBETH

Ó, nem lehetséges. Nagyon száguldoznak ott a lovasok. Mint most is…

 

Messziről kiabálás, lódobogás, majd Nagelschmidt ugrik be az ajtón s onnan egyenest a mosdófülke mögé.

 

HENRIK

Karl…

LISBETH

Psszt!

VÁRKATONA

Be. Bocsánat, tekintetes asszony…

LISBETH

Semmi bocsánat. Hogy merészelsz így berontani?

VÁRKATONA

Egy lótolvaj…

LISBETH

Semmi lótolvaj! Nemes ember házában ne keress lótolvajt.

HENRIK

Aprítsátok… Lisbeth befogja a száját.

LISBETH

Ne zavard a beszélgetést.

VÁRKATONA

Aprítsátok… Szóval a gyermek is…

LISBETH

Odakint a szolgák répát aprítanak. Tőlük tanulta.

VÁRKATONA

Ühüm.

LISBETH

De ha azt akarod, hogy fejed is a répa közé keveredjék abraknak, várd meg nyugodtan az uramat.

VÁRKATONA

Üdvözletem a tekintetes úrnak. Gyorsan el.

NAGELSCHMIDT

Nevetve jön elé. Ezt jól megijesztette, Lisbeth. Pedig ha tudná, hogy Mihály kenyérrel dobálta volna meg. Ne haragudjon. Megígértem: többet nem szabok törvényt magamnak. Ez volt az utolsó felháborodásom.

LISBETH

Mit műveltél megint?

NAGELSCHMIDT

Bizonyos úri személyek, ugye, Herséről leszaggatták az inget, nadrágot. Összeharapták a lábát, a fél fülét is elfogyasztották. Én pedig megmérgeztem őket.

LISBETH

Csak nem…

NAGELSCHMIDT

Nyolc hulla… vagyis csak hét és fél, mivel az egyik elvánszorgott.

LISBETH

Jézusom!

NAGELSCHMIDT

Hallgassa csak, milyen csend lett a vár körül. Nincs ugatás, nincs vonítás. A kutyafalka jobblétre szenderült. Ugye, milyen békességes a hangulat? Kutya vonít.

LISBETH

Kutya helyébe kutyát ád az Isten.

NAGELSCHMIDT

Ez a félig döglött. Ez csak ötvenszázalékos kutya. Engem átkoz. Az utolsó vonítás jogán.

LISBETH

S részemről az utolsó figyelmeztetés, Karl…

NAGELSCHMIDT

Esküszöm, mától kezdve csak a törvény… Amit őszentsége mond, a törvény.

HENRIK

A törvény kicsoda? A törvény hol lakik?

NAGELSCHMIDT

A törvény őszentsége? A törvény bácsi? Megmagyarázom.

LISBETH

Ölbe kapja a gyereket, s kifelé menet. Haramiát nem nevelünk a gyerekből.

NAGELSCHMIDT

Haramiát. Hisz épp a bűnök elkerülése végett jó tudnia: törvény bácsi, az a császár, a választófejedelem, a tronkai Vencel és a kancellária. Törvény bácsi szabályozza a viselkedést, a munkát, a szerelmet, Genfben, mint hallottuk, a szoknya hosszát és az erkölcsöket, midőn a parázna fehérnépeket toronyba záratja; törvény bácsi gondoskodik arról, hogy a böjtös napokat betartsuk, földesurunknak a bort, búzát, tyúkot, malacot s némelykor a lányainkat beszolgáltassuk; hogy faragott képet a házunkban milyet tarthatunk; mit álmodjunk, mit olvassunk, miről miként vélekedjünk… Egyszóval törvény bácsi vágja nekünk az ösvényt, amelyen haladni kell. Azon kerget bottal a paradicsomba.

LISBETH

Aki ezt az ajtóból hallgatta. Minden szavad kihágás. Ha veled megyek Berlinbe, a fejedelmi testőrség mindkettőnket letartóztat.

NAGELSCHMIDT

Néma leszek.

LISBETH

A képedre van írva a kutyamérgező szándékod.

NAGELSCHMIDT

Uralkodónk közelében a legszelídebb képemet öltöm fel. A lehető leggyalázatosabban fogok viselkedni: alázatosan és lelkesedve. Komolyan készülök az útra, Lisbeth. Vívás helyett ma reggel is a császárhűséget gyakoroltam.

LISBETH

Mint valami díszkaput, önkezeddel faragod az akasztófádat. S a kocsi még nincs előkészítve.

NAGELSCHMIDT

Serényen indul kifelé, dudorászva. Cifra bitófa, zöld az ablaka…

 

Kolhaas jön Müller Ferenccel.

 

KOLHAAS

Lisbeth! A megmentőnk, Müller Ferenc úr, Brandenburg legnagyobb törvénytudója…

LISBETH

Ferenc!

MÜLLER

No lám. Lisbeth nem sérteget, amiért valamikor megkértem a kezét. Mihály folyton lemülleruramoz.

LISBETH

Bizonyára csak a tisztelet hangján.

KOLHAAS

Hogyisne tisztelném! A fejedelmi kancellária legfőbb tanácsadója, sőt a berlini udvarba is bejáratos… A kérvényünket ő, tehát: Ferenc fogja megfogalmazni.

MÜLLER

Ferenc fogalmazza, s Müller úr juttatja be Lisbethet az uralkodó elé.

LISBETH

Örökre hálásak leszünk, Ferenc. Helyezze kényelembe magát, és mondjon valamit… istenem… hány éve, hogy nem is láttuk egymást?

MÜLLER

Pontosan nyolc esztendeje, hogy kedvesen bár és puha szavakkal visszautasított, mert úgymond, ez a lókötő egy Salamon király…

LISBETH

Ő volt nekem az Énekek Éneke…

MÜLLER

…az Énekek Éneke, Müller úr pedig, haj, Müller úr! A jogi tudományok, a rideg paragrafusok megszállottja. Végül, mint tudjátok, a törvénykezéssel jegyeztem el magam. Asszony, gyerek nélkül sivár az életem, de… hogy is mondjam… szabadon ítélem meg mindazt, aminek valamikor rabja voltam. Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, a bosszút, féltékenységet, a szerelmet, hagyjátok hozzám jönni a fiatalokat, az aggokat, özvegyeket, a szerelmet és az ellopott szamarakat, a bosszút, a gyászt, a csirketolvajokat, vajákosokat és hamis prófétákat, az üldözötteket és üldözőket, a csalókat és a megcsaltakat, az urat és szolgáját, férjet, szeretőt, adóhátralékot és elhanyagolt imádságot, a tévelygő papot és a kóbor kutyát, mindent, ami él, ami lélegzik, tehát vétkezik. Mert nincs esendőbb lény az embernél. Mai jogrendszerünk szerint megítélve: ha megszólal, minden századik… százharmadik szavával a törvénybe ütközik. S van fogalma arról, hogy reggeltől estéig mit fecsegnek össze az emberek? Hogy mit mutogatnak össze a süketnémák?

LISBETH

És ki figyelte ezt meg? Hogy minden századik… százharmadik?

MÜLLER

Akiknek ez a hivatásuk. Igen.

LISBETH

Borzasztó.

MÜLLER

Hogyan mentsük föl az embert, ha nem tartjuk számon a vétkeit? A társadalom olyan, mint… a libamáj a tepsiben! Ha nem figyelik, odaég.

LISBETH

Engedjétek hozzám jönni… Törvény elé. Ugyanezt mondta Nagelschmidt.

MÜLLER

Kicsoda?

LISBETH

Ó, semmi. Csak eszembe jutott valami. De hisz magának rettentő hatalom van a kezében!

MÜLLER

Ugyan! Fölöttem is van valaki, az meg így szól: engedjétek hozzám jönni Müller urat. S még föntebbről: engedjétek hozzám alázatoskodni Kallheim urat, aki maga is csak meghosszabbítása a legfelsőbb kéznek. Amelybe, Lisbeth, reméljük, leteheti majd a derék lócsiszár panaszát. Mihály barátunk elkomorodott.

LISBETH

Mi baj, kedvesem?

KOLHAAS

Csak elgondolkoztam. Összeszámláltam a bűneimet.

LISBETH

A te bűneid… Mondja, Ferenc: amikor a maga számtartói az egész emberiséget vád alá helyezik, Mihálynak mi lesz a sorsa?

MÜLLER

Természetesen fölmentés. Vele kezdjük újra az édeni napokat. Én pedig Luciferként, Éva szépsége miatt, továbbra is irigyelni fogom. Nevetnek.

LISBETH

A bókért egy kis innivalót hozok. S küldöm Hersét a kutyás panaszával. El.

MÜLLER

Panaszból lesz az igazság. A panaszok kicsiny tojásaiból kelnek ki az elégtétel verebei. Tehát úgy kezdődött, hogy szolgádat a két feketével a tronkai Vencel báró feltartóztatta. Írja.

KOLHAAS

Azóta is vért hányik.

MÜLLER

Ezt csak a végén. A drámai csattanót oda kell tartogatni. A nyomorúságot is, akár egy görög drámát, meg kell szerkeszteni. Különben hatástalan. Tehát a szolgától indokolatlanul passzust követeltek… Bejön Herse. …holott a drezdai főjegyzőség… igen… Mi történt azután?

KOLHAAS

Mondd, Herse, mi történt azután?

HERSE

A páholás után?

MÜLLER

A páholás is a végére marad.

HERSE

Mindjárt az elején megkaptam.

MÜLLER

Hogy kezdődött?

HERSE

Azt kérdi a várnagy: honnan jövök? Mondom: megyek haza.

MÜLLER

Egy ilyen válaszért én is elpáholtalak volna. Azt mondd meg: miután gazdád, Kolhaas úr az ötven garast a vámosnak kifizette, a lovakat miért vetették fogdába?

HERSE

A lovakat? Fogdába? Istállóba.

MÜLLER

Fogdába. A választófejedelem a lovak szerelmese. Tehát a lovakat kell vele megsajnáltatnunk. Verték a lovakat?

HERSE

Engem vertek!

MÜLLER

Az más. A lovakat bántották?

HERSE

Ellenkezőleg. Oda vágtatott Vencel úrfi meg a barátja, Günther. Mennyit kérek értük? Negyven aranyat. Hát az sok. Mutassam a passzust. Nincs passzus. A vámos elnyargalt az ötven garasért. Azt mondja Vencel úrfi: kössem be a lovakat az istállóba. Az istálló tele volt; akkor vigyem őket az ólba. Márpedig én oda nem vihetem. A disznóól tele van bolhával. De én fogjam be a számat. Én befogom, de a lovakat meg nem nyomorítjuk. Ezek a fejüket fenn hordják, összetörik magukat a disznóólban. Én meg az orromat hordom fenn, így a várnagy, és a kardlappal a hátamra húzott néhányat. Én ezt megsokalltam, föl a nyeregbe, s irány a főkapu. A várnagy füttyentett, a kaput becsukták, engem két poroszló letaszigált, összerugdosott, egyik a hasamra lépett, előkerültek a kutyák, összeharaptak-marcangoltak, tessék idenézni, majd azután, hogy meg ne haljak ott az udvarukon, átvetettek a kerítésen. Elájultam. S most itt vagyok. Ordítva. Tessék idenézni!

MÜLLER

Köszönöm. Elmehetsz.

HERSE

Elfelejtettem mondani, hogy két kutyát én is megfojtottam.

MÜLLER

Ne hangsúlyozzuk.

KOLHAAS

A választófejedelem a kutyákat is imádja.

HERSE

Akkor jobb lenne, tekintetes uram, ha magunk is kutyákká keresztelkednénk. El.

MÜLLER

S még ő csodálkozik, hogy elpáholják.

KOLHAAS

Te nem csodálkozol?

MÜLLER

A csodálkozás maga is a kihágás egyik enyhébb formája. Tehát a lovak ottmaradtak.

KOLHAAS

Írásban igazoltam a várúr követelésének alaptalanságát. A pörnek ezt a részét megnyertem. Hat lovamnak az ára ment rá. Vencel báró úr behívatott, vegyem át a két feketét. A disznóólból.

MÜLLER

Ír sebesen. Ólból…

KOLHAAS

Hat hónap alatt az én két gyönyörű lovam valósággal megsemmisült. Azt a két sáros, csupa csont-bőr gebét át nem vehetem. Követelésem a pör második szakaszában az volt: azt adják vissza, amit elvettek tőlem. A drezdai ügyészségen a fellebbezésemet elsikkasztották.

MÜLLER

Nem sikkasztották. Tévesen ítélték meg. A hivatal, kedves barátom, egységes, összetartó család. A családnak egyetlen tagját sem tanácsos rágalmazni. Tehát…

KOLHAAS

…elsikkasztották!

MÜLLER

…téves besorolás útján…

KOLHAAS

Vencel bárónak két rokona avatkozott az ügyembe. Hinz úr, az uralkodó pohárnoka, Kunz úr pedig az udvari kamarás. Müller ezt nem írja. Később is: csak amit helyesnek tart. Így történt, hogy panaszomat a felsőbbség ahhoz küldte vissza elbírálás végett, aki ellen a panaszt emeltem: a tronkai várúrhoz. A jogtiprásnak ez a formája ma már általános. Következményeként a felperesek törvényes védelem helyett az alperesek kezére jutnak: az áldozatok újra vissza a tettesek markába. Igaz-e, hogy megölted ezt az embert? Rágalom, inszinuáció, kiabál a gyilkos, a hullát pedig szájba verik.

MÜLLER

Messze kalandoztál…

KOLHAAS

Mit állít Vencel úr? A szolgát nem verték meg, hanem szökés közben törte össze magát. Lovaim jó karban voltak, de akadékos ember lévén, otthagytam őket a várúr abrakjára, így hát ne követelőzzem. S amidőn ennyi hazugság láttán tartományúri oltalmat kértem Brandenburgban, Kallheim kancellár, a tronkainak sógora, azt üzente nekem: haszontalan és hamis vádakra alapozott pörösködés helyett azonnal vegyem át a lovaimat, különben izgágaságért börtönbe csukat. Engem, akinek törvénytiszteletéről és becsületéről, ha kell, doktor Luther tanúskodik? Kolhaas Mihályt a börtönbe? Kénytelen vagyok most már, ha életem végéig tart is, a pört újraindítani. Akkor is folytatnám, ha nem két vagyont érő paripáról, hanem egy koszos macskáról lenne szó.

MÜLLER

Ez maradjon köztünk.

KOLHAAS

Micsoda?

MÜLLER

A macska. Az aranymérleghez hasonló jogérzetnek e túlzott igénye benned. Más szóval: a cicamica-naivitás.

KOLHAAS

A jogérzet: naivitás?

MÜLLER

Ha úgy gondolod, hogy az igazság kinek-kinek a testére szabatik: föltétlenül. A törvény igazsága általános és, sajnos, hozzávetőleges. Mint a katonabakancs. Célja nem az egyén igazsága, amit föltárni amúgy is képtelen, tehát nem az individuális tyúkszemvédelem, hanem az egész test óvása, a Rendé, a társadalmi nyugalomé. Írja. Rendetlenségre hajlamos, bűnben fogant, gyarló természetemért bocsánatot esedezve…

KOLHAAS

Nem vagyok hajlamos a rendetlenségre!

MÜLLER

Fölemelt hangod is cáfolja.

KOLHAAS

Nem bocsánatot kérek! Az igazságomat követelem, és mindazok megbüntetését…

MÜLLER

Megállj, megállj! Alázatos kéréssel kezdtük, követeléssel folytatod, büntetéssel tetézed az egész folyamodványt. A sérelmed: parányi, enyhe karcolás az igazság, a császár igazságának – ezt majd így fogalmazzuk – tiszta ábrázatán. A követelésed ezzel szemben: túlzás, tehát gyanút keltő. A császári ügyész helyében én azt kérdezném: vajon mi táplálja Kolhaas Mihály indulatát, mifajta elégedetlenség, mikor az indok, az ötven garas, két lovának ideiglenes fogvatartása végül is jelentéktelen? Vajon a jogérzetnek ez a rebellis szenvedélyessége nem takar-e titkos lázongást a fennálló rend ellen?

KOLHAAS

Vádbeszéd? A védelem vádiratát mondod?

MÜLLER

Nem én mondom. Az ügyész fejével gondolkodom.

KOLHAAS

Ha ilyen könnyedén cseréled föl fejedet az ügyészével, máris föladtuk az én védelmemet. Ne folytassuk. Az ellentétes felfogásokban otthonos elméddel a sérelmet végül is ellenem fordítod.

MÜLLER

Fordíthatná valaki, ha úgy óhajtaná értelmezni.

KOLHAAS

Nincsen már értelme a leírott szónak?

MÜLLER

Csak értelmezése, kedves barátom. A mi szavaink értelme ott van azoknak a fejében, akik azokat olvassák.

KOLHAAS

Mindegy tehát, hogy mit írunk.

MÜLLER

Ha folyamodványunkból az derül ki, hogy igazságod a fejedelem igazsága, sérelmed az ő sérelme; ha meggyőzően tárjuk föl, hogy Vencel úr garázdálkodása őfelségére vet rossz fényt, akkor nyert ügyünk van.

KOLHAAS

Jelentsük tehát őfelségének, hogy két lovát ellopták, ötven garassal büntették, hogy őfelségét elpáholták, s én, Kolhaas Mihály ennek hírét vettem, tiltakozom…

MÜLLER

Ne gúnyolódj, így nem megyünk semmire.

KOLHAAS

Azzal sem, ha a fejedelem iránti hitemet hízelgésbe fojtom. Meglehet, jobban tudod, melyek azok a hamis utak, amelyek az igazság felé vezetnek, én csak azt mondhatom: Hinz, Kunz, Kallheim ellenére hiszek a törvényben, a fejedelem jóságában és pártatlanságában. Müller ír. Ha indulatos vagyok: ezzel a hitemmel magyarázd. Szükségem van rá, mert nem akarok önmagamnak önkezűleg törvényt szabni. Elegendő nekünk Münzerék szomorú példája. A gyerekemet, feleségemet akarom boldognak látni, s minden vágyam, hogy pörösködés helyett a csikóimban gyönyörködjem. A gyümölcsfáim között és a vásártereken érzem jól magam, és Krisztus urunkkal mondom a megbántottaknak: kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

MÜLLER

Ennél szebben én sem fogalmazhattam volna meg. Itt az igazságod, Mihály, Jézus szavaiban. Lisbeth jön, borosüveggel, poharakkal. Lisbeth, szép asszony! A férje lepipált engem az ékesszólásban. Ha bajba kerülnék, őt kérném fel a védőbeszédre.

LISBETH

Ellenfeleit megrémíti a szelídségével.

KOLHAAS

Tölt. Köszönjük Ferencnek az imádságos folyamodványt.

LISBETH

És hogy engem a fejedelem színe elé juttat.

MÜLLER

Berlin főkapuja előtt találkozunk a megbeszélt időben. Mennem kell. Mihálynak egész jogi ténykedésem mottóját köszönöm: zörgessetek és megnyittatik néktek… Békességben és örömben lássuk viszont egymást. Zörgessetek. El.

KOLHAAS

Isten áldjon.

LISBETH

Isten áldja. Később. Mikor kell ott lennem?

KOLHAAS

Szombaton reggel kilenc órakor.

LISBETH

S valóban a fejedelem színe elé?

KOLHAAS

Talán még a császár is ott lesz. Hallgasd csak: ügyünk milyen magas régióba kerül. Olvassa. Károlynak, az Isten kegyelméből választott római császárnak, a birodalom mindenkori gyarapítójának, Németország, Spanyolország, a két Szicília, Jeruzsálem, Magyarország, Dalmácia, Horvátország satöbbi királyának, Ausztria főhercegének, Burgundia hercegének, Habsburg, Flandria és Tirol grófjának… Ijesztő?

LISBETH

Istenem… Ennyi cím, ennyi méltóság szögesdrótjai között elvergődni…

KOLHAAS

Veled megyek.

LISBETH

Fölösleges. Müller úr megmondta: téged az Udvarban nem néznek jó szemmel. Egy bánatos, gyámoltalan asszonyi személy… így mondta Ferenc… a zsarnok szívét is megejti. Vigyázz Henrikre.

KOLHAAS

Vigyázz magadra.

LISBETH

Ne bánkódj. Akármi történjék: semmit se cselekedj.

KOLHAAS

Téged várlak. Nagelschmidt esküvel ígérte meg, hogy az indulatát féken tartja. Mégis aggódom érted.

LISBETH

Védőszentem, az amulett is mindenütt velem lesz. Olvassa a szelence hátára vésett szöveget. Immár felkelek és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem azt, akit szeret az én lelkem… A gyermek alszik… Csókold meg helyettem. Már költő módra beszélek, mint Salamon király. Nevetnek. Miért azt írattad, hogy immár felkelek és eljárom a várost?

KOLHAAS

Emlékszel, akkoriban mindig úton voltam. Drezdában, Lipcsében, Brandenburgban.

LISBETH

De mindig visszatértél. Alig mentem vala el azoktól, mikor megtalálám azt, akit az én lelkem szeret. Itt ültünk Henrikkel, vártunk minden este. Csak néztük az utat, mint két szobor. Az anyaszobor énekelt is. A harmadik rész hatodik szakaszát megzenésítettem. Henrik nevetett rajtam. Te a füstöt lesed, mondta, én édesapámat. Dúdolja. Kicsoda az, aki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa? Szép?

KOLHAAS

Doktor Luther bevehetné a templomi énekei közé.

LISBETH

A te szegény Lisbethedre persze nem gondolt az énekes király. Kicsoda az, aki elmegy a pusztából, mint a füstnek oszlopa?

KOLHAAS

Négy fehér lovam repíti oda és vissza. Nagelschmidt ostora lesz a füstnek oszlopa.

LISBETH

Vajon hol találom a lipcsei útikendőmet? Mert azt is az én uram hozta. Keresém őt, de nem találám, kiáltám őt, de nem felele nékem!

KOLHAAS

Nékem felele, mert itt van. A kendőt Lisbeth vállára terítve. Meg ne fázz az úton.

LISBETH

Mert íme a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment. Lisbeth is elment. S mikor azt mondod magadban: keresém őt, de nem találám, kiáltám őt, de nem felele nékem! – már itt is leszek a fejedelem igazságával.

NAGELSCHMIDT

Belép. Vagy a fejével. Kolhaas rosszalló mozdulatára. Tréfáltam.

KOLHAAS

Lisbeth s az életed.

NAGELSCHMIDT

Isten úgy segéljen!

KOLHAAS

Ha kővel szólnak hozzád, mivel válaszolsz?

NAGELSCHMIDT

Kenyérrel, uram. S kaláccsal.

KOLHAAS

Helyes. Mit fogsz be, ha mind a négy lovadat elkonfiskálják is?

NAGELSCHMIDT

A számat, uram. A pofámat. Mindenkinek ezt ajánlom.

 

Mindhárman kimennek. A lovak csengője hallik, miközben a színpad elsötétül.

 

Második kép

Szín: ugyanaz, egy héttel későbben. Vasárnap. Halk és távoli orgonaszó. Kolhaas az ablaknál ül, fia, Henrik, az ölében.

 

KOLHAAS

Látsz valamit?

HENRIK

Nem.

KOLHAAS

Mert én sem.

HENRIK

Énekeld te is a hazahívó éneket.

KOLHAAS

Nem tudom.

HENRIK

Dúdolja. Kicsoda az, aki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa? Berlin messze van?

KOLHAAS

Nagyon messze. De már elmúlt egy hét. Jönnie kell édesanyádnak.

HENRIK

Mit hoz nekünk?

KOLHAAS

Büntetést. No, nem kell megijedni. Kettőnknek ez, tudod, ez olyan… ajándékbüntetés. Nekünk öröm, a tronkai báró úrfinak pedig… koppintás.

HENRIK

Koppintás?

KOLHAAS

Az orrára. A fejedelem parancsát hozza édesanyád, amelyben megparancsoltatik: a két fekete lovunkat a báró úr felhizlalva azonnal visszaszolgáltassa.

HENRIK

Azonnal fel tudja őket hizlalni?

KOLHAAS

Megütődve. Nem azonnal. Csak rendre.

HENRIK

Akkor miért mondtad, hogy azonnal?

KOLHAAS

Megfeledkeztem arról, hogy minden csak rendre jön el.

HENRIK

Minden?

KOLHAAS

Ládd, újra tévedtem. Nem minden. Mert a baj, az egyszerre jön. Elvették a lovainkat, megverték Hersét, senki sem akar igazságot tenni. Csak a jó az, ami rendre jön el.

HENRIK

Erősen és nagyon rendre?

KOLHAAS

Apránként.

HENRIK

Édesapám, a bajt kik hozzák?

KOLHAAS

A bajkeverők.

HENRIK

Hát a bajkeverőket? Azokat ki hozza?

KOLHAAS

Azokat? A baj. Bogár ment a füledbe?

HENRIK

Csak helyre rázom az eszemet.

KOLHAAS

Nem volt a helyén?

HENRIK

Ahhoz, amit mondtál… nem egészen…

KOLHAAS

Ha nagyobb leszel, megmagyarázom. Addigra minden elcsendesül körülöttünk. Megnőnek a csikók is, szabadon jövünk-megyünk a nagyvásárokra. A poroszlók nem verik majd az ajtót, valószínűleg elvonulnak földet művelni. Ha Berlinbe megyünk, panasszal feléje se nézünk a császárnak, hanem csak sétálunk a folyóparton, csónakázunk a tavakon, lacipecsenyét eszünk, megnézzük a bűvészmutatványosokat. Hű… mi van ott.

HENRIK

Hm. Jó lenne azonnal megnőni.

KOLHAAS

Jó lenne. De akkor én azonnal megöregednék. Meg édesanyád is. Ezt, ugye, nem szeretnéd?

HENRIK

Sehogy se jó.

MÁRIA

Izgatottan rohan be. Tekintetes uram! Nagelschmidt… Egyedül s lóháton… A mezőn át… nem is a főúton…

KOLHAAS

Fiacskám, eredj ki szépen Máriával… Menjetek…

MÁRIA

Istenem, Jézusom! Mi történhetett?

HENRIK

Édesapám! Ne küldjél el engem! Ne küldjél…

KOLHAAS

Visszajöhetsz azonnal, Henrik.

HENRIK

Azonnal? Nem csak rendre?

KOLHAAS

Azonnal, fiacskám. Menjetek. Mária, Henrik el.

NAGELSCHMIDT

Be. Schwerinbe kell mennünk, Mihály, sürgősen!

KOLHAAS

Schwerinbe? Miért?

NAGELSCHMIDT

Lisbethhez. Müller úr oda szállította.

KOLHAAS

Szállította?

NAGELSCHMIDT

Párnák közé fektettük, Berlinből orvos kísérte Schwerinig, a szüleihez. Szigorú parancsot adott ugyan, hogy meg ne álljak vele hazáig, de Potsdamban elaludt. Az orvos azt mondta: ha Schwerin közelebb van, azonnal oda kell vinni.

KOLHAAS

Mi történt?

NAGELSCHMIDT

A fejedelem egyik testőre lándzsanyéllel mellbe ütötte.

KOLHAAS

Miért?

NAGELSCHMIDT

Túlságosan közel férkőzött a választófejedelemhez.

KOLHAAS

Müller úr hol volt?

NAGELSCHMIDT

Néhány lépésnyire tőle. Előző napon megbeszélte a testőrparancsnokkal, hogy Lisbeth iránt a katonák elnézőek lesznek, hogy kérvényét a fejedelemnek személyesen átnyújthassa. De oly sokan voltak a kérvényesek, hogy a brandenburgi kapu előtt a testőrök megriadtak, és lándzsával kezdték a tömeget visszaszorítani. Lisbeth szegény, a megegyezés szerint, egyik kezében a lipcsei kendőjét, másikkal a folyamodványt lobogtatva gyanútlanul közeledett a fejedelemhez, aki nem vehette őt észre, mivel a nagy rivalgást kellett viszonoznia. Müller úr szerint a testőrparancsnokot váratlanul másikkal helyettesítették, aki nem tudott az egyezségről. Ennek az a szokása, hogy ünnepi sokadalom alkalmával a népség részére semmi mást nem engedélyez, csakis a lelkes rivalgást vagy az éneklést, azt is orcával ellenkező irányba fordulva, nehogy valaki, valamely boszorkány, szemmel verés útján ártson őfelségének. Az ütéstől Lisbeth elájult, Müller úrnak köszönhetjük, hogy a tömeg agyon nem taposta. A folyamodványt egy jószívű lovag vette ki a kezéből. Eljuttatja talán a fejedelemhez.

KOLHAAS

És te hol voltál ez idő alatt?

NAGELSCHMIDT

Lisbeth parancsa szerint a fogadó udvarán, hazaindulásra készen.

KOLHAAS

Az orvos mit mondott?

NAGELSCHMIDT

Hosszadalmas felgyógyulást.

KOLHAAS

Egy hónapot? Egy évet?

NAGELSCHMIDT

Ennyit mondott. Amikor a szekérbe fektettük, magához tért. Felült a párnák között, téged szólított, majd Henrik felől faggatott engem, hogy miért nem ültettem őt is melléje? Orrán-száján megeredt a vére, de nem tartott sokáig. Az orvos azt mondta: jót tett neki ez a mozdulat, különben az alvadt vértől megfulladt volna.

KOLHAAS

Hosszú hallgatás után. Felgyógyulásának napján annak a testőrnek a halálos ítéletét teszem az asztalára.

NAGELSCHMIDT

Kinek az aláírásával?

KOLHAAS

A fejedelemével. A császáréval. Európa összes ügyvédeit munkába állítom.

NAGELSCHMIDT

Nagy vagyon kell ahhoz.

KOLHAAS

Lesz. Vagyon is lesz. Küldd át Mann tiszttartó urat. Kérd meg nevemben, hogy fáradna átal, ránézve is fontos ügyben. Fél óra múlva indulunk Schwerinbe. Negyedóra múlva!

NAGELSCHMIDT

Az ajtóban szembetalálkozik Mann úrral. Mann úr!

MANN

Csak azért jöttem, kedves szomszéd, mivel Nagelschmidt urat láttam észveszejtve és egyedül hazanyargalni. Csak nem történt újra valami… Kérem, akármit mondjon. Csak bajt ne mondjon. Az Úristen haragja, reméljük, másfelé távozik innen.

KOLHAAS

Az Úristen haragja beköltözött a házamba. Foglaljon helyet, Mann úr. Néhány perc alatt szeretnék önnel egyezséget kötni. Tollat, kalamárist vet elébe. Írja, számolja: mennyit ér meg önnek az én Havel-parti majorságom?

MANN

Nem tudom… ilyen hirtelen… ekkora hirtelenséggel…

KOLHAAS

Tavaly mennyit ígért?

MANN

Tavaly? Úgy emlékszem, ötvenet. De kérem, szomszéd úr… mi történt?

KOLHAAS

Majd elmondom. A drezdai házamat mennyiért veszi meg?

MANN

Nem tudom. Fogalmam sincs. Ön teljesen megzavart engem.

KOLHAAS

Százat megér önnek?

MANN

Azt sem tudom, hol fekszik, a városnak melyik pontján. És mekkora, és milyen állapotban…

KOLHAAS

Külváros, hat szoba, telek, gyümölcsös. Ha sokallja, írjon hetvenet. Írja, kérem! Tovább! Negyven pár lovamból húszat hajlandó-e megvenni? Harminc aranyforintot ér párja, húszért vigye valamennyit, mennyi az összesen?

MANN

Én így nem bírok számolni! Ne tekintsen engem uzsorásnak. Ha az is lennék, önt egy garassal sem rövidíteném meg…

KOLHAAS

Tudom. Írja: húsz pár ló – négyszáz. Utolsó ajánlatom: a házam. Az otthonom. Ez a ház. Ne csodálkozzék, Mann úr! Mennyit ad ezért a házért?

MANN

Az isten szerelmére, szomszéd úr… Meg ne haragudjék… ön nincsen eszénél… sápadt, és reszket a keze… Mária! Mária, egy pohár vizet Kolhaas úrnak! Hova óhajt ön költözni? Csak nem akar világgá menni! Mondaná meg legalább, mi történt! Csődbe jutott valamely nagyszabású vállalkozása? Mondja meg, kérem, kisegítem kölcsönnel.

 

Mária jön be egy pohár vízzel, leteszi szó nélkül az asztalra, majd ahogy jött, könnyezve kimegy.

 

KOLHAAS

Kölcsönt nem vehetek föl. Nem biztos, hogy vissza tudom adni. Újabb pört indítok.

MANN

Kit pöröl ön, s miért?

KOLHAAS

Hogy kit? A tronkai Vencelt, a berlini testőrséget, a drezdai bíróságot, Hinz urat, Kunzot, Szászországot, Brandenburgot, az egész birodalmat. S miért? Akármily sovány elégtételért, Mann úr, egy csöppnyi bizalomért, amit Szászországnak előlegezhetek; szikrányi hitért, amely visszatart attól, hogy útonállóvá legyek.

MANN

Nem bírom én ezt ésszel fölfogni.

KOLHAAS

Négyszázért vettem a házat, háromért adom, a szerződést fogalmazza meg utólag, e tiszta lapot önnek aláírom.

MANN

Ne tessék ilyet művelni, bárki becsaphatja. Üresen aláírt lappal ne szaladjon az emberek markába. Isten maga sem tenne ilyet, pedig a szívünk mélyére lát, Ábrahámot, hűséges fiát is próbának vetette alá, Izsák vérét kérte bizonyítékul.

KOLHAAS

Akinek a kezében vagyunk, megengedheti magának a bizalmatlanságot: a fényűzést is, hogy ne higgyünk benne. Hatalma csak a hatalmán múlik, nem a ragaszkodásunkon. Énnekem semmi hatalmam nincs; szükségem van arra, hogy az ön becsületében ne kételkedjem. Mennyi az az összeg?

MANN

Ezer arany előlegként, a drezdai bankban. Szerződést nem kötünk, csak ha majd lecsillapodik, Kolhaas úr.

KOLHAAS

Köszönöm. A bútorokért majd Schwerinből küldök társzekeret. A kertből a kis lucfenyőt elviszem. Lisbeth ültette, mikor a fiunk megszületett.

MÁRIA

Riadtan. Tekintetes uram… a tronkai vámos két fegyveres poroszlóval…

KOLHAAS

Meg ne lássam itt, mert agyonlövöm! Puskát akaszt le a falról. Agyonlövöm a bitangot! A fegyvert leteszi.

 

Az utca felőli ajtón kopogás. Kolhaas fölkapja megint a fegyvert. Mann úr kétségbeesetten ragadja karon.

 

MANN

Szomszéd úr, kedves barátom… Csillapodjék! Nem ismerek önre. A keresztényi türelmére.

KOLHAAS

Van még kereszténység? Lehet még türelem?

MANN

Hová lett a régi, szelíd Kolhaas Mihály?

KOLHAAS

Hová lett? Tőlem kérdi? Az újabb kopogásra. Befelé, görények! Én is szabad vagyok már a cselekvésben.

MANN

Ön nem szabad. Önnek családja van! Becsülete van.

KOLHAAS

Volt. Ha ugyan az volt. Egy golyóval még visszaszerezhetem. Müller lép be. Müller úr! Ferenc! Mit üzen Lisbeth? Mit mond az orvos? Azonnal hazahozhatjuk-e? Nem szekérrel a rázós utakon. Hintóval! Szép csendesen… A jó úton… Fedett hintóval, ugye, nem kockázatos?

MÜLLER

Lisbeth azt üzeni…

KOLHAAS

Mondd már!

MÜLLER

…bocsáss meg azoknak, akik ellened vétkeztek.

KOLHAAS

Csak ennyit? Csak ezt a bilincset küldi?

MÜLLER

Ezek voltak az utolsó szavai.

KOLHAAS

Az utolsó szavai?

MÜLLER

S utolsó kívánsága, hogy ezt átadjam.

KOLHAAS

Átveszi a nyakláncos szelencét. Úristen! Mikor?

MÜLLER

Hajnali négy órakor halt meg. A belső vérzést az orvos már nem tudta megszüntetni.

KOLHAAS

Nem tudta… Nem láthatta… Vagy talán nem is volt az orvos. Hanem a testőrök cinkosa. De mit beszélek… A belépő Nagelschmidthez. Karl… megöltem a feleségemet… Nem lett volna szabad elengednem. A gyávaságom áldozata lett. Egy szelíd asszony… imádságos kérvénnyel. Odadobtam őt a bitangoknak könyörgésként.

MÜLLER

Jól tudod: ő ragaszkodott…

KOLHAAS

Mert engem kímélt. S elhitte, hogy a gyöngeséget jobb szemmel nézik. Az áldozati bárányon megesik a szívük. Izsák vérét az Úristen csak próbaképpen kérte. A Lisbethét tőlem elfogadta. Megfeledkezett az angyalról, aki a kezemet idejében lefogta volna.

NAGELSCHMIDT

Másnak a bűnét ne vedd magadra, Mihály.

KOLHAAS

Nem akadt számomra mentőangyala. Talán igaza volt. Az Úristen, ha létezik benne szánalom, maga sem tűrheti, hogy fegyveres férfiak helyett kérvényező asszonyok hadával keressük az igazságunkat, amelynek végül a látszatával is megelégednénk.

 

Mária jön Hersével, Mária arcához szorítja, majd megcsókolja a Kolhaas kezében levő szelencét. Hangos sírásba kezd.

 

KOLHAAS

Kiestünk, Mária, az Isten kegyelméből. De még a szándékából is. Valahonnan a kertből Henrik éneke hallatszik: Kicsoda az, aki feljő a pusztából… Kicsoda az, aki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa? Kicsoda? Kintről az istentisztelet végét jelző orgonaszó hallik. Nagelschmidt az ablakhoz lép hirtelen, majd az asztalról a puskát akarja kezébe venni. Kolhaas nem engedi.

MÁRIA

Ijedten. A poroszlók!

EGY HANG

Kintről. Nagelschmidt!

KOLHAAS

A fegyvert kézbe veszi, kinyitja az ablakot. Majd én válaszolok. Lő. A poroszló felordít, Kolhaas Nagelschmidthez fordul. Hány lovászunk van itthon?

NAGELSCHMIDT

Hét.

KOLHAAS

Hét ember, hét puska, hét ló. A temetőből Tronkába indulunk.

 

Énekes kivonulás: Egyedüli reményünk csak te vagy Úristen…

 

 

Függöny

 

Harmadik felvonás

 

Első kép

Szín: a tronkai vár, amelynek szemből több nyitott termét látjuk. Középen a nagy ebédlő, jobbról a várnagy szolgálati helyisége, balról a kis házi kápolna. Amikor a függöny felmegy: a kápolnában Antónia nővér imádkozik, a nagy ebédlőben az urak mulatnak. Jelen van: Vencel báró, Günther báró, Hinz, Kunz, Kallheim, Zauner ügyész, Eibenmeyer ügyész. A jobb oldali kisteremben a várnagy a vámossal kártyázik.

 

GÜNTHER

Barátaim! Báró urak, ügyész urak, csöndet kérek.

VENCEL

Az asztalfőn. Halljuk Günthert!

TÖBBEN

Halljuk, halljuk!

GÜNTHER

Barátaim, el kell árulnom a mai vadászatunk, minden vadászatunk titkát, Vencel báró buzgalmának tulajdonképpeni indítóokát…

TÖBBEN

De hiszen tudjuk. Ismerjük. Nyílt titok. Nem a szarvas, nem a nyúl.

GÜNTHER

Nem a szarvas, nem a nyúl. Hanem az amazon. Láttátok?

TÖBBEN

Ki nem látta? Ki nem csodálta? Ki nem gyönyörködött benne?

GÜNTHER

Persze hogy láttuk. De házigazdánkra ki figyelt? Odapörkölt-e bár egyszer is az elfutó vadnak?

HINZ

Lövést bizony nem hallottunk.

GÜNTHER

Mert csak a szívét szólaltatta meg. Letelepedtek a kies tisztásra, és… mit énekeltek?

KUNZ

Elválni tőle többé nem tudok… Nevetés.

GÜNTHER

S miért? Mert: énekli

 

    Megismertem őt, ó, gyönyörű óra…

 

MIND

 

    testem és lelkem kigyúlt szerelemre,
    bármerre megyek, őt látom azóta,
    jósága szívemet bilincsbe verte.
    Elválni tőle többé nem tudok…

 

KUNZ

Elválni tőle többé nem tudok…

VENCEL

Kunz úr ugyanis csak ezt az egy sort tudja. Nevetnek.

KUNZ

Az ismerkedés következményét. A legfontosabbat.

GÜNTHER

De mennyivel szebb lenne, barátaim, ez a kis összejövetel, ha mindannyiunknak kijutna valamicske az efféle következményekből. Hol vannak, Vencel, a múltkori lányok?

HINZ

Lelkesen. A lányok!

VENCEL

Énekli. Hol vannak a lányok?

MIND

 

    Hol vannak a lányok,
    selyem a szoknyájok,
    a lányokkal este, reggel
    édes a csók.

 

KUNZ

Édes a csók!

VENCEL

Kunz úr már megint csak a lényeget fújja!

KUNZ

Fújja és várja.

 

Nevetnek, koccintanak a kupákkal, isznak.

 

VÁRNAGY

Lecsapja a kártyát, föláll, kabátját veszi. Megette a fene a partinkat. Indulhatok begyűjteni a fehérnépeket.

VÁMOS

Ezúttal hátha megfeledkeznek…

VÁRNAGY

Mintha nem ismernéd őket. Amikor rákezdik, hogy selyem a szoknyájok, már törhetem a fejem, melyiket honnan szedjem elé a földekről. Ez még semmi. Az ember odafüttyent, jönnek. A szekérig. De a fölültetésnél úgy sivalkodnak, akár a malacok, némelyik megkutyálja magát, korbács nélkül meg se moccan, s az apját kiabálja. Akkor jön az apja, bátyja, öccse, a fogát vicsorgatja, áristomba kell küldeni, s a munka szenvedi. Sok pénzünkbe kerül nekünk ez a nóta.

VENCEL

Várnagy!

VÁRNAGY

Be. Igenis!

VENCEL

Hol vannak a lányok, selyem a szoknyájok…

VÁRNAGY

Hányat parancsol, méltóságos uram?

VENCEL

Számoljunk… Günther, Hinz, Kunz, Kallheim, Eibenmeyer…

VÁRNAGY

Úgy tessék számolni, hogy a földeken is maradjon valaki.

VENCEL

Úgy számolunk.

VÁRNAGY

Zab nélkül maradunk. Engedtessék megjegyeznem, hogy ez a nóta elviszi minden zabunkat.

VENCEL

Már megint aggodalmaskodol?

VÁRNAGY

Három elég lesz?

VENCEL

Egy szekérderéknyi!

VÁRNAGY

Sürgősen, avagy mosdatás után?

VENCEL

Úgy, ahogy vannak. Anyaföldestül. El.

VÁRNAGY

A kisteremben a vámoshoz. Maradj itt, ha netán eszükbe jutna még valami. Elindul lefelé a hosszú lépcsősoron. A vámos kinyitja az ablakot, majd alvásra készülődik.

GÜNTHER

De addig is: a fél fogunkra való vászoncseléd nincs az egész rezidenciádon?

KUNZ

Hol vannak a lányok? Édes a csók.

VENCEL

Hacsak Antónia nővért meg nem tiszteljük egy gyűszűnyi borral…

 

Antónia nővér, kit a mulatás eddig is bosszantott, imádkozás közben az ajtónál kezd hallgatózni.

 

HINZ

A nővérrel este, reggel édes a csók. Nevetnek.

KUNZ

Énekel.

 

    Páterka andalgott az éjben
    Apácával kéz a kézben,
    Május volt akkor, ihajla!

 

VENCEL

Figyelmeztetőleg. Jézus menyasszonya.

GÜNTHER

Jézus messze van. Mi közelebb vagyunk. Nevetés.

VENCEL

Antónia nővér!

ANTÓNIA

Be, ijedten. Imádkoztam éppen…

VENCEL

Csak egy kortyintásnyit… Gyűszűnyit… Jézus gyönyörűséges menyasszonya. Megsimogatja, mire a többi ráveti magát. Leszaggatják a ruháját, nyakát, vállát csókolják, száját erőszakkal fölnyitva itatják, karból karba ráncigálják. Hangok: Jézus menyasszonya! Harmatos teste! Érintetlensége! Bűntelensége! Páterka andalgott az éjben! Apácával kéz a kézben!

ANTÓNIA

Eresszenek! Segítség! Jézusom, segítség!

VENCEL

Hol van Jézus? Messze van!

ANTÓNIA

Segítség! Jézusom, segítség! Luther doktor! Luther doktor! Segítség! Vadállatok! Valamennyien a pokolba kerülnek. Hangok: Édes lehet Antónia nővérrel a pokol! Mindannyian a pokolba zuhanunk! Vele és általa!

VENCEL

Látván, hogy a nővér kést ragad. A kést! A kést vegyétek el tőle!

ANTÓNIA

Isten bocsásson meg önöknek! Szíven szúrja magát.

VENCEL

Miután a döbbenetes csendben a halottat letakarják. Luther doktorról meg is feledkeztem. Holnap kellett volna beiktasson valamennyiünket a reformált vallásba.

KALLHEIM

Megtudják fönt az udvarban.

EIBENMEYER

Felajánlod néhány pápista rokonodat a reformációnak.

ZAUNER

A szolgálatos fülek útján meghallja rögtön a választófejedelem is.

EIBENMEYER

Akkor pedig máris növelni lehet a rokoni felajánlást. A kertben temetjük el.

GÜNTHER

Zauner ügyész úr, reméljük, nem tartozik a szolgálatos fülek közé.

ZAUNER

Remélem, Eibenmeyer ügyész úr sem.

EIBENMEYER

Hogy közöttünk kik a szolgálatos fülek, annak egyedül Isten a megmondhatója. Lehet, épp az, aki másra mondja. Vagy épp, akinek mondja. Vagy mindkettő. Vagy egyik sem, hanem a távollevő harmadik. Talán a legjobb vagy annak vélt barátod, ivócimborád. Avagy ő sem, hanem csak a füle, mely saját gazdájától elidegenedve, önállósulva, annak tudatos beleegyezése nélkül dolgozik, vagyis hallgatózik. Példát mondok. Müller Ferenc ügyész barátunk, aki ugyebár nincs jelen, miként előzött meg valamennyiünket, s lett a minapában császári ügyésszé? Még nem tudni: vajon nem a mi hátunkon vágott magának lépcsőt az emelkedésre? Dárda repül be, és csapódik a gerendába. Vencel papírtekercset vesz le róla.

VENCEL

Szolgálatos Fülek, figyelem! Fölösleges egymást ijesztgetnünk. Itt olvasható valamennyiünk megfélemlítése. Olvas. A tronkai bárónak és társainak. Ide hallgass, te istentől elfajzott, kutyabagzás, szamárüzekedés keverékéből ellett fosztogató! Fölszólítalak, hogy huszonnégy órán belül az elkobzott két lovamat, a zsebemből kilopott ötven garasomat, Hutten Herse szolgám eltulajdonított kabátját, kalapját és tarisznyáját, valamint a benne maradt javakat, úgymint: egy, azaz egy darab cseréppipát, tizenkét garast, kovakövet, taplót és pipaszurkálót nekem visszaszolgáltasd, ellenkező esetben váradat fölgyújtom, a földdel egyenlővé teszem, téged pedig Günther barátoddal együtt illendőképpen föltrancsírozva, testi-lelki hozzátartozóiddal, a disznókkal etetlek föl. Kelt Schwerinben, anno domini, satöbbi, aláírás: Kolhaas Mihály arkangyal.

 

Döbbent csend. Valahonnan léptek zaja.

 

KUNZ

Ijedten. Jönnek a lányok.

 

Günthert görcsös kacagás fogja el. Fokozatosan valamennyien elkezdenek kacagni. Ez idő alatt Nagelschmidt, majd Herse ugrik be a kisterem ablakán. Megragadják az alvó vámost.

 

HERSE

Elpáholjuk?

NAGELSCHMIDT

Jelzi, hogy ki fogják dobni az ablakon. Ez most azt fogja álmodni, hogy repül. Ha menet közben szárnya nő, megmenekül.

 

Kidobják. Kis idő múlva ordítás.

 

HERSE

Nem nőtt.

 

Léptek zaja. Az urak kacagnak. A lépcsőn újabb két fegyveres lovász jön.

 

VENCEL

Meg a pipaszurkálót is! Nevetnek.

GÜNTHER

A taplót is!

HINZ

A kovakövet! Fulladoznak a kacagásban.

 

A hátsó ajtóban Kolhaas jelenik meg. Az urakban megfagy a lélek. Egyedül Vencel kacag még, mivel nem látja Kolhaast. A kisteremből belép Nagelschmidt, Herse és a másik két lovász. Újabb három lovász Kolhaas mögött.

 

KOLHAAS

Előbbre jön. Vencel kardot ránt, Kolhaas egyetlen mozdulattal kiüti a kezéből. Az életére nincs szükségem, uram. A pipaszurkálóhoz inkább ragaszkodom. És fölhizlalt állapotban: a lovaimhoz.

VENCEL

A lovakat elvitte a sintér.

KOLHAAS

A lovakat elvitte a sintér? Sajnálom, báró úr. A Szent Mihály lován fog utánuk menni.

NAGELSCHMIDT

A sintérek örömére kutyaeledelt kell önből készítenünk. Még csak azt nem tudom, milyen recept szerint készítsem: kásával-e vagy korpával elkeverten?

KOLHAAS

Nézze el neki, ha kissé mosdatlanul beszél.

VENCEL

A fölszólításod nem különb.

KOLHAAS

Ő segített a fogalmazásban. Sajnos, az ön halálának hírét is vele tétetem közhírré. Választékos stílusra tehát ne számítson, báró úr.

VENCEL

Kétségbeesetten. Várnagy!

KOLHAAS

Az őrökre se számítson. Alusznak már – odatúl a másvilágon. A várnagy is.

VENCEL

Ne felejtse, Lócsiszár úr, hogy a környék valamennyi földesura kölcsönös segélynyújtási egyezséget kötött. Fegyveres csapataink vannak…

KOLHAAS

Voltak.

HINZ

Lützenben ötven főnyi csapatom…

KOLHAAS

Széjjelment.

NAGELSCHMIDT

A kastélyával együtt, uram.

KUNZ

És Pleissenburg?

KOLHAAS

Porig égetve.

KALLHEIM

A tiszttartóm Wittenbergában valahogyan hírét veszi.

KOLHAAS

Wittenbergát megkíméltük. Ami eltűnt: egyedül az ön kastélya, Kallheim ügyész úr.

EIBENMEYER

És Lipcse?

KOLHAAS

Lipcsében Eibenmeyer ügyész úr háza mutatkozott fölöslegesnek.

EIBENMEYER

És családom? Házam népe?

KOLHAAS

Ahogy az ilyenkor megesik. Kinek milyen volt a szerencséje. Zauner úr nyugodjék meg. Drezdát nem bántottuk. Valaki óhajt-e még a hogyléte felől érdeklődni?

GÜNTHER

Közönséges jobbágyfölkelőkkel, útonállókkal és gyermekgyilkosokkal nem társalkodunk. Jassenben fegyverraktáram, zsoldoscsapatom van.

KOLHAAS

Az én szolgálatomban. Jobban fizetek, uram. Mindenemet pénzzé tettem. Amiként Vencel úrfi mindentől megfosztott engem. Békességes szándékomtól s a gyermekem anyjától.

GÜNTHER

Atyám hírül veszi.

NAGELSCHMIDT

Már csak a mennyekben. Ha ugyan oda kerül.

GÜNTHER

Őt is legyilkoltátok! Kutyák!

 

Günther nekiront Kolhaasnak, akire hátulról Vencel is rátámad. Általános dulakodás kezdődik. Az urak szerteszaladnak, a lovászok utánuk. Nagelschmidt leszúrja Günthert, majd Zaunerre veti magát.

 

KOLHAAS

Zaunert ne bántsd.

ZAUNER

Köszönöm, Kolhaas úr. Meg fogom hálálni. El.

KOLHAAS

Vencelt mellen ragadva. Kötelet, Karl!

NAGELSCHMIDT

Vasat neki, nem kötelet! Kifelé futtában. Herse. Madzagot a tronkainak!

VENCEL

Majd osztozkodunk rajta. Egyik vége a te nyakadra kerül.

KOLHAAS

Ilyen tisztességben nem lesz részed. Ebet csak kutyával akasztunk. De először szekérre köttetlek, és meghordoztatlak az emberek előtt; az ügyész urak előtt; a bírósági épületek előtt; az igazságosztó hatalmasságok előtt; először fölmutatlak a törvénynek – a törvény nevében… Elereszti Vencelt; az a kápolna bejárata felé hátrál. Benyitna, de az ajtó zárva van.

VENCEL

Amely le fog rád sújtani.

KOLHAAS

Tévedsz, patkányfajzat! Én már törvényen kívüli vagyok. Kívül mindenen, amit valaha kötelezőnek tartottam, isteni eredetűnek. A halálomon is túl vagyok. Ott lakom, ahol a feleségem: a Semmiben, a temetőkertben.

VENCEL

A fölkelőket, a templomrablókat és a huszitákat a föld alól is máglyára hurcolták. Ne bízz egyetlen szerencsés órádban, Kolhaas. Akkora sereged nincs, mint a meisseni hercegnek, a választófejedelemnek.

KOLHAAS

Nekik sincs akkora gyászuk s veszteségük, mint az enyém. Amivel letepertek engem és fölfegyvereztek. A veszteség is fegyver, ha nem tudnád… De honnan tudnád. Soha semmit el nem vettek tőled. Amit összelopkodtál is: a más kezével harácsoltad. Poroszlókéval a lovaimat… Hazugsággal a törvényes jogomat, közös Istenünk nevében a türelmemet…

VENCEL

Két ló helyett tizenkettőt adok…

KOLHAAS

Alkut kínálsz? Egyezkedés közben veszett el mindenem. A törvények tisztelete közben. A felsőbbség dicsérete közben. Alázatos kérelmek és reménykedés közben. Most magam veszem kézbe a törvényt, amelynek vigyáznia kellett volna rám. A jogaimra. Égő fáklyát hajít ki az ablakon.

VENCEL

Egy gyújtogató jogaira?

KOLHAAS

Újabb fáklyát hajít ki. Az otthonomra. Feleségemre. A harmadik fáklya után. Békés szándékomra.

VENCEL

Amely, lám, hazugság volt.

KOLHAAS

Mert vízre építettem. A hivatal hazugságaira. A hiszékenységemre! Füst csap föl a vár udvaráról. Ugye, milyen szép tömjénfüst? A kérelmeim füstje. A várakozásoké. A folyamodványé, amelyet lándzsával ütöttek ki Lisbethem kezéből. Lisbeth! Ki fogja nekem megbocsátani, hogy odadobtam őt a testőrök lándzsái közé?! És mit kezdenék már a bocsánattal? Mit kezdek, tronkai? Térdre, bitang! Az utolsó imádat halljam!

VENCEL

Kegyelmezz, Kolhaas! Te is Isten kezében vagy.

KOLHAAS

Voltam. Most már az ő keze vagyok.

 

A kápolnába menekült asszonyok énekelnek.

 

 
Könyörülj Istenem,
 
én bűnös lelkemen,
 
szánakodjál immár
 
szomorú szívemen…

 

NAGELSCHMIDT

Berohan, kezében kötéllel. Égnek a csűrök.

KOLHAAS

Égjenek!

NAGELSCHMIDT

Megkötözzem?

KOLHAAS

Fölösleges. Halálra ítéltem.

VENCEL

Könyörülj rajtam! Jézus a közelben! Jézus a kereszten. Itt a közeledben…

NAGELSCHMIDT

Aljas képmutató!

KOLHAAS

Az ő keresztje puha vánkos az enyémhez képest, amire fölfeszítettél engem, Lisbethem gyilkosa!

NAGELSCHMIDT

Először tán megpörköljük egy kicsit.

KOLHAAS

Csak szenvedek, ha élve látom. Dögöljön minél hamarabb!

NAGELSCHMIDT

Ki innen a kufárokkal!

 

E pillanatban Luther Márton lép be.

 

LUTHER

Kolhaas Mihály! Kolhaas! Mire vetemedel? Hogy merészelsz ide fegyverrel betörni? Elvakult ember, nyisd ki a szemed: kinek a színe előtt állasz?

KOLHAAS

A szívemnek legdrágább személy előtt, akit valaha ismertem. Doktor Luther.

LUTHER

A Názáreti sebeire tekints, ne reám, te végzetesen eltévelyedett szerencsétlen! Miként voltál képes úgy tüntetni föl magad, hogy az ég haragjának küldötte vagy? Az elvakult szenvedély tébolyában ki adta kezedbe az igazság pallosát, hogy magad ítélkezz keresztények fölött a magad feje szerint, a bosszú mámorában? Hogyan keresheted egymagad az igazságodat, mikor magad a csontod velejéig fertőzött vagy igazságtalansággal?

KOLHAAS

Bánattal, főtisztelendő uram.

LUTHER

Az emberi bánatra vigasztalás ígértetett; az igazságtalanságra kárhozat.

KOLHAAS

Velem történt az igazságtalanság.

LUTHER

Veled? Általad inkább. Békés közösségekre törtél nappal és éjjel, mint a puszták farkasai. Isten oltalmára bízott ártatlanokat hánytál kardélre egy haszontalan semmiségért indított pörnek az ürügyén. Hová tartozol te, Kolhaas Mihály? Nem a tartományúr s a választófejedelem alá? Ki vonta meg a jogodat, hogy törvényes elégtételhez juss a felsőbbség által?

KOLHAAS

Megpróbáltam, főtisztelendő úr…

LUTHER

Tétován és türelmetlenül, eleve bizalmatlanul, hivatalnokot és tartományurat tiszteletlenül összetévesztve, a panaszodat elsikkasztó törvényszolgákat a fennálló renddel azonosítva. Eszedbe jutott már, hogy rövidlátásoddal mily hosszú kálváriára indultál ezen a földön és halálodon túl is? A pörödnek ilyenformán sohasem lesz vége. Hogyan vádolhatod majd a mennyekben a földi felsőbbséget, mikor az mind a mai napig semmit sem tudott a te potomságos panaszodról? Uram, ezt az embert, a vértől csöpögő kezével, sohasem láttam, nemhogy bántottam volna. Ezt mondhatja majd Isten trónusa előtt a Felsőbbség. És igaza lesz. Önkényeskedés helyett miért nem voltál alázatosabb és szorgalmatosabb a keresésben? És mi köze ügyedhez, lovaidhoz, szolgád tarisznyájához a nyomodba szegődő jobbágyseregnek, annyi vérontás után az újabb fölkelőknek? Van-e tudomásod arról, hogy Pleissenburg s Lützen környékén Münzer föltámadását hírelik, hogy éppen te vagy az, aki a felkelést meghirdetted? Ó kedves urak, mily gyönyörűséggel vág majd az Úr vasdorongjával közétek, vén cserepek közé! E szavakat Münzer mondta, most íme, neked tulajdonítják.

KOLHAAS

E szavakat nem mondtam, uram.

LUTHER

A tetteid megelőzték őket. A csatározásaid, gyújtogatásaid, a kastélyok falára szegezett kiáltványaid. Az egész reménytelen vállalkozásod. Legjobb híveim legjobbika, Kolhaas! Miként voltál képes Istentől így elrugaszkodni?

KOLHAAS

A reménységemet segítettem, főtisztelendő uram, a reménytelenséggel.

LUTHER

Micsoda kifejezés! Reménytelenséggel! Máglyatüzet érdemel a reménytelenséged. Most használod e pogány szót, amikor felszabadult hitünk végleg megszilárdul?

KOLHAAS

Minden megszilárdul. Csak az én életem omlott össze.

LUTHER

Mert önző vagy, bánatodban elvakult, és megreformált hitünk ellensége. Ha nem tudnád, Róma újabb támadásra készül, nem a lovad és tarisznyád: mindannyiunk ügye forog kockán, összefogásra, nem pedig széthúzásra van szükségünk.

KOLHAAS

Úgy kellene lennie.

NAGELSCHMIDT

Főtisztelendő uram! A császárt nem magad nevezted zsarnoknak és a szász herceget drezdai disznónak? Hogy egyik vámot a másikra, egyik adót a másikra halmozva úgy cselekszenek, hogy az rablóktól és gazemberektől is sok lenne – ezt nem magad mondtad, tisztelendő uram, a nagy fölkelés előtt?

LUTHER

Mindennek megvan a maga ideje. Aki nem tudja, hogy a történelemben minden órának más-más a parancsa, és valami mindig fontosabb, mint volt annak előtte, az ne merészeljen a szavamba vágni. Közös ügyünk a reformáció, közös ellenségünk Róma. Párizsban és Velencében máglyára hurcolják a hittestvéreinket! A pápisták nem válogatnak földesúr és jobbágy között. Egész nemzetünket az ellenreformáció pokla fenyegeti, ti pedig a négykézláb járó gondolkodás szintjén azokat öldöklitek itthon, akik visszatértek a tiszta evangéliumhoz?

KOLHAAS

Az én asszonyom, hites társam is visszatért, uram. Tudod-e, mi történt vele?

LUTHER

Tudom. A tettesek megbüntetését magam kértem a fejedelemtől. Lisbeth halálát én is megsirattam, Kolhaas Mihály, de könnyeinkkel nem áraszthatjuk el az Ügyet, amelyre életünket és üdvösségünket tettük föl. Ígérd meg, hittestvérem, Mihály fiam, hogy leteszed a kardot, amely a rablás és a vérszomjúság fegyvere. Leteszed most, és a haragot Vencel báró is leteszi. Feleséged utolsó kívánságával az Úr szól tehozzád: bocsáss meg azoknak, akik ellened vétkeztek…

 

Vencel, Luther intésére, odalép Kolhaas mellé.

 

KOLHAAS

Nem tehetem, főtisztelendő úr. Üdvösségemnek árán sem.

 

A vár négy sarkán megszólalnak a kürtök.

 

LUTHER

A meisseni herceg és a fejedelem közös hadserege. Nem én hoztam rád. Bár azt kellett volna tennem. Nem nyújtod a kezed, Kolhaas?

KOLHAAS

Sok évvel ezelőtt a wormsi birodalmi gyűlés elé idéztek egy embert, egy lánglelkű férfiút, aki bátorságával felforgatta a világot. Szigorú és ellenséges bírák elé idézték, hogy a császár előtt a tanait visszavonja. Egyetlen intésen múlott az élete vagy máglyahalála, mégis azt mondotta: Nem tudok és nem akarok visszavonni semmit, mert se nem tanácsos, se nem bátorságos bármit is a lelkiismeretünk ellen cselekedni. Távol álljon tőlem a szándék, hogy azzal a férfiúval, akinek most színe előtt állok, akit kezdettől szívembe fogadtam, doktor Luther Mártonnal, összehasonlítsam magam. Nekem nincsenek tanaim; semmit sem adhattam az embereknek, nagyot, értékeset, aminek visszavonását kérné bárki tőlem. De amily jelentéktelen a személyem: oly iszonyatos és pótolhatatlan a veszteségem. Igazad lehet: mindez csak porszem a te hatalmas igazságodban. De ki tehet róla, hogy porszemként kaptuk az életünket is, az egyetlent? Ki rendelte vajon, hogy a porszem igazsága nélkül értelmetlenné válik az egyetemes jog és igazság is, amelyet nem keresnünk kellene, hajszolni, mint gyermek a szivárványt, hanem ott kellene lennie mindenütt, ahol meghirdették? A meghirdetett és be nem váltott igazság, drezdai és brandenburgi alkotmányok, uram, ocsmányabbak a nyílt hazugságnál, mert olyanok, mint a csalétek; fogát vicsorítja, vagy elmenekül a kutya, ha vasvillát vetek feléje, de gyilkosának kezét nyalva pusztul el egy darabka mérgezett kenyértől. A hiszékenység s a folyamodványos reménység vetett véget Lisbeth életének. Lehetséges, hogy az a gyermek, aki Schwerinben vár engem, anyja után most az apját is elveszti. Semmit sem hagyhatok rá, csak az árvaságot, amely térdeplő reménységből fölegyenesedett reménytelenséggé fogja nevelni őt. Az a férfiú, valamikori doktor Luther Márton, a wormsi birodalmi gyűlésen maga is fölegyenesedett, és azt mondta: itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen, ámen.

LUTHER

Szelídebben. A valamikori Luther Márton ma is kész meghalni az Ember Fiának igazságáért. De az élet parancsa nem a halál, hanem annak elkerülése: nem az öngyilkos reménytelenség, hanem az okos cselekvés. Az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát; a bolondok nekimennek, és kárát vallják. Mert akárkinek, valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége; mert jobb az élő eb, hogynem a megholt oroszlán. Elegendő büntetés nekünk a halál tudata. Az élethez kell tehát a férfibátorság, mert a halottak semmit sem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé.

KOLHAAS

Régen betelt ez már rajtam.

LUTHER

Az vezet vissza téged az életbe, akinek jóindulatában fegyveresen kételkedtél. Olvassa, báró úr. Papírtekercset nyújt oda Vencelnek.

VENCEL

Mi, Szászország választófejedelme, arra való tekintettel, hogy Luther Márton előttünk érdekében szót emelt, személyesen vizsgáltuk meg Kolhaas Mihály lókereskedő panaszát, amelyet teljességgel jogosnak találtunk. Következésképpen: elrendeljük perének újratárgyalását és mindazok megbüntetését, akik a békés kereskedelem s általános Rendünk törvényeit megszegték. A zavartalan igazságszolgáltatás végett Kolhaas Mihálynak szabad utat biztosítunk Drezdába, egész csapatát pedig kegyelemben részesítjük. Feltételünk, hogy nevezett lókereskedő a jelen rendelkezés vételétől számított három napon belül leteszi és letéteti a fegyvert, továbbá minden hadizsákmányát mint fejedelmi tulajdont a lützeni bíróságnak beszolgáltatja. Kelt, mint fent… És az én sérelmem? Azzal mi történik, főtisztelendő úr?

LUTHER

Kérjetek, és adatik… Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Kolhaas, tedd le a fegyvert! Kolhaas pallosát a gerendába vágja.

NAGELSCHMIDT

Ordítva. Mihály! Becsaptál engem! Elárultál!

LUTHER

Kérjetek, és adatik… Zörgessetek, és megnyittatik néktek! El.

 

A szín elsötétül, a zsivaj fokozatosan elcsitul.

 

Második kép

Drezda piactere. Ujjongó tömeg, bírósági asztal. A háttérben fehér lepellel borított emelvény. Bevonul Kolhaas, Nagelschmidt, Herse és velük néhány lovász. Hangok: „Éljen Kolhaas! Igazságot Kolhaasnak! Büntetést a tronkainak! Tűzbe vele!” Kolhaas és társai az emelvény előtti padon foglalnak helyet. Vencel jön a tömeg hurrogása közben, Nagelschmidt át akarja adni helyét neki a padon, de nem fogadja el. Állva marad. A bíróság tagjai fölvonulnak az emelvényre: Zauner, Eibenmeyer, Müller, oldalt ül: Kallheim, Hinz, Kunz.

 

EIBENMEYER

Atyámfiai! Csendet, rendet kérek! Nyilvános ítélethirdetésünket a választófejedelem nem a zajongás, hanem a példastatuálás végett rendelte ide, Drezda piacára. Fegyveres őreink a rendbontókat helyben letartóztatják. Méltóságos tronkai Vencel báró! Jelen?

VENCEL

Jelen.

EIBENMEYER

Kolhaas Mihály, lókereskedő. Kolhaas föláll. Igen. Tessék állva maradni. A választófejedelem és a császár ítéletét kell meghallgatnunk. Zauner ügyész úr…

ZAUNER

Íme, Kolhaas Mihály, eljött a nap, amely fényre deríti a te igazságodat. Minekutána Tronkából szabad elvonulást biztosítottam neked, apránként vettem vizsgálat alá célodat is, amely oda kényszerített. Megállapítottuk, hogy sem rablási szándék, sem békés társadalmi rendünk felforgatásának jobbágyindulata nem vezetett, hanem kizárólag saját kicsiny javaidnak, igazságod morzsáinak a visszaszerzése. Istentől rendelt felsőbbségét, fejedelmét tiszteli meg az, aki annak meghirdetett igazságaihoz ragaszkodik. Kenyerétől fosztatik meg az, aki annak morzsáit elvesztegeti. Éppen ezért a mai napon elrendeltük: két fekete lovadat, abban az állapotban, amiként jogosan kívántad – csengőstől – visszaszolgáltassák. Hasonlóképpen visszaadassék a jogtalanul behajtott ötven garasod és Hutten Herse nevű szolgád kabátja, kalapja, tarisznyája, a benne talált személyi tárgyakkal egyetemben, úgymint: cseréppipa, tapló, kovakő, tizenkét garas és egy csontnyelű pipaszurkáló. Kelt Brandenburgban. Frigyes választófejedelem… Aki kegyességének újabb jeleként személyesen óhajtotta volna döntését közölni. A fejedelem elnézésedet kéri, Kolhaas Mihály, de császárunkat kell ma vendégül látnia. A császár is elnézésedet kéri, hogy feleséged, Kolhaas Lisbeth hozzá eljuttatott folyamodványára különleges elfoglaltsága miatt Müller Ferenc császári ügyész útján kénytelen döntését közölni. Müller úr…

MÜLLER

Ötödik Károly, isten kegyelméből választott római császárunk, a birodalom mindenkori gyarapítója, Németország, Spanyolország, a két Szicília, Jeruzsálem, Magyarország, Dalmácia, Horvátország satöbbi királya, Ausztria főhercege, Habsburg, Flandria és Tirol grófja – a brandenburgi választófejedelem igazságos keze által tisztázott pörös ügyben az alábbi kiegészítő végzést jegyzi saját kezűleg: A vessző és dorgálás bölcsességet ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. Amiként a brandenburgi kancellária pártatlanságán ejtett foltot Hinz, Kunz és Kallheim úr: a mai nappal tisztségükből mindhármukat elbocsátjuk. A tömeg felujjong. S mivel bármely törvénysértés a Legfelsőbb Törvényhozó Személyét sérti, várúri jogainak túlhágása miatt tronkai Vencel báró kétesztendei börtönbüntetésre ítéltessék.

 

Döbbent csend. E pillanatban kürtök szólalnak meg, majd ágyúlövés hallatszik. A tér nem látható sarkából elvegyül a zajba Kolhaas lovainak csengőszava. Egy törvényszéki szolga átadja Kolhaasnak Herse kabátját, kalapját, tarisznyáját. A tömeg gyorsan eloszlik. Kiáltások: „Itt a császár! Gyerünk a császár elébe! Éljen a császár!” Szigorú tartásban néhány fegyveres poroszló marad csak Kolhaas közelében. Kolhaas lassan tér magához a váratlan győzelem súlya alatt. Az ágyúlövés irányába zúduló tömeg után bámul.

 

KOLHAAS

Jóemberek! Most hagytok magamra? Senki sem kíváncsi már a dölyfös tronkaira? Emberek! Éljen a császár! Elhozta az én virágvasárnapomat… Éljen a császár! Nagelschmidthez, mintegy végső replikaként minden vitájukra. Éljen a császár! Nagelschmidt rezzenetlen. Ha későn is… Elhozta az én virágvasárnapomat. Hallod, Karl? Tronkai Vencel kétesztendei börtönbüntetésre ítéltessék. Mámorosan ízleli a szót. Ítéltessék… Ítéltessék… Lisbeth küldi sírjából a szikrányi vigaszt: Ítéltessék! Diadalmasan. Ismételd, Müller, drága barátom, vak malomként forgassa nyelved a szót: ítéltessék.

MÜLLER

Megrendülten és verejtékezve. Ítéltessék.

KOLHAAS

Ó, ha Lisbeth is hallaná, Karl! Átöleli Nagelschmidtet.

NAGELSCHMIDT

Hallja bizonyára.

KOLHAAS

Ő hozta volna nekem… nekünk… ezt az üzenetet. Ember és elégtétel hogy képes ily messzire szakadni egymástól? Köszönöm, Karl, hogy mellém állottál… Ezt az egyetlen fáklyás szót bár – ítéltessék! – menedékünknek visszaszerezhettük.

NAGELSCHMIDT

Kevés.

MÜLLER

Nem ért véget, Mihály, a császár szövege. Mert bármily rövid az ember földi élete, és bármily hosszú és gyötrelmes legyen az igazságnak útja: senkinek sem áll jogában azt önhatalmúlag, mellékösvényeken keresni.

KOLHAAS

Mint e tronkai disznónak!

MÜLLER

Mert az igazság elfordul attól, aki igazságtalan módon igyekszik hozzá; mert a jogot csak joggal, az üdvösséget alázattal lehet megszerezni. Visszakaptál mindent, Kolhaas Mihály, mindent, ami megilletett, de ne felejtsd, hogy az ember, miközben az igazságot hajszolja: el is adósodik.

KOLHAAS

Mindenemet elkótyavetyéltem.

MÜLLER

Rajtad immár a sor a törlesztésben.

NAGELSCHMIDT

Rajta? Talán a tronkai Ántikrisztuson! Kolhaasnak minden elveszített java visszaszolgáltassék!

MÜLLER

Fokozatosan elszigorodva, kiszakítván magát a baráti kapcsolat kínos kötöttségéből. Rajtad immár a sor a törlesztésben.

 

Kolhaas mindinkább elképedve nézi Müllert.

 

NAGELSCHMIDT

Nem törlesztünk! Követelünk.

EIBENMEYER

Igaz tanítás a császár tanítása.

MÜLLER

Olvas. Várakat gyújtogattál, emberéletet oltottál ki, jogodért a jogtiprásnak útjára léptél…

NAGELSCHMIDT

Mi mást tehetett volna? A keresztre feszített igazságot hogyan közelítsük meg, ha Pilátus latrai őrzik azt – ellenünk? Lepecsételt sírjából a jogot miként lehetne kiszabadítani a farizeusok hadának szétverése nélkül? Ügyész úr! A mi legfőbb igazságunk, akinek templomokat építettünk, talán békével és alázatos folyamodványokkal járult Kajafáshoz avagy a júdások elébe? Egyszülött fiát az Isten nem földindulással és kősziklarepesztéssel szabadította ki s emelte magához? Egyetlen utat jelöl ki nekünk a császár? Egyetlen járható útként – a járhatatlant?

EIBENMEYER

Nagelschmidt összetéveszti magát és gyújtogató társát a Törvénnyel és…

NAGELSCHMIDT

Ott kezdődik az ember! Amikor összetéveszti magát mindazzal, amitől megfosztották.

EIBENMEYER

Őrség!

 

Két katona elhallgattatja Nagelschmidtet.

 

MÜLLER

Kolhaas Mihály kolhaasenbrücki lakos, született 1502. június tizenhetedikén Schwerinben, a mai napon kötél általi halálra ítéltetik. Kelt mint fent, a császárnak saját kezű aláírása.

NAGELSCHMIDT

Úristen! Becsapták! Becsapták! Latrok, becsaptátok, tőrbe ejtettétek, verembe csaltátok, mért hallgattunk rátok? Ó, én ostoba, kinél ostobább csak Kolhaas Mihály volt!… Tudhattam volna… minden szavuk hiénabűzt áraszt, és minden ravasz engedményükkel a végső céljaikat palástolják. Müller úr! Nyelvedet adtad az ocsmány ítélethez – tépd ki a nyelved. Hangodat adtad hozzá – vágd el a torkod!

MÜLLER

A hang az enyém volt – a döntés a császáré, Mihály. Bocsáss meg nekem.

KOLHAAS

Utolsó kívánságod? Görcsös kacagás. Az ítélethirdetők utolsó kívánsága: bocsássunk meg nekik. Újabb kacagását Vencel diadalmas-gúnyos kacagása szakítja meg. A tronkait kifelé kísérik az urak. Kolhaas, utána nézve. Találkozunk még! Müllerhez. De veled már sohasem. Elszámolnivalónk sincs már…

MÜLLER

Tudod jól… Mindent megtettem. A körülmények szerencsétlen kényszere, hogy…

KOLHAAS

Legyen neked könnyű a hatalom. Nyugodj békében.

 

Müller kimegy. A színen csak az akasztásban érdekeltek maradnak. Fegyveres őr, hóhér, a kivégzést ellenőrző megbízott stb. Miközben a bitót a helyszínen állítják föl, Nagelschmidt kétségbeesetten, kiégett tekintettel nézi Mihályt.

 

KOLHAAS

Henriket ugye fölneveled? Az amulettet Karl nyakába akasztja. A kettőnk vitája véget ért. A hóhér tesz pontot rá. A kis lucfenyőt a kertünk sarkából költöztesd Schwerinbe. Lisbeth kívánságára ültettem, gyermekünk születésekor. Vigyázz, meg ne sértsd a gyökereit. Öntözgessétek, hogy új erőre kapjon. Milyen szelíd most az arcod, Karl. Soha nem láttalak ennyire szelídnek. Mintha Jézus törülközőjét használtad volna. Amelyiken rajta maradtak a vonásai. Az ő türelmére lett volna szükségünk – egymás iránt a közös veszedelemben. Nagelschmidt könnyét törli. Henrik ne lássa majd a könnyedet. Gondolod, hogy megkapaszkodik az a kis fenyő Schwerinben? A két fekete nyakára kössétek vissza a csengőket. Melyik úton mégy el?

NAGELSCHMIDT

Amelyik Münzer Tamáshoz vezet.

KOLHAAS

Az jó. Az a legrövidebb. A hazavezető.

 

A hóhér megáll Kolhaas előtt. Dobpergés, majd csönd. Távolról a két fekete ló csengője hallik. Harangok szólalnak meg a császár tiszteletére. A szín fokozatosan elsötétül.

 

NAGELSCHMIDT

Hangja.

 

    Volt egyszer hol nem volt a baj
    Fekete lován szállt a baj
    Kolhaasenbrückben
    Egy lócsiszárra
    Kolhaas Mihályra rontott a baj

 

 

Függöny

 

 

 

Csillag a máglyán

Dráma három felvonásban


Szereplők
KÁLVIN JÁNOS
SZERVÉT MIHÁLY
FÁREL
ORY FŐINKVIZÍTOR
DE LA FONTAINE
IDELETTE
ANTAL, Kálvin öccse
HITNYOMOZÓ
I. POROSZLÓ
II. POROSZLÓ
LA FORGE
VERONIKA
ARZELLIER
DE LA COURT
RENDŐRFŐNÖK
PERRIN
I. POLGÁR
I. ASSZONY
II. POLGÁR
II. ASSZONY
DARLOT SZINDIKUS
Poroszlók, fegyőrök,
prédikátorok,
genfi polgárok, bakó

 

Első felvonás

 

Első kép

Kálvin János albérleti szobája Párizsban. Szegényes bútorzat: vaságy, szék, íróasztal, szekrény, karos gyertyatartó gyertyacsonkokkal; az olvasás áldozatai. A falon kezdetleges kézi rajz: piros szív egy nyitott tenyéren. Utcára nyíló ablak, Párizs tornyai. November, mindenszentek napjának esős hangulata. Odakint tüntetés zajlik, melynek időnként Dávid-zsoltár a kísérő dallama. Egy-egy rikkantás: „Éljen Copus rektor!” Harangok szólnak, a hugenották fel-felröppentik a jelszót: „Vissza az evangéliumhoz!” A fiatal Kálvin – arcán az eljövendő nagy reformátor szigorával, melyet néha felold mégis az ifjúság csupaszív kedélye – az ablakból figyeli az utcai eseményeket. A kopogást nem hallja. Szervét lép be vékonyan öltözve, üveg borral a kezében. Szónoki pózba vágja magát, köhint.

 

KÁLVIN

Megfordul. Szervét! Láttad, mi van odakint?

SZERVÉT

Testvérem, Kálvin, az Úrban! Ami odakint, Párizs utcáin zajlik: történelmi tévedés. Az egyetemi ifjúság Copus rektor urat ünnepli, nem tudván, hogy hatalmas erejű székfoglaló beszédét a rektor mással íratta: Kálvin Jánossal. A hang az övé volt, de csak a hang: az eszme, a mindent felforgató Keresztyén bölcselet az ablakban mélázó vulkáné Kálvinra mutat. az újabb kitörésen tűnődő Vezúvé. Inkvizítor uraim, véssék eszükbe, hogy az idei mindenszentek napjával, az Úrnak 1533-ik esztendejében a reformáció második hulláma vette útját Róma felé. Istentelen pompájában Luther csak megrendítette, a mansfeldi bányászfiú csak félig rombolta le, a noyoni vékony csontú gyermek pedig Pompeji sorsára juttatja. Kálvin legyintésére. Ne szakíts félbe! A mai nap, Ferenc felség és Ory úr, szerzetes feleim, Isten kutyái – Domini canes, dominikánusok, karmeliták, ferencesek –, a megtisztított evangélium, a hamis dogmák koporsójából napfényre hozott Tanítás győzelme! Éljen!

KÁLVIN

Éljen! Ha nem lennél cirkalmas! A fülem fáj tőle.

SZERVÉT

A pápa füle fájjon. Kupát az ünnepelt kedvenc borának! Vörös. Maga szedi elé a szekrényből a két kupát, és tölt.

KÁLVIN

Amitől mintha máris berúgtál volna.

SZERVÉT

Már a díszteremben. A diadalérzéstől. Míg téged hallgattalak.

KÁLVIN

Copus beszélt. Én hallgattam.

SZERVÉT

Beszélt? Mennydörgött. Hallgattál? Szavaid hatását ittad. Néztelek. Szerényen meghúzódott ismeretlen ifjút a legutolsó padban.

KÁLVIN

Láttad az elámult arcokat? A leesett kanonokállakat? A rezgő tokákat? Nevet.

SZERVÉT

S a lobogást a diákok szemében. Majdnem odakiáltottam: fületeket Copusnak irányítsátok, de szemeteket az utolsó padra vessétek! Ama sápadt felforgatóra. Mint apró fáklyákat, ő mártott meg benneteket az evangélium tüzében…

KÁLVIN

…tüzében, tüzében! Pápista szófüzér!

SZERVÉT

Befejeztem. Isten éltessen, János!

KÁLVIN

Isten éltessen, Mihály! Koccintanak, isznak.

SZERVÉT

Hadd öleljelek meg, te vékony csontú! Átöleli.

KÁLVIN

Mindig túlzol! Örökös túlzó vagy.

SZERVÉT

Ne óvatoskodjunk a lelkesedésben. El sem dicsekszel vele, hogy a királynő mégis neked gratulált. Tudja tehát… Ó, szépséges Navarrai Margit. Boldog ember vagy!

KÁLVIN

Egy királynői gratulációtól?

SZERVÉT

A szoknyája csücskét – ha egyszer én is megcsókolhatnám.

KÁLVIN

Nem csókoltam meg.

SZERVÉT

Én a királynővel csak álmomban beszéltem. Aragóniában jártam újra, valahol a Pireneusok lábánál, folyó mentén, azt hiszem, a Gallego volt, röpdöstem, az Aneto csúcsáról nagyapám házára szálltam Villanovába, mert szárnyam is volt, Ikarosztól kértem kölcsönbe, mikor megláttam Margitot. Képzeld!

KÁLVIN

Mondtam már: kezeltesd magad az álmaid ellen.

SZERVÉT

Neked is ajánlom: kezeltesd magad doktor Szervét Mihállyal az álmatlanság ellen.

KÁLVIN

Attól tartok: ha egy órára is elszundítok, Isten és ember közé visszasettenkednek a pápista közvetítők, a búcsúk, vértanúk, cédulaárusok.

SZERVÉT

Kitűnő altatóporom van.

KÁLVIN

És hová repültél azután?

SZERVÉT

A vízre szálltam. Kit találok ott is a habokban?

KÁLVIN

Margitot.

SZERVÉT

Már nemcsak a vesémbe: az álmaimba is belelátsz.

KÁLVIN

Mert örökösen tiltott helyen kószálsz. Ha nő – királynő legyen, ha lélek: a vérben keresendő.

SZERVÉT

Antal öcséd megint árulkodott.

KÁLVIN

Csak elmondta, hogy titokban újra embert boncoltál.

SZERVÉT

Halottaskamrába lopakodva Michelangelo is boncolt. Kimentem tehát a vízből Margitot. Viszem a karomban, Jákob létráját keresve, hogy kimenekítsem a földről. Megpillantom a létrát, nagy magasságban az utolsó fokán a szimbólumod ragyog: ott a dobogó szív Margit tenyerében. Nyúlok érte, minden szétesik, zuhanok, reszketek, s a távolban megpillantom őt… Igen, őt.

KÁLVIN

Újra Margitot?

SZERVÉT

A tüzet.

KÁLVIN

Milyen tüzet?

SZERVÉT

Amellyel mostanában álmodni szoktam.

KÁLVIN

Hát már a tűz is ott van az álmaidban?

SZERVÉT

Gyermekkori emlék. Villanovában a nyitott kandallót szerettem esténként bámulni. Hatalmas tűz égett benne. Mit bámulsz, gyermek? Őt nézem, mondtam anyámnak, a tüzet megszemélyesítve. Hallottad a tüzet énekelni? Néha, mikor leszakadt, eldúdolt nekem egy egész kis antifónát. Gaude et laetare Virgo Maria.

KÁLVIN

Nevet. Katolikus tűz volt.

SZERVÉT

Hugenotta dallamát nagyapám azonnal máglyahalálra ítélte volna.

KÁLVIN

Őt.

SZERVÉT

Akit újra megpillantottam, és újra Margittal. Fáztunk, olyannyira, hogy most is fázni kezdek tőle. Kinyújtottam a kezem, ó, be gyönyörű fekhely, királynőm, ez a lángbokor az ágyunk lehetne, mikor…

KÁLVIN

Felébredtél.

SZERVÉT

Nem, nem. Valaki már ott feküdt az ágyban.

KÁLVIN

Milyen ágyban? Egyre komorabban figyeli.

SZERVÉT

Vagyis a tűzben. Az égő hús bűze csapott meg. Még élő, rángatózó zsigerek, izmok, vérerek látványa, hajbűz, körömszag, vakító fehér csontok, zsugorodó, sercegő máj, vese, vergődő tüdő, sárga arc, mely szétrobbant, akár egy porcelánváza, fekete csonkos két fogsor az alján, a két szeme bugyborékolt kocsonyásan, s végül, mint két tüzes puskagolyó, kisüvített a koponyából az agyvelő füstjével…

KÁLVIN

Elég, elég! Remélem, Ory volt, a fő máglyamester.

SZERVÉT

Én voltam.

KÁLVIN

Te beteg vagy.

SZERVÉT

Magamat láttam.

KÁLVIN

Beteg vagy. Nem attól, amit álmodban láttál. Ahogy meséled.

SZERVÉT

Nem is tudom én azt úgy elmesélni.

KÁLVIN

Kiütött rajtad a verejték. Miféle ostoba bűntudat jeleként, Mihály? Mintha embert gyilkoltál volna.

SZERVÉT

Beismerő mosollyal. Csak loptam.

KÁLVIN

Mit loptál?

SZERVÉT

Egy hullát az akasztófáról. Csak Leonardónak szabad? Nekem utóvégre fontosabb, mint egy piktornak.

KÁLVIN

Abba fogod hagyni. Túl poétikus vagy te a kegyetlen tudományokhoz. Már a hideg is kiráz.

SZERVÉT

Fiatal, vézna hugenotta volt. Hogy elvágtam a kötelet, az ölembe hullott, a feje a vállamra, akár egy alvó gyermeké.

KÁLVIN

Rettenetes, amit művelsz. Ülj a tűz mellé legalább.

SZERVÉT

Rettenetes, de mindennek ára van. Nyomon vagyok már. A vér a szív jobb kamrájából a bal kamrába áramlik, de nem közvetlenül, hanem hosszú ereken át, miközben a tüdőben levegővel érintkezve megtisztul. Erről eddig csak Istennek volt tudomása.

KÁLVIN

Túl közel merészkedel a titkaihoz.

SZERVÉT

Most már te is tudod. Hárman vagyunk. Ez a szentháromság!

KÁLVIN

Ne vétkezz már megint! Köpenyét a Szervét vállára veti. Reszketsz.

SZERVÉT

Köszönöm.

KÁLVIN

A legnyomorúságosabb látvány a megromlott ember. Még virágos kertben is, hát akkor az akasztófán! Foglalkozz filozófiával, vallástudománnyal.

SZERVÉT

A kis könyvemre nem tüzet kiabáltak? Al fuego! Igaz, nem is lett volna könyv az, ha nem kiáltanak rá tüzet, máglyakritikát.

KÁLVIN

Ne védd, ha egyszer visszavontad.

SZERVÉT

Kényszerítettek. Attól az első rossz álmom. Mintha anyámat fojtottam volna meg a visszavonással.

KÁLVIN

A tévedésed volt, nem anyád. De trinitatis erroribus. Ellenségünk Róma, nem a szentháromság. A németországi naplódat folytasd.

SZERVÉT

Legyint. Amikor egy Kálvin dolgozik már a keresztény vallás nagy rendszerén? Mit írhatnék én az Institutióra? Egy Restitutiót legföljebb.

KÁLVIN

Miért épp Restitutiót? És ki ellen?

SZERVÉT

Nem hadakozom többé senki ellen. Félek. Tele vagyok félelemmel.

KÁLVIN

Isten büntetése rajtad a boncolás miatt. Mára pedig itt maradsz. A hitnyomozók megérzik az emberekben a félelmet. Kutyaszimatjuk van.

SZERVÉT

A királynő vajon megtudhatja?

KÁLVIN

Hogy embert loptál az akasztófáról?

SZERVÉT

Az álmomat. Hogy akaratomon kívül az ölembe vettem, a máglya felé vittem. Lehet vajon az álmot büntetni?

KÁLVIN

Ez már a félelem hidegrázása. Fél a kritikától, mégis olyan könyvet ír, amelyre tüzet kiabálnak. Fél a hatóságtól, és akasztottakat boncol. Fél a pápától, miközben élesen támadja… Válassz ki magadnak valamit, amitől nem rettegsz.

SZERVÉT

Félelmetes minden, amihez hozzányúl az ember. Köszönöm a csodatevő ködmönt. Elmúlt a hideglelésem.

KÁLVIN

Hála Istennek. De sötétedés előtt innen ki nem teszed a lábad.

SZERVÉT

Annyira lerí rólam – valami?

KÁLVIN

Ahogy nézlek: túlságosan is vakmerőnek mutatkozol.

SZERVÉT

A félelem vakmerősége. Nevet. Mit a köpenyednek köszönhetek. Ha majd egyházat alapítok, ezt a malaclopót ereklyének nyilvánítom.

KÁLVIN

Vigyázz! Ereklyegyűjtőkből lesznek az ereklyeimádók. De félreértettél engem. Nem azt tanácsoltam, hogy új egyházat alapíts, hanem hogy írjál. Miféle egyházat akarsz te létrehozni?

SZERVÉT

Semmilyent.

KÁLVIN

A szavak nem ugranak véletlenül egymás mellé.

SZERVÉT

A gondolat játékos szökellései.

KÁLVIN

Bakugrásai.

SZERVÉT

Fura képzelődések. Akár a királynővel. Csak elgondoltam valamit arról, hogy Isten mindenütt és mindenben jelenvaló, tehát nemcsak a Jóban…

KÁLVIN

Hanem a Rosszban is?

SZERVÉT

Megvillant a szemed. Ugrásra kész benned a tigris. A kétely nélküli. Boldog ember lehetsz, János. Énbennem rengeteg a kétely. Pondróhadjárat valósággal az agyamban.

KÁLVIN

Védekezz.

SZERVÉT

Imádkozom.

KÁLVIN

Csakhogy kételkedés közben imádkozni nem lehet.

SZERVÉT

Talán úgy van. Mégis kételkedem abban, hogy Isten tartózkodási helye pusztán a Magasság lenne. Az űr, a csillagok. Mindenütt jelenvalónak kell lennie. Benne van tehát mindabban, amit megteremtett.

KÁLVIN

E padlódeszkában is, melyet a lábammal tapodok? A sátánban is?

SZERVÉT

A kérdéseid ijesztőek. Úgy értem: benne van mindenben potenciálisan. Amennyiben a sátán például Isten akarata és intése nélkül a Rosszat, tehát az Úrnak büntetését rajtunk nem cselekedheti, lásd Jób könyvének első fejezetét satöbbi.

KÁLVIN

Nevet. Gyönyörű bakugrás volt. Kettős szakadékot ugrottál át: egy gyanús fogalom segélyével – potencialiter – a panteizmust, ami nem idegen tőled, Jób kezébe kapaszkodva pedig a közönséges istenkáromlást. Ugyancsak nem idegen tőled, a könyvedre emlékezz! De miért ugrottál félre saját gondolatod elől?

SZERVÉT

Mert gondolkodom – tehát félek.

KÁLVIN

A megrepedt nádat nem töri el, a pislogó gyertyát nem oltja ki a szél.

SZERVÉT

Te már nem félhetsz, az utadat megszabtad.

KÁLVIN

Magad is. A naplód igazolja.

SZERVÉT

Tetszett? Nem mertem kérdezni.

KÁLVIN

Gyönyörűséggel olvastam. Remek az augsburgi följegyzés: „Saját szemeimmel láttam őt, a pápát, nagy pompával vitette magát a fejedelmek feje fölött, miközben jobbjával a kereszteket hányta. A nép leborult, szerencsésnek tekintette magát, aki a lábait megcsókolhatta. Ó, te bestiáknak leggonoszabb bestiája!” Így kell beszélni. Ez a filum Labyrinthi, ezt kövesd. Hagyd az orvhalászatot a gondolkodásban.

SZERVÉT

Orvhalászat? És a vizek főbérlője – kicsoda?

KÁLVIN

Asztaláról a bibliát felkapva. Itt van. Nem főbérlő, hanem Felügyelő. Minden cselekedetünk Irányítója.

SZERVÉT

Ha még írok valamit, újra kihívlak vitára.

KÁLVIN

És újra visszavonod.

SZERVÉT

Fanatikus tömeg nélkül, egyedül csak veled – hatalmas visszhangos téren, izgalmas lenne.

KÁLVIN

A fanatikus tömeg ijesztett meg?

SZERVÉT

Tőled, ha legyőzöl is, nincs mit félnem. Nézeteink esetleges…

KÁLVIN

Esetleges?

SZERVÉT

…különbözőségét a szívnek egysége pótolja. A tömeg azonnal máglyát kiabál. Veled csak úgy érzem magam biztonságban, ha ketten vagyunk. A híveid nélkül.

KÁLVIN

Mi céllal állítasz most engem szobortalapzatra?

SZERVÉT

Mert a mai nappal a szobrod elkészült. Csak értékelésem: a talapzat hiányzott.

KÁLVIN

Köszönöm, nagy tudású férfiú, doktor Servetus. Megengedem, hogy hűsölni lábaimhoz üljön. Nevetnek.

SZERVÉT

Köszönöm, serenissimus! Magam is szobrot óhajtok, valamivel magasabbat! Nevetnek. Ó, nem a szerénytelenség szól belőlem. Csak forró nyárban árnyéktartó bronzága lehessek a mai nap hősének. Nevet.

KÁLVIN

Végre megint bolondozol, te hideglelős tévelygő!

ANTAL

Be, rémülten. Copus rektor urat letartóztatták.

KÁLVIN

Az én beszédem miatt.

ANTAL

Ory parancsára.

KÁLVIN

A kutyák! A pokolnak veszett kutyái.

ANTAL

Bátyám, meneküljünk innen. Te is, Mihály. A Copus mellett tüntető diákokat korbáccsal verték szét, a hugenotta-gyanúsak házában fegyveres poroszlók kutatnak. Jól tudjátok: házigazdánkat is lesik, megfigyelés alatt tartják, a följelentők száma légiónyi; nemcsak a kocsmárosok, már a virágárus lányok is besúgók. A falak is besúgók.

SZERVÉT

Kálvint, Szervét Mihályt ugyan kereshetik. Kálvinra, majd saját magára mutat. Lucanius és De Villanovus.

ANTAL

Meneküljünk!

KÁLVIN

Copus élete fontos, nem az álnevünk. Antal, eredj, figyelmeztesd La Forge urat is, zárja be a kaput. Mi pedig egyenest a királynál emelünk panaszt a sátán kutyái ellen. A következményekkel számolva tiltakozásomat már megfogalmaztam.

ANTAL

La Forge úrnak fegyvere van. Eldugassam vele?

KÁLVIN

Gyertya és fegyver nem tartatik véka alatt. Papírtekercset vesz elő.

ANTAL

Nem tartatik véka alatt. El.

SZERVÉT

Olvasd! Első Ferenc királynak, legkegyesebb üldözőnknek…

KÁLVIN

Hagyd most a tréfát. Felséges királyunk! Copus rektor letartóztatása dicsőséges uralkodásodnak újabb szégyenfoltja. Engedtessék nyíltan megmondanom, hogy Ory főinkvizítorod a tekintélyedet csorbítja naponként… mivel: nem keresztényi eljárás az egyházból kitaszítottakat fegyverrel üldözni, és megtagadni tőlük a szabad vizsgálódás legelemibb emberi jogát; nem keresztényi eljárás az eretnekeket megölni, őket tűzzel és vassal pusztítani, a hivatalos egyházi tanoktól eltérő felfogásukért az állam ellenségeivé nyilvánítani; nem keresztényi a képmutatás, midőn egyfelől a lelkiismeret szabadsága hirdettetik, másfelől, akik e kinyilatkoztatást komolyan veszik, az inkvizíció hóhérainak kezére jutnak. Kapudöngetés.

SZERVÉT

Jönnek.

KÁLVIN

Jöjjenek. Nem keresztényi eljárás vizsgálati fogság alá vetni a szabad vizsgálódást. Libertas scientiae diabolicum dogma! – az emberiség történetének e legszégyenteljesebb mondatát, a lelkiismereti szabadság ördögi tanná való nyilvánítását azok a pápisták hirdetik manapság, akiknek keresztény ősei oroszlánokkal tépették szét magukat e szabadság nevében. Dörömbölés, kiáltás: „Kinyitni!” Kérdem én Felségedet: ki akarna ma keresztény lenni, ha török, mohamedán, akár emberevő is, bántódás nélkül sétálhat közöttünk, míg a keresztényt máglyára hurcolják saját keresztény társai; míg a rablógyilkos büntetése enyhébb a gondolkodásbeli árnyalatok büntetésénél. Ki akarna ma keresztény lenni, ha mindazokat, akik Krisztust vallják, Krisztus nevében vetik máglyára, noha lángok között is hirdetik, hogy hisznek. Őbenne? Dörömbölés. Ki akarná még Krisztust szolgálni, látván, hogy ha nézetei nem egyeznek… Dobogás a lépcsőn.

SZERVÉT

Itt vannak.

KÁLVIN

Legyenek! Ha nézetei nem egyeznek az EGYEDÜL ÜDVÖZÍTŐ KATOLIKUS EGYHÁZ tanaival, az állam ellenségének nyilváníttatik? Minden, amit kérünk, Felség: tolérance! tolérance! tolérance!

 

Kálvin az írást az asztal fiókjába rejti.

 

SZERVÉT

Tolérance! Fegyveres poroszló belöki az ajtót, s belép, nyomában egy civil hatósági emberrel: Ory hitnyomozója.

HITNYOMOZÓ

Kinek az a tolérance?

KÁLVIN

Az emberiségnek.

HITNYOMOZÓ

Úgy általában?

SZERVÉT

Hans Blüchernek. Azt tárgyaltuk éppen, hogy Lutherék – mert hű katolikus – Drezdában most akarják megégetni.

HITNYOMOZÓ

Válasznak jó lesz a Copus rektor úr hamuja?

KÁLVIN

A hamu nem válasz.

HITNYOMOZÓ

Ön kicsoda?

SZERVÉT

A Montaigu kollégium diákjai vagyunk, Lucanius úr…

HITNYOMOZÓ

Lucanius. És ön?

SZERVÉT

De Villanovus.

HITNYOMOZÓ

Fegyver?

KÁLVIN

Fegyvertelenek vagyunk.

HITNYOMOZÓ

Int a poroszlónak, hogy kutassa át a szobát. A hugenották fegyverkeznek, az állam létét veszélyeztetik, és önök, a Montaigu diákjai, Hans Blüchert siratják?

KÁLVIN

Mi még nem vettük föl a fegyvert.

SZERVÉT

Az eretnekség lelki tulajdonság. Fegyverrel, sajnos, nem lehet megsemmisíteni…

HITNYOMOZÓ

Hanem?

SZERVÉT

Isten szavával.

HITNYOMOZÓ

Isten szavát egy dárdával nem árt megtoldani. Igaz-e, Lukács… Lucanius?

KÁLVIN

Dárdával a gyöngeséget és a gyávaságot szokás megtoldani. Isten szava bátor és legyőzhetetlen.

HITNYOMOZÓ

Önök tehát a szavak fegyverneméhez tartoznak. A poroszlóhoz. Rejtett iratokat is megnézni…

KÁLVIN

Tiltakozom. A főinkvizítor engedélyét kérem a házkutatásra.

HITNYOMOZÓ

S még mit nem? Véletlenül nem Copus rektor úr szavait ismétli?

KÁLVIN

A jogszabályokat ismétlem. Különben holnap följelentem a főinkvizítornál.

SZERVÉT

Jól ismerik egymást.

HITNYOMOZÓ

A pápával is? A poroszlóhoz. A házkutatást abbahagyni.

I. POROSZLÓ

Igenis.

HITNYOMOZÓ

Lucanius úr, megengedi, hogy az asztalához üljek? Választ nem várva leül, táskájából kitöltetlen, de pecsétes megbízólevelet vesz elő, írni kezd. Mert ugyebár nem a valóságot igazítjuk a papírhoz, hanem a papírt a valósághoz. Pecsét is van rajta. Melyikük nevére szóljon?

KÁLVIN

Lucanius…

HITNYOMOZÓ

Lucanius… Étienne de la Forge úr házában, akit, remélem, már nyakon csíptek… Rue Bernardin… kelt, mint fent… Káplár!

I. POROSZLÓ

Igenis!

HITNYOMOZÓ

E házkutatási paranccsal kimegy, majd visszajön – jogszabályosan. Az urakkal, látja, nem lehet ám tréfálni. A pápa rokonai.

KÁLVIN

Ellenkezőleg. A poroszló kimegy.

HITNYOMOZÓ

Ellenségei?

SZERVÉT

Csupán az állítás negációja, nem konklúziója. Vagyis nem vagyunk Őszentsége rokonai.

KÁLVIN

Miközben a hitnyomozó a lúdtollat vissza akarja helyezni a kalamárisba. A tollamat kérem! Kiveszi a kezéből, a tűzbe hajítja.

HITNYOMOZÓ

Ez mi volt?

KÁLVIN

Fertőzött holmi. Miközben kezet mos. Önnek ismernie kell a köztisztasági szabályokat.

HITNYOMOZÓ

Engem tekint kolerásnak vagy a szerencsétlen tollal írottakat?

KÁLVIN

Hitnyomozó úr, értelmezze, ahogy jónak látja.

HITNYOMOZÓ

Tegyük függővé a házkutatástól. A kopogtatásra. Jön valaki. Tessék. A poroszló belép. Mit óhajt?

I. POROSZLÓ

Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, házkutatási és személyi motozásra jogosító parancsot hoztam. Átnyújtja a papírt.

HITNYOMOZÓ

A papírt vizsgálva. Kinek a pecsétjével? Ory főinkvizítor. Rendben van. Az érdekeltnek mutassa, ne nekem.

KÁLVIN

Nem veszi kézbe a papírt. Nem óhajtok másodszor is kezet mosni.

HITNYOMOZÓ

Uraim! Périgod hitnyomozó vagyok.

KÁLVIN

Akkor tessék hitnyomozni.

HITNYOMOZÓ

Folytassuk hát törvényes keretek között a…

KÁLVIN

…törvénytelenséget.

HITNYOMOZÓ

Nézze, Lucanius: nem létezik sem törvény, sem törvénytelenség. Egyedül a Helyzet létezik.

KÁLVIN

És a helyzetek mindenkori urai…

HITNYOMOZÓ

…valamint a fegyver, amelyet Villanovus úr azonnal letesz az asztalra.

SZERVÉT

Mondtam, hogy nincs fegyverem.

HITNYOMOZÓ

Baloldalt, csípőtájt, bőrtokban. Feledékenyek az entellektüelek.

SZERVÉT

Kését az asztalra dobja. Békanyúzó, nem fegyver.

HITNYOMOZÓ

Béka. A végzet kezében – azaz csőrében a teknősbéka is halálos fegyverré válhat. Egy entellektüel mesélte – káplár, ne zavarjon most a zakatolásával –, hogy valamely kopasz görögnek…

SZERVÉT

Aiszkhülosznak…

HITNYOMOZÓ

Úgy van. Egy sas a teknőcöt a fejére pottyantotta.

KÁLVIN

Remélem, az eset nem aggasztja hitnyomozó urat.

HITNYOMOZÓ

Csak óvatosságra int.

KÁLVIN

Ugyanis az eset számos tényezője közül egyetlenegy adott: az ön kopaszsága. Honnan szerezzünk az aggodalmához teknőcöt, sast és Aiszkhüloszt?

HITNYOMOZÓ

Szervét nevetésére. Villanovus úrral egyezséget szeretnék kötni.

SZERVÉT

Tessék.

HITNYOMOZÓ

Az nevet, aki utoljára nevet. Rendben?

SZERVÉT

Kis módosítással: legutoljára.

HITNYOMOZÓ

Legeslegutoljára. A könyveiket szeretném látni.

KÁLVIN

Szellemi lakomára szívesen látjuk.

 

A könyvespolcra mutat.

 

SZERVÉT

Miközben a hitnyomozó a könyvek címeit böngészi. Csupa cenzúrázott kiadás.

KÁLVIN

Szellemi vámtisztektől agyonmotozott gondolat.

SZERVÉT

A tiltott könyvespolcot a fejünkben keresse. Nevet.

HITNYOMOZÓ

Máris megszegte az egyezségünket. Erasmus… Encomium moriae. Mi van ebben feldolgozva?

KÁLVIN

A balgaság.

HITNYOMOZÓ

Kinek a balgasága?

KÁLVIN

Aki magára veszi.

HITNYOMOZÓ

Lucanius úr magára veszi?

KÁLVIN

Udvariatlanság lenne.

HITNYOMOZÓ

Kivel szemben?

KÁLVIN

Önnel például. Szervét nevet.

HITNYOMOZÓ

Villanovus… Legeslegutoljára… Magára mutat. Ismerik önök személyesen ezt az Erasmust?

KÁLVIN

Természetesen.

HITNYOMOZÓ

Olyan értesüléseink vannak róla, hogy afféle kétkulacsos entellektüel.

KÁLVIN

A kulacsait nem ismerem. Csak az írásait.

HITNYOMOZÓ

És erről a könyvről mi a véleménye?

KÁLVIN

Zseniális.

HITNYOMOZÓ

Másik könyvet lapozgat. És ez a Villon? Igaz, hogy betörő volt?

KÁLVIN

Lehetséges.

HITNYOMOZÓ

Ön tréfás kedvében van. Lássuk tovább. Dante… Ez az, ugye, aki megfordult állítólag a pokolban. Igaz, hogy a felesége mellett szeretőt is tartott?

KÁLVIN

Mostanság nem találkoztunk vele.

SZERVÉT

Nem válaszol a leveleinkre.

HITNYOMOZÓ

A szeretője bizonyára lefoglalja. Erasmus úr könyvét engedelmükkel magamhoz veszem. Önök nem írogatnak Villon módjára? Nem óhajtanak valahová betörni?

KÁLVIN

Engedelmével – kitörni óhajtunk.

HITNYOMOZÓ

Miből, honnan?

KÁLVIN

Abból a pokolból, amelynek ön az egyik háromfejű cerberusa.

HITNYOMOZÓ

Vagyis kutyája. Szerencséje, Lucanius, hogy csak személyemet sértegeti, nem az ügyet, amelynek szerény őrizője vagyok. Fejezzük be a társalgást. Keményebb érvem is lenne.

KÁLVIN

A poroszlóra mutatva. Ott áll a sarokban.

HITNYOMOZÓ

Tudják, miért viszem el ezt a könyvet?

KÁLVIN

Mert eredetileg mindig lőfegyvert keresnek.

HITNYOMOZÓ

Ön okos embernek mutatkozik. Akkor tudnia kell, hogy a nyomtatott betű veszélyesebb a golyós fegyvernél. Akkor is, ha Dantéról van szó, akivel ugyebár mostanság nem találkoztak, lévén halott immár kétszáz esztendeje; akkor is, ha Erasmusról van szó, aki valóban zseniális szélhámos, mert nyájas orcával fogcsikorgató eszméket firkál gyanútlan olvasóinak. Intézményünk szolgálatos könyvellenőrei sajnos elfelejtik, hogy nem a szerző, hanem az olvasó a veszélyesebb. A szerzőt, ha tévelyeg, máglyára lehet küldeni. Az olvasó – az eszmékkel fertőzött – tömegében ki nem irtható. Óvni kell tehát.

KÁLVIN

Könyvégetéssel. A könyvhöz néha szerzőt mellékelve.

HITNYOMOZÓ

Csak végső esetben. Ha szerzőnek nagy a sikere. Villanovus, ön rosszul érzi magát?

SZERVÉT

Reszkető kézzel vizet tölt magának. Semmiség. Fejgörcs… Néha…

HITNYOMOZÓ

Ha nem ír, ne fájjon a feje.

SZERVÉT

Nem. Nem írok többet. Kálvinhoz. Elmúlt.

HITNYOMOZÓ

Két kérdésem van még. Bizonyos Kálvin nevezetű teológus urat ismernek-e?

SZERVÉT

Kálvin? Soha nem hallottam róla.

HITNYOMOZÓ

Ugyan kérem! Zeng a város a nevétől. Hol tartózkodik? Lucanius! Az arcára van írva, hogy ismeri. Hol tartózkodik?

KÁLVIN

Remélem, Isten kegyelmében.

 

Kivágódik az ajtó, két fegyveres poroszló La Forge-ot lökdösi be megkötözve.

 

HITNYOMOZÓ

Megkerült a jómadár?

II. POROSZLÓ

Étienne de la Forge, jelentem alássan!

HITNYOMOZÓ

A fogolyhoz. Ismételje.

LA FORGE

Étienne de la Forge.

HITNYOMOZÓ

Ezt a két urat ismeri?

LA FORGE

Nem ismerem. Senkit sem ismerek.

HITNYOMOZÓ

Saját lakóit nem ismeri?

LA FORGE

A nevüket tudom, de nem ismerem őket. Nem tudom, mivel foglalkoznak, semmit sem tudok róluk.

HITNYOMOZÓ

Kálvinra mutat. Őt hogy hívják?

LA FORGE

Lucanius.

HITNYOMOZÓ

És őt?

LA FORGE

Villanovus. Egyebet semmit sem tudok.

HITNYOMOZÓ

Vigyék! Egyenest a vallatóba.

LA FORGE

Miközben kifelé toloncolják. Engedjenek! Nem vagyok eretnek! Krisztusnak hűséges híve vagyok, engedjenek. Kálvin úr, ne hagyjon elveszni!

HITNYOMOZÓ

Vissza vele! Visszahozzák. Melyik a Kálvin?

LA FORGE

Egyik sem. Mondottam: Villanovus… Lucanius… Lucanius… Villanovus… A lakóim… Krisztusnak hívei…

HITNYOMOZÓ

Rendben van. Tudja, kinek fog ön erre válaszolni?

LA FORGE

Mindenkinek csak azt mondhatom, ami az igazság.

HITNYOMOZÓ

A kínzócsigának is? A hüvelykcsavarónak is? Vigyék.

LA FORGE

Isten önnel, Lucanius testvér. Isten önnel, Villanovus testvér. Bocsássanak meg, ha vétettem valamit. Elviszik.

HITNYOMOZÓ

Fegyveres őröket az ajtó elé. Tehát melyik a Kálvin?

KÁLVIN

Megígéri, hogy… La Forge urat…

HITNYOMOZÓ

Megígérem. Nem fogják kínozni.

KÁLVIN

Én vagyok az.

HITNYOMOZÓ

Kálvin?

KÁLVIN

Johannes Calvinus.

HITNYOMOZÓ

Megkerült a keresett fegyver.

SZERVÉT

Ne higgyen neki. A barátját akarja menteni. Én vagyok Kálvin.

KÁLVIN

Tiltakozom, hogy a nevemet bárki bitorolja! Kálvin csak egy van. Rendelkezzék velem.

HITNYOMOZÓ

Mivel igazolja ön, hogy azonos – önmagával?

SZERVÉT

Nem tudja igazolni. Semmivel sem… Én igazolni fogom. A könyvespolcon keresgél. A könyvemmel igazolom. Tessék. De trinitatis erroribus. Tudja, mit jelent?

HITNYOMOZÓ

A Szentháromság tévelygéseiről.

SZERVÉT

Én írtam.

KÁLVIN

Mihály, hagyd abba a komédiát.

SZERVÉT

Én írtam ezt a könyvet. Én akarom felforgatni vele a világot.

HITNYOMOZÓ

Servetus ellen nem érkezett följelentés. Annál több Kálvin ellen.

SZERVÉT

Kálvin ellen! Énellenem! A könyvem ellen. Tudja ön, mit írtam meg benne? A gyermekkeresztelés ostobaság. A Szentháromság tana és a szeplőtelen fogantatás: félreértés. Az Isten egy és oszthatatlan.

KÁLVIN

Megtiltom, hogy a nevemben Istent káromold. Villanovus, a könyvedet és a nézeteidet egyszer visszavontad. Magad mondtad: mint amikor a gyermek ír gyermekeknek. Uram, ne higgyen neki, nem tudja, mit beszél.

SZERVÉT

De tudom, mit írtam. Korszakos művet. A Szentháromság tanát megdöntöttem, és ha nem dőlt meg egészen, újabb hatalmas munkám készül a nyomdában. Christianismi restitutio.

KÁLVIN

Villanovus, megbolondultál?

SZERVÉT

A véglegesen megtisztult egyház talapzata. A pápista tévelygés romjain. Jegyezze meg, tisztelt hitnyomozó: egy új világfelfogás kezdete: Christianismi restitutio.

HITNYOMOZÓ

Följelentés nem érkezett.

KÁLVIN

Nem is fog érkezni. Az a könyv nem létezik. Az említett tanok: egy beteg ember lázálmai. Villanovus becsületes orvostanhallgató, gyermekded eszméit, kérem, ne vegye komolyan. Nincsenek sem hívei, sem ellenségei…

SZERVÉT

Lesznek! Milliószám! Nőnek már a gyermekek, akik a nevemre fognak esküdni. Nincsenek híveim? Mert egyelőre láthatatlanok. Színüket a környezetükhöz kénytelenek igazítani. Terepszínűek, uram, védekezésképpen, mint oly sok gyönge teremtménye az Istennek. Egyelőre csak én, Kálvin János vagyok itt fölkiáltójelként.

KÁLVIN

Fölkiáltójeleként az elmebajnak! Majd én bebizonyítom, melyikünk a Kálvin. Tollat ragad, nevét a keze ügyébe eső papírra írja. Tessék elolvasni.

HITNYOMOZÓ

Johannes Calvinus. Mivel tudom én ezt összevetni?

KÁLVIN

A fiókból előveszi a királyhoz írott tiltakozást. Ezzel. Olvassa.

HITNYOMOZÓ

Johannes Calvinus.

KÁLVIN

Vesse össze! Végeztünk.

HITNYOMOZÓ

Káplár! Őrség! Vezessék el.

KÁLVIN

Isten áldjon, Mihály. Sose fogom megérteni: miért csináltad ezt. Kérve kérlek, vigyázz magadra. El.

HITNYOMOZÓ

Az ajtóból visszalépve. Sajnálom, uram, hogy egyelőre nem méltó a letartóztatásra.

SZERVÉT

Majd teszek róla!

HITNYOMOZÓ

Tiszteletére vadonatúj bilincseket csináltatok. Viszontlátásra.

SZERVÉT

A viszontvallatásra.

 

Második kép

Szín: a franciaországi vienne-i koronahercegi palota börtönének bűnügyi terme. A bírói elnökség asztala. Mária-kép, feszület, oldalt az esküdtszéki állvány a szentírással, égő gyertyával. Veronika porol, dúdolgat. De la Fontaine jön, a jegyzőkönyveléshez szükséges holmival a hóna alatt.

 

DE LA FONTAINE

Jó reggelt, asszonyom. Dicsértessék.

VERONIKA

Mindörökké, La Fontaine úr.

DE LA FONTAINE

Melyek a ma reggeli gondolatok a városban?

VERONIKA

Alig néhány hete vagyunk itt, jegyző úr. A rabok egész éjjel ordibálnak, jajgatnak, nem lehet miattuk aludni. Valamelyiknél a csigát is alkalmazták.

DE LA FONTAINE

Miből gondolja?

VERONIKA

Amennyi vallatószerszám, az uram mindet meg tudja különböztetni. Hang után. Ez most a csiga, hüvelykcsavaró, lágyékszorító, tüzes pálca… érdekes, hogy a rabok mindenikre másként reagálnak.

DE LA FONTAINE

Reagálnak. Kezd kiművelődni, Veronika.

VERONIKA

A börtönőr szokta mondani: reagálnak, nem reagálnak. Pedig az, hogy jajgatnak, üvöltöznek, szerintem közelebb áll a valósághoz, nem?

DE LA FONTAINE

Maga csak ne nyelvészkedjék, mindjárt itt lesznek a bíró urak. Mi újság még?

VERONIKA

Nyelvészkedjem? Ma reggel visszajött az a kanonok, aki nem bírta asszony nélkül az istenes életet, kiugrott, és megnősült Genfben a reformáltaknál. Ott lehet. Azt mondják, olyannyira, hogy azután el se lehet válni. Csakhogy titokban az új asszony mellett a régi nézeteit is fenntartotta, mitől a genfiek visszazavarták a kolostorba. Letétbe helyezve otthagyta tehát az asszonyt…

DE LA FONTAINE

Mi az, hogy letétbe helyezve?

VERONIKA

Egy barátjára bízta… De itthon a cölibátust nem bírva sokáig, másodszor is kiugrott. A genfi presbiterek már szemmel tartották, s a legelső keresztvetésnél megint csak átkergették a határon. Mármost ott van az asszony, itt vannak a nézetei. Hogy lehet egy ilyen dilemmából kievickélni? Az embernek kedvesek a nézetei. De ha az asszony még kedvesebb? Úgy látszik, a kettőt nem lehet összeegyeztetni. Vagy nézet, vagy asszony. Mit tetszik gondolni?

DE LA FONTAINE

Nem tudom, mit szóljak.

VERONIKA

Csak nem esett maga is ilyen dilemmába?

DE LA FONTAINE

A kezét jártassa, Veronika.

VERONIKA

Láttam, négylovas hintón érkezett a legfőbb inkvizítor.

DE LA FONTAINE

Igen. Megtisztelik az új rabot.

VERONIKA

Főeretnekhez fő-fő vallató. Igaz, hogy a legjobb barátja jelentette föl? De la Fontaine fejét rázza. Akkor csak a jó barátja. Az ellensége semmi esetre sem. Az uram tűzmester a vallatóban, mindig azzal jön haza: nincs többé barátság. Az isten adta az emberi magányosság ellen, az isten vette el. Kinek mondta ön ezt meg amazt a pápáról, az anyaszentegyházról? Senkinek. Mikor a nyelvét kezdik átfúrni, bevallja: csak a barátainak. Az a lyoni kereskedő például, akinek a fülét vágták le… holmi tréfás dolgot mesélt a pápa törvénytelen gyerekeiről, akik szerintem nincsenek. Vagy mégis lennének? Mindegy. Meséli tehát a dolgot, valamelyik hallgatója – hallgatózója? – csak félszájjal nevetett. Másnap teliszájúlag nem följelentette? Az uram azt mondja: még a templomok is alá vannak ásva a besúgók patkányjárataival. Úgy tessék vigyázni!

DE LA FONTAINE

Én? Hallott maga valamit énrólam?

VERONIKA

Az embernek már fáj a füle a sok hallomástól. La Fontaine úr, mikor fogják följelenteni a följelentőket?

DE LA FONTAINE

Rájuk is vigyáz valaki.

VERONIKA

Az uram azt mondja: másként nem lehet őket megszüntetni, csak ha megszüntetik a följelentőhivatalokat. Tetszik tudni: ahol szétverik a varjúfészkeket, a varjak oda többé nem szállnak vissza. Az uram legalábbis…

DE LA FONTAINE

…az ura legalább tízévi börtönre valót vélekedett össze. Jönnek már… Inti az asszonynak, hogy menjen ki. Teremőr!

VERONIKA

Atyaságos isten! Följelentettem az uramat… El.

 

Bejön a teremőr, megáll az ajtóban. A hátsó ajtón bejön Ory, Arzellier és De la Court. Elfoglalják helyüket a bírói asztalnál, Ory középen.

 

ORY

Kezdhetjük.

DE LA FONTAINE

A vádlott!

TEREMŐR

A vádlott!

 

Két fegyőr kíséretében jön Szervét tíz évvel öregebben, de nem összetörten, civil öltözetben.

 

DE LA COURT

Michel de Villanovus, tárgyalásunk harmadik napján bizonyára tudja, hogy a vienne-i koronahercegség ítélőszéke előtt kik fogják önt ma újra kihallgatni.

SZERVÉT

Tudom. Ory főtisztelendő úr, a teológiai tudományok doktora, szentszéki gyóntató, vallási főinkvizítor a francia királyságban s az egész Galliában, Louis Arzellier úr, a jognak doktora, valamint Ön, De la Court fő vizsgálóbíró úr, kegyes kihallgatóim.

DE LA COURT

Lépjen a Szentírás elé, mondja utánam. Szervét kezét esküre emeli. Én, Michel de Villanovus, esküszöm a szent evangéliumra…

SZERVÉT

Én, Michel de Villanovus, esküszöm a szent evangéliumra…

DE LA COURT

…hogy mindenben a tiszta igazat fogom mondani.

SZERVÉT

…hogy mindenben a tiszta igazat fogom mondani.

DE LA COURT

Isten engem úgy segéljen, ámen.

SZERVÉT

Isten engem úgy segéljen, ámen.

DE LA COURT

Zárjuk le tegnapi témánkat. Michel de Villanovus, fenntartja, hogy Lucanius, alias Kálvin János fegyveres kiszabadításában semmi része nem volt?

SZERVÉT

Kálvint a királynő emberei szabadították ki. Én a királynővel csak álmomban beszéltem.

DE LA COURT

Csak álmában.

ARZELLIER

És milyen körülmények között? Ory rosszalló pillantása.

SZERVÉT

Az emberi álom körülményei között. A szabadság tökéletes állapotában. Egyedül, tehát félelem nélkül. A csukott pilláim alól néztem őt, hogy senki meg ne vakíthasson azért, amit látok. Beszéltem is vele, de csak kimondatlan szavakkal, hogy ki ne tépessék a nyelvem.

DE LA COURT

Orvossal szokta magát vizsgáltatni?

SZERVÉT

Orvos vagyok, tehát minden pillanatban. Fő vizsgálóbíró úr, remélem, nem tekint elmebajosnak. Ha válaszom különösnek tűnik, először a kérdezőt, általában az emberiség faggatóit kellene megvizsgáltatni.

ARZELLIER

Kikérjük magunknak!

ORY

Szabadságában a foglyot ne gátoljuk. Kérem, írja le saját kezűleg: én a királynővel csak álmomban beszéltem. Szervét De la Fontaine asztalához lép, leírja. A papírlapot Ory veszi át. Köszönöm. Folytassák, uraim.

ARZELLIER

Mégis megkérdezném: Vádlott, az álomról szólván ki ellen szólott?

SZERVÉT

Az álom védelmében. Isten, mikor a bűnbe esett embert az édenből kiűzte, vigasztalásként egy szál fügevirágot nyújtott át neki. Ez minden, amit meghagyok tenéked a paradicsomi boldogságból. Senkitől vissza nem vonható jogodat az álmodozáshoz. Ezt mondotta.

ARZELLIER

Sehol se mondta! Önnek eszerint saját szentírása van és külön bejáratú édenkertje.

SZERVÉT

Ó, csak az álmaim… Tenyérnyi édenkertmaradék… Így értettem…

ORY

Hagyjuk a beteges álmokat. Kálvin ügyében tehát a királynőt, annak hugenottapárti embereit ki értesítette?

SZERVÉT

Valaki, akit nem lehet letartóztatni.

ORY

Mindenkit le lehet tartóztatni.

SZERVÉT

Kálvin hírnevét nem lehet!

ORY

De fenntartóit, terjesztőit és csodálóit igen! Találkozott ön azóta Kálvinnal?

SZERVÉT

Nem találkoztam. Útjaink elváltak.

ORY

Elváltak. Hogyan érti?

SZERVÉT

Az ismeretlen Lucaniusból Kálvin ugrott a porondra, s nőtt egyetemes fogalommá, az ismeretlen Villanovus maradt, aki vagyok: a névtelen Villanovus. Pierre Palmier érsek úr háziorvosa Vienne-ben. Itt élek tizenkét esztendeje szolgák szolgájaként egymagamban.

ORY

Kálvin talán a világ ura lett?

SZERVÉT

Egész Genf ura

a Saint Pierre prédikátora

a konzisztórium elnöke

könyvtárnyi tanulmány szerzője

a Biblia fordítója és magyarázója

egyetemalapító és szemináriumindító

a városi tanács állandó elnöke

politikai vezérkari tábornok a vallásháborúban

A Szent Szó Minisztere

prédikátorok prédikátora

nyomdák és titkosszolgálatok legfőbb ellenőre

hercegek barátja és fejedelmek tanácsadója

s a maga teremtette mozgalom irányítója Skóciában,

Angliában, Hollandiában, Magyarországon és Lengyelországban…

Ezt az embert kellett volna nekem kiszabadítanom?

ORY

Látom, szemmel tartja.

SZERVÉT

Nem lehet őt megkerülni. Minden gondolkodó embernek az útjába tette le magát.

ORY

Állítólagos dicsőségét és hatalmát nem irigyeli?

SZERVÉT

Nem vágyom hatalomra. Egy kölyökkutyát sem tudnék kordában tartani.

ORY

Áhítattal sorolta föl a Kálvin tisztségeit.

SZERVÉT

Kálvinnak hét agya van, nekem csak egy. Ezt irigylem tőle.

ORY

Kálvin letartóztatásakor miért akart ön a helyébe ugrani? Mi szándéka volt a dublírozással?

SZERVÉT

Csak tenni szerettem volna valamit az érdekében.

ORY

Ha önnek is hét agya lenne: mire fordítaná?

SZERVÉT

Csapdát sejtve. Anyaszentegyházunk védelmére. Természetesen.

ORY

Ön sokkal rokonszenvesebb, ha nem hazudik. Sorolja föl a könyveit. Egyetlen agyának a termékeit.

SZERVÉT

Syruporum universa ratio…

Apologetica disceptatio pro Astrologia

In Leonartium…

ORY

Potomságok! A legutolsót mondja!

SZERVÉT

Jegyzetek Ptolomeus földrajzához…

ORY

Hagyjuk a földrajzot és a szirupokat. A teológiát mondja! Amit nem találtunk a házkutatásnál.

SZERVÉT

Amit nem találtak: nem létezik.

ORY

Olvasta Kálvin Institutióját?

SZERVÉT

Igen.

ARZELLIER

Hogyan jutott hozzá?

SZERVÉT

Könyvárustól.

ARZELLIER

Miért nem jelentette?

SZERVÉT

Vásárolni mentem hozzá, nem azért, hogy följelentsem.

ARZELLIER

És a könyvet magát miért nem jelentette?

SZERVÉT

Nem jelenthetem föl naponként az olvasmányaimat. Önök is olvasták Arius, Wycliffe, Husz János és Luther tanait. Följelentették ezért saját magukat?

ARZELLIER

A mi koponyánkban azok a tanok nem fertőznek, tehát jó helyen vannak.

SZERVÉT

A gondolat székhelyének dolgában nincs illetékes és illetéktelen koponya. Isten valamennyit nyitott ablakokkal teremtette. Kinek adott felhatalmazást, hogy csak egyet is bedeszkázzon, avagy…

ORY

Ítéletnapig nem vitatkozunk! Villanovus, hallott ön bizonyos Szervét nevezetű teológusról?

SZERVÉT

Megfagy. Hallottam.

ORY

Ismeri bizonyára.

SZERVÉT

Nem… Nem ismerem.

ORY

Michael Servetus Villanovus. Így hívják. Nézze meg ezt a könyvet. Lépjen közelebb. Vegye kézbe. Olvassa, legyen szíves, a szerző nevét.

SZERVÉT

Michael Servetus Villanovus.

ORY

A címet is!

SZERVÉT

De trinitatis erroribus.

ORY

Tehát a Szentháromság tévelygéseiről. Tehát nem ismeri. Tehát engedje meg, hogy emlékeztessem valamire…

SZERVÉT

Fölösleges. Amikor Párizsban Kálvint letartóztatták, rettenetesen szégyellvén magam, hogy nem tudok rajta segíteni, polcáról hirtelenében ezt a könyvet emeltem le, s mondottam a hitnyomozó főhadnagynak, hogy a szerzője én vagyok, vagyis Kálvin, azaz Lucanius, a tulajdonképpeni körözött reformátor… Akkori zaklatott lelkiállapotomban, ifjonti becsvággyal telten, és bevallom, irigységgel is, hogy egész Párizs Kálvin nevét zengi… gondolom, érthető volt a vakmerőségem, de mikor volt az, és ki hitte el nekem? Maga Kálvin igazolta végül… Nevet. A hitnyomozó főhadnagy is nevetett rajtam… Excellenciád ezt most veszi komolyan? Akkor talán boldog – legalábbis büszke lettem volna, hogy ily kegyes csalással meglopom a barátom hírnevét, és engem szabadítanak ki a királynő fegyveresei vagy épp a bitófa alól rabolnak el… képzelődések, ugyebár… eszembe sem jutott, hogy Kálvin házigazdáját, szegény Étienne de la Forge urat két hét múlva megégetik… hiszen, gondolják meg önök, a húsz évet be sem töltöttem még, s a gyermek, ha szónokot hallgat, nem Cicerónak? – ha dobszót hall, nem Julius Caesarnak szeretné látni magát?

ORY

Avagy újabb hatalmas mű szerzőjének, Villanovus, ön akkor szó szerint ezt mondotta: a Szentháromság tanát megdöntöttem, és ha nem dőlt meg egészen, újabb hatalmas munkám készül a nyomdában: Christianismi restitutio.

SZERVÉT

És elkészült ez a hatalmas munka?

ORY

Kérdem: elkészült?

SZERVÉT

És ha elkészült: hatalmasnak ítélik önök? Korszakalkotónak?

ORY

Ha dicséretre szomjas, megmondom: zseniálisnak.

SZERVÉT

Zseniálisnak! Akkor nincs nálamnál szerencsétlenebb érseki orvos Európában! Kész a zseniális munka, és nem lehetek azonos a szerzőjével. Nem vallhatom magaménak a művet, amelyről excellenciád ily elismerőleg nyilatkozik. Pedig a címe után a keresztapja vagyok. Kálvinnak szóló tréfás replikaként akkor valóban azt mondtam: Institutio? Olvasd el majd a Restitutiót! Kinek nem ugrott volna egy ilyen könyvcím a nyelve hegyére? Sajnos, a könyv a képzelet puszta szüleménye. Az említett nyomda is csak a fejemben zakatolt. Az akkori gyermek képzeletében.

ORY

Gyermekem, szíveskedjék képzeletének szüleményét közelebbről megtekinteni. Átnyújtja diadalmasan a Restitutio egy példányát.

SZERVÉT

A könyvet kézbe veszi, belelapoz reszketegen, erejének utolsó tartalékaival védekezik. Csodálatos.

ORY

Ugye? Ez már nem Syruporum universa ratio. Ez már teológia!

SZERVÉT

Hát nem különös? Elkészült. Pedig csak épp hogy megemlítettem.

ORY

Hol készült? Kinek a nyomdájában? Kinek a szövege alapján?

SZERVÉT

A képzeletemben. A kényszerűség parancsára. És mondá Lábán Jákobnak, midőn az juhpásztornak elszegődött: mit adjak neked? Ne adj nékem semmit…

ORY

Kik voltak szedőmesterei?

SZERVÉT

…hanem juhaidat ismét legeltetem és őrizem, és valahány tarka bárányod lesz, mind az enyém legyen. A feketék pedig neked maradjanak.

ORY

Azonos vagy nem azonos a könyv szerzőjével?

SZERVÉT

A tulajdonképpeni szerzővel – ha én írtam volna! – akkor sem lennék azonos.

ORY

Szentséges innocentia!

SZERVÉT

És tarkára hántott mogyoróvesszőket állított Jákob az itatóvályúkba, hogy mikor inni jönnek a juhok, lássák azokat, mindig szemük előtt lássák és tarka bárányokat foganjanak.

ORY

Mózes könyvét akarja nekem fölmondani? A sajátját mondja, az eretnekségben fogantat.

SZERVÉT

És a juhok a vesszők előtt foganának, és csupa tarka bárányt ellettek.

ORY

Mintha őt is érdekelné már a példázat. Nyilván a tarka kosoktól.

SZERVÉT

De a mogyoróvesszők jegyében. Ez törvénye minden alkotásnak.

ORY

A mogyoróvessző?

SZERVÉT

A szemünk elé állított kényszer. Jákob akarata a vizünkben, a kenyerünkben, minden szándékunkban.

DE LA COURT

Oryhoz, döbbenten. Megháborodott.

ARZELLIER

Bemogyorózott. Harsány kacagása átragad a másik kettőre is.

DE LA COURT

Tarka vessző Szervét itatóvályújában… Kacag.

ARZELLIER

A bárány mégis fekete lett.

 

Tikog a nevetéstől.

 

ORY

Kalapácsütéssel. Tehát a kényszer. Az elkerülhetetlen. Michael Servetus Villanovus, ön be sem ismerte még szerzői mivoltát, s példázatával a könyvét máris védelmébe vette. Köszönjük a segítségét.

SZERVÉT

Tétován. Nem vagyok azonos.

ORY

Olvassa, kérem, fennhangon a bevezetőt. Szünet. Mondhatja fejből is.

SZERVÉT

Nem mondhatom fejből – a más bevezetőjét.

ORY

Az aláhúzott sorokat olvassa.

SZERVÉT

Olvassa. Ó, Jézus Krisztus, Isten fia, aki adattál nekünk az égből, nyilatkoztasd meg magadat a te szolgádnak, hogy egy ilyen nagy kinyilatkoztatás előttünk igaz módon világossá legyen. A te ügyed az, amelynek megvédelmezésére, belső isteni sugallatot követve, vállalkoztam… Te tanítottál meg arra, hogy ne rejtsük el világosságunkat. Jaj nekem, ha nem hirdethetem az igazságot!

ORY

Aláírás?

SZERVÉT

M. S. V.

ORY

Michael Servet Villanovus. Aki előttünk áll.

SZERVÉT

Én csak Michel de Villanovus vagyok. Palmier érsek úr háziorvosa és hűséges tagja az Egyedül Üdvözítő Római Anyaszentegyháznak.

ORY

Hűséges?!

SZERVÉT

Tanúm az egész város. Az egész templomi gyülekezet. Hiányoztam-e egyetlenegyszer bár – akár betegen is – a hajnali, délutáni, vasárnapi, hétköznapi szentmisékről? Vienne-i lelkiatyánk a tanú rá: rendszeresen imádkoztam a kísértések ellen, a pápáért, a püspökért, imádkoztam a védőszentekhez, őrzőangyalunkhoz, gyóntam, adakoztam, búcsúra jártam, és tiszta lélekkel járultam valamennyi szentáldozás elé. A vád nem illet meg, de ha mégis tévedtem, kész vagyok a legsúlyosabb vezeklésre. Én az egyháztól elpártolni sohasem akartam, mert hiszem és vallom: egyedüli az Anyaszentegyház, amely soha semmiben nem téved. Egyedül önök tévednek, mikor azt állítják, hogy eretnek munkát írtam, és Szervét Mihállyal lennék azonos. Semmi bizonyítékuk rá.

ORY

Az ítélethozatalnál mentő körülménye lehetett volna az őszinteség, a töredelmes beismerés. Akkor hát kénytelen vagyok bemutatni önnek a bizonyítékokat. Ismeri ezeket a leveleket? Saját könyvének az igazát bizonygatja bennük. Saját keze vonásával. Azt írja például: „Kedves barátom, én a királynővel csak álmomban beszéltem.” Címzett Johannes Calvinus, feladó: Michael Servet Villanovus.

SZERVÉT

Megsemmisülten. Házkutatás volt Genfben is? Letartóztatták Kálvint is?

ORY

Kálvinnak és tanainak fegyveres őrizői vannak.

SZERVÉT

A levélköteget nézve. Betörtek hozzá. Ellopták a leveleket!

ORY

Nem kellett. Ő maga küldte el nekünk.

SZERVÉT

Az én leveleimet?

ORY

Az ön leveleit. Sub sigillo secreti.

SZERVÉT

Kálvin – az inkvizíciónak?

ORY

Engedelmével – szerény személyemnek.

SZERVÉT

Nem… nem lehetséges.

ORY

Az ön levelei?

SZERVÉT

A Kálvinnal megosztott gondjaim.

ORY

És csodálkozik, hogy itt látja őket – holtan kiterítve.

SZERVÉT

Nem csodálkozom, főinkvizítor uram. Méltatlanság lenne részemről. Csak azt mondom, amit a halál színe előtt mondani lehet: hogy ez nem lehetséges.

ORY

Lehetséges. Tudja, miért? Az ön barátjának mint mondotta – hét agya van. Akkor az ön könyvét olvasva könnyű volt észrevennie Michael Servetus Villanovusban a másik Reformátort. A másik hétagyút. Mert hiába csatlakozott ön hozzá az eretnekségben: hiába támadja Rómát, fújnak egy követ, hiába gyalázzák közösen a katolikus egyház hitelveit s a pápa őszentségét; hiába üvöltik önök közösen, hogy Isten és ember között nem kell közvetítő, nem kell a búcsú, a kép, a szenteltvíz, fölösleges a festmény, az ereklye; templomainkból hiába dobálják ki önök együtt az aranyat, ezüstöt, a kegyajándékokat, gyertyákat és csillárokat, a szent zászlókat, misemondó ruhákat, hiába űzik ki onnan a ministránsgyerekeket, a koronázott szenteket s a Boldogságos Szüzet… hiába, mindhiába! Mert ha ön mindezt másként akarja véghezvinni, ha ön az új tanoknál újabbakat hirdet, a gyermekkeresztelést és Krisztus istenségét is tagadva, ha ön nem éri föl ésszel a kálvini predesztináció abszurditását, mondván, hogy annak gondolati mélysége az ön számára túlságosan magas, akkor vegye tudomásul, Michael Servet, volt Villanovus: ön nem ellensége Kálvinnak, hanem annál is rosszabb: ellenzéke.

SZERVÉT

Semmije sem vagyok immár. Barátja voltam.

ORY

Nekünk csak ellenségünk. Mi megelégszünk ennyivel is. Hol nyomtatták a könyvet?

SZERVÉT

Palmier érsek úr helyi nyomdájában.

ORY

Miközben az érsek úr kenyerét ette. Példányszám?

SZERVÉT

Ezer.

ORY

Hol terjesztették?

SZERVÉT

Németországban, Hollandiában, a svájci városállamokban.

ORY

Széles fronton nyitotta meg a tüzet Kálvin ellen.

SZERVÉT

Nem ellene írtam. Hanem a lelkiismeretem érdekében.

ORY

A tarka mogyoróvesszők. És hogyan fogadták Genfben a libertinusok?

SZERVÉT

Nem ismerem a libertinusokat.

ORY

Kálvin ellenségei. Sajnálhatja, hogy a dicséretükből személyesen már nem fog részesülni. És mit szólt maga Kálvin a művéhez?

SZERVÉT

Csak levélben korholt.

ORY

Sajnáljuk, hogy személyes vélekedését már nem fogja hallani. Helyben hány példányt adott el?

SZERVÉT

Ötöt.

ORY

Az orgazdák közül négyet megtaláltunk. Örvendetes hírt is mondok: az ön szellemének hullafoltjai már kiütöttek rajtuk. De la Fontaine megrebben. Az ötödik kicsoda?

SZERVÉT

De la Fontaine-re pillant. Az kétségbeesetten lesi a válaszát. Az ötödiket nem ismerem. Egy lyoni kereskedő volt.

ORY

Főjegyző úr, mitől rémült meg annyira?

DE LA FONTAINE

Tulajdonképpen… a gondolattól, hogy én ezzel az emberrel nemegyszer sétára indultam.

ORY

Együtt sétálunk a saját tudatlanságunkkal. A végzetünkkel is néha. Más kérdésük az uraknak? Nincs. Vádlott, holnapig gondolkozzék azon, hogy ki volt a lyoni kereskedő. Az ötödik. Szerzővel ugyanis végeztünk. Az olvasói következnek. Őket is meg kell mentenünk. Ne feledje, Szervét: ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővelkedik.

SZERVÉT

Rómabeliekhez írott levél…

ORY

Bravó! Elvihetik. Az őrök kifelé vezetik a foglyot.

SZERVÉT

Visszafordulva. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja… Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel.

ORY

No végre! Levetette a sisakját. Vigyék! A foglyot kivezetik, a bírák levonulnak az emelvényről, De la Fontaine a helyén marad. Elmenőben Ory visszafordul hozzá. Pál apostol latinul tömörebb: ubi abundavit delictum, superabundavit gratia. Rómabeliekhez írott levél, de hányadik rész? De la Fontaine rémülten vonogatja vállát. Ötödik. Ne feledje. Ötödik! Jó étvágyat. El.

 

De la Fontaine riadtan néz sokáig utána.

 

VERONIKA

Jön seprűvel, törlőronggyal. Ezt a szerencsétlent ugye fölmentették?

DE LA FONTAINE

Nem.

VERONIKA

Úgy ment pedig… Láttam a folyosón. Vajon ki jelentette föl?

DE LA FONTAINE

Aki az urát is.

VERONIKA

Az én uramat? Kinél? És miért?

DE LA FONTAINE

Nálam. A kiszólásai miatt.

VERONIKA

A kiszólásai! Szent Ágoston! Abból sok van neki.

DE LA FONTAINE

Sajnos. A legsúlyosabb tudja, melyik?

VERONIKA

Jaj, honnan tudnám én azt? Egyik vastagabb, mint a másik. Valamitől megiszonyodott, tetszik tudni: túl sokat látott már a vallatóban, és hiába intem, Jeromos, tégy lakatot a szádra, különben lakat alá kerülsz, Jeromos! Innen is meg kell majd szökni, ebben a városban oda jutott az ember, hogy nem lakhat a véleményével egy fedél alatt. Mi volt a kiszólás?

DE LA FONTAINE

A varjúfészek. Ha szétverik, a varjak oda többé nem szállnak vissza. Így mondta?

VERONIKA

Pontosan.

DE LA FONTAINE

Úgy fogják föl, hogy az inkvizícióra mondta.

VERONIKA

A főinkvizítor úrra! Rettenetes. Jegyző úrnak a följelentést muszáj továbbadni?

DE LA FONTAINE

Az a baj, hogy mielőtt letartóztatták volna, elkotyogtam ennek a… Villanovusnak. A vádlottnak. Ma már szóba kerültek a lázongók, de név szerint még senki. Holnap kiszedik belőle.

VERONIKA

Kiszedik, tudom. Jeromos azt mondja: amire szükségük van, a májával együtt szedik ki. Mit tudjunk csinálni?

DE LA FONTAINE

Megmondom.

VERONIKA

Tessék megmondani.

DE LA FONTAINE

A börtönőrnek az ura jó barátja.

VERONIKA

Rokonság.

DE LA FONTAINE

A fogolynak, Villanovusnak, éjfélig innen el kell tűnnie. Meg kell szöknie. Civil ruhában.

VERONIKA

Igen.

DE LA FONTAINE

Ha megszökik, holnap nincs, aki beszéljen.

VERONIKA

Igen.

DE LA FONTAINE

S az ura megmenekült.

VERONIKA

Igen.

DE LA FONTAINE

Zsebéből papírlapot vesz elő. Én pedig hallgatni fogok. A papírt a gyertya fölé tartja. Hallgatni fog a följelentés is.

VERONIKA

Az égő papirost nézve. A legszebb máglya, amit életemben láttam. Főjegyző úr, az Isten áldja meg mind a két kezével! Ó, bár így látnám az uram besúgóit is hamuvá hullni.

DE LA FONTAINE

Menjen!

VERONIKA

Főjegyző úr, a poklokon át is! Jeromosért, ha kell, az egész börtönt kiüríttetem. És ha nem sikerül: felgyújtom. Jeromosért ezt az egész patkányfészket fölégetem! Hamuvá, hamuvá legyen minden besúgó! Minden följelentő! Ámen! El.

 

 

Függöny

 

Második felvonás

A genfi konzisztórium tanácsterme, a reformáció főhadiszállása. Két íróasztal: egyik a De la Fontaine-é, a másik a Kálviné. Oldalt a fegyveres őrség szobája, a fal mentén glédába rakott fegyverekkel. A falon térkép s nyomdai kivitelezésben a Párizsban látott szimbólum: piros szív nyitott tenyéren. Háttérben a Saint Pierre templom homlokzata. Kijárat kétoldalt. Jobb oldali ajtó a váróteremre nyílik. De la Fontaine – Kálvin titkára – a térkép előtt működik: fehér zászlócskákkal jelöli meg a reformáció újabb székvárosait. Odakintről időnként lódobogás hallatszik. Európa minden irányába induló futárok zaja. A fegyveres őr megkongatja a jelzőharangot. De la Fontaine Kálvin íróasztalán kezdi rendezni gyors, kapkodó mozdulatokkal a papírokat. Tavaszi nap.

 

KÁLVIN

Be. Jó reggelt!

DE LA FONTAINE

Jó reggelt, Mester! Hogy szolgált az éjszakai nyugodalom?

KÁLVIN

Sehogy. De többet ne kérdezze. Fölösleges időtöltés.

DE LA FONTAINE

Fárel tiszteletes parancsára mindennap meg kell kérdeznem. Egész Genf aggódik a Mester egészségi állapotáért.

KÁLVIN

Egész Genf. A libertinusok is? Leveti köpenyét, megáll a térkép előtt. A panteisták, ateisták és újrakeresztelők is?

DE LA FONTAINE

Talán még azok is.

KÁLVIN

Nem talán. Leginkább. Mert a halálomat várják. Mondja meg nekik, La Fontaine, hogy az életem szakadatlan haláltusa, de legnagyobb bánatukra nem fogok meghalni. Mondja meg, hogy kilencféle betegség kínoz, egyebek közt súlyos köszvény, vesegörcs, epekő, álmatlanság és húsz éve tartó fejfájás; hogy ma hajnalban is vért hánytam, tíz éve nem reggeliztem, és böjtöléssel gyógyítom magam, harminchat órással. Mondja meg, hogy nemcsak én vagyok beteg: a feleségem is ágynak esett, miután Isten a gyermekeinket magához vette. Tör és zúz engem a Fennvaló, de tudom, az ő keze műve, és ez megvigasztal engem. És meg nem halok, míg ki nem füstölöm őket a városból. Lássunk munkához. A szerzetesek imádkoznak, csevegnek, bort vedelnek és asszonyok után mászkálnak, mi dolgozzunk valamit. A futárok elindultak?

DE LA FONTAINE

Minden irányba.

KÁLVIN

A prédikátorok?

DE LA FONTAINE

Valamennyien.

KÁLVIN

A térkép előtt. Prága?

DE LA FONTAINE

A csehek újabb felvilágosítást kérnek a predesztináció dolgában.

KÁLVIN

Küldjön nekik egy példányt az Institutióból. Varsó?

DE LA FONTAINE

A lengyel király kérése: a szentháromság ügyében adjon a Mester méltó választ Stancarusnak.

KÁLVIN

Megkapja.

DE LA FONTAINE

Azt írja: Varsóban is feltűntek a szentháromság-tagadók. Írásban válaszoljanak nekik vagy méreg formájában?

KÁLVIN

Kötél.

DE LA FONTAINE

Londoni püspökünk új papot kér.

KÁLVIN

Ott van Gessner.

DE LA FONTAINE

Megégették.

KÁLVIN

Menjen Galesius. Burgius jöjjön vissza Lotharingiából.

DE LA FONTAINE

Meggyilkolták.

KÁLVIN

Gyronus menjen helyébe. Párizs?

DE LA FONTAINE

II. Henrik francia király…

KÁLVIN

Mit akar már megint ez a babiloni parázna?

DE LA FONTAINE

…azt üzeni, hívjuk vissza Párizsból az embereinket, különben kénytelen lesz őket megégetni. Zavarják a kormányzásban.

KÁLVIN

Írja meg neki, hogy senkit nem zavarnak. A békesség evangéliumát hirdetik. S engedje szabadon a lyoni diákokat. Különben majd megfogalmazom.

DE LA FONTAINE

A lyoniakat máglyára ítélték. Vigasztalást kérnek a Mestertől.

KÁLVIN

Öt kedves gyermekem. Újabb levelet írok annak a babiloni bagzó kutyának. Hollandia?

DE LA FONTAINE

Semmi új hír. Alciati és Blandrata Erdélyben mételyez.

KÁLVIN

Ha elviccelik a hitvitákat, s a vesztes félnek csak a fogát húzzák ki büntetésül, persze hogy mételyez. Castellio?

DE LA FONTAINE

Röpiratokat szerkeszt Kálvin ellen. Akár Gentylis Lyonban.

KÁLVIN

Méltó választ kapnak. Jegyezze elő.

DE LA FONTAINE

Fölösleges. A visszavágást a Mester nem felejti.

KÁLVIN

A berniek mit csinálnak?

DE LA FONTAINE

Újra kérnek, hogy az egység érdekében határozzunk: kovászos vagy kovásztalan kenyér legyen-e úrvacsorához? És a cölibátus…

KÁLVIN

Nincs fontosabb dolguk? Írja meg: ha van kovász, jó, ha nincs: úgy is jó. A lényeggel törődjenek, különben szétverik őket a pápisták. A libertinizmust, a szentháromság-tagadókat semmisítsék meg, ne kovászkodjanak. Írja meg Bázelnek, Zürichnek is – ó, lágyszívű Melanchton! –: zablát a belső ellenségre! S ha képesek, gondolkozzanak nagyobb összefüggésekben. A reformációt az egész világ számára terveztük, s nem a kovásztalan kenyér és a kovászos uborka miatt, hanem hogy minden népet elvezessünk a tiszta evangéliumhoz. Hol vagyunk még attól, hogy Isten igéjét minden nép a maga nyelvén olvassa, nemcsak a Szent Jeromosén? Spanyolország, Németország, Anglia földjének harmada, ha nem fele, még mindig katolikus egyházi birtok, és cuius regio, eius religio – ügyünket az ósdi feudumrendszer fojtogatja, a jobbágyok milliói írástudatlanok, pápista közvetítőkre szorulnak, tisztességes polgári törvénykezés helyett pallosjoggal rendelkezik minden részeges földesúr, berni atyánkfiai pedig a cölibátuson rágódnak.

DE LA FONTAINE

Újabb állásfoglalást kérnek…

KÁLVIN

De la Baume püspök Genf határán szervezkedik. Fegyvert küldjenek, ne skolasztikus kérdéseket. Gerson professzor úrnak még volt ideje arról értekezni, hogy valamely koszos bakbarát álombeli pollúciója szándékos bűn-e vagy sem… nekünk nincs időnk ilyesmire. Írja meg: nem tartozom azok közé, akik Rómát kizárólag nőügyben támadják, mint Tróját azok a bolond görögök. Más?

DE LA FONTAINE

Szervét Mihály úr kereste másodszor.

KÁLVIN

Ne jöjjön.

DE LA FONTAINE

Könyvét a városban összeszedettem, nagy részét, sajnos, elrejtették a libertinusok. Nyilván a Mester ellen írott harminc levele miatt.

KÁLVIN

Ne jöjjön.

DE LA FONTAINE

Fárel házkutatásra adott rendelkezést.

KÁLVIN

Ne jöjjön!

DE LA FONTAINE

Jönni fog. Kissé szemtelen, és a Mesterrel kötött ifjúkori barátságára hivatkozik.

KÁLVIN

Régen fölrúgta már azt az eretnekségével.

DE LA FONTAINE

Majd kidobom.

KÁLVIN

Ne dobja ki. Szépen kérje meg: ne keressen engem. Könyörögve kérem: menjen Isten hírével. Pedig azt mondtam: élve nem hagyja el Genfet, ha ide merészkedik. Büntesse meg őt az Isten… javítsa meg őt az Isten… ha bírja… A magam részéről békében eresztem ki a város kapuján.

DE LA FONTAINE

Ezt megmondhatom neki?

KÁLVIN

Ne jöjjön!

DE LA FONTAINE

De hogy javítsa meg őt az Isten…

KÁLVIN

Fejét rázza. Különben mit okvetetlenkedik, La Fontaine? Nekem kellene őt észhez térítenem. A tehetetlenségünket ne hárítsuk az Istenre. Mondja meg neki, hogy elnézését kérem, most nem tudom fogadni. Holnap sem… Fáradt vagyok… beteg is… Majd üzenek neki. Valahol egy csöndes helyen még elbeszélgetünk… Támadólag. Ízekre szedem a könyvét! Újra csöndesen. Csak annyi türelmet tudjak összespórolni magamnak. Tűnődve. Csöppnyi ifjúság kellene hozzá… Meg egy diákszállás… Ridegen. De most ne jöjjön!

DE LA FONTAINE

Tehát hagyja el a várost.

KÁLVIN

…Amint mondottam! Saját zavarát röstellvén. És hányszor mondjam? És mitől a szószátyárkodása?

DE LA FONTAINE

Talán rosszul aludtam, Mester.

KÁLVIN

Maga csak ne aludjék rosszul. Ez az én feladatom. Hívja Fárelt. Küldje az orvost a feleségemhez. Az ordonnance-ok másolatát kérem.

 

De la Fontaine átadja az iratokat, és elmegy. Kálvin fel és alá sétál.

 

SZERVÉT

Be, batyuval a hátán, akár egy csavargó; hosszan nézik egymást. Én a királynővel csak álmomban beszéltem. Adta volna Isten, hogy Kálvin Jánossal is csak álombeli levelezést folytathassak. A szabadság és biztonság tökéletes állapotában. Hogy leveleimet ne juttassa az inkvizíció kezébe. Szervét Mihály, a valamikori Villanovus, a reformáció Fejének, a valamikori Lucianiusnak csak ennyit akart mondani. Tétován indulna kifelé. Vitába mertem szállni veled, de csak kenyérrel dobtalak meg. Dobtál volna vissza sárral vagy mennykővel. Ne följelentéssel.

KÁLVIN

Én tettem, azt gondolod?

SZERVÉT

Saját szememmel láttam Ory asztalán… a veled megosztott gondolataimat.

KÁLVIN

Támadásaidat Krisztus istensége, a hit általi megváltás, a predesztináció és a keresztség ellen. Minden, ami kételyed volt: üvöltéssé fajult benned, Mihály.

SZERVÉT

Heves természetű vagyok, az inkvizíciónak üldözöttje, de nem szövetségese!

KÁLVIN

A leveleket tudtom nélkül Fárel juttatta el.

SZERVÉT

Esküszöl a gyermekeid egészségére?

KÁLVIN

Meghaltak.

SZERVÉT

A feleségedére?

KÁLVIN

A betegség halálraítéltje.

SZERVÉT

Akkor Istenre, aki nem halt meg, és nincs halálra ítélve.

KÁLVIN

És nincs ideje kettőnk okvetetlenkedéseire. Tanúnak hívjam őt, mikor a feleségem életét kell tőle visszakönyörögnöm? Mikor ezzel is, térden is, lázongó könnyeket hullatva, a szándékaiba ártom belé magam? Az Úristen kell neked ahhoz, hogy szavamat helyettesítse? Ide hallgass, Mihály! Én téged megsemmisítelek, vagy szétzúzol engem, vagy szétzúzódol rajtam, de hazudni neked akkor sem fogok.

SZERVÉT

Boldogan. Lucianus! A régi hangodat hallom! Ne haragudj, ha kételkedtem a szavadban. Ezért jöttem, ettől a kételytől kellett megszabadulnom.

KÁLVIN

És a többivel mi lesz?

SZERVÉT

Nem tudom. Engedd, hogy megöleljelek. Megöleli. Bocsásd meg a csavargóöltözékemet. Talán mocskos is. A börtönőr adománya. Így menekülhettem, akárcsak te, puttonyos szőlőpásztorként, a hitnyomozók karmaiból. Negyedik hónapja bujdosom – Európában. A humanizmus szülőföldjén.

KÁLVIN

Nem kellett volna ide jönnöd.

SZERVÉT

Rómába menjek? Az ellenségeimhez? Batyujában keresgélve. Személyesen akartam neked átadni legújabb könyvemet. Munkácskámat az Institutio híres szerzőjének. Fogadd szeretettel. A Restitutio.

KÁLVIN

Tedd el. Tűzre való.

SZERVÉT

A könyv? Az írás?

KÁLVIN

A tévelygés!

SZERVÉT

A felfogásoddal ellentétes vagy attól csak néhány ponton eltérő gondolat – tévelygés?

KÁLVIN

Eretnekség.

SZERVÉT

De hisz magad is eretnek vagy. A pápa kiátkozottja. Nem beszélhetsz így, mert… győztél. Poroszlóid védik már a tanaidat.

KÁLVIN

Kötelességem így beszélni, a tudatlanságod miatt is. Nem győztem. Genfet a libertinusok bármelyik órában Franciaország kezére játszhatják. S akkor nem a te könyveddel lesz szegényebb ez a város, hanem néhány ezer ember életével. Puskalövés. Hallod? Nem a tiszteletemre, hanem: ellenem lövöldöznek, Szervét Mihály. Tedd el azt a könyvet, és menj innen békével. Rossz helyre jöttél, ez nem Árkádia, nem a görög filozófusok sétánya, tudatlan gyermekként harctérre tévedtél. Nem kérem, hogy mellénk állj, tizenhét esztendeje vitázom veled eredménytelenül, nem is várom el, hogy letedd a fegyvert, és fölvedd a mi fegyvereinket. Téged már csak a végső kegyelem ragadhat ki a szentháromság-tagadás bűnéből. Eredj innen, ahová magam is kényszerből és borzadállyal jöttem, Fárel átkainak súlya alatt, mert jól tudod: magányra vágyom, tudományos munkásságra, s irtózom a harctól, de Genfet másként Isten elé vezetni lehetetlenség. Ha Isten letört engem és ide vezérelt, akkor én törhetetlen leszek, mert tőle kaptam, amit tanítok, és ez megerősíti a lelkiismeretemet.

SZERVÉT

És ha én is tőle kaptam?

KÁLVIN

Akkor itteni évtizedes munkámat s visszamenőleg a Lutherét meg fogja semmisíteni, és téged állít a helyünkbe. Hogy megreformáld a reformációt. Amelynek alig vagyunk a kezdetén. Akkor bebizonyítja majd – esetleg általad –, hogy eddigi tizenhét könyvem, félezernyi prédikációm és húszkötetnyi levelezésem: tévedés. A kegyet is visszavonja tőlem, amelynek alapján kötelességem a jót a rossztól elválasztani, az írás parancsainak érvényt szerezni, a sátán országát – ha nem is tetszik neked ez a kifejezés – elpusztítani, a szófogadókat inteni és oktatni, az ellenkezőket bevádolni és megsemmisíteni. Nem oszlopszentnek küldött az Úr, hanem oldani és kötni. Cselekedni. Ellened is, ha kell.

SZERVÉT

Nem vagyok ellenségetek.

KÁLVIN

Szándékod szerint.

SZERVÉT

Nem elegendő?

KÁLVIN

Jó szándékú gyertya – a gyermek kezében. Hagyj föl a jó szándékoddal. Rossznak bizonyult. Hová indultál tulajdonképpen?

SZERVÉT

Magam sem tudom. Hozzád jöttem. Innen Zürichbe szeretnék menni és Nápolyba. Egy barátom prédikál ottan.

KÁLVIN

Egy másik antitrinitárius.

SZERVÉT

Az itt is akad elegendő.

KÁLVIN

Ne adja Isten, hogy ők hívtak volna.

SZERVÉT

Nem tudtam róluk. Esküszöm.

KÁLVIN

Könnyen esküszöl. És mint a holdkóros mászkálsz Európában. Még egyszer kérdem: tudod, hová jöttél? Ez a város tele van libertinusokkal és szakadárokkal. A könyved által hozzájuk hasonló lettél. Menned kell innen. De várj, így nem mehetsz. A csavargó gyanúsokat lefogják a főkapunál. Tisztességes emberhez illő ruhát vásárolj magadnak. Nincs pénzed. A sarki szabómesternél… Cédulát ír. Rendelj, amit akarsz.

SZERVÉT

Nem akarok ebben a városban ellened pártot szervezni.

KÁLVIN

Gutenberg óta ezt a munkát ólomkatonák végzik. S mielőtt elmennél, szedd össze az eladott könyveidet. Ne legyek kénytelen házkutatást elrendelni. Ne hagyd itt magad helyett a könyveidet…

SZERVÉT

Nem akarsz a máglyán hozzájuk csatolni… Nevet.

KÁLVIN

Igen. Genfnek egyetlen könyve lehet: a Szentírás.

SZERVÉT

És egyetlen demokráciája: a bibliokrácia. Plusz a te könyveid.

KÁLVIN

Azok nem tagadják Jézus istenségét.

SZERVÉT

Mondd, jársz te kocsmába?

KÁLVIN

Nem iszákosnak jöttem ide, hanem hogy rendet teremtsek.

SZERVÉT

Mielőtt elmennék, hadd mondom el, miről értesültem a kocsmákban.

KÁLVIN

Nem érdekel.

SZERVÉT

Összeesküvést szőnek ellened.

KÁLVIN

Tudom. Egyszer már száműztek. Aztán visszahívtak. Ugyanazok, akik azelőtt fel akartak koncolni.

SZERVÉT

Ez másfajta összeesküvés. Puskalövésre. A puskalövésnél hangtalanabb. Csöndben és szívósan itt valaki ellened működik.

KÁLVIN

Hallgatlak.

SZERVÉT

Te huszonegy cikkelyben, katekizmussal szabtad meg a gyülekezeti élet új formáit. Ezt a híveknek nyilván el kell fogadniok. Akik ellene szegülnek, börtönbe jutnak. S mivel egyik kényszer a másikat szüli: az egyházi megbízottak előtt éjjel-nappal nyitva kell tartani az ajtókat. A szolga-alázat kapuit. Városodban, az Új Jeruzsálemben a leggyakoribb szó így hangzik: tilos. Tilos a feltűnő ruházat, lányokon a selyem és a bársony; tilos a fehér bor is, mely a vörösnél erősebb; tilos fiataloknak tiltott helyen enyelegni, és újszülötteknek olyan nevet választani, mely nem szerepel a Bibliában. Tilos a csupasz kép, tehát akinek esze és megfelelő szőrzete van: Kálvin-szakállat hord. Tilos a fogadóban ellenőrizetlen csomaggal megszállni, tudomásotok nélkül levelet bárhova továbbítani, és kidoboltatott, miszerint: tilos másutt, mint a tanácsülésen, az egyház dolgairól beszélni és vélekedni.

KÁLVIN

Tovább.

SZERVÉT

Leggyakoribb szavatok pedig a kötelesség. Kötelessége mindenkinek mindenkit figyelni, hogy az előírtakat betartja-e. Kötelessége mindenkinek mindenkit följelenteni, ha úgy gondolja… azaz nem kell úgy gondolnia; meggyőződése ellenére is köteles úgy gondolnia.

KÁLVIN

Folytasd, folytasd. A fogad fehérjét kezded mutogatni.

SZERVÉT

Már ezzel is. A tények puszta föltárásával is. Mert ha nem úgy gondolja, hogy embertársát föl kell jelentenie, a konzisztórium ellen cselekszik. Mert nemcsak a jó vagy rossz gondolat: az arcon átsuhanó érzelem is cselekvésszámba megy. Keresztelő alatt mosolygott egy polgár a templomban: háromnapi börtön – a konzisztórium visszamosolygása. Másvalaki elaludt prédikáció közben: a börtönben ébredt föl. Száműzött ellenfeled, Castellio bibliafordítását dicsérte valaki: száműzték őt is. Valaki téged képmutatónak nevezett: kivégezték. Bizonyos Ameaux nevű kereskedő azt merte mondani, hogy engedélyed nélkül a tanácsban tüsszenteni sem lehet: a bűnbánók ingében a piacon térdepelve kellett e vélekedéséért bocsánatot kérnie. Ha van Isten, fizesse ki a boromat, mondta a részeg kocsis egymagában és – vizeldében: hathónapi toronyfogság. Három tudatlan gyermek illetlenkedett a folyóparton – az ítélet: máglyahalál, fölmentéssel, csak ijesztésképpen állították őket a tűz elé. Gúnyirat jelent meg Kálvinról savoyai dialektusban – Gruet Jacques-ot lefejezték. Bizonyíték? Genfben ő beszélte egyedül ezt a dialektust. Összegezés: különféle kisiklások miatt fél évtized alatt az Új Jeruzsálemben hetvenhat száműzetés, tizenhárom akasztás, tíz lefejezés és harmincöt máglya a kiutalt hatalmi válasz.

KÁLVIN

Jól számolnak a kocsmákban.

SZERVÉT

Ki adta ezeket a válaszokat, kinek a nevében?

KÁLVIN

Kényszerűségük – a reformáció nevében. Mert védekeznünk kell.

SZERVÉT

Gyermekek ellen?

KÁLVIN

Fegyveres felkelők ellen.

SZERVÉT

Keresztelés alatt mosolygó polgárok ellen?

KÁLVIN

Fárel túlzásait számoltad össze a kocsmákban. Részeg barátaid csak az orrukig látnak, esetleg a pohár fenekéig. A büntetettek nagy része feslett libertinus. Tömjénfüst helyett alkoholbűzt kell miattuk Isten házában szagolnom. Vályú mellett hízó parázna disznók, eljönnek prédikációt hallgatni, de csak hogy engem a botjukkal fenyegessenek, és kovászos vagy kovásztalan kenyér címén az igehirdetést botrányba fullasszák, és verekedéseket támasszanak. De nem ez a lényeg. A térképre mutat. Győzelmi zászlóink ezek, azt gondolod? A reformáció prédikátorainak sírkövei Európa-szerte. Téged figyelmeztesselek az inkvizícióra? Tizenhárom felakasztott libertinus lázongó Genfben teneked szörnyűség? Tizenháromezer mártírunk Spanyolországban, Angliában és Itáliában – potomság? Százezer fölkoncolt lutheránus paraszt Németországban – semmiség?

SZERVÉT

Felkelők voltak, nem saját vezérük ellen tüsszentettek a tanácsban.

KÁLVIN

Fölkelők. Nem a reformáció adott fegyvert a kezükbe? Nem a reformáció mondta ki, hogy fejedelmek és minden hatalmasságok Istentől kapott hatalmát fegyverrel kell összetörni, ha letér az igazság útjáról?

SZERVÉT

Vagy a folyóparton illetlenkedik.

KÁLVIN

Ne keresd a kákán a csomót. Különben is bordélyházi nőszemélyek voltak. Nőstény ördögök. Az angyalokat is megrontják. A velejét mondom a dolognak. Háború folyik ellenünk. Vallásháború kezdődik, Isten tudja, mi lesz a vége. De bármi legyen is, Szervét Mihály: Genfet meg nem törik – csak a csontunkkal együtt. Ha ide akár a pápisták, akár a libertinusok visszatérnek, elveszett Zürich, Bázel és Schaffhausen, kezdhetjük elölről a harcot Wittenbergben. Ha ebben a városban nem lesz istenes élet és alázat…

SZERVÉT

…és nézetbeli kötőfék, levélelcsípés és kötelező uniformis a hitben az utolsó gombig…

KÁLVIN

Az utolsó gombig, ha úgy tetszik! Mert kétely és gondolati kicsapongás közben nemcsak imádkozni: dolgozni sem lehet.

SZERVÉT

Gondolati kicsapongás! Én a pápaság babonáihoz nagy makacssággal ragaszkodtam. Nem az ifjú Kálvin mondta ezt valamikori Szervét nevű iskolatársának? Nem prédikáltál te is a régi tanok szerint? Megégetted ezért magadat?

KÁLVIN

Meg. Máglyát raktam magamban a tévelygő ifjúnak. Aki benned föltámad minden fordulóban. Szemétből és tudatlanságból jövünk mindannyian, de az egyszer megtalált igazságban kételkedésnek többé nincs helye, különben az ördögéi vagyunk.

SZERVÉT

Vagy az akasztófáé.

KÁLVIN

Aki engem követni akar, tagadja meg magát.

SZERVÉT

Jézus ezt nem a te nevedben mondta.

KÁLVIN

De én az ő nevében mondom. Akinek istenségét te kétségbe vonod.

SZERVÉT

Csak másként magyarázom. Háromságtanodat Lutherrel együtt Rómától vetted át.

KÁLVIN

Nincsenek tanaim. Csak lábzsámolya vagyok az evangéliumnak.

SZERVÉT

Szöges lábzsámolya.

KÁLVIN

Mert keresztet hordozó és üldözött egyház vagyok.

SZERVÉT

S üldözöttként – magad is üldöző leszel. A szabad vizsgálódás nevében a hitből kényszerhitet, a hívőből álhívőt kovácsolsz. A házkutatás a szívben és a koponyákban az álhíveket szaporítja.

KÁLVIN

Föltéve, de nem megengedve: kényszerhit legyen inkább, mint tévhit.

SZERVÉT

Meggyőződésed, hogy az emberiség a te Jézus-kommentárodba fagyottan, mint valami őshüllő fogja megérni a feltámadás napját? Az utolsó gondolkodónak tartod magad, akinek még joga van a felfogásán módosítani? Isten azért teremtett saját képére, hogy szántszándékkal elbutuljunk?

KÁLVIN

Minden újításnak határa van.

SZERVÉT

Eddig, s ne tovább. Pedig hiábavaló és lehetetlen bárkinek is megparancsolni, vagy bárkit is erőszakkal kényszeríteni, hogy hite, gondolkodása ilyen vagy amolyan legyen. Miként merészkedik a dőreség oly titkos lelki dolgot, amilyen a meggyőződés, zabla alá vetni? Az efféle kényszer csak hazugságot és színlelést fiadzik. A gondolatok pedig, a gondolatok vámmentesek!

KÁLVIN

Mondotta Luther. Ó, Luther Márton, kelj ki sírodból, hallgasd meg saját szavaidat, eredeti értelmükből kiforgatva és ellened visszafordítva. Az evangélium szabadsága, íme, miként fajul az anabaptisták, panteisták, ateisták és újrakeresztelők szabadosságává, a szellemi száj- és körömfájás, a hitbeli pestis és a francia nemi betegségek vámmentes behozatali cikkévé! Hát van-e romlottabb nőszemély a Szónál, amely minden anarchistának odaadja magát?! Lehet-e gyöngyöt disznók elé szórni? Lehet-e egyetlen kötőszót is kimondani anélkül, hogy azt egy magadfajta meg ne hamisítsa?

SZERVÉT

Vagy az rúgja fel éppen, aki kimondta őket!

 

Fárel jön, mint egy dühös arkangyal. Kálvinnál sokkal idősebb. Szíjas, zord arcú öreg.

 

KÁLVIN

Mi történt, Fárel?

FÁREL

Az, hogy kétezer zendülést levertünk. Most készül a kétezeregyedik. Állíttassuk föl az akasztófákat. A libertinusokat másként nem ugrasztjuk széjjel. Perrinék farkastanyává züllesztik a várost. A házad előtt lövöldöznek, a katekizmus ellen vonyítanak, megtagadják az esküt, és föllázították a Rue des Allemands-belieket. Állíttassuk föl, János fiam, az akasztófákat.

KÁLVIN

Várjunk még, államtitkár uram.

FÁREL

Ide indultak. Őrséget állítok a kapu elé.

KÁLVIN

Jöjjenek csak.

FÁREL

Nem vagy Jézus, nem gyermekeket invitálsz magad elé. A rendőrfőnök szerint erősítést kaptak. Szervét a városban. A könyvét fennen lobogtatják: ezt cáfolja meg Kálvin, ha tudja! A Nagytanács többsége, Perrinnel az élen, Szervét-párti. Állíttassuk föl…

KÁLVIN

Nem állítjuk. Szervétre mutatva. Doktor Szervét.

SZERVÉT

Köszönöm, államtitkár úr, hogy közbenjárt értem az inkvizíciónál. Ory főinkvizítor úr azt üzeni, hogy följelentéséhez a gyújtófát elfelejtette ön mellékelni. Fahiány miatt elnapolták a büntetésemet.

FÁREL

Elképedten. Ekkora eretneket élősúlyban még nem láttam. János, mit tanácsol ilyenkor Pál apostol? Fordíts hátat a sátánnak, és távozz.

KÁLVIN

Ne távozz.

SZERVÉT

Továbbá Dürer művész úr köszöni szépen, hogy szíveskedett porrá zúzni a szárnyas oltárait.

KÁLVIN

Michelangelo szobrát Bolognában a pápa hadjáratával zúzták szét, és öntöttek belőle golyót. Ágyúnak.

FÁREL

De la Baume püspök azzal fog lövetni bennünket. A kinti zajra, kiabálásra. Ha még lesz kit. Mert itt a fölkelés. Hiába mondtam, hogy állítsunk őrséget. Értesítem a rendőrfőnököt.

KÁLVIN

Sehová! Doktor Szervét még azt fogja gondolni, hogy semmi ereje már az evangéliumnak.

 

A bejáratnál hangok: „Eressz be, kutya! Kálvinnal akarunk beszélni. Majd a horpaszod közé vágok! Genfi őslakosok vagyunk, nem jövevény franciák!”

 

FÁREL

Mint a kutyákat, úgy lövöm le őket.

 

Puskát ragad a glédából.

 

KÁLVIN

Tedd le azt a fegyvert! Tedd le!

 

Perrin és társai, fegyveres férfiak, asszonyok, bezúdulnak a terembe. Tisztes öltözetű polgárok.

 

PERRIN

Monsieur Kálvin! Ezt a házat atyáink építették, nem francia emigránsok. Ugye, bejöhetünk?

KÁLVIN

Jertek. Ha már betörtetek.

FÁREL

Újra fölveszi a fegyvert. Egyetlen mozdulat a Mester ellen, és lövök.

KÁLVIN

Ne lövöldözz! Írjál! Jegyzőkönyveld Perrin úr panaszát.

FÁREL

Asztalhoz ül kelletlenül. Akasztófával kellene jegyzőkönyvelni.

KÁLVIN

Mondjátok.

PERRIN

Jó, hogy itt van doktor Szervét Mihály is. Legyen fültanúja a nyomorúságunknak.

KÁLVIN

Ismeritek egymást. A kocsmából!

PERRIN

A templomból. Amelyből véglegesen ki akarsz tiltani bennünket.

KÁLVIN

Csak az Úr asztalától. Míg a katekizmusra föl nem esküsztök.

PERRIN

Tízesével számoltok, mint a vágóhídi juhokat.

KÁLVIN

Sokan vagyunk.

PERRIN

És kevesen leszünk – a hitbéli testvériségben. Nem azért óhajtottuk a reformációt, hogy cseberből vederbe kerüljünk.

KÁLVIN

Hajítsátok el a borosvedreket.

I. POLGÁR

Maholnap az sincs, amit elhajítsunk. Eltiltottál az úrvacsorától. De ki hatalmazott fel, hogy megvond a kereskedői és vásárlási jogomat is? Azt akarod, hogy nemcsak lelkileg, hanem testileg is étlen pusztuljunk?

FÁREL

Úrvacsora nélkül nem fogtok sem vásárolni, sem kereskedni!

KÁLVIN

Leinti Fárelt. Végül is mi kifogásotok a katekizmus ellen?

PERRIN

Hogy nem a lelkünkbe oltod, hanem a fejünkhöz vágod! Az új vallásnak hívei akarunk lenni, nem zsoldosai. Egyetértünk: vezess bennünket Istenhez a pápa közvetítése nélkül. Vezess, de ne kergess bottal, abszurd ordonnance-aiddal! Nem akarunk fanatikusok lenni.

KÁLVIN

Azért jösztök ide fegyveresen. És fanatikus dühvel.

PERRIN

Az ordonnance-aid kegyetlen szabályok. A szelídséghez való jogunkat védjük – fegyverrel is, ha kell.

KÁLVIN

Az inkvizíció fanatikusainak legnagyobb örömére.

I. ASSZONY

Már egyebet sem óbégattok, csak az inkvizíciót. Ne igyatok, ne táncoljatok, ne cifrálkodjatok, mert a nyakunkon Loyola Ignác. Loyola Spanyolországban, és minket áristomba vetnek – bársonyszoknya miatt.

FÁREL

Az igazat mondd, ne hazudj!

I. ASSZONY

Gyertyavilágnál paráználkodtam.

FÁREL

És nem először.

I. ASSZONY

Remélem, nem is utoljára. A Mester sógorasszonya napvilágnál teszi…

II. ASSZONY

Ráadásul nem is az urával.

FÁREL

Hathónapi toronyfogságot kapott.

I. ASSZONY

Kevés neki.

FÁREL

Te majd többet kapsz. A nyelvedért is.

VERONIKA

Fúrjátok keresztül a nyelvét úgy, mint a szegény könyvnyomtatóét!

FÁREL

Tűzmesterné, hallgasson! Az egyháztanács kenyerét eszi.

VERONIKA

Már nem eszi, mert az uramat kidobták a vallatóból. Annyit merészelt mondani, mikor a könyvnyomtatónak a szöget tüzesítették, hogy embertelenség, amit véle művelnek. Kegyetlenség, amit a foglyokkal művelnek. Nem lehet aludni a jajgatásuktól, s némelyeket le kell kötözni, hogy ne legyenek öngyilkosok. Ezért kellett az uramat kidobni, mikor Szervétre mutat. a doktor urat is ő mentette ki a pápisták börtönéből? Ez a hála a reformációnak tett szolgálatainkért?

FÁREL

Nehogy büntetést kapjatok miatta.

VERONIKA

Akkor igaza van Perrin úrnak…

FÁREL

Nincs igaza Perrin úrnak! Visszatoloncoltatunk benneteket oda, ahonnan elmenekültetek.

VERONIKA

Mindegy már nekünk. Eső elől tóba menekültünk.

I. POLGÁR

Adjátok ki nekünk az úrvacsorát. Helyeslés.

II. ASSZONY

Kovásztalan kenyérből adjátok!

 

Helyeslés: „Mint a berniek!”

 

FÁREL

Akiket Kálvin mester eltiltott az úrvacsorától, nem kapnak sem kovászosat, sem kovásztalant. Lábvasat kapnak és korbácsot. A merénylet szándéka vicsorog valamennyinek a disznópofáján.

PERRIN

Tiltakozom. Nem vagyunk merénylők. A disznópofa téged illet meg. Mi szeretjük az Istent. Ezért hívtunk vissza benneteket a száműzetésből. Nem azért, hogy nyakunkra telepedjetek az ostorral, az ordonnance-aitokkal. Kidobtuk templomainkból a festett és faragott képeket, misekönyveket és tabernákulumokat. Ti kidobjátok az orgonaszót is; elnémítottátok a harangokat is. Életünk hasonlatos már a tarlóarcotokhoz. Az ember nem szelídíthető vadállat – mondjátok. Kinek a nevében, hiszen magatok is csak emberek vagytok? Istent nem szeretni, hanem félni kell! – magister dixit. Kálvinra mutat. Eszerint örökös rettegésre vagyunk ítélve. Ilyen Istenre nekünk nincs szükségünk. Rettegnek tőletek a gonoszok, és félnek a jók, mert egy meggondolatlan szóért bármikor őket is gonoszakká nyilváníthatjátok. A félelmünk és a zablád nélkül akarunk élni.

FÁREL

Zabolátlanul.

PERRIN

Zabolátlanság, hogy úrvacsorát követelünk? Pogányságra akartok ítélni bennünket? Fenyegetőleg. Kiadod, monsieur Kálvin, vagy nem adod ki?

KÁLVIN

Nem! Nem adom ki, míg föltartott jobb kézzel a katekizmusra föl nem esküsztök. Kedélyes és könnyelmű Isten kellene nektek? Akivel kártyázni és inni lehet – a görög pogányok módjára? Mindent elnéző felsőbbséget óhajtotok, hogy a német-római császár, ha bármikor a Genfi Köztársaságra támadna, fegyveres ellenállók helyett Szodoma bujálkodó, részeg szamaraira csapjon le? A puritán Görögország megtartotta függetlenségét, a romlott erkölcsű elveszítette.

PERRIN

Ne takarózz a német-római császárral! Kiadod vagy nem adod ki?

KÁLVIN

Kezeimet levághatjátok, tagjaimat szétzúzhatjátok, házamat felperzselhetitek, halott gyermekeim csontjait is szétszórhatjátok, de soha semmivel sem fogtok arra kényszeríteni, hogy nektek, istenteleneknek a szent jegyeket odanyújtsam. Bejön a rendőrfőnök és a hitnyomozó.

PERRIN

Akkor másutt keressük meg a keresztényi jogainkat. S jöjjön végre tisztító égi háború a Szent Péter templomra és egész Genfre. Csak mennydörgés, villám és pokolkő szabadíthat meg bennünket ettől a lidércnyomástól. Menjünk, emberek. Mesterünk a vitát ezúttal is a rendőrfőnökkel óhajtja lezárni. Szervét úr jobban teszi, ha velünk jön. Perrin és a tömeg kifelé indul.

KÁLVIN

Jobban teszi, ha itt marad.

SZERVÉT

Még maradok.

KÁLVIN

A rendőrfőnökhöz. Mit óhajt, Maisonneuve?

RENDŐRFŐNÖK

Ory főinkvizítor úr párizsi megbízottja kíván a főparancsnok úrral beszélni.

KÁLVIN

Tessék.

HITNYOMOZÓ

A főinkvizítor úr doktor Szervét Mihály eretnek szökevény kiadását kéri tisztelettel. Írást nyújt át. Itt az ítélet.

KÁLVIN

Ítélet. És mire van ítélve?

HITNYOMOZÓ

Máglya.

KÁLVIN

A papírt, majd a hitnyomozót nézve. Bátor ember ön. Emlékszik még Lucianiusra?

HITNYOMOZÓ

Emlékszem, főparancsnok úr.

KÁLVIN

A papírt nézve. Nem is olyan bátor. II. Fülöp francia király védelme alatt áll. Nos, mondja meg az inkvizítor úrnak, hogy Szervét Mihály nem áll a király védelme alatt. Tehát nem adjuk ki. Itt van letartóztatva.

HITNYOMOZÓ

Jelenteni fogom. Köszönöm. Távozhatom?

KÁLVIN

Elmehet. Hitnyomozó el. Rendőrfőnök úr, maradjon.

SZERVÉT

Hogy ijedelmét palástolja. Mégiscsak beszerezték a fát.

KÁLVIN

Messze vannak. Annál közelebb, sajnos, a szövetségeseid.

SZERVÉT

Volt mersze idejönni annak a gyalázatos hitnyomozónak. Oryt a válaszod hallatán megüti a guta. Nevet. Volt, nincs madár a máglyán. Remek diplomáciai érzékkel utasítottad el. Nyugodjék meg Loyola is, a pápa is, Szervét le van tartóztatva. Fárelhez. Államtitkár úr, tanulhatna egy kis taktikát a Mestertől. Ön a lepkét is harapófogóval akarja megfogni. Lábvassal, korbáccsal. Egyetlen jó szaváért még Perrinék is aranyba foglalnák. S ha ki tudná mondani azt a szót: tévedtem, a lábát is megcsókolnák. Tudja ön, mivel kezdtem én kutatásomat az orvostudományban? Kizárólag azokat a szerzőket olvastam, akik az én sejtéseimet cáfolták. Aki a cáfolattal nem mer szembenézni: elvakul, és az elvakultságban nincs igazság. Menjünk ebédelni.

KÁLVIN

Először tisztázzuk a félreértésedet. Valóban le vagy tartóztatva.

SZERVÉT

Én? De hiszen elment már a hitnyomozó.

KÁLVIN

Itt maradtak a libertinusok a könyved eszméivel. Míg azokat nyilvánosan a város és Európa színe előtt vissza nem vonod: a Genfi Köztársaság foglya maradsz. Kértelek: ne gyere ide. Most már folytatnunk kell a vitát.

SZERVÉT

Elvbeli nézetek miatt le lehet tartóztatni valakit?

KÁLVIN

Ha azok a közre nézve károsak és veszedelmesek: igen. Így írják elő Genf törvényei. Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivelhogy semmi ok sincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért.

SZERVÉT

Én szerveztem ellenetek csődületet? Magatok szerveztétek. Verjétek le.

FÁREL

Csak példával. Példastatuálással.

SZERVÉT

Nem avatkozom a társadalmi ügyeitekbe. Mindent visszavonok, amit mondtam.

KÁLVIN

És amit írtál?

SZERVÉT

A gondolat szabad terére tartozik.

KÁLVIN

A gondolatnak nincs légüres tere. Már a könyved címének sincs. Restitutio Christianismi – tehát amíg te vissza nem állítod, nincs kereszténység.

SZERVÉT

Nincs. Ha ezt teszitek velem… Nincs, és nem lesz… Felséges királyunk, Copus rektor letartóztatása dicsőséges uralkodásodnak újabb szégyenfoltja. Nem lehet vizsgálati fogság alá vetni a szabad vizsgálódást. Kinek a szavai voltak ezek, János?

KÁLVIN

Aki nem felejt: elpusztul.

SZERVÉT

A feledékenység véres lépcsősorát választod inkább. Az újjászületett Kálvint is megölted magadban?

KÁLVIN

A százszor újjászületettet is megölöm, ha reformációnk azt kívánja. Nem magamért jöttem ide. Rendőrfőnökhöz. Teljesítse kötelességét.

SZERVÉT

Mindent, amit kérünk, felség: tolérance! tolérance!

KÁLVIN

Igen! Azt kérjük tőled: légy elnéző irántunk. Szánd meg ügyünket, és vond vissza a Restitutiót.

RENDŐRFŐNÖK

A fegyverét kérem, uram.

SZERVÉT

Batyujából könyvének egy példányát veszi elő. Ez az egy példány van még…

RENDŐRFŐNÖK

A fegyverét kérem, uram.

SZERVÉT

Zavartan. Ó, igen… Kabátja belső zsebéből lúdtollat húz elő. Tessék. De tegye le más is. Miközben a rendőrfőnök megbilincseli. A bilincset vegye fel más is. Törvénytiprók! Genf törvényei szerint, aki bevádol engem, köteles maga is bevonulni a börtönbe. Köteles vállalni az ítéletet is – ha nem lesz igaza…

KÁLVIN

Nem felejtettük el. Rendőrfőnök! Bilincset ide.

RENDŐRFŐNÖK

Nincs, főparancsnok úr.

KÁLVIN

Legyen.

FÁREL

Törvény szerint a vádlónak megbízottja lehet. Vállalom, János.

SZERVÉT

Ne vállald, mert a cellában megfojtalak. Csak Kálvinnal vitatkozom.

KÁLVIN

Közös bilincs alatt.

FÁREL

Gazdátlanul Genf nem maradhat. Egy Beliál fia, Sátán küldötte miatt…

KÁLVIN

Fárelhez. Átveszed a főparancsnokságot.

FÁREL

Nem hagyhatsz magunkra. Veszélyben vagyunk. Könyörgöm, mehessek én vele. A máglyára is, ha döntés születik.

SZERVÉT

Háztűznézőbe, feleséget választani neki elküldhetett maga helyett. Halálnézőbe most jöjjön személyesen.

KÁLVIN

Személyesen! Rendőrfőnökhöz. Ossza meg azt a bilincset. Parancsolom.

RENDŐRFŐNÖK

Igenis! Összekötözi őket.

SZERVÉT

A vita pedig nyilvános lesz. Nekem is vannak itt – fanatikusaim.

KÁLVIN

Isten legyen mihozzánk irgalmas.

 

 

Függöny

 

Harmadik felvonás

Szünet nélküli képsorozat. Szükséges játéktér: Kálvin és Szervét közös cellája, a bíróság terme, a Saint Pierre szószéke, Champel mezeje a máglyával. A színváltozásokat bírósági kalapácsütés vagy zene jelezheti.

 

A börtönben

Két priccs, két asztal, székek, utcára nyíló ablak. Megfelelő helyen fegyveres őr. Szervét asztala üres, két szál gyertya rajta. Kálvin asztalán könyvek, égő gyertya. Szervét alszik, Kálvin és De la Fontaine halkan tárgyalnak.

 

KÁLVIN

Itt a vádirat harmincnyolc pontban. Adja át azonnal Tissot vizsgálóbírónak. Másolatait elküldi Bázelbe, Zürichbe, Schaffhausenbe.

DE LA FONTAINE

Igen. Kifogásolják…

KÁLVIN

Ne kifogásolják. Galesius elindult Londonba?

DE LA FONTAINE

Két napja.

KÁLVIN

A prédikátorok?

DE LA FONTAINE

Negyvenen indultak útnak.

KÁLVIN

A jelentéseiket Fárelnek küldjék. Itt a levél a lyoni diákok ügyében. Követelje fölmentésüket az egész református világ. Egységes tiltakozásunk nélkül – elvesztek. Itt egy levél Fárelnek. De la Baume újabb haditerveiről jelentést kérek három napon belül. A berniek legalább kétszáz fegyverest küldjenek. Fejezzék be a kovásztalan kenyér vitáját – kezdjék megszervezni a hadseregüket. Perrin?

DE LA FONTAINE

Védőügyvédet követel neki… Szervét felé mutat.

KÁLVIN

Újabb istenkáromlónak? Fölösleges. A Rue des Allemands-beliek felesküdtek már?

DE LA FONTAINE

Harmadrészük letartóztatva, negyedrészük elmenekült…

KÁLVIN

Dupla őrséget a város kapuihoz. Személyi nyilvántartásba venni valamennyit.

DE LA FONTAINE

Megtörtént. Fárel úr szabadon engedte a prostituáltakat és a hamiskártyásokat.

KÁLVIN

Hogy merte?

DE LA FONTAINE

Hogy elvegyüljenek a zendülők között, és naponta jelentést tegyenek.

KÁLVIN

Mondja meg Fárelnek, hogy Isten országát nem prostituáltakkal védelmezzük. A túlzásai miatt presbitériumi ítélőszék elé fogom állíttatni.

DE LA FONTAINE

Eredményesebbnek vélte…

KÁLVIN

Hívőt hívő tartson szemmel. Buzgó a kevésbé buzgót. Önkéntes szolgálatból, hányadszor mondjam ezt neki?

DE LA FONTAINE

A tekintetes asszony is kéri: tessék beleegyezni, hogy magánvádlóként a Mestert én helyettesítsem a börtönben.

KÁLVIN

Mondja meg a tekintetes asszonynak, hogy törvényhozó vagyok – szolgája tehát a törvénynek. Antal öcsém ne mozduljon el mellőle. No, menjen.

DE LA FONTAINE

Elfújja a gyertyát. Míg el nem fogy végleg – a Mesterrel együtt. Tizennyolc órai szolgálat neki is elegendő… El.

 

Kálvin karba tett kézzel nézi Szervétet. Hang az utcáról: „Kálvin! Kálvin! Kálvin!”

 

SZERVÉT

A nehéz köhögés után felébred. A munka démonát szólítják.

KÁLVIN

Nem engem.

SZERVÉT

Kálvin csak egy van.

KÁLVIN

De kutyájuk rengeteg. Híveid rólam nevezik el a kutyáikat. Minden kuvasz: védőügyvéded.

 

Újabb kiáltás: „A Rhône-ba vele! Vízbe vele!”

 

SZERVÉT

Ez is neked szól? Kálvin bólintására. Miért akarnak téged vízbe fojtani?

KÁLVIN

Hogy átvehesd a genfi egyház vezetését.

SZERVÉT

Már ilyen hatalmas lettem?

KÁLVIN

Az írás növel. A téveszme különösen. Harmadik éjszakája, hogy vitatjuk.

SZERVÉT

A kihallgatásokon mindent elismertem, beismertem, magamra vállaltam. Ezt a vádat visszautasítom. Sohasem akartam a helyedbe kerülni.

KÁLVIN

Én sem. Átokkal kényszerítettek. Virágcsokor repül be az ablakon. Téged virággal kényszerítenek.

SZERVÉT

A virágot szagolva. A királynőm. Azt álmodtam, hogy itt bolyong, engem keres a városban. Piros szíve a nyitott tenyerén. Nem a te szimbólumod már. Módosítanod kell.

KÁLVIN

Mire?

SZERVÉT

Zablára. Korbácsra. Kedvenc jelszavadra: csökönyös szamárnak ostor a gazdája. Ó, csökönyös szamár, te romlott hústömeg, bűnös emberiség!

KÁLVIN

Ne mocskolódj! Védd magad! Jogot tanultál, tudnod kellene, hogy a szentháromság-tagadókat már az első császárok idején, a niceai zsinat előtt is halállal büntették. Könyveket vagdos Szervét asztalára. Tessék, neked hoztam, hogy meggyőzzelek, te csökönyös szamár! Justinián-kódex, De Catolica Fidei, De Haereticis…

SZERVÉT

Szomorú vagyok, nem érdekelnek a dogmáid.

KÁLVIN

Az igazság érdekeljen.

SZERVÉT

Téged talán az igazság érdekel? Lucanius, téged egyedül az igazság kisajátítása érdekel. Újabb virágcsokor.

KÁLVIN

Őrség! Bedeszkázni a cella ablakát!

 

Az őr hangja: „A hetes ablakot bedeszkázni!”

 

SZERVÉT

A szájakat, szemeket, füleket is, őrség! Vakablakot a genfieknek, a szabadság utánzatait. Bedeszkáztatni az eget is, ne lássa Isten, mi zajlik nevében a földön!

KÁLVIN

A virágcsokorból levelet vesz ki. Ne lássa, hanem olvassa. Íme, a neked szóló üzenet: Doktor Szervét, rövidesen kiszabadítunk. Fojtsd meg a fegyenc diktátort, a rabtartó foglyot, a nagy szemfényvesztőt. Így beszélnek hát a rózsák.

SZERVÉT

Ijedten. Senkivel össze nem esküdtem.

KÁLVIN

Összeesküsznek mások a nevedben. Őrség!

SZERVÉT

Nem akartam és nem akarok perrinisták lobogója lenni!

KÁLVIN

Ez már nem akarat, hanem helyzet kérdése.

SZERVÉT

Nem vagyok a cselekvés embere. Könyvet írtam, nem harci programot. Nem törvényeket! Szemlélődöm lelkiismeretem szerint, nem óhajtok beköltözni senkinek sem az agyába.

KÁLVIN

Hazudsz! Magad is híveket hajszolsz. Ember emberrel büntetlenül nem találkozhat. Személyes pecsétünket ütjük egymás homlokára. Jegyezd meg, Szervét Mihály: minden sorunk piros pecsét az olvasó lelkében. Őrség! A belépő fegyőrhöz. Ezt a levelet juttassa el azonnal Fárel úrhoz. A kísérő katonákat kérem. Szervéthez. Vitánkat folytassuk a vizsgálóbíróság előtt.

SZERVÉT

Menjünk hát komédiázni. Az üdvösségemre esküszöm: senkivel össze nem esküdtem. Kezét nyújtja a belépő fegyőr felé, hogy az a bilincset rákapcsolja. Parancsoljon, uram. Már megint csak engem illet meg a bilincs? Kálvinra néz, aki röstelkedve nézi saját kezét.

KÁLVIN

Dühösen. Fegyőr! A bilincsemet! A fegyőr Kálvint is megbilincseli. Vigye ezt az urat, és fegyőrt kérek magam is a hátam mögé!

SZERVÉT

Végigcsörgetjük bilincseinket a város utcáin. Egyikünk sem akar megszökni, jól tudod, Kálvin. Mégis ragaszkodol a színjátékodhoz. Ellenem gyűlöletet, magad érdekében szánalmat óhajtasz kelteni. Dobszót is rendelj hát! Őrség! Zenekart! Üvöltő sokadalmat a nagy mutatványhoz! Kifelé indulnak, szembejön Idelette.

IDELETTE

Vegyék le uram kezéről azt a bilincset! Kálvin intésére a fegyőr távozik Szervéttel. Mit művelsz, János? Tőrbe csalnak! Vesztedbe rohansz!

KÁLVIN

Az én igazságomnak nincs veszte. Idelette, hogy mertél a házból súlyos betegen kilépni?

IDELETTE

Fárel könyörgött, könyörögjek neked, János, ne mutasd magad megbilincselten a város színe előtt. Ne kösd magad ily törvényes formákhoz.

KÁLVIN

Kénytelen vagyok.

IDELETTE

Híveidet a látvány megfélemlíti, az ellenségeid vérszemet kapnak. Csak úgy lehetsz erős, ha annak is látnak. Véredet hullatod a havon, farkascsordát uszítasz magadra, János, édes uram. Hadd vessem le csuklódról a szégyent.

KÁLVIN

Szégyent?

IDELETTE

Megalázó!

KÁLVIN

Megalázó?

IDELETTE

Mert nem igazi. Nem valóságos.

KÁLVIN

Nem igazi? Nem valóságos?

IDELETTE

Szervét után mutatva. A másiké. Az a valóságos.

KÁLVIN

A másiké… Idelette… már te is így beszélsz? Már te is komédiásnak tartasz? A hitestársam is…

IDELETTE

Ne vádolj.

KÁLVIN

Az imént még azt mondtad: véremet hullatom a havon…

IDELETTE

Igen. A perrinisták álma, hogy bilincsben lássanak. Hogy máglyán lássanak. De te nem velük dacolsz most. A bizonytalanságoddal tusakodsz. Nem láthatod magad, János. Soha nem néztél tükörbe. Szakadék támadt benned. Iszonyat ül a szemedben: félelem, amit sohasem ismertél. Rettegsz valamitől, azért vagy oly vakmerő, hogy bilincsben hurcoltatod magad a perrinisták előtt. Talán nem is előttük. Egyedül Szervét Mihály előtt. Szavad, hited, célod, igazad nem elég már. Megtoldod még egy szereppel. Egy magadra parancsolt bilinccsel. A színészek festett vérével. János, nem méltó hozzád! Méltatlanságot mívelsz magad ellen.

KÁLVIN

Akkor fosszatok meg minden hatalmamtól! Lemondok ezennel.

IDELETTE

Nem, nem!

KÁLVIN

…minden tisztségemről, üljön Szervét a székembe, hogy onnan lökjem félre az eretnekségével. Őrség! Vissza azzal a spanyollal!

IDELETTE

János, édes uram, csillapodj!

KÁLVIN

Vegye csak át a város parancsnokságát, hajtsuk oda fejünk a perrinisták jármának vagy pallosának, mert én az igazamat festett bilincsek nélkül is, a vérpadon is az égre húzom föl, Idelette. Ha igazam akadálya a helyzetem, akkor a levegőbe röpítem magam, és a visszahulló húscafatjaimmal érvelek az egész világ ellen. Ellened is, Idelette, ha már így vélekedel…

IDELETTE

Teneked az igazat már csak az meri megmondani, aki nagyon gyűlöl, s aki nagyon szeret. Ha szólni mertem: oda sorolj, ahová jobbnak látod, János.

KÁLVIN

Bocsáss meg…

IDELETTE

Az őr az éjjel sírni látott.

KÁLVIN

Az álom játéka volt.

IDELETTE

Az álmatlanság kínja. Amióta Szervét megjelent itt, alig hunytad le a szemed.

KÁLVIN

A legjobb lenne, ha mindkettőnket megégetnének.

IDELETTE

Fennakadtál a legelső ellenvéleményen. Már a munkád egészét is veszni hagynád egy részletkérdésért. Csak őt látod. Mintha saját gyöngeségedre találtál volna.

KÁLVIN

Ugyan…

IDELETTE

Senki sem tudja ezt rajtam kívül, János. Csak téged nézlek esztendők óta. Néztelek egészségesen, figyelhetlek most hajnalokig a párnáim közül. Minden könyvedet végigvirrasztottam veled, napjaimmal együtt koptak el a lúdtollaid, fogyott el a tintád. Nem tévedhetek a megítélésedben.

KÁLVIN

Adj tanácsot, Idelette.

IDELETTE

A bilincset hadd vegyem le.

KÁLVIN

Csak a másikéval…

IDELETTE

Akkor engedd szabadon.

KÁLVIN

A saját gyöngeségemet?

IDELETTE

A valamikori iskolatársadat.

KÁLVIN

Vállaljam a vereséget? Az összeesküvők egész hálózata támogatja.

IDELETTE

A kockázatot az erősebbiknek kell vállalnia.

KÁLVIN

De most ő az erősebb. Kész meghalni. Semmije sincs, csak az élete. Nekem pedig nem szabad meghalnom. Szétesik minden utánam… Őt ez nyilván nem érdekli. Ha életét tette föl a vitára, tőlem is azt kéri. Azt kellene megértetnem vele, hogy az én életem az övénél fontosabb. De vajon így van-e? Akárhogy is van: én fontosabbnak tartom, ezért szégyenlem magam előtte.

IDELETTE

Ezt ne mondd! Életednek egyetlen kötőszava sincs, amiért szégyen érhetne. Megfordultál te már a halál torkában.

KÁLVIN

Akkor még magam is szabad voltam. Mint egy szál karddal, úgy rendelkeztem az életemmel. Talán nem lett volna szabad belehajszolnom magam ebbe a vitába. Ide jött ez az ember gyanútlanul, tudatlanul, akár a gyermek, átnyújtotta nekem a könyvét, nyitott tenyerén a nézeteit… el kellett volna zavarnom… De most már a tanácsnak egyetlen ellenszavazatán múlik, hogy melyikünk lép a máglyára. S nem tudom: azért küzdök-e, hogy őt megsemmisítsem, vagy mert az életemhez ragaszkodom.

IDELETTE

Mindkettőhöz ragaszkodnod kell, János. De nyílt vitában kell őt legyőznöd. Vétesd le az ő kezéről is a bilincset. Csodálatos szónoki erőd van, János, hívjátok össze Genf egész lakosságát, az összes kantonokat, meglásd, város város után csatlakozik hozzád, hiszen a köveket is megindítod, ha beszélni kezdesz, de könyörgöm, a gyermekeink emlékére kérlek, ne vállald ezt a festett bilincset, nincs szükséged látszatokra, és arra sem, hogy fővádlóként a vádlott szerepét megjátszd, amikor jól tudod, mi az igazság!

KÁLVIN

A törvény értelmében az ő sorsát is – ha ellenem szavaznak, az ő büntetését is magamra vállaltam!

IDELETTE

Nem vállaltad. Szervét bilincsének a kulcsa a te kezedben van. Nem égeti a kezedet? Halj meg inkább, de ne hamis kártyával…

KÁLVIN

Idelette! Hamiskártyásnak nyilvánítottál! Úristen! Életem egyetlen igazmondó társa az eszét vesztette.

IDELETTE

Mit mondtam… Bocsáss meg nekem. Nem, nem, nem, az én uram nem hamiskártyás, nem azt akartam mondani. Csak azt akartam mondani… és azt sem, hogy meghalj, örökkön élned kell, de mielőtt meghalnék… tudnod kell, hogy nem méltó hozzád, ne hagyd kicserélni a lelkedet, János… nem az vagy te már, aki voltál… Istenem, alig látom az arcodat… csak homályos körvonalaidat látom, János.

KÁLVIN

Az asszonyt estében fölfogja. Idelette… Fegyőr! A berohanó fegyőrhöz. A bilincset! A bilincset vegye le rólam. A fegyőr lekapcsolja Kálvin bilincsét, és kimegy. Idelette… Mi van veled? Mi történt veled?

IDELETTE

Kálvin csuklóját megragadva. Így lássalak mindig… szabadon… Szabad kezekkel… Semminek se légy kiszolgáltatva, egyedül a becsületednek. Senki sem marad utánunk, gyermekeinket az Isten elvette… ha foltot ejtesz magadon, egy szál gyermekünk sincs, aki védelmedre kelne. Úristen! János! János! János! Káin bélyegét látom az arcodon, tiszta, szép arcodon. Sír.

KÁLVIN

Idelette, kedvesem. Nyugodj meg. Mint a gyolcsvászon, olyan az arcod.

IDELETTE

Egész éjjel vért hánytam. Elmegyek én rövidesen.

KÁLVIN

Ne gázolj Isten szándékába. Gyere, dőlj le, kedves…

IDELETTE

A börtönágyadra…

KÁLVIN

Fegyőr! Az orvost kéretem! Ugye, látsz már engem, Idelette?

IDELETTE

Látlak már. Szervét Mihályt is látni szeretném. Bilincstelenül.

KÁLVIN

Kikiált. Szervét Mihályt kéretem! Úgy fogod látni.

IDELETTE

És kivonultok ketten a börtönből a Saint Pierre-be.

KÁLVIN

Kimegyünk.

IDELETTE

Szószéket állíttatsz neki is, hogy védje magát szabadon.

KÁLVIN

Szószéket állíttatok. Védje magát szabadon.

IDELETTE

Vizet… Forog velem a börtönöd.

 

Fegyőr hozza Szervét Mihályt, Kálvin intésére az ajtóban marad. Szervét eléjön, megáll Idelette előtt.

 

KÁLVIN

Itt van Mihály.

IDELETTE

Vedd le a bilincsét. Kálvin lekapcsolja Szervét bilincsét. Így jobb látni benneteket. A kényszerben az ember elveszíti az arcát. Hajnalban, amikor minden véremet elveszítettem, a Megváltó jelent meg előttem. Feltámadásának legelső szavait hallottam: Békesség nektek. Parancsot is mondott: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj, és békélj meg előbb a te atyádfiával. Most már fényesnek látom az arcodat, János. Eltűnt arcodról a Káin-bélyeg. A tiedet is fényesnek látom, te szegény Szervét Mihály. Anyád helyett kérlek: szánd meg magad, szánd meg őt is Kálvinra mutat. ne ellenkezz. Egyetlen élet jutott csak osztályrészedül, te szegény Szervét Mihály.

 

A tárgyalóteremben

A bal oldali asztalnál Kálvin sötét ruhás prédikátorai, a jobb oldalinál a perrinisták, világosabb polgári öltözékben. Középen Fárel. De la Fontaine a jegyzőkönyvet vezeti.

 

SZERVÉT

Polgárok, atyámfiai! Tudomásukra kívánom hozni, hogy a genfi hatalmi állapotokról mondott szavaimat, legcsekélyebb kritikai vélekedésemet, gondolatomat is visszavonom.

PERRIN

A kínzócsiga hangja és a tüzes vasé. Ez nem a doktor úr vélekedése.

SZERVÉT

Bűnt követtem el a város ellen. Engedély és megbízatás nélkül, mi több: az egyháztanács keretén kívül dolgaitokról az utcán vélekedtem.

PERRIN

A szólásszabadságnak az utcán is szabad járnia!

FÁREL

Szájkosárral. Az eretnekszájra szöges kosár kötelező.

SZERVÉT

Visszavonom, s nem csupán amit mondtam: amit láttam is.

FÁREL

Gúnyolódik.

PERRIN

A félelem szavai! Nem gúnyolódik!

SZERVÉT

A sátán freskóját láttam, nem a valóságot. Szúrjátok ki a szememet, amely egyebet látott, mint amit látnia kellett volna. Genf polgárai szabadon élnek. Kényszerhívekről fecsegtem meggondolatlanul. Biztosítom önöket, uraim, hogy mindahányan saját fejükkel gondolkoznak, nincs fizetett gondolkodójuk, sem semmiféle főbérlője nincs itt az egyetemes igazságnak. Mert ha Isten egy és oszthatatlan…

FÁREL

Antitrinitárius! Jegyzőkönyvelni!

SZERVÉT

…ha Urunk egy és oszthatatlan, az igazság ellenkezőleg: csak megosztva érvényesülhet.

FÁREL

Ahány ember, annyi igazság, felfogás, vallás, annyi fegyelem és annyi keresztyénség? Kálvin rábólint.

SZERVÉT

Annyi szív és elme – az igazság védelme alatt. A szabad vizsgálódás jogába ültetve. Nekihevülten. Kicsoda vagy te, hogy a más szolgáját kárhoztatod? – kérdezte joggal Pál apostol is. – Emez egyik napot különbnek tartja a másiknál, amannak minden nap egyforma. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve – ez az egyetlen lehetséges emberi állapot. Aki ügyel a napra: az Úrért ügyel, aki nem, az Úrért nem ügyel. Közülünk senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Ki-ki saját maga ad számot magáról Istennek. A szabadság nem külsőség, hanem a belső ember.

PERRIN

Külső kényszer nélkül. Ordonnance-ok nélkül!

SZERVÉT

Megkövetem alázatosan a konzisztóriumot: fecsegéseimnek oka nem a gyűlölet, hanem a közönséges tudatlanság. Engedjenek vissza engem a gondolat szabad mezejére. A halottak titkai után az ég titkait szeretném kifürkészni. Amit rosszul láttam, az én bűnöm; túlságosan alacsonyan nézelődtem. Engedtessék meg, hogy e kicsinyes emberi tülekedésből visszatérjek Ptolemaioszhoz és a csillagokhoz. Ígérem, többé soha le nem veszem az égről a szememet. A meteorok nem sértődékenyek.

PERRIN

Engedjék szabadon! Szüntessék meg az eljárást! Beszéljetek szabadon, szívetek szerint; mi nem gályarabsággal, máglyával, karddal, börtönnel és kínpaddal támogatjuk álláspontunkat. A hóhérok nem tartoznak az érveink közé. A berni hitvitában te mondtad ezt, Fárel. Hát nem te falod föl azóta saját szavaidat, akár hímtársát a megtermékenyült nőstény skorpió?

FÁREL

Nem skorpiója: szolgája vagyok az evangéliumnak.

PERRIN

Szolgája. Zsarnokban még nem láttunk oly nagyot, amily hatalmas vagy te – szolgában.

FÁREL

Veszett kutyaként acsarkodsz ellenem, miközben undok nyáladat a Mester tekintélye ellen fröcskölöd. Szolga vagyok, nem tagadom: az ő tekintélyének szőnyege. Mert őt akarják száműzni abból a városból, amelynek erkölcseit erős kézzel megzabolázta. De ahhoz először a hátamból vágjatok szíjat, s a csontomból faragjatok botot magatoknak.

PERRIN

Nem ellene szóltunk! A lelkiismeretünk szabadságát követeljük vissza tőle!

FÁREL

Az ördögi tanok legveszedelmesebbjét. Libertas scientiae diabolicum dogma! Szervétre mutat. Íme, az élő – a még élő példája. Nézzétek meg őt, és olvassátok a tanait…

PERRIN

Hol az a könyv?

SZERVÉT

Olvassátok, tanulmányozzátok! Görcsös kacagásba kezd. A hamuból… Olvassátok a tűzre vetett könyveimet… Kacag. Kétkerekű taligán az utolsó példányokat is máglyára vittétek… Olvassátok… Kacag. Ismerjétek meg az ellenfeleteket… Vitatkozzatok… szabadon… Kacag. Az ellenfélnek torkán akad a szó… Kacag. Mert elvágjátok a torkát. Hallgassátok… olvassátok… Olvasd, Isten, a pernyéből, amely hozzád száll… az én könyveim hamuja. Te még összerakhatod a szavaimat… hiszen te sugalmaztad… Köhögni kezd, majd fuldokolni. Bocsánatot kérek. Nem illenék az urak előtt így ugatnom… Hiába kérelmeztem a börtönigazgatóságnál… melegebb ruha kellene… Fölfalnak a tetvek és a bolhák… Kálvinra mutatva. A cellatársamat is bizonyára, de róla felesége gondoskodik. Úgy illenék mégis, hogy a tetveinken megosztozzunk. Közös bilincs, közös féreg.

FÁREL

Dolgoznia kell.

SZERVÉT

Igaz, igaz! A Justinián-kódexben keresi az érveket ellenem. Halálom igazolását. De keresi legalább. Nem zabál föl elevenen, mint Fárel, a skorpió! Reszket hideglelősen, akár az első felvonásban.

KÁLVIN

De la Fontaine-hez. Vizet!

SZERVÉT

Köhög, majd a kupát nyújtó jegyzőhöz. Boldog ember ön, La Fontaine. Jegyezgetünk, jegyzőkönyvelgetünk pápistáknak, reformáltaknak, s holnap talán az ellenreformációnak… ó, boldog kaméleon! Jégkorszak, kőkorszak, vaskorszak és – kaméleonkorszak. La Fontaine úr a megteremtője. De la Fontaine szó nélkül visszaül helyére.

FÁREL

Vitázni jöttünk ide, nem gyalázkodni.

SZERVÉT

Kacag. Vitázni! Veled! Úristen! A teológus – egy akasztológussal. Akasszatok föl, János, ne hagyd ezt a sakált ellenem ugatni. Hallottad, mit mondott? A gondolkodás – ördögi művelet. Nem okádod ki a gyomrod? Orvos vagyok, cickányt is boncoltam. A cickány, ha veszélybe kerül, büdösséget áraszt. Bűzzel harcol, mint ez a másik rágcsáló. Minden kötőszava bűzlik a türelmetlenségtől. Libertas scientiae… Kötözzetek meg! Láncot a csuklómra, különben megfojtom… Nekiront Fárelnek, Perrin lefogja, majd később a fegyőr is.

PERRIN

Szervét úr… ne tessék…

SZERVÉT

Megölöm!

KÁLVIN

Csöndesen. Vigyék ki.

SZERVÉT

Kit már csak a fegyőr ráncigál kifelé. Én hozzád jöttem, Kálvin János, veled a sírban is vitázni fogok, de ne hagyd, ne tűrd ezt a gyalázatot. Vágasd ki a nyelvem, de kímélj meg a híveidtől. Igazgyöngyöt ne vess disznók elé, ne zabáltass föl engem a szolgáiddal. Ó, libertas scientiae! Ó, cickányokkal fölétetett szabad lelkiismeret… Elviszik.

FÁREL

Hosszú csönd után. Megbolondult. Imádkoznunk kellene érette.

PERRIN

Korai még, tisztelt konzisztórium! Kinek a nevében óhajtják önök ezt az embert elítélni?

KÁLVIN

Isten igazságának nevében.

PERRIN

A ti kezetekbe van az letéve?

KÁLVIN

Engedelmeddel: a mi kezünkbe.

PERRIN

Mert ott a börtönkulcs is.

KÁLVIN

Veszélynek idején Isten igazságához börtönkulcs is mellékeltetik. Ágyú is, Perrin úr. Az istentelenek ártalmai ellen.

PERRIN

Miért nem lövetsz akkor szét bennünket?

KÁLVIN

Nem akarok belháborút. Sétáljunk be közösen a pápisták torkába?

PERRIN

Reformátusnak vallom magam, nem óhajtok én sem belháborút. De Luther Márton szavaival követelem: hagyjátok a lelkeket egymásnak rontani!

KÁLVIN

Muzsikus vélekedés. Luther muzsikus volt a politikában. Egyetlen szerencséje, hogy míg a császár Madridban dőzsölt, a választófejedelmek – távolról sem az evangéliumért, hanem a katolikus egyházi domíniumokért – a pártjára állottak. S mindannyiunk szerencsétlensége, hogy a szakadárokat nemcsak megtűrte, hanem az általad fölkapott szavaival a legátkosabb ellenzékiségnek nyitott kaput. Vedd tudomásul, hogy 1531-ben Zürich falait nem a pápisták vették be, hanem saját gyöngeségünk: a megosztottság, a mulyasággal fölhizlalt ellenzékiség: hagyjátok prédikálni bátorságosan és fürgén ellenfeleiteket! Rontsatok egymásnak magatok is a reformáció táborán belül, amiként Luther is ölre ment Zwinglivel – hitbéli árnyalatok miatt. S az eredmény? A kappeli vereség. Zürich eleste és Zwingli fölnégyeltetése. Istenítélet, mondta ekkor Luther, megfeledkezvén arról, hogy maga is része a csatavesztésnek. Zwinglivel nem vitáznia kellett volna, hanem szövetségre lépni! Vitázzunk csak megértőleg, a végtelenségig, a tévedés mindenkinek a legszentebb joga, következésképp a vereség is, a győzelem nem kötelező, ahhoz ellenben jogunk van, hogy mindenünket elveszítsük. Minden katona oda lőhet, ahová éppen kedve tartja, visszafelé is, ha úgy tetszik. A tévedés jogán, a véleménykülönbség jogán. Tüzeljen hát Szervét Mihály az ordonnance-aink ellen, Krisztus istensége ellen, és ha majd por és hamu leszünk – elzengi himnuszát fölöttünk a tévedés joga.

PERRIN

Ne vágtass, ne rohanj, mint egy megvakított ló. Hatalmi mámorában Zwingli maga ásta meg a sírját. Öt kantont vett egyszerre gyönge haderővel és üres kamrával élelmiszerblokád alá. Katonai vezetői tudatlan képmutatók voltak, s terveiben senki sem merte megakadályozni. Az őszinte, nyílt vélekedést – akárcsak te magad – egyszerűen kiirtotta, még az utcaseprőkből is. Messze volt még az ellenség, és Zürich már a félelem s a bizalmatlanság vérveszteségében támolygott. Mert a félelem – amit bennünk elültettél: az egyház nyílt sebe.

FÁREL

A másik eretnek!

PERRIN

Te már az anyád méhében is ezt az egyetlen szót bömbölted. És az akasztófát. Mifajta bizalom erősödött volna Zürichben a kötelező templomba járással, a besúgók hadával, az erkölcsöket szimatoló kancelláriával s a Zwingli körüli titkos tanáccsal, amelyen belül a még titkosabbak tanácsát is létrehozta? Ilyen tanács előtt akarjátok Szervét Mihályt elítélni? A templomba vele! Nyílt vitában győzzétek le.

FÁREL

Hogy az egész várost megfertőzze?!

PERRIN

Ami életrevaló, azt nyílt vitában sem lehet megfertőzni.

KÁLVIN

Ám legyen. Nyílt vita legyen. De orgyilkosságra bujtogatók nélkül.

FÁREL

Íme, egy rózsacsokorba rejtett üzenet. Doktor Szervét, rövidesen kiszabadítunk. Fojtsd meg a fegyenc diktátort, a rabtartó foglyot, a Nagy Szemfényvesztőt. Perrinre mutatva. Ti írtátok…

PERRIN

Tiltakozom.

FÁREL

Kérem a konzisztóriumot, szavazza meg Kálvin János magánvádló azonnali szabadlábra helyezését.

PERRIN

Nem szavazzuk meg.

FÁREL

A törvény értelmében a mindenkori magánvádlónak jogában áll maga helyett más személyt is kijelölnie, aki őt a vizsgálati fogságban helyettesíti.

PERRIN

Az indok nevetséges. A magánvádlónak semmi keresnivalója a vádlott cellájában. Ki kényszerítette rá Kálvint?

FÁREL

Igazának és ártatlanságának tudata. S a remény, hogy az eretneket észhez térítheti.

PERRIN

Költözzék a börtön másik sarkába.

 

Ágyúhang távolról.

 

KÁLVIN

Mi ez, Fárel?

FÁREL

Gyanús higgadtsággal. De la Baume püspök. Hadgyakorlat.

RENDŐRFŐNÖK

Be, izgatottan. Engedtessék meg jelentenem, főparancsnok úr, hogy Renáta hercegnőtől sürgős szóbeli üzenet érkezett. Titkos.

KÁLVIN

Mondja csak. Minél rosszabb, annál jobb nekünk. Az egység érdekében.

RENDŐRFŐNÖK

Ötödik Károly császár Genfet ajánlotta föl békekötés fejében a pápának. Ezerfőnyi spanyol zsoldoscsapatot indított útnak.

KÁLVIN

Megérdemeljük. A lándzsák majd lezárják vitánkat a vélemények szabad harcáról. Megszeppenés Perrinék csoportjában is. Köszönöm. Várjon meg odakint. Rendőrfőnök el. Ki vállalja önök közül a magánvádló szerepét?

FÁREL

Én.

KÁLVIN

Zürichbe kell utaznod katonai segítségért.

DE LA FONTAINE

Én. A prédikátorok is jelentkeznek.

KÁLVIN

La Fontaine. Régi ismerősök is, nem lesz fojtogatás. Ellenzi valaki? Senki. Mai napon La Fontaine átveszi a magánvádló szerepét. És hogy semmi formai hiba ne essék, Perrin úr: azonnali hatállyal. Maisonneuve!

RENDŐRFŐNÖK

Be. Parancs!

KÁLVIN

Rendőrfőnök úr, tartóztassa le De la Fontaine urat, és kísérje be a börtönbe. De bilincs nélkül. Mától kezdve megtiltjuk a bilincs használatát. De la Fontaine föláll. Üljön vissza. Fejezze be még azt a jegyzőkönyvet. Írja: a bűnvádi eljárásra vonatkozó 1542-i törvény idevágó rendelkezéseinek értelmében Szervét Mihály magánvádlójaként Kálvin János helyett Nicolas de la Fontaine jelentkezett… Miért jelentkezett?

DE LA FONTAINE

Válaszként, Mester, a suttogásokra, miszerint a vádlottal Vienne-ben egy követ fújtam volna. Tisztázni akarom magam.

PERRIN

A rettegés bátorsága.

KÁLVIN

A bátrak leszámolása önnön tévelygéseikkel. Tehát jelentkezett, vállalván, hogy ha vádlott fölmentetik, azt a büntetést kell elszenvednie, amelyet a vádlottra szabtak volna ki bűnösségének beigazolása esetén.

PERRIN

Reméljük, alkalma nyílik a bizonyításra.

KÁLVIN

Mehetnek. Miközben De la Fontaine megy a rendőrfőnökkel. Perrin úr, tapogasd meg, nehogy szemfényvesztés legyen.

PERRIN

Komédia. Lesz vagy nem lesz vita a nyilvánosság előtt?

KÁLVIN

Holnap tizenegy órakor a Saint Pierre-templomban. Az ellenfélnek szószéket is állíttatunk.

FÁREL

Nyakunkon a pápista veszedelemmel?

KÁLVIN

Éppen azért. Lássuk majd, kiben mi lakozik.

FÁREL

Hogy eretnek nézeteivel azokat is megfertőzze, akik sohasem hallottak róla?

KÁLVIN

Ledöntöm, mint egy repedt harangot. Ágyúgolyót öntök belőle, és De la Baume püspök hasába lövöm. Fárelhez. Hívasd össze azonnal a védelmi tanácsot.

 

A börtönben

A város valamennyi harangja szól. Kintről egy poroszló az ablakot szegezi be. Szervét imádkozik hangtalan és magába roskadtan. Hangok az utcáról: „Gyerünk, testvérek, a hitvitára. A Saint Pierre-be tizenegy órakor. A libertinusokat ne engedjétek be. Ki a templomból a perrinistákkal!” Azután csönd.

 

SZERVÉT

Segíts meg, Istenem, életemnek e nehéz órájában. Ne oltsd ki bennem, Uram, a gyertyát; te gyújtottad meg azt Szent Máté evangéliumával, te parancsoltad meg a szólást, és ítélted örök kárhozatra a hallgatást. Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényét vesse mindazokra, kik a házban vannak. Gondolkodó emberek, ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épített város. Te parancsoltad meg, Uram: amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit a fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. Jól tudom, mindezért pedig halálra adja testvér a testvérét, atya gyermekét; és támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne, és oly titok, mely ki ne tudódnék. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. A te műved, Uram, a kényszer, a szavaimat formáló sugallat; a nyájterelő Jákob varázslata az ivóvizünkben, falat kenyerünkben, szerelmünkben, szándékainkban és minden tétova mozdulatunkban az igazságért, mely bennünk lakozik, s mégis oly távoli, és immár csak álmainkban adhatunk neki fekhelyet…

 

A Saint Pierre-ből behallatszik a Gályarabok Éneke, Szervét hallgatja néhány pillanatig, azután maga is csatlakozik a dallamhoz. Egy-két ütemmel lemaradozva énekli: „Térj magadhoz, drága Sion…”

 

KÁLVIN

Be, megvárja, míg Szervét az éneklést abbahagyja. Miért énekelsz? Miért nem a vitára készülsz?

SZERVÉT

Korai még.

KÁLVIN

Tizenegy óra lesz nemsokára.

SZERVÉT

Haladékot kérnék.

KÁLVIN

Délután hat órakor… Megfelel?

SZERVÉT

Száz esztendő múlva.

KÁLVIN

A mennyországban avagy a pokolban?

SZERVÉT

Ki a templomból a perrinistákkal. Ezt kiabálják az utcán a fanatikusaid. Velük töltetik meg a Saint Pierre-t. A könyvemet elégettétek. Az olvasóim zárt ajtók mögött reszketnek. Kinek beszéljek én ottan? Félezer Fárelnek?

KÁLVIN

Az egyházi döntőbíróságnak.

SZERVÉT

A bíróság Szókratészt is fölmentette volna. Halálos ítéletét a fanatikus tömeg kényszerítette ki. Mivel megtagadott valamit, ami élő szentsége volt még a tudatlanságnak. Az isteneket tagadta meg. Jaj annak, aki nagyobb sietséggel tanítja az embereket, mint ahogy tanulni képesek.

KÁLVIN

És jaj annak, aki későn ébred, ha ügye védelemre szorul. Bízzuk hát vitánkat a történelemre!

SZERVÉT

A történelemnek nincs ideje igazságot tenni, mert tied az most már: a győztesé.

KÁLVIN

Akkor minek a száz esztendő?

SZERVÉT

Az érveid mellől addig talán kihalnak a fegyveres poroszlók. Bár nem kívánom a vereségedet. Csak az ellen írtam, ami benned is túlhaladott.

KÁLVIN

A reformáció megreformálása? A tető még fedetlen, a homlokzat vakolatlan, bontsuk le máris a házat, mert doktor Szervétnek újabbak az elgondolásai.

SZERVÉT

Pallérfilozófia. Agyunk mire jutna, ha növekedését a koponyacsontok nem vennék tudomásul? Alig három évtizede, hogy Luther föllépett, gyermekkorában még a mozgalom, s te máris benövesztetted a feje lágyát. Növesztetted? Bevakoltad, megvasaltad. Tartalma csak annyi, amit egymagad belesulykoltál. Az újítás veszedelmes és ártalmas, mondta Kelemen pápa, mielőtt a hitújításban győzelemre jutottál volna. Az újítás veszedelmes és ártalmas, mennydörgi most Kálvin János, miután…

KÁLVIN

…miután maholnap felmorzsolnak a külső-belső ellentétek. Ide hallgass, te Ariusnak boldogtalan megszállottja! Míg én veled töltöm az időmet, a német-római császár zsoldosai vágtatva közelednek. Összegezzünk: hat betű menti meg az életedet, REVOCO. Ötszáz ember előtt felmutatod a könyved a templomban, és azt mondod, kiáltod, suttogod, mindegy: RE-VO-CO. Visszavonod az első betűtől az utolsóig. Tizenegyet üt a harangóra. Mennem kell.

SZERVÉT

Az első betűtől az utolsóig. Gondolataim teljességét a bölcsőtől a koporsóig. Tehát mindent. Semmiért.

KÁLVIN

Az életedért.

SZERVÉT

Ami már elmúlt, ha értelmét nektek odadobtam!

KÁLVIN

Amit még megmenthetsz az örök kárhozattól.

SZERVÉT

Tegyük föl: tévedtem. És ha az én tévedésem harcol a te tévedésed ellen? Esendők vagyunk, igazolod hatszáz oldalon az Institutióban. Útjából az embert a légy is kitéríti. Akkor te nem vagy esendő? Isten szólt általad – mindenki más nyomorúságáról?

KÁLVIN

Nem általam. Isten viszi véghez bennem a munkáját.

SZERVÉT

Kizárólag benned. És bennem a sátán. Városbeli atyádfia tenéked az Isten és az egyetlen igazság? Hát az Isten is noyoni születésű? Noyoni bábaasszony az Isten, ő vágta el a köldökzsinórodat? Honnan tudod, hogy nem aragóniai, ahol én születtem? Vagy tán nem is anyától születtél?

KÁLVIN

Istenkáromló kérdések özönével árasztottál el húsz éven keresztül.

SZERVÉT

És mindent megválaszoltál a kőtáblák szigorával, csupa fölkiáltójellel, csöppnyi alázat nélkül a kutató elme kérdőjelei és kínjai előtt. Te régóta már csak tanítasz – nem tanulsz, az írót is megölte benned a bíró, aki nem titkot, hanem rabot vallat.

KÁLVIN

Mondd el mindezt a gyülekezet előtt, és majd válaszolok.

SZERVÉT

Mert te vagy mindenek legfőbb válaszadója. Apollón s a delphoi jósda, orákulum, egyszemélyes zsinat és konklávé – magad vagy itt az egyszemélyes demokrácia.

KÁLVIN

Ez még csak vádaskodás, nem érvelés a könyved igaza mellett.

SZERVÉT

Amelyből egyetlen példányt hagytatok meg!

KÁLVIN

Írj másikat! Tévelygés nélkülit. Istenem, ha a képességeiddel hozzánk csatlakoznál…

SZERVÉT

Püthagorász-fajankónak a szolgaszellemiség papagájketrecébe? S megajándékoznál engem a sorvadt agyú tanítványok vitamódszerével: állításom igaz, mivel a Mester így mondta. Állításod hazugság, mivel a Mester másként mondta.

KÁLVIN

Így beszél Perrin, akinek te vagy Püthagorásza. Téged idéz a hitvány tanítvány. Egyetlen Isten helyett háromfejű szörnyeteg van. Magister dixit, vagyis doktor Szervét Mihály, akit most már nem kímélhetek, mivel megsokasodott. Ahány téves nézet: annyi Szervét Mihály létezik ebben a városban. Magányos személyből gondolati járvány lettél. Én majd megfékezlek. A veled érintkezésbe került lelkeket kifőzöm, sóval és lúggal fertőtlenítem. A Saint Pierre-ben folytatjuk, ahogy szegény Idelette-nek megígértem. Indulni készül.

SZERVÉT

Egy szóra még, János! Gyalázzatok meg engem, de kímélhessem meg az írásomat. A könyvemet. A lélek székhelyét nem találtam meg a vérerekben. A lélek valahol mélyebben lakozik bennünk. Talán épp ahol az írás születik; ahonnan Leonardo színei kicsapnak, Michelangelo szobrai fölbukkannak. Nem tudom, hol ez a mélység, talán a sorsunkban. A sorsunkat nem tudom fölboncolni. De bizonyos, hogy minden leírt szavam önmagam megőrzésének legutolsó menedéke. Közönséges anyag, festék, papír ez a könyv, a könyvem: mulandó forma, tojáshéj, magzatburok, de hallgatózz belé: az életem értelme sír benne. Egy vagyok vele, János, mint anya a magzatával. Revoco? Azt kívánod, hogy magzatgyilkos legyek?

KÁLVIN

Magzatod: Isten arcába köpdöső eretnek.

SZERVÉT

Félezernyi fanatikus előtt fogod ezt mondani. Engem nem győzöl meg, de velük agyonveretsz. Ne siess, hallgass meg engem. Halasszuk el a vitát, a nyilvánosat is. Örökre.

KÁLVIN

Most már nem lehetséges. Alea iacta est. Zuhogjon ránk isten választóvize. Kitörve. Miért jöttél ide? Miért? Hányszor üzentem, könyörögtem: ne gyere, maradj, ahol vagy, pörölj egymagadban az Istennel – ő megbocsáthat neked. Én nem tehetem, én az ő hatalmával nem rendelkezem, csupán a kötelességemmel. Semmim sincs, szikrányi örömöm sincs, egyedül a kötelesség keresztje rajtam…

SZERVÉT

Rábeszélő, gyermeki naivsággal. Megtaláltam a kiutat. Ariadne fonala itt a kezemben, János. Hallgass meg, János. Valamikor Lucanius voltál, én meg Villanovus. A könyvet, a Restitutiót Szervét Mihály írta, nem Villanovus. A híressé vált Szervét dicsőségét megirigyelve, én, Villanovus ama bizonyos vitára ingerlő levelekkel kezdtelek el téged ostromolni álnéven, vagyis a Szervét nevében. Mert arra gondoltam – így mondom el majd az ügyészeid előtt –, így biztosabb lehetek a válaszodban. Érted, János? Igaz híved, diáktársad, Villanovus, a csínytevő gyermek tudatlanságával, a Szervét nevében megjátszott eretnekséggel akarta próbára tenni Kálvin Jánost. Sikerén, vagyis a te haragos válaszaidon fölbuzdulva újabb csínytevésre szánta el magát: Szervét nevében a Szervét könyvével állított be hozzád – újabb vitát provokálni. Nézeteid teherbíró képességét puszta kíváncsiságból is újra próbára tenni. Érted? Mondjuk, a zürichiek, mert egyben-másban kételkednek benned, engem választottak csalétkül – a Szervét képében. De most kiderült, az éjszaka futár jött Zürichből, és közölte veled a csalafintaságot: vigyázat, az ember, aki a markotokba került, nem azonos az eretnek Szervéttel! Nehogy megégessétek! Húzzátok deresre, vágjátok le fülét a szélhámosnak, de nehogy megégessétek, nem méltó rá. Bizonyíték? A vienne-i törvényszék teljes bizonyossággal nem tudta megállapítani, hogy Villanovus azonos-e a hírhedett Szervét Mihállyal. De la Fontaine is tanúsíthatja. Villanovusként ismert ő is engem. Tévedés volt, ami közöttünk történt. Hadd menjen, fusson hát Villanovus. Szervét sohasem fog ide visszajönni, őrizd meg őt gyűlöleted emlékezetében. Elmegyek innen, János, a világ legtávolabbi zugában húzódom meg, valahol a sorstársaim között – én, a nézeteiben bujdosó eretnek. Te majd kerestetsz engem, és nem találsz, és eljön számodra is az utolsó óra, és halálod perceiben megtalálsz – magadban. A halál és a kétely ellen nincs orvosság. Akkor majd megérted: a folytatásod lehettem volna… Lelkesen. Lucanius! Hadd búcsúzzam el tőled – Villanovusként!

KÁLVIN

Soha többé nem lehetek Lucanius. Tehát nem tiéd a magzat.

SZERVÉT

Az enyém, egyedül az enyém, tehát vissza nem vonhatom. De magamat, e nyomorult porhüvelyt, nevezzék akár Szervét Mihálynak is, visszavonhatom. Letagadhatom!

KÁLVIN

A magunk megőrzésének utolsó menedéke tehát a hitvány hazugság és gyávaság mocskában. Ellenfeledből cinkosoddá tennél, s magadat lealacsonyítod.

SZERVÉT

Mert félek. Félek a tűztől.

KÁLVIN

Ha megsiratlak valaha, csak ezért siratlak meg. Az írás visszavonhatatlan, de szerzőjét képes lennél megtagadni.

SZERVÉT

Kettőnk között marad mindörökre.

KÁLVIN

Az ég felé mutatva. És a harmadik? Hogyan számolok én el veled Isten előtt? Te csak megalázod magad; én a lelkemet adnám el hitvány egyezkedésben.

SZERVÉT

Magamat alázom meg inkább, semmint ezt a szerencsétlen, üldözött könyvet, amelynek immár saját élete van. Ha visszavonom: megsemmisítem. Ha letagadom: csak elválunk egymástól. Az igazságnak nem kritériuma, hogy kinek a neve díszlik a homlokán. Keserű iróniával. Neked adom, sorold a műveid közé…

KÁLVIN

Nagylelkű vagy. Bolonddá foglak nyilváníttatni. Indul.

SZERVÉT

Várj… Iratokat kapkod föl az asztalról. Az érveim, az irataim… Nem együtt megyünk a vitára?

KÁLVIN

Fárel jön el érted.

SZERVÉT

Együtt kellene mennünk. Félek egyedül. A fanatikusaid… Könyörgöm, ne uszítsd rám őket. Egyedül te beszélj. Ha Fárel üvöltözik, megbénul az agyam…

KÁLVIN

Nem fog üvölteni.

SZERVÉT

Ha Fárel ugatni kezd, az égő hús bűze csapja meg az orrom, nem látok egyebet, csak élő, rángatózó zsigereket, vakító fehér csontjaimat, vergődő tüdőmet a lángok között, az arcomat, amely szétrobban, akár egy porcelánváza… Vigyél most magaddal, János.

KÁLVIN

Idelette rosszul van. Először hozzá kell mennem.

SZERVÉT

De ne Fárel… Emlékezz, mit ígértél Idelette-nek!

KÁLVIN

Egyedül gyere. Akár a perrinisták társaságában is. De engedelmeddel a város kapuit becsukatom. El.

SZERVÉT

Szabadon megyek… Szabad, nyílt vitára! Mindenható Atyám, légy a közelemben…

 

A tárgyalóteremben

FÁREL

De la Fontaine-hez. Közöld utasításomat a börtönparancsnokkal: akár Perrin úr, akár a vizsgálóbíró jön, hogy Szervét urat a templomba vezessék: a fogoly – utasításomig – helyben marad.

DE LA FONTAINE

De kérem… A Mester azt mondta…

FÁREL

Kálvin mesterrel én ezt majd tisztázom. Eretnek a lábát Isten fölszentelt házába be nem teheti. Végeztem.

DE LA FONTAINE

Megértettem. El.

 

A szószék

Újra megszólalnak a harangok. Gályarabok Éneke. Kálvin fölmegy a szószékre. Csönd.

 

KÁLVIN

Kegyelmezz meg nekünk, mindenható Isten, hogy átadjuk magunk alázatosan tenéked, szolgálatunkat meg ne fertőzzük a magunk gondolataival, és megmaradjunk engedelmesen a te akaratodban. Ámen.

 

A játék ettől kezdve néhol polifonikussá válik. A három hang: Kálvin beszéde, Fárel szövege, melyet majd egy prédikátornak tollba mond, és Szervét dühöngése a cellában. Fényben a teljes játéktér, Champel mezejének kivételével.

 

SZERVÉT

Fegyőr, elmúlt már tizenegy óra!

 

Izgatottan öltözködik, cipőjét fényesíti, majd iratait magához véve készül a vitára.

 

KÁLVIN

Atyámfiai, testvéreim az Úrban! Nehéz napok szakadtak ránk, újra szembe kell néznünk a reformáció ellenségeivel. Most, amikor Lyonban fiatal hittestvéreink, ajkukon a kilencedik zsoltár szavaival lépnek a máglyára, most, miközben Károly császár spanyol zsoldosai Genf ellen vonulnak, hogy Róma rabságába döntsenek bennünket, és amidőn határainktól puskalövésnyire De la Baume püspök újabb tömegmészárlásra készül ellenünk, emlékezzetek mindenkori figyelmeztetéseimre: nők, férfiak, ifjak, öregek, szegények és patríciusok, valamennyien elpusztulunk, ha nem lépünk egységre. A bálványimádás fészke, Szodoma és Gomorra volt ez a város – a kínban és harcokban mintaországa lett az Úrnak tizenöt év alatt. Véres áldozatot hoztunk érte; szeretteitek, a megtisztított evangélium mártírjai nyelvüket szúratták át, s a bitófát választották inkább, mintsem az Ave Mariát újra elmondják.

SZERVÉT

Fegyőr! A börtönigazgatóval akarok beszélni! A fegyőr mozdulatlan és néma.

KÁLVIN

Áldozatuk meghozta gyümölcsét. Az Úrnak jókedve telik benne, ha reánk letekint. Jól tudjátok, atyámfiai, nem áltatom magam, nem gyönyörködöm saját ábrázatomban – mondják el mások: mily boldogító érzés számba venni az új napok változásait. Vélekedjék mirólunk s helyettünk a kényszerűség szavaival Vergerius, Istriának volt pápista püspöke. Íme, testvéreim Olvassa: Ó, micsoda megindító gyülekezet látható Genfben! Ha megszólalnak a harangok, üzleteiket a kereskedők azonnal bezárják, végét vetik a munkának, a legközelebbi templom felé veszik útjukat Dávid zsoltárait énekelni, az Igét hallgatni.

SZERVÉT

Beszélnem kell, fegyőr, a templomban. Nem érted? Nem hallod, te kutya? Följelentelek, te gazember!

KÁLVIN

Anyanyelvükön dicsérik az urat, közvetítő s érthetetlen latin szavak nélkül, a megnyilatkozás szabadságában.

SZERVÉT

Fegyőr, Kálvinnak üzenjen, a hitvány szószegőnek! A tárgyalóterembe bevonulnak a prédikátorok és Perrin bilincsben.

FÁREL

Kérem, hallgassák meg a védelmi tanács határozatát Perrin úr ügyében. Fenyegetett állapotunkban a város biztonsága végett letartóztattatik.

KÁLVIN

Miközben a rendőrfőnök Perrint elvezeti. Ó, Genf! Áldott legyen, aki falaid között a pogányságot megszüntette. Áldott legyen, ki a szabad vizsgálódás fénykorát ezer év után elhozta. Eddig a levél, minekutána megkérdem: hol vagy, Szervét Mihály, te undok eretnekségből szerkesztett szörnyeteg, békénk s egységünk anabaptista, panteista, antitrinitárius megbontója? Állj ki elibénk, hadd válaszoljam meg istenkáromló kérdéseidet. Mutasd meg magad a gyülekezetnek, hadd lássa annak ábrázatát, aki levetette ugyan a pápát, de nem öltötte fel Krisztust, kinek istenségét Restitutio Christianismi című szennyiratában megtagadta.

EGY HANG

Hol van? Lássuk.

KÁLVIN

Sajnos, meglátjátok. Itt lesz nemsokára.

SZERVÉT

Fegyőr, börtönőr, államtitkár, börtönigazgató! Hol vagy, Kálvin? Cselekedeteiddel bizonyítom, hogy gyilkos vagy és gyáva, nem mered velem a nyílt vitát vállalni. Nem félek már a haláltól, mert ügyem igazságos, hiába kiabálsz ellenem, mint vak a pusztában.

FÁREL

A bírói asztalnál ülő prédikátorokhoz, kik a felsoroltakat rendre, kézfelemeléssel megszavazzák. Bázel: ellene. Zürich: ellene. Schaffhausen: ellene. És hozzáteszik: szabadítsatok meg bennünket az undok eretnektől.

KÁLVIN

A puszta kérdéseidtől is elborzad minden tisztességes keresztény ember. Első kérdése, mely sunyi módon válasz is egyben: a megfeszített ember, vagyis Jézus Istennek fia-e, s ha igen, miért? Halljátok? Miért? Második kérdése: Krisztus országa az emberekben van-e, s ha igen, mikor jut el oda az ember, mikor születik újjá? Figyelitek? Mikor születik újjá? Én azt mondom: mikor tőle és a hasonszőrűektől az egyházat megszabadítjuk. Nevetés.

SZERVÉT

Minden szavamat félremagyarázod, mert a bosszú szelleme égeti a szívedet, és hazudsz, hazudsz, hazudsz, te tudatlan, aljas rágalmazó. Benned habzik a düh a legszelídebb ellentmondásra még az időjárás dolgában is. Hol vagy, Isten, hol vagy, Krisztus, mikor az ártatlanokat nevetekben halálba kergetik?!

FÁREL

Diktál az időközben megjelent De la Fontaine-nek. A mi hatalmas szindikus uraink és városunk büntetőbírái előtt Nicolas de la Fontaine magánvádló kérése alapján a spanyol aragóniai királyságbeli villanovai Szervét Mihály pöre az Úrnak 1553-ik esztendejében október 26-án véget ért. A vádlott nyílt bevallásai a vádiratban foglalt pontok mindenikét igazolták. Eretnekséggel teli könyvét, melyet titokban nyomatott ki, a testvérvárosok egyházi tanácsai genfi testvéreikkel egyetemben borzadállyal és felháborodással fogadták…

KÁLVIN

Harmadik kérdése: kell-e hit a keresztséghez, s mi céljuk a szentségeknek az újszövetségben? Ide figyeltek? Kell-e hit a keresztséghez? Tagadván ugyanis a gyermekkeresztelés jogosultságát, ő maga harmincéves korában újrakeresztelkedett. Képzeljétek el, amint e szakállas csecsemőt keresztapaként a sátán, keresztanyaként valamely nőstény ördög a keresztvíz alá tartotta. Harsány nevetés.

SZERVÉT

Alkalmat, alkalmat adjatok, hogy gyűlöletes hazugságaidat megcáfoljam! A könyvégetés nem válasz! Semmire sem válasz! A meggyilkolás nem meggyőzés. Az isten szerelmére kérlek benneteket, győzzetek meg a tévedéseimről, győzzetek meg, győzzetek meg, győzzetek meg! Nem szakad rátok a mennybolt, amikor személyes ellenségeiteket eretnekké nyilvánítjátok?

KÁLVIN

Negyedik kérdése: és ha mindezek a szentségek csak allegorikus jelentőségűek? Allegorikusok, tehát lényegnélküliek, ostobaságok, pápista ceremóniák…

EGY HANG

Tűzre vele!

KÁLVIN

Ötödik kérdése: mi légyen Krisztus eljövetelében a kegyelem, és vajon azelőtt atyáink mindannyian a pokolban voltak? Oly alattomos kérdés, mint fűben a kígyó. Ez a kételyekben bujálkodó babiloni paráznája a gondolkodásnak, aki már ifjúkora óta prostituáltként adta oda magát minden jöttment idegen eszmének, valójában Dante poklának siralmas jelensége: Űr, Lyuk, Semmi. De veszélyes űr a hitbéli vakok számára, semmisége minden bizonytalankodónak ártalma. Javulását elősegíteni már nem lehet. Véle s általa már csak az általános romlást akadályozhatjuk.

EGY HANG

Bitófára vele!

SZERVÉT

Miért nem csap belétek az istennyila, ti lélekbitorló, vádaskodáson hízott kisajátítói az igazságnak? Kitől vásároltatok meg engem? Anyámtól, apámtól rabszolgavásáron? Nem idomításra: gondolkodásra születtem. Embernek születtem, aki nemcsak a testével: a gondolataival is rendelkezni akar. Hol vagy, Kálvin, te válaszok istene? Kicsoda kényszeríthet bárkit is arra, hogy szabadságotok nevében saját meggyőződésének rabságát levesse? Pál apostollal vágom a szemetek közé: ki-ki legyen rabja a lelkiismeretének. Győzzetek meg, győzzetek meg, ha tévedek.

FÁREL

Mi, e város szindikusai, büntetőbírái, az ellened lefolyt per alapján, meggyőződvén arról, hogy minden intés, figyelmeztetés ellenére hamis és eretnek tanokat terjesztesz, és a keresztény vallás alapelvei ellen munkálkodsz, egyházunkban szakadást és zavart idéztél elő, s nem szégyelletted tanaidat világszerte nyíltan elhinteni…

SZERVÉT

Nekem talán nincsenek érveim? Polycarpus, Kelemen és Tertullianus…

KÁLVIN

Kelemen ilyet sohasem mondott. Cyprián is az ellenkezőjét állítja. A trinitás fogalma már a niceai zsinat előtt is elfogadott volt.

SZERVÉT

Hol vagy, Arisztotelész, hogy vágd a szemükbe: drága nekem Platón, de nálánál is drágább az igazság… az én kínom az én igazságom. Jó anyám, miért szültél e kegyetlen világra! Magába roskad.

KÁLVIN

De mi szükség mindezekre, mikor ő maga bevallja tévelygéseit?!

EGY HANG

Vallja be! Előttünk vallja be.

KÁLVIN

Bevallaná, ha nem futamodott volna meg ezúttal is a nyílt vita elől. Másodszor csaptál be, Szervét Mihály. Másodszor és utoljára. Fordítsa az Úr az ő orcáját tefeléd, és könyörüljön rajtad, ámen. A Gályarabok Éneke.

FÁREL

Nem, nem, nem! A fiatalságára nem lehetünk tekintettel! Aki rókát irt, a kölyökrókát irtsa, míg a ravaszság meg nem öregszik benne. Nem kételkedem a bűnösségében, ahogy nem kételkedem az Istenben. Ha kell, dobot csináltatok a bőrömből, úgy fogom hirdetni halálomig, hogy eretnek. Talán csak Lyon, Róma és Madrid joga máglyára küldeni legjobb fiainkat? Genfnek példastatuálás végett nem lehetnek eretnekei? A válaszadás nem kötelességünk? Írja, La Fontaine!

 

Champel mezeje

Harangzúgás. Tömeg vonul Champel mezejére, ahol már áll a máglya. Veronika egy szál virággal. Bakó az utolsó hasábfákat igazítja a helyükre. Emelvény, sorban ülnek a prédikátorok. Fárel jön sietve, Darlot szindikusnak átadja az ítélet szövegét. Szervét Mihályt két poroszló vezeti elő. Hóna alatt a könyve. A máglya elé állítják, szemben a bírósági emelvénnyel. Fárel intésére Darlot föllép az emelvényre. Csönd.

 

FÁREL

Atyámfiai! Gyötrelemmel teli hónapok múltak el azóta, hogy a francia inkvizíció börtönéből megszökött ismeretlen vándor bérelt lovon, batyujában a lelki kútmérgezés eszközével, melyet ő maga hitújításnak nevezett, megszállt a Rózsa fogadóban, majd azután Mesterünk többszöri visszautasítása ellenére, goromba vádakkal rontott be hozzá, hogy eretnek tanai számára megnyerjen valamennyiünket. Vakmerőségénél csak gyermekded hiszékenysége lehetett nagyobb, midőn azt remélte, hogy a tudatlanság álmában lepi meg Kálvint és reformált hitünknek őreit. Ismeretlenségéről az álarcot letéptük; a hírhedett Szervét Mihályt, ábrázatán a keresztény egységbontás rút vonásaival, íme, számba vehetitek. Cselekedeteinek és hamis nézeteinek bűnlajstromát a városházára kifüggesztve mindenki olvashatta. De nem olvashattátok sok-sok napunk és számtalan éjszakánk gyötrelmét, míg a megbocsátás szándékának s a büntetésért kiáltó tények párviadalának eredményeként az igazságos, az egyetlen ítéletet a perrinisták ellenére meghozhattuk.

EGY HANG

Hol van Auber Perrin?

FÁREL

Megérdemelt helyén: a börtönben. Hívei patkányok módjára elmenekültek. Aki kérdezősködni óhajt még, mutassa meg magát. Lássuk a maradék kígyótojásokat! Riadt csönd. Fájdalmas kötelességünket teljesítettük. Domin Darlot szindikus úr ismertesse véghatározatunkat.

DARLOT

Vádlott, térdeljen le.

SZERVÉT

Egyedül Kálvin és az Isten előtt.

FÁREL

Az Istentől elfordultál, Kálvint megtagadtad. A törvény előtt állasz.

SZERVÉT

A törvénytelenségben.

DARLOT

Miután Fárel int neki. Szervét Mihály, rettenetes, iszonyatosan megbotránkoztató, lelket mételyező garázdálkodásban találtatsz bűnösnek. Nem sajnáltál sem fáradságot, sem szenvedélyes, konok érvelést, hogy eretnekségeiddel, eszméidnek bűzhödt mérgével a világot megfertőzd. Súlyos, utálatos bűn és vétek, mely kemény testi büntetést érdemel. Minthogy Isten egyházát a ragálytól megtisztítani s a megrothadt tagot abból kivágni akarjuk; miután polgártársainkkal kellő ideig tanácskoztunk, és az Isten nevét…

SZERVÉT

Az erőszakét!

DARLOT

…segítségül hívtuk, hogy igaz ítéletet hozhassunk az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében…

SZERVÉT

A szellemi magzatgyilkosság nevében…

DARLOT

…törvényt tartva, és minden eretnekségedet beigazolva, jelen végzésünkkel arra ítélünk téged, Szervét Mihály…

SZERVÉT

Térdre roskad, könyvét a karjába fogja. Istenem…

DARLOT

…arra ítélünk téged, Szervét Mihály, hogy megkötözve a Champel mezejére vitessél, és ott karóhoz láncolva, könyveiddel együtt elevenen, lassú tűznél – à petit feu – megégettessél, mígnem tested hamuvá leszen. Így érjen véget az életed, örök példaképpen mindazok számára, kik hasonló bűnt akarnának elkövetni. Ámen.

FÁREL

Imádkozzunk. A tömeg hangtalan imára borul, miközben a poroszló Szervétet megkötözi. S mikor a könyvét el akarja venni, két kézzel ragadja meg.

SZERVÉT

Gyilkos kéz a könyvemet ne érintse! Könyörgöm, ne tűzre, palloshalálra ítéljetek. Pallost! Legyen szívetek! Rozsdás, fenetlen, kicsorbult pallost legalább.

FÁREL

Pallos csak gyilkosokat illet. Hat betű ellenében azt is megkapod. Revoco! Különben kétszeres halál vár… A második a túlvilágon. Revoco! Könyörülj magadon. Nyomorult porhüvelyed amúgy is elvész. A lelkedet szánd meg, ne légy tirannusa, ha viselője már nem lehetsz.

SZERVÉT

Lelkem ez a könyv. Meg nem gyalázhatom. Ó, csak a nyelvem üszkösödne meg elsőnek, hogy utálatos hat betűdet a fájdalom ki ne mondassa velem. Ha kimondanám – tanúim legyetek rá, jó emberek! –, az már nem én leszek. Tüdőm, májam, csontjaim hangja lesz az, nem vállalom – érvénytelenítem! Pallost, bitófát könyörgök, öljétek meg az embert, aki vagyok, de szánjátok meg az ifjút, aki voltam. Egész ifjúságom itt van e könyv falai között. Egy levágott fő, egy akasztófán kihűlt tetem számotokra nem elégtétel?

FÁREL

Revoco!

 

Kálvin jön megtörten.

 

SZERVÉT

János! Lucanius! Misericordia! Elébe borul. Misericordia! Nem volt bátorságod meghallgatni az utolsó érvemet.

KÁLVIN

Nem a gyávaság: a halál tartott vissza. Meghalt a feleségem. Meghalt Idelette. Kelj föl.

SZERVÉT

Nem kel föl. Bocsáss meg nekem. Bocsásd meg, hogy magányomban oktalanul zaklattalak. Ki máshoz fordulhattam volna, hiszen közületek való vagyok. Az utolsó szó jogán mondom: én is közületek való vagyok. Hozzád tartozom, aki vesztemnek oka vagy. Róma kebelén biztonságban érezhettem volna magam, közvetítők rendezték helyettem Istennel minden dolgomat; a nevemben és helyettem olvastak és gondolkoztak, míg te nem jöttél, hogy rádöbbents a magunk személyes felelősségére. Kezembe adtad az Írást, a másoktól meghamisított kinyilatkoztatást, és magányra kényszerítettél vele, saját gondolataim törvénykezére adtál, János. Letépted rólunk a hitvány külsőséget, befelé fordítottad az arcunkat, belső emberré kényszerítettél a gondolkodás szakadékában, koporsós egyedüllétben. Nyájban, mások szájából kaptuk a kegyelmet, míg el nem égetted a bűnbocsátó cédulákat, hogy a személyes önvizsgálat kínjai között saját hátunkon vágjunk magunknak lépcsőt a fölemelkedéshez. Mások vállaltak azelőtt bennünket, és te ránk parancsoltál, hogy vállaljuk önmagunkat. Megtettem. Újra s újra kiszakítottam magam a szabad vizsgálódás félelméből… te biztattál… Írásra biztattál… Azt mondtad: a megrepedt nádat nem töri el, a pislogó gyertyát nem oltja ki a szél. Kioltja, Kálvin. Miért nem mondhatom el rólad is: én a királynővel csak álmomban beszéltem?

KÁLVIN

Mert az álmainkért is felelősek vagyunk.

SZERVÉT

Iszonyatos kegyetlenség.

KÁLVIN

A végső kegyelemért. Az ügyért, amely életünkkel s halálunkkal rendelkezik. Ha százszor igazad lenne: akkor sem hagyhatom el az EGÉSZET annak RÉSZE miatt, aki ma te vagy, holnap én lehetek. Magánbántalmakért sohasem üldöztelek – magam is üldözött vagyok, s veled mondom a reformáció hiteként: a pislogó gyertyát nem oltja ki a szél. Veled mondom, és egyedül kérdem: ki adja meg nekem a galambnak szárnyát, hogy itthagyjam ezt a várost, amely holtiglani felelősségben reám bízatott, és látszólagosan ura lennék, holott csak megfeszítettje vagyok a kényszerűségek keresztjén. Magam vállaltam, magam iszom ki megbízatásomnak minden keserű poharát. Koporsó vár, Isten kegyelmét kívánom neked… El.

VERONIKA

Egy szál virágját a máglyára dobja, majd Szervéthez rohan, sírva megcsókolja. Istenem, doktor úr, be rossz csillagzat alatt született. Zokogva. Miért a barátaihoz? Miért nem az ellenségei közé menekült? Doktor úr, drága doktor úr, hol van ilyenkor az Isten? Hol az igazságos, a fényes Mindenható?

SZERVÉT

Ne kérdezze, Veronika, mert üres a szemem és üres az ég; nem tudom már, hol a fényes Mindenható, mert elhagyott engem, álmodozásba kergetett, és magamra hagyott a kérdő mondataimmal, és nem tudom: fölemelt-e vagy megvert engem, amidőn e városba vezérelt, és nem figyelmeztetett: nyitott szemmel aludj, Szervét Mihály. Mint a viaszbabák, mint a játékbabák! Nyitott szemmel aludjatok, jó emberek. Mint a viaszbabák. Mint a játékbabák. Jó éjszakát.

 

A bakó félretolja Veronikát. Szervét elindul a máglya felé. A tömeg a Gályarabok Énekébe kezd. Genf harangjai szólnak.

 

 

Függöny

 

*

 

 

 

 

Jegyzet

A reformáció irodalmában járatos olvasó ténybeli tévedéseket vethet a szerző szemére, mint például: Szervét nem sorolható Kálvin ifjúkori barátai közé; Szervétnek Kálvinhoz írott leveleit nem Fárel, hanem Guillaume de Trie juttatta el az inkvizíció embereinek; De la Fontaine, Kálvin genfi titkára, sohasem volt a vienne-i érsekség jegyzője; Kálvint – amidőn Párizsból Copus rektorral együtt menekülnie kellett – nem Navarrai Margit fegyveresei mentették meg; életének ez későbbi fordulata, mikor is Ferrarában Renáta hercegnő mentette ki az inkvizíció karmaiból stb. Az is köztudomású, hogy Kálvin felesége, Idelette de Bure 1553-ban, a genfi Szervét-pör esztendejében már nem élt; 1549-ben halt meg.

Mindezek időbeli és térbeli elmozdítása, avagy árnyalatos módosítása: dramaturgiai követelmény volt.

 

(S. A.)

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]