Leletek

Ahogy másnak kóstolót, orvosnak elegáns italt, nekem szavakat, mondatokat és „más grammatikai egységeket” szoktak küldeni. A szoktak talán túlzás, de azért viszonylag rendszeresen kapok ezt-azt (és van egy „állandó jó emberem” is). Esetleg úgy gondolhatni, a szavak jó helyen vannak nálam, amiből annyi bizonyosan igaz, hogy én is inkább efféléket bíznék magamra, mint komolyabb dolgokat, gyárat, emberéletet, horribile dictu, női, férfiszíveket.

Ezek lényegében afféle Kis Magyar Pornográfia-töredékek, ezek leírása részemről tehát önismétlés, de olyan szépek, hogy nem tudom megtagadni népemtől; beszolgáltatás ez, visszafizetés a kollektív tudatba. „A szocializmus nyelvi aranybánya.”

Sivár passzusok következnek, többnyire mulatságosak, csak nincs nagyon kedve az embernek mulatni, mert az az ország, amelyről beszélnek, egy szétcincált ország, a legkisebb sejtekig összezavart konglomerátum, kisszerű, félelmetes hely.

 

„…ha felajánlom az alábbi nyelvi leleteket szíves továbbfelhasználás céljából:

Zöldség-Gyümölcs Operatív Bizottság (ZGYOB), Tárcaközi Zöldség-Gyümölcs Bizottság (TZGYB), Újraértékelési Tárcaközi Bizottság, Kitüntetés Ügyében Kiküldött Bizottság, MTA Munkásdalbizottság, Leértékelő Tárcaközi Bizottság, Országos Létszámbizottság, valamint árfekvés, árharc, ármunka, árintézkedés, ármagatartás, tervbűntett, kokszértekezlet, elbóvlizódás, pincekészlet-szaporulat, érzékszervi bírálat, ébertelenség, korrigált marhabox, dörzsállóság, barkanyúlás, színesfőzelék, kocakihelyezési aukció, baromfifejláb-kérdés, demokratikus reláció, demokratikus szaldóhelyzet, gumióvszer-ellátatlanság, gumigazdacsizma, kijegecesítés, bevizsgálás, analogikus helyzet, selejtkondíciójú tehén, húsrészenkénti árarányok, tojató battéria, kádernehézség, kádertartalék, kádermozgás, kaszatétel, kaszaidény, lóhúsmérleg.”

 

Lóhúsmérleg. Egy képeslapra a következő két újságkivágás van ragasztva:

1. Kádár János hazatérőben, a Szovjetunió felett átrepülve, táviratban üdvözölte Mihail Gorbacsovot, az SZKP főtitkárát.

2. Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára hétfőn, úton Belgrádba, Magyarország területe felett átrepülve a gép fedélzetéről táviratot intézett Kádár Jánoshoz, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárához.

Alatta ennyi: „Mottó: Egy légi jó barát!”

 

„A mellékelt objekt – ha ez nem volna első pillantásra nyilvánvaló – nem a nehéz esztendők sokat megért krónikása; ellenkezőleg, egészen a legutóbbi napokig teljesítette feladatát, egy arra alkalmas helyiségben, amikor is heves felindulásból elloptam.”

Az objekt egy plakát, rajta egy bomba és ez a szöveg: Az ellenséges propagandaanyag terjesztése is DIVERZIÓ! – A bomba gyújtózsinórja ég.

 

A gyöngyszem:

„Nagy Vezérünk!

Megkérem legyen jó és fogadjon engem rövid kihallgatáson, hogy személyesen előadhassam, mely szerint Vezérünkkel meg szeretném értetni, hogy az idecsatolt, úgynevezett túlkapásokkal, milyen embertől vették el a munkalehetőséget, Ipart, műszereket, Nyers anyagot, 50 éven át gyűjtött alkatrészeket stb.

Bárhonnan; Külföldről még Moszkvából is. A helyi orvostanárok, Klinikák hozzám küldték, az egészségügyi gumi szakmába vágó legkomplikáltabb igényeseket. Mindenki hálával illette világ viszonylatban tevékenységemet. Többek közt a világhírű Vojironemmé (?) Armasevszkaja csak nálam tudta beszerezni balesetből származó fogyatékosságot pótló finom protézist (a discrétio Vezérünkkel szemben engem nem kötelez). [Istenem, mit nem adnék, ha tudnám, miről van itt szó, milyen finomról… – A közreadó megjegyzése.] Egy ilyen iparos művészt fosztottak meg műszereitől és a munkalehetőségtől. Dobálták be értékeim sok részét selejtbe, méhesbe, így bántak a nép vagyonával.

Csakis vezérünk közbenjárása stb.

Bp. 1953. jan. 7.                                  név, cím

Lelőhely: XIX–G–4–b 32. doboz, MDP Rákosi Titkárság 001330.”

 

Talált tárgyak, megtisztíthatatlanul.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]